Download - Arte barroca: arquitectura

Transcript
Page 1: Arte barroca: arquitectura

ARTE BARROCA I

Page 2: Arte barroca: arquitectura

ARQUITECTURA:

A palabra “barroco” foi un termo empregado polos comentaristas dunha época posterior que combatiron as tendencias do século XVII e desexearon ridiculizalas. Barroco significa, realmente, absurdo ou grotesco, e a palabra foi empregada por persoas que insistiron en que as formas dos edificios clásicos nunca debían ser empregadas ou combinadas doutra forma que como foron por gregos e por romanos. Desdeñar as regras estrictas da arquitectura antiga parecíalles a eses críticos unha lamentable falta de gusto (…)

E. Gombrich

Page 3: Arte barroca: arquitectura

Arquitectura Roma : Maderno

Fachada de S. Pedro do Vaticano

Page 4: Arte barroca: arquitectura
Page 5: Arte barroca: arquitectura

Santa Susana

Page 6: Arte barroca: arquitectura

Arquitectura Roma: Bernini

Page 7: Arte barroca: arquitectura

Miguel Anxo: praza do Capitolio

Page 8: Arte barroca: arquitectura
Page 9: Arte barroca: arquitectura
Page 10: Arte barroca: arquitectura
Page 11: Arte barroca: arquitectura
Page 12: Arte barroca: arquitectura
Page 13: Arte barroca: arquitectura
Page 14: Arte barroca: arquitectura
Page 15: Arte barroca: arquitectura
Page 16: Arte barroca: arquitectura
Page 17: Arte barroca: arquitectura

Bernini: S. Andrea al Quirinale

Page 18: Arte barroca: arquitectura
Page 19: Arte barroca: arquitectura
Page 20: Arte barroca: arquitectura
Page 21: Arte barroca: arquitectura
Page 22: Arte barroca: arquitectura
Page 23: Arte barroca: arquitectura
Page 24: Arte barroca: arquitectura
Page 25: Arte barroca: arquitectura

Arquitectura Roma: Borromini

Page 26: Arte barroca: arquitectura
Page 27: Arte barroca: arquitectura
Page 28: Arte barroca: arquitectura
Page 29: Arte barroca: arquitectura
Page 30: Arte barroca: arquitectura
Page 31: Arte barroca: arquitectura
Page 32: Arte barroca: arquitectura
Page 33: Arte barroca: arquitectura
Page 34: Arte barroca: arquitectura
Page 35: Arte barroca: arquitectura

Borromini: S. Ivo della Sapienza

Page 36: Arte barroca: arquitectura
Page 37: Arte barroca: arquitectura

Borromini: S. Ivo alla Sapienza

Page 38: Arte barroca: arquitectura

Borromini: Palacio Barberini

Page 39: Arte barroca: arquitectura

Urbanismo barroco España: Praza Maior de Salamanca - Alberto Churriguera

Page 40: Arte barroca: arquitectura
Page 41: Arte barroca: arquitectura

Fachada catedral de Granada – Alonso Cano (1667)

Page 42: Arte barroca: arquitectura

Hospicio de San Fernando – Pedro de Ribera (Madrid – 1722)

Page 43: Arte barroca: arquitectura

Barroco compostelán: peche da Catedral- Quintana de Vega y Verdugo e Peña de Toro

Page 44: Arte barroca: arquitectura
Page 45: Arte barroca: arquitectura
Page 46: Arte barroca: arquitectura
Page 47: Arte barroca: arquitectura
Page 48: Arte barroca: arquitectura
Page 49: Arte barroca: arquitectura

Barroco compostelán: Domingo de Andrade

Page 50: Arte barroca: arquitectura

Berenguela

Page 51: Arte barroca: arquitectura
Page 52: Arte barroca: arquitectura
Page 53: Arte barroca: arquitectura
Page 54: Arte barroca: arquitectura

Pórtico Real

Page 55: Arte barroca: arquitectura
Page 56: Arte barroca: arquitectura

Santo Domingo de Bonaval

Page 57: Arte barroca: arquitectura
Page 58: Arte barroca: arquitectura
Page 59: Arte barroca: arquitectura
Page 60: Arte barroca: arquitectura
Page 61: Arte barroca: arquitectura

• Barroco compostelán: Fernando de Casas y Novoa

Page 62: Arte barroca: arquitectura
Page 63: Arte barroca: arquitectura
Page 64: Arte barroca: arquitectura
Page 65: Arte barroca: arquitectura
Page 66: Arte barroca: arquitectura
Page 67: Arte barroca: arquitectura
Page 68: Arte barroca: arquitectura
Page 69: Arte barroca: arquitectura
Page 70: Arte barroca: arquitectura
Page 71: Arte barroca: arquitectura

Barroco compostelán (barroco de placas): Simón Rodríguez

Page 72: Arte barroca: arquitectura

Convento de Santa Clara

Page 73: Arte barroca: arquitectura
Page 74: Arte barroca: arquitectura
Page 75: Arte barroca: arquitectura

Sepulcro da capela do Cristo de Conxo

Page 76: Arte barroca: arquitectura

San Francisco

Page 77: Arte barroca: arquitectura

San Francisco

Page 78: Arte barroca: arquitectura

Barroco compostelán: Fernández Sarela – casa do Deán

Page 79: Arte barroca: arquitectura

Fernández Sarela: Casa do Cabido

Page 80: Arte barroca: arquitectura

Fernández Sarela: Casa do Cabido

Page 81: Arte barroca: arquitectura

Fernández Sarela: Casa do Cabido

Page 82: Arte barroca: arquitectura

Outros barrocos europeos

Igrexa dos Inválidos – París – Mansart (1678-1691)

Page 84: Arte barroca: arquitectura

Fontana di Trevi - Salvi

Page 85: Arte barroca: arquitectura

Palacio de Versalles

Page 86: Arte barroca: arquitectura
Page 87: Arte barroca: arquitectura
Page 88: Arte barroca: arquitectura

Die Wies – Bavaria – Dominicus Zimmerman (1746-1754)