Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

5
Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma una sòlida esperança i una caritat perfecta. Doneu-me el sentit i l’enteniment, oh Senyor, perquè jo compleixi la vostra veritable i santa voluntat.

description

Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma una sòlida esperança i una caritat perfecta. Doneu-me el sentit i l’enteniment, oh Senyor, perquè jo compleixi la vostra veritable i santa voluntat. Oh Déu altíssim i gloriós, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

Page 1: Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

Oh Déu altíssim i gloriós,il·lumineu les tenebres del meu cor,

i concediu-me una fe fermauna sòlida esperançai una caritat perfecta.

Doneu-me el sentit i l’enteniment,oh Senyor,

perquè jo compleixila vostra veritable i santa voluntat.

Page 2: Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

Oh Déu altíssim i gloriós,il·lumineu les tenebres del meu

cor,

Page 3: Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

i concediu-me una fe fermauna sòlida esperançai una caritat perfecta.

Page 4: Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

Doneu-me el sentit i l’enteniment,

oh Senyor,perquè jo compleixila vostra

veritable i santa voluntat.

Page 5: Oh Déu altíssim i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor, i concediu-me una fe ferma

Oh Déu altíssim i gloriós,il·lumineu les tenebres del meu cor,

i concediu-me una fe fermauna sòlida esperançai una caritat perfecta.

Doneu-me el sentit i l’enteniment,oh Senyor,

perquè jo compleixila vostra veritable i santa voluntat.