Download - INFORME DE SEGUIMENTO 2011 - · PDF fileInforme seguimento 2011 Páx. 2 de 190 ÍNDICE ... movemento asociativo e os axentes sociais a través de grupos de traballo especificamente