Matemàtiques 1r - CI

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  3.559
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Matemàtiques 1r - CI

 • 1. ESTRUCTURA DE CONTINGUTS OBJECTIUS DE CICLEMatemtiques Matria 1r de CI Nivell Reconixer i utilitzar diferents usos dels nombres (cardinals, ordinals, identificadors) 1 en situacions familiars i en altres rees.PlanificaciUNITATS DE PROGRAMACIObjectiuAnual Cercar semblances i diferncies entre objectes i situacions i classificar i ordenar 2 objectes d'acord amb diferents criteris. Del 0 al 9 1 1,3,5,6 1r trimestre La suma 2 ,1,2,3,4,5,6,7,9, 1r trimestre Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a 3 Del 10 al 1912,3,5,6,7,9,10 1r trimestre 3 la prpia experincia. Emprendre la resoluci de forma autnoma i expressar la soluci i el procs.4Els nombres ordinals 1,2,3,4,5,6,7,10,11 r trimestre 1 5 La resta1,3,5,6,7,10,11 1r trimestre 4 Usar l'assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions. 6 Del 20 al 39 ,1,3,5,6,7,9,10 2n trimestre 7 Sumes i restes de dues xifres,1,35.7,8,10 2n trimestre 5 Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i 8 Del 40 al 59 1,3,4,5,6,7,10,112n trimestre processos matemtics duts a terme (clcul, mesura, resoluci de problemes). 9 La suma portant-ne1,4,5,6,10,11 2n trimestre10 Del 60 al 79,4,5,6,7,10,11 2n trimestre Usar el llenguatge verbal per interpretar grfics, nombres i signes matemtics.11 Suma de tres sumands 1,3,4,5,7,11 3r trimestre Interpretar, representar i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 1.000) en contextos12 Del 80 al 991,2,3,5,6,7, 3r trimestre 6 de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models.13Parells i imparells1,2,3,5,6,7,11 3r trimestre14Del 0 al 99 1,3,4,5,6.7,10,113r trimestreDesenvolupar agilitat en el clcul mental (descomposici additiva dels 20 primers nombres,15Doble i meitat 1,3,4,5,7,10,11 3r trimestre 7 dobles, estratgies personals...). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), les TIC i la calculadora per calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions.1617 Definir la situaci d'un objecte a l'espai i d'un desplaa-ment en relaci a un mateix,18 8 tot utilitzant els conceptes: davant-darrera; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.1920 Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomtriques 9 tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferncies entre dues figures.Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, 10 peus, passes...) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situaci.Interpretar i construir grfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre 11 fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres rees.

2. caciestre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre estre 3. MatriaMatemtiques Nivell 1r de CITemporalit.primer trimestreUnitat didctica Del 0 al 9 CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS Nombres naturals del 0 al 9Comptar i llegir els nombres del 0 al 9 Comptar objectes. Descomposi numrica Identificar i utilitzar els signes , = Els signes >,0 < Diagrames de barres. Aplicar estratgies de clcul mental. Ordenar sries de nombres. Interpretar i confeccionar correctament un diagrama de Les hores en punt i les mitges hores.Resoldre sumes i restes.barres.Escriptura,ordenaci i descomposici de nombresLlegir en un rellotge analgic les hores en punt i lesCompletar sries. fins al 99.mitges hores. Resoldre problemess de sumes i restes utilitzant el Completar un diagrama de barres a partir d'una Resoluci de sumes i restes.procediment adequat.taula de freqncies i respondre les preguntes Completar la taula de freqncies i un diagrama Confecci i interpretaci d'un diagrama de barres. Resoldre problemes oralsde barres a partir de les dades d'una imatge. Observar les hores que marquen diferents Lectura i escriptura de les hores. Reconixer la quantitat a partir d'una imatgerellotges.Resoluci de problemes per mitj del procediment Relacionar diversos rellotges amb la lecutra deUtilitzar les TIC en algunes activitats adequat. l'hora que marquen. Dibuixar diferents hores en les esferes d'un Resoluci de problemes orals.rellotge.Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. Resoldre problemes oralss de les TIC en algunes activitats.Reconixer la quantitat a partir d'una imatge.ACTIVITATS D'AVALUACI1. Avaluaci inicial : a partir de la visualitzaci del vdeo2. El nou i el rellotge iniciarem una conversa..Utilitzar l'ordinador per reforar continguts.3Formativa: graella i marcarem els objectius.4Final: autoavaluaci i revisi de material Resoldre mentalment problemes.56 Buscar nombres en la vida quotidiana.7 19. MatriaMatemtiquesNivell1r de CI Temporalit.3r trimestreUnitat didcticaDoble i meitat CONTINGUTSOBJECTIUS DIDCTICSACTIVITATSCalcular de manera grfica i numrica el dobe i la meitat Observar,aprendre i completar el doble i la meiatatEl doble i la meitatd'un nombre.d'un nombre. Calcular el doblei la meitat de diversos nombresSumes i restes. Sumar i restar correctament.grficament i manipulativament. El pas del temps. Aplicar estratgies de clcul mental. Resoldre sumes i restes. Estimar si el temps en qu s'esdevenen diferentss de les TIC en algunes activitats.Estimar el temps emprat en activitats diries.activitats s inferior, igual o superior a una hora. Clcul grfic i numric del doble i la meitat deInterpretar i confeccionar correctament la taula de Completar una taula de freqncies a partir de ladiferents quantitats. freqncies i un diagrama de barres.lectura d'unes dades. Resoldre problemes de sumes i restes utilitzant elDibuixar el diagrama de barres corresponent aResoluci de sumes i restes.procediment adequat.una taula de freqncies Resoldre problemes desprs d'inventar-seIdentificaci i aplicaci d'estratgies de clcul mental. Resoldre problemes oralsl'enunciat. Estimaci de temps en activitats quotidianes. Reconixer la quantitat a partir d'una imatge Resoldre problemes orals Confecci de taules de freqncies i diagrames deUtilitzar les TIC en algunes activitats Reconixer la quantitat a partir d'una imatge.barres. Resoluci de problemes per mitj del procedimentadequat.Utilitzar l'ordinador per reforar continguts. Resoluci de problemes orals.Resoldre mentalment problemes. Reconeixement de la quantitat a partir d'una imatge. ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567 20. Matria Matemtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0Unitat didctica 0CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567 21. Matria Matemtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0Unitat didctica 0CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567 22. Matria Matemtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0Unitat didctica 0CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567 23. Matria Matemtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0Unitat didctica 0CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567 24. Matria Matemtiques Nivell 1r de CI Temporalit. 0Unitat didctica 0CONTINGUTS OBJECTIUS DIDCTICS ACTIVITATS ACTIVITATS D'AVALUACI1.2.34567