Història Terra

33
SURT ANTERIOR BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO La història del nostre planeta INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET La història del nostre planeta LECTURA INICIAL ESQUEMA RECURSOS INTERNET

description

http://aixoplugat.blogspot.com

Transcript of Història Terra

Page 1: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

La història del nostre planeta

LECTURA INICIAL

ESQUEMA

RECURSOS

INTERNET

Page 2: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Lectura inicial

En la segona meitat del segle XIX tenia lloc un intens debat científic, els geòlegs tractaven d’esbrinar l’edat de la Terra, però no aconseguien trobar un sistema fiable. William Thomson era el físic més eminent i respectat de l’època, i menyspreava els intents dels geòlegs adduint que estaven mancats de rigor matemàtic. Ell va fer el seu propi càlcul; va suposar que la Terra havia estat una esfera de roca fosa en el passat i va deduir el temps que hauria necessitat per refredar-se fins al seu estat actual, aconseguint un resultat d’entre 20 i 90 milions d’anys.Aquell resultat era molt preocupant; els geòlegs creien que la Terra era molt més antiga, tal com Hutton havia proposat a final del segle XVIII, i els biòlegs creien que l’evolució dels éssers vius no es podia haver produït en tan poc temps.Thomas Huxley era un expert zoòleg i anatomista que va defensar apassionadament

l’evolucionisme i per això va rebre el sobrenom de «el buldog de Darwin». Quan en una sessió de la Reial Societat

d’Història Natural d’Anglaterra, William Thomson va intervenir rebutjant la idea d’una Terra molt antiga i mostrant els seus càlculs com a inapel·lables, Huxley li va contestar amb cert sarcasme: «Es poden comparar les matemàtiques amb un molí d’exquisida artesania, que mol la matèria encara que sigui molt fina, però el que s’hi produeix depèn del que se li posa; de la mateixa manera que no hi ha molí que sigui capaç d’extreure farina de blat a partir de pèsols secs, tampoc cap pàgina de fórmules no pot donar un resultat fiable a partir de dades imprecises».

Lord Kelvin

Thomas Huxley

Page 3: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Esquema de continguts

L’escala del temps geològic

CriterisBioestratigrafiaLitoestratigrafia

L’edat de la Terra

Actualisme i uniformitarismeCàlculs difícilsRadioactivitat

Geocronologia

AbsolutaRelativa L’estratigrafia

Aplicacions de l’actualisme

L’anatomia comparadaLa tafonomia

Precambrià

HadeàArqueàProterozoic

Els fòssils

Tipus de fòssils

La història del nostre planeta

Fanerozoic

PaleozoicMesozoicCenozoic

Les edats de la Terra

INICI

Page 4: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Enllaços

Recursos per a l’explicació de la unitat

Actualisme i uniformitarisme

Càlculs difícilssobre l’edat del planeta

Radioactivitat i edat de les roques

Geocronologia absoluta

Geocronologia relativa

L’anatomia comparada

Tipus de fòssils La divisió del temps geològic

Bioestratigrafia Litoestratigrafia L’eó hadeà

La tafonomia

L’eó arqueà L’eó proterozoic

El paleozoic El mesozoic El cenozoic

INICI

L’estratigrafia

Page 5: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Actualisme i uniformitarisme

«El present és la clau del passat.»

Page 6: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Càlculs difícils sobre l’edat de la Terra

Lord Kelvin

90 milions d’anys?

Page 7: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Radioactivitat i edat de les roques

Meteorit de 4.500 anys d’edat

Page 8: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Geocronologia absoluta

Zircó Granit

Espectrògraf de masses

Page 9: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Geocronologia relativa

Principi de la superposició dels estrats

AMPLIA IMATGE

Principi de la superposició dels processos geològics

AMPLIA IMATGE

Principi de correlació

AMPLIA IMATGE

Page 10: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

L’estratigrafiaL’estratificació és la disposició en capes horitzontals paral·leles de les roques sedimentàries.

VEGEU COLUMNES ESTRATIGRÀFIQUES

VEGEU TALLS GEOLÒGICS

VEGEU INTERRUPCIONS DEL REGISTRE

Estrat normal Estrat invertit

Sèrie estratigràfica

Page 11: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Principi de la superposició dels estrats

TORNA

Estrat més antic

Estrat més modern

Estrat més antic

Estrat més modern

Page 12: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Principi de la superposició dels processos geològics

Plegament de les calcàries

Falla

Erosió

Sedimentació de sorresi conglomerats

TORNA

Intrusió magmàtica

Page 13: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Interrupcions del registre estratigràfic

TORNA

Page 14: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Talls geològics i columnes estratigràfiques

És el registre gràfic en vertical dels materials que hi ha en el subsòl

És la representació vertical de la informació del subsòl d’una petita porció de terreny

TORNA

Page 15: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Principi de correlació

Les calcàries a tots dos costats del riu es poden correlacionar perquè tenen el mateix contingut fòssil.

Els materials dipositats pel riu contenen fragments de fòssils de totes dues sèries, però no es poden correlacionar. TORNA

Sediments amb fragments fòssils

Page 16: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Cuvier i l’anatomia comparada

Phororhacos

Mastodont

Megateri

Page 17: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Actualisme aplicat a fòssils. La tafonomia

Aquest animal va ser ràpidament enterrat.

Aquest animal va patir un transport posterior a la seva mort.

Page 18: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Tipus de fòssils

Les peces esquelètiques dels vertebrats poden fossilitzar fàcilment si queden englobades en el sediment.

Page 19: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Criteris de la divisió del temps geològic

Criteris geoquímics

Criteris biològics

Criteris estratigràfics

Formació bandada del ferro

Fòssils

Discordances

Page 20: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Bioestratigrafia

Graptòlits

Paleozoic

Page 21: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Litoestratigrafia

Gresos d’Utrillas

Límit K-T

Page 22: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

L’eó hadeà

Fa 4.500 - 3.800 milions d’anys

Page 23: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Fa 3.800 - 2.500 milions d’anys

La vida va sorgir a les dorsals oceàniques.

L’eó arqueà

Activitat hidrotermal

Page 24: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

L’eó proterozoic

Fa 3.800 - 2.500 milions d’anys

L’activitat biològica i el vulcanisme van produir canvis climàtics extrems.

Fòssils d’animals pluricel·lulars

Page 25: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El paleozoic

Fa 550 - 245 milions d’anys EL PALEOZOIC A CATALUNYA

Page 26: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El paleozoic a Catalunya

TORNA

Page 27: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El mesozoic

Fa 245 - 65 milions d’anys ESDEVENIMENTS

GEOLÒGICS EL MESOZOIC

A CATALUNYA

Page 28: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El mesozoic a Catalunya

TORNA

Page 29: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Esdeveniments geològics al mesozoic

Ruptura i disgregació del continent Pangea

Page 30: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Esdeveniments geològics al mesozoic

TORNA

Page 31: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El cenozoic

Des de fa 65 milions d’anys - actualitat EL CENOZOIC

A CATALUNYA

Page 32: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

El cenozoic a Catalunya

TORNA

Page 33: Història Terra

SURTANTERIOR

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESOLa història del nostre planeta

INICI ESQUEMA RECURSOS INTERNET

Enllaços d’interés

Paleontologia

PASSEU A LA PÀGINA WEB

Formació de Catalunya

PASSEU A LA PÀGINA WEB

INICI