Спеціальність «ідприємництво, торгівля та ...iek.irpin.com...

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Спеціальність «ідприємництво, торгівля та ...iek.irpin.com...

 • Спеціальність «Підприємництво, торгівля

  та біржова діяльність»

  Підприємствам у наш час потрібні молоді спеціалісти, які не тільки

  отримали знання за спеціальністю, але й набрати ділових та професійних

  навичок. Тому основною конкурентною перевагою спеціальності – є

  вивчення напрямків і специфіки використання сучасних інформаційних

  технологій у процесі здійснення біржових операцій, формування практичних

  навичок роботи з об'єктами інтелектуальної власності, що забезпечує

  ефективну професійну діяльність у різних сферах економіки без додаткового

  навчання і перепідготовки.

  Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це

  управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах

  державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на

  промислових і комерційних підприємствах і в організаціях різних форм

  власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно

  започаткувати власну справу.

  Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

  Основи біржової діяльності

  Логістика

  Основи торговельного підприємництва

  Товарознавство продовольчих товарів

  Торговельна реклама

  Торговельна реклама

  Організація і технологія торговельних

  процесів

  Основи стандартизації, метрології та

  управління якості

  Товарознавство (непродовольчі товари)

  Комерційна діяльність

  Професійні компетенції майбутнього фахівця:

 • Сфера професійної діяльності:

  Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова

  діяльність» проходять практику, стажування та в подальшому

  працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних

  галузей діяльності та форм власності:

 • Після набуття теоретичних знань і практичних навичок випускник

  спеціальності може працювати керівником малого підприємства у сфері

  консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності.

  У 2016 році коледжу виповнилося 60 років. За цей період накопичено

  величезний педагогічний та професійний досвід, сформувалися власні

  навчальні методики та традиції, які дбайливо передаються молодим

  поколінням.

  Студенти товарознавчого

  відділення мають безліч можливостей

  проводити науково-дослідницьку

  роботу в наших навчальних

  лабораторіях. При лабораторіях

  організовані студентські науково-

  практичні гуртки: «Споживач» та

  «Юний підприємець». Результатами

  досліджень є написання дослідницьких

  робіт, які студенти і викладачі

  представляють на студентських

  Всеукраїнських, міжвузівських

  конференціях, виступи на

  консумерських фестивалях, проведення майстер-класів, публікація у

  періодичних фахових виданнях, участь в олімпіадах.

 • Студенти коледжу, які навчаються за спеціальністю «Підприємництво,

  торгівля та біржова діяльність», щороку беруть участь у заходах

  консумерського фестивалю Всеукраїнського руху «Молодь за права

  споживачів» на базі Київського торговельно-економічного університету,

  у Всеукраїнській студентській олімпіаді

  зі спеціальності «Товарознавство і

  комерційна діяльність». Переможці І-го

  етапу олімпіади беруть участь у ІІ-му

  етапі Всеукраїнської студентської

  олімпіади. Учасники олімпіади

  виконують конкурсні завдання, які

  складаються з двох видів: розв’язання

  комплексного ситуаційного завдання і

  комп’ютерного тестування. Запропоновані завдання передбачають

  інтеграцію комплексу знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та

  застосування творчого підходу при їх виконанні.

  Викладачі товарознавчих

  дисциплін проводять заняття-екскурсії

  на сучасні виробничі підприємства ТОВ

  «Віста», Торгівельна мережа «Ашан», на

  міжнародний форум виробників

  харчової промисловості та

  упакування, у Національний музей

  мистецтв України, музей мистецтв

  імені Богдана та Варвари Ханенків.

 • Випускники коледжу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший

  спеціаліст» мають можливість продовжити навчання за рівнем вищої освіти

  «Бакалавр» в таких університетах України як НУБіП України, КНТЕУ, НАУ.

  Після закінчення коледжу студенти отримують диплом міжнародного

  зразка.