TEMA 7 ESTÁNDARES D APRENDIZAXE: AVALIACIÓN...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TEMA 7 ESTÁNDARES D APRENDIZAXE: AVALIACIÓN...

 • © VICENS VIVES

  1 Escribe o artigo adecuado diante de cada nome:

  ........... amigos ........... ras ........... escala

  ........... estudo ........... pelotas ........... mirador

  ........... raíña ........... persoas ........... altofalante

  2 Completa as frases cun nome e co seu artigo ou contracción: – Xoán coloca o pano de mesa no lado dereito ..........................................................

  − ................................................................... saímos merendar chocolate con filloas.

  – ............................................................ de liña que vai a Santiago sempre vai cheo.

  3 Completa as palabras do texto con c ou qu segundo corresponda:

  4 Indica co mesmo número as palabras que pertencen á mesma familia:

  reforzar fío forza bruxiño bruxa forzudo bruxaría desfiar fiadora embruxar enfiar esforzarse

  5 Describe o teu compañeiro ou compañeira de mesa:

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: AVALIACIÓN INICIAL

  Nome: ................................................................................................ Curso: .....................................

  O señor Seguín puxera unha .......orda no pes.......ozo da .......abriña

  Bran.......iña e atáraa nunha esta.......a, no lugar máis bonito.

  O señor Seguín estaba moi tran.......ilo por.......e a .......abriña non tería frío coas

  súas peles bran.......as .......e lle servían de abrigo.

  1

  3

  2

  o do

  os ás

  pombas autobús

  domingos prato

  Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016 (Deleg)

  asus-pcTexto escrito a máquinaos

  asus-pcTexto escrito a máquinao

  asus-pcTexto escrito a máquinaa

  asus-pcTexto escrito a máquinaas

  asus-pcTexto escrito a máquinaas

  asus-pcTexto escrito a máquinaas

  asus-pcTexto escrito a máquinaa

  asus-pcTexto escrito a máquinao

  asus-pcTexto escrito a máquinao

  asus-pcTexto escrito a máquinado prato

  asus-pcTexto escrito a máquinaOs domingos

  asus-pcTexto escrito a máquinaO autobús

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinaqu

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinaqu

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinac

  asus-pcTexto escrito a máquinaqu

  asus-pcTexto escrito a máquina3

  asus-pcTexto escrito a máquina3

  asus-pcTexto escrito a máquina3

  asus-pcTexto escrito a máquina1

  asus-pcTexto escrito a máquina1

  asus-pcTexto escrito a máquina1

  asus-pcTexto escrito a máquina2

  asus-pcTexto escrito a máquina2

  asus-pcTexto escrito a máquina2

  asus-pcTexto escrito a máquinaActividade persoal.

 • © VICENS VIVES

  AS BOLBORETAS QUE NOS RODEAN

  TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: AVALIACIÓN FINAL

  Nome: ................................................................................................ Curso: .....................................

  Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016 (Deleg)

 • © VICENS VIVES

  1 De que fala o texto que acabas de ler?

  A É a historia dunhas bolboretas.

  B É unha narración sobre as bolboretas.

  C É un diálogo entre tres bolboretas diferentes.

  D É a descrición de tres tipos de bolboretas.

  2 Volve ler o texto e responde estas preguntas:

  – Que tres tipos de bolboretas describe? .....................................................................

  ....................................................................................................................................

  – Cal cres que é máis fácil de distinguir? .....................................................................

  3 Que alternativa se refire ás bolboretas amarelas?

  A O anverso presenta a combinación de amarelo e laranxa.

  B O seu nome provén da planta da que se alimenta a eiruga.

  C Esta cor absorbe máis luz e polo tanto reflicte menos.

  D As bolboretas dos climas fríos soen ser desta cor.

  4 Xustifica por que as bolboretas queren pasar desapercibidas:

  Resposta: .......................................................................................................................

  5 Que pasos se seguiron para facer a descrición das bolboretas?

  A Observación, selección de características, revisión e redacción.

  B Observación, revisión, selección de características e redacción.

  C Selección de características, observación, revisión e redacción.

  D Observación, selección de características, redacción e revisión.

  6 Busca no texto un artigo masculino, un feminino singular e un feminino plural e escríbeos xunto á palabra que os acompaña:

  Masculino ...................................................................................................

  Feminino singular ...................................................................................................

  Feminino plural ..................................................................................................

  TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: AVALIACIÓN FINAL

  Nome: ................................................................................................ Curso: .....................................

  Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016 (Deleg)

  asus-pcTexto escrito a máquinaOs tres tipos de bolboretas que describe son:bolboretas

  asus-pcTexto escrito a máquinaamarelas ou limoeiras, bolboretas brancas ou da col, e bolboretas negras ou raíñas.

  asus-pcTexto escrito a máquina

  asus-pcTexto escrito a máquinaResposta variable. Propomos a negra, por ser a de cor máis diferente.

  asus-pcTexto escrito a máquinaActividade de resposta variable.

  asus-pcTexto escrito a máquinaPropomos:

  asus-pcTexto escrito a máquinaQueren pasar desapercibidas para fuxir dos seus depredadores.

  asus-pcTexto escrito a máquinaActividade de resposta variable. Propomos:

  asus-pcTexto escrito a máquinao reverso

  asus-pcTexto escrito a máquinaa bolboreta

  asus-pcTexto escrito a máquinaas bolboretas

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

 • © VICENS VIVES

  7 Di cal destas frases está ben escrita:

  A Pero cando estades contentos?

  B As bolboretas andan moito polo bosque.

  C Gústame ver os cucos no bosque.

  D O grande mago Pompidur fixo saír caracois do sombreiro.

  8 Di se estas afirmacións son verdadeiras ou falsas:

  As palabras brazo, barca e brazalete son da mesma familia. V F

  As palabras emmarcar, marca e remarcable son da mesma familia. V F

  9 Describimos bolboretas. Como describirías unha persoa?

  A Describiría costumes, trazos físicos e, finalmente, afeccións.

  B Describiría trazos físicos, forma de ser, costumes e afeccións.

  C Describiría forma de ser, trazos físicos, costumes e afeccións.

  D Describiría trazos físicos, afeccións, forma de ser e costumes.

  10 Describe o personaxe. Explica os trazos físicos e as habilidades que ten:

  ...............................................................................................

  ...............................................................................................

  ...............................................................................................

  ...............................................................................................

  ...............................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................

  TEMA 7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: AVALIACIÓN FINAL

  Nome: ................................................................................................ Curso: .....................................

  Profe de Demo (VV) Valid. 29/04/2016 (Deleg)

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcÓvalo

  asus-pcTexto escrito a máquinaResposta persoal.