4. Gaia Itemen Kontzeptu, Sailkapen eta Idazketa

download 4. Gaia Itemen Kontzeptu, Sailkapen eta Idazketa

of 21

 • date post

  02-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 4. Gaia Itemen Kontzeptu, Sailkapen eta Idazketa

 • 4. GaiaItemen Kontzeptu, Sailkapen eta Idazketa

 • 4. Gaia. Itemen Kontzeptu, Sailkapen eta IdazketaItem motakItem irekiakEntsaio motako itemakErantzun laburreko itemakEsaldiak osatzeko itemakItem objektiboakZuzena/okerreko itemakAukera anitzeko itemakBinakatzeko itemakBai/ez itemakLikert motako itemak

  Itemen idazketaEdozein motako itementzat arauakEntsaio motako itementzat arauakArau orokorrak item objektiboentzatAukera anitzeko itementzat arauakZuzena/Okerra eta Bai/Ez itementzat arauak.Likert motako itementzat arauak

  Itemen bilduma

 • 4.1.-Item motak4.1.1.-Item irekiakEntsaio motako itemak

  "Fotosintesisaren prozesua deskribatu".

  Erantzun laburreko itemak

  "Bineten ustez, zeintzuk ziren goi-mailako prozesu psikologikoak?".

  Esaldiak osatzeko itemak

  "Adimena neurtzeko 1. eskala metrikoaren asmatzailea ............... izan zen".

 • 4.1.2.-Item objektiboakZuzena/Okerreko itemak

  "Adimena neurtzeko lehen test kolektiboa, 1. gerrate mundialaren eraginez eraiki zen". Z O

  Aukera anitzeko itemak

  "Zenbat gradu neurtzen dute hiruki baten hiru angeluek?".

  A. 45B. 180C. 90D. 360

  Binakatzeko itemak"Erlazionatu ezkerraldean azaltzen diren pertsonak, eskuinaldean azaltzen diren gertaera edo kontzeptuekin".

  A. Terman1. Psicologia esperimentaleko 1. laborategiaB. Binet2. Test hitza lehen aldiz erabiliC. Cattell3. Adimena neurtzeko 1. eskala metrikoaren asmatzaileaD. Galton4. Estatistikaren erabilera giza zientzietan 1. aldizE. Wundt5. Adimen kozientearen formularen asmatzailea.

  Bai/Ez itemak"Hezkuntzaren neurketa gai aspergarria da" Bai Ez

  Likert motako itemak"Hezkuntzaren neurketa oso gai interesgarria da"A. Erabat adosB. AdosC. IndiferenteaD. DesakordioanE. Erabat desakordioan

 • 4.2.-Itemen idazketa4.2.1.-Edozein motako itementzat arauakEspezifikazioen koadrotik abiatu

  Denbora utzi

  Adituei eman irakurtzera

  Behar baino gehiago idatzi

 • 4.2.2.-Entsaio motako itementzat arauakEragiketa mentalaMaterial edo antolaketa berriaAditz motakGaldera argi eta garbiakGai korapilotsuaIkasleen heldutasunera egokituDenboraOrdenazioaArauak idatziPuntuen balioaZuzenketaZuzenketa analitikoa edo sintetikoaAurretik zehaztu eskatutako ezaugarriakErantzun eredua idatziLehendabizi galdera berdina proba guztietanIzenak ezautu gabeKomentarioa idatzi

 • 4.2.3.-Item objektiboentzat arauak (1)Hizkuntza eta hiztegi egokituakErantzun zuzena ziurtatuAlkoholismoa gaixotasuna da (GAIZKI)OMS-ren arabera alkoholismoa gaixotasuna da (ONGI)Erantzun zuzen bakar batItem bakoitzak alderdi garrantzitsua"Zenbat soldadu sailkatu behar ziren EEUUetan munduko 1. gerran?"

  A. 1.500.000B. 2.500.000C. 1.000.000D. 500.000

 • 4.2.3.-Item objektiboentzat arauak (2)Item bakoitza independienteaItem baten erantzuna bestearen oinarria ez"Neurtresnaren prezisio eta egonkortasunari buruz hitz egiterakoan, testaren zein ezaugarriari buruz ari gara?". A. Fidagarritasuna B. Balidezia C. Baremazioa D. Itemen analisia

  "Ondorengo hauetatik, zein da aipatutako ezaugarrian eragin negatiboa izango duena?. A. Testaren gehiegizko zailtasunaB. Testaren aplikazio denboraC. Testaren item moetakD. Aurreko alerik ez

  Erantzunik ez eman"EEUUetan, munduko 1. gerran 1.500.000 soldadu sailkatu behar zituztenez, zer gertatu zen?".

  A. Adimena neurtzeko lehen testak asmatu ziren B. Lehen aldiz erabili zen estatistika giza zientzietan C. Adimena neurtzeko lehen test kolektiboa asmatu zen D. Adimen testetann Likert moetako itemak sartu ziren

 • 4.2.3.-Item objektiboentzat arauak (3)Galdera engainagarriak ezBinet, 1911. urtean adimena neurtzeko lehen eskala metrikoa osatu zuenak, goi-mailako prozesu psikologikoak arrazonamendua, ulermena eta judizioa zirela uste zuen. Z O Arazo garbia"Ondorengo sustantzi hauetatik, zein izango litzateke garrantzitsuena gizonarentzat?".A. ProteinakB. UraC. Bitaminak (Gaizki)D. Mineralak

  "Osasun oneko pertsona bat jenderik gabeko irla baten egongo balitz, zer aurkitu beharko luke bizitzen jarraitu ahal izateko?".

  A. Zelulak mantentzeko proteinak B. Ura edateko (Ongi)C. Gorputzaren metabolismoa mantentzeko bitaminak D. Energia lortzeko karbono hidratoak edo grasak

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (1)Enuntziatu osatuaGAIZKIBineten ustez:

  A. Arrazonamendua, ulermena eta judizioa ziren goi-mailako prozesu psikologikoak.B. Adimena ezin zen neurtuC. Adimena, zentzuen funtzionamenduarekin erlazionatua zegoenD. Goi-mailako prozesu psikologikoak ezin ziren neurt

  ONGI

  Bineten ustez, zeintzuk ziren goi-mailako prozesu psikologikoak?.

  A. ulermena, arrazonamendua eta judizioaB. ikusmena eta entzumenaC. memoria eta hitzezko ulermenaD. fenomeno sentsomotoreak

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (2)Enuntziatuak luzatu, aukerak laburtu

  GAIZKI

  Zein izan zen Darwinen aportaziorik handiena biologiarentzat?.

  A. "Espezien sorrera" liburua idaztea B. "Gizakia eta abereak" liburua idaztea C. "Gizakiaren sorrera" liburua idaztea D. "Espezieak eta gizakia" liburua idaztea

  ONGI

  Zein liburu idatzi zuen Darwinek?.

  A. Espezien sorrera B. Gizakia eta abereak C. Gizakiaren sorrrera D. Espezieak eta gizakia

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (3)Enuntziatuan beharrezko informazioa bakarrikGAIZKI

  Cattell, psicologo amerikarra Wundten psikologia esperimentaleko laboritegira ikastera joan zena, Galtonen antzera, adimena zentzuen funtzionamenduen bitartez neur zitekeela uste zuen. Horregatik, nahiz eta Wundten aurka izan, ikerketa bat egin zuen bere hipotesi hau frogatze ote zen aztertzeko. Zenbait neurketa eta analisi estatistiko egin zituen eta ondorio batera iritsi zen. Zein zen ondorio hau?.

  A. Bere hipotesia bete zen B. Bere hipotesia ez zen bete C. Populazioaren arabera hipotesia betetzen zen D. Zentzuen funtzionamendua adimenarekin erlazionatua zegoen ONGI

  Zein ondoriora iritsi zen Cattell, adimena zentzuen funtzionamenduarekin erlazionatua ote zegoen ikertu zuenean?.

  A. Adimena zentzuen funtzionamenduarekin erlazionatua zegoen B. Adimena ez zegoen zentzuen funtzionamenduarekin erlazionatua C. Populazioaren arabera lortzen zen erlazioa hau D. Teknika estatistikoen falta zuen erlazio hau frogatua ahal izateko

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (4)Enuntziatuan beharrezko informazioa bakarrikGAIZKIMota zehatz bateko zelulak, talde bereizi batekoak dira eta lan espezializatua dute. Zelula talde honi tejido deritzo. Gure gorputzean tejido mota diferenteak ditugu. Ondoko hauetatik, zein izango litzateke tejido epiteliala?.

  A. Tendoiak B. Adenoideak eta amigdalak C. Menbrana mukosak D. Kartilagoak

  ONGI

  Ondoko hauetatik, zein izango litzateke tejido epiteliala?.

  A. Tendoiak B. Adenoideak eta amigdalak C. Menbrana mukosak D. Kartilagoak

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (5)Ezezkoak kontuz erabiliMaterial berria ulermena eta aplikazioarentzatGAIZKINola definitu zuen Termanek Adimen Kozientea?.

  A. Adin kronologikoa zati adimen adina bider 100. B. Adimen adina zati adin kronologikoa bbider 100. C. Adimen adina zati adin kronologikoa D. Adin kronologikoa zati adimen adina

  ONGI

  Zein izango da adimen test batean 110eko adimen kozientea lortu duen 7 urteko haur baten adimen adina?.

  A. 7 B. 7 baino txikiago C. 7 baino handiago D. Datu horiekin ezin daiteke jakin

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (6)Distraktore sinesgarriakGAIZKIZein izan zen adimeneko 1. eskala metrikoaren asmatzailea?.

  A. Chartlon Heston B. Binet C. Lola Flores D. Einstein

  ONGI

  Zein izan zen adimeneko 1. eskala metrikoaren asmatzailea?.

  A. Galton B. Binet C. Cattell D. Pearson

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (7)Aukera parekoak, pistarik eman gabeGAIZKIUna de las aportaciones ms importantes de Binet fue que se podan interpretar las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los tests de inteligencia basndose en la:

  A. Edad cronolgica B. Razonamiento del sujeto C. Centiles D. Errores cometidos por los sujetos

  ONGI

  Una de las aportaciones ms importantes de Binet fue que se podan interpretar las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los tests de inteligencia basndose en:

  A. La edad cronolgica B. El razonamiento del sujeto C. Los centiles D. Los errores cometidoos por los sujetos

 • 4.2.4.-Aukera anitzeko itementzat arauak (8)Aurrekori ezAurreko guztiak

 • 4.2.5.-Zuzena-okerra itementzat arauakKontuz determinatzaile zabalekinGAIZKI. Bakteriak guztiek gaixotasuna sortzen dute. Z OONGI. Bakteria patogenoak gaixotasuna sortzen dute. Z OEz erabili zehaztasun gutxiko hitzakKontuz ezezko esaldiekinGAIZKI. Tuberkulosisa ez da gaixotasun ez kontaminantea. Z OONGI. Tuberkulosisa gaixotasun kontaminantea da. Z OGAIZKI. 36 zenbakia ez da inparra. Z OONGI. 36 zenbakia parra da. Z OIdeia bakar batGAIZKI.

  Cattell, adimeneko 1. eskala metrikoaren asmatzailea, proba psikologiko bereizi batzu izendatzeko "test" hitza erabili zuen lehen aldiz. V F

  ONGI

  Cattellek erabili zuen lehen aldiz "test" hitza ProBa psikologiko bereizi batzuk izendatzeko. V F

 • 4.2.6.- Likert motako itementzat ara