Julie v. pelaez presentation

of 5 /5
JULIE V. PELAEZ Dona Justa Guido Memorial School Grade III

Transcript of Julie v. pelaez presentation

JULIE V. PELAEZ

Dona Justa Guido Memorial SchoolGrade III

Yes

No

Is the picture below shows an opposite meaning?

small big

Yes

No

Ang kasingkahulugan ng maganda ay marikit?

Oo

Hindi

Maganda- marikit

Alin sa mga larawan ang HINDI pinagkukunan ng init at liwanag?

apoy

bentilador

araw

Kulayan ng TAMA ang mga larawan ng prutas sa ibaba.