PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

6
GSPublisherVersion 0.0.100.100 Nr. cad. 110570 C1 DE229 Nr. cad. 109379 Nr. cad. 109379 Nr. cad. 106279 A 235/3/32 A 235/3/33 A 235/3/34 C1 C2 DE229 DE229 DE284 DE284 Nr. cad. 115525 Nr. cad. 115525 Nr. cad. 113607 Nr. cad. 113607 Nr. cad. 116089 H = 5.4m H = 3.27m H = 4.24m H = 3.59m H = 9.14m H = 8.4m Hală Hală Container Nr. top. 1620/1/3/3 Nr. top. 1620/1/3/4 632.00 632.00 632.00 633.00 631.80 632.20 632.40 632.60 632.80 633.20 633.40 633.60 633.80 632.36 633.13 633.28 633.53 633.58 633.60 633.75 633.88 633.92 633.94 633.97 634.15 634.11 633.90 633.71 633.66 633.65 633.43 633.37 633.67 633.09 633.01 632.86 632.84 632.64 632.66 632.43 632.47 632.23 632.18 631.97 631.92 631.57 631.68 631.33 631.34 631.30 631.02 630.85 631.16 631.36 631.42 631.47 631.48 631.76 632.15 632.45 632.55 632.68 632.85 633.03 633.32 633.11 632.88 632.68 632.50 632.43 632.42 632.06 631.90 631.60 631.76 631.98 631.93 632.15 632.40 632.63 632.71 632.86 632.68 632.46 632.19 631.90 632.20 632.06 631.84 632.00 632.36 632.42 632.62 632.48 632.40 632.25 631.91 632.02 632.04 632.19 632.14 632.24 632.04 631.96 632.02 632.16 632.21 632.26 632.33 632.59 632.76 632.50 632.54 632.68 632.62 632.58 632.53 632.66 632.70 632.77 633.14 632.95 632.73 633.00 633.34 633.30 633.20 633.18 633.32 633.39 633.47 633.96 633.85 633.98 634.22 OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV RECEPŢIONAT, Sistem de proiecţie: Stereo 1970 Sistem de referinţă: Marea Neagră 1975 Data: 02.12.2020 Planşa nr. 1 Executant ing. VOICA Daniel autorizat ANCPI cu autorizația seria RO-BV-F, nr. 0024 Semnătura şi ştampila Daniel Voica Digitally signed by Daniel Voica Date: 2020.12.02 14:57:16 +02'00' Raluca-Maria Bratosin Semnat digital de Raluca-Maria Bratosin Data: 2020.12.03 12:59:07 +02'00' U02 proiect nr:U07/11.2020 HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE urb.Gabriela Micioiu urb.Gabriela Micioiu PUZ destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor. ©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta beneficiar: j08/2894/2006 BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C MGM urban proiect PLAN DE SITUATIE EXISTENT scara 1-500 proiectat desenat sef proiect urb.Gabriela Micioiu POPAVASILE IONUT si altii ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE 12.00 Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p NR. CAD. 109379 NR. CAD. 117931 PUZ LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z. LIMITA ZONEI REGLEMENTATE DRUMURI PUBLICE CLADIRI INDUSTRIALE INVECINATE TERENURI ARABILE INTRAVILANE, CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LA INTOCMIRE P.U.Z., CE APARTIN UTR5 DIN P.U.G. SACELE "zona unitati industriale, depozite, prestari servicii str. AVRAM IANCU

Transcript of PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

Page 1: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

r

.

c

a

d

.

1

1

0

5

7

0

C

1

D

E

2

2

9

N

r. cad. 109379

Nr. cad. 109379

N

r

.

c

a

d

.

1

0

6

2

7

9

A

2

3

5

/

3

/

3

2

A

2

3

5

/

3

/

3

3

A

2

3

5

/

3

/

3

4

C

1

C

2

D

E

2

2

9

D

E

2

2

9

D

E

2

8

4

D

E

2

8

4

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r. c

a

d

. 1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

6

0

8

9

H

=

5.4m

H

=

3.27m

H

=

4.24m

H

=

3

.

5

9

m

H

=

9

.

1

4

m

H

=

8

.

4

m

H

a

l

ăHală

Container

N

r. top. 1620/1/3/3

N

r. top. 1620/1/3/4

632.00

6

3

2

.

0

0

6

3

2

.0

0

6

3

3

.

0

0

6

3

1

.8

0

6

3

2

.

2

0

6

3

2

.

4

0

6

3

2

.

6

0

6

3

2

.

8

0

6

3

3

.

2

0

633.4

0

6

3

3

.

6

06

3

3

.

8

0

632.36

633.13

633.28

633.53

633.58

633.60

633.75

633.88

633.92

633.94

633.97

634.15

634.11

633.90

633.71

633.66

633.65

633.43

633.37

633.67

633.09

633.01

632.86

632.84

632.64

632.66

632.43

632.47

632.23

632.18

631.97

631.92

631.57

631.68

631.33

631.34

631.30

631.02

630.85

631.16

631.36

631.42

631.47

631.48

631.76

632.15

632.45

632.55

632.68

632.85

633.03

633.32

633.11

632.88

632.68

632.50

632.43

632.42

632.06

631.90

631.60

631.76

631.98

631.93

632.15

632.40

632.63

632.71

632.86

632.68

632.46

632.19

631.90

632.20

632.06

631.84

632.00

632.36

632.42

632.62

632.48

632.40

632.25

631.91

632.02

632.04

632.19

632.14

632.24

632.04

631.96

632.02

632.16

632.21

632.26

632.33

632.59

632.76

632.50

632.54

632.68

632.62

632.58

632.53

632.66

632.70

632.77

633.14

632.95

632.73

633.00

633.34

633.30

633.20

633.18

633.32

633.39

633.47

633.96

633.85

633.98

634.22

OFICIUL DE CADASTRU ŞIPUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV

RECEPŢIONAT,

Sistem de proiecţie:Stereo 1970

Sistem de referinţă:Marea Neagră 1975

Data: 02.12.2020Planşa nr. 1

Executant ing. VOICA Danielautorizat ANCPI cu autorizația

seria RO-BV-F, nr. 0024

Semnătura şi ştampila

DanielVoica

Digitally signed byDaniel VoicaDate: 2020.12.0214:57:16 +02'00'

Raluca-MariaBratosin

Semnat digital deRaluca-Maria BratosinData: 2020.12.0312:59:07 +02'00'

U02

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

PLAN DE SITUATIE EXISTENTscara 1-500proiectat

desenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

12.00

Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p

NR. CAD. 109379

NR. CAD. 117931

PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z.LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

DRUMURI PUBLICE

CLADIRI INDUSTRIALE INVECINATETERENURI ARABILE INTRAVILANE, CUINTERDICTIE DE CONSTRUIRE PANA LAINTOCMIRE P.U.Z., CE APARTIN UTR5 DINP.U.G. SACELE "zona unitati industriale,depozite, prestari servicii

str. AVRAM IANCU

Page 2: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

U01

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

INCADRARE IN ZONAscara 1-2500proiectat

desenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA REGLEMENTATA PRIN PUZ

TERENUL CE A INITIAT PUZ

Page 3: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

r

.

c

a

d

.

1

1

0

5

7

0

C

1

D

E

2

2

9

N

r. cad. 109379

Nr. cad. 109379

N

r

.

c

a

d

.

1

0

6

2

7

9

A

2

3

5

/

3

/

3

2

A

2

3

5

/

3

/

3

3

A

2

3

5

/

3

/

3

4

C

1

C

2

D

E

2

2

9

D

E

2

2

9

D

E

2

8

4

D

E

2

8

4

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r. c

a

d

. 1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

6

0

8

9

H

=

5.4m

H

=

3.27m

H

=

4.24m

H

=

3

.

5

9

m

H

=

9

.

1

4

m

H

=

8

.

4

m

H

a

l

ă

Hală

Container

N

r. top. 1620/1/3/3

N

r. top. 1620/1/3/4

632.00

6

3

2

.

0

0

6

3

2

.0

0

6

3

3

.

0

0

6

3

1

.8

0

6

3

2

.

2

0

6

3

2

.

4

0

6

3

2

.

6

0

6

3

2

.

8

0

6

3

3

.

2

0

633.4

0

6

3

3

.

6

06

3

3

.

8

0

632.36

633.13

633.28

633.53

633.58

633.60

633.75

633.88

633.92

633.94

633.97

634.15

634.11

633.90

633.71

633.66

633.65

633.43

633.37

633.67

633.09

633.01

632.86

632.84

632.64

632.66

632.43

632.47

632.23

632.18

631.97

631.92

631.57

631.68

631.33

631.34

631.30

631.02

630.85

631.16

631.36

631.42

631.47

631.48

631.76

632.15

632.45

632.55

632.68

632.85

633.03

633.32

633.11

632.88

632.68

632.50

632.43

632.42

632.06

631.90

631.60

631.76

631.98

631.93

632.15

632.40

632.63

632.71

632.86

632.68

632.46

632.19

631.90

632.20

632.06

631.84

632.00

632.36

632.42

632.62

632.48

632.40

632.25

631.91

632.02

632.04

632.19

632.14

632.24

632.04

631.96

632.02

632.16

632.21

632.26

632.33

632.59

632.76

632.50

632.54

632.68

632.62

632.58

632.53

632.66

632.70

632.77

633.14

632.95

632.73

633.00

633.34

633.30

633.20

633.18

633.32

633.39

633.47

633.96

633.85

633.98

634.22

OFICIUL DE CADASTRU ŞIPUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV

RECEPŢIONAT,

Sistem de proiecţie:Stereo 1970

Sistem de referinţă:Marea Neagră 1975

Data: 02.12.2020Planşa nr. 1

Executant ing. VOICA Danielautorizat ANCPI cu autorizația

seria RO-BV-F, nr. 0024

Semnătura şi ştampila

DanielVoica

Digitally signed byDaniel VoicaDate: 2020.12.0214:57:16 +02'00'

Raluca-MariaBratosin

Semnat digital deRaluca-Maria BratosinData: 2020.12.0312:59:07 +02'00'

U04

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

REGIMUL JURIDICscara 1-500

proiectatdesenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

12.00

19.50

Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p

NR. CAD. 109379

NR. CAD. 117931

PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z.LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

DOMENIU PUBLIC

PROPRIETATI PRIVATE

str. AVRAM IANCU

LEGENDA

PROPRIETATI PRIVATE CE SE VOR CEDADOMENIULUI PUBLIC PENTRU DIMENSIONARECORESPUNZATOARE DRUMURI

Page 4: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

r

.

c

a

d

.

1

1

0

5

7

0

C

1

D

E

2

2

9

N

r. cad. 109379

Nr. cad. 109379

N

r

.

c

a

d

.

1

0

6

2

7

9

A

2

3

5

/

3

/

3

2

A

2

3

5

/

3

/

3

3

A

2

3

5

/

3

/

3

4

C

1

C

2

D

E

2

2

9

D

E

2

2

9

D

E

2

8

4

D

E

2

8

4

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r. c

a

d

. 1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

6

0

8

9

H

=

5.4m

H

=

3.27m

H

=

4.24m

H

=

3

.

5

9

m

H

=

9

.

1

4

m

H

=

8

.

4

m

H

a

l

ă

Hală

Container

N

r. top. 1620/1/3/3

N

r. top. 1620/1/3/4

632.00

6

3

2

.

0

0

6

3

2

.0

0

6

3

3

.

0

0

6

3

1

.8

0

6

3

2

.

2

0

6

3

2

.

4

0

6

3

2

.

6

0

6

3

2

.

8

0

6

3

3

.

2

0

633.4

0

6

3

3

.

6

06

3

3

.

8

0

632.36

633.13

633.28

633.53

633.58

633.60

633.75

633.88

633.92

633.94

633.97

634.15

634.11

633.90

633.71

633.66

633.65

633.43

633.37

633.67

633.09

633.01

632.86

632.84

632.64

632.66

632.43

632.47

632.23

632.18

631.97

631.92

631.57

631.68

631.33

631.34

631.30

631.02

630.85

631.16

631.36

631.42

631.47

631.48

631.76

632.15

632.45

632.55

632.68

632.85

633.03

633.32

633.11

632.88

632.68

632.50

632.43

632.42

632.06

631.90

631.60

631.76

631.98

631.93

632.15

632.40

632.63

632.71

632.86

632.68

632.46

632.19

631.90

632.20

632.06

631.84

632.00

632.36

632.42

632.62

632.48

632.40

632.25

631.91

632.02

632.04

632.19

632.14

632.24

632.04

631.96

632.02

632.16

632.21

632.26

632.33

632.59

632.76

632.50

632.54

632.68

632.62

632.58

632.53

632.66

632.70

632.77

633.14

632.95

632.73

633.00

633.34

633.30

633.20

633.18

633.32

633.39

633.47

633.96

633.85

633.98

634.22

OFICIUL DE CADASTRU ŞIPUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV

RECEPŢIONAT,

Sistem de proiecţie:Stereo 1970

Sistem de referinţă:Marea Neagră 1975

Data: 02.12.2020Planşa nr. 1

Executant ing. VOICA Danielautorizat ANCPI cu autorizația

seria RO-BV-F, nr. 0024

Semnătura şi ştampila

DanielVoica

Digitally signed byDaniel VoicaDate: 2020.12.0214:57:16 +02'00'

Raluca-MariaBratosin

Semnat digital deRaluca-Maria BratosinData: 2020.12.0312:59:07 +02'00'

U03'

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

REGLEMENTARI URBANISTICE-ilustrare urbanistica cu titlu orientativscara 1-500

proiectatdesenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

1.507.00 1.50

1.50 7.00 1.50

3.00 1.50 7.00 1.50 VAR8.00

7.00

12.00

19.50

8.65

14.00

20.10

20.90

R 10.00

R 10.00

R 10.00 R 10.00

R 10.00

R 10.0

0

tip1

tip1

tip1

tip1

Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p

ZI

RIGO

LA

RIGO

LA

PROFIL STRADAL TIP1

ALIN

IAM

ENT

ALIN

IAM

ENT

ALIN

IERE

ALIN

IERE

TROT

UAR

TROT

UAR

AX D

RUM

NR. CAD. 109379

NR. CAD. 1179314.00 8.00

8.00 3.00

3.00

PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z.LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

DRUMURI PUBLICE

CLADIRI INDUSTRIALE INVECINATETERENURI ARABILE INTRAVILANE, CU INTERDICTIEDE CONSTRUIRE PANA LA INTOCMIRE P.U.Z., CEAPARTIN UTR5 DIN P.U.G. SACELE "zona unitatiindustriale, depozite, prestari servicii

str. AVRAM IANCU

LEGENDA

PROPUNERIDRUMURI PUBLICE DIMENSIONATE CORESPUNZATOR

ZI (ZONA MICA INDUSTRIE, DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII)-RH maxim (pentru alte cladiri decat de tip hale): P+2+M, Hmax cornisa=12.00m-regim de inaltime hale Hmax cornisa=10.00m-POTmax= 60%-CUTmax volumetric=6-CUTmax pentru alte cladiri decat tip hala= 2.5-suprafata zone verzi-minim 20%

EDIFICABIL MAXIM ADMIS

ALINIAMENT

RETRAGERI MINIME FATA DE ALINIAMENT

CLADIRI DE DEPOZITARE PROPUSE

ZONE VERZIPLATFORME BETONATE DE INCINTA, CAROSABILE SI PIETONALE

ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

FUNCTIUNI EXISTENT REZULTATmp % mp %

SUPRAFATA TERENURIFOND CONSTRUITCIRCULATII(caros.+piet.)ZONE VERZI

7603.00 100.00 7603.00 100.000.000.000.00

0.000.000.00

4561.80 60.001520.60 20.001520.60 20.00

Page 5: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

r

.

c

a

d

.

1

1

0

5

7

0

C

1

D

E

2

2

9

N

r. cad. 109379

Nr. cad. 109379

N

r

.

c

a

d

.

1

0

6

2

7

9

A

2

3

5

/

3

/

3

2

A

2

3

5

/

3

/

3

3

A

2

3

5

/

3

/

3

4

C

1

C

2

D

E

2

2

9

D

E

2

2

9

D

E

2

8

4

D

E

2

8

4

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r. c

a

d

. 1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

6

0

8

9

H

=

5.4m

H

=

3.27m

H

=

4.24m

H

=

3

.

5

9

m

H

=

9

.

1

4

m

H

=

8

.

4

m

H

a

l

ă

Hală

Container

N

r. top. 1620/1/3/3

N

r. top. 1620/1/3/4

632.00

6

3

2

.

0

0

6

3

2

.0

0

6

3

3

.

0

0

6

3

1

.8

0

6

3

2

.

2

0

6

3

2

.

4

0

6

3

2

.

6

0

6

3

2

.

8

0

6

3

3

.

2

0

633.4

0

6

3

3

.

6

06

3

3

.

8

0

632.36

633.13

633.28

633.53

633.58

633.60

633.75

633.88

633.92

633.94

633.97

634.15

634.11

633.90

633.71

633.66

633.65

633.43

633.37

633.67

633.09

633.01

632.86

632.84

632.64

632.66

632.43

632.47

632.23

632.18

631.97

631.92

631.57

631.68

631.33

631.34

631.30

631.02

630.85

631.16

631.36

631.42

631.47

631.48

631.76

632.15

632.45

632.55

632.68

632.85

633.03

633.32

633.11

632.88

632.68

632.50

632.43

632.42

632.06

631.90

631.60

631.76

631.98

631.93

632.15

632.40

632.63

632.71

632.86

632.68

632.46

632.19

631.90

632.20

632.06

631.84

632.00

632.36

632.42

632.62

632.48

632.40

632.25

631.91

632.02

632.04

632.19

632.14

632.24

632.04

631.96

632.02

632.16

632.21

632.26

632.33

632.59

632.76

632.50

632.54

632.68

632.62

632.58

632.53

632.66

632.70

632.77

633.14

632.95

632.73

633.00

633.34

633.30

633.20

633.18

633.32

633.39

633.47

633.96

633.85

633.98

634.22

OFICIUL DE CADASTRU ŞIPUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV

RECEPŢIONAT,

Sistem de proiecţie:Stereo 1970

Sistem de referinţă:Marea Neagră 1975

Data: 02.12.2020Planşa nr. 1

Executant ing. VOICA Danielautorizat ANCPI cu autorizația

seria RO-BV-F, nr. 0024

Semnătura şi ştampila

DanielVoica

Digitally signed byDaniel VoicaDate: 2020.12.0214:57:16 +02'00'

Raluca-MariaBratosin

Semnat digital deRaluca-Maria BratosinData: 2020.12.0312:59:07 +02'00'

U03

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

REGLEMENTARI URBANISTICEZONIFICAREscara 1-500

proiectatdesenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

1.507.00 1.50

1.50 7.001.50

3.00 1.50 7.00 1.50 VAR8.00

12.00

19.50

tip1

tip1

tip1

tip1

Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p

ZI (ZONA MICA INDUSTRIE, DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII)-RH maxim (pentru alte cladiri decat de tip hale): P+2+M, Hmax cornisa=12.00m-regim de inaltime hale Hmax cornisa=10.00m-POTmax= 60%-CUTmax volumetric=6-CUTmax pentru alte cladiri decat tip hala= 2.5-suprafata zone verzi-minim 20%

ZI

ZI

RIGO

LA

RIGO

LA

PROFIL STRADAL TIP1

ALIN

IAM

ENT

ALIN

IAM

ENT

ALIN

IERE

ALIN

IERE

TROT

UAR

TROT

UAR

AX D

RUM

NR. CAD. 109379

NR. CAD. 1179314.00

2.00

8.008.00 3.00

3.00

PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z.LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

DRUMURI PUBLICE

CLADIRI INDUSTRIALE INVECINATETERENURI ARABILE INTRAVILANE, CU INTERDICTIEDE CONSTRUIRE PANA LA INTOCMIRE P.U.Z., CEAPARTIN UTR5 DIN P.U.G. SACELE "zona unitatiindustriale, depozite, prestari servicii

str. AVRAM IANCU

LEGENDA

PROPUNERIDRUMURI PUBLICE DIMENSIONATE CORESPUNZATOR

ZI (ZONA MICA INDUSTRIE, DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII)-RH maxim (pentru alte cladiri decat de tip hale): P+2+M, Hmax cornisa=12.00m-regim de inaltime hale Hmax cornisa=10.00m-POTmax= 60%-CUTmax volumetric=6-CUTmax pentru alte cladiri decat tip hala= 2.5-suprafata zone verzi-minim 20%

EDIFICABIL MAXIM ADMIS

ALINIAMENT

RETRAGERI MINIME FATA DE ALINIAMENT

FUNCTIUNI EXISTENT REZULTATmp % mp %

SUPRAFATA TERENURIFOND CONSTRUITCIRCULATII(caros.+piet.)ZONE VERZI

7603.00 100.00 7603.00 100.000.000.000.00

0.000.000.00

4561.80 60.001520.60 20.001520.60 20.00

Page 6: PUZ ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

r

.

c

a

d

.

1

1

0

5

7

0

C

1

D

E

2

2

9

N

r. cad. 109379

Nr. cad. 109379

N

r

.

c

a

d

.

1

0

6

2

7

9

A

2

3

5

/

3

/

3

2

A

2

3

5

/

3

/

3

3

A

2

3

5

/

3

/

3

4

C

1

C

2

D

E

2

2

9

D

E

2

2

9

D

E

2

8

4

D

E

2

8

4

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r

.

c

a

d

.

1

1

5

5

2

5

N

r. c

a

d

. 1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

3

6

0

7

N

r

.

c

a

d

.

1

1

6

0

8

9

H

=

5.4m

H

=

3.27m

H

=

4.24m

H

=

3

.

5

9

m

H

=

9

.

1

4

m

H

=

8

.

4

m

H

a

l

ăHală

Container

N

r. top. 1620/1/3/3

N

r. top. 1620/1/3/4

632.00

6

3

2

.

0

0

6

3

2

.0

0

6

3

3

.

0

0

6

3

1

.8

0

6

3

2

.

2

0

6

3

2

.

4

0

6

3

2

.

6

0

6

3

2

.

8

0

6

3

3

.

2

0

633.4

0

6

3

3

.

6

06

3

3

.

8

0

632.36

633.13

633.28

633.53

633.58

633.60

633.75

633.88

633.92

633.94

633.97

634.15

634.11

633.90

633.71

633.66

633.65

633.43

633.37

633.67

633.09

633.01

632.86

632.84

632.64

632.66

632.43

632.47

632.23

632.18

631.97

631.92

631.57

631.68

631.33

631.34

631.30

631.02

630.85

631.16

631.36

631.42

631.47

631.48

631.76

632.15

632.45

632.55

632.68

632.85

633.03

633.32

633.11

632.88

632.68

632.50

632.43

632.42

632.06

631.90

631.60

631.76

631.98

631.93

632.15

632.40

632.63

632.71

632.86

632.68

632.46

632.19

631.90

632.20

632.06

631.84

632.00

632.36

632.42

632.62

632.48

632.40

632.25

631.91

632.02

632.04

632.19

632.14

632.24

632.04

631.96

632.02

632.16

632.21

632.26

632.33

632.59

632.76

632.50

632.54

632.68

632.62

632.58

632.53

632.66

632.70

632.77

633.14

632.95

632.73

633.00

633.34

633.30

633.20

633.18

633.32

633.39

633.47

633.96

633.85

633.98

634.22

OFICIUL DE CADASTRU ŞIPUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV

RECEPŢIONAT,

Sistem de proiecţie:Stereo 1970

Sistem de referinţă:Marea Neagră 1975

Data: 02.12.2020Planşa nr. 1

Executant ing. VOICA Danielautorizat ANCPI cu autorizația

seria RO-BV-F, nr. 0024

Semnătura şi ştampila

DanielVoica

Digitally signed byDaniel VoicaDate: 2020.12.0214:57:16 +02'00'

Raluca-MariaBratosin

Semnat digital deRaluca-Maria BratosinData: 2020.12.0312:59:07 +02'00'

U05

proiect nr:U07/11.2020HALA DEPOZITARE, BIROURI IMPREJMUIRE

urb.Gabriela Micioiuurb.Gabriela Micioiu

PUZ

destinatie decit cea prevazuta in contract a planselor sau soft-ului aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.©COPYRIGHT! Acest proiect este proprietatea intelectuala a firmei MGM URBAN PROIECT .Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta

beneficiar:j08/2894/2006BRASOV,str.Carpatilor, nr.44, bloc Alphaville, corp C

MGM urban proiect

RETELE EDILITAREscara 1-500

proiectatdesenat

sef proiect

urb.Gabriela Micioiu

POPAVASILE IONUT si altii

ZONA INDUSTRIALA - mun. SACELE

7.00

12.00

19.50

8.65

punct de racord

Sistem de coordonate: Stereografic 1970 Nr. cad. 109379 – Sacele Punct X(m) Y(m) 96 458109.226 552053.231 94 458110.727 552062.043 167 458119.420 552120.589 158 458125.052 552162.333 187 458127.110 552181.660 41 458135.826 552180.721 39 458134.097 552190.381 38 458123.153 552188.449 192 458095.923 552180.477 151 458069.231 552165.967 193 458053.778 552157.014 194 457987.286 552130.225 10 457977.496 552132.540 11 457971.782 552129.157 12 457978.826 552113.802 126 457987.070 552111.691 125 457996.119 552115.425 124 458003.363 552118.017 114 458042.724 552093.562 101 458092.661 552063.172 98 458098.290 552059.419 99 458097.894 552058.417 100 458098.977 552057.455 Suprafața totală măsurată = 9817 m.p

ZI

NR. CAD. 109379

NR. CAD. 1179314.00

PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE CE A INITIAT P.U.Z.LIMITA ZONEI REGLEMENTATE

DRUMURI PUBLICE

CLADIRI INDUSTRIALE INVECINATETERENURI ARABILE INTRAVILANE, CU INTERDICTIEDE CONSTRUIRE PANA LA INTOCMIRE P.U.Z., CEAPARTIN UTR5 DIN P.U.G. SACELE "zona unitatiindustriale, depozite, prestari servicii

str. AVRAM IANCU

LEGENDA

PROPUNERIDRUMURI PUBLICE DIMENSIONATE CORESPUNZATOR

ZI (ZONA MICA INDUSTRIE, DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII)-RH maxim (pentru alte cladiri decat de tip hale): P+2+M, Hmax cornisa=12.00m-regim de inaltime hale Hmax cornisa=10.00m-POTmax= 60%-CUTmax volumetric=6-CUTmax pentru alte cladiri decat tip hala= 2.5-suprafata zone verzi-minim 20%

EDIFICABIL MAXIM ADMIS

CLADIRI DE DEPOZITARE PROPUSE

ZONE VERZIPLATFORME BETONATE DE INCINTA, CAROSABILE SI PIETONALE

ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

RETEA DE APA POTABILA

RETELE EDILITARE EXISTENTE

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

RETEA ELECTRICA LES 0.4KV

RETEA DE APA POTABILA

RETELE EDILITARE PROPUSE

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

RETEA ELECTRICA LES 0.4KV