PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can...

25
PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Jornada Clubs i ajuntaments: nous models esportius de col·laboració Federació de Municipis de Catalunya Feu clic aquí per editar l'estil de subtítols del patró. 14/03/11 PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut -Àrea de Serveis a les Persones- Laureà Fanega Macías 11 de Març de 2015

Transcript of PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can...

Page 1: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT

JornadaClubs i ajuntaments: nous models esportius de col·laboracióFederació de Municipis de Catalunya

Feu clic aquí per editar l'estil de subtítols del patró.

14/03/11

PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTATRegidoria d’Esports i Joventut

-Àrea de Serveis a les Persones-

Laureà Fanega Macías11 de Març de 2015

Page 2: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

1- LA CIUTAT DE L'HOSPITALET I EL SEU SISTEMA ESPORTIU

Page 3: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

Districte I: CENTRE – SANT JOSEP

Districte II: COLLBLANC - LA TORRASSA

Dades generals

Superfície: 12,49 Km2

Situació: Latitud N 41º 21' 33" Longitud E 2º 6' 46"

22/02/10

Districte III: SANTA EULÀLIA

Districte IV: LA FLORIDA - LES PLANES

Districte V: PUBILLA CASES

Districte VI: BELLVITGE - EL GORNAL

Població: 253.518 habitants (Dades 2014)

Densitat població: 20.297hab/Km2 (Dades 2014)

Page 4: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 5: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

Les Instal·lacions Esportives

22/02/10

Page 6: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

Grans Complexes Esportius.

2

8

97

5 PM FUM D’ESTAMPA Gestió Interessada

PM SANTA EULALIA Gestió Interessada

PM LES PLANES Concessió Administrativa

PM SANFELIU Gestió Directa

COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORDConcessió Administrativa

PAVELLÓ PIUS X Gestió Directa amb cessió d’us

1

3

6

PISCINES MUNICIPALS Gestió Directa

PM GORNALGestió Directa

CE TENNIS L’HOSPITALETConcessió Administrativa Demanial

PM CENTRE Gestió Directa

PM BELLVITGE Sergio Manzano Gestió Interessada

Page 7: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

Camp Futbol Municipal Hospitalet Centre

2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres

Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia

7 Camp Futbol Municipal Gornal

3 Camp Municipal Beisbol

4 Camp Futbol Municipal Pubilla Cases

Camp Municipal de Rugby

1

2

8

97

Camps Poliesportius Municipals 4

5

6 Camp Futbol Municipal Feixa Llarga

11

12

Camps Poliesportius.

22/02/10

1

8 Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia9 Camp Futbol Municipal Provençana

Estadi Municipal Futbol

7

3

510

6

Pastilla Zona Esportiva Bellvitge

10

11Camp Futbol Municipal La Florida

12 Estadi Municipal d’Atletisme

Page 8: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

PISTES DE PETANCA1- Petanca La Florida2- Petanca Sant Josep3- Petanca Santa Eulàlia4- Petanca Passeig Bellvitge5- Petanca Gran Via6- Petanca Pubilla Casas7- Petanca Parc de la Marquesa8- Petanca L'Hospitalet Centre

Petanca / Bitlles

22/02/10

8- Petanca L'Hospitalet Centre9- Petanca L'Hospitalet10- Petanca Terra Alta11- Petanca Can Serra12- Petanca Sanfeliu13- Petanca Mediterrani - Bellvitge14- Petanca El Paso15- Pistes de bolos El Negrillón16- Pistes de Bitlles Plaça del Vidre17- Petanca Gran Via Sud

Page 9: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

El Sistema Esportiu de L’Hospitalet

2000 adults participants en

programes esportius

municipals

740 equips federats i 275

escolars

9% de la

7.340 partits federats

6.914 esportistes

escolars (dades 2011-2012)

14/03/11

7.800 escolars en programes

esportius municipals en horari lectiu

Més de 20.000 abonats a

instal·lacions esportives municipals

52 modalitats esportives 93

entitats esportives

Mitjana d’edat de presidents

d’entitats esportives:

55 anys

9% de la població

abonada als complexos esportius

municipals

Més de 10.000 esportistes

federats

121 esdeveniments

esportius organitzats

directament i més de 60.000

persones implicades

Page 10: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

2- QUÈ PODEM VENDRE? QUÈ TENIM DIFERENT PER OFERIR?

14/03/11

QUÈ TENIM DIFERENT PER OFERIR?

Page 11: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 12: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

ENTIDADES DEPORTIVAS presidentes de entidades deportivaspara financiar sus proyectos de temporada, antes de la reunión de

con el concejal de Deportes.

14/03/11

Page 13: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

IDEA: Vendre projectes esportius de ciutat.

HANDICAP: Quin projecte venem?

OBJECTIU: Potenciar esdeveniments? Potenciar entitats?

PETICIÓ: Què demanem? Quant demanem?

14/03/11

PETICIÓ: Què demanem? Quant demanem?

CONTRAPRESTACIONS: Què oferim?

Page 14: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

TEMORS.... RISCOS.....

14/03/11

Page 15: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

ACCIÓ

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE:

1. Assessorament i definició estratègia de

LIDERATGE:

GABINET D’ALCALDIA i

GERÈNCIA MUNICIPAL

14/03/11

1. Assessorament i definició estratègia de captació.

2. Anàlisi i identificació projectes de ciutat3. Elaboració manual i confecció de dossier

de presentació.4. Recerca i selecció d’empreses

patrocinadores.5. Seguiment de la gestió i desenvolupament

del patrocini.

Page 16: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

3- PROCÉS PREVI

14/03/11

Page 17: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

INVESTIGACIÓ DE MERCAT:

Contacte amb empreses especialistes en màrketing social, i en projectes de grans patrocinis.

14/03/11

Es busca aprendre a fer uns plecs de condicions reals per buscar la pública concurrència.

Page 18: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

4- MATERIALITZACIÓ DEL PROJECTE

14/03/11

Page 19: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

MODEL: Contracte Menor

14/03/11

Page 20: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 21: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 22: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 23: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

QUÈ BUSQUEM?

14/03/11

QUÈ BUSQUEM?

Page 24: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

14/03/11

Page 25: PROJECTE DE PATROCINI DE CIUTAT Regidoria d’Esports i Joventut · 2 Camp Futbol Municipal Can Buxeres Camp Futbol Municipal Santa Eulàlia 7 Camp Futbol Municipal Gornal 3 Camp

MOLTES GRÀCIES

14/03/[email protected]