Revista Lanbide 2008

download Revista Lanbide 2008

of 64

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.023
 • download

  13

Embed Size (px)

description

Revista Lanbide 2008

Transcript of Revista Lanbide 2008

 • 1.2008ko urriaH E T E L - H E Z I K E T A TE K N I K O K O E L K A R T E A27 zkOctubre 2008Asociacin de centros de formacin profesional de iniciativa social de EuskadiOctober 2008A s s o c i a t i o n o f Vo c a t i o n a l Tr a i n i n g C e n t r e s o f t h e B a s q u e C o u n t r y N 27Sormena eta berrikuntza: sormena lantzekoprintzipio batzukCreatividad e innovacin: algunos principios parael desarrollo creativoCreativity and innovation: a few principles for creativedevelopment2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoariHETEL Sariak banatu ditu ElkarteakLa Asociacin entrega los Premios HETEL alcompromiso con la Formacin Profesional 2008The Association presents the HETEL Award forCommitment to Vocational Training 2008Prestakuntza ziklo berriak eta KualifikazioenEuropako EsparruaLos nuevos Ciclos formativos y el Marcoeuropeo de CualificacionesNew Vocational Training Diplomas and the EuropeanQualification FrameworkPraktikak Europako beste herrialde batzuetakoenpresetan. Merezi du!Prcticas en empresas de otros pases europeos:Merece la pena!Work experience in companies in other Europeancountries: Its well worth it!Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak direnhamar gaitasun: HETELen ekarpenaDiez competencias clave para los alumnos deFormacin profesional: aportacin de HETELTen key skills for students of Vocational Training:HETELs contributionIkastetxeei buruzko berriakNovedades en los centrosNews from the schools

2. 2008ko urria Octubre 2008 October 2008 Aurkibidea ndice Index Editoriala / Editorial / Editorial 3 Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko Klima-aldaketaren erronka: printzipio batzuk jarduteko aukera Creatividad e innovacin: algunos principios para El desafo del Cambio Climtico: una el desarrollo creativooportunidad para actuarEkoizpenaCreativity and innovation: a few principles for creativeThe challenge of Climate Change: anProducedevelopment opportunity for actionProduced byJose Mara Gasalla 5HETEL Eduardo Ochoa 30www.hetel.org Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestua Mikroelektronika: La Salle BerrozperenKoordinazioa Manifiesto por la innovacin en EuskadiCoordinacin Esperimentazio eta Berrikuntza proiektua Manifesto for innovation in theCoordinated by Microelectrnica: el proyecto deAmaia Guijarro Basque Country10 Experimentacin y Renovacin tecnolgica deDiseinua eta La Salle Berrozpe 2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoarimaketazioa HETEL Sariak banatu ditu ElkarteakMicroelectronics: a TechnologicalDiseo y maquetacin Experimentation and Renewal project at the La La Asociacin entrega los Premios HETELDesigned by al compromiso con la Formacin Profesional 2008 Salle Berrozpe Schooldi-da The Association presents the HETEL Award forIaki Aranburu 35 InprimaketaCommitment to Vocational Training 2008ImpresinPraktikak Europako beste herrialde Leire Velar13Printed by Grficas Lizarra batzuetako enpresetan. Merezi du! Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Prcticas en empresas de otros pases Europako Esparrua europeos: Merece la pena! Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo Work experience in companies in other de CualificacionesEuropean countries: Its well worth it! New Vocational Training Diplomas and the European Ana Aizpiri 38 Qualification Framework Javier Mardones19 Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena HETELek eta ERKIDEk hiru urterako lankidetza Diez competencias clave para los alumnos de hitzarmena sinatu dute Formacin profesional: aportacin de HETEL HETEL y ERKIDE firman un convenio de colaboracin Ten key skills for students of Vocational Training:Ondorengo hauen kidea: de tres aos HETELs contributionAsociado a:HETEL and ERKIDE sign a three-yearMember of: Amaia Guijarro43 cooperation agreement Eduardo Fernndez23 Moodle plataforma: Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHkoikasteko tresna baliagarria ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen La plataforma Moodle: una herramienta dizkiete enpresa txikieivaliosa para el aprendizaje El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centrosThe Moodle platform: a powerful learning tool de FP amplan sus servicios a las pequeas empresas Mertxe Jimeno 48 The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different servicesIKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK to small companiesNOVEDADES EN LOS CENTROS Ana Aizpiri 25 NEWS FROM THE SCHOOLS 52 3. LANBIDEEditorialaEditorialEditorialZein da benetako ezagutzarenLa verdadera The true knowledge society is the one thatgizartea? Gero eta bizkorrago sociedad del prepares for the advances that are takinggertatzen diren aurrerapenenconocimiento esplace at an increasing pace, the one thataurrean bere burua prestatzen la que seinvests in the necessary resources to workduena; berrikuntza, ikerketa etaprepara ante los on innovation, research and development andgarapena lantzeko beharrezkoavances que se the one that manages to effectively increasebaliabideak jartzen dituena, etaproducen cadathe level of knowledge and qualifications ofbiztanleria osoaren ezagutza etavez a mayorthe whole of its population. To achieve this,kualifikazio maila benetanvelocidad, lait is essential to bring training closer to allhobetzea lortzen duena. Eta,que invierte los individuals and, particularly, to make it morehorretarako, nahitaezkoa da recursos flexible.prestakuntza pertsona guztien necesarios paraeskura jartzea eta, batik bat, hura trabajar laIn the Basque Country, we are aware of themalgutzea.innovacin, la fact that our greatest source of wealth is ourinvestigacin ypeople and we are conscious of theEuskadin, jakin badakigu Eduardo Fernndezel desarrollo, y consequences of the generational renewal,pertsonak ditugula geureaquella queof the need to be able to count on sufficientaberastasun-iturri nagusia, eta consigue human resources with appropriateederki ohartzen gara belaunaldi-aumentar de forma efectiva el nivel de qualifications in a short period of time.ordezkapenaren ondorioez, eta epe conocimiento y cualificacin de toda su poblacin. Remedying the lack of qualified labour andlaburrean behar beste giza baliabide etaY para ello es imprescindible acercar la formacin carrying out joint projects between companiesgaitasun maila egokiak edukitzeko premiaz.a todas las personas, y, sobre todo, flexibilizarla. and Vocational Training schools should be aBeraz, bi lehentasun handi ditugu geurepriority if we wish to maintain the level ofekonomiaren maila eta geure enpresenEn el Pas Vasco sabemos que nuestra mayor our economy and assure our companieslehiakortasuna atxiki nahi baditugu: Lanbidefuente de riqueza son nuestras personas y somosremain competitive.Heziketaren bidez langile kualifikatuen conscientes de las consecuencias del relevoeskasia arintzea, eta proiektu komunakgeneracional, de la necesidad de poder contar conFaced with this Vocational Training scenarioegitea enpresen eta Lanbide Heziketarecursos humanos suficientes y con la cualificacinin the Basque Country we cannot fall intozentroen artean.adecuada en un plazo de tiempo breve. Paliar lacomplacency nor make the mistake of thinkingescasez de mano de obra cualificada a travs dethat we have advanced enough. We shouldEgoera horren aurrean, Euskadiko Lanbidela Formacin Profesional y realizar proyectosalso avoid a defensive attitude when facingHeziketak ez dauka egoterik geldi eta berecomunes entre empresas y centros de Formacinchanges that are turning increasingly complex.buruarekin pozik, ez du pentsatu beharProfesional debe ser prioritario si queremos We need to implement the necessaryizugarri egin duela aurrera. Ez du, ezta ere, mantener el nivel de nuestra economa y la measures to take advantage of the widedefentsa-jarrera eduki behar, aldaketa gero competitividad de nuestras empresas. range of opportunities afforded by our startingeta konplexuagoen aitzinean. Aitzitik, position, both in teaching-learning processesbeharrezko urratsak egin behar ditu,Ante este escenario la Formacin Profesional enand in management and organisation, indaukagun aldea eta geure kokapenakel Pas Vasco no puede detenerse en la communication and in access to and use ofeskaintzen dizkigun aukera ugariakautocomplacencia, ni caer en el error de considerarinformation.aprobetxatzeko. Aurrera egin behar dugu,que se ha avanzado lo suficiente. Tampoco puedebai irakaste-ikaste prozesuetan, baimantener una actitud defensiva ante los cambiosWe need to integrate the culture of innovationkudeaketan eta antolamenduan, bai cada vez ms complejos. Tiene que adoptar lasinto our daily work in VET schools and, morekomunikazioan, bai informazioaren medidas necesarias para aprovechar la ventaja yspecifically, into the learning processes andeskurapenean eta ustiaketan.el amplio abanico de posibilidades que ofreceother services that VET schools can provide.nuestra posicin de partida para avanzar, tanto en To lead this integration returning to theBerrikuntzaren kultura txertatu behar dugulos procesos de enseanza-aprendizaje, como en idea that people are our most importantLanbide Heziketa zentroetako egunerokola gestin y organizacin, en la comunicacin y en asset we need to reinforce the figure ofmartxan, eta, zehazki, ikasketa-prozesuen el acceso y explotacin de la informacin. teacher, developing it in tune with theesparruan eta zentroek eskain ditzaketen knowledge society. We need Vocationalbeste zerbitzu batzuetan. Txertaketa hori Tenemos que incorporar la cultura de la innovacin Training schools that will act as flexible,egiteko, eta berriro pertsonak ditugula al da a da de los centros de FP, y en concreto, al lively, dynamic, creative organisation