Download - 21457 el casalot - · PDF file Nit de llamps i trons ..... 75 IV Addenda ..... 81. 7 Els taulons, bigues i pilars que componien la casa no romanien a lloc mitjançant claus o encadellats.