Download - 491 guaixea urtekaria

Transcript
Page 1: 491 guaixea urtekaria

SAKANAKO ASTEKARIA2015ko ilbeltzaren 9a, ostirala

2. aldia • 491. zenbakia

LEG

E G

OR

DA

ILU

A:

NA

-633

/199

5

Page 2: 491 guaixea urtekaria

2 ILBELTZA

2014-01-01 Kultura bonuak. Altsa-suko Udaleko Kultura Sailak Iortiakultur guneko ikuskizunak merke-ago ikusteko bi bonu sortu zituen:familiartekoa eta hiru ikuskizune-tarako.

2014-01-01Zizili eta Rafaela. Hau-rrak euskarazko saioetara joate-ra sustatzeko kanpaina aurkeztuzuten Sakanako Mankomunitate-ko Euskara Zerbitzuak eta Altsa-suko Udalak.

2014-01Mikel Okiñena. Zizur Nagu-siko Arte2 erakusketa kolektiboanparte hartu zuen.

2014-01-22 Abesbatzarako aho-tsak. Etxarri Aranazko Abesbatzakinteresatu guztiei koraleko kide egi-tera gonbidatu zien.

2 0 1 4 - 0 1 - 2 4Helena SantanoCid. Bere ibilbi-dearen atzerabegirako era-

kusketa mustu zuen Altsasun.

2014-01-26Argazkilari altsasuarra.Miguel Goikoetxea de Jorgerenaipamena (Altsasuk 1894-Iruña1983) jaso zen Diccionario de foto-grafos españoles liburuan.

2 0 1 4 - 0 1 - 3 0Arretxerekin.Etxarriko Ira-kurle TaldeaArbizuko idaz-learekin solasaldia izan zuen.

2014-01-3112 cm. Hendaiako tamai-na txikiko lanen erakusketa kolek-tiboan Itziar Nazabalen biluzienserieko bi koadro egon ziren.

2014-01-01 305 gutxiago. Aurrekourte hasierarekin alderatuta popu-lazioak %1,47 egin zuen behera.

2014-01-01Dirutza. ONCEren sariak800.000 euro utzi zituen Altsasun.

2014-01-02Ahotsen Mintzoa. Urte-karia banatu zen Arakilen eta Irur-tzunen.

2014-01-04 Galdeketako galdera.Etxarriko A13 ekimenak herri gal-deketako galdera aukeratu zuen: Nahial duzu Euskal Herria independen-te bateko herritarra izan?

2 0 1 4 - 0 1 - 0 6Altsasuko kin-toen errege-e r r e g i n a k .Maialen Misie-go, Ainhoa Santano, Aitor Lizarra-ga eta Beñat Iglesias.

2014-01-09HKPren balantzea. Hipo-tekak Kaltetutakoen Plataforma-ren jardunaren balantze laburra: 4emate lortuak, alokairu sozialare-kin lortutako emate 1 eta banke-txeekin lortutako 8 akordio.

2 0 1 4 - 0 1 - 1 0Ludotekak 20urte.AltsasukoTxantxari ludo-teka 20. urteu-

rreneko ospakizunak hasi zituen.

2014-01-14 Aldaketa eskaerakUGTn. Sakanako UGTko kideak sin-dikatuaren Nafarroako ezohikobatzarra egin eta idazkari nagusiaaldatzearen alde agertu ziren.

2014-01-14Herriz herri. Egiarretanhasi zuen Arakilgo Udalak herriguztietatik pasarazi zuen kontaktuerronda.

2014-01-15Aparkaleku berria Altsa-sun. Zelandiko autoendako aparka-lekua erabilgarri zegoen.

2014-01-15 Izendapena. Nafarroa-ko Gobernuak Hiriberriko Kontze-juko Kudeaketa Batzordea izenda-tu zuen.

2014-01-17-20San Saastin. Danbo-rradak Parkea Martxan taldea omen-du zuen. Piperropil txapelketa Rosa-

rio eta Lourdes Sotok irabazi zuten.

2014-01-18/19 San antondarrak.Dorrao, Bakaiku, Iturmendi etaUrdiaingo San Anton kofradiak bil-du ziren.

2014-01-19 Plazaolaren mendeu-rrena.Efemeridea ospatzeko Lekun-berrin elkartu ziren trena pasatzenzen udaletako ordezkariak.

2014-01-20Zumalakarregin lanak.Altsasuko plaza horretako aterpeakonpontzeko lanak hasi ziren. 5 urtezeramaten metalezko zutoinakjarriak.

2014-01-22-26 Sakana Fiturren.Madrilgo turismo azokan Nafarro-ako Gobernuak, besteak beste,Artzain egunaren, Txistor egunaren,Plazaola bide berdearen eta Idia-zabal gazta jatorri izendapenarenberri eman zuen. Arbizu eta Etxa-rriko kanpinak eta Urdiaingo Kalu-xa taberna-jatetxeak kalitate turis-tikoko Q diploma jaso zuten.

2014-01-24 Denak programan.Mank-ek bertan behera utzi zuenOlatzagutiko Larunblai programa-ko parte-hartzaile guztiei egin beha-rreko euskara proba. Bi neska baz-tertuak izan ondoren izandakokexuak ekarri zuen proba egitekoproposamena.

2014-01-24Txi-rrindularienda-ko lasaitasuna.Arabarako joan-etorriak A-1

autobiara atera gabe egiteko bideaasfaltatu zuen Nafarroako Gober-nuak Ziordia eta Egino artean.

2014-01-24/26 Ekonomia berdea.

Etxarriko Naparpellet eta Altsasu-ko Biohaus enpresak euskal ingu-rumen iraunkortasunaren Berdea-go azokan parte hartu zuten, Duran-gon.

2014-01-26 14odol-emaileo m e n d u t a .Etxarri Arana-tzen urrezko 3domina eta zilarrezko 11 dominabanatu zituzten.

2014-01-28Isuna CPVri. Konpeten-tzia legea hausteagatik Nafarroakoporlanaren sektoreko 5 enpresari,tartean Cementos Portland Valde-rrivas, jarritako isuna berretsi zuenEspainiako Auzitegi Nazionalak.

2014-01-29Argindarraren garesti-tzea. Horrekin kexu, Sasoia, Nafa-rroako jubilatuen elkarteko kideakkontzentrazioa egin zuten Altsasun.

2014-01-30 Baleontzirako zurazerratzen. Zeraingo Zerralan koo-peratiban hasi ziren San Juan bale-ontzia egiteko Sakanako zura zerra-tzen ibarreko bi langile.

Queenen omenez

2014-01-04/11 Ikuskizunak aurreraegin behar duemanaldiekin Haize Berriakbandak Queen taldea omendu zuen.

Birziklatzeamikroipuinetara

2014-01-31 Aralarko Mikel Donea institu-tuan Cranako ordezkariek berak antolatu-tako lehiaketan ikastetxeak izandako eran-tzuna aitortu zuten. Iratxe Floresek 2. sariajaso zuen.

Ikasketa berriak Lanbide Heziketan

2014-01-30 Mendi ertaineko kirol-teknikari ikasketak hasi zituzten 21 ikaslek.

Egoiren agurra

2014-01-08 Euskaltelen desagerpenarenondoren beste talderen bat ez zuenez aur-kitu, txirrindularitza uztea erabaki zuen EgoiMartinez etxarriarrak. “Arantza txiki horre-kin baina irribarre handi batekin esaten dutagur, oso eskertuta” adierazi zuen.

2014-01-03 Zubietalesionatuta.Binaka-ko Txapelkeko 2. jar-dunaldian lesionatuzen etxarriarra.

2014-01-08 Xota diru-laguntza jasogabe. Iruñeko Udalak 2013 denbo-raldirako onartutako 40.000 euro-ak jasotzeko zain zegoela salatu zuenIrurtzungo klubak.

2014-01-12Mattin Ezkurdia txapel-dun. Suministros Monjardin lau t́ erdi-ko txapelketa irabazi zuen Lansalo-ti 18-3 irabazita.

2014-01-11 Vuelta santutegira. Ofi-zialki jakinarazi zuten irailaren 3anIruñea-San Migel etapa jokatuko zela.

2014-01-15 Kirol Mankomunitate-ak diru-laguntzarik gabe. PrudenIndurainen arabera, “beste lehen-tasun batzuk” daude.

2014-01-18 Sakanako Pilota Txa-pelketako finalak. 11 final jokatuziren Arbizun eta Lakuntzan.

2014-01-19 Imaz txapeldun. Zan-gozako lau t´erdian Imazek 18-12irabazi zion Goikoetxeari.

2014-01-11 Imanol Erbiti lanera.Hiriberrikoak (Movistar) denboral-dia hasi zuen Australian.

2014-01-30 Rural Kutxaren aurkez-pena Baluarten, afizionatuetan OdeiJuango lakuntzarra zela.

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 3: 491 guaixea urtekaria

OTSAILA 3

2014-02-01 Abortuaren Legea.Haren kontrako manifestazio han-dia egin zen Madrilen eta zinemaarloko emakumeek film kolektiboaegin zuten, Helena Taberna barne.

2014-02-09 Goya saria. Bigarrenaeskuratu zuen Jose Luis Arrizaba-lagak, Arrik, De la Iglesiaren Las bru-jas de Zugarramurdifilmean egin-dako lanagatik.

2 0 1 4 - 0 2 - 1 5Etxeberria sari-tua. BeasaingoUdalaren narra-zioen lehiake-tan aipamena lortu zuen Laida Etxe-berria Caiuela bakaikuarrak.

2014-02-16 Torturaren salaketaartistikoa. Ibarreko makina bat sor-tzailek salaketa-ikuskizuna eginzuten Etxarriko kultur etxean.

2014-02-21Pin-tura eta eskul-tura . AngelAntonio Agirre-ren erakusketa

Urdiaingo Kaluxa tabernan.

2014-02-21Bardoak Etxarrin. Bilix-korriko talde sakandarra eta Male-rreka-Baztango Etxeko Kontuk tal-deak neurtu ziren.

2014-02-23Maitasunaren ostean,maitasuna. Dora Salazarren uni-bertsoa antzerkira eraman zuenAdos Teatrok.

2014-02-24Inauteria erakusketan.Altsasuko ikastetxeetako ikasleekegindako eskulanekin osatutakoerakusketa mustu zen.

Bardoak

2014-02-07 Nafarroako taldekako bertsoekimenaren bigarren edizioan Bilixkorrikoeta Bizkorratxiko taldeak izena eman zuten.Azken horiek, Arbizun, Leitzako Harrapa-zank taldearekin neurtu ziren.

2014-02-01 Kataluniako herri gal-deketak. Horien gaineko azalpenakeman zituzten Anna Arquék eta JosepManel Ximenisek Etxarrin.

2014-02-01 Tokiko maparen erre-formaren kontra. Berriozarren egin-dako batzarrean Nafarroako hain-bat hautetsi, sakandarrak barne,Nafarroako Parlamentuan susta-tzen ari ziren berregituratzearen kon-tra azaldu ziren.

2014-02-02Pro-gramazioarisaria. Urdiaingoeskolako talde-ek lortu zutenaFrist Lego League lehiaketaren Nafa-rroako kanporaketan.

2014-02-03 Baikapen ardura iker-tzea. Nafarroako ParlamentukoBozeramaileen Batzordeak, etaaurretik langile ohiek, Inasaren itxie-ra nahita edo axolagabekeriagatikizan zen ikertzeko eskatu zioten epai-leari.

2014-02-03Euskara da Euskal Herri.Iñigo Aritza eta Txioka ikastoleta-ko ikasleen cup-songa zabaldu zenInterneten.

2014-02-03Enpresariak, Barcina etaGoikoetxea bilduta. SakanakoEnpresarien Elkarteko ordezkariekgobernuko buruei ibarreko defizi-ten berri eman zieten.

2014-02-04 Mehatxuen salaketa.Etxarriko PPko zinegotzi Juan Anto-nio Extremerak mehatxuak salatuzituen. Bilduk zinegotziak jasotakomehatxuak salatu eta bere zinego-tziek jasotakoak gogora ekarri zituen.

2014-02-05 Birziklatzean gora.Aurreko urtean ibarreko gaikako bil-keta %45,49ra igo zela jakinarazizuten Mank-etik. Atez atekoa herrie-tan %83,4koa zen, sistema mistokoherrietan %50,73koa, Irurtzunen%28,31koa eta Altsasun %26,08inguru.

2 0 1 4 - 0 2 - 0 6Ostegun Sozia-lak martxan. 5ostegunez hain-bat gai landuziren Sakanako beste horrenbeste

herritan. Euskal Herriko eskubidesozialen kartari ekarpenak egin ziz-kioten dinamika horretatik.

2014-02-08 Plaza zuhaitzik gabe.Lakuntzako plaza berritzeko lanakhastear zeuden eta lehen lehenikzuhaitzak moztu zituzten.

2 0 1 4 - 0 2 - 0 9Aitortza odol-emaileei. Irur-tzunen 9 odol-emaileren ekar-pena aitortu zuten.

2014-02-11Farola itzaliak. Energia-kontsumo eraginkorrerako neurriakhartuak zituen Irurtzungo Udalak,esaterako, farolen %35 itzaltzea.

2014-02-11 Gure sustraiak. Ollokoaterpe irisgarria mustu zen. Susta-tzaileen artean Leire Rivas eta Jose-ba Bustamante altsasuarrak daude.

2 0 1 4 - 0 2 - 1 4Osasun erre-formaren kon-tra. Osasune t x e e t a k o

mediku eta erizainek euren lan bal-dintzak okertuko zirela salatu zuten.

2014-02-15Sakantzen Sarea birpen-tsatzen. IV. Lan Jardunaldi Irekiakantolatu zituen sareak. Hiru egitas-mo berri aurkeztu zituen.

2014-02-16 Lurkide batzarra. Dei-kaztelu eta Itsaso arteko goi ten-tsioko argindar linearen kontra kon-promisoa hartu zuten 247 eragile-ak batzartu ziren, Sakanako 71.

2014-02-17 Boluntariotzaren sus-tapena. Aste batez Burunda men-

debaldeko Oinarrizko Gizarte Zer-bitzuak gizarte-boluntariotza sus-tatzeko kanpaina egin zuen.

2 0 1 4 - 0 2 - 1 8Udalak eta bioke u s k a r a z .Sakandarrekeuren udalariharremanak euskaraz izateko eska-erak egitera animatu zituen EuskalHerrian Euskaraz-ek.

2014-02-20Landa-berrikuntza etaelikadura. Europako eskualde arte-ko programa bateko kideek bi eli-kadura enpresa bisitatu zituzten.

2014-02-20 Galdeketarako arau-dia. Etxarriko A13 ekimenak batzarirekian erabaki zuen independen-tziaren aldeko galdeketako araudiazein izanen zen.

2014-02-23 Bertako ikurren alde.Zelai eta San Joan kaleen bidegu-rutzean Altsasuko eta Nafarroakobanderak eta ikurrina jarri zituzten.

2014-02-27Txorizo saritua.Lakun-tzako Jose Mari Agirrek 18. BilboHiria Etxeko Txorizoen lehiaketa ira-bazi zuen. Irurtzungo Urrutiarenaeta Urdiaingo Lopez de Goikoetxe-arena finalistak izan ziren.

2014-02-27Sozialisten aulkiak bete-ta. Bi urtez hutsik egon ondoren,David Medina zinegotzi sozialistakkargua hartu zuen.

Kintoak Burundan

2014-02-04 Olaztikoak hasi ziren lehenak eta atzetik etorri ziren Bakaikuko, Iturmendi-ko, Urdiaingo, Altsasuko eta Ziordiko ospakizunak.

Mariñelarena koman

2014-02-27 Otsailaren 11n Tech3 esku-deriarekin Mundiala prestatzeko lehenentrenamendu ofiziala egin zuen AlexMariñelarenak Jerezen. 27an istripu larriaizan zuen Frantziako Paul Ricard zirkui-tuan, entrenatzen. Medikuek koma-indu-zituan jarri zuten.

2014-02-01 Altsasuko Mendigoi-zaleen egutegia.Klubaren 2014koegitasmoak aurkeztu zituzten.

2014-02-01 Javi Moreno garaile.Otsailaren 1ean Lodosako San Blaskrosa eta 15ean Zumaiako Herri Las-terketa irabazi zituen altsasuarrak.

2014-02-08 200 taekwondolariAltsasun. Nafar Kirol Jolasen taek-wondoko lehen fasea jokatu zen.Altsasuko Bargagain txukun.

2014-02-122 0 1 3 k oSakanakoAtletismoK o p a k osari ematea. Kopa Javi Morenok etaErkuden San Martinek jaso zuten.

2014-02-14 Etxarriko rokodromoamartxan.Herriko eskalatzaileek sus-tatua, medikuaren etxea zenean.

2014-02-15 Sakana Irristaketa Klu-ba lehiaketetan.2014 denboraldiahasi zuen taldeak.

2014-02-23 Marcos Beraza ongi.Andosillako I. Cross Countryan lehenjuniorra izan zen irintarra.

2014-02-26 HodeiMazkiaran CalikoMunduko PistaTxapelketan. Tal-dekako proban 9.aeta abiadura pro-

ban 11.a izan zen altsasuarra.

2014-02-27 Mendi ibilbideen sareakolokan. Nafarroako Gobernukodiru-laguntza faltagatik.

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 4: 491 guaixea urtekaria

4 MARSUA

2 0 1 4 - 0 3 - 0 1Tarima Beltza-ren berriena.Nunca fuimoshéroes antzez-lana mustu zuen Altsasuko antzer-ki talde amateurrak etxean.

2014-03-01Antzerki tailerra Urdiai-nen. Zoila Berastegirekin antzerkiteknikak ikasi zituzten haurrek.

2014-03-03 Pintura tailerrekoenlanak. Martxo guztian ikusgai izanziren Irurtzunen.

2014-03-14Antzezlana.Irurtzungoantzerki tailerrak De tontos y otrasespecies antzezlana mustu zuen.

2014-03-18Xaikoren diskoa.XabierZelaia eta Haitz Bujanda taldekidedituen taldeak Therapydiskoa aur-keztu zuen.

2014-03-24 Konpost eroak. ZirikaZirkusek ikuskizunaren aurre-mus-tutzea egin zuen Etxarrin.

2014-03-26 Idazleak Andra Mariikastolan. Martxoan sei idazle izanziren ikasleekin.

2 0 1 4 - 0 3 - 2 9Natxo de Feli-pe Altsasun.Haize Berriak-ekin batera

Peru eta Otxoa obra eman zuten.

2014-03-29Los del Rayo. Gggrrro-ocanrrolll en dosis txikitas diskoakaleratu zuen talde altsasuarrak.

2014-03-30 Haur kantari jaialdia.Etxarrin Lakuntzako 6 taldek eta ins-titutuko beste bik parte hartu zuten.

2014-03-03Emakumeen Jardunal-diak.Emakumeen Nazioarteko Egu-na zela eta ekitaldiz betetako egi-taraua abiatu zen Irurtzunen.

2 0 1 4 - 0 3 - 0 3Palindromogi-le saritua.Arra-sateko IV. palin-dromo txapel-keta irabazi zuen Migel AngelBarrerok. Saritutako palindromoa:Auzi aurrean, amaren zain, iaz nera-mana: errua, izua.

2014-03-04 Euskaraz naiz. Arbizu-ko eta Etxarriko udalek, UEMAre-kin batera, izen-abizenak euskal gra-fiaz jartzeko tramite erraza udale-txean egin zitekeela jakinarazi zuten.

2014-03-05 Etorkizuneko Bakai-ku. Udalak herritarrekin batera2025eko Bakaikuk nolakoa izanbehar lukeen zehazteko dinamikaezagutarazi zuen.

2014-03-07 Ikasten. Trebakuntza-rik ez zuten 50 langabetuk gutxie-neko ezagutzak jasotzeko ikastaroahasi zuten. Gero beste ikasketabatzuk egiteko aukera izanen zuten.

2014-03-07 ITB berritua. IrurtzunTelebistak bere bigarren denboral-dia hainbat aldaketekin abiatu zuen.

2 0 1 4 - 0 3 - 1 4LakuntzakoU d a l a re k i neuskaraz. 15lakuntzarrek

udalarekin harremana euskaraznahi zutela adierazi zioten idatziz.

2014-03-15Morir para contarlo. Sal-vador Ulayar Mundiñanok liburua

aurkeztu zuen Iruñean.

2014-03-18 Ibarrerako bide-orria.Sakana 2020 Plan Estrategikoarenaurrerapena aurkeztu zuten etaekarpenak egiteko eskaera eginzuten.

2014-03-19 Duintasunaren mar-txa. Gune plataformak antolatutaEuskal Herria zeharkatu zuen gober-nuen politika antisozialak salatzen.

2014-03-21 Ingurumen jardunal-diak.Irurtzungo Udaleko Hirigintzaeta Ingurumen batzordeak antola-tutako jardunaldiak hasi ziren.

2014-03-21 Altsasuko udalarekineuskaraz. EHEk udalarekin euska-razko harremana nahi zuten 50 altsa-suarren baino gehiagoren eskaerakjaso zituen plazan.

2014-03-25Kulturarteko bitarteka-riak. Mank-eko Immigrazio zerbi-tzuak jakinarazi zuenez, dozenabat boluntario sakandar kulturenarteko zubi lanean ari dira.

2014-03-27 Ikasle greba. LOMCELegearen eta “inposatu” nahi zie-ten bestelako neurrien kontra pro-testa egin zuten ikasleek.

2 0 1 4 - 0 3 - 2 7Kooperatibeneredua. Altsa-sun saioa eginzen kooperati-ben esperientzien berri emateko.

2014-03-27 Langile elebidunik ez.Eremu euskaldunetako osasun-etxeeta liburutegietan aritzeko langile-en profil euskaldunak ez eskatzeaerabaki zuen Parlamentuak.

2 0 1 4 - 0 3 - 2 8Memoria histo-rikoa. AltsasuMemoria-k his-toriaren bilke-

ta lana erakutsi zuen Iortian.

2014-03-29Sakatxartel asteburua.Asteburuan Beleixeguaixe txartelaerosketak egiteko erabili zutenaksarien zozketan sartu ziren.

2014-03-29Aurrekontu parte-har-tzaileak. Irurtzundarrek lau lanproiektuetako baten alde azaltze-ko aukera zuten, gero udalak bereaurrekontuan gehitzeko.

2014-03-29 Etxarriko udalarekineuskaraz. EHEk udalarekin euska-razko harremana nahi zuten etxa-rriarren eskaerak jaso zituen pla-zan.

2014-03-30247 taupada lurrarekin.Lurkide konpromisoa sinatu zutenerakundeetako ordezkariek goi ten-tsioko linearekin jarriko liratekeenespazioak babestu zituzten.

2014-03-31Larrezabal gaztarenda-ko aitortza. Patxi Amillano Garasaaltsasuarrak 2013ko estatuko gaz-ta onenaren saria jaso zuen Bartze-lonako Alimentaria azokan.

Txistu Kontzertua

2014-03-15 Burundar txistulariek Hasta-penakizenburuko kontzertua eskaini zutenAltsasuko kultur gunean.

Emakumeen Nazioarteko Eguna

2014-03-08 Irurtzunen, Arbizun eta Olatzagutian afariak egin ziren. Abortuaren aldekokontzentrazioak egin ziren Altsasun eta Olatzagutian.

Plana herritartzen

2014-03-24 Sakanako Plan EstrategikoaAltsasun aurkeztu zuten jendaurrean. Ondo-ren, Irurtzunen eta Etxarrin . Ekarpenak egi-teko epea zabalik zegoen.

Lizarraga, brontzezkoa

2014-03-02 Espainiako Junior MailakoBorroka Olinpikoko txapelketan hirugarre-na sailkatu zen Sara Lizarraga arbizuarra,51 kiloko emakumezkoen mailan.

2014-03-02 June Kintana Espainia-ko txapeldunordea.Espainiako Jaur-tiketa Luzeen Neguko Txapelketan,disko jaurtiketan zilarrezko dominalortu zuen (47,82m).

2014-03-05Alex Mariñelarena koma-tik atera zen, aste baten ondoren.

2 0 1 4 - 0 3 - 0 8Gure Pilotako-ak txapeldun.Nafar Kirol Jola-sen emakumez-koen paleta gomako final guztietanEtxarriko palistak aritu ziren eta 3finaletan gailendu ziren.

2014-03-14 Ezkurdia-Zabaleta Bina-kakotik kanpo.Biko sakandarra ez zenfinal laurdenetarako sailkatu.

2014-03-16Altsasuko Lilasterketagarrantzitsua.112 emakumek har-tu zuten parte.

2014-03-21 Arbizu FutsalsakanaTxapelketako txapelduna. RacingSan Migeli irabazi zion, penaltietan.

2014-03-22 Etxarri jubenilen mai-lako txapelduna. Gazteen 2. mai-lako liga irabazi eta igoera fasera-ko sailkatu zen.

2014-03-22/29Igor F loreslehen sakanda-rra Altsasukoeta Arbizukoduatloietan. Arbizukoan 16.a izanzen eta Altsasukoan 12.a.

2014-03-22 Olatz Azazeta Espainia-ko Duatloi txapelduna.Bere talde Sal-tokik irabazi zuen erlojupekoa.

2014-03-30 Xala-Zubieta Binakakofinalerdietan.

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 5: 491 guaixea urtekaria

APIRIBILA 5

2014-04-02 Juul literatur hautes-kundeak. Sakanako ikastoletakoikasleek euren gogoko idazle eta ilus-tratzaileak aukeratu zituzten. Cas-tillo Suarez hautatu zuten EHn.

2 0 1 4 - 0 4 - 0 3Ikasleak ipuin-kontalari.Altsa-suko SagradoCorazon ikaste-txean DBH 1eko ikasleek LH 1. eta2.ko ikasleei euskarazko ipuinak kon-tatzen ari zitzaizkien.

2 0 1 4 - 0 4 - 0 5Altos vuelos.A l t s a s u k oantzerki tailerra-ren antzezlana.

2104-04-06 Xabier Bengoetxea-rendako aipamena. XIII. Aurreskueta Soinu Zahar Txapelketan izanzen. Izaro 6. eta Amets 12.a.

2014-04-07 Literart. Burundakoikastoletako ikasleek Alberto Baran-diaranen eta Castillo Suarezen obre-tatik sortutako artelanak Iortian.

2014-04-08 Bertsolaritza irakas-kuntzan. Gobernuak D eredukoikastetxeetako laguntza eten zuen.Sakanan 89 ikasle zituen.

2014-04-10 Ikasleak antzezle. Ins-titutuko ikasleek Bar & Cenas ElKatxondoantzezlana mustu zuten.

2014-04-10Venancio Amillano.Iru-ñean erakusketa mustu zuen.

2014-04-12Folk-lore egunean. Irur-tzun, Uharte Arakil eta Lakuntzakodantzari txikiek Iruñeko dantzajaialdian parte hartu zuten.

2014-04-17 Potroak odoletan.Izenburu hori du Alfredo Alvaro Igo-ak argitaratutako liburuak.

2014-04-23 Irakurri, Gozatu etaOparitu.Euskarazko irakurketa sus-tatzeko kanpaina abian.

2014-04-01 Haur-eskolen finan-tziazioa zalantzan. HezkuntzaDepartamenduak udalei jakinarazizien agindutako diru-laguntzaren%30 ez ziela emanen. Udalak kexuziren.

2014-04-02 Institututik NUPera.Aralarko Mikel Donea institutuko 31ikasleek Nafarroako UnibertsitatePublikoa bisitatu zuten.

2014-04-04 Baikap-eko buruakauzitara eramanak. Inasako langi-le ohiek Iruñeko auzitegian enpre-sako buruen kontrako kereila kri-minala aurkeztu zuten.

2014-04-04 Bakaiku 2025 plana.Udalak herriari buruzko inkestazabaldu zuen aurretik eta bakaikua-rrek ekarpenak egiteko epea des-peditu zen.

2014-04-04 Gonbidatu izatetikprotagonista izatera. Emakumez-koek Altsasuko Santa Ageda ospa-kizunetako parte hartzeari buruz-ko DVDa eta liburua aurkeztu zen.

2014-04-05 Abortatzearen alde.Makina bat sakandarrek parte har-tu zuten Iruñean egin zen manifes-tazioan.

2 0 1 4 - 0 4 - 0 6Bigarren esku-ko azoka. Irur-tzungo Itxipu-ruk Senegalgokontsultategi baten aldeko azokaantolatu zuen eta 1.740 euro bilduzituen.

2014-04-06 Down sindromearenalde. Makina bat sakandarrek par-

te hartu zuten Barañainen ospatuzen jaialdian.

2014-04-07 Autobusak Arakilengelditzeko eskaera. AutobusakEkain, Zuhatzun eta Satrustegin gel-ditzeko eskaera egin zion ArakilgoUdalak Nafarroako Gobernuari.

2014-04-10 Etzegarate mendatea.Olatzagutian egindako bilkuran Eus-kaltzaindiko Onomastika Batzor-deak Idiazabal eta Altsasu artekomendatearendako Etzegarate ize-na hobetsi zuen.

2014-04-10 Lan osasuna Osasun-bidean. Langileen osasun estaldu-ra mutuetatik osasun sistema publi-kora pasatzeko eskatu zuen LABekIrurtzungo osasun etxe parean.

2 0 1 4 - 0 4 - 1 4Errepublikarenalde. Errepre-saliatuak gogo-an eta errepu-

blika aldarrikatzeko ekitaldiak anto-latu zituen IUk Altsasun.

2014-04-15 Binaka irakurtzearenonura.Hezkuntza Departamentuakjakinarazi zuenez ulermena hobe-tzeko programan parte hartzen ariziren Irurtzungo Atakondoa esko-lako LHko 2. eta 3. mailetako 100bat ikasle.

2014-04-24 Atakondoako aldage-lak konpontzea. Horixe erabakizuten irurtzundarrek aurrekontuparte-hartzaileen bidez.

2014-04-24 Herri Ostiralak. Altsa-suko Ospa mugimenduak deituta,hileroko hitzordua abiatu zuten,“isun politikoei aurre egiteko”.

2014-04-28Karguekin aske. “Terro-rismoa goratzea” leporatuta Iruñe-ko Guardia Zibilaren komandantziandeklaratu ondoren, goizeko sareka-dan atxilotutako Asier Gartziandiaaske gelditu zen.

2014-04-29 ETB LTD bidez ikuste-ko eskaera.Mank-ek Nafarroa oso-an euskarazko telebista gailu digi-taletan ikusteko aukera eskatu zuen

Herri galdeketa Etxarri Aranatzen

2014-04-13 Nahi duzu Euskal Herri independente bateko herritarra izan? %42,76 partehartzearekin, 804 etxarriarrek galderari baietz erantzun zioten, 18k ezetz, 26k txuri eta 3boto baliogabe izan ziren.

Errefuxiatuakbueltan

2014-04-12Euskal Iheslari Politikoen Kolek-tiboak iragarri bezala hasiak ziren errefu-xiatuak euren etxeetara itzultzen. Tarteanziren Teodoro Iza etxarriarra eta LourdesMendinueta arbizuarra.

Gazte burutakzioa

2014-04-18-19Altsasuk Ernaik eta Aintzi-na gazte antolakundeek prestatutako topa-ketak hartu zituen.

ADEren irudi berra

2014-04-30 Altsasuko Dendarien Elkarte-ak Elena Verak egindako logotipo berria aur-keztu zuen, baita hartan oinarritutako kan-paina ere.

2014-04-04 Mariñelarena etxean.Ospitalean alta eman zioten.

2014-04-05 Altsasuko IV. Hiru Men-di Zerrak. 700 mendizaletik gora.

2014-04-06/13 Valverde eta Conta-dor San Migelen. Iraileko Vueltakoetapa ikuskatzen aritu ziren.

2014-04-01JosuLizarraga biga-rrena Sakana4x4 topaketan.33 4x4 ibilgailueta sekulako jendetza Arbizun.

2014-04-06 Sakanako kimuen fut-bol 8 topaketari agur.9 talde lehia-tu ziren, 121 futbolari guztira.

2 0 1 4 - 0 4 - 1 2Sakana TriatloiTaldea, Nafa-rroako txapel-dunordea Egue-

sibarko Duatloian.

2014-04-13 Nafarroako Herri KirolJolasen 3 txapela Sakanara. Kimue-tan Iñigo Aritza A, sokatirako hau-rretan Iñigo Aritza eta sokatirako kade-teetan Andra Mari gailendu ziren.

2014-04-21Xala-Zubieta Binakako-tik kanpofinalerdietako 3. partidan.

2014-04-25 Magna play off-etara.Ligan 5.a sailkatu zen Magna Xota.

2014-04-26 27. Burunda TrofeoaEtxeberriarendako. Urdiaindarranagusitu zen txirrindularitza proban.

2014-04-27Naiara Diez altsasuarra-ren Gernika saskibaloi taldea 1. mai-lara igo zen.

1.003 kide SakanakoIbilaldi Handian

2014-04-26 25. Sakanako Ibilaldi Handia1003 mendizalek osatu zuten. Ibilbidea alde-rantzizko norabidean egin zuten.

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 6: 491 guaixea urtekaria

6 MAIATZA

2 0 1 4 - 0 5 - 0 3Dantzari Txikieguna. AltsasunUrretxuko, Iba-rrako eta Saka-

nako dantzariak elkartu ziren.

2014-05-04 Elai Alai eguna.Lakun-tzako dantza taldeko 60 dantzariekeuren eguna ospatu zuen.

2 0 1 4 - 0 5 - 0 7Mugitu! Izen-buru hori emanzion Tximeletaplaza taldeakbere aurreneko diskoari.

2014-05-10 V. Bertso Afari Txapel-keta. Etxarriko Karrikestu elkarte-ak antolatuta, 15 bertsolari neurtuziren. Beñat Gaztelumendirendakoizan zen txapela.

2014-05-10 Teatreves. IV. AntzerkiAmateur Zikloa Altsasun.

2014-05-14 Kontzertu erraldoia.Aralarko Mikel Donea institutukoikasleak Alaitzekoekin kontzertuaeman zuten Altsasun.

2014-05-17 Nafarroako Bertso-eskolen Eguna. Altsasun izan zen.

2014-05-17Dantzari sarituak.Eus-kadiko Gipuzkoar Aurresku txapel-ketan Xabier Bengoetxea txapeldun-ordea eta Euskadiko Gipuzkoar Soi-nu-zaharrekoan Naroa Otxoatxapeldun-orde izan ziren.

2014-05-23Leihotik.Arrebote tal-deak bigarren diskoa kalean.

2014-05-23 Altsasuarra musikale-an.Jaione Diaz Rugidos en silenciomusikalaren mustutzean parte har-tu zuen, Salamancan.

2014-05-23 Pintxo asteburuak.Azken bi asteburuetan AltsasukoXurrut elkateko tabernetan.

2014-05-23 Ustarroz Iruñean. ArteEskolako eskultura zikloko lagun-tzaileen erakusketan Miren Ustarro-zen lanak ikusteko aukera izan zen.

2014-05-26Hutsaren itzalak.JonArretxeren liburua kalean.

2014-05-31 Nafarroako Haur etaGaztetxo Kantari Jaialdi Nagusia.Lakuntzako eskolako, musika esko-lako eta institutukoak Burlatan.

2 0 1 4 - 0 5 - 3 1Dantzari Txikieguna. Orritz,Galtz Orratz,Elai-Alai etaEtorkizuna dantza taldeetako dan-tzariak Etxarrin elkartu ziren.

2014-05-01Maiatzak gora. MaiatzakEtxarri Aranatz, Bakaiku eta Itur-mendin jaso ziren.

2014-05-01Langileen eguna.Saka-nan mobilizazioa egin zuen baka-rra LAB izan zen, Altsasun manifes-tazioa eta bazkaria antolatuz. Gai-nontzeko indarrek hiriburuetaradeitu zuten.

2014-05-0315 urte.Beleixe Irratiak(FM 107,3) 15 urte bete zituen.

2014-05-07Hizkuntza eskubideenegoera. Pasa den urteko txostenaaurkeztu zuen Kontseiluak. Sakan-darrak zerbitzua euskaraz ez jaso-tzeagatik hainbat salaketa jaso ziren.

2014-05-08 UEMAn sartzea. Hori-xe erabaki zuen Arruazuko Udalak.

2014-05-8-10 Europako programabatean. Irurtzungo Oinarrizko Gizar-te Zerbitzuen Mankomunitatekoordezkariak Europako eskualdeakgizarteratzearen alde proiektukolehen topaketan izan ziren Madri-len.

2014-05-10 Bakaikuko gaztainon-doak.Basoan dauden gaztainondo-ak zaindu eta berreskuratzeko asmozsortutako lantaldeko kideek haienkokapena eta egoeraren berri jasozuten.

2014-05-11 Amalur azoka. Belar-dik antolatuta hirugarrenez egin zenlehen sektoreko azoka Etxarrin.

2014-05-14 www.guaixe.net-ekokomunitatea. Sakandarrek bere

idatziak etaargazkiak weborrian igotzekoaukera dute.Irurtzunen hasiziren herriz herriko aurkezpenak.

2 0 1 4 - 0 5 - 1 6Altsasu Memo-ria. Altsasukohistoria osatueta berreraiki-

tzeko lanean ari den Altsasu Memo-ria taldeak 76 eta 1950 urteen arte-ko herriko hainbat gertakariren bil-duma aurkeztu zuen Iortian.

2014-05-16Gazte 2 aste. Altsasukogazteendako eskaintza martxanjarri zen.

2 0 1 4 - 0 5 - 1 7Erraldoi txikientopaketa.JuanManuel Herre-roren, Zapa, tai-lerretan egindako erraldoien topa-keta egin zen Altsasun.

2 0 1 4 - 0 5 - 1 8Lore azoka.OlatzagutikoUdalak antola-tuta, plaza lorez

bete zen goiz eta eguerdiz.

2014-05-21Inasako buruen kontra-ko kereila. Iruñeko epaitegiak 120langilek enpresako buruen kontrajarritako kereila onartu zuen.

2014-05-21Uharteko euskara orde-nantza.PPk 10 artikulu salatu zitueneta epaitegiak biren erredakzioazuzentzea eskatu zuen, anbiguota-sunagatik.

2014-05-24 Haurren eguna. Etxa-rri Aranatzen hala eman zitzaionhasiera Euskal Asteari.

2014-05-25Europako Parlamentua.Hauteskundeak egin ziren.

2014-05-27 Animatika 3D. Enple-gu tailerrean ikasten hasi ziren.

2014-05-27 Kontu Ganbera. Mank-en finantza egoera ona zela adie-raziz txostena aurkeztu zuen Nafa-rroako Parlamentuan.

2014-05-27Elkarteen eguna.Orre-aga fundazioko kide diren elkarte-ek Nafarroari buruzko hitzaldi ziklobat hartu zuten.

2014-05-29Puntako ikasleak.Ara-larko Mikel Donea institutuko batxi-lergoko 2. mailan ohorezko matri-kula lortu zuten Alex Costak, Mari-na Arbizuk eta Leire Lizarragak.

2014-05-30/31 Elikagaien BilketaHandia. Nafarroako Elikagai Ban-kuak jaki bilketa egin zuen. Harenbidez Sakanan 243 familia elikatzendira.

2014-06-30 Galdeketagatik dekla-ratzea. Etxarriko galdeketagatikfiskaltzak zabaldutako ikerketaga-tik, Guardia Civilaren Altsasukokuartelean lekuko gisa deklaratuzuten A13 plataformako ManuGomezek eta Mikel Mundiñanok.

2014-05-31 Euskal festa. EtxarriAranatzen ospatu zen.

2 0 1 4 - 0 5 - 3 1Garraxi Irratia.Altsasuko irratilibreak festaospatu zuen.

SakanakoHerri eskolen festa

2014-05-10 Altsasuk hartu zuen laugarrenedizioa. Egun osoko egitarau mamitsuak jen-detza erakarri zuen.

Sakanako Plan Estrategikoa

2014-05-31 Sakanako Sozio-ekonomia Behatokiak 2020 urtera arteko bide-orria aho batez onartu zuen.

Elkar ezagutzekotxangoa

2014-05-25 Izurdiagan hainbat jatorrita-ko sakandarrak elkartu ziren Mank-eko Immi-grazio Zerbitzuak antolatutako egun pasan.

Kenyarekinelkartasuna

2014-05-31 Lakuntzan egun osoko egita-raua prestatu zuen Afrikako herrialde har-tako umezurtz-etxe baten alde.

2014-05-04 Erregionaleko futbolliga despedituta.Lagun Artea B 6.a,Altsasu 8.a eta Etxarri 15.a.

2014-05-04 Igor Flores San Juan-go Duatloiko txapelduna.

2014-05-10Futbola. Altsasuko kade-teak 1. mailara igo eta jubenilak 2.mailara jaitsi ziren. Altsasuko hau-rrak Nafarroako txapeldunordeak.

2014-05-11/18Anne Lapuente etaAnder VillalobosNafarroako txapel-

dunak. Nafarroako Abiadura Txapel-ketan eta Pista Txapelketan urrezkobina domina kolkoratu zituzten.

2014-05-11Olatz Azazetaren Salto-ki Errege Kopako txapeldunordea.

2014-05-14 Joanes Bakaikoa etaSarasa Nafarroako txapeldunorde-ak Binakakoan.

2014-05-06Ezkurdia Buruz Buruko-tik kanpo (22-18 Retegiren kontra).

2014-05-17 Magna Play off-etatikkanpo. Final laurdenetan erori zen,Santa Colomaren kontra.

2014-05-17Gorka Santesteban biga-rrena I. Hiru Mendi Trailean(27 km).

2014-05-17 TxominNagoreren profesio-nal mailako azkenpartida, Mirandese-kin. 19 urtez profesionala izan da.

2014-05-18Sakana Bizirik Nafarro-ako Mendi Lasterketen Kluben txa-peldunorde 2. Irati Maratoi erdian.

2014-05-19Zabaletak Buruz Buru-koari agur, lesionatuta.

2014-05-23 Tenis Ruborreko fina-lak. Aldasoro, Igoa, Apaolaza, Mtnez.de Ibarreta eta Aristu txapeldunak.

2014-05-23Futsalsakana Kopa RacingSan Migelendako (5-4 Arbizuri).

2014-05-24II. Olazti-Urbasa Rallya. IbanLpz. de Goikoetxea lehen sakandarra.

2014-05-24 Eneko Aramendia Eus-kadiko Erlojupeko txapeldunordea.

2014-05-25 Igor Flores San JuangoDuatloiko txapelduna.

2014-05-25 105 bikote Andra Mariikastolako Binakako Lasterketan.

CBASK txapeldun

2014-05-04 CBASKeko haurren mailako nes-kek 8. Pirinioetako Saskibaloi Torneoa iraba-zi zuten. Nerea Misiego, jokalari onena.

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 7: 491 guaixea urtekaria

GARAGARRILAZAROA 7

2014-06-02 Bi kontratazio geldia-razita. Irurtzungo Udalak musikaeskolarako egin nahi zituen kontra-tazioak geldiarazi zituen Nafarroa-ko Gobernuak.

2014-06-02Bir-ziklatze tasahanditzea. Hel-buru horrekinproposamenaaurkeztu zuten udaleko erregistro-an Altsasuko NaBai2011k, PSNk, IUketa UPNk.

2014-06-02 Uraren Gazte Foroa.Aralarko Mikel Donea institutukoingurumenari buruzko ikerketendatuak, lanak eta bideoak Altsasu-ko kultur gunean ikusgai jarri ziren.

2014-06-02Fisioterapia zerbitzua.Altsasuko Zelandi kiroldegian zer-bitzu hori eskaintzen hasi zen.

2 0 1 4 - 0 6 - 0 5Alkohol kon-tsumo preben-tzioa. Olatzagu-tiko ludotekako

talde batek estatu mailako lehiake-ta batean txapeldun.

2014-06-04-06Selektibitatea.Saka-nako 49 ikaslek egin zuten probaeta 47k gainditu zuten.

2014-06-07 Etxarriko gaztetxea.Zazpigarren urteurrena ospatu zuen.

2014-06-07/08 Txakur ElkartasunJaialdia. Laugarren urtez antolatuzuen jaialdia Bocalan Biak Bat fun-dazioak Altsasun.

2014-06-08 Nafarroako Confinttopaketa.Ingurumen konpromisoa

sustatzeko nazioarteko gazteenkonferentziaren Nafarroako topa-ketan parte hartu zuten AralarkoMikel Donea institutuko eta Sagra-do Corazon ikastetxeko ikasleek.

2 0 1 4 - 0 6 - 0 9Arkeologoak.Uharte Arakil-go Zamartzena r k e o l o g i a

indusketen bosgarren kanpainaabiatu zuten.

2014-06-10Haur eskolendako diru-laguntza. Uharte Arakil, Lakuntza,Arbizu eta Altsasuko udalek hitzar-men proposamen berria aurkeztuzuten Hezkuntza Departamentuan.Bide batez, aurtengo diru-laguntzaosorik ordaintzea eskatu zuten.

2014-06-19 Axiok agur. Gaitz larribaten ondorioz hil zen ibarrean aiz-koraren sustatzaile eta herrigin-tzan aritutako Jose Ignazio Flores.

2 0 1 4 - 0 6 - 2 3Udan euskaraz.OlatzagutikoUdalak antola-

tutako programan 87 haurrek par-te hartu zuten.

2014-06-24Mank-en kontuak sane-atuta. Halaxe zeudela azaldu zuenKontu Ganberako presidente HelioRobledak Nafarroako Parlamen-tuan.

2 0 1 4 - 0 6 - 2 5Baleontzia .Pasai SanPedroko Ondar-txoko Askorre-ta ontziolan San Juan baleontzikogila jarri zen.

2014-06-27 Adierazpen askatasu-naren alde. Eskubide hori murriz-tu nahi duten isunak salatzeko kon-tzentrazioa egin zen Irurtzunen,udalak deituta. 7.180 euro bainogehiago ordainduak zituzten herri-tarrek isunetan.

2014-06-27 Udala eta biok euska-raz. EHEk altsasuarren eskaerak aur-keztu zizkion udalari eta elkarlane-an aritzeko prestutasuna azalduzuten. EHEk sinatzaileei emandakourratsak azaldu zizkien.

2014-06-28Hirigintza plana. Uhar-teko Udalak parte hartzearen bidezplana berritzeko talde eragilea osa-tu zuen, herritarrekin batera.

2014-06-30 Udan euskaraz. Altsa-suko Udalak antolatutako progra-man 292 haur izan ziren.

Munduko arrozak

2014-06-07 Irurtzungo plaza sukalde han-di bihurtu zuen kultur artekotasun festak.

Gure esku dago

2014-06-08 Erabakitze eskubidea aldarrikatzeko giza kateak Durango eta Iruña lotu zuen,Sakanan barna.

2014-06-01 Gero Arte lehiaketa.Mikel Okiñenak antolatutako arteplastikoen lehiaketan izena emanzutenen artean Mikel Lasarte, MirenUstarroz eta Helena Santano.

2014-06-06Fes-tival vasco 2.0A Enrie Zelaia.Fran Idaretakbere agurrekodiskoa argitaratu zuen.

2014-06-06Dantza topaketa.Altsa-suko euskal dantza, dantza garai-kideko eta gimnasia erritmikoko ikas-leak elkarrekin aritu ziren.

2014-06-10Maria Markotegi Sariak.Euskara Zerbitzuak sormen lehia-ketako sariak banatu zituen.

2 0 1 4 - 0 5 - 1 3Musika kalera.I r u r t z u n g omusika eskola-ko ikasleek kon-

tzertua eskaini zuten plazan.

2014-06-14 Kantu altsasuarrak.Trasteando taldeak jendaurreanaurkeztu zuen Altsasuko HerriKantak II diskoa.

2014-06-15Pintura Azkarreko Txa-pelketa. Olatzagutian Felix Flama-rique Martinezek irabazi zuen.

2014-06-17 Berrargitalpen digita-la. Pello Mariñelarena Imaz etxa-rriarraren 1993ko liburua Atarami-ñek sarean jarri zuen.

2014-06-27 Itziar Nazabal. Hen-daian eta Carpentrasen lanak ikus-gai jarri zituen.

2014-06-28 Jubilatuak kantari.Altsasuko jubilatu elkarteko abes-batzak ikasturte akaberako kontzer-tua eman zuen euren egoitzan.

Nafarroako Dantzari Eguna

2014-06-14 Orritz dantza taldeak Sakanaguztira zabaldu zen dantzari eguna. Festaakabera Irurtzunek hartu zuen.

Elkartasun festa

2014-06-15 Lakuntzako Txingurriye lagun-tza eta aisialdi taldeak antolatu zuen, herriandagoen aniztasuna ospatzeko.

2014-06-01 Ene-ko eta MaialenArmendar izNafarroako erlo-jupeko txapeldunordeak Iturmendin.

2014-06-01I. Arbizu Enduro BTT. 52bikerretan Markel Uriarte garaile.

2014-06-01Anne Lapuente brontze-koa Espainiako Kimuen Kopan.

2014-06-07 UrrezkoAizkora Nazabalen-dako. Urrezko 9. txa-pela jantzi zuen.

2014-06-07 Sakanako ParapenteEguna. 100 parte-hartzailetik gora.

2014-06-08 Lakuntza-Aralar Mendilasterketa.200en artean Katarain etaBeregaña lehen sakandarrak.

2014-06-08 585 biker 19. Altsasu-ko BTT Zeharkaldian.

2014-06-08 Lagun Artea 3. maila-tik preferentera jaitsi zen.

2014-06-1422. Irurtzungo Pilota Txa-pelketako finalak. Jubeniletan Espi-nal-Mariezkurrena (Irurtzun) garaile.

2014-06-14Joxeja Maiza 17.a 19. HiruHaundietan (100 km).

2014-06-14June Kintanaren Espai-niako errekor berria: Junior mai-lako disko jaurtiketan 54,16 m.

2014-06-14Mikel Rubio azkarrenaI. Ergako Trinitateko igoeran.

2014-06-14Agirre eta Delais azka-rrenak X. Aitzkozar Krosean. More-no eta Beunza lehen sakandarrak.

2014-06-14 YaniraAristorena Espainia-ko Trinketeko palatxapelduna eta Eus-kal Herriko Ligako txapelduna.

2014-06-20Iratxo Botxa Txapelke-ta. Lirainak taldea txapeldun.

2014-06-21 Gorriti Berria PilotaTxapelketako txapeldunordea.

2014-06-21Maialen Aramendia Nafa-rroako Txirrindulari txapelduna.

2014-06-29 Etxarriko Triku Traila.300en artean Razga eta Irigoien nagusi.

2014-06-29Koxka taberna txapeldun.4. Areto Futboleko Kluben Arteko Espai-niako Txapelketa irabazi zuen.

Imanol Arregi, onena

2014-06-24 Magna Xota taldeko entrenatzai-le Imanol Arregik areto futboleko Espainiakoentrenatzaile onenaren saria jaso zuen.

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 8: 491 guaixea urtekaria

8 2014A IRUDITAN

2014-11-23 Arbizuko odol-emaileak. Sei domina banatu ziren.

2014-04-25 Stencil ikastaroa. Irurtzungo gaztetxokoan egin zen.

2014-07-19 Altsasu Xtrem. 13 pertsonako 4 talde lehiatu ziren proban.

2014-02-08 Plaza zuhaitzik gabe. 2014-05-17 Dantzari sarituak.

2014-09-03 Vuelta Sakanan. Sakanako Aralar eta Burunda txirrindularitza klubek talde argazkia egin zuten Aralarko sa2014-05-25 Europarako aukera.2014-09-13 Otadia Txapelketa.

2014-03-30 Haur kantari jaialdia.2014-03-29 Arbizuko duatloia.

2014-01-14 SEPA azaltzen. 2014-06-07 Parapente eguna.

2014-10-11 Lip-duba Uharten. Euskaraz bizitzeko nahia azaldu zuten. 2014-05-17 Aske, jendaurrean.2014-10-05 Mendi Kluben eguna.

2014-12-21 Sakana Iskiza gimnasia erritmik

2014-12-27 CBASK-en aurkezpena. 9 talde eta

2014-04-13 Nafarroako Herri Kirol Jolasak

2014-12-31 Urtea despeditzera mendira. Za

Page 9: 491 guaixea urtekaria

2014A IRUDITAN 9

antutegiko podiumean eta helmugan.

2014-11-10Biomekanika aztergai.

2014-11-08 Jostailu trukea.

2014-11-14 SNEINN programa.

2014-05-10Erakusketa Iturmendin.

2014-10-09 Educactif Sakanan.2014-05-27 Orientazio proba.

2014-07-19 Sakanako Triatloia. 2014-09-28 Olazti-Urbasa proba.

2014-10-25 Bertso saioa Itxasperrin. Alberdi eta Estanga aritu ziren.

2014-11-21 Telp ikastaroa. Euskaraz hitz egitean eroso sentitzeko.

2014-02-11 Aterpea mustuta. 2014-11-22 Poesia errezitaldia.2014-12-31 667 korrikalari San Silbestrean. Guztiek izan zuten tokia.

2014-06-10 Mank-eko Kiroltasun Sariak banatuta. 11 sari banatu ziren.

2014-06-29 Koxka txapeldun Espainiako areto futbol kluben txapelketan.

koko taldearen Gabonetako erakustaldia.

a 100 saskibaloi jokalari izanen ditu klubak.

k. 3 txapela Sakanara.

abalartekoak Lakuntzaskoarrira joan ziren.

Page 10: 491 guaixea urtekaria

10 GARILA

2014-07-01 Aisialdia euskaraz.Lakuntzako Udalaren haurrendakoeskaintza 37 haurrek erabiltzenzuten.

2014-07-02 25.urteurrena.Irurtzun aldekoO i n a r r i z k oGizarte Zerbi-

tzuen Mankomunitateak bere urteu-rrena ospatzeko ekitaldia antolatuzuen.

2014-07-03 Ur festa goxoak. Hile-an zehar Irurtzun, Uharte, Lakun-tza, Etxarri eta Altsasuko igerilekuakgazteei zabaldu zitzaizkien. Goza-menez programaren barruan; sexua-litatearen ikuspegi positibo etaerrespetuzkoa eman nahi zaie.

2014-07-04 Laguntzen araudi pro-posamena.Altsasuko Geroa Baik ira-bazi asmorik gabeko erakundeeilaguntza sozialak banatzeko arau-di proposamena aurkeztu zien uda-leko gainontzeko taldeei.

2 0 1 4 - 0 7 - 0 5M a r k e s i n ab i d a i a r i a .Lakuntzako pla-zan zegoenmarkesina Bakaikun jartzeko lanakhasi zituzten.

2014-07-05 Auto klasikoak. Altsa-suk ibilgailu klasikoen topaketa har-tu zuen.

2014-07-07 Sarrarterako sarbideazabalagoa. Lakuntzako industrial-derako bidea zabaltzeko lanak hasiziren.

2014-07-10 Aisialdi etxolak. Zior-diko Udalak hirigintza planean alda-keta egitea erabaki zuen, lurzoru ezurbanizagarrian aisialdi etxolakeraiki ahal izateko.

2014-07-116.332,76 hektarea.Lurazalera hori aitortu zuten sakanda-rrek Europako Nekazaritza Politi-

ka Bateraturako.

2014-07-11 Garagardogilea. AsierAgirre Lezea ziordiarra beste bilagunekin batera abendutik Morla-co Beer garagardoa ekoizten ari zen.

2014-07-14Uda-ikastaroak.Sakan-tzen Sareak web gune, komunika-zio estrategikoa, Sakanako historiaeta nekazaritza birsortzailea ikas-taroak antolatu zituen garilerako.

2014-07-16 Ez ezetz da. Festatikerrespetutik disfrutatzeko deia egi-nez Irurtzungo festetan sexu era-soen kontrako kanpaina egin zen.

2014-07-18 Aralurreko hondaki-nak. Enpresa itxi eta gero geldituziren hondakinak kentzea nahi zuenudalak eta Ingurumen Departamen-duari bilera eske ari zen.

2014-07-21 Uda-gazte. AltsasukoUdaleko Gazteria Sailak 12 eta 16urte bitarteko gazteei programazioaeskaini zien estreinakoz udan.

2014-07-24 Palestinarekiko elkar-tasuna. Israelen Gazaren kontrako

eraso militarra salatzeko eta pales-tinarrei elkartasuna adieraztekoArbizuko Udalak ekitaldia antolatuzuen.

2014-07-28Por-tlandera buel-tan. Kaleratzebaliogabeaga-tik ELAko bi lan-gile porlandegira lanera bueltatuziren. Gero beste lau izanen ziren.

2014-07-30 Baso-lanetarako diru-laguntzak. Nafarroako 60 alkatek,sakandarrak tartean, horixe eska-tu zioten Nafarroako Gobernuari.

2014-07-31 35/02ko epaia. Herri-ko tabernen auzian epaileek bisakandar zigortu eta elkarte bat des-jabetzea ebatzi zuten. Helegiteajarri zioten.

Haurrak goi-aingeruarekin

2014-07-20Aralarko Santutegiak 11. aldizhaurrak Aralarko goiaingeruari aurkezte-ko ekitaldia hartu zuen. Aralarko DeunMikel Goiaingeruaren Kofradiaren deiari 70bat haurrek erantzun zioten.

Ekomartxa

2014-07-23 Frackingaren kontra eta des-hazkundearen alde Ekologistak Martxan tal-dearen estatuko bizikleta martxak Sakanazeharkatu zuen.

Arakilgo eguna

2014-07-26 Itxasperri eta Urritzola artean ospatu zen arakildarrek batu zituen eguna.

2014-07-07 Bertso Udalekua. Ira-ñetan 12 eta 14 urte bitarteko 35gaztetxo izan ziren, Euskal HerrikoBertsozale Elkarteak antolatuta uda-lekuan.

2 0 1 4 - 0 7 - 1 0Urrezko Zelaia.Iruñeko Napar-di elkarteakGallico de Oro

saria eman zion Enrike Zelaiari.

2014-07-15Zinema kalera. Irurtzu-nen sei film beste horrenbeste aste-azkenetan ikusteko aukera izan zenForu plazan.

2014-07-18Gurutze-bide euskaldu-na. Halako bat Iturmendin zela jaki-narazi zuten Nicolas Arbizuk eta MikelMarkotegik, Ezpilleta elkarteko kide-ek.

2014-07-18 Aniztasunaren espe-diente. Jose Ramon Anda eta Txus-po Poyoren obra bana ikusgai zeu-den Bilboko Rekalde aretoan. Alber-to Ipiña eta Begoña Bidaurrazagabildumako piezekin sortutako era-kusketa zen.

2014-07-19 Aztarnategia ezagu-tzeko. Aurreko urteetan bezala,larunbat goizetan, Uharte Arakil-go Zamartzeko arkeologia-indus-ketara bisita gidatuak egiten hasiziren.

2014-07-22Iza-roko teila. Iza-ro irla Bermeo-ren jabetza delaadieraztekourtero teila bat botatzen da. Aur-tengoa Txuspo Poyok egindako tita-niozko bat izan zen. AltsasuarrarenIzaro proiektuaren zati da.

2014-07-26 Akordeoi ikastaroa.Hauspo Alai elkarteak antolatu zuenAltsasun eta bi astez ikasleak Ale-xey Artemyev irakaslearekin tre-batu ziren. Kontzertu batekin des-peditu zuten ikastaroa.

2014-07-04 Sakanako EmakumeenVII. Frontenis Txapelketa. Laura-Lei-re eta Edurne-Vanesa txapeldun.

2014-07-04/06 Maialen Aramen-dia brontzezkoa Espainiako Txirrin-dularitza Txapelketetan.

2014-07-05 JoseLuis Iriarte txa-peldun. Espainia-ko 3D Arku Txapel-keta irabazi zuen.

2014-07-05 Erbiti eta Arrieta Tourre-an. Uhartearra Movistarreko zuzenda-ri eta Hiriberrikoa bere aginduetara.

2014-07-07 Ezkurdia sanfermine-tako lau t´erdiko txapeldunordea.

2014-07-08Eneko Aramendia I. UrdiainTxirrindularitza Trofeoko garaile.

2014-07-11 Basabe-Joao (AndraMari) Nafarroako Kadete mailakoTrontza txapeldunordeak.

2014-07-11/12 Joxeja Maiza 6.aGoierriko 2 Handietan (88 km).

2014-07-11/12 Nazabal-SaralegiNafarroako Aizkorako Binakakotxapeldunordeak.

2014-07-14/25 Sakanako FutbolCampusa. 15 kide lehen txandaneta 19 bigarrenean.

2014-07-19100 triatleta Sakanako XIII.Haur Triatloian. 20 gaztetxo arituziren Sakanako Triatloi Campusean.

2014-07-22/29Sakanako waterpoloeta kayak jardunaldi arrakastatsuak.

2014-07-26Olaztiko 43. San Migel Pilo-ta Txapelketako finalak. Ansa-Lega-rreta txapeldun.

Kintana munduko 8.a

2014-07-22/27 Oregoneko Eugenen jokatu-tako Junior Mailako Atletismo Mundialetanfinalerako sailkatu zen June. Bakaikuarra zor-tzigarrena izan zen disko jaurtiketan (53,36m).

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 11: 491 guaixea urtekaria

AGORRILA 11

2014-08-01Egile-eskubideengatikordaintzera. Horretara behartzendu Espainiako Gobernuaren dekre-tu batek Altsasuko liburutegia.

2014-08-07Ingalaterrako bira. Erku-dengo Ama abesbatzak birako hirukontzertuetako aurrenekoa emanzuen.

2014-08-14Arakil argazkitan.Ara-kilgo Udalak ibarrari buruzko argaz-ki lehiaketako sarituak jakinarazizituen. Jaiak eta tradizioa atalekoaGarbiñe Perkazendako izan zen.Ondarea eta paisaiak sailekoa, berriz,Mikel Perkazendako izan zen. Herri-tarren saria Migel Angel Laplanakeskuratu zuen.

2014-08-30Nafarroako Zirko Jaial-dia. Hamairugarren edizioan hirukonpainiaren emanaldia hartu zuenAltsasuk.

2014-08-02 Adierazpen askatasu-na. Hura ukatzen zuen ikur handiaizan zen festen hasieran Etxarri Ara-nazko udaletxean, epai batek fatxa-dan inolako esaldi, ikur edo irudijartze debekatu baitzion udalari.

2014-08-06 Baso antolaketa. Ara-kil, Irurtzun eta Irañetako Udalekproiektuak egiteko NafarroakoGobernuaren diru-laguntzak jaso-ko dituzte.

2014-08-07PSN errausketaz.Nafa-rroako Hondakin Plan berrian erraus-kailurik ez egitea eskatu zuen PSNk.Bost egun geroago porlandegian hon-dakinak erretzea egoki jo zuen.

2 0 1 4 - 0 8 - 1 0Beriaingo erro-meria. Mendigaineko ermi-tan Sakanakoeta Olloarangojende ugari elkartu zen. Unanun herribazkaria egin zuten eta 70 pertso-na elkartu ziren.

2 0 1 4 - 0 8 - 1 2Gaztetxea etaForuzainak .Azken horiekAltsasuko gaz-

tetxean sartu nahi izan zuten. Ordubat lehenago Ernai gazte erakun-deak Eroskin Israelgo produktuaksaltzearen kontrako protesta eginzuen.

2014-08-14Plazaolako bide berdea.Sakanako zatiaren tramitazioa aurre-ra, desjabetze prozesua hasita.

2014-08-15 Trenbideak 150 urte.Madril eta Irun arteko trenbidea mus-tu zela 150 urte bete ziren.

2014-08-19 33 langabetu kontra-tatuta. Sakanako toki-erakundeek33 langabetu kontratatu zituztenNafarroako Gobernuaren diru-lagun-tza bati esker.

2014-08-25 Segurtasun falta etaVuelta.Aralarko santutegirako pis-tako zartatuak zirela eta igoeraksegurtasun falta zuela salatu zuen

Uharte Arakil-go Udalak.Espainiako Itzu-liko antolakun-tzak zartatuakporlanez estali zituen.

2 0 1 4 - 0 8 - 3 0Ospa Eguna.Polizia indarra-ak eta milita-rrak alde egite-ko eskatu zuten Altsasun.

Sakanako Dendarien Elkartea

2014-08-12 Elkartea sortzeko aurrenekobilera egin zuten Utzuganen.

Ihabarko antzerki taldea

2014-08-23 Zazpigarren urtez antzerki ema-naldia eskaini zuen. 14 ihabardar, Jon Bar-barinek zuzenduta, Una aventura en labasura antzezlana prestatu zuten.

Alkate dantza

2014-08-24 Haize Berriak bandak dantzadoinuaren bertsioa mustu zuen Lakuntzan ber-tan herriko musikarien laguntzarekin.

Artzain eguna

2014-08-31 Aralar Mendi elkarteak antolatuta, Uharte Arakilek 47. aldiz hartu zuen artzaintzari eskainitako festa.

Arruazuko mapa

2014-08-01 Arruazuko toponimoak jaso-tzen dituen mapa aurkeztu zuten PatxiSatrustegik eta Migel Ganboak.

Plaza mustu

2014-08-21 Horretarako egitarau bereziaprestatu zuten Lakuntzan.

Sakana,haritzen lurra

2014-08-24 Basotik itsasora. Izen hori duAltsasun, Dantzaleku aldean, mustu zutenhariztien interpretazio guneak.

2 0 1 4 - 0 8 - 0 8Ezkurdia-MerinoII.a GasteizkoAndra MariZuriaren Binaka-ko Txapeldunak.

2014-08-17 Zubieta-Irujo ZarauzkoTorneoko txapeldunordeak.17-22 gal-du zuten Olaizola-Zabalaren kontra.

2014-08-17Urrezko Kopa Floren Naza-balendako. Nazabalek (31:01) 53segundo atera zizkion Atutxari (31:54).

2014-08-18/24 Maialen Aramendiazilarrezkoa Espainiako Pista Txa-pelketan. 200 m eta 500 m abia-dura probetan bigarrena izan zen.

2014-08-18/24Hodei Mazkiaranen-dako zilarra eta brontzea.Espainia-ko Pista Txapelketan kilometroko pro-ban bigarrena eta keirinean hiruga-rrena izan zen.

2014-08-23 Beñat Katarain azka-rrena Lakuntzako Guardetxe Igo-eran. 15 korrikalarien artean gai-lendu zen (1:00:18).

2014-08-29Zaba-leta-Irujo Donos-tia Hiriko txapel-dunak. Olaizolaeta Zabalari 22-12 irabazi zieten.

2014-08-31ESAITek Vueltaren “era-bilera politikoa” salatu zuen. 100txirrindulari Uharte Arakildik Ara-larrera igo ziren.

IV. Sakana Burunda

2014-08-23 180 txirrindularik hartu zutenparte Burunda Txirrindularitza Taldeak anto-latutako IV. Sakana Burunda martxan. Ara-larko San Migelerako kronoigoeran Iñigo Are-llano altsasuarra 3.a izan zen (32:32).

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 12: 491 guaixea urtekaria

12 IRAILA

2014-09-05 Erloju zaharberritua.Ziordiarrek elizako erlojua zenarentresneria zaharberrituta ikustekoaukera izan zuten.

2014-09-05 Basoko Mari. Espazioberriak ateak zabaldu zituen Altsa-sun. Paz Treukil margolari mapu-txearen margolanak izan ziren lehenerakusketa.

2014-09-08 Liburu elektronikoakmaileguan.Irurtzungo, Etxarri Ara-nazko, Altsasuko eta Olatzagutikoliburutegiak, Nafarroako sarekoak,liburu elektronikoak mailegatzen hasiziren.

2014-09-13Anda Arantzazun.Gaurtaldearen ondorengo belaunaldikozortzi eskulturen lanekin erakuske-ta zabaldu zen Arantzazun, tarteanJose Ramon Anda zegoen.

2014-09-14Zelaiaren despedidakoa.Altsasuko festetako herri bazkaria-ren ondoren Enrike Zelaiak jendau-rreko bere azken kontzertua emanzuen.

2014-09-19Extremadurako kulturjardunaldiak. La Encinak 14. aldizantolatuta, Jon Maia eta bertso-esko-lako bost bertsolarik zabaldu zutenegitaraua.

2014-09-19Kultur astea.Olatzagu-tian hasi zen, udalak antolatuta, fes-ten aurrekoa girotzeko.

2014-09-20Arakilgo erromanikoa.Hura ezagutzeko irteera antolatuzuten Arantzadi zientzia elkarteaketa Astrolabio Románico elkarteak.

2 0 1 4 - 0 9 - 2 0Elkarrekin pla-zan. Hala arituziren Etxarrinherriko abesba-

tza, Etorkizuna dantza eskola etaBurundar txistulariak.

2 0 1 4 - 0 9 - 2 1Paperetik esze-natokira. ZoilaB e r a s t e g i kaurreko urteanIruñeko antzerki-testuen lehiaketairabazi zuen. Arbizuarrak obra mus-tu egin zuen eta, gainera, aktore izanzen bertan.

2014-09-28Omenezko kontzertua.La Cigarra txarangak Juanjo Amez-garairen omenezko kontzertua eskai-ni zuen festetan.

2014-09-01Aldaketa Mank-en.Adol-fo Araiz kudeatzaile-kontu-hartzai-leak urte baterako eszedentzia har-tu zuen. Kudeaketa lana Natalia Raz-kin Sagastibeltzak hartu zuen etaNerea Malkorrak kontu hartzailea-rena.

2014-09-05 406 egonaldi aterpe-an. 2013an Altsasuko etxegabeenaterpetik 382 gizon eta 2 emaku-me pasa ziren.

2014-09-07 Zorri Azoka. Aurrene-ko urtean ostiral arratsaldetan izanondoren, igande eguerditara pasazen.

2014-09-07 Otsoportillo. Urbasanelkartu ziren 1936ko estatu kolpe-aren ondorioz eraildakoak gogora-tzeko.

2014-09-08 Zorrak. EHNEk salatuzuenez Aldanondok esne sektore-ko abeltzainekin zorrak zituen.

2014-09-10 Hondakin kudeaketazikasten.Hiru egunez hautetsi sakan-darrak Kataluniako hondakin kude-aketa ezagutzen izan ziren.

2 0 1 4 - 0 9 - 1 2Guardia CivilaAltsasun. Fes-ta bezperakoarratsaldeanAlde Zaharrean makina bat herri-tar identifikatu eta arakatu zituen.Tabernetan kontrolak eta miaketakegin zituen.

2014-09-15Ikurrina lapurtu.Altsa-

suko EAJ-PNVren batzokitik ikurri-na lapurtu zuten.

2014-09-16Errausketarik ez, balo-rizazioa bai.PSNk agorrilean ager-tutako iritzi bera azaldu zuen JoseJavier Esparza Landa Garapen, Ingu-rumen eta Toki Administrazio kon-tseilariak.

2 0 1 4 - 0 9 - 1 8S a k a n t z e nSarea saritua.Jon EtxeberriaIjurrak Madri-

len jaso zuen Universidad Europe-aren fundazioak emandako GazteEkintzaile Sozialen sariak.

2 0 1 4 - 0 9 - 2 0E r ra u s ke t a“egiazki baz-tertzea”.Horixeeskatu zuen3MB plataformak, porlandegiaribaimentzen zaion bitartean ez dago-elako halakorik.

2 0 1 4 - 0 9 - 2 2Madrilen epai-keta. Segikokide izatea lepo-ratuta 28 gazte

epaitzen hasi ziren Espainiako Auzi-tegi Nazionalean. Haien artean Aina-ra Ladron eta Imanol Salinas zeu-den. Azken hori Loiolako Aske Gune-an atxilotu zuten. Epaileakespetxeratzea agindu zuen.

2014-09-23Dekretua bertan behe-ra. Epaitegiek Irurtzungo oinarriz-ko osasun eskualdea hartzen zuengobernuaren dekretua baliogabe-tu zuten gizarte-langile kargurik ezaurreikusteagatik.

2014-09-24Fusi-latuen identitatebila. Urbasakosaroiko lezean1936an hildakosei pertsonengorpuak agertuziren. Haiek identifikatzeko, seni-deren bat galdu zuten familiek DNAemateko deialdia egin zuten.

2014-09-24 Plazaola Turismo Par-tzuergoa. Arakilgo Udalak kide egi-tea erabaki zuen, Plazaolako ibilbi-dea ibarraren garapenerako auke-ra dela ikusita.

2014-09-25Kale konponketak.Ara-kilgo Udala Satrustegiko kaleak kon-

pontzen ari zen.

2014-09-25 Podemos-Ahal Dugu.Altsasuko zirkulua jendaurrean aur-keztu zen.

2014-09-26 Deklaratzeari uko. Seialtsasuarrek (preso ohiak batzuk)Guardia Civilaren Iruñeko egoitzandeklaratzeari uko egin zioten. Zita-zioak festetan presoen alde egin-dako brindisarekin zuen zerikusia.

2014-09-26/27 Topaketa Irekiak.Sakantzen Sareak ibarreko historiaoinarri hartuta topaketa irekiakantolatu zituen.

2014-09-27 Debekua. Gobernuordezkaritzak Gudari Eguneko Altsa-sun manifestazioa debekatu zuen.

2014-09-30 Tira-birak Ziordian.Udal bilkura eta gero Bilduko zine-gotzi batek izandako “jokabide onar-tezina” salatu zuen Geroa Baik. Bil-dutik adierazi zuten eztabaida ezzuela zinegotziak eragin.

Irurtzun eta Arakilgo azoka

2014-09-14 Bertako aziendekin batera,artisau postuak eta beste izan ziren azoka-ren bigarren edizioan.

Eskola berria

2014-09-08 Ikasturte berriarekin Iturmendin Arrano Beltza eskola berria mustu zuten.Ikastetxe zaharraren erabilera zehazten hasi ziren herrian.

Euskalduntzen

2014-09-24 Ehun bat sakandar AEKn eus-kalduntzen hasi ziren.

San Migel

2014-09-29 Jendetza elkartu zen Aralar-ko santutegian sainduaren egunean baitaaurreko asteburuan ere.

Odol-emaileak

2014-09-27 Adonak 23 altsasuar omenduzituen, urrezko 10 domena eta zilarrezko13 banatuz.

2014-09-01/02 Irurtzungo HaurBotxa Txapelketako finalak joka-tu ziren. 1 mailan Albizu, Sagardiaeta Martiarena eta 2. mailan Albizu,Martirena eta Arregi txapeldun.

2014-09-05 Lekeitioko Pilota Txa-pelketa Zabaleta eta Irujorendako.

2014-09-06Erbiti hirugarrena Vuel-tako La Camperona etapan.

2014-09-06/07 Etxarrik eta Altsa-suk erregional mailari ekin zioten.Etxarri lider jarri zen 21ean.

2014-09-10 Jorge Azan-za Euskadi Txirrindulari-tza Fundazioko amateurtaldearen zuzendari.

2014-09-11/21Alberto Ongayk urrez-ko domina Mexikoko mundialetan.

2014-09-12Magna Nafarroak liga-ri ekin zion. Taldean 4 irurtzundar.

2014-09-13 Altsasuko 45. OtadikoKristo Deuna pilota txapelketakofinalak. Elezkano I.-Gorriti txapeldun.

2014-09-13 Iraitz Goñi Larra-Larra-ñen txapeldun (100 km).

2014-09-14Lagun Arteak preferen-te mailari ekin zion.

2014-09-15Altsasuko 85. Txirrindu-laritza Proba Zuritarendako.

2014-09-20 Moreno eta Beunzagaraile Ergoienako Biran.

2014-09-20 Nordin Jdik Ultra Piri-neu (103 km) ultra traila osatu zuen(427.a, 22 ordu t´erdi).

2014-09-21AritzMunarriz 5.aUharte Arakil-Beriain km ber-tikalean.

2014-09-21 Fernando Urra txapel-dun Los Arcosen, Zona Norte Txa-pelketarako supermotard proban.

2014-09-28 400partaide 21.Sakanako Bizi-kleta egunean.

2014-09-28Beraza 7.a Olatzagutia-Urbasa mendi lasterketan.

2014-09-28 Zubieta eta Irujo SanMateotako Binakako txapeldunak.

Vuelta Sakanan

2014-09-03 Lizarragatik sartu zen, Uharte Ara-kilgo pistatik Aralarko santutegira igotzeko. Mila-ka pertsona bildu ziren. Euskal ikurren eta RuralKutxaren marea berdearen presentzia nabar-mena izan zen. Fabio Aruk irabazi zuen etapa.

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 13: 491 guaixea urtekaria

LASTAILA 13

2014-10-01 15 urteko errepasoa.Ziordiko liburutegiko azken 15 urte-etako ekitaldien berri ematen zuenargazki erakusketa mustu zen.

2014-10-03Antzerki zikloa. Irurtzu-nen lastaileko lehen lau ostiraletanantzerki emanaldiak izan ziren.

2014-10-04 Udazkeneko kulturagenda. Arakilgo Udalak jardueraegitaraua abian jarri zuen.

2014-10-10Proiektore berria. Altsa-suko Iortia kultur gunean zinemasasoi berria areto nagusiko proiek-tore digital berriarekin mustu zuen.

2014-10-15Desvariosv a r i o s .Altsasukotaldeak ehen diskoa karrikaratu zuen.

2014-10-17 Altsasuko Arte Azoka.26 artista sakandarren eta 14 gon-bidaturen lanak hartu zituen.

2 0 1 4 - 1 0 - 2 04nek. Musikatalde sakandarberriak kantubat aurkeztu

zuen estatuko lehiaketa batean.

2014-10-22Hegalak astinduz. Hesiantaldeak disko berria argitaratu zuen.

2014-10-24Zerua berun. Castillo Sua-rezek idatzi eta Maite Mutuberriakilustratutako albuma aurkeztu zutenMarkina-Xemeinen. Peru Abarkalehiaketako lan saritua zen.

2014-10-30 Irakurle euskaldunak.Etxarriko irakurketa taldeak berebigarren ikasturtea abiarazi zuen.

Gorriti omendua

2014-10-18 Uharte Arakilen Felipe Gorri-tiren jaiotzaren 175. urteurrena izan zutengogoan hitzaldi eta kontzertuarekin.

2014-10-03 Salvadorren heriotza.Altsasuko zinegotzi sozialista Brau-lio Salvador hil egin zen.

2014-10-03 Gaztetxeak 24 urte.Altsasuko Gazte Asanbladak urteu-rrena ospatu zuen asteburuan.

2014-10-04 Hiriberriko erabilera ani-tzeko gela. Arakilgo haizea bide-oaren emanaldiak mustu zuen.

2 0 1 4 - 1 0 - 0 5Frankismokobiktimei ome-naldia.Altsasu-ko Udalak pla-ka jarri zuen Gure Etxean.

2014-10-06Birziklapen etxola. Hon-dakin bereziak jasotzen dituen etxo-la jarri zuten Etxarri Aranatzen.

2014-10-10 Gazte Txokoa. UharteArakilen zabaldu zituen ateak.

2014-10-11Lip-duba Uharten.Uhar-te Arakilen euskaraz bizi nahi dugualdarrikatu zuten.

2014-10-11 Gaixotasun erakustal-dia.3MB plataformak ospitale erral-

doi bihurtu zuen Altsasuko kulturgune aurreko espazioa errausketa-ren ondorioak erakusteko.

2 0 1 4 - 1 0 - 1 2Emilio Iguski-zari omenaldia.Guardia Zibilbaten tiroak jotahil zela 80 urte bete ziren. AltsasuMemoriak omenaldia egin zion.

2014-10-13 Diru gehiago. Altsasu-ko Ongizate Batzordeak gizartelarrialdietarako 2.500 euro gehia-go bideratzea erabaki zuen.

2014-10-14 Gazte arakildarrenbeharrak. Arakilgo Udalak galde-tegia zabaldu zuen haien artean.

2 0 1 4 - 1 0 - 1 4Etxarrengofrontoia. Ara-kilgo Udalak etaEtxar rengo

Kontzejuak Aranburu frontoiarenerabilera zehazten duen hitzarme-na sinatu zuten.

2014-10-15 Soilik seitan arazoak.Mank-ek jakinarazi zuenez, atezateko 250 zintzilikario puntuetatiksoilik seitan zeuden arazoak. Seihorietan %90ak ongi birziklatzenzuten.

2014-10-16Kimaren agurra.Altsa-suko euskara taldeak desagertzeaerabaki zuen.

2014-10-19 PSNren primariak.Amanda Acedo izan zen Altsasungaraile, Nafarroan Maria Chivite.

2014-10-19Oinez Erronka.Iñigo Ari-tza ikastolako taldeak irabazi zuen

Nafarroa Oinezen.

2 0 1 4 - 1 0 - 2 0Sakanako Gida.Ibarreko etxe-etara banatzenhasi ziren Bie-rrik fundazioak argitaratutako Saka-nako Gidaren 8.500 aleak.

2014-10-21Parametroa aldatzekoeskaera. Sortutako hondakin kopu-ruagatik ordaintzeko proposame-na egin zion Mank-eko buru AitorKarasatorrek Gobernuari.

2014-10-24 www.etxarrikoaho-tsak.com. Herriko ahozko ondareajasotzen duen web orria aurkeztuzuen Etxarri Aranazko Udalak.

2014-10-24 Saria ingurumen lana-ri.Altsasuko Sagrado Corazon ikas-tetxeak Atresmedia fundazioarensaria jaso zuen.

2014-10-26Gaztain Moztea.Bakai-kun ospatu zen. Goizean basoan izanziren eta ondoren elkartean taile-rrak eta erakusketa.

2014-10-28 Autobus berriak. Sun-sundeguik Madrilen bi autobusmodelo berri aurkeztu zituen.

2014-10-28 Euskaltzaleen bilera.Euskaraz bizitzeko zailtasunak sor-tzen dituzten Sakanako eremuetaneuskaraz bizitzeko urratsak ema-tera nola bultzatu aztertu zuten.

2 0 1 4 - 1 0 - 3 1Bocalan BiakBat Parlamen-tuan. Laguntzatxakurren ingu-ruko legedi baten beharra aldarri-katu zuten.

Mintzakide

2014-10-08 Euskaraz hitz egin nahi duenjendea elkartzen duen programa martxanjarri zen.

Txistor eguna

2014-10-12 Arbizuk seigarren aldiz hartuzuen festa.

2014-10-04 Barga-gain.Baza Sport taek-wondo txapelketanlan bikaina egin zutenaltsasuarrek.

2014-10-05Nazabalek Nafarroako9. txapela jantzi zuen Etxarrin.Euskal Herriko finalean aritzeari ukoegin zion, osasun arazoengatik.

2014-10-05 Beraza 4.a eta Munarriz5.a Etxarriko 39. Mendira Joan Eto-rrian, 104 korrikalariren artean.

2014-10-05 Mendizale ugari Nafa-rroako Mendiko Kluben Egunean.Salgado, Iglesias, Lopez eta Bengo-etxea omendu zituzten Altsasun.

2014-10-17 Ezkurdia lau t´erdianaurrera Altsasun. Zabaleta kanpo-ratzetik zetorren Lasari irabazi zion.

2014-10-18/19 Ioseba FernandezEspainiako txapelduna.300 metro-ko erlojupekoa irabazi zuen, Iruñean.

2 0 1 4 - 1 0 - 1 8Inoizko onddolasterketarikarrakastatsuenaAltsasun. 280

korrikalari, 113 emakumezkoak.

2014-10-18Iribarren (haur) eta Car-ballo (heldu) txapeldun BanakakoIratxo Botxa txapelketan.

2014-10-25 Mikel Zubiria eta Izas-kun Beunza azkarrenak 14. Saka-nako Herri Lasterketan, Irurtzunen.

2014-10-25/26II. Futsalsakana are-to futbol txapelketaren (8 talde)eta Kimuen Futbol 8 Topaketen (10talde) hasiera.

Urbasako igoera

2014-10-04 60 pilotu lehiatu ziren Urba-sako igoeran eta Pantxo Egozkue izan zenazkarrena. Sakandarren artean Garikoitz Flo-res izan zen onena, 4. postuan.

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 14: 491 guaixea urtekaria

14 AZAROA

2014-11-04 Hiru keinu iragana-ri.Izenburu hori zuen Begoña Sala-zarrek, Koldo Arnanzek eta Jose MariOlmosek Altsasun zabaldutako era-kusketak.

2014-11-08Feria objektibotik.Altsa-suko Mendigoizaleek ferietakoargazki rallyko sariak banatu eta era-kusketa zabaldu zuten.

2014-11-14 Ikerketa liburua. JuanMadariaga Orbearen Sociedad ylengua vasca en los siglos XVII yXVIII liburua aurkeztu zuen.

2014-11-17 Euskarazko irakurza-letasuna. Hori sustatzeko Etxarrinkanpaina martxan jarri zuten, ilbel-tza akaberara arte.

2014-11-22 Orritz dantza taldea.Kide eta kide ohien dantzaldiare-kin eta afari batekin ospatu zutentaldearen 25. urteurrena.

2014-11-22 Poesia errezitaldia.Uharte Arakilgo jubilatu elkarteanbost olerkari aritu ziren errezitatzen.

2014-11-28Morkots eta Jartur. Bie-rrik-ek Guaixe-n argitaratutako zin-tekin liburuxka argitaratu zuen.

2014-11-02 Omenaldia. JosefinaArregi klinikako lagunen elkarteakurteurren ekitaldian Vicente Madozeta Guillermo Nagore omendu zituen.

2014-11-03Kale konponketak. Zior-diko lau kaleetan lanak hasi ziren.

2014-11-04 Azarokotea. SakanakoDendarien Elkarteko establezimen-duen azaroko zozketa martxan.

2014-11-05 Euskara menderatugabe. A ereduan ikasten dute ikas-leen %15,1. B ereduan %4. Euska-razko ereduan, D-an, %80,9 ari dira,inoizko daturik onena.

2014-11-05Euskararen ordenantza.Altsasuko Udalak euskararen era-bilera eta sustapena arautzen duenordenantza onartu zuen.

2014-11-07 Ikurrina kendu. Epai-keta egin bitartean Altsasuko Zelaikalean dagoen mastatik ikurrina ken-tzeko epaia eman zuen auzitegiak.

2 0 1 4 - 1 1 - 0 9Patata opera-zioa. Hermani-tas de los Pobresm o j e n d a kojakiak bildu zituzten.

2014-11-11/18 Babesa plan estra-tegikoari. Sakanako ordezkariakNafarroako Parlamentuko taldee-kin elkartu eta Sakanako Plan Estra-tegikorako haien babesa jaso zuten.

2014-11-11 Ahozkotasuna lantze-agatik saria.Aralarko Mikel Doneainstitutuak Hezkuntza Departamen-tuaren saria eskuratu zuen.

2014-11-13-15 Confint. Ingurume-nari buruzko topaketan AralarkoMikel Donea eta Sagrado Corazonikastetxeetako ikasleak izan ziren.

2 0 1 4 - 1 1 - 1 3Asiako erlami-na. Intsektuhorren habi batAltsasuko Gel-toki auzoan atzeman zuten.

2014-11-14SNEINN.Langabeek ekin-tzailetasunean beste aukera bat delaikustarazteko programari buruzkoinformazio saioak hasi ziren.

2014-11-14 Sakabanaketa auzite-gian. Euskal Preso Politikoen Kolek-tiboko kideak Espainiako AuzitegiNazionalean sakabanaketaren kon-trako eskaerak aurkezten hasi ziren.

2014-11-15Sakanako Euskaltzale-en Bilgunea. Etxarrin egindako bile-ran euskaltzaleak elkar ezagutze-ko eta koordinatzeko bilgunea sor-tzea erabaki zen.

2014-11-17 Munduko Txapelketa.Unanuko Balda-Artolak, Olatzagu-tiko Quesos La Vasconavarrak etaJulen Karasatorrek eta Nerea Lui-sek ekoiztutako gaztek sari bana lor-tu zuten Londonen.

2014-11-20Errigora. Erri-berako euskal-gintza laguntze-ko 412 zare

eskatu zituzten sakandarrek.

2 0 1 4 - 1 1 - 2 2LakuntzakoPertza.Elkarte-ak 50. urteurre-na festa handia-

rekin ospatu zuen.

2 0 1 4 - 1 1 - 2 2España lazta-na. Etxarriarrekauzolaneanegindako bide-oklipa aurkeztu zuten. Bi herrial-deen arteko dibortzioaren kantaki-zuna jasotzen du.

2014-11-23Arbizuko odol-emaile-ak. Urrezko eta zilarrezko hirunadomina banatu zituzten.

2014-11-25Kontzentrazioak.Ema-kumeenganako indarkeriaren kon-trako eguna zela egin ziren Etxa-rrin, Altsasun eta Olatzagutian.

2014-11-27Bikaintasun saria.Zelan-di eskolak saria jaso zuen.

2014-11-28/29Jaki bilketa.Nafarroako Eli-kagai Bankuakjakien bilketa

handia egin zuen.

2014-11-29 Arbizuko ikastola. 40urte bete zituela eta sortzaileakomendu zituzten.

Marino Izeta

2014-11-14 Bertso sariketako kanporake-ta jokatu zuten sei bertsolarik Arbizun; tar-tean Unai Artieda eta Saats Karasatorre.

Gazte eguna

2014-11-01 Irurtzungo eta Arakilgo GazteAsanbladak antolatuta ospatu zen Irurtzu-nen.

Bidelagun elkartea

2014-11-13 Sakanako turismo arloko era-gile guztietara zabaldu zen.

Valorg proiektua

2014-11-19 Hondakin organikoen balioz-tatzearen inguruko Europako proiektu bate-an parte hartzea sinatu zuen Sakanako Man-komunitateak. Frantziako, Belgikako, Eslo-vakiako eta Txipreko erakundeekin bateraariko da.

2014-11-04 Magna errege kopatikkanpo, Santiagoren kontra galduta.

2014-11-05 JoanesBakaikoa Nafarro-ako Jubenil maila-ko txapelduna.(18-2 Juankorenari).

2014-11-07Rural Kutxako afiziona-tuak eta profesionalak Tuteran kon-tzentratuta 2015 denboraldirako.

2014-11-09 Sakanako SaskibaloiTopaketak abian. Premini mailan.

2014-11-09 96 sakandar Behobian.Martiarena eta Beunza azkarrenak.

2014-11-09 Beraza txapeldun I.Tresvisoko bertikalean.

2014-11-15 Iker Mintegi, FerminAzkargorta eta Iñigo Maiza txapel-dunak Nafarroako Duatloi NKJ-tan.

2014-11-15 Igor Flores 5.a eta Gar-cia de Eulate 6.a Nafarroako Tria-tloi eta Duatloi Zirkuituan.

2014-11-16 Ezkurdiak agur laut´erdiari.

2014-11-22 Imanol Arregi eta JaviEseverri Murtzian omenduak.

2014-11-24 Gazte-tasunaren balioasaria Alex Mariñe-larendako “ezbeha-rrak gainditzeko gri-nagatik”.

2014-11-30 Lasa txapelduna etaAristorena, Ansotegi eta Parot txa-peldunordeak Nafarroako Pala Txa-pelketan.

Munduko txapelduna

2014-11-06/15 Argentinako Rosarion joka-tutako mundialetan urrezko domina lortuzuen Ioseba Fernandez irristalari iturmen-diarrak 500 metro sprintean eta zilarrez-koa 200 metroko erlojupekoan.

Sakanerria» Kultura»Kirolak»

Page 15: 491 guaixea urtekaria

ABENDUA 15

2014-12-03 Euskal Ekitaldiak. Aiz-peak antolatutako egitaraua mar-txan jarri zen.

2014-12-05 13 balas. Vendettakdisko berria aurkeztu zuen. Doandeskargatzeko aukera eman du tal-deak.

2014-12-17 612 euro liburua hiz-keta-gai.AEK-ko ikasleak Jon Arre-txerekin hizketaldia izan zuten.

2014-12-18 Mecma zigilua. Horixeeskuratu zuten Haize Berriak ban-dak eta Etxarri Aranazko abesba-tzak. Herritarrak eta enpresak bi era-kundeen kultur-mezenas bihur dai-tezke.

2014-12-19 Haurrak ilustratzaile.Aitziber Alonso ilustratzaileak etaYolanda Arrieta idazleak tailerraeman zuten Altsasun.

2 0 1 4 - 1 2 - 1 9Ardiak eta bes-te.Idoia Zufiau-rrek, Chuffik,koadroak Kalu-xan ikusgai jarri zituen.

2 0 1 4 - 1 2 - 2 0Felix Linares.Haize Berriakbandak Zuma-rragako banda-

rekin eta ETBko aurkezlearekinbatera soinu banden musikarekinosatutako programa eskaini zuen.

2014-12-01 20. urteurrena. Aben-duan Guaixe-k 20 urte bete zituen.

2014-12-03 .EUS domeinua. Inter-neteko euskararen eta euskal kul-turaren komunitatearen adierazleden domeinua martxan jarri zen,aitzindarien aldiaren ondoren.

2014-12-11 Tarta lehiaketa. Uhar-te Arakilgo jubilatu elkarteak 10. edi-zioa jokatu zen.

2014-12-16 Hondakinengatik tasabera.Nafarroako Hondakinen Partzuer-goak tasak mantentzea erabaki zuen.Mank-ek sortutako hondakin kopurua-

gatik ordaintzea eskatu zuen.

2014-12-15 Adostasunik ez. Auto-pista Elektrikorik Ez plataformakoeta Nafarroako Gobernuko ordez-kariak bildu ziren baina goi tentsio-ko linea egitasmoari buruzko iritzikontrajarriak zituzten.

2014-12-16 ETB. Nafarroako Parla-mentuko batzorde batek ETB ikus-teko bideak azter zitzala eskatu zionGobernuari. Altsasuar talde bateksustatu zuen mozioa.

2014-12-17 Inputazio gehiago.Laualtsasuar Iruñeko Guardia Civilarenkomandantzian izan ziren. 2013anplazan presoen argazkiak jartzea-gatik terrorismoa goratzeagatikdaude inputatuta.

2014-12-17 Aldasoro bosgarrena.Altsasuko harategia Ordizian joka-tutako Euskal Herriko txapelketanbosgarren sailkatu zen.

2014-12-17Pentsio publikoen alde.Sasoia, Nafarroako jubilatuen elkar-teak kontzentrazioa egin zuen Altsa-sun pentsio publikoen alde.

2014-12-19 28g a z t e a k .Madrilgo epai-keta bukatu zen.Ainara Ladroniakusazioa kendu zion fiskaltzak etaImanol Salinasendako sei urtekoespetxe zigorra eskatu zuen.

2014-12-20Erakusketadispertsioaz.Etxarriko Sarekprestatutakoerakusketakateak zabaldu zituen kultur etxean.Presoen senideen lekukotzak jaso-tzen dituen dokumentalaren ema-naldiak ere iragarri zituen egube-rritarako.

2014-12-20Elkartasun eguna.Arbi-zun preso eta iheslarien etxeratzeaeskatzeko eguna ospatu zen.

2 0 1 4 - 1 2 - 2 1Neguko solsti-zioa. Altsasunospatu zen, Egu-bera taldeakantolatuta.

2014-12-26Musean ANFASen alde.Etxarri Aranazko Leku Ona taber-nan txapelketa jokatu zen.

2014-12-29Kontserbazio BerezikoEremua. Izendapen hori eman zionNafarroako Gobernuak Aralar men-diari.

Galdeketarenemaitza

2014-12-15 Bost etxarriarretatik lau ongimoldatu da hondakin bilketa sistema berria-rekin. Azaroan egindako galdeketako ondo-rioetako bat da.

Jaiotzak

2014-12-09 Sakanako Belenzaleen Elkarteak erakusketa zabaldu zuen Olatzagutian.

Kultur etxea mustuta

2014-12-27 Lakuntzan ate irekien eguna,herriko artisten erakusketa, herri eskultu-ra, ekitaldia eta auzatea egin ziren.

Mende erdi tren

2014-12-09 Altsasuko tren geltokiaren urteu-rrena dela eta erakusketa zabaldu zen.

Irurtzunen Lip-dub-a

2014-12-21 Arakildarrak eta irurtzunda-rrak elkarrekin aritu ziren Euskarak 365 egunlip-duba grabatzen.

2014-12-03 Joanes Bakaikoa Nafa-rroako Gazteen lau t´erdiko txapel-duna. Unai Lasori 18-6 irabazi zion.

2014-12-08Altsasuko Barricarte las-terketa. Etxeberria eta Calvillo garaile.

2014-12-08 SD Alsasua futbol tal-deen aurkezpena. 235 jokalari ari-ko dira, 15 taldetan banatuta.

2014-12-09 Pablo Urtasun Japonia-ra eta Xabier Zabalo Norvegiara.Urtasun Team Ukyon ariko da etaZabalo Sepura Toyota Racingera.

2014-12-13Sakanako Xake Txapel-keta Javier Cinzarendako. CesarRazkin lehen sakandarra.

2014-12-14Ome-naldia aizkolaribeteranoei.Saka-nako Herri Kirol Jardunaldian AxioFlores, Juanito Erdozia, Juan MariNazabal eta Gorriti anaiak omenduak.

2014-12-16 2015eko Binakakoa:Zubieta Berasaluzerekin eta Ezkur-dia-Zabaleta atzera ere elkarrekin.

2014-12-21 Iñigo Aritza pilota txa-pelketako finalak erabakita. Txa-pelketan 44 pilotari lehiatu ziren.

2014-12-27IX. Sakanako Nesken PalaTxapelketako finalak jokatu ziren.

2014-12-31667 korrikalari Altsasu-ko 36. San Silbestrean. (516 heldueta 151 txiki)etan. Ibai Huarte eta Izas-kun Beunza garaile. Olaztiko probanere giro ederra. Bestalde, 63 txirrin-dularik osatu zuten 32. San Silbes-tre-Urbasako igoera.

Kirolari onenak

2014-12-12 2013-2014ko Sakanako kirola-ri onenak izendatu zituzten Arruazun: JoanesBakaikoa, Maialen Aramendia, Aritz Munarriz,Sara Lizarraga, Javi Moreno, Mari Gwen Davies,Sakanako Irristaketa taldea eta Andra Mariikastolako herri kirol taldea. Luis Martili etaRicardo Lopez de Sabandori aipamena.

Kultura» Kirolak» Sakanerria»

Page 16: 491 guaixea urtekaria