IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ چ...IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ 1. INTRODUCCIأ“...

download IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ چ...IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ 1. INTRODUCCIأ“ Des del curs

of 20

 • date post

  20-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ چ...IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIأ“ 1. INTRODUCCIأ“...

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  BUTLLETÍ INFORMATIU

  DE L’IES ENRIC SOLER I GODES

  CURS 2014-2015

  1

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  Índex

  1. Introducció 2. Organització del Centre

  - 2.1. Distribució de l'espai, matrícula i grups - 2.2. Consell escolar - 2.3. Règim horari

  3. Pla d'estudis - 3.1. ESO, PQPI, BAT,FPB - 3.2. Mesures d'atenció a la diversitat

  4. Personal d'administració i serveis - 4.1. Secretaria i consergeria - 4.2. Equip directiu - 4.3. Departament d'orientació - 4.4. Coordinador d'ESO - 4.5. Horari d’atenció a pares, del professorat - 4.6. Departaments didàctics - 4.7. Tutors de diferents grups - 4.8. Temps de dedicació a la Tutoria

  5. Organització acadèmica - 5.1. Calendari escolar - 5.2. Calendari d’avaluacions i normativa d’avaluació - 5.3. Activitats extraescolars - 5.4. Reglament de règim intern i Pla de convivència - 5.5. Obtenció de títols de secundària

  6. Informació sobre aspectes administratius 7. Serveis que ofereix el Centre

  - 7.1. Biblioteca. - 7.2. Instal·lacions esportives - 7.3. La cafeteria del centre

  8. Informació de l'AMPA 9. Col.laboració del Centre amb la ciutat

  2

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  1. INTRODUCCIÓ

  Des del curs 1982 que funciona el nostre IES Enric Soler i Godes, tenim la satisfacció de dirigir-nos a vostés per a presentar-los el compromís del nostre Centre en la millora del servei que oferim. El nostre objectiu és anar creant una comunitat educativa en què professorat, personal d’administració i serveis, famílies i alumnat ens sentim satisfets del treball que realitzem, i per això volem:

  • Tenir una oferta educativa ampla i difondre-la en el nostre entorn. • Obtenir bons resultats acadèmics i d´inserció professional. • Fomentar el coneixement i l´ús de les tecnologies de la informació i la

  comunicació. • Fomentar la integració sociocultural i lingüística dels nostres alumnes en la

  Comunitat Valenciana. • Aconseguir una alta coordinació i diversificació d´oferta en totes les activitats

  del Centre. • Mantenir informats els pares i les mares, l’alumnat, el personal d

  ´administració i serveis i el professorat de tot allò que els afecte. • Gestionar de forma eficient els recursos de què disposa l´Institut. • Estar ben relacionats amb les institucions que formen el nostre entorn i

  obtenir-ne un ampli reconeixement. • Educar en el diàleg com a forma de resoldre conflictes i fomentar la

  participació dels alumnes en la vida diària del centre. • Desenvolupar les competències bàsiques per a potenciar les capacitats de

  l’alumnat. • Participar en activitats organitzades per les universitats valencianes per

  fomentar l’esperit científic i crític.

  Aquesta guia té per objecte proporcionar tota aquella informació que pensem que els pot resultar interessant per a conéixer les característiques del nostre Centre i per a facilitar-los la comunicació amb el personal que dia a dia treballa amb el seu/a fill/a.

  En nom del professorat i de la resta de personal del Centre els enviem una salutació ben cordial.

  L´equip directiu

  3

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

  2.1. Distribució de l’espai, matrícula i grups

  Actualment l’Institut acull un total de 319 alumnes: 71 en 1r ESO, 73 en 2n. d´ESO, 46 en 3r d´ESO, 48 en 4t d´ESO, 28 en 1r de Batxillerat, 28 en 2n de Batxillerat, 15 en PQPI1, 10 en PQPI2 ,distribuïts tots ells en 18 grups.

  2.2. Consell Escolar del Centre (Curs 2013-2014)

  MEMBRES DIRECCIÓ Miquel Sánchez Torres (director) M. Josep Llopis (vicedirectora) Magalí Roís Martines (secretària) Andreu Soler Mira (cap d'Estudis)

  PROFESSORS/ORES Santiago CARBÓ AGUILAR Álvaro SÁNCHEZ HABA Pilar ALBERTUS BREVA Ricard PÉREZ PALACIOS Joan BEFERULL BLASCO Rosana SOLER CARCELLER

  PARES/MARES Maite MONTALVÀ Enric CAMPOS MARTI César ESCRIBÀ LLÀCER M.Teresa HERVAS NOGUES Araceli HENARES

  ALUMNES Jose Vicente GRAU Sandra VICENTE

  REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT

  Maribel SABATER MAGRANER

  REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

  Marcos BALLESTER

  4

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  2.3. Règim horari

  DIMARTS, DIMECRES I DIVENDRES DILLUNS I DIJOUS MATÍ MATÍ

  8:00 a 8:55 PRIMERA SESSIÓ

  ESO, BAT. 1r FPB, 2n PQPI

  8:00 a 8:55 PRIMERA SESSIÓ

  ESO, BAT. 1r FPB, 2n PQPI

  8:55 a 9:50 SEGONA SESSIÓ 8:55 a 9:50 SEGONA SESSIÓ 9:50 a 10:45 TERCERA SESSIÓ 9:50 a 10:45 TERCERA SESSIÓ 10:45 a 11:15 ESPLAI 10:45 a 11:15 ESPLAI 11:15 a 12:10 QUARTA SESSIÓ 11:15 a 12:10 QUARTA SESSIÓ 12:10 a 13:05 CINQUENA SESSIÓ 12:10 a 13:05 CINQUENA SESSIÓ

  13:05 a 14:00 SISENA SESSIÓ 13:05 a 14:00 SISENA SESSIÓ 14:00 a 14:10 ESPLAI 14:00 a 14:10 ESPLAI 14:10 a 15:00 SETENA SESSIÓ 1r BAT. Rel.

  (DM, DX) 2n BAT (DX)

  14:10 a 15:00 SETENA SESSIÓ 3r, 4t ESO, 1r BAT 2 BAT (DL)

  3. PLA D'ESTUDIS

  3.1. Educació Secundària Obligatòria (ESO), PQPI i Batxillerat

  1r, 2n i 3r d' ESO Ciències de la Natura (BG, FQ) Ciències Socials (Geografia i Història) Educació Física Educació Plàstica i Visual Castellà: Llengua i Literatura Valencià: Llengua i Literatura Idioma Estranger (Anglés ) Matemàtiques Música Tecnologia Religió o Atenció Educativa Educació per a la ciutadania

  4t ESO Matèries Comunes: Valencià: Llengua i Literatura Castellà: Llengua i Literatura Idioma Estranger (Anglés ) Matemàtiques (A o B) Ciències Socials (Geografia i Història) Educació Física Ètica Religió o Atenció Educativa Matèries Optatives Troncals: Física i Química Biologia i Geologia Educació Plàstica i Visual Tecnologia Música Llatí Informàtica

  5

  OPTATIVES d'ESO Taller Instrumental: Valencià, Castellà i Matemàtiques Francés (segon idioma) Informàtica Taller Música Comunicació audiovisual Taller Tecnologia Laboratori. F/Q Anglés pràctic Educació medi ambiental

  OPTATIVES 4rt d'ESO

  Treball monografic d’investigació Anglés pràctic Empresa i iniciatives emprenedores

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ Francés

  3.2 Batxillerat

  Matèries Comunes

  1r BAT 2n BAT Valencià: Llengua i literatura Valencià: Llengua i literatura Castellà: Llengua i literatura Castellà: Llengua i literatura Anglés Anglés Ciències del mon Contemporani Història d'Espanya Filosofia i Ciutadania Història de la Filosofia Educació Física Religió *

  Matèries de modalitat

  Mod. Ciències de la Natural. i la Salut Mod. Humanitats i Ciències Socials Matemàtiques (1r i 2n) Història del mon Contemp. (1r) Física i Química (1r) Economia (1r) Biologia (1r i 2n) Llatí (1r i 2n) Dibuix tècnic (1r i 2n) Matem. aplic a les CCSS (1r i 2n) Tecnologia Industrial (1r i 2n) Grec (1r i 2n) Física (2n) Economia de l'empresa (2n) Química (2n) Geografia (2n) Ciències de la terra i medi ambient (2n) Hª de l'art (2n)

  Matèries optatives

  Informàtica (1r i 2n) Francés (1r i 2n*) Psicopedagogia (1r) Anglés Practic (1r) Educació física per a la salut (2n)

  6

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  FPB- 1NIVELL

  Informàtica d'oficina

  Mòduls específics Mòduls formatius - Ofimàtica i arxiu de documentació - Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

  - Comunicació i Societat I. - Ciencies Aplicades I. - FOL.

  Tutoria

  PQPI- 2NIVELL (Obtenció Títol Graduat Escolar)

  Mòduls específics Mòduls formatius -Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics. -Operacions auxiliars de manteniment de sistemas microinformàtics. -Operacions auxiliars amb tenologies de la informació i la comunicació.

  -Àmbit de comunicació. -Àmbit social. Àmbit científic i matemàtic.

  -Educació Física -Tutoria

  7

 • IES ENRIC SOLER I GODES BENIFAIÓ

  3.2. Mesures d’atenció a la diversitat Comptem amb un pla d’atenció a la diversitat, amb això es pretén organitzar els recursos humans de manera que constituïsquen la resposta més adequada als problemes reals que trobem a les aules. Al principi de cada curs rebem alumnes amb una formació heterogènia: alguns deficiències en lectoescriptura, càlcul, raonament lògic..., als quals intentem donar sempre una resposta positiva. Disposem:

  - Programa de diversificació curricular. - Programa “Hort Escolar”. - Suport en les tasques escolars. - Oferta de Segon Idioma . - Ensenyament en valencià - Programa d’ajuda i reforç. CONTRACTE-PROGRAMA - Programa d’atenció a l’alumnat fora l’horari lectiu. - Programa de formació Profesional Bàsica - Programes de Qualificació Professional Inicial. - Programa de Mediació escolar

  Responent a l’esperit i a la lletra de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en els decrets i les ordres que la desenvolupen, i al dret dels pares al fet que els seus fills reben l’ensenyament en la llengua pròpia, el nostre Institut ofereix als seus alumnes uns Plans d’Ensenyament en Valencià (PEV), que arriben des del 1r d’ESO fins a 2n de Bat. Els alumnes