PresentacióIdia3 Dba

10
A3 PAC 2. A3 PAC 2. Projecte Projecte d’aprenentatge d’aprenentatge virtual virtual Webquest Webquest Som molts, som únics Som molts, som únics Grup IDIA Grup IDIA Ainhoa Guevara Escalante Ainhoa Guevara Escalante Inés Nguema Mesas Inés Nguema Mesas Ignasi Monclús López Ignasi Monclús López Dolores Bonilla Álvarez Dolores Bonilla Álvarez Consultor: Jordi Solsona Puig Consultor: Jordi Solsona Puig

description

Presentació del Grup IDIA.

Transcript of PresentacióIdia3 Dba

Page 1: PresentacióIdia3 Dba

A3 PAC 2. A3 PAC 2. Projecte Projecte

d’aprenentatge d’aprenentatge virtual virtual

WebquestWebquestSom molts, som únicsSom molts, som únics

Grup IDIAGrup IDIAAinhoa Guevara EscalanteAinhoa Guevara Escalante

Inés Nguema MesasInés Nguema MesasIgnasi Monclús LópezIgnasi Monclús López

Dolores Bonilla ÁlvarezDolores Bonilla Álvarez

Consultor: Jordi Solsona PuigConsultor: Jordi Solsona Puig

Page 2: PresentacióIdia3 Dba

IntroduccióIntroducció

Page 3: PresentacióIdia3 Dba

WebquestWebquestSom molts, som únicsSom molts, som únics

Tema: Interculturalitat

Població diana: 6è de Primària

Capítols:

Introducció Presentació de la tasca Procés Avaluació Conclusió Crèdits i referències Guia didàctica

Webquest

Publicació en línia realitzadapel professorat per guiar l’alumnat. Són activitats d’investigació guiades.

Page 4: PresentacióIdia3 Dba

WebquestWebquestSom molts, som únicsSom molts, som únics

Aquesta webquest permet un aprenentatge basat en projectes.

Els alumnes, en petits grups, durant varios mesos (un trimestre) fan diferents activitats integrades en un projecte final. Fan una presentació (en power point o similar) per poder explicar al gran grup allò que han après.

Page 5: PresentacióIdia3 Dba

WebquestWebquestSom molts, som únicsSom molts, som únics

Page 6: PresentacióIdia3 Dba

Públic o població diana: 6è de Públic o població diana: 6è de PrimàriaPrimària

Habilitats bàsiques de l’alumnat:

Crear carpetesDesar i recuperar un documentInserir imatges en documents i presentacionsProcessador de textosPrograma de presentacionsCapturar i deixar imatges d’internetFer anar un navegadorCercar informacióÚs del correu electrònic com a eina de comunicació i de transmissió de fitxers adjunts

Page 7: PresentacióIdia3 Dba

ActivitatsActivitats

Enquestes i buidatgeCreació per afinitat de petits grups de treball (tres-quatre alumnes)Triar un país Webquest:Buscar informació sobre el país triatCrear un document (Google Docs)Fer un escrit tipus revista de viatgesPresentació al gran grup

Cançons

Esports

Jocs Festes

Flora Fauna

GastronomiaMoneda Paisatges

Indumentària

Balls

Llengues Símbols Mapes

Page 8: PresentacióIdia3 Dba

AvaluacióAvaluació

Page 9: PresentacióIdia3 Dba

Webquest i col·laboracióWebquest i col·laboració

Els alumnes col·laboren en una meta, un projecte comú.

Els professors col·laboren. La webquest té una guia didàctica. Si altres porfessors d’altres escoles volen fer la webquest tenen una ajuda. Es donen recursos al docent sobre com tractar el tema de la interculturalitat, com treballar la webquest i com fer servir els diferents recursos i eines.

Page 10: PresentacióIdia3 Dba

Bibliografia/WebgrafiaBibliografia/Webgrafia

Bibliografia: ‐ Kauchak, Donald P. & Eggen, P. D. (1998). Learning and Teaching: Researched-Based Methods. Boston: Allyn & Bacon.

Webgrafia ‐ http://www.aulaintercultural.org/ ‐ http://www.joves.net/activitats/03/interculturalitat/default.htm ‐ Constructivism: The theory and the controversy. Digital Literacy http://digitalliteracy.mwg.org/constructivisim.html ‐ http://www.slideshare.net/isadorams/webquest-3975300 ‐ Formació en educació intercultural per associacions juvenils (Llum Martínez Ten, Martina Tuts i Jonatan Pozo Serra). Manual adreçat a responsables d'associacions de joves amb l'objectiu d'oferir eines per a la construcció de nous espais de participació dins d'un context multicultural. Recull pautes de treball i propostes didàctiques. Format: PDF, descàrrega des Aula Intercultural.