gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5...

of 297 /297

Embed Size (px)

Transcript of gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5...

Page 1: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 2: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 3: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 4: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

COMUNITATVALENCIANAResultats provisionals de

les eleccions locals

2007

Page 5: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 6: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Index/Índice 5

Index/Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Introduccio/Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Comunitat Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Cartografia/Cartografıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Provıncia d’Alacant/Provincia de Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de AlicanteEl Comtat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37L’Alcoia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40L’Alt Vinalopo/El Alto Vinalopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43El Vinalopo Mitja/El Vinalopo Medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46La Marina Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49La Marina Baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52L’Alacantı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55El Baix Vinalopo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58El Baix Segura/La Vega Baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Minicipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante . . . . . . . . . . . . . . 65Provıncia de Castello/Provincia de Castellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de CastellonEls Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107L’Alt Maestrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110El Baix Maestrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113L’Alcalaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116La Plana Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119La Plana Baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122El Alto Palancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125El Alto Mijares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon . . . . . . . . . . . . 131Provıncia de Valencia/Provincia de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de ValenciaEl Rincon de Ademuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Los Serranos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174El Camp de Turia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177El Camp de Morvedre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180L’Horta Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183L’Horta Oest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189L’Horta Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192La Plana de Utiel-Requena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195La Hoya de Bunol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198El Valle de Cofrentes-Ayora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201La Ribera Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204La Ribera Baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207La Canal de Navarres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210La Costera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213La Vall d’Albaida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216La Safor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia . . . . . . . . . . . . . 223Index alfabetic de municipis/Indice alfabetico de municipios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Page 7: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 8: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 7

INTRODUCCIÓ

La present publicacio recull els resultats provisionals de les elec-

cions locals realitzades el dia 27 de maig de 2007. Este volum s’afegeix

a la serie de publicacions iniciada a partir de les eleccions a les Corts

Valencianes de 1991 en que s’han anat recopilant els resultats de tots els

processos electorals realitzats en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

Les dades, facilitades per la Delegacio del Govern a la Comunitat

Valenciana, corresponen a l’escrutini provisional fet al llarg de la nit

del dia 27 de maig, i recullen els resultats de la totalitat de les meses

electorals, a excepcio de la votacio corresponent al Cens d’Espanyols

Residents a l’Estranger (CERA).

L’obra esta estructurada per ambits geografics, partint des de

l’autonomic, per anar descendint fins al provincial, el comarcal i el mu-

nicipal. En cadascun d’ells es comparen els resultats actuals amb els de

les anteriors eleccions locals realitzades en 2003.

Per tal de facilitar l’estudi del comportament electoral dels valen-

cians, per als ambits de Comunitat Valenciana, provıncies i comarques

es presenta la serie completa de resultats electorals des de les eleccions

a Corts Generals de 1977. En ella nomes s’han tingut en compte les

principals forces polıtiques a la Comunitat Valenciana.

La informacio sobre els resultats de les eleccions del 27 de maig

de 2007, pot consultar-se, igualment, a la pagina web de Presidencia de

la Generalitat Valenciana, a l’adreca:

http://www.pre.gva.es/argos/archivo/indexv.html

S’hi poden consultar els resultats de tots els processos electorals

efectuats a la Comunitat Valenciana des de 1977.

Finalment, cal agrair l’esforc realitzat a totes aquelles persones

que han col·laborat tant en el proces de recopilacio de dades com en

l’elaboracio d’este llibre; en especial la Delegacio del Govern a la Co-

munitat Valenciana pel seu interes i celeritat en proporcionar-nos la in-

formacio de base.

INTRODUCCIÓN

La presente publicacion recoge los resultados provisionales de las

elecciones locales celebradas el dıa 27 de mayo de 2007. Este volumen

se anade a la serie de publicaciones iniciada a partir de las elecciones

a las Cortes Valencianas de 1991 en la que se han ido recopilando los

resultados de todos los procesos electorales celebrados en el ambito de

la Comunitat Valenciana.

Los datos, proporcionados por la Delegacion del Gobierno en la

Comunitat Valenciana, corresponden al escrutinio provisional celebrado

a lo largo de la noche del dıa 27 de mayo, y recogen los resultados de

la totalidad de las mesas electorales, a excepcion de la votacion corre-

spondiente al Censo de Espanoles Residentes en el Extranjero (CERA).

La obra esta estructurada por ambitos geograficos partiendo desde

el autonomico, para ir descendiendo al provincial, comarcal y municipal.

En cada uno de ellos se comparan los resultados actuales con los de las

anteriores elecciones locales celebradas en 2004.

Con el objeto de facilitar el estudio del comportamiento electoral

de los valencianos, para los ambitos de Comunitat Valenciana, provincias

y comarcas se presenta la serie completa de resultados electorales desde

las elecciones a Cortes Generales de 1977. En ella solo se han tenido en

cuenta las principales fuerzas polıticas en la Comunitat Valenciana.

La informacion sobre los resultados de las elecciones del dıa 27

de mayo de 2007, puede ser consultada, igualmente, en la pagina web

de Presidencia de la Generalitat Valenciana, en la direccion:

http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html

En ella se pude consultar los resultados de todos lo procesos elec-

torales celebrados en la Comunitat Valenciana desde 1977.

Por ultimo hay que agradecer el esfuerzo realizado a todas aquellas

personas que han colaborado tanto en el proceso de recopilacion de

datos como en la elaboracion de este libro; en especial a la Delegacion

del Gobierno en la Comunitat Valenciana por su interes y celeridad en

proporcionarnos la informacion de base.

(1) Proposta de demarcacions territorials homologades. Conselleria d’Administracio Publica. Valencia, 1988.

(1) Propuesta de demarcaciones territoriales homologadas. Conselleria de Administracion Publica. Valencia, 1988.

Page 9: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

8 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

A P B Agrupacio Progressista de BeneixidaA.E. ZARRA Agrupacion de Electores por ZarraA.E.C. Agrupacio d’Electors de CaligA.I.A Agrupacio d’Independents d’AgostA.I.B. Agrupacion Independiente de BicorpA.I.D.D.A. Agrupacion Independiente Democratica de l’AlfasA.I.P Agrupacio Independent pel PobleA.I.P. Agrupacion Independiente de PedralbaA.I.T. Agrupacion Independiente TorremanzanasA.P.D.N. Agrupacion Popular Daya NuevaA.P.I. Alternativa Progresista IndependienteA.R.B. Asociacion de Residente de BenicasimA.R.D.B. Agrupacion Republicana de BunolACNV Accio Nacionalista ValencianaACORD Acord Municipal d’Esquerres i Ecologista

Coalicion: Esquerra Unida-Els Verds-Izquierda RepublicanaCoalicion: Esquerra Unida-Izquierda RepublicanaEls Verds-Esquerra UnidaEsquerra Unida del Paıs ValenciaEsquerra Unida Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Arc Iris-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Els VerdsEsquerra Unida-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per Alcoi-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per Cocentaina-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per Gandia-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per l’Orxa-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per Muro-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Entesa per Penaguila-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Iniciativa per Alberic-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Iniciativa per La Pobla-Els Verds-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Izquierda RepublicanaEsquerra Unida-Verds-PCPE-Izquierda RepublicanaGent d’Esquerres: Acord Municipal d’Esquerres i EcologistaIniciativa d’Esquerres d’Alginet-Esquerra Unida-Els Verds-Izquierda Republicana:Iniciativa Vecinal Independiente por Naquera-Esquerra Unida-Els Verds-Izquierda RepublicanaIzquierda Republicana-Esquerra Unida-Els VerdsPlataforma Cıvica Democratica

ACPC Assemblea Ciutadana dels Pobles de CastelloADI-I Alternativa Democratica Independiente de IbiAdSJ L’Alternativa de Sant JoanAEA Agrupacion de Electores AGORAAE-CxP Agrupacion de Electores ”Compromıs per Penaguila”AEI El TORO Agrupacion De Electores Independientes de El ToroAE-JxB Agrupacion de Electores ”Junts per Beneixama”AE-LdP Agrupacion de electores ”La Llista de Perputxent”AE-OCA Agrupacion Electoral ”Objetivo Comun Aigues”AESC Agrupacion de Electores Socialistas de CatralAESR Agrupacio d’Electors San RafelAETT Treballem per La TorreAI Algorfa IndependienteAIAA Agrupacion Independiente Alcala AlcossebreAIB Agrupacion Independiente Bocairent

Page 10: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 9

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

AIB Agrupacion Independiente de BenicoletAI-BDP Agrupacion de Independientes de Barx, La Drova y la PuigmolaAICO Agrupacion de Electores Independientes de CofrentesAIGUA Agrupacio Independent General d’Urbanitzacions i AssociacionsAIH Agrupacion Independiente HoradadaAImcf Alternativa Independiente de MoncofaAIMS Agrupacion Independiente MontesinosAIPF Agrupacion Independiente de la Pobla de FarnalsAIPL’A Alternativa Independiente per l’AlcoraAIPV Alternativa de Independientes por ValladaAIXA Col·lectiu AIXAALISE Alternativa Independiente por SegorbeAMI ONDA Alternativa Municipal Independiente de OndaANEM-Ciutadans Anem Els CiutadansApB Alternativa per BeniarresAPC-EUPV Alternativa Progresista de Cullera-Esquerra Unida: Acord Municipal d’Esquerres i EcologistaAPO Alternativa per OntinyentAPOR Alternativa para OrihuelaAPSFU Agrupacion Popular San Fulgencio y UrbanizacionesAPSM Agrupacio Progressista per Sant MateuApT Albalat pel TerritoriAPTyA Agrupacion Popular Torrellano y El AltetARDE Accion Republicana Democratica EspanolaAROM Asociacion de Residente de Oropesa del Marau Agrupacion Urbanizaciones GiletAuN Alianza NacionalAVI Agrupacio Vilanovina IndependentB.I.A. Bloque de Izquierda AlternativoB.P. Bloc ProgressistaBLOC Bloc de Catadau

Bloc Nacionalista ValenciaBLOC-CX Bloc Nacionalista Valencia-Centristes de XabiaBLOCVERDS Bloc Nacionalista Valencia-Els Verds Esquerra Ecologista P.V.BLOC-VERDS Bloc Nacionalista Valencia

Bloc Nacionalista Valencia-Els Verds Esquerra Ecologista del Paıs ValenciaBloc Nacionalista Valencia-Els Verds Esquerra Ecologista P V RegidorsBloc Nacionalista Valencia-Els Verds Esquerra Ecologista P.V.Bloc-Verds-Plataforma per l’Hospital

BVC Bloc-Els Verds-CoalicioBxB Biaruts per BiharC VA Coalicio ValencianaC.D.L. Centro Democratico LiberalC.L.A.R.O. C.L.A.R.O.C.S.C. Cofrentes Siempre CofrentesCBM Ciudadanos por BenidormCC DE M M Ciudadanos de MonovarCCE Comunidad de Ciudadanos EuropeosCDL Centro Democratico LiberalCDP Coalicio Democratica de ParcentCdS Centristas de SuerasCentristas Organizacion Nacional CentristasCI.CA Ciudadanos de la Calle-Ciutadans del CarrerCI.P.AL. Ciudadanos por AlteaCIAL Ciutadans per Almassora/Ciudadanos por Almazora

Page 11: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

10 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

CIALBO Ciudadanos por AlborayaCIBE-BLOC Ciutadans de Benissa-BlocCIBEN Ciutadans Independents per BenitatxellCIBUR Ciutadans Independents per BurrianaCL Centro LiberalCLR. Centro Liberal RenovadorCOMPROMÍS Agrupacio d’Esquerres de Benimodo-Compromıs per Benimodo

Bloc Nacionalista Valencia-Els Verds Esquerra Ecologista PVBloc per Alfarp-Esquerra Unida-Els Verds-Izquierda Republicana-Compromıs per AlfarpBloc-Esquerra Unida de Sollana-Verds: Compromıs per SollanaBloc-EU de Biar-Verds: Compromıs per BiarBloc-EU de Novelda-Verds. Compromıs per NoveldaBloc-EU de Vilamarxant-Verds; Compromıs per VilamarxantBloc-EU del Puig: Compromıs per El PuigBloc-EU d’Onil Verds Compromıs per OnilEsquerra Unida-Bloc per Alcasser-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Aldaia-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Crevillent-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Elx-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Foios-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Godella-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Guadassuar-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per l’Alcudia-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Monover-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Montaverner-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Paiporta-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Paterna-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Quart-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Riba-Roja de Turia-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc per Santa Pola-Els Verds-Izquierda Republicana-CompromısEsquerra Unida-Bloc-Izquierda RepublicanaIndependents per Rocafort-Bloc per Rocafort-Esquerra Unida-Els Verds-Compromıs

CPJ Ciudadanos por JaveaCPV Candidatura per VistabellaC’s Ciudadanos, Partido de la CiudadanıaCTPG-I Coalicion Ciutadans de Pego-IndependentsCU Centro UnificadoCUBE Partido ”Ciudadanos de Urbanizaciones de Betera”CUP Candidatura d’Unitat PopularCVa Coalicio ValencianaCVa Coalicion ValencianaCva-GIVAL Coalicio Valenciana-GIVAL-Cva-GIVALCva-PADE Coalicio Valenciana-PADECV-PIVU Coalicion Valencia-Partido Independiente de Vall d’UixoCYP Agrupacion de Electores Cambio y Progreso por PenıscolaDN Democracia NacionalE-2000 Espana 2000ELPV Els Verds del Paıs Valencia-Los Verdes del Paıs ValencianoERPV-AM Esquerra Republicana Paıs Valencia-Acord Municipal

Esquerra-Republicana del Paıs Valencia-Acord MunicipalESQUERRA-AM Esquerra Republicana del Paıs Valencia-Acord MunicipalEVPV Els Verds del Paıs Valencia/Los Verdes del Paıs ValencianoEV-PV/LV-PV Els Verds del Paıs Valencia-Los Verdes del Paıs ValencianoFA Falange Autentica

Page 12: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 11

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

FE-JONS Falange Espanola de Las JONSFxG-AE Futur per a Gorga-Agrupacio d’ElectorsG.C.i E. Gent de Castello i d’EsquerraG.D.A.M. Gent d’Áci MutxamelG.D.B. Gent de BenigemblaG.D.P. Gent de PolopG.I.O. Grupo Independiente Oropesino/Grup Independent OrpesiG.I.P. Grup Independent ProgressistaG.I.P.ax.al Grupo Independiente Popular de Alcala de Xivert-AlcossebreG.I.S. Grupo Independiente de Sot de CheraG.I.TERRATEIG Grupo Independiente de TerrateigG.R.I.P. Grupo Independiente de RojalesG.V. Gente de VillenaGA Gent d’AdorGdA Gent d’AntellaGDA Agrupacio d’Electors Gent d’AlbalatGdC Gent de CanalsGDL Gente del lugar de QuesaGDLL Gent de LlaurıGdO Gent de l’OllerıaGIB Agrupacion de Electores Grupo Independiente de BeniparrellGIBE Grup Independent de BenicoletGIMV Grupo Independiente MonoveroGPS Gent per Sumacarcergx Gent de XabiaI- II Coalicion Independents-Iniciativa IndependentI.I. Coalicion Iniciativa Independiente

Iniciativa IndependienteI.P.R.C. Iniciativa i Progres de Rotgla i CorberaI.T.P. Iniciativa por La Torre de PortacoeliIAB-EVPV Izquierda Alternativa de Bunol-Els Verds del Paıs ValenciaIBE Coalicion Independents de Beniarbeigidean Independientes de AnnaIEM Independents d’Esquerres de MassamagrellI-GD Coalicion Independents-Gent de Denia, La Xara i Jesus PobreI-GIX Coalicion Independents-Grupo Independiente XabiaIII Coalicion Independents-Iniciativa IndependentI-II Coalicion Independents Iniciativa IndependentIndep. IndependientesIPA Iniciativa por AlturaI-PIREE Coalicion Independents-Residentes Europeos de Els PobletsipL Agrupacio d’Electors ”Independents per Llombai”IPMB Izquierda Progresista de la Marina BaixaIPN Independientes Populares de NulesIPS Independientes por Sot de FerrerI-ULC Coalicion Independents-Unidad Local CiudadanaIXG Independents per GavardaIxP Independientes por PaiportaJA Junts per AgresJNP Junts pel Nostre PobleJPS Agrupacion de Electores ”Junts per Salzadella”JS Juntos por SalinasL.U.T. Liga Unitaria de los TrabajadoresLA REPUBLICA La Republica

Page 13: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

12 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

LICH Agrupacion de Electores ”Lista Independiente de Chelva”LVE Los Verdes de EuropaLVE-CxA Los Verdes Ecopacifistas-Ciudadanos por AlicanteLVE-CxC Los Verdes Ecopacifistas-Ciudadanos por El CampelloLVPV Los Verdes del Paıs ValencianoMPCL Movimiento por el Cambio y las LibertadesMUP-R Movimiento por La Unidad del Pueblo-RepublicanosNJ Nueva JaveaOIV Organizacion Independiente ValencianaOIV-CVa OIV. Coalicio ValencianaP.C.O. Partido de los Ciudadanos de OrchetaP.C.U. Plataforma Cıvica de Urbanizaciones del Termino de Chiva-Organizacion IndependienteP.D.F.E Plataforma de Futuro EldenseP.D.U. Partido para la Defensa de Las Urbanizaciones y Diseminados de ChivaP.I. Partido Independiente Vila-RealP.I.P.T. Partit Independent per TurısP.U.B Partido Urbanizaciones BenijofarPAIS Partit Agrupacio Independents per Sollana-PaısPARADISO-AIM Partido Polıtico PARADISO Agrupacion Independiente MediterraneoPAU-al Parque Alternativa Unida-AlfafarPAU-CI Paiporta Alternativa Unida Candidatura IndependientePAVALUR Partido Valenciano de Las UrbanizacionesPCIX Partido CIXPCPE Partido Comunista de los Pueblos de EspanaPCUE Partido Ciudadanos Unidos EuropeosPDESM Partido de San MiguelPdG Plataforma de GandiaPDGS Plataforma de Guardamar de la SaforPDP Partit de PaternaPE Partido de Elche/Partit d’ElxPGM Partit Gent de MelianaPGOLF Grup Organizat pel lliure FormigonarPH Partido HumanistaPIBET Partido Independiente de BeteraPIBO Partido Independiente de BorriolPICSV Partido Independiente Cortes y S. VicentePIDEB Partido Independiente Democratico de BenitachellPIDECA Partido Independiente de El CampelloPidP Partido Independiente de El Puig/Partit Independent de El PuigPIPO Partit Independent per OntinyentPIUP Partido Independiente Unificado de PaiportaPLAA Partido Liberal Alcala AlcocebrePP Partido PopularPP Partido Popular/Partit PopularPSD Partido SocialdemocrataPSD-Gd’A Partido Social Democrata-Gent d’AlginetPSD-IPA Partido Social Democrata/Iniciativa per Algemesı-Candidatura Indep.PSD-PSICV Partido Social Democrata-Partido Socialdemocrata Independiente C.V.PSID-PSD Partido Socialista Independiente de los Diseminados/Partido Social DemocrataPSOE Partido Socialista Obrero EspanolPSPV-PSOE Partido Socialista Obrero EspanolPUM+J Por un Mundo mas JustoPVI Partit de Vinaros IndependentPyO Progreso y Orden

Page 14: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 13

Candidatures presentades en les Eleccions Locals 2007 en les circumcripcions electorals de la Comunitat ValencianaCandidaturas presentadas en las Elecciones Locales 2007 en las circunscripciones electorales de la ComunitatValenciana

Sigla Candidatura

RE Partido RenovacionS.I. Museros Socialistes Independents de MuserosSI Salinas IndependientesSI NULES Socialistas Independientes de NulesSP Segregacion PortenaTxB-AE Treballant per Benilloba-Agrupacio d’Electors.U.D.S. Union Democrata SocialU.L.I. Union Local IndependienteU.P.E.D. Union del Pueblo EdetanoU.P.E.-ELDA Union para El Progreso de EldaU.PILARENA Union PilarenaU.X.V. Units per ValenciaUCL Union Centrista LiberalUNIÓN Centro Liberal Union Centro LiberalUPIB Unio i Progres Independent de BeteraUPT Agrupacio d’Electors ”Units per la Tinenca”UTIEL S. XXI Utiel Siglo XXIUVLVE Unio Valenciana-Los Verdes EcopacifistasUV-LVE Unio Valenciana-Los Verdes EcopacifistasUxT Units per TorrentUxV Units per ValenciaV.I.P.X. Valencians Independents per XeresaVA Vecinos por AlicanteVdeB Veins de BorriolVEE Els Verds Esquerra Ecologista del Paıs ValenciaVERDS-BLOC Els Verds-Esquerra Ecologista del Paıs Valencia-Bloc Nacionalista Valencia

Page 15: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

14 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Equivalencies de les Candidatures considerades a les series historiquesEquivalencias de las Candidaturas consideradas en las series historicas

PP PSOE EU CDS UV BNVG-1977 AP PSOE PCE UCDG-1979 CD PSOE PCE UCDL-1979 CD PSOE PCE UCDG-1982 AP-PDP-UV PSOE PCE-PCPV UCD/CDS UPVA-1983 AP-PDP-UL-UV PSPV-PSOE PCE-PCPV CDS UPVL-1983 AP-PDP-UL-UV PSOE PCE-PCPV CDS UPVG-1986 CP PSOE IU-EU CDS UV UPVA-1987 FAP PSOE IU-UPV CDS UVE-1987 AP PSOE IU CDS UVL-1987 AP PSOE IU-UPV CDS UVE-1989 PP PSOE IU-EUPV CDS FPR IPG-1989 PP PSOE IU-EU CDS UV UPVA-1991 PP PSPV-PSOE EUPV CDS UV UPV-BNL-1991 PP PSOE EUPV CDS UV UPVG-1993 PP PSOE EU-PV CDS UV UPVE-1994 PP PSOE EUPV FORO y CDS UV UPV-CIUA-1995 PP PSOE EU-EV CDS UV-FICVA-CCV UPV-BNL-1995 PP PSOE EU-EV CDS UV-CCV UPV-BNG-1996 PP PSOE EUPV UC UV UPV-BNA-1999 PP PSOE-P EUPV UC-CDS UV BNV-EVE-1999 PP PSOE-Prog. EUPV UC-CDS UV(CE) BNV-CIUL-1999 PP PSOE EUPV UC-CDS UV BNV-EVG-2000 PP PSOE-progr. EUPV UC-CDS UV BLOC-V-VA-2003 PP PSOE ENTESA CDS UNIO-UNIÓN BLOC-EVL-2003 PP PSOE ENTESA CDS U-UV BLOC-EVG-2004 PP PSOE ENTESA CDS BLOC-EVE-2004 PP PSOE EUPV-ENTESA CDS UV BLOCA-2007 PP PSOE COMPROMÍS UV-LVEL-2007 PP PSOE ACORD UV-LVE BLOC

COMPROMÍS

Page 16: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 15

Sigla/Sigla Partit/Partido

AP Alianza PopularAP-PDP-UL-UV Coalicion Alianza Popular -Partido Democrata Popular-Union Liberal-

Union ValencianaAP-PDP-UV Coalicion Alianza Popular -Partido Democrata Popular-Union ValencianaBLOC-EV Bloc Nacionalista Valencia-Esquerra VerdaBLOC-V-V Bloc Nacionalista Valencia-Els Verds-Valencians pel CanviBNV-CIU Bloc Nacionalista Valencia-CIUBNV-EV Bloc Nacionalista Valencia-Els VerdsCD Coalicion DemocraticaCDS Centro Democratico y SocialCOMPROMÍS Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda Republicana:

Compromıs pel Paıs ValenciaCP Coalicion Popular (AP-PDP-PL)ENTESA Esquerra Unida-Els Verds/Los Verdes-Esquerra ValencianaEU-EV Esquerra Unida-Els VerdsEU-PV Esquerra Unida del Paıs ValenciaEUPV Esquerra Unida del Paıs ValenciaEUPV-ENTESA Esquerra Unida del Paıs Valencia-ENTESAFAP Federacion de partidos de Alianza PopularFORO y CDS Coalicion FORO y CDSFPR Federacion de Partidos RegionalesIP Unitat del Poble Valencia-Esquerra dels PoblesIU Coalicion Izquierda UnidaIU-EU Izquierda Unida-Esquerra UnidaIU-EUPV Izquierda Unida-Esquerra Unida del Paıs ValenciaIU-UPV Coalicion Izquierda Unida-Unitat de Poble ValenciaPCE Partido Comunista de Espana (Partido Comunista del Paıs Valencia)PCE-PCPV Partido Comunista de Espana-Partit Comunista del Paıs ValenciaPCE-PSUC Partido Comunista de Espana-Partit Socialista Unificat de CatalunyaPP Partido PopularPSOE Partido Socialista Obrero EspanolPSOE-P Coalicion Electoral Partido Socialista Obrero Espanol-ProgresistasPSOE-PSC Partido Socialista Obrero Espanol-Partit Socialista de CatalunyaPSOE-Prog. Partido Socialista Obrero Espanol-ProgresistasPSOE-progr. Partido Socialista Obrero Espanol-ProgresistasPSPV-PSOE Partit Socialista del Paıs Valencia-Partido Socialista Obrero EspanolUC Union CentristaUC-CDS Union Centrista-Centro Democratico y SocialUCD Union de Centro DemocraticoU-UV Unio-Unio ValencianaUNIO-UNIÓN Unio-Unio ValencianaUPV Unitat de Poble ValenciaUPV-BN Unitat de Poble Valencia-Bloc NacionalistaUPV-CIU Unitat de Poble Valencia-Convergencia y UnioUV Union ValencianaUV(CE) Union Valencina (Coalicion Europea)UV-CCV Unio Valenciana-Independientes-CentristasUV-FICVA-CCV Union Valenciana-Independients-CentristesUV-LVE Unio Valenciana-Los Verdes Ecopacifistas

Page 17: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

16 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Fonts de les dades de Resultats ElectoralsFuentes de los datos de Resultados Electorales

Eleccio/Eleccion Font/FuenteGenerals 77 Elaboracio propia a partir de dades obtingudes en Elecciones.Generales 77 Servidor oficial del Ministeri d’Interior.

Generals 79 Elecciones Generales Legislativas de 1 de marzo de 1979.Generales 79 Resultados.

Madrid, Instituto Nacional de Estadıstica. Ministerio de Economıa. 1979.

Locals 79 Consultes Populars a la Comunitat Valenciana 1976-1987.Locales 79 Conselleria d’Administracio Publica.

Generals 82 Elecciones Generales Legislativas de 28 de octubre de 1982.Generales 82 Resultados.

Madrid, Instituto Nacional de Estadıstica. 1986.

Autonomiques 83 Consultes Populars a la Comunitat Valenciana 1976-1987.Autonomicas 83 Conselleria d’Administracio Publica.6

Locals 83 Consultes Populars a la Comunitat Valenciana 1976-1987.Locales 83 Conselleria d’Administracio Publica.

Generals 86 Resultats de la ComunitatGenerales 86 Elecciones generales (22 de junio de 1986).

Madrid, Junta Electoral Central. 1990.BOE num. 184 de 2 de agosto de 1986Resultats de les provıncies, comarques i municipis:Conselleria d’Administracio Publica.

Autonomiques 87 Eleccions 1987. El vot valencia.Autonomicas 87 Valencia, Direccio General de Relacions Institucionals i Informatives. 1988.

Europees 87 Resultats de la ComunitatEuropeas 87 Elecciones al Parlamento Europeo (10 de junio de 1987).

Madrid, Junta Electoral Central. 1989.Resultats de les provıncies, comarques i municipis:Consultes Populars a la Comunitat Valenciana 1976-1987.Conselleria d’Administracio Publica.

Locals 87 Consultes Populars a la Comunitat Valenciana 1976-1987.Locales 87 Conselleria d’Administracio Publica.

Europees 89 Resultats de la Comunitat i provıncies:Europeas 89 Elecciones al Parlamento Europeo (15 de junio de 1989).

Madrid, Junta Electoral Central. 1991.Resultats de les comarques i municipis:Resultats Electorals de la Comunitat Valenciana 1989.Conselleria d’Administracio Publica.

Generals 89 Resultats de la Comunitat:Generales 89 Elecciones a Cortes Generales 1989.

Madrid, D.G.P.I, Ministerio del Interior. 1991.Elecciones generales (29 de octubre de 1989).Madrid, Junta Electoral Central. 1990.Resultats de les provıncies, comarques i municipis:Conselleria d’Administracio Publica.

Autonomiques 91 Resultats Electorals de la Comunitat Valenciana 1991.Autonomicas 91 Valencia, Conselleria d’Administracio Publica. 1992.

Page 18: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Introduccio/Introduccion 17

Fonts de les dades de Resultats ElectoralsFuentes de los datos de Resultados Electorales

Eleccio/Eleccion Font/FuenteLocals 91 Elaboracio propia a partir de les dades obtingudes en Elecciones.Locales 91 Servidor oficial del Ministerio del Interior

Generals 93 Elecciones a Cortes Generales 1993. Aplicacion de Consulta.Generales 93 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid, D.G.P.I., Ministerio del Interior. 1993.

Europees 94 Elecciones al Parlamento Europeo 1994.Europeas 94 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid, D.G. de Procesos Electorales, Extranjerıa y Asilo.Ministerio de Justicia e Interior. 1994.

Autonomiques 95 Eleccions a Corts Valencianes, 1995. Aplicacio de consultaAutonomicas 95 Valencia, Conselleria d’Administracio Publica. 1995.

Locals 95 Elecciones Locales 1995. Aplicacion de consulta.Locales 95 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid, D.G.P.I., Ministerio de Justicia e Interior. 1995.

Generals 96 Elecciones a Cortes Generales 1996. Aplicacion de Consulta.Generales 96 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid, D.G.P.I., Ministerio del Interior. 1996.

Autonomiques 99 Resultats de la Comunitat i provıncies:Autonomicas 99 D.O.G.V. no

¯ 3.531 de 5 de julio de 1999.Resultats de les comarques i municipis:Juntes Electorals Provincials.

Locals 99 Elecciones Locales-1999. Aplicacion de consulta.Locales 99 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid. D.G.P.I., Ministerio del Interior. 1999.

Europees 99 Elecciones al Parlamento Europeo-1999. Aplicacion de consulta.Europeas 99 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid. D.G.P.I., Ministerio del Interior. 1999.

Generals 00 Elecciones a Cortes Generales 2000. Aplicacion de consulta.Generales 00 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid, D.G.P.I., Ministerio del Interior. 2000.

Autonomiques 03 Elaboracio propia a partir de dades facilitades per lesAutonomicas 03 Juntes Electorals Provincials.

Locals 03 Elecciones Locales 2003. Aplicacion de consulta.Locales 03 Coleccion Documentos Electorales.

Madrid. D.G.P.I., Ministerio del Interior. 2003.

Generals 04 Resultats de la Comunitat:Generales 04 BOE num. 109 de 5 de mayo de 2004.

Resultats de les comarques i municipis:Juntes Electorals Provincials.

Europees 04 it Resultats de la Comunitat:Europeas 04 BOE num. 158 de 1 de julio de 2004.

Resultats de les comarques i municipis:Juntes Electorals Provincials.

Autonomiques 07 Elaboracio propia a partir de dades facilitades per lesAutonomicas 07 Juntes Electorals Provincials.

Locals 07 Elaboracio propia a partir de dades facilitades per lesLocales 07 Juntes Electorals Provincials.

Cartografia/Cartografıa:Elaboracio propia a partir de les coordenades facilitades per l’Institut Geografic NacionalElaboracion propia a partir de las coordenadas facilitadas por el Instituto Geografico Nacional

Page 19: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 20: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comunitat Valenciana

Page 21: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 22: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comunitat Valenciana 21

Comunitat ValencianaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.581.308 100 3.444.269 100Abstencio/Abstencion 1.095.261 30,6 979.757 28,4

Blancs/Blancos 36.889 38.330Nuls/Nulos 18.837 17.638Candidatures/ 2.431.323 100 2.408.544 100Candidaturas

PP 1.148.943 47,3 2.770 1.052.754 43,7 2.555PSOE 856.460 35,2 2.065 872.607 36,2 2.108ACORD 103.476 4,3 129 146.502 6,1 177BLOC 99.739 4,1 260 136.720 5,7 289COMPROMÍS 28.390 1,2 39 2.170 0,1 3CVa 22.802 0,9 20Indep. 21.112 0,9 145 5.533 0,2 40UV-LVE 20.683 0,9 29 89.770 3,7 131PSD 15.822 0,7 18 630 0,0 1ESQUERRA-AM 10.603 0,4 5 4.489 0,2 3ELPV 7.532 0,3 7 6.283 0,3 1I.I. 4.265 0,2 14 3.789 0,2 5E-2000 3.792 0,2 2 998 0,0 0CL 1.843 0,1 3LVE 1.746 0,1 2UCL 1.667 0,1 1C.D.L. 1.380 0,1 1PCPE 1.152 0,0 0 767 0,0 0UxV 1.150 0,0 2UNIÓN Centro Liberal 1.045 0,0 4OIV 957 0,0 3 2.904 0,1 6PH 907 0,0 0 1.304 0,1 0ARDE 681 0,0 2FA 674 0,0 0 750 0,0 0MUP-R 564 0,0 0 705 0,0 0DN 363 0,0 0 434 0,0 0FE-JONS 302 0,0 0Centristas 208 0,0 0B.I.A. 155 0,0 0AuN 109 0,0 0Resta/Resto 72.622 3,0 101

Altres 2003/Otros 2003 44.757 1,9 76

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 23: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

22 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Comunitat ValencianaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 2.248.298 358.388 15,9 22.541 3.691 1.863.678Gen. 79 2.533.409 636.277 25,1 24.423 5.209 1.867.500Loc. 79 2.533.667 781.656 30,9 22.364 5.794 1.724.180Gen. 82 2.564.217 404.407 15,8 49.051 13.800 2.096.959Aut. 83 2.654.967 723.825 27,3 19.896 13.180 1.898.066Loc. 83 2.655.505 713.474 26,9 9.979 23.075 1.908.977Gen. 86 2.798.433 660.449 23,6 46.222 10.041 2.081.721Aut. 87 2.727.703 696.822 25,5 22.652 21.497 1.986.732Eur. 87 2.727.329 696.294 25,5 21.594 16.515 1.992.926Loc. 87 2.722.451 683.826 25,1 26.780 22.493 1.989.352Eur. 89 2.812.374 1.077.502 38,3 18.113 19.176 1.697.583Gen. 89 2.848.656 717.743 25,2 12.108 11.024 2.107.781Aut. 91 2.916.465 897.054 30,8 11.302 20.606 1.987.503Loc. 91 2.919.165 896.753 30,7 13.559 21.511 1.987.342Gen. 93 3.001.399 548.993 18,3 13.465 14.188 2.424.768Eur. 94 3.084.492 1.080.214 35,0 7.348 17.999 1.979.035Aut. 95 3.131.187 750.577 24,0 13.214 24.864 2.342.536Loc. 95 3.130.777 749.068 23,9 16.127 28.466 2.337.116Gen. 96 3.182.824 583.711 18,3 13.328 20.731 2.565.054Aut. 99 3.361.989 1.082.184 32,2 13.530 35.168 2.231.107Loc. 99 3.355.618 1.061.893 31,6 19.538 38.977 2.235.210Eur. 99 3.362.226 1.076.650 32,0 17.858 34.653 2.233.065Gen. 00 3.366.210 918.829 27,3 15.946 29.198 2.402.237Aut. 03 3.423.098 975.436 28,5 15.826 37.812 2.394.150Loc. 03 3.444.269 979.757 28,4 17.638 38.330 2.408.544Gen. 04 3.440.892 766.872 22,3 17.468 38.805 2.617.747Eur. 04 3.481.646 1.728.400 49,6 5.460 9.450 1.738.336Aut. 07 3.436.601 999.842 29,1 15.092 33.732 2.386.862Loc. 07 3.581.308 1.095.261 30,6 18.837 36.889 2.431.323

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.250.000

3.500.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 24: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comunitat Valenciana 23

Comunitat ValencianaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 110.761 5,9 796.272 42,7 170.606 9,2Gen. 79 84.316 4,5 698.677 37,4 224.520 12,0Loc. 79 36.043 2,1 611.789 35,5 249.412 14,5Gen. 82 613.147 29,2 1.118.354 53,3 97.837 4,7 18.516 0,9Aut. 83 609.519 32,1 982.567 51,8 142.570 7,5 58.712 3,1Loc. 83 560.413 29,4 962.712 50,4 159.296 8,3 29.393 1,5Gen. 86 603.231 29,0 993.439 47,7 98.352 4,7 40.264 1,9 64.403 3,1Aut. 87 476.099 24,0 828.961 41,7 159.579 8,0 183.541 9,2Eur. 87 490.434 24,6 845.517 42,4 99.434 5,0 155.678 7,8Loc. 87 462.566 23,3 810.656 40,7 181.539 9,1 148.444 7,5Eur. 89 390.500 23,0 732.602 43,2 101.425 6,0 43.893 2,6 116.575 6,9Gen. 89 572.101 27,1 878.377 41,7 192.201 9,1 40.767 1,9 144.924 6,9Aut. 91 558.617 28,1 860.429 43,3 151.242 7,6 73.813 3,7 208.126 10,5Loc. 91 537.080 27,0 841.746 42,4 152.151 7,7 54.951 2,8 187.385 9,4Gen. 93 987.317 40,7 935.325 38,6 256.929 10,6 41.052 1,7 112.341 4,6Eur. 94 882.448 44,6 608.897 30,8 277.999 14,0 35.703 1,8 105.389 5,3Aut. 95 1.013.859 43,3 804.463 34,3 273.030 11,7 64.253 2,7 165.956 7,1Loc. 95 974.189 41,7 781.102 33,4 259.692 11,1 84.462 3,6 129.759 5,6Gen. 96 1.130.813 44,1 990.993 38,6 286.582 11,2 26.777 1,0 91.575 3,6Aut. 99 1.085.011 48,6 768.548 34,4 137.212 6,1 102.700 4,6 106.119 4,8Loc. 99 983.635 44,0 784.246 35,1 138.347 6,2 111.304 5,0 108.639 4,9Eur. 99 1.080.472 48,4 807.299 36,2 130.788 5,9 54.589 2,4 89.785 4,0Gen. 00 1.267.062 52,7 826.595 34,4 141.404 5,9 58.551 2,4 57.830 2,4Aut. 03 1.146.780 47,9 874.288 36,5 154.494 6,5 114.122 4,8 72.594 3,0Loc. 03 1.052.754 43,7 872.607 36,2 153.460 6,4 139.307 5,8 86.539 3,6Gen. 04 1.242.800 47,5 1.127.700 43,1 123.611 4,7 40.759 1,6Eur. 04 868.948 50,0 737.669 42,4 58.253 3,4 19.627 1,1 8.527 0,5Aut. 07 1.272.369 53,3 833.737 34,9 194.359 8,1 22.615 0,9Loc. 07 1.148.943 47,3 856.460 35,2 150.001 6,2 99.739 4,1 23.395 1,0

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 25: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

24 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Cartografia: Codis de les comarquesCartografıa: Codigos de las comarcas

Provıncia de Castello/Provincia de Castellon

1.- Els Ports2.- L’Alt Maestrat3.- El Baix Maestrat4.- L’Alcalaten5.- La Plana Alta6.- La Plana Baixa7.- El Alto Palancia8.- El Alto Mijares

Provıncia de Valencia/Provincia de Valencia

9.- El Rincon de Ademuz10.-Los Serranos11.-El Camp de Turia12.-El Camp de Morvedre13.-L’Horta Nord14.-L’Horta Oest15.-Valencia16.-L’Horta Sud17.-La Plana de Utiel-Requena18.-La Hoya de Bunol19.-El Valle de Cofrentes-Ayora20.-La Ribera Alta21.-La Ribera Baixa22.-La Canal de Navarres23.-La Costera24.-La Vall d’Albaida25.-La Safor

Provıncia d’Alacant/Provincia de Alicante

26.-El Comtat27.-L’Alcoia28.-L’Alt Vinalopo/El Alto Vinalopo29.-El Vinalopo Mitja/El Vinalopo Medio30.-La Marina Alta31.-La Marina Baixa32.-L’Alacantı33.-El Baix Vinalopo34.-El Baix Segura/La Vega Baja

Page 26: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Cartografia/Cartografıa 25

Cartografia/Cartografıa

1

2

3

45

67

89

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

58,0 a 65,9

50,1 a 58,0

42,2 a 50,1

34,3 a 42,2

Mapa 1. Distribucio comarcal del percentatge de vots del PPDistribucion comarcal del porcentaje de votos del PP

Page 27: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

26 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

1

2

3

45

67

89

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

49,4 a 56,7

42,2 a 49,4

35,0 a 42,2

27,7 a 35,0

Mapa 2. Distribucio comarcal del percentatge de vots del PSOEDistribucion comarcal del porcentaje de votos del PSOE

Page 28: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Cartografia/Cartografıa 27

1

2

3

45

67

89

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

19,4 a 25,8

12,9 a 19,4

6,4 a 12,9

0 a 6,4

Mapa 3. Distribucio comarcal del percentatge de vots de les de candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍSDistribucion comarcal del porcentaje de votos de las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 29: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

28 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

1

2

3

45

67

89

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

2,6 a 3,5

1,8 a 2,6

0,9 a 1,8

0 a 0,9

Mapa 4. Distribucio comarcal del percentatge de vots de UV-LVEDistribucion comarcal del porcentaje de votos de UV-LVE

Page 30: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Cartografia/Cartografıa 29

1

2

3

45

67

89

10

11

12

13

14 15

16

17

18

1920

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

33

34

32,8 a 38,9

26,8 a 32,8

20,8 a 26,8

14,7 a 20,8

Mapa 5. Distribucio comarcal del percentatge de vots d’AbstencionDistribucion comarcal del porcentaje de votos de Abstencion

Page 31: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 32: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

Page 33: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 34: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia d’Alacant/Provincia de Alicante 33

Provıncia d’AlacantProvincia de AlicanteResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.250.433 100 1.173.683 100Abstencio/Abstencion 414.942 33,2 358.647 30,6

Blancs/Blancos 12.513 12.746Nuls/Nulos 6.302 5.886Candidatures/ 816.945 100 796.404 100Candidaturas

PP 379.875 46,5 816 351.387 44,1 761PSOE 288.360 35,3 565 292.804 36,8 583ACORD 30.409 3,7 27 50.940 6,4 53BLOC 28.798 3,5 88 40.303 5,1 92COMPROMÍS 12.930 1,6 9 370 0,0 0Indep. 8.913 1,1 42 1.975 0,2 10PSD 6.230 0,8 5ELPV 4.959 0,6 5 568 0,1 0I.I. 4.265 0,5 14 3.789 0,5 5ESQUERRA-AM 2.392 0,3 3 393 0,0 0CL 1.843 0,2 3UCL 1.647 0,2 1LVE 1.608 0,2 2 385 0,0 0CVa 1.433 0,2 3UV-LVE 1.307 0,2 0 25.337 3,2 39UNIÓN Centro Liberal 1.045 0,1 4C.D.L. 904 0,1 1PCPE 782 0,1 0 638 0,1 0FA 672 0,1 0 750 0,1 0MUP-R 564 0,1 0 705 0,1 0PH 562 0,1 0 748 0,1 0E-2000 188 0,0 0B.I.A. 155 0,0 0DN 45 0,0 0 434 0,1 0Centristas 34 0,0 0FE-JONS 21 0,0 0Resta/Resto 36.911 4,5 49

Altres 2003/Otros 2003 11.226 1,4 23

Comunitat Valenciana

2007Total % Con

3.581.308 1001.095.261 30,6

36.88918.837

2.431.323 100

1.148.943 47,3 2.770856.460 35,2 2.065

72.622 3,0 101103.476 4,3 129

99.739 4,1 26028.390 1,2 3921.112 0,9 14515.822 0,7 18

7.532 0,3 74.265 0,2 14

10.603 0,4 51.843 0,1 31.667 0,1 11.746 0,1 2

22.802 0,9 2020.683 0,9 29

1.045 0,0 41.380 0,1 11.152 0,0 0

674 0,0 0564 0,0 0907 0,0 0

3.792 0,2 2155 0,0 0363 0,0 0208 0,0 0302 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 35: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

34 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Provıncia d’AlacantProvincia de AlicanteResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 677.156 120.631 17,8 7.341 1.071 548.113Gen. 79 761.498 200.784 26,4 6.782 1.110 552.822Loc. 79 762.051 249.238 32,7 6.593 1.177 505.043Gen. 82 787.709 122.521 15,6 13.805 2.920 648.463Aut. 83 816.983 239.230 29,3 4.619 4.018 569.116Loc. 83 817.577 234.859 28,7 2.583 4.758 575.377Gen. 86 870.347 219.072 25,2 13.226 2.954 635.095Aut. 87 856.986 234.918 27,4 6.483 7.127 608.458Eur. 87 856.373 235.269 27,5 6.727 4.980 609.397Loc. 87 856.043 230.629 26,9 6.827 5.497 613.090Eur. 89 887.867 368.236 41,5 4.227 5.055 510.349Gen. 89 902.237 233.805 25,9 4.372 3.331 660.729Aut. 91 927.812 297.828 32,1 3.721 6.600 619.663Loc. 91 927.779 296.726 32,0 3.668 6.242 621.143Gen. 93 962.642 175.649 18,2 4.074 4.163 778.758Eur. 94 992.250 353.803 35,7 2.097 5.618 630.836Aut. 95 1.007.282 249.773 24,8 4.633 8.373 744.507Loc. 95 1.005.961 248.266 24,7 5.000 8.917 743.778Gen. 96 1.027.866 186.304 18,1 4.712 6.997 829.853Aut. 99 1.092.588 353.104 32,3 4.832 11.575 723.077Loc. 99 1.105.514 355.674 32,2 6.313 12.808 730.719Eur. 99 1.105.894 360.864 32,6 5.984 11.096 727.950Gen. 00 1.104.940 294.594 26,7 5.378 9.319 795.649Aut. 03 1.145.940 346.896 30,3 5.551 12.638 780.855Loc. 03 1.173.683 358.647 30,6 5.886 12.746 796.404Gen. 04 1.154.729 259.606 22,5 5.601 12.342 877.180Eur. 04 1.183.148 609.391 51,5 2.145 2.901 568.711Aut. 07 1.169.156 365.643 31,3 5.064 11.452 786.271Loc. 07 1.250.433 414.942 33,2 6.302 12.513 816.945

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 36: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia d’Alacant/Provincia de Alicante 35

Provıncia d’AlacantProvincia de AlicanteResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 35.755 6,5 234.863 42,8 50.444 9,2Gen. 79 28.917 5,2 218.137 39,5 62.018 11,2Loc. 79 26.865 5,3 181.670 36,0 71.601 14,2Gen. 82 189.040 29,2 352.632 54,4 26.531 4,1 2.414 0,4Aut. 83 178.235 31,3 313.402 55,1 38.057 6,7 9.883 1,7Loc. 83 165.458 28,8 307.104 53,4 39.935 6,9 3.721 0,6Gen. 86 188.399 29,7 314.763 49,6 31.340 4,9 5.735 0,9 1.786 0,3Aut. 87 172.380 28,3 262.409 43,1 41.729 6,9 4.927 0,8Eur. 87 173.769 28,5 267.057 43,8 30.596 5,0 3.260 0,5Loc. 87 162.308 26,5 250.662 40,9 51.237 8,4 1.438 0,2Eur. 89 122.657 24,0 235.760 46,2 29.852 5,8 7.086 1,4 3.513 0,7Gen. 89 195.031 29,5 290.886 44,0 59.491 9,0 6.985 1,1 3.960 0,6Aut. 91 207.159 33,4 279.594 45,1 45.458 7,3 17.655 2,8 10.794 1,7Loc. 91 194.868 31,4 268.525 43,2 45.176 7,3 14.205 2,3 7.325 1,2Gen. 93 340.312 43,7 312.754 40,2 80.339 10,3 7.488 1,0 4.328 0,6Eur. 94 299.771 47,5 204.188 32,4 86.417 13,7 6.638 1,1 8.799 1,4Aut. 95 351.329 47,2 270.704 36,4 82.379 11,1 17.864 2,4 15.706 2,1Loc. 95 326.473 43,9 265.153 35,6 78.750 10,6 28.404 3,8 5.987 0,8Gen. 96 382.321 46,1 335.149 40,4 88.772 10,7 5.586 0,7 4.292 0,5Aut. 99 357.815 49,5 264.583 36,6 44.583 6,2 26.977 3,7 12.757 1,8Loc. 99 319.929 43,8 270.298 37,0 47.317 6,5 34.489 4,7 11.300 1,5Eur. 99 360.490 49,5 276.768 38,0 41.365 5,7 14.693 2,0 9.775 1,3Gen. 00 436.740 54,9 280.085 35,2 42.998 5,4 12.353 1,6 2.392 0,3Aut. 03 383.409 49,1 295.084 37,8 46.831 6,0 30.865 4,0 14.089 1,8Loc. 03 351.387 44,1 292.804 36,8 51.893 6,5 41.663 5,2 22.106 2,8Gen. 04 434.812 49,6 374.631 42,7 34.774 4,0 7.384 0,8Eur. 04 292.284 51,4 243.360 42,8 15.296 2,7 3.943 0,7 369 0,1Aut. 07 413.715 52,6 291.227 37,0 54.082 6,9 8.472 1,1Loc. 07 379.875 46,5 288.360 35,3 50.690 6,2 28.798 3,5 3.999 0,5

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 37: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 38: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 37

Comarques/Comarcas

El ComtatResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 22.674 100 22.121 100Abstencio/Abstencion 4.783 21,1 4.168 18,8

Blancs/Blancos 241 270Nuls/Nulos 164 163Candidatures/ 17.492 100 17.520 100Candidaturas

PP 6.781 38,8 65 6.421 36,6 62PSOE 5.836 33,4 61 5.926 33,8 62BLOC 3.734 21,3 14 3.509 20,0 15ACORD 783 4,5 1 924 5,3 3Indep. 152 0,9 1 179 1,0 1CVa 21 0,1 1PSD 2 0,0 0Resta/Resto 133 0,8 1

Altres 2003/Otros 2003 326 1,9 5

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

28.798 3,5 8830.409 3,7 27

8.913 1,1 4236.911 4,5 49

1.433 0,2 36.230 0,8 5

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 39: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

38 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El ComtatResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 17.659 2.184 12,4 250 19 15.206Gen. 79 19.332 3.761 19,5 162 12 15.397Loc. 79 19.332 4.176 21,6 163 15 14.978Gen. 82 19.056 2.644 13,9 431 68 15.913Aut. 83 19.684 3.997 20,3 157 111 15.419Loc. 83 19.684 3.922 19,9 102 171 15.489Gen. 86 20.006 3.937 19,7 289 61 15.719Aut. 87 19.640 4.023 20,5 191 167 15.259Eur. 87 19.634 4.031 20,5 251 153 15.199Loc. 87 19.568 3.917 20,0 247 229 15.175Eur. 89 19.543 6.200 31,7 166 111 13.066Gen. 89 19.661 3.952 20,1 147 78 15.488Aut. 91 19.833 4.273 21,5 98 125 15.337Loc. 91 19.801 4.221 21,3 174 213 15.193Gen. 93 19.926 2.768 13,9 132 36 16.990Eur. 94 20.158 5.544 27,5 79 131 14.404Aut. 95 20.326 3.255 16,0 105 149 16.817Loc. 95 20.469 3.345 16,3 201 209 16.714Gen. 96 20.601 2.722 13,2 85 114 17.680Aut. 99 21.711 4.593 21,2 113 211 16.794Loc. 99 21.554 4.325 20,1 222 277 16.730Eur. 99 21.308 4.257 20,0 130 234 16.687Gen. 00 21.270 3.887 18,3 112 124 17.147Aut. 03 21.704 3.867 17,8 88 205 17.544Loc. 03 22.121 4.168 18,8 163 270 17.520Gen. 04 21.770 3.351 15,4 95 198 18.126Eur. 04 21.876 8.413 38,5 45 69 13.349Aut. 07 22.052 4.370 19,8 122 258 17.290Loc. 07 22.674 4.783 21,1 164 241 17.492

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

16.000

18.000

20.000

22.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 40: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 39

El ComtatResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.045 6,9 4.186 27,5 1.772 11,7Gen. 79 576 3,7 5.256 34,1 1.886 12,2Loc. 79 548 3,7 4.048 27,0 1.594 10,6Gen. 82 5.230 32,9 7.575 47,6 705 4,4 74 0,5Aut. 83 5.458 35,4 7.692 49,9 915 5,9 545 3,5Loc. 83 5.586 36,1 7.254 46,8 332 2,1Gen. 86 5.268 33,5 7.417 47,2 735 4,7 292 1,9 76 0,5Aut. 87 5.093 33,4 6.369 41,7 1.307 8,6 282 1,8Eur. 87 4.951 32,6 6.342 41,7 828 5,4 160 1,1Loc. 87 5.083 33,5 6.279 41,4 527 3,5 51 0,3Eur. 89 3.811 29,2 5.663 43,3 813 6,2 270 2,1 113 0,9Gen. 89 5.017 32,4 6.438 41,6 1.257 8,1 421 2,7 114 0,7Aut. 91 5.266 34,3 6.328 41,3 688 4,5 1.985 12,9 196 1,3Loc. 91 5.584 36,8 6.852 45,1 423 2,8 407 2,7Gen. 93 7.433 43,7 6.417 37,8 1.437 8,5 960 5,7 109 0,6Eur. 94 6.659 46,2 4.719 32,8 1.726 12,0 382 2,7 333 2,3Aut. 95 7.308 43,5 6.764 40,2 1.279 7,6 880 5,2 507 3,0Loc. 95 7.234 43,3 7.099 42,5 478 2,9 1.249 7,5 206 1,2Gen. 96 7.972 45,1 7.338 41,5 1.582 8,9 337 1,9 177 1,0Aut. 99 7.876 46,9 5.939 35,4 799 4,8 1.698 10,1 337 2,0Loc. 99 6.943 41,5 6.772 40,5 655 3,9 1.837 11,0 211 1,3Eur. 99 7.865 47,1 6.333 38,0 753 4,5 1.054 6,3 236 1,4Gen. 00 8.967 52,3 5.940 34,6 877 5,1 855 5,0 98 0,6Aut. 03 8.010 45,7 6.285 35,8 953 5,4 2.074 11,8 11 0,1Loc. 03 6.421 36,6 5.926 33,8 924 5,3 3.509 20,0Gen. 04 8.405 46,4 7.623 42,1 828 4,6 690 3,8Eur. 04 6.318 47,3 5.914 44,3 343 2,6 344 2,6 16 0,1Aut. 07 8.173 47,3 6.186 35,8 2.589 15,0 87 0,5Loc. 07 6.781 38,8 5.836 33,4 783 4,5 3.734 21,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 41: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

40 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’AlcoiaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 87.241 100 86.642 100Abstencio/Abstencion 23.159 26,5 21.529 24,8

Blancs/Blancos 947 958Nuls/Nulos 584 476Candidatures/ 62.552 100 63.679 100Candidaturas

PP 33.894 54,2 62 28.574 44,9 53PSOE 18.766 30,0 32 18.509 29,1 34BLOC 4.180 6,7 5 4.634 7,3 5ACORD 3.136 5,0 3 6.210 9,8 7COMPROMÍS 485 0,8 1ESQUERRA-AM 414 0,7 0PSD 214 0,3 0CVa 198 0,3 0PCPE 120 0,2 0 140 0,2 0Indep. 71 0,1 2I.I. 67 0,1 0 210 0,3 0Resta/Resto 1.002 1,6 1

Altres 2003/Otros 2003 2.300 3,6 2

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

28.798 3,5 8830.409 3,7 2736.911 4,5 4912.930 1,6 9

2.392 0,3 36.230 0,8 51.433 0,2 3

782 0,1 08.913 1,1 424.265 0,5 14

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 42: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 41

L’AlcoiaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 65.627 7.414 11,3 947 150 57.116Gen. 79 73.304 16.049 21,9 745 155 56.355Loc. 79 73.304 19.167 26,1 753 152 53.232Gen. 82 76.369 11.303 14,8 1.718 359 62.989Aut. 83 80.970 22.800 28,2 501 550 57.119Loc. 83 80.970 22.470 27,8 331 488 57.681Gen. 86 81.937 19.990 24,4 1.293 369 60.285Aut. 87 78.767 20.923 26,6 628 831 56.385Eur. 87 78.722 20.802 26,4 663 702 56.555Loc. 87 78.722 20.727 26,3 678 704 56.613Eur. 89 79.547 30.370 38,2 579 795 47.803Gen. 89 79.894 19.763 24,7 386 462 59.294Aut. 91 81.156 24.491 30,2 390 677 55.598Loc. 91 81.308 24.534 30,2 423 663 55.688Gen. 93 82.005 13.721 16,7 355 386 67.543Eur. 94 82.738 27.882 33,7 261 584 54.011Aut. 95 83.622 18.714 22,4 403 789 63.720Loc. 95 84.015 18.968 22,6 470 952 63.625Gen. 96 84.343 13.286 15,8 428 665 69.964Aut. 99 87.079 24.530 28,2 435 1.193 60.921Loc. 99 86.662 23.713 27,4 544 1.287 61.118Eur. 99 86.085 23.469 27,3 578 1.211 60.827Gen. 00 86.279 19.979 23,2 572 928 64.800Aut. 03 85.838 21.323 24,8 517 1.094 62.904Loc. 03 86.642 21.529 24,8 476 958 63.679Gen. 04 85.772 15.607 18,2 574 1.050 68.541Eur. 04 85.962 39.532 46,0 163 296 45.971Aut. 07 85.860 22.195 25,9 506 969 62.146Loc. 07 87.241 23.159 26,5 584 947 62.552

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 43: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

42 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’AlcoiaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 3.710 6,5 21.663 37,9 8.188 14,3Gen. 79 3.137 5,6 21.158 37,5 7.815 13,9Loc. 79 1.715 3,2 18.470 34,7 8.712 16,4Gen. 82 19.112 30,3 33.769 53,6 2.905 4,6 198 0,3Aut. 83 17.791 31,1 33.170 58,1 3.808 6,7 888 1,6Loc. 83 18.342 31,8 33.498 58,1 3.737 6,5Gen. 86 17.051 28,3 29.793 49,4 3.212 5,3 593 1,0 272 0,5Aut. 87 15.273 27,1 25.381 45,0 4.732 8,4 905 1,6Eur. 87 15.558 27,5 25.545 45,2 3.347 5,9 404 0,7Loc. 87 15.234 26,9 26.217 46,3 6.093 10,8 512 0,9Eur. 89 11.018 23,0 20.893 43,7 3.801 8,0 817 1,7 462 1,0Gen. 89 16.205 27,3 25.400 42,8 6.686 11,3 772 1,3 459 0,8Aut. 91 15.997 28,8 28.544 51,3 4.848 8,7 1.049 1,9 891 1,6Loc. 91 15.901 28,6 29.616 53,2 5.059 9,1 750 1,3Gen. 93 27.683 41,0 26.093 38,6 9.222 13,7 596 0,9 505 0,7Eur. 94 23.481 43,5 16.262 30,1 10.010 18,5 707 1,3 962 1,8Aut. 95 26.383 41,4 25.072 39,3 8.817 13,8 1.327 2,1 1.549 2,4Loc. 95 25.702 40,4 24.851 39,1 9.140 14,4 1.330 2,1Gen. 96 29.144 41,7 28.766 41,1 9.268 13,2 540 0,8 759 1,1Aut. 99 29.473 48,4 21.092 34,6 4.744 7,8 3.176 5,2 1.290 2,1Loc. 99 26.755 43,8 20.753 34,0 4.829 7,9 4.034 6,6 894 1,5Eur. 99 29.230 48,1 22.103 36,3 4.421 7,3 1.672 2,7 1.007 1,7Gen. 00 35.116 54,2 21.700 33,5 4.300 6,6 1.543 2,4 328 0,5Aut. 03 31.748 50,5 21.134 33,6 5.119 8,1 3.513 5,6 153 0,2Loc. 03 28.574 44,9 18.509 29,1 6.210 9,8 4.634 7,3 87 0,1Gen. 04 31.975 46,7 29.330 42,8 3.817 5,6 978 1,4Eur. 04 21.716 47,2 20.760 45,2 1.562 3,4 618 1,3 30 0,1Aut. 07 33.797 54,4 20.615 33,2 5.954 9,6 363 0,6Loc. 07 33.894 54,2 18.766 30,0 4.035 6,5 4.180 6,7

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 44: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 43

L’Alt VinalopoEl Alto VinalopoResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 40.530 100 39.620 100Abstencio/Abstencion 9.825 24,2 9.337 23,6

Blancs/Blancos 648 640Nuls/Nulos 291 251Candidatures/ 29.767 100 29.392 100Candidaturas

PP 14.290 48,0 39 12.159 41,4 35PSOE 10.396 34,9 28 11.867 40,4 34LVE 1.608 5,4 2Indep. 1.288 4,3 9I.I. 875 2,9 0 1.628 5,5 2ACORD 523 1,8 0 3.401 11,6 8COMPROMÍS 309 1,0 1 179 0,6 0PSD 138 0,5 0Resta/Resto 340 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 158 0,5 0

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

1.608 0,2 28.913 1,1 424.265 0,5 14

30.409 3,7 2736.911 4,5 4912.930 1,6 9

6.230 0,8 5

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 45: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

44 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Alt VinalopoEl Alto VinalopoResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 26.955 3.462 12,8 327 44 23.122Gen. 79 30.718 6.928 22,6 289 62 23.439Loc. 79 30.814 9.108 29,6 291 31 21.384Gen. 82 31.107 3.784 12,2 611 165 26.547Aut. 83 31.806 7.671 24,1 214 228 23.693Loc. 83 31.806 7.588 23,9 176 251 23.791Gen. 86 33.298 6.728 20,2 509 135 25.926Aut. 87 33.060 7.880 23,8 286 431 24.463Eur. 87 33.049 7.822 23,7 291 318 24.618Loc. 87 33.049 7.643 23,1 242 279 24.885Eur. 89 33.692 13.063 38,8 175 206 20.248Gen. 89 33.966 7.690 22,6 180 172 25.924Aut. 91 34.602 9.422 27,2 179 347 24.654Loc. 91 34.640 9.206 26,6 154 218 25.062Gen. 93 35.516 5.795 16,3 203 166 29.352Eur. 94 35.879 12.262 34,2 88 286 23.243Aut. 95 36.300 7.785 21,4 191 412 27.912Loc. 95 35.460 6.790 19,1 162 318 28.190Gen. 96 36.754 5.847 15,9 222 327 30.358Aut. 99 38.976 10.623 27,3 189 554 27.610Loc. 99 38.016 9.554 25,1 245 481 27.736Eur. 99 37.973 9.923 26,1 218 533 27.299Gen. 00 38.186 8.607 22,5 218 426 28.935Aut. 03 39.211 9.120 23,3 245 684 29.162Loc. 03 39.620 9.337 23,6 251 640 29.392Gen. 04 39.401 7.272 18,5 255 592 31.282Eur. 04 39.474 19.263 48,8 63 132 20.016Aut. 07 39.851 9.468 23,8 284 640 29.459Loc. 07 40.530 9.825 24,2 291 648 29.767

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

25.000

30.000

35.000

40.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 46: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 45

L’Alt VinalopoEl Alto VinalopoResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.474 6,4 11.805 51,1 1.842 8,0Gen. 79 1.021 4,4 9.815 41,9 2.981 12,7Loc. 79 1.606 7,5 7.468 34,9 4.776 22,3Gen. 82 7.844 29,5 14.131 53,2 1.191 4,5 25 0,1Aut. 83 8.401 35,5 11.805 49,8 2.520 10,6 89 0,4Loc. 83 8.375 35,2 11.298 47,5 3.400 14,3Gen. 86 7.112 27,4 12.834 49,5 1.449 5,6 69 0,3 41 0,2Aut. 87 6.739 27,5 9.512 38,9 1.960 8,0 106 0,4Eur. 87 6.907 28,1 9.953 40,4 1.825 7,4 185 0,8Loc. 87 6.241 25,1 8.534 34,3 4.151 16,7Eur. 89 4.682 23,1 9.123 45,1 1.143 5,6 178 0,9 84 0,4Gen. 89 7.052 27,2 11.463 44,2 2.329 9,0 101 0,4 78 0,3Aut. 91 6.366 25,8 10.709 43,4 3.129 12,7 344 1,4 416 1,7Loc. 91 4.712 18,8 9.425 37,6 3.819 15,2 197 0,8 292 1,2Gen. 93 12.001 40,9 12.273 41,8 3.442 11,7 95 0,3 67 0,2Eur. 94 10.046 43,2 8.321 35,8 3.341 14,4 145 0,6 347 1,5Aut. 95 12.742 45,7 9.537 34,2 4.394 15,7 243 0,9 689 2,5Loc. 95 11.424 40,5 8.020 28,4 5.316 18,9 338 1,2Gen. 96 13.556 44,7 12.799 42,2 3.118 10,3 78 0,3 67 0,2Aut. 99 13.620 49,3 9.195 33,3 1.997 7,2 1.398 5,1 274 1,0Loc. 99 12.663 45,7 8.263 29,8 2.781 10,0 2.192 7,9Eur. 99 13.162 48,2 9.979 36,6 1.810 6,6 241 0,9 191 0,7Gen. 00 15.019 51,9 10.752 37,2 1.636 5,7 651 2,2 48 0,2Aut. 03 13.672 46,9 11.983 41,1 2.675 9,2 290 1,0 172 0,6Loc. 03 12.159 41,4 11.867 40,4 3.401 11,6 179 0,6Gen. 04 14.868 47,5 14.256 45,6 1.220 3,9 76 0,2Eur. 04 9.692 48,4 9.316 46,5 520 2,6 49 0,2 9 0,0Aut. 07 16.247 55,2 11.019 37,4 1.212 4,1 509 1,7Loc. 07 14.290 48,0 10.396 34,9 832 2,8

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EUBLOC BLOCUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 47: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

46 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Vinalopo MitjaEl Vinalopo MedioResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 129.352 100 125.210 100Abstencio/Abstencion 38.096 29,5 34.371 27,5

Blancs/Blancos 1.798 1.500Nuls/Nulos 922 860Candidatures/ 88.554 100 88.479 100Candidaturas

PP 41.701 47,1 88 35.617 40,3 74PSOE 28.784 32,5 55 32.942 37,2 62ACORD 7.998 9,0 11 10.856 12,3 13COMPROMÍS 2.776 3,1 3UCL 1.647 1,9 1 1.756 2,0 5UNIÓN Centro Liberal 1.045 1,2 4BLOC 967 1,1 1 1.779 2,0 3PSD 688 0,8 1C.D.L. 458 0,5 1Resta/Resto 2.490 2,8 2

Altres 2003/Otros 2003 1.635 1,8 1

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

30.409 3,7 2712.930 1,6 936.911 4,5 49

1.647 0,2 11.045 0,1 4

28.798 3,5 886.230 0,8 5

904 0,1 1

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 48: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 47

El Vinalopo MitjaEl Vinalopo MedioResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 82.239 11.920 14,5 745 67 69.507Gen. 79 92.745 22.216 24,0 856 125 69.548Loc. 79 92.851 28.492 30,7 808 152 63.399Gen. 82 94.734 11.989 12,7 1.854 324 80.567Aut. 83 98.098 23.970 24,4 563 492 73.073Loc. 83 98.098 23.274 23,7 317 510 73.997Gen. 86 103.185 22.773 22,1 1.576 349 78.487Aut. 87 101.625 26.580 26,2 804 760 73.481Eur. 87 102.171 26.735 26,2 841 591 74.004Loc. 87 102.116 26.288 25,7 882 655 74.291Eur. 89 105.110 42.160 40,1 514 566 61.870Gen. 89 106.137 25.500 24,0 437 342 79.858Aut. 91 108.801 31.244 28,7 525 730 76.302Loc. 91 108.915 30.963 28,4 447 739 76.766Gen. 93 110.752 17.410 15,7 478 451 92.413Eur. 94 112.697 38.579 34,2 283 646 73.189Aut. 95 114.169 26.121 22,9 571 938 86.539Loc. 95 114.647 26.332 23,0 586 973 86.756Gen. 96 115.695 18.658 16,1 655 819 95.563Aut. 99 122.828 37.669 30,7 629 1.520 83.010Loc. 99 120.284 34.654 28,8 771 1.553 83.306Eur. 99 120.475 35.449 29,4 743 1.470 82.813Gen. 00 121.290 29.515 24,3 652 1.199 89.924Aut. 03 124.001 33.871 27,3 724 1.641 87.765Loc. 03 125.210 34.371 27,5 860 1.500 88.479Gen. 04 124.509 24.566 19,7 735 1.512 97.696Eur. 04 125.119 64.885 51,9 173 332 59.729Aut. 07 127.083 37.013 29,1 718 1.664 87.636Loc. 07 129.352 38.096 29,5 922 1.798 88.554

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 49: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

48 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Vinalopo MitjaEl Vinalopo MedioResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 3.756 5,4 34.807 50,1 6.328 9,1Gen. 79 4.757 6,8 28.842 41,5 8.907 12,8Loc. 79 4.961 7,8 23.811 37,6 10.088 15,9Gen. 82 21.594 26,8 46.404 57,6 3.563 4,4 93 0,1Aut. 83 20.540 28,1 44.568 61,0 5.648 7,7 446 0,6Loc. 83 17.858 24,1 43.542 58,8 4.959 6,7Gen. 86 22.148 28,2 40.861 52,1 4.029 5,1 244 0,3 87 0,1Aut. 87 20.612 28,1 33.687 45,8 4.542 6,2 279 0,4Eur. 87 20.653 27,9 34.157 46,2 3.812 5,2 168 0,2Loc. 87 19.070 25,7 34.537 46,5 6.091 8,2Eur. 89 13.863 22,4 30.119 48,7 3.528 5,7 532 0,9 439 0,7Gen. 89 21.253 26,6 37.306 46,7 6.883 8,6 403 0,5 753 0,9Aut. 91 21.935 28,7 38.085 49,9 5.205 6,8 1.206 1,6 552 0,7Loc. 91 18.605 24,2 36.793 47,9 5.535 7,2 1.225 1,6 342 0,4Gen. 93 39.892 43,2 37.293 40,4 10.442 11,3 380 0,4 255 0,3Eur. 94 33.898 46,3 24.978 34,1 10.290 14,1 367 0,5 1.005 1,4Aut. 95 39.427 45,6 33.048 38,2 9.677 11,2 2.434 2,8 1.297 1,5Loc. 95 35.072 40,4 31.351 36,1 9.836 11,3 5.217 6,0 57 0,1Gen. 96 42.095 44,0 40.769 42,7 10.520 11,0 338 0,4 283 0,3Aut. 99 39.318 47,4 33.220 40,0 6.490 7,8 1.628 2,0 966 1,2Loc. 99 31.819 38,2 35.022 42,0 8.749 10,5 1.405 1,7 282 0,3Eur. 99 39.067 47,2 33.986 41,0 6.179 7,5 730 0,9 661 0,8Gen. 00 47.869 53,2 33.381 37,1 5.612 6,2 685 0,8 158 0,2Aut. 03 41.925 47,8 34.296 39,1 7.579 8,6 1.676 1,9 1.240 1,4Loc. 03 35.617 40,3 32.942 37,2 10.856 12,3 1.779 2,0 1.756 2,0Gen. 04 47.960 49,1 41.974 43,0 4.764 4,9 323 0,3Eur. 04 29.907 50,1 26.601 44,5 1.766 3,0 150 0,3 54 0,1Aut. 07 46.143 52,7 31.571 36,0 7.095 8,1 1.292 1,5Loc. 07 41.701 47,1 28.784 32,5 10.774 12,2 967 1,1 2.692 3,0

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

PP

PP

PSOE

PSOE

EUEU

BLOC BLOCUVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 50: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 49

La Marina AltaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 112.638 100 102.490 100Abstencio/Abstencion 34.469 30,6 27.407 26,7

Blancs/Blancos 1.038 1.127Nuls/Nulos 772 722Candidatures/ 76.386 100 73.234 100Candidaturas

PP 28.222 36,9 151 27.170 37,1 157PSOE 21.387 28,0 96 20.324 27,8 97BLOC 10.607 13,9 50 12.830 17,5 52Indep. 2.716 3,6 8PSD 1.995 2,6 3I.I. 1.170 1,5 9ACORD 970 1,3 0 1.465 2,0 3CVa 330 0,4 1PCPE 138 0,2 0 125 0,2 0ESQUERRA-AM 119 0,2 1Resta/Resto 8.733 11,4 28

Altres 2003/Otros 2003 10.986 15,0 29

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

28.798 3,5 8836.911 4,5 49

8.913 1,1 426.230 0,8 54.265 0,5 14

30.409 3,7 271.433 0,2 3

782 0,1 02.392 0,3 3

PP PSOE A+B+C

0

5

10

15

20

25

30

35

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 51: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

50 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Marina AltaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 58.706 8.899 15,2 567 101 49.139Gen. 79 64.559 15.357 23,8 562 77 48.563Loc. 79 64.645 18.705 28,9 536 73 45.331Gen. 82 65.109 10.923 16,8 1.179 288 52.719Aut. 83 67.470 16.946 25,1 526 384 49.614Loc. 83 67.470 16.718 24,8 419 598 49.735Gen. 86 70.245 16.001 22,8 1.417 246 52.581Aut. 87 68.529 14.184 20,7 519 589 53.237Eur. 87 68.538 14.188 20,7 554 566 53.230Loc. 87 68.560 13.799 20,1 588 445 53.728Eur. 89 70.559 28.660 40,6 431 415 41.053Gen. 89 71.829 17.301 24,1 406 238 54.005Aut. 91 73.639 17.602 23,9 328 552 55.157Loc. 91 73.749 17.608 23,9 372 515 55.254Gen. 93 75.277 13.361 17,7 266 288 61.362Eur. 94 79.632 27.188 34,1 169 463 51.812Aut. 95 77.369 15.144 19,6 357 644 61.224Loc. 95 78.605 15.851 20,2 477 801 61.476Gen. 96 78.801 13.483 17,1 371 432 64.515Aut. 99 85.078 21.886 25,7 473 1.022 61.697Loc. 99 91.201 22.530 24,7 717 1.125 66.829Eur. 99 89.456 22.655 25,3 750 1.214 64.837Gen. 00 84.072 21.177 25,2 446 604 61.845Aut. 03 86.728 19.464 22,4 500 910 65.854Loc. 03 102.490 27.407 26,7 722 1.127 73.234Gen. 04 87.200 18.002 20,6 622 820 67.756Eur. 04 96.986 49.690 51,2 158 191 46.947Aut. 07 89.162 21.998 24,7 486 858 65.758Loc. 07 112.638 34.469 30,6 772 1.038 76.386

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 52: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 51

La Marina AltaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 2.924 6,0 16.133 32,8 2.959 6,0Gen. 79 1.879 3,9 17.205 35,4 3.220 6,6Loc. 79 2.494 5,5 13.570 29,9 3.314 7,3Gen. 82 15.661 29,7 25.552 48,5 1.528 2,9 1.013 1,9Aut. 83 18.240 36,8 22.934 46,2 1.549 3,1 4.072 8,2Loc. 83 16.665 33,5 22.610 45,5 1.584 3,2 2.461 4,9Gen. 86 16.731 31,8 23.879 45,4 1.498 2,8 2.397 4,6 267 0,5Aut. 87 16.517 31,0 20.602 38,7 4.390 8,2 1.152 2,2Eur. 87 16.490 31,0 21.109 39,7 1.104 2,1 958 1,8Loc. 87 14.792 27,5 18.010 33,5 5.974 11,1 261 0,5Eur. 89 10.463 25,5 17.879 43,6 1.156 2,8 2.100 5,1 955 2,3Gen. 89 16.319 30,2 22.032 40,8 2.707 5,0 3.432 6,4 1.133 2,1Aut. 91 16.597 30,1 19.085 34,6 2.070 3,8 7.897 14,3 3.098 5,6Loc. 91 14.920 27,0 16.796 30,4 1.300 2,4 8.772 15,9 1.902 3,4Gen. 93 27.206 44,3 21.776 35,5 4.387 7,1 3.681 6,0 1.381 2,3Eur. 94 24.692 47,7 16.104 31,1 4.367 8,4 2.813 5,4 1.988 3,8Aut. 95 24.795 40,5 20.506 33,5 3.354 5,5 8.100 13,2 4.122 6,7Loc. 95 20.357 33,1 17.611 28,6 1.025 1,7 13.353 21,7 2.256 3,7Gen. 96 29.783 46,2 25.374 39,3 4.615 7,2 2.878 4,5 1.069 1,7Aut. 99 30.077 48,7 17.600 28,5 1.853 3,0 8.379 13,6 2.649 4,3Loc. 99 22.204 33,2 14.764 22,1 1.234 1,8 11.784 17,6 3.060 4,6Eur. 99 31.601 48,7 20.298 31,3 1.897 2,9 6.071 9,4 2.136 3,3Gen. 00 33.707 54,5 20.135 32,6 2.434 3,9 3.604 5,8 622 1,0Aut. 03 29.831 45,3 20.892 31,7 2.176 3,3 8.901 13,5 3.224 4,9Loc. 03 27.170 37,1 20.324 27,8 1.465 2,0 12.830 17,5 8.744 11,9Gen. 04 31.324 46,2 29.912 44,1 2.135 3,2 2.122 3,1Eur. 04 23.022 49,0 19.849 42,3 870 1,9 1.271 2,7 52 0,1Aut. 07 33.155 50,4 22.321 33,9 7.738 11,8 442 0,7Loc. 07 28.222 36,9 21.387 28,0 1.089 1,4 10.607 13,9

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOEPSOE

EU

EU

BLOC

BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 53: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

52 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Marina BaixaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 111.562 100 101.042 100Abstencio/Abstencion 38.106 34,2 31.664 31,3

Blancs/Blancos 927 853Nuls/Nulos 555 507Candidatures/ 72.024 100 68.018 100Candidaturas

PP 34.940 48,5 108 33.066 48,6 110PSOE 26.887 37,3 76 23.223 34,1 71BLOC 3.613 5,0 8 4.773 7,0 7I.I. 2.085 2,9 4 986 1,4 1ACORD 1.820 2,5 1 2.817 4,1 2Indep. 427 0,6 3 233 0,3 2PSD 297 0,4 0E-2000 188 0,3 0ELPV 73 0,1 0ESQUERRA-AM 72 0,1 0B.I.A. 43 0,1 0FE-JONS 21 0,0 0Resta/Resto 1.519 2,1 2

Altres 2003/Otros 2003 1.830 2,7 0

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

28.798 3,5 884.265 0,5 14

30.409 3,7 2736.911 4,5 49

8.913 1,1 426.230 0,8 5

188 0,0 04.959 0,6 52.392 0,3 3

155 0,0 021 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 54: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 53

La Marina BaixaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 46.103 10.828 23,5 686 55 34.534Gen. 79 52.336 16.902 32,3 503 70 34.861Loc. 79 52.236 19.388 37,1 487 62 32.299Gen. 82 53.383 11.075 20,7 805 170 41.333Aut. 83 56.596 17.381 30,7 285 185 38.745Loc. 83 56.596 16.936 29,9 282 335 39.043Gen. 86 61.945 17.857 28,8 1.039 186 42.863Aut. 87 60.701 17.121 28,2 410 395 42.775Eur. 87 60.702 17.108 28,2 388 300 42.636Loc. 87 60.564 16.709 27,6 439 377 43.039Eur. 89 65.518 29.195 44,6 334 466 35.523Gen. 89 67.253 20.255 30,1 241 195 46.563Aut. 91 69.956 21.690 31,0 252 444 47.570Loc. 91 70.199 21.427 30,5 261 490 48.021Gen. 93 73.468 15.293 20,8 481 278 57.416Eur. 94 77.154 28.303 36,7 141 414 48.296Aut. 95 78.463 19.978 25,5 343 579 57.563Loc. 95 79.512 20.510 25,8 411 700 57.891Gen. 96 81.030 17.077 21,1 353 463 63.137Aut. 99 88.919 29.143 32,8 341 737 58.698Loc. 99 92.069 30.196 32,8 594 902 60.377Eur. 99 90.354 29.213 32,3 386 767 59.988Gen. 00 89.257 25.808 28,9 395 568 62.486Aut. 03 94.259 28.326 30,1 381 787 64.765Loc. 03 101.042 31.664 31,3 507 853 68.018Gen. 04 95.554 22.932 24,0 386 736 71.500Eur. 04 100.618 51.545 51,2 125 215 48.733Aut. 07 100.017 31.227 31,2 457 709 67.582Loc. 07 111.562 38.106 34,2 555 927 72.024

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

40.000

60.000

80.000

100.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 55: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

54 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Marina BaixaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.320 3,8 14.665 42,5 2.322 6,7Gen. 79 1.447 4,2 13.888 39,8 3.195 9,2Loc. 79 637 2,0 10.123 31,3 4.610 14,3Gen. 82 11.379 27,5 22.155 53,6 1.468 3,6 348 0,8Aut. 83 10.670 27,5 20.162 52,0 1.946 5,0 1.647 4,3Loc. 83 8.438 21,6 19.969 51,1 2.171 5,6 1.260 3,2Gen. 86 11.794 27,5 21.239 49,6 1.747 4,1 805 1,9 506 1,2Aut. 87 8.576 20,0 19.735 46,1 2.373 5,5 483 1,1Eur. 87 9.592 22,5 19.908 46,7 1.467 3,4 324 0,8Loc. 87 6.034 14,0 19.450 45,2 2.632 6,1 614 1,4Eur. 89 7.213 20,3 17.368 48,9 1.405 4,0 628 1,8 194 0,5Gen. 89 11.860 25,5 21.568 46,3 3.308 7,1 676 1,5 303 0,7Aut. 91 15.696 33,0 22.661 47,6 2.331 4,9 1.749 3,7 1.684 3,5Loc. 91 14.618 30,4 22.210 46,3 1.977 4,1 1.257 2,6 1.047 2,2Gen. 93 24.690 43,0 24.415 42,5 5.145 9,0 674 1,2 318 0,6Eur. 94 22.830 47,3 16.369 33,9 5.763 11,9 851 1,8 812 1,7Aut. 95 26.429 45,9 22.593 39,2 4.813 8,4 2.119 3,7 1.305 2,3Loc. 95 25.987 44,9 21.779 37,6 4.642 8,0 3.764 6,5 838 1,4Gen. 96 28.757 45,5 26.103 41,3 6.329 10,0 709 1,1 357 0,6Aut. 99 30.701 52,3 20.156 34,3 3.229 5,5 2.862 4,9 928 1,6Loc. 99 29.147 48,3 20.537 34,0 2.642 4,4 4.138 6,9 954 1,6Eur. 99 30.655 51,1 22.164 36,9 2.794 4,7 1.969 3,3 812 1,4Gen. 00 34.429 55,1 22.169 35,5 2.836 4,5 1.583 2,5 195 0,3Aut. 03 33.421 51,6 23.631 36,5 3.013 4,7 3.368 5,2 633 1,0Loc. 03 33.066 48,6 23.223 34,1 3.202 4,7 4.773 7,0 302 0,4Gen. 04 35.110 49,1 31.333 43,8 2.195 3,1 991 1,4Eur. 04 25.381 52,1 20.589 42,2 923 1,9 561 1,2 32 0,1Aut. 07 35.662 52,8 25.729 38,1 4.332 6,4 497 0,7Loc. 07 34.940 48,5 26.887 37,3 1.965 2,7 3.613 5,0

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOCBLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 56: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 55

L’AlacantıResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 338.122 100 320.139 100Abstencio/Abstencion 131.371 38,9 116.395 36,4

Blancs/Blancos 3.435 3.952Nuls/Nulos 1.074 1.181Candidatures/ 202.313 100 198.611 100Candidaturas

PP 90.022 44,5 72 93.374 47,0 65PSOE 81.587 40,3 64 75.482 38,0 56ACORD 10.771 5,3 4 13.001 6,5 6BLOC 5.697 2,8 10 9.031 4,5 14UV-LVE 1.307 0,6 0Indep. 1.290 0,6 4 1.023 0,5 4ESQUERRA-AM 1.055 0,5 2PSD 1.031 0,5 1CVa 359 0,2 0PCPE 342 0,2 0 373 0,2 0FA 307 0,2 0 299 0,2 0C.D.L. 262 0,1 0PH 110 0,1 0 220 0,1 0I.I. 68 0,0 1 61 0,0 1MUP-R 62 0,0 0Centristas 34 0,0 0Resta/Resto 8.009 4,0 0

Altres 2003/Otros 2003 4.881 2,5 1

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

30.409 3,7 2736.911 4,5 4928.798 3,5 88

1.307 0,2 08.913 1,1 422.392 0,3 36.230 0,8 51.433 0,2 3

782 0,1 0672 0,1 0904 0,1 1562 0,1 0

4.265 0,5 14564 0,1 0

34 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 57: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

56 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’AlacantıResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 176.785 31.029 17,6 1.765 284 143.707Gen. 79 198.708 57.198 28,8 1.719 350 139.441Loc. 79 199.071 78.337 39,4 1.665 402 118.667Gen. 82 212.923 35.385 16,6 2.778 917 173.843Aut. 83 218.412 72.149 33,0 1.041 1.218 144.004Loc. 83 218.412 71.647 32,8 366 1.228 145.171Gen. 86 233.491 65.926 28,2 4.076 870 162.619Aut. 87 233.498 76.460 32,7 2.276 2.052 152.710Eur. 87 234.038 76.381 32,6 2.216 1.085 154.356Loc. 87 233.617 75.584 32,4 2.515 1.536 153.982Eur. 89 241.975 108.180 44,7 982 1.354 131.459Gen. 89 247.108 72.884 29,5 1.725 945 171.563Aut. 91 255.441 106.695 41,8 779 1.776 146.191Loc. 91 255.662 106.064 41,5 642 1.507 147.449Gen. 93 261.351 53.295 20,4 1.060 1.364 205.632Eur. 94 271.336 104.841 38,6 405 1.516 164.574Aut. 95 277.644 79.211 28,5 1.016 2.500 194.917Loc. 95 279.946 81.179 29,0 1.223 2.372 195.172Gen. 96 284.130 57.794 20,3 1.065 2.213 223.058Aut. 99 305.929 124.380 40,7 835 3.373 177.341Loc. 99 308.825 126.113 40,8 1.121 3.870 177.721Eur. 99 302.899 120.859 39,9 867 2.696 178.477Gen. 00 304.875 92.057 30,2 1.245 2.887 208.686Aut. 03 316.017 113.786 36,0 1.039 3.719 197.473Loc. 03 320.139 116.395 36,4 1.181 3.952 198.611Gen. 04 318.829 77.774 24,4 1.189 3.759 236.107Eur. 04 322.006 171.349 53,2 283 778 149.596Aut. 07 327.530 123.365 37,7 946 3.164 199.750Loc. 07 338.122 131.371 38,9 1.074 3.435 202.313

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

150.000

200.000

250.000

300.000

5%10%15%20%25%30%35%40%45%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 58: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 57

L’AlacantıResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 9.354 6,5 68.759 47,8 13.210 9,2Gen. 79 9.173 6,6 58.172 41,7 15.516 11,1Loc. 79 3.863 3,3 47.888 40,4 17.558 14,8Gen. 82 49.366 28,4 101.490 58,4 5.224 3,0 313 0,2Aut. 83 39.870 27,7 87.656 60,9 7.588 5,3 1.385 1,0Loc. 83 38.340 26,4 86.408 59,5 7.832 5,4Gen. 86 45.938 28,2 80.950 49,8 7.984 4,9 786 0,5 236 0,1Aut. 87 39.819 26,1 65.259 42,7 9.749 6,4 970 0,6Eur. 87 40.932 26,5 68.007 44,1 7.112 4,6 362 0,2Loc. 87 38.605 25,1 60.269 39,1 10.066 6,5Eur. 89 30.024 22,8 58.487 44,5 8.263 6,3 1.667 1,3 782 0,6Gen. 89 51.230 29,9 71.569 41,7 18.635 10,9 771 0,4 536 0,3Aut. 91 50.574 34,6 63.079 43,1 12.750 8,7 2.135 1,5 1.784 1,2Loc. 91 46.149 31,3 58.544 39,7 12.028 8,2 1.346 0,9 1.357 0,9Gen. 93 90.356 43,9 80.075 38,9 24.505 11,9 645 0,3 668 0,3Eur. 94 80.920 49,2 47.187 28,7 26.816 16,3 761 0,5 1.320 0,8Aut. 95 97.397 50,0 66.510 34,1 24.845 12,7 1.428 0,7 2.234 1,1Loc. 95 89.132 45,7 70.779 36,3 22.091 11,3 2.037 1,0 508 0,3Gen. 96 104.722 46,9 85.543 38,4 28.118 12,6 405 0,2 549 0,2Aut. 99 89.405 50,4 65.745 37,1 11.360 6,4 5.598 3,2 2.206 1,2Loc. 99 82.622 46,5 67.645 38,1 11.524 6,5 6.912 3,9 2.245 1,3Eur. 99 89.242 50,0 68.117 38,2 10.536 5,9 2.515 1,4 1.611 0,9Gen. 00 116.074 55,6 71.546 34,3 12.754 6,1 2.216 1,1 368 0,2Aut. 03 97.832 49,5 76.117 38,5 12.567 6,4 7.548 3,8 677 0,3Loc. 03 93.374 47,0 75.482 38,0 13.001 6,5 9.031 4,5 653 0,3Gen. 04 115.421 48,9 102.010 43,2 10.048 4,3 1.422 0,6Eur. 04 77.041 51,5 63.684 42,6 4.738 3,2 686 0,5 60 0,0Aut. 07 98.781 49,5 80.849 40,5 13.630 6,8 2.268 1,1Loc. 07 90.022 44,5 81.587 40,3 11.826 5,8 5.697 2,8 1.307 0,6

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

PP

PPPSOE PSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 59: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

58 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Baix VinalopoResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 205.919 100 195.714 100Abstencio/Abstencion 74.281 36,1 65.679 33,6

Blancs/Blancos 1.758 1.795Nuls/Nulos 677 743Candidatures/ 129.274 100 127.497 100Candidaturas

PP 60.007 46,4 41 51.768 40,6 36PSOE 50.389 39,0 24 60.513 47,5 27COMPROMÍS 9.360 7,2 4 10.798 8,5 4ESQUERRA-AM 732 0,6 0MUP-R 502 0,4 0 492 0,4 0PH 380 0,3 0 528 0,4 0FA 365 0,3 0 248 0,2 0PSD 335 0,3 0PCPE 182 0,1 0CVa 97 0,1 0DN 45 0,0 0 128 0,1 0Resta/Resto 6.880 5,3 0

Altres 2003/Otros 2003 3.022 2,4 2

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

12.930 1,6 936.911 4,5 49

2.392 0,3 3564 0,1 0562 0,1 0672 0,1 0

6.230 0,8 5782 0,1 0

1.433 0,2 345 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 60: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 59

El Baix VinalopoResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 109.710 20.197 18,4 1.288 94 88.131Gen. 79 126.783 37.699 29,7 1.215 160 87.709Loc. 79 126.783 42.831 33,8 1.236 154 82.562Gen. 82 130.483 19.170 14,7 2.526 323 108.464Aut. 83 135.044 46.069 34,1 680 348 87.947Loc. 83 135.044 45.517 33,7 244 741 88.542Gen. 86 145.198 34.514 23,8 2.006 461 108.217Aut. 87 144.384 43.399 30,1 722 1.057 99.206Eur. 87 144.177 43.204 30,0 713 741 99.519Loc. 87 144.524 43.329 30,0 711 742 99.742Eur. 89 150.621 64.399 42,8 602 765 84.855Gen. 89 152.876 40.895 26,8 617 561 110.808Aut. 91 158.321 57.261 36,2 669 1.086 99.305Loc. 91 158.259 56.972 36,0 638 1.225 99.424Gen. 93 165.252 28.394 17,2 667 759 135.432Eur. 94 169.358 63.711 37,6 306 922 104.419Aut. 95 172.919 46.679 27,0 692 1.343 124.205Loc. 95 174.733 48.143 27,6 714 1.328 124.548Gen. 96 176.030 30.503 17,3 680 1.270 143.577Aut. 99 188.426 67.470 35,8 1.185 1.554 118.217Loc. 99 186.924 65.482 35,0 759 1.568 119.115Eur. 99 186.550 65.456 35,1 692 1.499 118.903Gen. 00 188.093 48.405 25,7 721 1.533 137.434Aut. 03 193.925 64.434 33,2 728 1.870 126.893Loc. 03 195.714 65.679 33,6 743 1.795 127.497Gen. 04 195.522 43.305 22,1 732 2.220 149.265Eur. 04 196.956 107.691 54,7 170 454 88.641Aut. 07 201.089 70.548 35,1 649 1.716 128.071Loc. 07 205.919 74.281 36,1 677 1.758 129.274

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 61: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

60 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Baix VinalopoResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 5.478 6,2 43.121 48,9 10.058 11,4Gen. 79 3.501 4,0 40.000 45,6 12.134 13,8Loc. 79 4.535 5,5 35.531 43,0 13.009 15,8Gen. 82 29.943 27,6 62.651 57,8 6.043 5,6 276 0,3Aut. 83 25.562 29,1 48.894 55,6 8.708 9,9 616 0,7Loc. 83 24.811 28,0 48.323 54,6 9.677 10,9Gen. 86 28.346 26,2 58.397 54,0 6.417 5,9 447 0,4 234 0,2Aut. 87 23.521 23,7 46.673 47,0 7.815 7,9 590 0,6Eur. 87 23.936 24,1 46.623 46,8 6.625 6,7 333 0,3Loc. 87 19.924 20,0 45.150 45,3 10.033 10,1 1.036 1,0Eur. 89 17.532 20,7 42.790 50,4 5.827 6,9 696 0,8 439 0,5Gen. 89 28.454 25,7 53.761 48,5 11.176 10,1 354 0,3 398 0,4Aut. 91 29.880 30,1 50.446 50,8 8.940 9,0 982 1,0 1.452 1,5Loc. 91 29.641 29,8 50.790 51,1 9.610 9,7 1.001 1,0 1.266 1,3Gen. 93 55.551 41,0 58.514 43,2 14.243 10,5 397 0,3 863 0,6Eur. 94 46.698 44,7 36.000 34,5 15.551 14,9 505 0,5 1.306 1,3Aut. 95 58.010 46,7 45.117 36,3 16.524 13,3 1.185 1,0 2.393 1,9Loc. 95 56.626 45,5 43.510 34,9 17.125 13,7 1.107 0,9 1.782 1,4Gen. 96 64.223 44,7 59.082 41,2 16.281 11,3 259 0,2 776 0,5Aut. 99 55.116 46,6 48.692 41,2 9.072 7,7 1.811 1,5 1.748 1,5Loc. 99 50.360 42,3 53.235 44,7 9.710 8,2 1.704 1,4 1.184 1,0Eur. 99 55.758 46,9 49.229 41,4 8.184 6,9 396 0,3 1.235 1,0Gen. 00 73.202 53,3 51.094 37,2 7.808 5,7 934 0,7 398 0,3Aut. 03 57.505 45,3 56.436 44,5 7.764 6,1 1.876 1,5 1.043 0,8Loc. 03 51.768 40,6 60.513 47,5 8.409 6,6 1.996 1,6 1.606 1,3Gen. 04 72.159 48,3 65.792 44,1 6.035 4,0 387 0,3Eur. 04 44.556 50,3 39.119 44,1 2.752 3,1 191 0,2 41 0,0Aut. 07 66.035 51,6 50.499 39,4 7.399 5,8 1.263 1,0Loc. 07 60.007 46,4 50.389 39,0 10.092 7,8

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PPPSOE

PSOE

EU

EU

BLOC BLOCUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 62: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 61

El Baix SeguraLa Vega BajaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 202.395 100 180.705 100Abstencio/Abstencion 60.852 30,1 48.097 26,6

Blancs/Blancos 1.721 1.651Nuls/Nulos 1.263 983Candidatures/ 138.583 100 129.974 100Candidaturas

PP 70.018 50,5 190 63.238 48,7 169PSOE 44.328 32,0 129 44.018 33,9 140ELPV 4.886 3,5 5ACORD 4.408 3,2 7 4.425 3,4 7Indep. 2.969 2,1 15 540 0,4 3CL 1.843 1,3 3PSD 1.530 1,1 0CVa 428 0,3 1C.D.L. 184 0,1 0B.I.A. 112 0,1 0PH 72 0,1 0Resta/Resto 7.805 5,6 15

Altres 2003/Otros 2003 12.480 9,6 20

Provıncia d’AlacantProvincia de Alicante

2007Total % Con

1.250.433 100414.942 33,2

12.5136.302

816.945 100

379.875 46,5 816288.360 35,3 565

36.911 4,5 494.959 0,6 5

30.409 3,7 278.913 1,1 421.843 0,2 36.230 0,8 51.433 0,2 3

904 0,1 1155 0,0 0562 0,1 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 63: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

62 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Baix SeguraLa Vega BajaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 92.372 15.969 17,3 1.051 147 75.215Gen. 79 103.013 24.674 24,0 731 99 77.509Loc. 79 103.015 14.657 14,2 479 81 48.896Gen. 82 104.545 16.248 15,5 1.903 306 86.088Aut. 83 109.497 28.657 26,2 576 571 79.693Loc. 83 109.497 26.787 24,5 346 436 81.928Gen. 86 115.930 26.891 23,2 975 292 87.772Aut. 87 115.688 23.863 20,6 573 835 90.417Eur. 87 115.549 23.682 20,5 537 577 90.753Loc. 87 115.323 22.633 19,6 525 530 91.635Eur. 89 119.107 44.438 37,3 434 492 73.743Gen. 89 121.439 24.611 20,3 382 338 96.114Aut. 91 126.336 26.298 20,8 501 861 98.676Loc. 91 125.246 25.731 20,5 557 672 98.286Gen. 93 130.384 19.325 14,8 418 416 110.225Eur. 94 135.231 39.476 29,2 327 648 94.780Aut. 95 137.495 26.148 19,0 728 1.012 109.607Loc. 95 138.574 27.148 19,6 756 1.264 109.406Gen. 96 141.305 21.227 15,0 750 684 118.644Aut. 99 158.154 39.665 25,1 627 1.414 116.448Loc. 99 159.979 39.107 24,4 1.340 1.745 117.787Eur. 99 157.454 38.159 24,2 1.612 1.467 116.216Gen. 00 158.239 35.012 22,1 985 1.033 121.209Aut. 03 167.953 39.948 23,8 779 1.717 125.509Loc. 03 180.705 48.097 26,6 983 1.651 129.974Gen. 04 169.614 34.625 20,4 976 1.436 132.577Eur. 04 177.829 84.522 47,5 260 430 92.617Aut. 07 176.512 45.459 25,8 896 1.474 128.579Loc. 07 202.395 60.852 30,1 1.263 1.721 138.583

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 64: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia d’Alacant/Comarcas de la Provincia de Alicante 63

El Baix SeguraLa Vega BajaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 7.088 9,4 23.491 31,2 4.415 5,9Gen. 79 3.426 4,4 23.801 30,7 6.364 8,2Loc. 79 6.506 13,3 20.761 42,5 7.940 16,2Gen. 82 28.911 33,6 38.905 45,2 3.904 4,5 74 0,1Aut. 83 31.785 39,9 36.470 45,8 5.491 6,9 195 0,2Loc. 83 27.043 33,0 34.202 41,7 6.243 7,6Gen. 86 33.626 38,3 38.226 43,6 4.202 4,8 114 0,1 100 0,1Aut. 87 36.162 40,0 34.912 38,6 4.795 5,3 149 0,2Eur. 87 35.189 38,8 35.444 39,1 4.650 5,1 179 0,2Loc. 87 37.325 40,7 32.216 35,2 5.670 6,2Eur. 89 24.033 32,6 32.721 44,4 3.737 5,1 195 0,3 427 0,6Gen. 89 37.241 38,7 40.758 42,4 6.323 6,6 51 0,1 185 0,2Aut. 91 44.930 45,5 40.086 40,6 5.446 5,5 111 0,1 719 0,7Loc. 91 44.738 45,5 37.499 38,2 5.425 5,5 369 0,4Gen. 93 55.049 49,9 44.481 40,4 7.355 6,7 46 0,0 152 0,1Eur. 94 50.139 52,9 33.001 34,8 8.376 8,8 76 0,1 692 0,7Aut. 95 58.384 53,3 40.346 36,8 8.462 7,7 138 0,1 1.587 1,4Loc. 95 54.939 50,2 40.153 36,7 9.097 8,3 9 0,0 340 0,3Gen. 96 61.258 51,6 47.245 39,8 8.734 7,4 36 0,0 234 0,2Aut. 99 61.407 52,7 41.947 36,0 4.814 4,1 402 0,3 2.319 2,0Loc. 99 57.416 48,7 43.307 36,8 5.193 4,4 2.470 2,1Eur. 99 63.351 54,5 43.564 37,5 4.686 4,0 40 0,0 1.870 1,6Gen. 00 71.150 58,7 41.815 34,5 4.616 3,8 264 0,2 157 0,1Aut. 03 68.406 54,5 42.878 34,2 4.765 3,8 1.578 1,3 6.911 5,5Loc. 03 63.238 48,7 44.018 33,9 4.425 3,4 2.932 2,3 8.958 6,9Gen. 04 75.871 57,2 50.242 37,9 3.604 2,7 370 0,3Eur. 04 53.799 58,1 35.593 38,4 1.744 1,9 56 0,1 40 0,0Aut. 07 75.722 58,9 42.438 33,0 4.133 3,2 1.751 1,4Loc. 07 70.018 50,5 44.328 32,0 9.294 6,7

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOCUV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 65: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 66: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 65

Municipis/Municipios

Adsubia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 451 100 419 100Abstencio/Abstencion 83 18,4 72 17,2

Blancs/Blancos 4 4Nuls/Nulos 4 0Candidatures/ 360 100 343 100Candidaturas

PP 209 58,1 4 223 65,0 5BLOC 148 41,1 3 117 34,1 2PSOE 3 0,8 0 3 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Agost2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.564 100 3.397 100Abstencio/Abstencion 693 19,4 646 19,0

Blancs/Blancos 33 39Nuls/Nulos 19 33Candidatures/ 2.819 100 2.679 100Candidaturas

PSOE 1.162 41,2 5 987 36,8 4A.I.A 862 30,6 3 1.023 38,2 4PP 795 28,2 3 669 25,0 3

Altres 2003/Otros 2003

Agres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 512 100 534 100Abstencio/Abstencion 67 13,1 54 10,1

Blancs/Blancos 5 8Nuls/Nulos 11 4Candidatures/ 429 100 468 100Candidaturas

PP 204 47,6 4 198 42,3 3PSOE 135 31,5 2JA 79 18,4 1 92 19,7 1BLOC 11 2,6 0

Altres 2003/Otros 2003 178 38,0 3

Aigues2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 693 100 535 100Abstencio/Abstencion 107 15,4 91 17,0

Blancs/Blancos 6 6Nuls/Nulos 2 0Candidatures/ 578 100 438 100Candidaturas

PP 253 43,8 3 162 37,0 3PSOE 137 23,7 2 135 30,8 2AE-OCA 114 19,7 1I.I. 68 11,8 1 61 13,9 1ACORD 6 1,0 0

Altres 2003/Otros 2003 80 18,3 1

Page 67: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

66 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

AlacantAlicante

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 240.513 100 235.770 100Abstencio/Abstencion 95.665 39,8 89.376 37,9

Blancs/Blancos 2.402 3.115Nuls/Nulos 669 764Candidatures/ 141.818 100 142.515 100Candidaturas

PP 63.572 44,8 15 69.574 48,8 14PSOE 59.373 41,9 14 55.783 39,1 12ACORD 7.108 5,0 0 9.259 6,5 1VA 4.642 3,3 0C’s 2.048 1,4 0BLOC-VERDS 1.642 1,2 0 4.206 3,0 0LVE-CxA 1.162 0,8 0 1.958 1,4 0PSD 408 0,3 0PCPE 342 0,2 0 373 0,3 0FA 307 0,2 0 299 0,2 0PUM+J 293 0,2 0ESQUERRA-AM 263 0,2 0C.D.L. 262 0,2 0Cva-PADE 190 0,1 0PH 110 0,1 0 220 0,2 0MUP-R 62 0,0 0Centristas 34 0,0 0

Altres 2003/Otros 2003 843 0,6 0

Albatera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.322 100 6.860 100Abstencio/Abstencion 1.420 19,4 1.291 18,8

Blancs/Blancos 82 75Nuls/Nulos 47 31Candidatures/ 5.773 100 5.463 100Candidaturas

PP 3.023 52,4 9 2.318 42,4 5PSOE 2.322 40,2 7 2.728 49,9 7CVa 428 7,4 1

Altres 2003/Otros 2003 417 7,6 1

Alcalalı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.017 100 790 100Abstencio/Abstencion 311 30,6 170 21,5

Blancs/Blancos 13 10Nuls/Nulos 6 8Candidatures/ 687 100 602 100Candidaturas

PP 283 41,2 4 301 50,0 5PSOE 219 31,9 3 246 40,9 4III 99 14,4 1BLOC 76 11,1 1 55 9,1 0ACORD 10 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Alcocer de Planes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 153 100 138 100Abstencio/Abstencion 32 20,9 22 15,9

Blancs/Blancos 5 0Nuls/Nulos 5 1Candidatures/ 113 100 115 100Candidaturas

PP 67 59,3 4 85 73,9 5PSOE 31 27,4 1 26 22,6 0BLOC 2 1,8 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 68: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 67

AlcoiAlcoy

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 48.954 100 49.847 100Abstencio/Abstencion 15.178 31,0 15.011 30,1

Blancs/Blancos 500 561Nuls/Nulos 172 228Candidatures/ 33.104 100 34.047 100Candidaturas

PP 16.790 50,7 13 16.226 47,7 13PSOE 10.985 33,2 9 10.034 29,5 8BLOC 2.420 7,3 2 2.100 6,2 1ACORD 2.363 7,1 1 4.258 12,5 3ESQUERRA-AM 238 0,7 0CVa 198 0,6 0PSD 110 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 1.429 4,2 0

Alcoleja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 195 100 217 100Abstencio/Abstencion 25 12,8 29 13,4

Blancs/Blancos 4 7Nuls/Nulos 0 4Candidatures/ 166 100 177 100Candidaturas

PSOE 80 48,2 3 72 40,7 3PP 69 41,6 2 46 26,0 1PSD 2 1,2 0

Altres 2003/Otros 2003 47 26,6 1

Alfafara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 344 100 350 100Abstencio/Abstencion 35 10,2 30 8,6

Blancs/Blancos 14 10Nuls/Nulos 2 13Candidatures/ 293 100 297 100Candidaturas

PSOE 185 63,1 5 173 58,2 4PP 108 36,9 2 124 41,8 3

Altres 2003/Otros 2003

Alfas del Pi, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.418 100 7.783 100Abstencio/Abstencion 3.706 39,4 2.819 36,2

Blancs/Blancos 72 50Nuls/Nulos 44 56Candidatures/ 5.597 100 4.858 100Candidaturas

PSOE 2.221 39,7 7 1.261 26,0 4PP 2.070 37,0 7 2.037 41,9 8CCE 601 10,7 2A.I.D.D.A. 425 7,6 1 785 16,2 3ACORD 121 2,2 0 713 14,7 2LVPV 73 1,3 0IPMB 71 1,3 0BLOC-VERDS 15 0,3 0 62 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 69: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

68 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Algorfa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.586 100 1.060 100Abstencio/Abstencion 546 34,4 159 15,0

Blancs/Blancos 6 4Nuls/Nulos 12 4Candidatures/ 1.022 100 893 100Candidaturas

PP 701 68,6 8 554 62,0 6PSOE 240 23,5 2 210 23,5 2AI 81 7,9 1

Altres 2003/Otros 2003 129 14,4 1

Alguena2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.210 100 1.191 100Abstencio/Abstencion 151 12,5 172 14,4

Blancs/Blancos 17 12Nuls/Nulos 11 15Candidatures/ 1.031 100 992 100Candidaturas

PP 541 52,5 5 367 37,0 3PSOE 490 47,5 4 625 63,0 6

Altres 2003/Otros 2003

Almoradı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 12.057 100 11.155 100Abstencio/Abstencion 2.942 24,4 1.967 17,6

Blancs/Blancos 97 98Nuls/Nulos 68 61Candidatures/ 8.951 100 9.029 100Candidaturas

PP 5.894 65,8 12 5.341 59,2 10PSOE 2.249 25,1 4 2.647 29,3 5ACORD 808 9,0 1 535 5,9 1

Altres 2003/Otros 2003 506 5,6 1

Almudaina2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 104 100 103 100Abstencio/Abstencion 27 26,0 14 13,6

Blancs/Blancos 3 10Nuls/Nulos 2 4Candidatures/ 76 100 75 100Candidaturas

PP 43 56,6 4 36 48,0 3PSOE 15 19,7 1 11 14,7 2BLOC 4 5,3 0 9 12,0 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 70: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 69

Alqueria d’Asnar, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 359 100 323 100Abstencio/Abstencion 43 12,0 30 9,3

Blancs/Blancos 4 6Nuls/Nulos 13 4Candidatures/ 299 100 283 100Candidaturas

PSOE 228 76,3 6 205 72,4 5PP 71 23,7 1 78 27,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Altea2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 13.745 100 12.798 100Abstencio/Abstencion 4.041 29,4 3.564 27,8

Blancs/Blancos 101 143Nuls/Nulos 57 80Candidatures/ 9.555 100 9.011 100Candidaturas

PP 3.717 38,9 9 4.736 52,6 10PSOE 3.556 37,2 8 2.051 22,8 4BLOC-VERDS 1.340 14,0 3 1.839 20,4 3CI.P.AL. 748 7,8 1ACORD 194 2,0 0 385 4,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Aspe2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.559 100 13.502 100Abstencio/Abstencion 3.235 22,2 2.548 18,9

Blancs/Blancos 129 147Nuls/Nulos 64 86Candidatures/ 11.131 100 10.721 100Candidaturas

PP 5.493 49,3 9 3.842 35,8 6PSOE 4.005 36,0 6 5.978 55,8 10ACORD 1.633 14,7 2 901 8,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Balones2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 137 100 151 100Abstencio/Abstencion 19 13,9 9 6,0

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 116 100 139 100Candidaturas

PP 81 69,8 5 82 59,0 4PSOE 22 19,0 0 49 35,3 1BLOC 3 2,6 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 7 5,0 0

Page 71: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

70 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Banyeres de Mariola2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.643 100 5.707 100Abstencio/Abstencion 892 15,8 752 13,2

Blancs/Blancos 81 68Nuls/Nulos 140 85Candidatures/ 4.530 100 4.802 100Candidaturas

PP 2.719 60,0 8 2.148 44,7 6PSOE 1.442 31,8 4 1.826 38,0 5BLOC 369 8,1 1 828 17,2 2

Altres 2003/Otros 2003

Benasau2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 209 100 253 100Abstencio/Abstencion 21 10,0 30 11,9

Blancs/Blancos 4 3Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 183 100 218 100Candidaturas

PSOE 93 50,8 4 47 21,6 1PP 90 49,2 1 41 18,8 0

Altres 2003/Otros 2003 131 60,1 4

Beneixama2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.454 100 1.438 100Abstencio/Abstencion 184 12,7 169 11,8

Blancs/Blancos 16 18Nuls/Nulos 29 19Candidatures/ 1.225 100 1.232 100Candidaturas

PP 598 48,8 4 655 53,2 5PSOE 380 31,0 3 577 46,8 4AE-JxB 247 20,2 2

Altres 2003/Otros 2003

Benejuzar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.025 100 3.880 100Abstencio/Abstencion 557 13,8 454 11,7

Blancs/Blancos 37 41Nuls/Nulos 28 32Candidatures/ 3.403 100 3.353 100Candidaturas

PP 1.669 49,0 7 1.507 44,9 6PSOE 1.539 45,2 6 1.846 55,1 7LVPV 195 5,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 72: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 71

Benferri2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.268 100 914 100Abstencio/Abstencion 226 17,8 86 9,4

Blancs/Blancos 5 6Nuls/Nulos 9 1Candidatures/ 1.028 100 821 100Candidaturas

PSOE 719 69,9 6 531 64,7 6PP 309 30,1 3 290 35,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Beniarbeig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.214 100 1.056 100Abstencio/Abstencion 224 18,5 173 16,4

Blancs/Blancos 14 22Nuls/Nulos 17 26Candidatures/ 959 100 835 100Candidaturas

PSOE 501 52,2 6 541 64,8 6PP 183 19,1 2 294 35,2 3IBE 144 15,0 1BLOC-VERDS 76 7,9 0III 55 5,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Beniarda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 177 100 181 100Abstencio/Abstencion 28 15,8 24 13,3

Blancs/Blancos 5 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 144 100 156 100Candidaturas

PP 88 61,1 4 97 62,2 4PSOE 41 28,5 1 51 32,7 1PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Beniarres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.140 100 1.194 100Abstencio/Abstencion 139 12,2 137 11,5

Blancs/Blancos 5 4Nuls/Nulos 9 6Candidatures/ 987 100 1.047 100Candidaturas

PP 460 46,6 5 375 35,8 3PSOE 279 28,3 3 397 37,9 4BLOC 163 16,5 1ApB 54 5,5 0 96 9,2 1AE-LdP 31 3,1 0 179 17,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 73: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

72 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Benidoleig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 782 100 732 100Abstencio/Abstencion 142 18,2 133 18,2

Blancs/Blancos 4 6Nuls/Nulos 6 11Candidatures/ 630 100 582 100Candidaturas

BLOC-VERDS 318 50,5 5 208 35,7 2PSOE 169 26,8 2 217 37,3 3PP 143 22,7 2 157 27,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Benidorm2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 43.251 100 43.270 100Abstencio/Abstencion 17.291 40,0 16.455 38,0

Blancs/Blancos 329 369Nuls/Nulos 191 118Candidatures/ 25.476 100 26.328 100Candidaturas

PP 12.484 49,0 13 12.292 46,7 14PSOE 11.125 43,7 12 10.536 40,0 11BLOC 572 2,2 0 908 3,4 0ACORD 422 1,7 0 880 3,3 0PSD 296 1,2 0CBM 232 0,9 0E-2000 188 0,7 0ESQUERRA-AM 72 0,3 0B.I.A. 43 0,2 0I.I. 21 0,1 0FE-JONS 21 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003 1.712 6,5 0

Benifallim2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 127 100 132 100Abstencio/Abstencion 28 22,0 26 19,7

Blancs/Blancos 6 3Nuls/Nulos 4 4Candidatures/ 89 100 99 100Candidaturas

PP 57 64,0 5 78 78,8 5PSOE 23 25,8 0 9 9,1 0BLOC 4 4,5 0 2 2,0 0

Altres 2003/Otros 2003 7 7,1 0

Benifato2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 147 100 131 100Abstencio/Abstencion 22 15,0 14 10,7

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 4 0Candidatures/ 119 100 114 100Candidaturas

PP 80 67,2 5 70 61,4 5PSOE 37 31,1 0 39 34,2 0PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 74: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 73

Benigembla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 398 100 358 100Abstencio/Abstencion 104 26,1 54 15,1

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 3 7Candidatures/ 289 100 294 100Candidaturas

PP 112 38,8 3 168 57,1 4PSOE 79 27,3 2 124 42,2 3BLOC 58 20,1 1 2 0,7 0G.D.B. 40 13,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Benijofar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.906 100 1.629 100Abstencio/Abstencion 503 26,4 295 18,1

Blancs/Blancos 10 12Nuls/Nulos 36 8Candidatures/ 1.360 100 1.314 100Candidaturas

PP 613 45,1 5 588 44,7 5PSOE 423 31,1 3 632 48,1 6P.U.B 324 23,8 3

Altres 2003/Otros 2003 94 7,2 0

Benilloba2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 735 100 787 100Abstencio/Abstencion 93 12,7 99 12,6

Blancs/Blancos 8 10Nuls/Nulos 21 3Candidatures/ 613 100 675 100Candidaturas

PSOE 263 42,9 3 330 48,9 4PP 215 35,1 3 238 35,3 2TxB-AE 105 17,1 1BLOC 30 4,9 0 97 14,4 1

Altres 2003/Otros 2003 10 1,5 0

Benillup2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 101 100 90 100Abstencio/Abstencion 12 11,9 19 21,1

Blancs/Blancos 7 10Nuls/Nulos 2 1Candidatures/ 80 100 60 100Candidaturas

PP 78 97,5 1 56 93,3 1PSOE 1 1,2 0 3 5,0 0BLOC 1 1,2 0 1 1,7 0PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 75: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

74 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Benimantell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 380 100 312 100Abstencio/Abstencion 57 15,0 37 11,9

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 2 0Candidatures/ 320 100 273 100Candidaturas

PSOE 208 65,0 5 147 53,8 4PP 112 35,0 2 126 46,2 3

Altres 2003/Otros 2003

Benimarfull2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 400 100 411 100Abstencio/Abstencion 54 13,5 47 11,4

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 7 2Candidatures/ 336 100 360 100Candidaturas

PP 209 62,2 4 201 55,8 5PSOE 127 37,8 3 119 33,1 2

Altres 2003/Otros 2003 40 11,1 0

Benimassot2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 126 100 133 100Abstencio/Abstencion 20 15,9 11 8,3

Blancs/Blancos 2 0Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 103 100 122 100Candidaturas

PSOE 76 73,8 4 77 63,1 4CVa 12 11,7 1PP 9 8,7 0 42 34,4 1BLOC 6 5,8 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Benimeli2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 334 100 294 100Abstencio/Abstencion 48 14,4 36 12,2

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 6 2Candidatures/ 277 100 254 100Candidaturas

PP 157 56,7 4 148 58,3 4BLOC 112 40,4 3 98 38,6 3PSOE 8 2,9 0 8 3,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 76: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 75

Benissa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.608 100 6.756 100Abstencio/Abstencion 2.809 36,9 1.898 28,1

Blancs/Blancos 73 64Nuls/Nulos 35 47Candidatures/ 4.691 100 4.747 100Candidaturas

PP 2.128 45,4 8 2.403 50,6 9PSOE 1.411 30,1 5 981 20,7 3CIBE-BLOC 829 17,7 3 754 15,9 3PSD 323 6,9 1

Altres 2003/Otros 2003 609 12,8 2

Biar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.925 100 2.882 100Abstencio/Abstencion 423 14,5 360 12,5

Blancs/Blancos 31 63Nuls/Nulos 26 17Candidatures/ 2.445 100 2.442 100Candidaturas

PSOE 846 34,6 4 1.197 49,0 6PP 760 31,1 4 1.066 43,7 5BxB 512 20,9 2COMPROMÍS 309 12,6 1 179 7,3 0PSD 18 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Bigastro2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.479 100 4.065 100Abstencio/Abstencion 499 11,1 499 12,3

Blancs/Blancos 52 43Nuls/Nulos 39 27Candidatures/ 3.889 100 3.496 100Candidaturas

PSOE 2.295 59,0 8 1.790 51,2 7PP 1.525 39,2 5 1.706 48,8 6LVPV 69 1,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Bolulla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 293 100 266 100Abstencio/Abstencion 52 17,7 34 12,8

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 5 1Candidatures/ 236 100 230 100Candidaturas

PSOE 118 50,0 4 133 57,8 4PP 118 50,0 3 97 42,2 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 77: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

76 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Busot2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.686 100 1.364 100Abstencio/Abstencion 410 24,3 343 25,1

Blancs/Blancos 11 11Nuls/Nulos 14 2Candidatures/ 1.251 100 1.008 100Candidaturas

PP 571 45,6 6 307 30,5 3BLOC-VERDS 439 35,1 4 505 50,1 6PSD 99 7,9 1PSOE 82 6,6 0 68 6,7 0ACORD 60 4,8 0 59 5,9 0

Altres 2003/Otros 2003 69 6,8 0

Callosa d’En Sarria2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.051 100 5.094 100Abstencio/Abstencion 958 19,0 916 18,0

Blancs/Blancos 61 57Nuls/Nulos 30 53Candidatures/ 4.002 100 4.068 100Candidaturas

PP 2.396 59,9 8 1.401 34,4 5PSOE 1.036 25,9 3 1.547 38,0 5BLOC 570 14,2 2 795 19,5 3

Altres 2003/Otros 2003 325 8,0 0

Callosa de Segura2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 12.759 100 12.292 100Abstencio/Abstencion 2.841 22,3 2.160 17,6

Blancs/Blancos 126 178Nuls/Nulos 82 103Candidatures/ 9.711 100 9.851 100Candidaturas

PP 6.937 71,4 13 5.473 55,6 10PSOE 2.035 21,0 3 2.419 24,6 4ACORD 739 7,6 1 1.147 11,6 2

Altres 2003/Otros 2003 812 8,2 1

CalpCalpe

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 12.067 100 10.211 100Abstencio/Abstencion 4.052 33,6 3.277 32,1

Blancs/Blancos 74 92Nuls/Nulos 76 55Candidatures/ 7.865 100 6.787 100Candidaturas

PP 3.348 42,6 9 3.892 57,3 13PSOE 3.241 41,2 9 1.785 26,3 5BVC 872 11,1 2 724 10,7 2PSD 404 5,1 1

Altres 2003/Otros 2003 386 5,7 1

Page 78: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 77

Camp de Mirra, elCampo de Mirra

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 340 100 332 100Abstencio/Abstencion 13 3,8 10 3,0

Blancs/Blancos 3 3Nuls/Nulos 8 2Candidatures/ 316 100 317 100Candidaturas

PSOE 170 53,8 4 206 65,0 5PP 146 46,2 3 111 35,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Campello, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 17.472 100 14.836 100Abstencio/Abstencion 6.771 38,8 4.784 32,2

Blancs/Blancos 209 191Nuls/Nulos 116 89Candidatures/ 10.377 100 9.772 100Candidaturas

PP 4.928 47,5 11 4.430 45,3 10PSOE 3.055 29,4 7 2.904 29,7 7BLOC-VERDS 1.138 11,0 2 1.463 15,0 3ACORD 552 5,3 1 725 7,4 1PIDECA 379 3,7 0PSD 163 1,6 0LVE-CxC 145 1,4 0 250 2,6 0CVa 17 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Canada2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 964 100 957 100Abstencio/Abstencion 125 13,0 114 11,9

Blancs/Blancos 22 17Nuls/Nulos 12 6Candidatures/ 806 100 820 100Candidaturas

PP 650 80,6 8 687 83,8 8PSOE 156 19,4 1 133 16,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Castalla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.029 100 6.364 100Abstencio/Abstencion 1.542 21,9 977 15,4

Blancs/Blancos 76 63Nuls/Nulos 68 25Candidatures/ 5.343 100 5.299 100Candidaturas

PP 3.417 64,0 9 3.123 58,9 9PSOE 985 18,4 2 677 12,8 1BLOC-VERDS 941 17,6 2 612 11,5 1

Altres 2003/Otros 2003 887 16,7 2

Page 79: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

78 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Castell de Castells2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 453 100 450 100Abstencio/Abstencion 56 12,4 36 8,0

Blancs/Blancos 8 4Nuls/Nulos 2 5Candidatures/ 387 100 405 100Candidaturas

PP 258 66,7 5 277 68,4 6PSOE 129 33,3 2 83 20,5 1

Altres 2003/Otros 2003 45 11,1 0

Castell de Guadalest, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 164 100 160 100Abstencio/Abstencion 0 0 27 16,9

Blancs/Blancos 2 12Nuls/Nulos 4 9Candidatures/ 158 100 112 100Candidaturas

PSOE 72 45,6 4 14 12,5 0PP 63 39,9 1 90 80,4 5PSD 1 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Catral2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.144 100 4.239 100Abstencio/Abstencion 901 17,5 588 13,9

Blancs/Blancos 30 41Nuls/Nulos 30 45Candidatures/ 4.183 100 3.565 100Candidaturas

PP 2.036 48,7 7 1.650 46,3 6AESC 1.662 39,7 5PSOE 485 11,6 1 1.871 52,5 7

Altres 2003/Otros 2003 44 1,2 0

Cocentaina2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.061 100 8.910 100Abstencio/Abstencion 2.400 26,5 2.179 24,5

Blancs/Blancos 72 64Nuls/Nulos 30 45Candidatures/ 6.559 100 6.622 100Candidaturas

PSOE 2.894 44,1 8 2.947 44,5 8PP 2.613 39,8 7 2.725 41,2 7ACORD 537 8,2 1 539 8,1 1BLOC-VERDS 515 7,9 1 398 6,0 1

Altres 2003/Otros 2003 13 0,2 0

Page 80: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 79

Confrides2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 257 100 275 100Abstencio/Abstencion 46 17,9 57 20,7

Blancs/Blancos 1 3Nuls/Nulos 0 2Candidatures/ 210 100 213 100Candidaturas

PP 115 54,8 4 121 56,8 4PSOE 84 40,0 3 92 43,2 3BLOC 11 5,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Cox2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.709 100 4.515 100Abstencio/Abstencion 743 15,8 535 11,8

Blancs/Blancos 56 32Nuls/Nulos 36 14Candidatures/ 3.874 100 3.934 100Candidaturas

PP 2.735 70,6 9 1.819 46,2 6PSOE 1.139 29,4 4 1.303 33,1 5

Altres 2003/Otros 2003 812 20,6 2

Crevillent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 20.305 100 19.717 100Abstencio/Abstencion 5.384 26,5 4.579 23,2

Blancs/Blancos 124 161Nuls/Nulos 96 101Candidatures/ 14.701 100 14.876 100Candidaturas

PP 8.605 58,5 14 8.688 58,4 14PSOE 3.436 23,4 5 2.822 19,0 4COMPROMÍS 1.794 12,2 2 2.077 14,0 3ESQUERRA-AM 456 3,1 0 393 2,6 0FA 365 2,5 0 248 1,7 0DN 45 0,3 0 128 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 520 3,5 0

Daya Nueva2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.262 100 961 100Abstencio/Abstencion 206 16,3 139 14,5

Blancs/Blancos 11 9Nuls/Nulos 11 6Candidatures/ 1.034 100 807 100Candidaturas

A.P.D.N. 495 47,9 5PSOE 353 34,1 3 303 37,5 3PP 186 18,0 1 504 62,5 6

Altres 2003/Otros 2003

Page 81: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

80 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Daya Vieja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 286 100 204 100Abstencio/Abstencion 66 23,1 26 12,7

Blancs/Blancos 0 2Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 219 100 174 100Candidaturas

PP 182 83,1 6 100 57,5 4PSOE 37 16,9 1

Altres 2003/Otros 2003 75 43,1 1

Denia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 27.093 100 25.311 100Abstencio/Abstencion 9.742 36,0 8.168 32,3

Blancs/Blancos 234 298Nuls/Nulos 78 105Candidatures/ 17.053 100 16.740 100Candidaturas

PSOE 6.070 35,6 9 5.329 31,8 7PP 3.928 23,0 5 3.778 22,6 5CU 1.872 11,0 2BLOC 1.672 9,8 2 3.276 19,6 4I-GD 1.445 8,5 2 3.323 19,9 4PSD 1.092 6,4 1ACORD 836 4,9 0 909 5,4 1PCPE 138 0,8 0 125 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Dolores2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.005 100 4.928 100Abstencio/Abstencion 927 18,5 821 16,7

Blancs/Blancos 39 40Nuls/Nulos 36 31Candidatures/ 4.003 100 4.036 100Candidaturas

PP 2.363 59,0 8 1.876 46,5 6PSOE 1.299 32,5 4 1.340 33,2 4RE 341 8,5 1 820 20,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Elda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 43.328 100 43.987 100Abstencio/Abstencion 15.190 35,1 15.115 34,4

Blancs/Blancos 760 501Nuls/Nulos 169 201Candidatures/ 27.216 100 28.170 100Candidaturas

PP 12.673 46,6 13 11.103 39,4 10PSOE 9.276 34,1 9 11.536 41,0 11ACORD 2.245 8,2 2 2.157 7,7 2UCL 1.647 6,1 1U.P.E.-ELDA 879 3,2 0 2.818 10,0 2P.D.F.E 319 1,2 0PSD 177 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003 556 2,0 0

Page 82: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 81

ElxElche

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 165.701 100 159.632 100Abstencio/Abstencion 61.654 37,2 56.143 35,2

Blancs/Blancos 1.490 1.515Nuls/Nulos 472 554Candidatures/ 102.153 100 101.420 100Candidaturas

PSOE 43.601 42,7 13 53.604 52,9 15PP 43.388 42,5 13 37.752 37,2 11COMPROMÍS 6.512 6,4 1 7.958 7,8 1PE 4.187 4,1 0APTyA 2.693 2,6 0MUP-R 502 0,5 0 492 0,5 0PH 380 0,4 0 528 0,5 0PSD 335 0,3 0ESQUERRA-AM 276 0,3 0PCPE 182 0,2 0CVa 97 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003 1.086 1,1 0

Facheca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 109 100 111 100Abstencio/Abstencion 16 14,7 13 11,7

Blancs/Blancos 6 4Nuls/Nulos 2 8Candidatures/ 85 100 86 100Candidaturas

PP 75 88,2 1 56 65,1 4BLOC 6 7,1 0 5 5,8 0PSOE 4 4,7 0 19 22,1 1PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Famorca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 61 100 66 100Abstencio/Abstencion 18 29,5 9 13,6

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 41 100 54 100Candidaturas

PP 37 90,2 1 47 87,0 1PSOE 4 9,8 0 7 13,0 0PSD 0 0 0BLOC 0 0 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Finestrat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.182 100 1.716 100Abstencio/Abstencion 766 24,1 58 3,4

Blancs/Blancos 35 8Nuls/Nulos 21 12Candidatures/ 2.360 100 1.638 100Candidaturas

PP 1.189 50,4 6 641 39,1 4PSOE 1.171 49,6 5 964 58,9 7

Altres 2003/Otros 2003 33 2,0 0

Page 83: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

82 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Fondo de les Neus, elHondon de las Nieves

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.639 100 1.393 100Abstencio/Abstencion 265 16,2 149 10,7

Blancs/Blancos 12 12Nuls/Nulos 15 8Candidatures/ 1.347 100 1.224 100Candidaturas

PP 703 52,2 6 621 50,7 5PSOE 496 36,8 4 603 49,3 4C.D.L. 148 11,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Formentera del Segura2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.876 100 1.677 100Abstencio/Abstencion 303 16,2 266 15,9

Blancs/Blancos 17 15Nuls/Nulos 14 15Candidatures/ 1.542 100 1.381 100Candidaturas

PP 897 58,2 6 712 51,6 6PSOE 645 41,8 5 669 48,4 5

Altres 2003/Otros 2003

Gaianes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 346 100 305 100Abstencio/Abstencion 38 11,0 41 13,4

Blancs/Blancos 7 9Nuls/Nulos 4 4Candidatures/ 297 100 251 100Candidaturas

BLOC 154 51,9 4PSOE 143 48,1 3 175 69,7 5PP 0 0 0 76 30,3 2

Altres 2003/Otros 2003

Gata de Gorgos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.194 100 4.053 100Abstencio/Abstencion 867 20,7 657 16,2

Blancs/Blancos 58 38Nuls/Nulos 34 33Candidatures/ 3.235 100 3.325 100Candidaturas

PP 1.494 46,2 6 818 24,6 3PSOE 757 23,4 3 1.450 43,6 6BLOC 654 20,2 3 753 22,6 3C VA 330 10,2 1

Altres 2003/Otros 2003 304 9,1 1

Page 84: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 83

Gorga2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 238 100 228 100Abstencio/Abstencion 23 9,7 10 4,4

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 213 100 216 100Candidaturas

PP 107 50,2 4 120 55,6 4PSOE 91 42,7 1 58 26,9 2FxG-AE 16 7,5 0BLOC 6 2,8 0 38 17,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Granja de Rocamora2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.749 100 1.726 100Abstencio/Abstencion 279 16,0 285 16,5

Blancs/Blancos 4 5Nuls/Nulos 6 3Candidatures/ 1.461 100 1.433 100Candidaturas

PP 764 52,3 6 849 59,2 7CL 420 28,7 3PSOE 277 19,0 2 298 20,8 2

Altres 2003/Otros 2003 286 20,0 2

Guardamar del Segura2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.001 100 7.880 100Abstencio/Abstencion 2.357 26,2 1.626 20,6

Blancs/Blancos 110 75Nuls/Nulos 144 71Candidatures/ 6.390 100 6.108 100Candidaturas

PSOE 3.346 52,4 9 2.914 47,7 9PP 3.044 47,6 8 1.356 22,2 4

Altres 2003/Otros 2003 1.838 30,1 4

Hondon de los Frailes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 792 100 593 100Abstencio/Abstencion 159 20,1 120 20,2

Blancs/Blancos 2 12Nuls/Nulos 6 6Candidatures/ 625 100 455 100Candidaturas

PP 416 66,6 6 364 80,0 6PSOE 123 19,7 2 91 20,0 1ACORD 86 13,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 85: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

84 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Ibi2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 18.019 100 17.585 100Abstencio/Abstencion 3.836 21,3 3.547 20,2

Blancs/Blancos 176 174Nuls/Nulos 101 70Candidatures/ 13.906 100 13.794 100Candidaturas

PP 7.827 56,3 13 4.596 33,3 8PSOE 3.677 26,4 6 3.881 28,1 6ADI-I 1.002 7,2 1 3.099 22,5 5ACORD 731 5,3 1 1.534 11,1 2BLOC 445 3,2 0 544 3,9 0PCPE 120 0,9 0 140 1,0 0PSD 104 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Jacarilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.325 100 1.257 100Abstencio/Abstencion 149 11,2 159 12,6

Blancs/Blancos 4 25Nuls/Nulos 5 9Candidatures/ 1.167 100 1.064 100Candidaturas

PP 529 45,3 4 688 64,7 6PSOE 394 33,8 3 376 35,3 3U.L.I. 244 20,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Llıber2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 735 100 584 100Abstencio/Abstencion 154 21,0 115 19,7

Blancs/Blancos 3 0Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 577 100 469 100Candidaturas

PSOE 302 52,3 4 210 44,8 4PP 275 47,7 3 95 20,3 1

Altres 2003/Otros 2003 164 35,0 2

Millena2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 146 100 153 100Abstencio/Abstencion 15 10,3 20 13,1

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 0 6Candidatures/ 128 100 125 100Candidaturas

PSOE 71 55,5 4 102 81,6 5PP 47 36,7 1 20 16,0 0BLOC 5 3,9 0 1 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 86: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 85

Monforte del Cid2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.766 100 4.349 100Abstencio/Abstencion 933 19,6 815 18,7

Blancs/Blancos 47 24Nuls/Nulos 28 23Candidatures/ 3.759 100 3.487 100Candidaturas

PP 2.301 61,2 9 1.781 51,1 7PSOE 956 25,4 3 935 26,8 3ACORD 387 10,3 1 771 22,1 3C.D.L. 115 3,1 0

Altres 2003/Otros 2003

MonoverMonovar

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.979 100 9.832 100Abstencio/Abstencion 2.397 24,0 2.245 22,8

Blancs/Blancos 125 134Nuls/Nulos 150 132Candidatures/ 7.311 100 7.321 100Candidaturas

PSOE 2.870 39,3 8 2.495 34,1 6PP 2.796 38,2 7 2.967 40,5 8B.P. 634 8,7 1GIMV 507 6,9 1 1.076 14,7 3COMPROMÍS 353 4,8 0 552 7,5 0CC DE M 151 2,1 0

Altres 2003/Otros 2003 231 3,2 0

Montesinos, los2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.588 100 2.101 100Abstencio/Abstencion 514 19,9 312 14,9

Blancs/Blancos 21 11Nuls/Nulos 8 16Candidatures/ 2.045 100 1.762 100Candidaturas

PSOE 1.230 60,1 7 985 55,9 6PP 517 25,3 3 576 32,7 4AIMS 189 9,2 1L.U.T. 109 5,3 0 201 11,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Murla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 409 100 373 100Abstencio/Abstencion 82 20,0 78 20,9

Blancs/Blancos 5 2Nuls/Nulos 8 1Candidatures/ 314 100 292 100Candidaturas

PP 221 70,4 5 204 69,9 5PSOE 93 29,6 2 88 30,1 2BLOC 0 0 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 87: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

86 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Muro de Alcoy2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.702 100 6.142 100Abstencio/Abstencion 1.526 22,8 1.158 18,9

Blancs/Blancos 68 88Nuls/Nulos 33 31Candidatures/ 5.075 100 4.865 100Candidaturas

BLOC 2.821 55,6 8 2.780 57,1 8PP 1.409 27,8 4 1.262 25,9 4PSOE 613 12,1 1 566 11,6 1ACORD 232 4,6 0 249 5,1 0

Altres 2003/Otros 2003 8 0,2 0

Mutxamel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.894 100 12.740 100Abstencio/Abstencion 5.322 35,7 4.229 33,2

Blancs/Blancos 129 82Nuls/Nulos 49 47Candidatures/ 9.398 100 8.382 100Candidaturas

PSOE 3.962 42,2 8 3.858 46,0 8PP 3.689 39,3 8 3.528 42,1 8ACORD 643 6,8 1 573 6,8 1G.D.A.M. 468 5,0 0BLOC-VERDS 297 3,2 0 423 5,0 0ESQUERRA-AM 215 2,3 0PSD 124 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Novelda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 19.924 100 19.441 100Abstencio/Abstencion 5.314 26,7 4.715 24,3

Blancs/Blancos 332 265Nuls/Nulos 215 144Candidatures/ 14.064 100 14.317 100Candidaturas

PP 6.378 45,3 10 6.086 42,5 11PSOE 5.068 36,0 8 4.968 34,7 8COMPROMÍS 2.423 17,2 3 1.785 12,5 2C.D.L. 195 1,4 0

Altres 2003/Otros 2003 1.478 10,3 0

Nucia, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.059 100 5.545 100Abstencio/Abstencion 3.094 34,2 1.656 29,9

Blancs/Blancos 84 32Nuls/Nulos 31 22Candidatures/ 5.853 100 3.835 100Candidaturas

PP 4.306 73,6 14 2.659 69,3 13PSOE 1.195 20,4 3 851 22,2 4I.I. 203 3,5 0 161 4,2 0ACORD 149 2,5 0

Altres 2003/Otros 2003 164 4,3 0

Page 88: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 87

Ondara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.601 100 4.471 100Abstencio/Abstencion 1.006 21,9 924 20,7

Blancs/Blancos 21 64Nuls/Nulos 37 41Candidatures/ 3.540 100 3.442 100Candidaturas

PP 1.911 54,0 7 1.970 57,2 8PSOE 1.047 29,6 4 614 17,8 2BLOC 582 16,4 2 858 24,9 3

Altres 2003/Otros 2003

Onil2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.917 100 5.608 100Abstencio/Abstencion 1.450 24,5 1.040 18,5

Blancs/Blancos 74 59Nuls/Nulos 74 47Candidatures/ 4.319 100 4.462 100Candidaturas

PP 2.658 61,5 9 1.934 43,3 6PSOE 1.000 23,2 3 1.476 33,1 5COMPROMÍS 485 11,2 1 898 20,1 2ERPV-AM 176 4,1 0

Altres 2003/Otros 2003 154 3,5 0

Orba2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.548 100 1.354 100Abstencio/Abstencion 398 25,7 256 18,9

Blancs/Blancos 19 15Nuls/Nulos 30 13Candidatures/ 1.101 100 1.070 100Candidaturas

PP 553 50,2 6 473 44,2 4BLOC 280 25,4 3 323 30,2 3PSOE 268 24,3 2 274 25,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Orihuela2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 44.208 100 41.083 100Abstencio/Abstencion 12.472 28,2 11.064 26,9

Blancs/Blancos 419 462Nuls/Nulos 208 198Candidatures/ 31.111 100 29.359 100Candidaturas

PP 14.113 45,4 14 15.276 52,0 14PSOE 7.114 22,9 7 4.554 15,5 4LVPV 2.829 9,1 3CLR. 1.881 6,0 1CL 1.423 4,6 0APOR 1.157 3,7 0PSD 1.149 3,7 0C.L.A.R.O. 916 2,9 0ACORD 417 1,3 0 989 3,4 0B.I.A. 112 0,4 0 213 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003 8.327 28,4 7

Page 89: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

88 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Orxa, l’Lorcha

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 613 100 631 100Abstencio/Abstencion 50 8,2 79 12,5

Blancs/Blancos 4 19Nuls/Nulos 7 5Candidatures/ 552 100 528 100Candidaturas

PP 289 52,4 4 167 31,6 2PSOE 249 45,1 3 235 44,5 3ACORD 14 2,5 0 126 23,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Orxeta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 620 100 497 100Abstencio/Abstencion 77 12,4 19 3,8

Blancs/Blancos 7 6Nuls/Nulos 7 5Candidatures/ 529 100 467 100Candidaturas

PSOE 210 39,7 3 254 54,4 4PP 164 31,0 2 212 45,4 3BLOC 112 21,2 2P.C.O. 43 8,1 0

Altres 2003/Otros 2003 1 0,2 0

Parcent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 823 100 667 100Abstencio/Abstencion 90 10,9 109 16,3

Blancs/Blancos 9 5Nuls/Nulos 8 10Candidatures/ 716 100 543 100Candidaturas

CDP 378 52,8 5 236 43,5 3PP 338 47,2 4 278 51,2 4

Altres 2003/Otros 2003 29 5,3 0

Pedreguer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.984 100 4.743 100Abstencio/Abstencion 1.199 24,1 979 20,6

Blancs/Blancos 45 85Nuls/Nulos 65 73Candidatures/ 3.675 100 3.606 100Candidaturas

PP 1.648 44,8 6 1.131 31,4 4PSOE 992 27,0 4 1.270 35,2 5BLOC 592 16,1 2AIXA 443 12,1 1 556 15,4 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 90: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 89

Pego2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.970 100 7.850 100Abstencio/Abstencion 1.245 15,6 1.255 16,0

Blancs/Blancos 78 65Nuls/Nulos 58 40Candidatures/ 6.597 100 6.490 100Candidaturas

PP 2.976 45,1 8 1.255 19,3 3CTPG-I 1.679 25,5 4PSOE 1.152 17,5 3 1.167 18,0 3BLOC 758 11,5 2 1.061 16,3 3ACORD 32 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003 3.007 46,3 8

Penaguila2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 300 100 326 100Abstencio/Abstencion 25 8,3 31 9,5

Blancs/Blancos 4 10Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 271 100 284 100Candidaturas

PP 86 31,7 2 79 27,8 2PSOE 77 28,4 2 142 50,0 4AE-CxP 71 26,2 2ACORD 37 13,7 1 63 22,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Petrer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 25.944 100 24.023 100Abstencio/Abstencion 8.988 34,6 7.500 31,2

Blancs/Blancos 277 302Nuls/Nulos 99 139Candidatures/ 16.585 100 16.082 100Candidaturas

PP 8.140 49,1 11 6.395 39,8 9PSOE 4.185 25,2 5 4.222 26,3 5ACORD 3.647 22,0 5 5.465 34,0 7VERDS-BLOC 613 3,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Pilar de la Horadada2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 10.280 100 8.614 100Abstencio/Abstencion 2.939 28,6 2.543 29,5

Blancs/Blancos 53 64Nuls/Nulos 44 18Candidatures/ 7.245 100 5.989 100Candidaturas

PSOE 3.298 45,5 8 3.094 51,7 9PP 2.696 37,2 7 2.230 37,2 6U.PILARENA 624 8,6 1AIH 450 6,2 1 665 11,1 2LVPV 135 1,9 0CDL 42 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 91: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

90 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Pinos, elPinoso

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.430 100 5.180 100Abstencio/Abstencion 1.167 21,5 733 14,2

Blancs/Blancos 74 76Nuls/Nulos 149 83Candidatures/ 4.040 100 4.288 100Candidaturas

PP 1.355 33,5 5 1.433 33,4 4UNIÓN Centro Liberal 1.045 25,9 4PSOE 779 19,3 2 894 20,8 3PSD 507 12,5 1BLOCVERDS 354 8,8 1 436 10,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Planes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 672 100 690 100Abstencio/Abstencion 69 10,3 100 14,5

Blancs/Blancos 5 5Nuls/Nulos 6 9Candidatures/ 592 100 576 100Candidaturas

PP 423 71,5 5 274 47,6 3PSOE 169 28,5 2 232 40,3 3

Altres 2003/Otros 2003 70 12,2 1

Poble Nou de Benitatxell, elBenitachell

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.438 100 1.819 100Abstencio/Abstencion 704 28,9 394 21,7

Blancs/Blancos 11 9Nuls/Nulos 12 10Candidatures/ 1.711 100 1.406 100Candidaturas

PIDEB 723 42,3 6PP 332 19,4 2 495 35,2 4CIBEN 230 13,4 1 332 23,6 3BLOC 218 12,7 1PSOE 208 12,2 1 277 19,7 2

Altres 2003/Otros 2003 302 21,5 2

Poblets, els2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.945 100 1.452 100Abstencio/Abstencion 685 35,2 389 26,8

Blancs/Blancos 12 12Nuls/Nulos 13 6Candidatures/ 1.235 100 1.045 100Candidaturas

PP 429 34,7 4 336 32,2 4I-PIREE 351 28,4 3 244 23,3 3PSOE 263 21,3 2 238 22,8 2BLOC 192 15,5 2 227 21,7 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 92: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 91

Polop2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.428 100 1.791 100Abstencio/Abstencion 629 25,9 341 19,0

Blancs/Blancos 21 7Nuls/Nulos 31 21Candidatures/ 1.747 100 1.422 100Candidaturas

PP 919 52,6 6 772 54,3 6G.D.P. 427 24,4 3 233 16,4 2PSOE 401 23,0 2 342 24,1 3

Altres 2003/Otros 2003 75 5,3 0

Quatretondeta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 152 100 162 100Abstencio/Abstencion 31 20,4 25 15,4

Blancs/Blancos 2 4Nuls/Nulos 5 7Candidatures/ 114 100 126 100Candidaturas

PSOE 62 54,4 4 70 55,6 4PP 36 31,6 1 46 36,5 1CVa 9 7,9 0BLOC 7 6,1 0 9 7,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Rafal2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.646 100 2.580 100Abstencio/Abstencion 324 12,2 378 14,7

Blancs/Blancos 30 40Nuls/Nulos 16 20Candidatures/ 2.276 100 2.142 100Candidaturas

PP 1.254 55,1 6 972 45,4 5PSOE 1.022 44,9 5 1.170 54,6 6

Altres 2003/Otros 2003

Rafol d’Almunia, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 371 100 314 100Abstencio/Abstencion 70 18,9 45 14,3

Blancs/Blancos 3 0Nuls/Nulos 4 0Candidatures/ 294 100 269 100Candidaturas

PP 181 61,6 5 180 66,9 5BLOC-VERDS 95 32,3 2 79 29,4 2PSOE 18 6,1 0 10 3,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 93: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

92 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Redovan2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.986 100 4.677 100Abstencio/Abstencion 854 17,1 903 19,3

Blancs/Blancos 61 50Nuls/Nulos 33 27Candidatures/ 4.038 100 3.697 100Candidaturas

PP 1.905 47,2 6 1.858 50,3 7PSOE 1.759 43,6 6 1.563 42,3 5ACORD 374 9,3 1 276 7,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Relleu2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 853 100 763 100Abstencio/Abstencion 170 19,9 141 18,5

Blancs/Blancos 5 0Nuls/Nulos 7 18Candidatures/ 671 100 604 100Candidaturas

PP 438 65,3 6 353 58,4 4PSOE 233 34,7 3 245 40,6 3

Altres 2003/Otros 2003 6 1,0 0

Rojales2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.996 100 5.258 100Abstencio/Abstencion 2.375 33,9 1.275 24,2

Blancs/Blancos 70 22Nuls/Nulos 63 31Candidatures/ 4.488 100 3.930 100Candidaturas

PSOE 1.982 44,2 8 2.203 56,1 7PP 1.840 41,0 7 1.727 43,9 6G.R.I.P. 666 14,8 2

Altres 2003/Otros 2003

Romana, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.781 100 1.719 100Abstencio/Abstencion 297 16,7 259 15,1

Blancs/Blancos 23 15Nuls/Nulos 16 23Candidatures/ 1.445 100 1.422 100Candidaturas

PP 905 62,6 7 658 46,3 5PSOE 536 37,1 4 595 41,8 5PSD 4 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 169 11,9 1

Page 94: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 93

Sagra2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 364 100 350 100Abstencio/Abstencion 56 15,4 42 12,0

Blancs/Blancos 2 4Nuls/Nulos 4 2Candidatures/ 302 100 302 100Candidaturas

PP 131 43,4 3 139 46,0 3PSOE 127 42,1 3 163 54,0 4BLOC-VERDS 44 14,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Salinas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.121 100 1.058 100Abstencio/Abstencion 167 14,9 128 12,1

Blancs/Blancos 6 4Nuls/Nulos 8 8Candidatures/ 940 100 918 100Candidaturas

JS 380 40,4 4PSOE 217 23,1 2 316 34,4 3PP 194 20,6 2 154 16,8 1SI 149 15,9 1

Altres 2003/Otros 2003 448 48,8 5

Sanet y Negrals2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 516 100 457 100Abstencio/Abstencion 58 11,2 42 9,2

Blancs/Blancos 4 2Nuls/Nulos 1 3Candidatures/ 453 100 410 100Candidaturas

PP 187 41,3 3 266 64,9 5I- II 173 38,2 3PSOE 93 20,5 1 139 33,9 2

Altres 2003/Otros 2003 5 1,2 0

San Fulgencio2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.209 100 3.495 100Abstencio/Abstencion 2.222 42,7 1.432 41,0

Blancs/Blancos 34 41Nuls/Nulos 41 16Candidatures/ 2.912 100 2.006 100Candidaturas

PSOE 646 22,2 3 600 29,9 4PP 639 21,9 3 500 24,9 3PARADISO-AIM 624 21,4 3APSFU 487 16,7 2 540 26,9 3PyO 403 13,8 2 161 8,0 1PSD 113 3,9 0

Altres 2003/Otros 2003 205 10,2 0

Page 95: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

94 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

San Isidro2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.205 100 999 100Abstencio/Abstencion 155 12,9 109 10,9

Blancs/Blancos 10 9Nuls/Nulos 6 9Candidatures/ 1.034 100 872 100Candidaturas

PSOE 585 56,6 5 546 62,6 6PP 449 43,4 4 326 37,4 3

Altres 2003/Otros 2003

San Miguel de Salinas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.486 100 2.837 100Abstencio/Abstencion 1.079 31,0 704 24,8

Blancs/Blancos 19 26Nuls/Nulos 13 30Candidatures/ 2.376 100 2.077 100Candidaturas

PP 1.335 56,2 9 704 33,9 4PSOE 420 17,7 2 570 27,4 3ACORD 358 15,1 2 316 15,2 2CDL 142 6,0 0PDESM 121 5,1 0 234 11,3 1

Altres 2003/Otros 2003 253 12,2 1

Santa Pola2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 19.913 100 16.365 100Abstencio/Abstencion 7.243 36,4 4.957 30,3

Blancs/Blancos 144 119Nuls/Nulos 109 88Candidatures/ 12.420 100 11.201 100Candidaturas

PP 8.014 64,5 14 5.328 47,6 11PSOE 3.352 27,0 6 4.087 36,5 8COMPROMÍS 1.054 8,5 1

Altres 2003/Otros 2003 1.786 15,9 2

Sant Joan d’Alacant2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.419 100 13.802 100Abstencio/Abstencion 5.422 35,2 4.460 32,3

Blancs/Blancos 215 98Nuls/Nulos 62 98Candidatures/ 9.732 100 9.146 100Candidaturas

PSOE 4.415 45,4 11 4.151 45,4 8PP 3.570 36,7 8 3.754 41,0 7BLOC-VERDS 805 8,3 2 614 6,7 1ACORD 466 4,8 0 511 5,6 1AdSJ 293 3,0 0Cva-PADE 152 1,6 0PSD 31 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 116 1,3 0

Page 96: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 95

Sant Vicent del RaspeigSan Vicente del Raspeig

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 37.341 100 31.473 100Abstencio/Abstencion 15.206 40,7 10.817 34,4

Blancs/Blancos 333 345Nuls/Nulos 103 100Candidatures/ 21.712 100 20.211 100Candidaturas

PP 11.618 53,5 12 9.740 48,2 11PSOE 6.988 32,2 7 5.821 28,8 7ACORD 1.856 8,5 2 1.824 9,0 2BLOC-VERDS 1.053 4,8 0 1.260 6,2 1PSD 197 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 1.566 7,7 0

Sax2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.417 100 6.959 100Abstencio/Abstencion 1.962 26,5 1.409 20,2

Blancs/Blancos 206 109Nuls/Nulos 68 62Candidatures/ 5.181 100 5.379 100Candidaturas

PSOE 2.895 55,9 7 2.796 52,0 7PP 2.286 44,1 6 2.279 42,4 6

Altres 2003/Otros 2003 304 5,7 0

Sella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 530 100 511 100Abstencio/Abstencion 62 11,7 69 13,5

Blancs/Blancos 7 9Nuls/Nulos 8 8Candidatures/ 453 100 425 100Candidaturas

PP 267 58,9 4 250 58,8 4PSOE 186 41,1 3 175 41,2 3

Altres 2003/Otros 2003

Senija2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 411 100 398 100Abstencio/Abstencion 58 14,1 88 22,1

Blancs/Blancos 0 4Nuls/Nulos 3 10Candidatures/ 350 100 296 100Candidaturas

BLOC 170 48,6 3 16 5,4 0PP 130 37,1 3 197 66,6 5PSOE 50 14,3 1 83 28,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 97: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

96 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Tarbena2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 489 100 533 100Abstencio/Abstencion 76 15,5 82 15,4

Blancs/Blancos 9 3Nuls/Nulos 14 12Candidatures/ 390 100 436 100Candidaturas

PP 200 51,3 4 190 43,6 3PSOE 190 48,7 3 246 56,4 4

Altres 2003/Otros 2003

Teulada2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.013 100 6.103 100Abstencio/Abstencion 2.785 39,7 1.814 29,7

Blancs/Blancos 49 43Nuls/Nulos 21 32Candidatures/ 4.158 100 4.214 100Candidaturas

PP 2.703 65,0 12 2.910 69,1 13PSOE 861 20,7 3 606 14,4 2I-ULC 541 13,0 2 553 13,1 2BLOC 53 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003 145 3,4 0

Tibi2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.252 100 1.073 100Abstencio/Abstencion 208 16,6 145 13,5

Blancs/Blancos 30 20Nuls/Nulos 25 16Candidatures/ 990 100 892 100Candidaturas

PSOE 577 58,3 6 464 52,0 5PP 340 34,3 3 390 43,7 4I.I. 67 6,8 0 27 3,0 0ACORD 5 0,5 0BLOC-VERDS 1 0,1 0 5 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003 6 0,7 0

Tollos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 59 100 39 100Abstencio/Abstencion 10 16,9 3 7,7

Blancs/Blancos 7 0Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 42 100 35 100Candidaturas

PP 41 97,6 1 26 74,3 1PSOE 1 2,4 0 6 17,1 0PSD 0 0 0BLOC 0 0 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 3 8,6 0

Page 98: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 97

Tormos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 268 100 248 100Abstencio/Abstencion 39 14,6 34 13,7

Blancs/Blancos 6 5Nuls/Nulos 5 3Candidatures/ 218 100 206 100Candidaturas

PSOE 109 50,0 4 58 28,2 2PP 109 50,0 3 141 68,4 5BLOC 0 0 0 7 3,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Torre de les Macanes, laTorremanzanas

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 597 100 573 100Abstencio/Abstencion 102 17,1 105 18,3

Blancs/Blancos 3 3Nuls/Nulos 1 11Candidatures/ 491 100 454 100Candidaturas

PP 148 30,1 3 102 22,5 2PSOE 146 29,7 2 169 37,2 3BLOC 137 27,9 2 130 28,6 2ACORD 30 6,1 0 50 11,0 0A.I.T. 21 4,3 0PSD 9 1,8 0

Altres 2003/Otros 2003 3 0,7 0

Torrevieja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 45.032 100 39.819 100Abstencio/Abstencion 22.453 49,9 18.021 45,3

Blancs/Blancos 318 225Nuls/Nulos 227 155Candidatures/ 22.048 100 21.418 100Candidaturas

PP 11.863 53,8 14 11.738 54,8 15PSOE 6.475 29,4 7 6.856 32,0 8ACORD 1.712 7,8 2 1.162 5,4 1LVPV 1.658 7,5 2PSD 268 1,2 0PH 72 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 1.662 7,8 1

Vall d’Alcala, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 199 100 187 100Abstencio/Abstencion 19 9,5 23 12,3

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 178 100 162 100Candidaturas

PP 96 53,9 4 87 53,7 4PSOE 81 45,5 1 70 43,2 1PSD 1 0,6 0BLOC 1 0,6 0 3 1,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 99: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

98 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Vall d’Ebo, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 309 100 337 100Abstencio/Abstencion 38 12,3 43 12,8

Blancs/Blancos 6 3Nuls/Nulos 8 1Candidatures/ 257 100 290 100Candidaturas

PSOE 164 63,8 5 173 59,7 4PP 88 34,2 2 115 39,7 3BLOC 5 1,9 0 2 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Vall de Gallinera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 589 100 598 100Abstencio/Abstencion 106 18,0 125 20,9

Blancs/Blancos 5 7Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 477 100 465 100Candidaturas

PP 244 51,2 4 195 41,9 3PSOE 136 28,5 2 137 29,5 2BLOC-VERDS 97 20,3 1 133 28,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Vall de laguar, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 820 100 796 100Abstencio/Abstencion 139 17,0 113 14,2

Blancs/Blancos 8 13Nuls/Nulos 3 5Candidatures/ 670 100 665 100Candidaturas

PSOE 277 41,3 3 308 46,3 4PP 274 40,9 3 224 33,7 2ESQUERRA-AM 119 17,8 1

Altres 2003/Otros 2003 133 20,0 1

Verger, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.255 100 3.064 100Abstencio/Abstencion 771 23,7 535 17,5

Blancs/Blancos 33 18Nuls/Nulos 32 22Candidatures/ 2.419 100 2.489 100Candidaturas

PP 811 33,5 4 665 26,7 3PSOE 716 29,6 4 1.120 45,0 5I- II 466 19,3 2 287 11,5 1BLOC 251 10,4 1 417 16,8 2PSD 175 7,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 100: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia d’Alacant/Municipios de la Provincia de Alicante 99

Vila Joiosa, laVillajoyosa

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 21.518 100 19.416 100Abstencio/Abstencion 7.031 32,7 5.351 27,6

Blancs/Blancos 185 147Nuls/Nulos 99 90Candidatures/ 14.204 100 13.828 100Candidaturas

PP 6.214 43,7 10 6.922 50,1 12PSOE 4.803 33,8 7 4.275 30,9 7I.I. 1.260 8,9 2 825 6,0 1BLOC-VERDS 993 7,0 1 1.130 8,2 1ACORD 934 6,6 1 676 4,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Villena2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 26.309 100 25.994 100Abstencio/Abstencion 6.951 26,4 7.147 27,5

Blancs/Blancos 364 426Nuls/Nulos 140 137Candidatures/ 18.854 100 18.284 100Candidaturas

PP 9.656 51,2 12 7.207 39,4 8PSOE 5.732 30,4 7 6.642 36,3 8LVE 1.608 8,5 2I.I. 875 4,6 0 1.628 8,9 2ACORD 523 2,8 0 2.649 14,5 3G.V. 340 1,8 0PSD 120 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003 158 0,9 0

XabiaJavea

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.485 100 14.106 100Abstencio/Abstencion 5.712 36,9 4.863 34,5

Blancs/Blancos 211 205Nuls/Nulos 166 128Candidatures/ 9.398 100 8.910 100Candidaturas

BLOC-CX 2.965 31,5 7 2.124 23,8 5PP 1.982 21,1 5 2.968 33,3 7NJ 1.749 18,6 4PSOE 1.585 16,9 4 2.084 23,4 5CPJ 639 6,8 1 800 9,0 2A.I.P 242 2,6 0gx 144 1,5 0ACORD 92 1,0 0

Altres 2003/Otros 2003

XaloJalon

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.974 100 1.789 100Abstencio/Abstencion 617 31,3 467 26,1

Blancs/Blancos 20 22Nuls/Nulos 24 21Candidatures/ 1.313 100 1.279 100Candidaturas

III 377 28,7 3PP 360 27,4 3 387 30,3 3BLOC 318 24,2 3 453 35,4 4PSOE 258 19,6 2 439 34,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Page 101: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

100 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

XixonaJijona

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.943 100 5.649 100Abstencio/Abstencion 1.673 28,2 1.544 27,3

Blancs/Blancos 94 62Nuls/Nulos 39 37Candidatures/ 4.137 100 4.006 100Candidaturas

PSOE 2.267 54,8 8 1.606 40,1 5PP 878 21,2 3 1.108 27,7 4ESQUERRA-AM 577 13,9 2BLOC 186 4,5 0 426 10,6 1PCIX 179 4,3 0 866 21,6 3ACORD 50 1,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 102: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

Page 103: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 104: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de Castello/Provincia de Castellon 103

Provıncia de CastelloProvincia de CastellonResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 419.892 100 401.356 100Abstencio/Abstencion 126.146 30,0 108.351 27,0

Blancs/Blancos 4.905 4.986Nuls/Nulos 2.891 2.888Candidatures/ 286.038 100 285.131 100Candidaturas

PP 133.594 46,7 581 130.283 45,7 550PSOE 105.300 36,8 411 104.257 36,6 403BLOC 15.728 5,5 22 20.184 7,1 34ACORD 7.842 2,7 5 11.266 4,0 13Indep. 4.157 1,5 33 468 0,2 4CVa 1.855 0,6 1ESQUERRA-AM 1.717 0,6 0 583 0,2 0COMPROMÍS 1.636 0,6 2E-2000 1.382 0,5 1PSD 1.297 0,5 7UV-LVE 1.275 0,4 4 6.785 2,4 13ARDE 681 0,2 2ELPV 229 0,1 0PH 132 0,0 0 193 0,1 0FA 2 0,0 0Resta/Resto 9.111 3,2 14

Altres 2003/Otros 2003 3.901 1,4 16

Comunitat Valenciana

2007Total % Con

3.581.308 1001.095.261 30,6

36.88918.837

2.431.323 100

1.148.943 47,3 2.770856.460 35,2 2.065

99.739 4,1 26072.622 3,0 101

103.476 4,3 12921.112 0,9 14522.802 0,9 2010.603 0,4 528.390 1,2 39

3.792 0,2 215.822 0,7 1820.683 0,9 29

681 0,0 27.532 0,3 7

907 0,0 0674 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 105: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

104 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Provıncia de CastelloProvincia de CastellonResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 283.161 40.975 14,5 4.032 750 237.404Gen. 79 311.627 68.026 21,8 3.302 791 239.508Loc. 79 310.788 84.822 27,3 2.611 1.286 222.069Gen. 82 314.300 44.182 14,1 7.736 1.089 261.293Aut. 83 322.614 81.299 25,2 2.950 1.576 236.789Loc. 83 322.558 78.228 24,3 1.530 3.266 239.534Gen. 86 338.496 75.040 22,2 5.593 1.450 256.413Aut. 87 330.096 77.669 23,5 3.025 3.154 246.248Eur. 87 330.335 77.423 23,4 2.950 2.655 247.307Loc. 87 329.728 76.250 23,1 3.937 3.440 246.101Eur. 89 338.355 130.464 38,6 2.421 2.589 202.881Gen. 89 341.504 84.268 24,7 2.366 1.673 253.197Aut. 91 347.039 96.124 27,7 1.770 2.674 246.471Loc. 91 347.027 94.929 27,4 2.391 2.988 246.719Gen. 93 356.994 67.386 18,9 2.267 1.881 285.441Eur. 94 363.668 128.133 35,2 1.312 2.141 232.082Aut. 95 369.434 87.595 23,7 1.689 2.887 277.263Loc. 95 367.950 84.689 23,0 2.549 3.619 277.093Gen. 96 373.239 68.809 18,4 1.885 2.559 299.986Aut. 99 384.335 113.653 29,6 2.315 5.002 263.365Loc. 99 384.859 113.246 29,4 3.331 4.894 263.388Eur. 99 386.321 115.945 30,0 2.942 4.781 262.653Gen. 00 387.823 102.007 26,3 2.391 3.751 279.674Aut. 03 400.471 109.203 27,3 2.450 4.920 284.024Loc. 03 401.356 108.351 27,0 2.888 4.986 285.131Gen. 04 401.559 86.682 21,6 2.703 5.025 307.149Eur. 04 403.280 195.028 48,4 795 1.263 206.194Aut. 07 404.239 116.812 28,9 2.385 4.604 280.438Loc. 07 419.892 126.146 30,0 2.891 4.905 286.038

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

250.000

300.000

350.000

400.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 106: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de Castello/Provincia de Castellon 105

Provıncia de CastelloProvincia de CastellonResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 14.596 6,1 80.133 33,8 14.029 5,9Gen. 79 8.382 3,5 85.727 35,8 17.361 7,2Loc. 79 3.483 1,6 72.790 32,8 18.652 8,4Gen. 82 73.826 28,3 130.200 49,8 8.280 3,2 1.589 0,6Aut. 83 81.303 34,3 117.019 49,4 13.364 5,6 10.687 4,5Loc. 83 74.114 30,9 112.555 47,0 13.573 5,7 4.671 2,0Gen. 86 86.032 33,6 119.250 46,5 6.155 2,4 5.556 2,2 1.351 0,5Aut. 87 76.575 31,1 102.082 41,5 13.800 5,6 7.748 3,1Eur. 87 75.715 30,6 103.793 42,0 6.646 2,7 8.872 3,6Loc. 87 77.792 31,6 103.583 42,1 14.520 5,9 3.229 1,3Eur. 89 62.142 30,6 88.262 43,5 6.938 3,4 5.103 2,5 3.573 1,8Gen. 89 86.359 34,1 106.223 42,0 14.004 5,5 6.267 2,5 3.254 1,3Aut. 91 87.908 35,7 103.069 41,8 11.964 4,9 12.267 5,0 12.953 5,3Loc. 91 88.094 35,7 102.011 41,3 10.994 4,5 11.356 4,6 9.586 3,9Gen. 93 128.916 45,2 113.752 39,9 20.250 7,1 6.135 2,1 5.014 1,8Eur. 94 110.585 47,6 76.843 33,1 21.336 9,2 6.199 2,7 8.357 3,6Aut. 95 127.777 46,1 99.700 36,0 22.982 8,3 11.754 4,2 12.218 4,4Loc. 95 127.511 46,0 97.050 35,0 19.284 7,0 14.776 5,3 9.590 3,5Gen. 96 140.578 46,9 120.997 40,3 23.003 7,7 4.341 1,4 5.933 2,0Aut. 99 132.300 50,2 92.771 35,2 11.186 4,2 14.220 5,4 11.681 4,4Loc. 99 127.697 48,5 90.991 34,5 12.425 4,7 14.987 5,7 10.001 3,8Eur. 99 132.729 50,5 95.472 36,3 10.251 3,9 8.201 3,1 9.115 3,5Gen. 00 152.462 54,5 100.177 35,8 10.773 3,9 6.678 2,4 3.511 1,3Aut. 03 139.118 49,0 105.447 37,1 12.707 4,5 16.864 5,9 5.843 2,1Loc. 03 130.283 45,7 104.257 36,6 11.266 4,0 20.184 7,1 6.785 2,4Gen. 04 142.462 46,4 139.236 45,3 10.322 3,4 6.325 2,1Eur. 04 101.633 49,3 90.773 44,0 4.587 2,2 2.766 1,3 611 0,3Aut. 07 140.670 50,2 108.126 38,6 22.264 7,9 1.542 0,5Loc. 07 133.594 46,7 105.300 36,8 11.424 4,0 15.728 5,5 1.275 0,4

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 107: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 108: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 107

Comarques/Comarcas

Els PortsResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.400 100 4.466 100Abstencio/Abstencion 862 19,6 767 17,2

Blancs/Blancos 103 110Nuls/Nulos 108 95Candidatures/ 3.327 100 3.494 100Candidaturas

PSOE 1.886 56,7 33 1.854 53,1 26PP 1.421 42,7 32 1.640 46,9 35CVa 14 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

105.300 36,8 411133.594 46,7 581

1.855 0,6 1

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 109: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

108 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Els PortsResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 5.714 1.103 19,3 64 7 4.540Gen. 79 6.134 1.928 31,4 59 8 4.139Loc. 79 6.124 2.344 38,3 66 34 3.680Gen. 82 5.551 1.173 21,1 109 23 4.246Aut. 83 5.539 1.617 29,2 82 24 3.816Loc. 83 5.539 1.596 28,8 51 89 3.803Gen. 86 5.570 1.548 27,8 81 38 3.903Aut. 87 5.162 1.466 28,4 81 50 3.565Eur. 87 5.158 1.470 28,5 69 54 3.565Loc. 87 5.089 1.380 27,1 212 343 3.154Eur. 89 5.031 2.130 42,3 50 49 2.802Gen. 89 5.003 1.289 25,8 32 32 3.650Aut. 91 4.910 953 19,4 16 63 3.878Loc. 91 4.909 932 19,0 59 111 3.807Gen. 93 4.725 879 18,6 53 46 3.747Eur. 94 4.664 1.418 30,4 24 37 3.185Aut. 95 4.670 741 15,9 38 49 3.842Loc. 95 4.682 741 15,8 70 63 3.808Gen. 96 4.647 835 18,0 67 32 3.713Aut. 99 4.615 765 16,6 49 45 3.756Loc. 99 4.684 811 17,3 68 56 3.749Eur. 99 4.682 857 18,3 46 45 3.734Gen. 00 4.534 902 19,9 55 46 3.531Aut. 03 4.350 665 15,3 34 52 3.599Loc. 03 4.466 767 17,2 95 110 3.494Gen. 04 4.309 704 16,3 56 61 3.488Eur. 04 4.284 1.527 35,6 21 25 2.711Aut. 07 4.166 711 17,1 52 62 3.341Loc. 07 4.400 862 19,6 108 103 3.327

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 110: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 109

Els PortsResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 314 6,9 643 14,2 164 3,6Gen. 79 73 1,8 1.055 25,5 71 1,7Loc. 79 1.208 32,8Gen. 82 981 23,1 1.436 33,8 31 0,7 13 0,3Aut. 83 1.606 42,1 1.486 38,9 22 0,6 99 2,6Loc. 83 1.595 41,9 1.370 36,0Gen. 86 1.505 38,6 1.623 41,6 46 1,2 69 1,8 11 0,3Aut. 87 1.538 43,1 1.527 42,8 74 2,1 16 0,4Eur. 87 1.510 42,4 1.532 43,0 19 0,5 11 0,3Loc. 87 1.168 37,0 1.986 63,0Eur. 89 1.123 40,1 1.196 42,7 57 2,0 56 2,0 23 0,8Gen. 89 1.537 42,1 1.556 42,6 79 2,2 65 1,8 17 0,5Aut. 91 1.689 43,6 1.916 49,4 46 1,2 85 2,2 25 0,6Loc. 91 1.672 43,9 2.091 54,9 19 0,5Gen. 93 1.746 46,6 1.627 43,4 122 3,3 33 0,9 14 0,4Eur. 94 1.478 46,4 1.334 41,9 152 4,8 46 1,4 65 2,0Aut. 95 1.835 47,8 1.798 46,8 102 2,7 53 1,4 39 1,0Loc. 95 1.862 48,9 1.916 50,3Gen. 96 1.822 49,1 1.653 44,5 139 3,7 24 0,6 21 0,6Aut. 99 1.713 45,6 1.826 48,6 37 1,0 71 1,9 97 2,6Loc. 99 1.728 46,1 1.907 50,9 89 2,4Eur. 99 1.764 47,2 1.722 46,1 48 1,3 32 0,9 80 2,1Gen. 00 1.799 50,9 1.494 42,3 86 2,4 51 1,4 33 0,9Aut. 03 1.681 46,7 1.730 48,1 65 1,8 54 1,5 11 0,3Loc. 03 1.640 46,9 1.854 53,1Gen. 04 1.558 44,7 1.749 50,1 63 1,8 23 0,7Eur. 04 1.205 44,4 1.344 49,6 57 2,1 25 0,9 1 0,0Aut. 07 1.497 44,8 1.666 49,9 116 3,5 2 0,1Loc. 07 1.421 42,7 1.886 56,7

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

PP PP

PSOE

PSOE

EU EUBLOC BLOCUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 111: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

110 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Alt MaestratResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.474 100 6.809 100Abstencio/Abstencion 1.457 22,5 1.225 18,0

Blancs/Blancos 232 125Nuls/Nulos 138 175Candidatures/ 4.647 100 5.284 100Candidaturas

PP 2.632 56,6 44 2.699 51,1 40PSOE 1.993 42,9 21 1.732 32,8 19

Altres 2003/Otros 2003 850 16,1 6

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 112: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 111

L’Alt MaestratResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 8.371 1.626 19,4 75 8 6.662Gen. 79 8.774 2.855 32,5 122 22 5.775Loc. 79 8.748 3.455 39,5 71 17 5.205Gen. 82 8.304 1.828 22,0 140 42 6.294Aut. 83 8.273 2.337 28,2 49 39 5.848Loc. 83 8.273 2.294 27,7 73 86 5.820Gen. 86 8.323 2.276 27,3 110 63 5.874Aut. 87 8.095 2.111 26,1 55 106 5.823Eur. 87 8.086 2.108 26,1 46 121 5.811Loc. 87 8.093 2.028 25,1 94 219 5.752Eur. 89 7.848 3.580 45,6 72 85 4.111Gen. 89 7.839 2.324 29,6 45 73 5.397Aut. 91 7.702 1.596 20,7 28 95 5.983Loc. 91 7.689 1.520 19,8 66 76 6.027Gen. 93 7.484 1.534 20,5 55 53 5.842Eur. 94 7.415 2.506 33,8 41 63 4.805Aut. 95 7.390 1.243 16,8 39 64 6.044Loc. 95 7.417 1.239 16,7 91 69 6.018Gen. 96 7.336 1.394 19,0 60 63 5.819Aut. 99 7.222 1.341 18,6 67 133 5.681Loc. 99 7.166 1.232 17,2 121 107 5.706Eur. 99 7.210 1.343 18,6 80 149 5.638Gen. 00 7.080 1.561 22,0 68 76 5.375Aut. 03 6.728 1.156 17,2 63 98 5.411Loc. 03 6.809 1.225 18,0 175 125 5.284Gen. 04 6.685 1.224 18,3 74 78 5.309Eur. 04 6.656 2.713 40,8 37 32 3.874Aut. 07 6.287 1.362 21,7 65 90 4.770Loc. 07 6.474 1.457 22,5 138 232 4.647

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

5.000

6.000

7.000

8.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 113: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

112 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Alt MaestratResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 754 11,3 1.129 16,9 119 1,8Gen. 79 108 1,9 1.467 25,4 139 2,4Loc. 79 1.038 19,9 722 13,9Gen. 82 1.541 24,5 2.183 34,7 68 1,1 26 0,4Aut. 83 2.991 51,1 2.035 34,8 115 2,0 134 2,3Loc. 83 2.932 50,4 1.963 33,7 112 1,9Gen. 86 2.582 44,0 2.305 39,2 86 1,5 115 2,0 27 0,5Aut. 87 2.556 43,9 2.424 41,6 293 5,0 29 0,5Eur. 87 2.698 46,4 2.394 41,2 111 1,9 18 0,3Loc. 87 2.280 39,6 2.691 46,8 254 4,4Eur. 89 1.594 38,8 1.578 38,4 89 2,2 69 1,7 27 0,7Gen. 89 2.302 42,7 1.942 36,0 223 4,1 94 1,7 21 0,4Aut. 91 2.419 40,4 2.689 44,9 201 3,4 178 3,0 82 1,4Loc. 91 2.102 34,9 2.926 48,5 224 3,7 61 1,0Gen. 93 3.087 52,8 2.132 36,5 237 4,1 86 1,5 64 1,1Eur. 94 2.567 53,4 1.621 33,7 315 6,6 85 1,8 117 2,4Aut. 95 2.895 47,9 2.501 41,4 319 5,3 123 2,0 184 3,0Loc. 95 2.643 43,9 2.841 47,2 292 4,9 165 2,7Gen. 96 3.157 54,3 2.159 37,1 315 5,4 48 0,8 91 1,6Aut. 99 3.204 56,4 2.023 35,6 112 2,0 180 3,2 141 2,5Loc. 99 2.925 51,3 1.863 32,6 45 0,8 16 0,3Eur. 99 3.222 57,1 2.023 35,9 96 1,7 95 1,7 116 2,1Gen. 00 3.284 61,1 1.770 32,9 148 2,8 85 1,6 21 0,4Aut. 03 2.900 53,6 1.854 34,3 188 3,5 406 7,5 14 0,3Loc. 03 2.699 51,1 1.732 32,8 246 4,7 361 6,8Gen. 04 2.699 50,8 2.296 43,2 174 3,3 45 0,8Eur. 04 1.999 51,6 1.668 43,1 91 2,3 22 0,6 1 0,0Aut. 07 2.626 55,1 1.827 38,3 204 4,3 21 0,4Loc. 07 2.632 56,6 1.993 42,9

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50 PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 114: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 113

El Baix MaestratResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 57.180 100 53.978 100Abstencio/Abstencion 15.978 27,9 13.426 24,9

Blancs/Blancos 665 676Nuls/Nulos 487 530Candidatures/ 40.054 100 39.346 100Candidaturas

PP 19.020 47,5 84 16.954 43,1 82PSOE 12.208 30,5 62 13.141 33,4 64BLOC 2.519 6,3 4 4.039 10,3 11Indep. 1.554 3,9 11ACORD 912 2,3 0 1.168 3,0 1ESQUERRA-AM 842 2,1 0PSD 117 0,3 4CVa 62 0,2 0UV-LVE 41 0,1 0 562 1,4 3Resta/Resto 2.779 6,9 5

Altres 2003/Otros 2003 1.175 3,0 0

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

9.111 3,2 1415.728 5,5 22

4.157 1,5 337.842 2,7 51.717 0,6 01.297 0,5 71.855 0,6 11.275 0,4 4

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 115: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

114 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Baix MaestratResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 39.194 5.743 14,7 514 77 32.860Gen. 79 42.350 9.700 22,9 456 74 32.120Loc. 79 42.211 10.722 25,4 317 188 30.984Gen. 82 42.066 6.748 16,0 1.074 163 34.081Aut. 83 42.848 10.834 25,3 435 223 31.356Loc. 83 42.848 10.190 23,8 150 416 32.092Gen. 86 44.637 10.831 24,3 732 204 32.870Aut. 87 43.753 9.527 21,8 367 327 33.532Eur. 87 43.686 9.457 21,6 360 301 33.568Loc. 87 43.755 9.323 21,3 381 267 33.784Eur. 89 44.711 18.193 40,7 311 290 25.917Gen. 89 45.093 10.942 24,3 383 213 33.555Aut. 91 46.072 10.058 21,8 307 317 35.390Loc. 91 46.127 9.995 21,7 365 310 35.457Gen. 93 47.310 8.679 18,3 263 234 38.134Eur. 94 48.288 16.402 34,0 173 287 31.426Aut. 95 49.149 11.051 22,5 253 423 37.422Loc. 95 49.209 10.327 21,0 381 471 38.030Gen. 96 49.569 9.056 18,3 275 347 39.891Aut. 99 51.379 13.129 25,6 420 775 37.055Loc. 99 51.890 13.128 25,3 531 677 37.554Eur. 99 51.447 13.099 25,5 546 768 37.034Gen. 00 51.331 13.485 26,3 390 473 36.983Aut. 03 52.409 12.457 23,8 478 689 38.785Loc. 03 53.978 13.426 24,9 530 676 39.346Gen. 04 52.551 11.663 22,2 498 690 39.700Eur. 04 53.248 25.989 48,8 150 178 26.931Aut. 07 53.671 14.238 26,5 473 678 38.282Loc. 07 57.180 15.978 27,9 487 665 40.054

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 116: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 115

El Baix MaestratResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.490 4,5 12.438 37,9 1.714 5,2Gen. 79 897 2,8 12.628 39,3 1.771 5,5Loc. 79 11.094 35,8 1.035 3,3Gen. 82 10.250 30,1 17.486 51,3 700 2,1 144 0,4Aut. 83 11.014 35,1 16.268 51,9 1.089 3,5 1.069 3,4Loc. 83 8.757 27,3 14.041 43,8 1.088 3,4 366 1,1Gen. 86 11.723 35,7 15.659 47,6 593 1,8 350 1,1 133 0,4Aut. 87 11.381 33,9 14.628 43,6 1.109 3,3 320 1,0Eur. 87 11.670 34,8 14.976 44,6 599 1,8 211 0,6Loc. 87 12.112 35,9 14.892 44,1 985 2,9 67 0,2Eur. 89 8.628 33,3 11.665 45,0 495 1,9 317 1,2 474 1,8Gen. 89 12.368 36,9 14.280 42,6 1.239 3,7 354 1,1 344 1,0Aut. 91 14.571 41,2 14.993 42,4 957 2,7 1.146 3,2 1.361 3,8Loc. 91 14.922 42,1 15.059 42,5 944 2,7 926 2,6 1.043 2,9Gen. 93 18.268 47,9 15.127 39,7 2.138 5,6 617 1,6 678 1,8Eur. 94 15.094 48,0 11.099 35,3 2.131 6,8 831 2,6 1.179 3,8Aut. 95 17.334 46,3 14.380 38,4 2.275 6,1 1.482 4,0 1.707 4,6Loc. 95 17.726 46,6 14.502 38,1 2.158 5,7 1.799 4,7 1.531 4,0Gen. 96 18.909 47,4 16.614 41,6 2.304 5,8 441 1,1 829 2,1Aut. 99 18.316 49,4 12.900 34,8 1.222 3,3 2.364 6,4 2.088 5,6Loc. 99 18.020 48,0 12.173 32,4 1.157 3,1 2.724 7,3 1.509 4,0Eur. 99 18.626 50,3 13.396 36,2 1.144 3,1 1.465 4,0 1.433 3,9Gen. 00 20.074 54,3 13.598 36,8 1.094 3,0 947 2,6 546 1,5Aut. 03 18.512 47,7 14.314 36,9 1.386 3,6 3.244 8,4 770 2,0Loc. 03 16.954 43,1 13.141 33,4 1.168 3,0 4.039 10,3 562 1,4Gen. 04 18.067 45,5 18.225 45,9 1.190 3,0 993 2,5Eur. 04 12.697 47,1 12.412 46,1 449 1,7 426 1,6 68 0,3Aut. 07 19.155 50,0 14.488 37,8 3.254 8,5 167 0,4Loc. 07 19.020 47,5 12.208 30,5 1.754 4,4 2.519 6,3 41 0,1

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 117: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

116 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’AlcalatenResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 13.172 100 12.880 100Abstencio/Abstencion 3.110 23,6 2.639 20,5

Blancs/Blancos 167 145Nuls/Nulos 125 137Candidatures/ 9.770 100 9.959 100Candidaturas

PSOE 4.324 44,3 35 5.313 53,3 36PP 3.845 39,4 33 3.358 33,7 27BLOC 547 5,6 2 127 1,3 1ACORD 187 1,9 0 228 2,3 0Indep. 165 1,7 4CVa 143 1,5 0ESQUERRA-AM 30 0,3 0Resta/Resto 524 5,4 1

Altres 2003/Otros 2003 473 4,7 4

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

105.300 36,8 411133.594 46,7 581

15.728 5,5 229.111 3,2 147.842 2,7 54.157 1,5 331.855 0,6 11.717 0,6 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 118: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 117

L’AlcalatenResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 11.540 1.805 15,6 190 5 9.540Gen. 79 12.445 3.201 25,7 90 17 9.137Loc. 79 12.435 4.100 33,0 164 80 8.091Gen. 82 12.106 2.141 17,7 251 41 9.673Aut. 83 12.195 3.235 26,5 100 84 8.776Loc. 83 12.195 3.124 25,6 149 158 8.764Gen. 86 12.420 3.222 25,9 141 63 8.994Aut. 87 12.122 2.881 23,8 115 107 9.019Eur. 87 12.116 2.889 23,8 134 111 8.982Loc. 87 12.118 2.816 23,2 172 115 9.015Eur. 89 12.009 5.192 43,2 94 101 6.622Gen. 89 12.054 3.547 29,4 74 90 8.343Aut. 91 12.037 2.571 21,4 53 112 9.301Loc. 91 12.033 2.536 21,1 70 198 9.229Gen. 93 11.923 2.320 19,5 49 77 9.477Eur. 94 11.843 4.195 35,4 47 71 7.530Aut. 95 11.951 2.223 18,6 39 94 9.595Loc. 95 11.965 2.214 18,5 66 151 9.534Gen. 96 12.045 2.146 17,8 51 99 9.749Aut. 99 12.499 3.007 24,1 60 161 9.271Loc. 99 12.449 2.922 23,5 131 161 9.235Eur. 99 12.438 2.983 24,0 76 189 9.190Gen. 00 12.438 3.047 24,5 78 143 9.170Aut. 03 12.811 2.656 20,7 108 147 9.900Loc. 03 12.880 2.639 20,5 137 145 9.959Gen. 04 12.823 2.621 20,4 91 172 9.939Eur. 04 12.843 6.049 47,1 46 47 6.701Aut. 07 12.931 3.056 23,6 80 181 9.614Loc. 07 13.172 3.110 23,6 125 167 9.770

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 119: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

118 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’AlcalatenResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 569 6,0 1.683 17,6 447 4,7Gen. 79 162 1,8 2.500 27,4 495 5,4Loc. 79 1.887 23,3 265 3,3Gen. 82 2.826 29,2 4.306 44,5 189 2,0 34 0,4Aut. 83 3.260 37,1 4.245 48,4 505 5,8 213 2,4Loc. 83 3.246 37,0 4.062 46,3 700 8,0Gen. 86 3.164 35,2 4.215 46,9 207 2,3 184 2,0 27 0,3Aut. 87 2.820 31,3 4.075 45,2 341 3,8 81 0,9Eur. 87 3.011 33,5 4.118 45,8 207 2,3 76 0,8Loc. 87 3.041 33,7 4.808 53,3 414 4,6Eur. 89 1.939 29,3 3.043 46,0 233 3,5 131 2,0 51 0,8Gen. 89 2.809 33,7 3.800 45,5 387 4,6 163 2,0 49 0,6Aut. 91 3.017 32,4 4.884 52,5 366 3,9 456 4,9 217 2,3Loc. 91 2.675 29,0 4.549 49,3 367 4,0 360 3,9Gen. 93 3.677 38,8 4.498 47,5 600 6,3 156 1,6 110 1,2Eur. 94 3.006 39,9 3.188 42,3 678 9,0 172 2,3 286 3,8Aut. 95 3.781 39,4 4.398 45,8 697 7,3 343 3,6 252 2,6Loc. 95 3.796 39,8 4.504 47,2 652 6,8 383 4,0 6 0,1Gen. 96 4.055 41,6 4.593 47,1 770 7,9 116 1,2 107 1,1Aut. 99 4.488 48,4 3.647 39,3 464 5,0 287 3,1 350 3,8Loc. 99 3.554 38,5 2.852 30,9 2.420 26,2 232 2,5 222 2,4Eur. 99 4.430 48,2 3.708 40,3 428 4,7 182 2,0 270 2,9Gen. 00 4.682 51,1 3.729 40,7 391 4,3 150 1,6 76 0,8Aut. 03 4.141 41,8 4.958 50,1 300 3,0 309 3,1 57 0,6Loc. 03 3.358 33,7 5.313 53,3 228 2,3 127 1,3Gen. 04 4.161 41,9 5.220 52,5 269 2,7 82 0,8Eur. 04 2.950 44,0 3.406 50,8 80 1,2 46 0,7 9 0,1Aut. 07 4.410 45,9 4.274 44,5 632 6,6 32 0,3Loc. 07 3.845 39,4 4.324 44,3 217 2,2 547 5,6

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PPPP

PSOE

PSOE

EU EUBLOC

BLOC

UVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 120: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 119

La Plana AltaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 175.171 100 165.943 100Abstencio/Abstencion 60.807 34,7 52.617 31,7

Blancs/Blancos 1.989 2.012Nuls/Nulos 926 888Candidatures/ 111.487 100 110.426 100Candidaturas

PP 52.993 47,5 95 53.810 48,7 95PSOE 41.988 37,7 68 39.669 35,9 68BLOC 7.241 6,5 10 8.110 7,3 9ACORD 3.803 3,4 2 3.865 3,5 2Indep. 2.028 1,8 15E-2000 755 0,7 0ESQUERRA-AM 459 0,4 0 583 0,5 0PSD 295 0,3 0UV-LVE 283 0,3 0 2.525 2,3 4CVa 214 0,2 0PH 132 0,1 0 193 0,2 0Resta/Resto 1.294 1,2 1

Altres 2003/Otros 2003 293 0,3 0

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

15.728 5,5 227.842 2,7 54.157 1,5 339.111 3,2 141.382 0,5 11.717 0,6 01.297 0,5 71.275 0,4 41.855 0,6 1

132 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 121: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

120 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Plana AltaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 102.701 14.187 13,8 1.847 373 86.294Gen. 79 113.886 26.263 23,1 1.341 411 85.871Loc. 79 113.548 34.509 30,4 852 328 77.859Gen. 82 118.717 16.909 14,2 3.204 425 98.179Aut. 83 122.258 33.878 27,7 1.136 602 86.642Loc. 83 122.258 32.859 26,9 493 1.096 87.810Gen. 86 129.795 31.189 24,0 2.180 568 95.858Aut. 87 127.028 35.923 28,3 1.179 1.357 88.569Eur. 87 126.912 35.764 28,2 1.135 1.002 89.011Loc. 87 127.034 35.452 27,9 1.353 1.076 89.153Eur. 89 131.964 56.107 42,5 860 1.071 73.926Gen. 89 133.549 36.687 27,5 886 699 95.277Aut. 91 137.032 47.381 34,6 578 1.125 87.948Loc. 91 136.871 46.857 34,2 578 1.030 88.406Gen. 93 142.435 30.080 21,1 922 819 110.614Eur. 94 146.372 56.791 38,8 616 876 88.089Aut. 95 148.297 41.043 27,7 615 1.250 105.389Loc. 95 149.065 41.601 27,9 880 1.372 105.212Gen. 96 150.670 30.323 20,1 692 1.151 118.504Aut. 99 156.353 55.547 35,5 805 2.175 97.826Loc. 99 156.529 55.200 35,3 1.068 1.961 98.300Eur. 99 155.477 54.837 35,3 957 1.927 97.756Gen. 00 157.001 44.656 28,4 874 1.759 109.712Aut. 03 163.532 50.760 31,0 852 2.151 109.769Loc. 03 165.943 52.617 31,7 888 2.012 110.426Gen. 04 164.361 37.295 22,7 965 2.335 123.766Eur. 04 165.015 84.510 51,2 236 479 79.790Aut. 07 167.449 55.874 33,4 819 1.931 108.825Loc. 07 175.171 60.807 34,7 926 1.989 111.487

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 122: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 121

La Plana AltaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 4.590 5,3 30.269 35,1 4.046 4,7Gen. 79 4.099 4,8 31.963 37,2 5.518 6,4Loc. 79 2.702 3,5 28.632 36,8 5.887 7,6Gen. 82 30.691 31,3 50.735 51,7 1.958 2,0 466 0,5Aut. 83 27.685 32,0 47.348 54,6 2.338 2,7 4.191 4,8Loc. 83 26.031 29,6 48.674 55,4 1.957 2,2 2.213 2,5Gen. 86 31.984 33,4 45.040 47,0 1.811 1,9 2.260 2,4 289 0,3Aut. 87 28.015 31,6 36.232 40,9 5.003 5,6 1.558 1,8Eur. 87 27.905 31,4 36.847 41,4 1.763 2,0 1.748 2,0Loc. 87 27.836 31,2 35.919 40,3 4.614 5,2 592 0,7Eur. 89 22.534 30,5 31.105 42,1 2.345 3,2 2.242 3,0 834 1,1Gen. 89 33.295 34,9 38.506 40,4 5.550 5,8 2.703 2,8 759 0,8Aut. 91 34.365 39,1 32.892 37,4 4.735 5,4 4.769 5,4 3.635 4,1Loc. 91 34.132 38,6 31.721 35,9 3.745 4,2 4.353 4,9 2.324 2,6Gen. 93 52.227 47,2 42.207 38,2 8.331 7,5 2.425 2,2 1.020 0,9Eur. 94 44.480 50,5 26.403 30,0 8.978 10,2 2.525 2,9 2.019 2,3Aut. 95 52.168 49,5 33.680 32,0 10.451 9,9 4.705 4,5 3.261 3,1Loc. 95 52.902 50,3 30.306 28,8 8.487 8,1 6.536 6,2 2.220 2,1Gen. 96 57.275 48,3 45.339 38,3 9.845 8,3 1.834 1,5 1.983 1,7Aut. 99 51.163 52,3 32.495 33,2 3.977 4,1 6.351 6,5 3.364 3,4Loc. 99 50.107 51,0 31.052 31,6 3.349 3,4 6.771 6,9 3.151 3,2Eur. 99 51.348 52,5 33.600 34,4 3.602 3,7 3.440 3,5 2.619 2,7Gen. 00 62.055 56,6 36.754 33,5 4.194 3,8 2.886 2,6 862 0,8Aut. 03 55.584 50,6 39.507 36,0 4.666 4,3 6.656 6,1 1.689 1,5Loc. 03 53.810 48,7 39.669 35,9 3.865 3,5 8.110 7,3 2.525 2,3Gen. 04 57.627 46,6 55.377 44,7 4.035 3,3 2.726 2,2Eur. 04 40.135 50,3 34.225 42,9 1.814 2,3 1.159 1,5 109 0,1Aut. 07 54.164 49,8 42.476 39,0 9.396 8,6 369 0,3Loc. 07 52.993 47,5 41.988 37,7 4.262 3,8 7.241 6,5 283 0,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 123: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

122 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Plana BaixaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 139.035 100 133.797 100Abstencio/Abstencion 39.918 28,7 34.554 25,8

Blancs/Blancos 1.439 1.610Nuls/Nulos 759 806Candidatures/ 96.962 100 96.827 100Candidaturas

PP 43.066 44,4 111 41.393 42,7 104PSOE 35.450 36,6 100 34.871 36,0 99BLOC 5.370 5,5 6 7.498 7,7 11ACORD 2.768 2,9 2 5.533 5,7 6COMPROMÍS 1.636 1,7 2CVa 1.391 1,4 1UV-LVE 951 1,0 4 3.698 3,8 6PSD 769 0,8 2E-2000 627 0,6 1ESQUERRA-AM 386 0,4 0ELPV 229 0,2 0Indep. 97 0,1 1Resta/Resto 4.225 4,4 6

Altres 2003/Otros 2003 526 0,5 2

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

15.728 5,5 229.111 3,2 147.842 2,7 51.636 0,6 21.855 0,6 11.275 0,4 41.297 0,5 71.382 0,5 11.717 0,6 0

229 0,1 04.157 1,5 33

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 124: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 123

La Plana BaixaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 92.233 9.345 10,1 1.051 250 81.587Gen. 79 103.360 17.925 17,3 1.051 219 84.165Loc. 79 103.058 22.360 21,7 686 458 79.554Gen. 82 104.199 11.766 11,3 2.405 320 89.708Aut. 83 107.406 23.798 22,2 932 509 82.167Loc. 83 107.406 23.185 21,6 407 991 82.823Gen. 86 109.356 19.553 17,9 1.888 433 87.482Aut. 87 109.986 21.377 19,4 1.009 1.060 86.540Eur. 87 110.465 21.365 19,3 1.004 942 87.154Loc. 87 110.542 21.294 19,3 1.241 948 87.059Eur. 89 113.052 37.333 33,0 854 880 73.985Gen. 89 113.969 24.402 21,4 854 496 88.217Aut. 91 116.072 29.242 25,2 625 750 85.455Loc. 91 116.116 29.163 25,1 873 939 85.141Gen. 93 117.586 18.675 15,9 741 535 97.635Eur. 94 119.928 39.564 33,0 327 685 79.352Aut. 95 122.213 26.652 21,8 535 843 94.183Loc. 95 122.204 25.691 21,0 727 1.078 94.708Gen. 96 123.391 20.293 16,4 595 747 101.756Aut. 99 128.861 36.977 28,7 709 1.422 89.753Loc. 99 128.566 36.450 28,4 986 1.554 89.576Eur. 99 127.986 36.270 28,3 985 1.426 89.305Gen. 00 128.551 31.844 24,8 718 1.057 94.932Aut. 03 132.608 33.778 25,5 731 1.566 96.533Loc. 03 133.797 34.554 25,8 806 1.610 96.827Gen. 04 133.437 26.650 20,0 781 1.467 104.539Eur. 04 133.841 63.679 47,6 229 427 69.506Aut. 07 135.982 37.928 27,9 685 1.423 95.946Loc. 07 139.035 39.918 28,7 759 1.439 96.962

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 125: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

124 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Plana BaixaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 5.206 6,4 30.081 36,9 7.118 8,7Gen. 79 2.626 3,1 30.284 36,0 8.584 10,2Loc. 79 691 0,9 24.675 31,0 10.143 12,7Gen. 82 22.916 25,5 45.318 50,5 4.947 5,5 892 1,0Aut. 83 26.774 32,6 36.975 45,0 8.701 10,6 4.871 5,9Loc. 83 24.269 29,3 35.339 42,7 9.235 11,2 2.092 2,5Gen. 86 27.610 31,6 40.545 46,3 3.044 3,5 2.467 2,8 687 0,8Aut. 87 23.725 27,4 34.998 40,4 6.141 7,1 5.435 6,3Eur. 87 22.331 25,6 35.412 40,6 3.375 3,9 6.646 7,6Loc. 87 25.266 29,0 35.136 40,4 7.653 8,8 2.570 3,0Eur. 89 21.416 28,9 32.283 43,6 3.208 4,3 2.182 2,9 2.029 2,7Gen. 89 27.730 31,4 37.299 42,3 5.648 6,4 2.823 3,2 1.972 2,2Aut. 91 25.381 29,7 36.693 42,9 4.757 5,6 5.538 6,5 7.370 8,6Loc. 91 26.433 31,0 36.704 43,1 5.023 5,9 5.698 6,7 6.044 7,1Gen. 93 41.663 42,7 39.272 40,2 7.596 7,8 2.777 2,8 2.979 3,1Eur. 94 36.131 45,5 25.871 32,6 7.829 9,9 2.487 3,1 4.427 5,6Aut. 95 39.807 42,3 34.158 36,3 7.750 8,2 4.982 5,3 6.515 6,9Loc. 95 38.695 40,9 34.907 36,9 6.740 7,1 6.058 6,4 5.632 5,9Gen. 96 45.646 44,9 41.529 40,8 8.323 8,2 1.841 1,8 2.768 2,7Aut. 99 42.553 47,4 32.150 35,8 4.650 5,2 4.776 5,3 5.236 5,8Loc. 99 40.784 45,5 33.570 37,5 4.997 5,6 5.215 5,8 4.781 5,3Eur. 99 42.720 47,8 33.097 37,1 4.259 4,8 2.947 3,3 4.320 4,8Gen. 00 49.865 52,5 34.844 36,7 4.103 4,3 2.449 2,6 1.885 2,0Aut. 03 45.733 47,4 35.177 36,4 5.252 5,4 6.048 6,3 3.282 3,4Loc. 03 41.393 42,7 34.871 36,0 5.533 5,7 7.498 7,7 3.698 3,8Gen. 04 48.042 46,0 47.429 45,4 3.978 3,8 2.376 2,3Eur. 04 34.269 49,3 30.224 43,5 1.753 2,5 1.045 1,5 401 0,6Aut. 07 48.058 50,1 35.729 37,2 7.759 8,1 915 1,0Loc. 07 43.066 44,4 35.450 36,6 5.019 5,2 5.370 5,5 951 1,0

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOCUV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 126: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 125

L’Alt PalanciaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 20.319 100 19.651 100Abstencio/Abstencion 3.340 16,4 2.548 13,0

Blancs/Blancos 237 261Nuls/Nulos 284 206Candidatures/ 16.460 100 16.636 100Candidaturas

PP 8.421 51,2 106 8.209 49,3 96PSOE 6.402 38,9 71 6.765 40,7 70ARDE 681 4,1 2Indep. 313 1,9 2 468 2,8 4ACORD 172 1,0 1 226 1,4 2PSD 116 0,7 1BLOC 51 0,3 0 49 0,3 0CVa 31 0,2 0FA 2 0,0 0Resta/Resto 252 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003 888 5,3 7

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

681 0,2 24.157 1,5 339.111 3,2 147.842 2,7 51.297 0,5 7

15.728 5,5 221.855 0,6 1

2 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 127: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

126 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Alt PalanciaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 18.652 2.646 14,2 260 16 15.730Gen. 79 19.756 4.575 23,2 140 31 15.010Loc. 79 19.647 5.095 25,9 403 158 13.991Gen. 82 19.004 2.776 14,6 460 68 15.700Aut. 83 19.653 4.036 20,5 187 93 15.337Loc. 83 19.653 3.803 19,4 133 354 15.363Gen. 86 20.056 4.128 20,6 303 70 15.555Aut. 87 19.421 3.057 15,7 169 113 16.082Eur. 87 18.915 2.966 15,7 160 100 15.689Loc. 87 18.925 2.929 15,5 319 322 15.355Eur. 89 19.280 6.030 31,3 168 110 12.972Gen. 89 18.891 3.522 18,6 123 63 15.183Aut. 91 19.280 3.213 16,7 140 188 15.739Loc. 91 19.310 3.211 16,6 316 262 15.521Gen. 93 18.562 2.401 12,9 162 86 15.913Eur. 94 19.226 4.692 24,4 68 110 14.356Aut. 95 19.486 2.454 12,6 142 137 16.753Loc. 95 19.501 2.411 12,4 236 326 16.528Gen. 96 19.232 2.539 13,2 121 97 16.475Aut. 99 19.614 2.980 15,2 186 248 16.200Loc. 99 19.637 2.930 14,9 330 328 16.049Eur. 99 19.612 2.988 15,2 208 232 16.184Gen. 00 19.411 3.144 16,2 186 155 15.926Aut. 03 19.447 2.411 12,4 162 232 16.642Loc. 03 19.651 2.548 13,0 206 261 16.636Gen. 04 19.392 2.751 14,2 202 177 16.262Eur. 04 19.362 5.910 30,5 67 51 13.334Aut. 07 19.817 3.075 15,5 186 190 16.366Loc. 07 20.319 3.340 16,4 284 237 16.460

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 128: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 127

L’Alt PalanciaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.337 8,5 4.923 31,3 515 3,3Gen. 79 345 2,3 5.321 35,4 711 4,7Loc. 79 4.060 29,0 600 4,3Gen. 82 3.702 23,6 7.833 49,9 355 2,3 11 0,1Aut. 83 6.157 40,1 7.995 52,1 566 3,7 88 0,6Loc. 83 5.341 34,8 6.513 42,4 481 3,1Gen. 86 5.228 33,6 7.446 47,9 355 2,3 41 0,3 147 0,9Aut. 87 5.514 34,3 7.120 44,3 783 4,9 258 1,6Eur. 87 5.336 34,0 7.215 46,0 538 3,4 144 0,9Loc. 87 5.046 32,9 7.008 45,6 600 3,9Eur. 89 4.080 31,5 6.329 48,8 452 3,5 83 0,6 116 0,9Gen. 89 5.103 33,6 7.156 47,1 762 5,0 50 0,3 79 0,5Aut. 91 5.373 34,1 7.652 48,6 761 4,8 50 0,3 218 1,4Loc. 91 4.840 31,2 7.439 47,9 691 4,5Gen. 93 6.502 40,9 7.008 44,0 1.075 6,8 28 0,2 85 0,5Eur. 94 6.267 43,7 5.972 41,6 1.111 7,7 28 0,2 200 1,4Aut. 95 7.988 47,7 7.042 42,0 1.193 7,1 39 0,2 211 1,3Loc. 95 7.995 48,4 6.733 40,7 955 5,8 36 0,2Gen. 96 7.765 47,1 7.292 44,3 1.140 6,9 20 0,1 110 0,7Aut. 99 8.617 53,2 6.435 39,7 642 4,0 156 1,0 300 1,9Loc. 99 8.415 52,4 6.596 41,1 495 3,1 233 1,5Eur. 99 8.444 52,2 6.607 40,8 598 3,7 18 0,1 211 1,3Gen. 00 8.423 52,9 6.537 41,0 635 4,0 76 0,5 57 0,4Aut. 03 8.470 50,9 6.791 40,8 718 4,3 119 0,7 65 0,4Loc. 03 8.209 49,3 6.765 40,7 226 1,4 49 0,3Gen. 04 8.052 49,5 7.340 45,1 512 3,1 44 0,3Eur. 04 6.614 49,6 6.125 45,9 293 2,2 23 0,2 11 0,1Aut. 07 8.694 53,1 6.598 40,3 804 4,9 30 0,2Loc. 07 8.421 51,2 6.402 38,9 172 1,0 51 0,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EUEUBLOC BLOCUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 129: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

128 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Alto MijaresResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.141 100 3.832 100Abstencio/Abstencion 674 16,3 575 15,0

Blancs/Blancos 73 47Nuls/Nulos 64 51Candidatures/ 3.331 100 3.159 100Candidaturas

PP 2.196 65,9 76 2.220 70,3 71PSOE 1.049 31,5 21 912 28,9 21Resta/Resto 37 1,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Provıncia de CastelloProvincia de Castellon

2007Total % Con

419.892 100126.146 30,0

4.9052.891

286.038 100

133.594 46,7 581105.300 36,8 411

9.111 3,2 14

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

60

70

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 130: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Castello/Comarcas de la Provincia de Castellon 129

El Alto MijaresResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 4.520 926 20,5 47 15 3.929Gen. 79 4.922 1.579 32,1 43 9 3.291Loc. 79 5.111 2.237 43,8 52 23 2.705Gen. 82 4.353 841 19,3 93 7 3.412Aut. 83 4.442 1.199 27,0 28 11 3.204Loc. 83 4.386 1.177 26,8 74 76 3.059Gen. 86 4.359 1.241 28,5 58 12 3.048Aut. 87 4.167 1.103 26,5 48 34 2.982Eur. 87 4.160 1.117 26,9 49 27 2.967Loc. 87 4.172 1.028 24,6 165 150 2.829Eur. 89 4.018 1.725 42,9 21 30 2.242Gen. 89 4.005 1.127 28,1 31 18 2.829Aut. 91 3.972 720 18,1 13 23 3.216Loc. 91 3.972 715 18,0 64 62 3.131Gen. 93 3.825 788 20,6 13 26 2.998Eur. 94 3.830 1.096 28,6 10 10 2.714Aut. 95 3.899 467 12,0 23 27 3.382Loc. 95 3.907 465 11,9 98 89 3.255Gen. 96 3.889 714 18,4 12 22 3.141Aut. 99 3.903 584 15,0 25 42 3.252Loc. 99 3.938 573 14,6 96 50 3.219Eur. 99 3.908 627 16,0 38 43 3.200Gen. 00 3.857 762 19,8 17 32 3.046Aut. 03 3.739 511 13,7 16 52 3.160Loc. 03 3.832 575 15,0 51 47 3.159Gen. 04 3.717 680 18,3 22 43 2.972Eur. 04 3.707 1.130 30,5 9 24 2.544Aut. 07 3.936 568 14,4 25 49 3.294Loc. 07 4.141 674 16,3 64 73 3.331

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5%10%15%20%25%30%35%40%45%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 131: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

130 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Alto MijaresResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 474 12,1 374 9,5 80 2,0Gen. 79 72 2,2 509 15,5 72 2,2Loc. 79 90 3,3 196 7,2Gen. 82 919 26,9 903 26,5 32 0,9 3 0,1Aut. 83 1.960 61,2 797 24,9 28 0,9 32 1,0Loc. 83 1.943 63,5 593 19,4Gen. 86 1.360 44,6 1.120 36,7 29 1,0 18 0,6 9 0,3Aut. 87 1.010 33,9 1.010 33,9 31 1,0 45 1,5Eur. 87 1.158 39,0 1.019 34,3 15 0,5 22 0,7Loc. 87 1.043 36,9 1.143 40,4Eur. 89 807 36,0 943 42,1 18 0,8 9 0,4 8 0,4Gen. 89 1.130 39,9 1.189 42,0 42 1,5 11 0,4 8 0,3Aut. 91 1.374 42,7 1.501 46,7 24 0,7 16 0,5 97 3,0Loc. 91 1.318 42,1 1.522 48,6 114 3,6Gen. 93 1.508 50,3 1.223 40,8 84 2,8 7 0,2 42 1,4Eur. 94 1.440 53,1 998 36,8 98 3,6 7 0,3 55 2,0Aut. 95 1.839 54,4 1.331 39,4 126 3,7 13 0,4 43 1,3Loc. 95 1.892 58,1 1.341 41,2Gen. 96 1.741 55,4 1.242 39,5 106 3,4 4 0,1 15 0,5Aut. 99 2.089 64,2 968 29,8 60 1,8 63 1,9 56 1,7Loc. 99 2.164 67,2 978 30,4 7 0,2Eur. 99 2.021 63,2 1.000 31,2 54 1,7 10 0,3 46 1,4Gen. 00 1.923 63,1 975 32,0 72 2,4 20 0,7 8 0,3Aut. 03 2.094 66,3 924 29,2 72 2,3 34 1,1 10 0,3Loc. 03 2.220 70,3 912 28,9Gen. 04 1.795 60,4 1.050 35,3 53 1,8 19 0,6Eur. 04 1.544 60,7 895 35,2 27 1,1 7 0,3 2 0,1Aut. 07 2.066 62,7 1.068 32,4 99 3,0 6 0,2Loc. 07 2.196 65,9 1.049 31,5

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

70

PP

PP

PSOE

PSOE

EU EUUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 132: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 131

Municipis/Municipios

Aın2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 139 100 151 100Abstencio/Abstencion 26 18,7 13 8,6

Blancs/Blancos 28 0Nuls/Nulos 7 1Candidatures/ 78 100 137 100Candidaturas

PSOE 44 56,4 3 67 48,9 2PP 39 50,0 2 62 45,3 1

Altres 2003/Otros 2003 68 49,6 2

Albocasser2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.103 100 1.129 100Abstencio/Abstencion 306 27,7 187 16,6

Blancs/Blancos 119 10Nuls/Nulos 68 14Candidatures/ 610 100 918 100Candidaturas

PP 610 100,0 9 668 72,8 7

Altres 2003/Otros 2003 250 27,2 2

Alcala de Xivert2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.099 100 4.692 100Abstencio/Abstencion 1.179 23,1 1.056 22,5

Blancs/Blancos 61 74Nuls/Nulos 64 73Candidatures/ 3.795 100 3.489 100Candidaturas

PP 1.479 39,0 7 1.073 30,8 5PSPV-PSOE 964 25,4 4 1.063 30,5 4G.I.P.ax.al 516 13,6 1 263 7,5 1PLAA 231 6,1 1ACPC 190 5,0 0ANEM-Ciutadans 179 4,7 0BLOC 155 4,1 0 232 6,6 1ACORD 81 2,1 0 358 10,3 1

Altres 2003/Otros 2003 197 5,6 0

Alcora, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 8.211 100 7.854 100Abstencio/Abstencion 2.473 30,1 1.982 25,2

Blancs/Blancos 113 105Nuls/Nulos 61 50Candidatures/ 5.564 100 5.717 100Candidaturas

PSOE 2.310 41,5 8 2.983 52,2 7PP 1.860 33,4 6 1.900 33,2 5BLOC 547 9,8 2 102 1,8 0AIPL’A 524 9,4 1 504 8,8 1ACORD 187 3,4 0 228 4,0 0CVa 106 1,9 0ERPV-AM 30 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 133: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

132 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Alcudia de Veo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 188 100 185 100Abstencio/Abstencion 16 8,5 27 14,6

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 170 100 154 100Candidaturas

PSOE 93 54,7 4 105 68,2 4PP 75 44,1 1 45 29,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Alfondeguilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 770 100 771 100Abstencio/Abstencion 54 7,0 47 6,1

Blancs/Blancos 5 17Nuls/Nulos 5 7Candidatures/ 706 100 700 100Candidaturas

PP 377 53,4 4 395 56,4 4PSOE 179 25,4 2 185 26,4 2BLOC 150 21,2 1 120 17,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Algimia de Almonacid2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 270 100 266 100Abstencio/Abstencion 30 11,1 31 11,7

Blancs/Blancos 2 10Nuls/Nulos 2 1Candidatures/ 236 100 224 100Candidaturas

PP 160 67,8 5 121 54,0 4PSOE 76 32,2 2 103 46,0 3

Altres 2003/Otros 2003

AlmassoraAlmazora

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.449 100 14.210 100Abstencio/Abstencion 5.297 34,3 3.877 27,3

Blancs/Blancos 144 135Nuls/Nulos 94 125Candidatures/ 9.914 100 10.073 100Candidaturas

PP 5.081 51,3 12 5.038 50,0 9PSOE 3.376 34,1 7 3.918 38,9 7BLOC 992 10,0 2 1.117 11,1 1CIAL 262 2,6 0ACORD 132 1,3 0ERPV-AM 71 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 134: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 133

Almedıjar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 239 100 237 100Abstencio/Abstencion 18 7,5 9 3,8

Blancs/Blancos 3 8Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 218 100 220 100Candidaturas

PSOE 109 50,0 3 105 47,7 3PP 109 50,0 4 115 52,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Almenara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.420 100 4.218 100Abstencio/Abstencion 919 20,8 775 18,4

Blancs/Blancos 55 52Nuls/Nulos 24 20Candidatures/ 3.426 100 3.371 100Candidaturas

PSOE 1.952 57,0 8 1.770 52,5 8PP 1.153 33,7 5 1.188 35,2 5BLOC 190 5,5 0 215 6,4 0ACORD 97 2,8 0CVa 34 1,0 0

Altres 2003/Otros 2003 198 5,9 0

Alquerıas del Nino Perdido2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.273 100 3.078 100Abstencio/Abstencion 639 19,5 559 18,2

Blancs/Blancos 47 70Nuls/Nulos 31 42Candidatures/ 2.556 100 2.407 100Candidaturas

PSOE 1.461 57,2 6 1.205 50,1 6PP 1.095 42,8 5 1.202 49,9 5

Altres 2003/Otros 2003

Altura2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.759 100 2.583 100Abstencio/Abstencion 467 16,9 267 10,3

Blancs/Blancos 28 15Nuls/Nulos 50 26Candidatures/ 2.214 100 2.275 100Candidaturas

PP 1.040 47,0 5 887 39,0 4PSOE 921 41,6 5 1.019 44,8 5IPA 225 10,2 1 369 16,2 2CVa 28 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 135: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

134 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Aranuel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 182 100 179 100Abstencio/Abstencion 46 25,3 40 22,3

Blancs/Blancos 8 4Nuls/Nulos 1 3Candidatures/ 127 100 132 100Candidaturas

PP 105 82,7 5 120 90,9 5PSOE 15 11,8 0 5 3,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Ares del Maestre2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 201 100 220 100Abstencio/Abstencion 42 20,9 42 19,1

Blancs/Blancos 9 6Nuls/Nulos 3 6Candidatures/ 147 100 166 100Candidaturas

PP 89 60,5 4 95 57,2 4PSPV-PSOE 52 35,4 1 69 41,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Argelita2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 102 100 103 100Abstencio/Abstencion 5 4,9 7 6,8

Blancs/Blancos 5 1Nuls/Nulos 2 2Candidatures/ 90 100 93 100Candidaturas

PP 50 55,6 4 29 31,2 1PSOE 39 43,3 1 62 66,7 4

Altres 2003/Otros 2003

Artana2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.588 100 1.590 100Abstencio/Abstencion 187 11,8 137 8,6

Blancs/Blancos 16 19Nuls/Nulos 20 24Candidatures/ 1.365 100 1.410 100Candidaturas

PP 719 52,7 5 759 53,8 5PSOE 646 47,3 4 651 46,2 4

Altres 2003/Otros 2003

Page 136: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 135

Atzeneta del Maestrat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.206 100 1.247 100Abstencio/Abstencion 259 21,5 202 16,2

Blancs/Blancos 8 2Nuls/Nulos 18 8Candidatures/ 921 100 1.035 100Candidaturas

PSOE 481 52,2 5 243 23,5 2PP 440 47,8 4 319 30,8 3

Altres 2003/Otros 2003 473 45,7 4

Ayodar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 212 100 205 100Abstencio/Abstencion 47 22,2 34 16,6

Blancs/Blancos 8 7Nuls/Nulos 9 3Candidatures/ 149 100 161 100Candidaturas

PP 115 77,2 5 141 87,6 5PSOE 32 21,5 0 13 8,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Azuebar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 317 100 296 100Abstencio/Abstencion 8 2,5 18 6,1

Blancs/Blancos 0 0Nuls/Nulos 3 3Candidatures/ 306 100 275 100Candidaturas

PP 156 51,0 4 131 47,6 3PSOE 150 49,0 3 144 52,4 4

Altres 2003/Otros 2003

Barracas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 149 100 150 100Abstencio/Abstencion 26 17,4 23 15,3

Blancs/Blancos 0 7Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 122 100 118 100Candidaturas

PP 85 69,7 4 83 70,3 4PSOE 22 18,0 1 31 26,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 137: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

136 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Bejıs2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 399 100 360 100Abstencio/Abstencion 68 17,0 51 14,2

Blancs/Blancos 3 6Nuls/Nulos 2 6Candidatures/ 326 100 297 100Candidaturas

PP 170 52,1 4 189 63,6 5PSOE 156 47,9 3 108 36,4 2

Altres 2003/Otros 2003

Benafer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 152 100 142 100Abstencio/Abstencion 15 9,9 13 9,2

Blancs/Blancos 1 0Nuls/Nulos 3 1Candidatures/ 133 100 128 100Candidaturas

PSOE 63 47,4 3PP 58 43,6 2 53 41,4 1ACORD 26 19,5 0

Altres 2003/Otros 2003 74 57,8 4

Benafigos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 169 100 189 100Abstencio/Abstencion 32 18,9 28 14,8

Blancs/Blancos 0 4Nuls/Nulos 4 5Candidatures/ 133 100 152 100Candidaturas

PSOE 95 71,4 5 110 72,4 5PP 36 27,1 0 41 27,0 0

Altres 2003/Otros 2003

Benasal2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.053 100 1.130 100Abstencio/Abstencion 177 16,8 149 13,2

Blancs/Blancos 24 6Nuls/Nulos 11 12Candidatures/ 841 100 963 100Candidaturas

PP 531 63,1 6 422 43,8 4PSOE 310 36,9 3 298 30,9 3

Altres 2003/Otros 2003 243 25,2 2

Page 138: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 137

Benicarlo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 17.109 100 16.313 100Abstencio/Abstencion 5.519 32,3 4.889 30,0

Blancs/Blancos 239 183Nuls/Nulos 92 108Candidatures/ 11.260 100 11.133 100Candidaturas

PP 6.063 53,8 12 5.213 46,8 10PSPV-PSOE 3.372 29,9 7 3.105 27,9 6BLOC 1.109 9,8 2 2.476 22,2 5ESQUERRA-AM 390 3,5 0ACORD 326 2,9 0 339 3,0 0

Altres 2003/Otros 2003

BenicassimBenicasim

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.924 100 10.362 100Abstencio/Abstencion 3.662 30,7 2.958 28,5

Blancs/Blancos 108 119Nuls/Nulos 51 52Candidatures/ 8.104 100 7.233 100Candidaturas

PSOE 3.617 44,6 8 2.471 34,2 6PP 2.623 32,4 6 2.212 30,6 6A.R.B. 803 9,9 1 1.374 19,0 3ACORD 534 6,6 1 410 5,7 1BLOC 527 6,5 1 473 6,5 1

Altres 2003/Otros 2003 293 4,1 0

Benlloch2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 865 100 767 100Abstencio/Abstencion 83 9,6 84 11,0

Blancs/Blancos 8 2Nuls/Nulos 20 7Candidatures/ 754 100 674 100Candidaturas

PSOE 494 65,5 6 373 55,3 4PP 260 34,5 3 299 44,4 3

Altres 2003/Otros 2003 2 0,3 0

Betxı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.439 100 4.386 100Abstencio/Abstencion 772 17,4 821 18,7

Blancs/Blancos 43 70Nuls/Nulos 20 31Candidatures/ 3.604 100 3.464 100Candidaturas

PP 1.746 48,4 7 1.660 47,9 7PSOE 976 27,1 4 1.021 29,5 4BLOC 649 18,0 2 285 8,2 1ACORD 233 6,5 0 319 9,2 1

Altres 2003/Otros 2003 179 5,2 0

Page 139: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

138 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Borriol2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.525 100 3.151 100Abstencio/Abstencion 755 21,4 668 21,2

Blancs/Blancos 32 36Nuls/Nulos 46 59Candidatures/ 2.694 100 2.388 100Candidaturas

PP 1.254 46,5 6 1.224 51,3 6PSOE 621 23,1 3 1.037 43,4 5BLOC 402 14,9 1 62 2,6 0VdeB 239 8,9 1PIBO 142 5,3 0ACORD 36 1,3 0 65 2,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Burriana2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 23.559 100 22.857 100Abstencio/Abstencion 7.818 33,2 6.929 30,3

Blancs/Blancos 286 338Nuls/Nulos 83 126Candidatures/ 15.393 100 15.464 100Candidaturas

PP 6.696 43,5 11 7.253 46,9 11PSOE 5.449 35,4 8 4.984 32,2 7CIBUR 995 6,5 1CVa 801 5,2 1BLOC 775 5,0 0 1.310 8,5 1UVLVE 379 2,5 0 1.323 8,6 2ACORD 298 1,9 0 487 3,1 0

Altres 2003/Otros 2003 107 0,7 0

Cabanes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.300 100 2.086 100Abstencio/Abstencion 384 16,7 249 11,9

Blancs/Blancos 19 18Nuls/Nulos 60 39Candidatures/ 1.837 100 1.780 100Candidaturas

PP 1.011 55,0 7 929 52,2 6PSOE 539 29,3 3 703 39,5 4ACORD 287 15,6 1 148 8,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Calig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.504 100 1.404 100Abstencio/Abstencion 225 15,0 156 11,1

Blancs/Blancos 8 13Nuls/Nulos 33 24Candidatures/ 1.238 100 1.211 100Candidaturas

PSPV-PSOE 533 43,1 4 644 53,2 5PP 529 42,7 4 567 46,8 4A.E.C. 176 14,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 140: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 139

Canet lo Roig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 771 100 832 100Abstencio/Abstencion 100 13,0 72 8,7

Blancs/Blancos 17 3Nuls/Nulos 26 9Candidatures/ 628 100 748 100Candidaturas

PSPV-PSOE 406 64,6 5 385 51,5 4PP 222 35,4 2 363 48,5 3

Altres 2003/Otros 2003

Castell de Cabres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 21 100 22 100Abstencio/Abstencion 5 23,8 6 27,3

Blancs/Blancos 0 5Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 16 100 11 100Candidaturas

PSPV-PSOE 11 68,8 1 7 63,6 1PSD 4 25,0 0PP 1 6,2 0 4 36,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Castellfort2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 210 100 204 100Abstencio/Abstencion 65 31,0 35 17,2

Blancs/Blancos 8 6Nuls/Nulos 6 11Candidatures/ 131 100 152 100Candidaturas

PP 103 78,6 3 135 88,8 4PSPV-PSOE 51 38,9 2 30 19,7 1

Altres 2003/Otros 2003

Castellnovo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 892 100 882 100Abstencio/Abstencion 71 8,0 61 6,9

Blancs/Blancos 11 6Nuls/Nulos 6 9Candidatures/ 804 100 806 100Candidaturas

PSOE 405 50,4 5 412 51,1 5PP 399 49,6 4 394 48,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Page 141: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

140 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Castello de la PlanaCastellon de la Plana

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 121.753 100 119.214 100Abstencio/Abstencion 45.828 37,6 41.600 34,9

Blancs/Blancos 1.461 1.515Nuls/Nulos 495 385Candidatures/ 74.002 100 75.714 100Candidaturas

PP 36.156 48,9 14 37.968 50,1 15PSOE 29.155 39,4 12 26.977 35,6 10BLOC 3.911 5,3 1 5.111 6,8 2ACORD 2.713 3,7 0 3.175 4,2 0E-2000 755 1,0 0ERPV-AM 388 0,5 0 583 0,8 0UVLVE 283 0,4 0 1.707 2,3 0PSD 235 0,3 0CVa 214 0,3 0PH 132 0,2 0 193 0,3 0U.D.S. 60 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Castillo de Villamalefa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 109 100 104 100Abstencio/Abstencion 12 11,0 11 10,6

Blancs/Blancos 1 0Nuls/Nulos 3 1Candidatures/ 93 100 92 100Candidaturas

PP 60 64,5 4 64 69,6 5PSOE 33 35,5 1 29 31,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Catı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 704 100 744 100Abstencio/Abstencion 72 10,2 84 11,3

Blancs/Blancos 9 34Nuls/Nulos 4 96Candidatures/ 619 100 530 100Candidaturas

PP 344 55,6 4 392 74,0 5PSOE 275 44,4 3 138 26,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Caudiel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 621 100 620 100Abstencio/Abstencion 84 13,5 52 8,4

Blancs/Blancos 6 1Nuls/Nulos 6 2Candidatures/ 526 100 565 100Candidaturas

PP 303 57,6 4 154 27,3 2PSOE 223 42,4 3 250 44,2 3

Altres 2003/Otros 2003 161 28,5 2

Page 142: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 141

Cervera del Maestre2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 645 100 649 100Abstencio/Abstencion 38 5,9 33 5,1

Blancs/Blancos 4 2Nuls/Nulos 1 3Candidatures/ 602 100 611 100Candidaturas

PSPV-PSOE 380 63,1 5 306 50,1 4PP 222 36,9 2 305 49,9 3

Altres 2003/Otros 2003

ChilchesXilxes

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.136 100 1.993 100Abstencio/Abstencion 327 15,3 284 14,2

Blancs/Blancos 16 19Nuls/Nulos 14 21Candidatures/ 1.779 100 1.669 100Candidaturas

PP 876 49,2 6 887 53,1 6PSOE 783 44,0 5 517 31,0 3BLOC 120 6,7 0 265 15,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Chovar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 292 100 296 100Abstencio/Abstencion 28 9,6 26 8,8

Blancs/Blancos 2 4Nuls/Nulos 3 1Candidatures/ 259 100 265 100Candidaturas

PSOE 153 59,1 4 156 58,9 4PP 106 40,9 3 109 41,1 3

Altres 2003/Otros 2003

Cinctorres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 432 100 446 100Abstencio/Abstencion 74 17,1 68 15,2

Blancs/Blancos 16 15Nuls/Nulos 15 18Candidatures/ 327 100 345 100Candidaturas

PSPV-PSOE 225 68,8 5 202 58,6 4PP 102 31,2 2 143 41,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 143: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

142 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Cirat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 242 100 274 100Abstencio/Abstencion 42 17,4 30 10,9

Blancs/Blancos 2 1Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 197 100 243 100Candidaturas

PP 101 51,3 4 131 53,9 4PSOE 96 48,7 3 112 46,1 3

Altres 2003/Otros 2003

Cortes de Arenoso2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 341 100 357 100Abstencio/Abstencion 62 18,2 62 17,4

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 3 8Candidatures/ 274 100 284 100Candidaturas

PSOE 124 45,3 3 150 52,8 4PP 113 41,2 3 134 47,2 3PICSV 37 13,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Costur2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 463 100 404 100Abstencio/Abstencion 55 11,9 51 12,6

Blancs/Blancos 19 7Nuls/Nulos 7 22Candidatures/ 382 100 324 100Candidaturas

PSOE 234 61,3 4 237 73,1 5PP 148 38,7 3 87 26,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Coves de Vinroma, les2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.656 100 1.543 100Abstencio/Abstencion 150 9,1 218 14,1

Blancs/Blancos 9 15Nuls/Nulos 2 14Candidatures/ 1.495 100 1.296 100Candidaturas

JNP 818 54,7 5PP 677 45,3 4 664 51,2 5

Altres 2003/Otros 2003 632 48,8 4

Page 144: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 143

Culla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 601 100 650 100Abstencio/Abstencion 193 32,1 203 31,2

Blancs/Blancos 9 8Nuls/Nulos 2 9Candidatures/ 397 100 430 100Candidaturas

PP 317 79,8 6 364 84,7 6PSOE 80 20,2 1 66 15,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Eslida2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 669 100 661 100Abstencio/Abstencion 84 12,6 78 11,8

Blancs/Blancos 8 9Nuls/Nulos 22 14Candidatures/ 555 100 560 100Candidaturas

PSD 168 30,3 2UV-LVE 164 29,5 2 136 24,3 2PP 113 20,4 2 178 31,8 2PSOE 110 19,8 1 246 43,9 3

Altres 2003/Otros 2003

Espadilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 77 100 67 100Abstencio/Abstencion 21 27,3 13 19,4

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 52 100 50 100Candidaturas

PP 42 80,8 1 43 86,0 1PSOE 10 19,2 0 7 14,0 0

Altres 2003/Otros 2003

Fanzara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 446 100 244 100Abstencio/Abstencion 67 15,0 20 8,2

Blancs/Blancos 1 0Nuls/Nulos 5 3Candidatures/ 373 100 221 100Candidaturas

PP 193 51,7 4 129 58,4 4PSOE 180 48,3 3 91 41,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 145: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

144 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Figueroles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 492 100 475 100Abstencio/Abstencion 47 9,6 44 9,3

Blancs/Blancos 8 3Nuls/Nulos 3 8Candidatures/ 434 100 420 100Candidaturas

PP 371 85,5 7 246 58,6 4CVa 37 8,5 0PSOE 26 6,0 0 174 41,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Forcall2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 466 100 486 100Abstencio/Abstencion 79 17,0 82 16,9

Blancs/Blancos 6 4Nuls/Nulos 13 10Candidatures/ 368 100 390 100Candidaturas

PSPV-PSOE 234 63,6 5 217 55,6 4PP 134 36,4 2 173 44,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Fuente la Reina2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 46 100 30 100Abstencio/Abstencion 9 19,6 10 33,3

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 36 100 17 100Candidaturas

PSOE 27 75,0 1 0 0 0PP 9 25,0 0 17 100,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Fuentes de Ayodar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 102 100 89 100Abstencio/Abstencion 17 16,7 16 18,0

Blancs/Blancos 4 2Nuls/Nulos 8 3Candidatures/ 73 100 68 100Candidaturas

PP 64 87,7 5 54 79,4 5PSOE 5 6,8 0 10 14,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 146: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 145

Gaibiel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 202 100 194 100Abstencio/Abstencion 18 8,9 20 10,3

Blancs/Blancos 2 1Nuls/Nulos 2 0Candidatures/ 180 100 173 100Candidaturas

PP 148 82,2 5 143 82,7 5PSOE 29 16,1 0 27 15,6 0FA 2 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Geldo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 575 100 595 100Abstencio/Abstencion 70 12,2 49 8,2

Blancs/Blancos 4 6Nuls/Nulos 27 5Candidatures/ 474 100 535 100Candidaturas

PSOE 209 44,1 3 232 43,4 3PP 194 40,9 3 204 38,1 3ARDE 71 15,0 1

Altres 2003/Otros 2003 99 18,5 1

Herbes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 69 100 75 100Abstencio/Abstencion 15 21,7 15 20,0

Blancs/Blancos 1 9Nuls/Nulos 7 2Candidatures/ 46 100 49 100Candidaturas

PP 30 65,2 1 49 100,0 1PSPV-PSOE 16 34,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Higueras2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 63 100 115 100Abstencio/Abstencion 15 23,8 5 4,3

Blancs/Blancos 2 2Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 46 100 108 100Candidaturas

PP 43 93,5 1 76 70,4 1PSOE 3 6,5 0 32 29,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 147: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

146 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Jana, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 662 100 692 100Abstencio/Abstencion 71 10,7 62 9,0

Blancs/Blancos 1 9Nuls/Nulos 14 12Candidatures/ 576 100 609 100Candidaturas

PSPV-PSOE 289 50,2 4 311 51,1 4PP 233 40,5 3 238 39,1 3BLOC 54 9,4 0 60 9,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Jerica2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.374 100 1.364 100Abstencio/Abstencion 229 16,7 188 13,8

Blancs/Blancos 10 8Nuls/Nulos 34 13Candidatures/ 1.101 100 1.155 100Candidaturas

PSOE 514 46,7 4 663 57,4 5PP 459 41,7 4 365 31,6 3ACORD 128 11,6 1 127 11,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Llosa, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 805 100 816 100Abstencio/Abstencion 42 5,2 75 9,2

Blancs/Blancos 7 3Nuls/Nulos 8 8Candidatures/ 748 100 730 100Candidaturas

PP 379 50,7 4 353 48,4 3PSOE 369 49,3 3 377 51,6 4

Altres 2003/Otros 2003

Lucena del Cid2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.314 100 1.339 100Abstencio/Abstencion 76 5,8 82 6,1

Blancs/Blancos 11 5Nuls/Nulos 20 11Candidatures/ 1.207 100 1.241 100Candidaturas

PSOE 743 61,6 6 1.027 82,8 8PP 464 38,4 3 214 17,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 148: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 147

Ludiente2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 170 100 207 100Abstencio/Abstencion 29 17,1 31 15,0

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 2 2Candidatures/ 138 100 173 100Candidaturas

PP 103 74,6 4 126 72,8 4PSOE 36 26,1 1 46 26,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Mata, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 146 100 149 100Abstencio/Abstencion 43 29,5 33 22,1

Blancs/Blancos 6 2Nuls/Nulos 2 0Candidatures/ 95 100 114 100Candidaturas

PP 51 53,7 3 65 57,0 4PSPV-PSOE 44 46,3 2 46 40,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Matet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 118 100 123 100Abstencio/Abstencion 25 21,2 20 16,3

Blancs/Blancos 2 0Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 91 100 102 100Candidaturas

PP 67 73,6 5 68 66,7 5PSOE 19 20,9 0 26 25,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Moncofa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.425 100 3.640 100Abstencio/Abstencion 1.070 24,2 658 18,1

Blancs/Blancos 45 63Nuls/Nulos 26 15Candidatures/ 3.287 100 2.904 100Candidaturas

PSOE 1.751 53,3 8 1.461 50,3 6PP 1.174 35,7 5 904 31,1 4AImcf 215 6,5 0BLOC 147 4,5 0 324 11,2 1

Altres 2003/Otros 2003 215 7,4 0

Page 149: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

148 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Montan2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 350 100 309 100Abstencio/Abstencion 64 18,3 29 9,4

Blancs/Blancos 10 6Nuls/Nulos 7 11Candidatures/ 269 100 263 100Candidaturas

PP 194 72,1 5 205 77,9 6PSOE 75 27,9 2 58 22,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Montanejos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 516 100 418 100Abstencio/Abstencion 55 10,7 71 17,0

Blancs/Blancos 3 4Nuls/Nulos 7 3Candidatures/ 451 100 340 100Candidaturas

PP 286 63,4 5 246 72,4 5PSOE 165 36,6 2 94 27,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Morella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.311 100 2.331 100Abstencio/Abstencion 429 18,6 369 15,8

Blancs/Blancos 46 35Nuls/Nulos 42 41Candidatures/ 1.794 100 1.886 100Candidaturas

PSPV-PSOE 1.080 60,2 7 1.083 57,4 6PP 714 39,8 4 803 42,6 5

Altres 2003/Otros 2003

Navajas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 625 100 517 100Abstencio/Abstencion 74 11,8 51 9,9

Blancs/Blancos 6 2Nuls/Nulos 2 3Candidatures/ 543 100 461 100Candidaturas

PP 282 51,9 4 257 55,7 4PSOE 207 38,1 3 161 34,9 3BLOC 51 9,4 0 43 9,3 0CVa 3 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 150: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 149

Nules2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.821 100 9.644 100Abstencio/Abstencion 2.174 22,1 1.772 18,4

Blancs/Blancos 114 106Nuls/Nulos 110 90Candidatures/ 7.425 100 7.676 100Candidaturas

PP 3.234 43,6 8 2.280 29,7 5PSOE 1.313 17,7 3 2.023 26,4 5IPN 1.133 15,3 3 2.108 27,5 5ACORD 826 11,1 2 566 7,4 1SI NULES 559 7,5 1BLOC 234 3,2 0 420 5,5 1CVa 126 1,7 0

Altres 2003/Otros 2003 279 3,6 0

Olocau del Rey2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 116 100 120 100Abstencio/Abstencion 16 13,8 21 17,5

Blancs/Blancos 4 1Nuls/Nulos 3 1Candidatures/ 93 100 97 100Candidaturas

PP 49 52,7 2 42 43,3 2PSPV-PSOE 42 45,2 3 57 58,8 3

Altres 2003/Otros 2003

Onda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 17.518 100 16.381 100Abstencio/Abstencion 5.541 31,6 4.473 27,3

Blancs/Blancos 126 111Nuls/Nulos 57 65Candidatures/ 11.805 100 11.732 100Candidaturas

PSOE 5.069 42,9 10 5.923 50,5 12PP 4.407 37,3 8 3.942 33,6 7AMI ONDA 811 6,9 1 753 6,4 1BLOC 692 5,9 1 778 6,6 1E-2000 627 5,3 1ACORD 199 1,7 0 336 2,9 0

Altres 2003/Otros 2003

OrpesaOropesa del Mar

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.648 100 3.898 100Abstencio/Abstencion 2.356 41,7 1.158 29,7

Blancs/Blancos 54 36Nuls/Nulos 30 26Candidatures/ 3.209 100 2.678 100Candidaturas

PP 1.474 45,9 7 1.152 43,0 5G.I.O. 584 18,2 2 818 30,5 4BLOC 548 17,1 2 287 10,7 1PSOE 460 14,3 2 354 13,2 1PSD 60 1,9 0ACORD 56 1,7 0 67 2,5 0AROM 27 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 151: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

150 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Palanques2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 28 100 27 100Abstencio/Abstencion 6 21,4 10 37,0

Blancs/Blancos 1 0Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 20 100 17 100Candidaturas

PP 20 100,0 1 17 100,0 1PSPV-PSOE 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Pavıas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 53 100 52 100Abstencio/Abstencion 11 20,8 13 25,0

Blancs/Blancos 4 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 38 100 38 100Candidaturas

PP 31 81,6 1 28 73,7 1PSOE 7 18,4 0 10 26,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Penıscola2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.452 100 3.917 100Abstencio/Abstencion 1.224 27,5 950 24,3

Blancs/Blancos 26 34Nuls/Nulos 39 35Candidatures/ 3.164 100 2.898 100Candidaturas

PP 1.840 58,2 9 1.400 48,3 8CYP 556 17,6 2PSPV-PSOE 386 12,2 1 542 18,7 3BLOC 382 12,1 1 183 6,3 1

Altres 2003/Otros 2003 773 26,7 1

Pina de Montalgrao2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 138 100 156 100Abstencio/Abstencion 19 13,8 17 10,9

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 118 100 138 100Candidaturas

PP 66 55,9 5 63 45,7 2PSOE 27 22,9 0 60 43,5 3ACORD 18 15,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 152: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 151

Pobla de Benifassa, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 277 100 229 100Abstencio/Abstencion 27 9,7 40 17,5

Blancs/Blancos 0 6Nuls/Nulos 0 3Candidatures/ 250 100 180 100Candidaturas

PSD 113 45,2 4PSPV-PSOE 62 24,8 2 70 38,9 1PP 51 20,4 1 103 57,2 4UPT 24 9,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Pobla Tornesa, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 705 100 533 100Abstencio/Abstencion 154 21,8 76 14,3

Blancs/Blancos 19 6Nuls/Nulos 10 4Candidatures/ 522 100 447 100Candidaturas

PSOE 384 73,6 5 326 72,9 5PP 138 26,4 2 121 27,1 2

Altres 2003/Otros 2003

Portell de Morella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 231 100 230 100Abstencio/Abstencion 51 22,1 57 24,8

Blancs/Blancos 8 28Nuls/Nulos 9 0Candidatures/ 163 100 145 100Candidaturas

PP 93 57,1 4 61 42,1 3PSPV-PSOE 70 42,9 3 84 57,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Puebla de Arenoso2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 170 100 175 100Abstencio/Abstencion 40 23,5 35 20,0

Blancs/Blancos 3 0Nuls/Nulos 5 0Candidatures/ 122 100 140 100Candidaturas

PP 81 66,4 5 66 47,1 2PSOE 13 10,7 0 71 50,7 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 153: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

152 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Ribesalbes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.039 100 1.031 100Abstencio/Abstencion 133 12,8 117 11,3

Blancs/Blancos 11 17Nuls/Nulos 9 11Candidatures/ 886 100 886 100Candidaturas

PP 489 55,2 5 512 57,8 5PSOE 397 44,8 4 374 42,2 4

Altres 2003/Otros 2003

Rossell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 988 100 1.037 100Abstencio/Abstencion 133 13,5 120 11,6

Blancs/Blancos 14 11Nuls/Nulos 4 6Candidatures/ 837 100 900 100Candidaturas

PSPV-PSOE 520 62,1 6 583 64,8 6PP 317 37,9 3 317 35,2 3

Altres 2003/Otros 2003

Sacanet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 107 100 212 100Abstencio/Abstencion 13 12,1 37 17,5

Blancs/Blancos 2 8Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 91 100 165 100Candidaturas

PP 64 70,3 5 124 75,2 1PSOE 22 24,2 0 41 24,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Salzadella, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 712 100 676 100Abstencio/Abstencion 41 5,8 84 12,4

Blancs/Blancos 5 17Nuls/Nulos 5 6Candidatures/ 662 100 569 100Candidaturas

JPS 354 53,5 4PP 308 46,5 3 305 53,6 4

Altres 2003/Otros 2003 264 46,4 3

Page 154: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 153

San Rafael del Rıo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 429 100 394 100Abstencio/Abstencion 33 7,7 32 8,1

Blancs/Blancos 7 0Nuls/Nulos 0 16Candidatures/ 389 100 346 100Candidaturas

PP 239 61,4 4 164 47,4 4AESR 150 38,6 3

Altres 2003/Otros 2003 182 52,6 3

Santa Magdalena de Pulpis2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 695 100 654 100Abstencio/Abstencion 57 8,2 48 7,3

Blancs/Blancos 16 10Nuls/Nulos 8 4Candidatures/ 614 100 592 100Candidaturas

PSPV-PSOE 321 52,3 4 294 49,7 3PP 293 47,7 3 298 50,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Sant Joan de Moro2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.851 100 1.508 100Abstencio/Abstencion 577 31,2 362 24,0

Blancs/Blancos 21 26Nuls/Nulos 14 17Candidatures/ 1.239 100 1.103 100Candidaturas

PSOE 593 47,9 6 670 60,7 6PP 531 42,9 5 350 31,7 3BLOC 89 7,2 0 83 7,5 0ACORD 26 2,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Sant JordiSan Jorge

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 736 100 508 100Abstencio/Abstencion 130 17,7 54 10,6

Blancs/Blancos 6 8Nuls/Nulos 8 12Candidatures/ 592 100 434 100Candidaturas

PP 482 81,4 6 323 74,4 5PSPV-PSOE 110 18,6 1 111 25,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 155: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

154 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Sant Mateu2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.574 100 1.476 100Abstencio/Abstencion 201 12,8 169 11,4

Blancs/Blancos 8 13Nuls/Nulos 12 19Candidatures/ 1.353 100 1.275 100Candidaturas

PP 700 51,7 6 649 50,9 5PSPV-PSOE 476 35,2 4 501 39,3 4APSM 115 8,5 1CVa 62 4,6 0

Altres 2003/Otros 2003 125 9,8 0

Sarratella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 95 100 96 100Abstencio/Abstencion 31 32,6 29 30,2

Blancs/Blancos 9 8Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 55 100 59 100Candidaturas

PP 55 100,0 1 57 96,6 1

Altres 2003/Otros 2003 2 3,4 0

Segorbe2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.030 100 6.642 100Abstencio/Abstencion 1.485 21,1 1.107 16,7

Blancs/Blancos 95 97Nuls/Nulos 101 61Candidatures/ 5.349 100 5.377 100Candidaturas

PP 3.115 58,2 9 3.171 59,0 8PSOE 1.372 25,6 3 1.547 28,8 4ARDE 610 11,4 1ALISE 252 4,7 0

Altres 2003/Otros 2003 659 12,3 1

Sierra Engarceran2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 891 100 935 100Abstencio/Abstencion 130 14,6 184 19,7

Blancs/Blancos 9 2Nuls/Nulos 8 9Candidatures/ 744 100 740 100Candidaturas

PP 386 51,9 5 585 79,1 7PSOE 358 48,1 4 155 20,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 156: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 155

Soneja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.173 100 1.177 100Abstencio/Abstencion 203 17,3 146 12,4

Blancs/Blancos 23 28Nuls/Nulos 21 23Candidatures/ 926 100 980 100Candidaturas

PSOE 614 66,3 6 634 64,7 6PP 312 33,7 3 346 35,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Sot de Ferrer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 412 100 466 100Abstencio/Abstencion 33 8,0 28 6,0

Blancs/Blancos 5 10Nuls/Nulos 7 6Candidatures/ 367 100 422 100Candidaturas

PSOE 176 48,0 4 130 30,8 2PP 128 34,9 2 193 45,7 3IPS 63 17,2 1 99 23,5 2

Altres 2003/Otros 2003

SueraSueras

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 515 100 483 100Abstencio/Abstencion 52 10,1 22 4,6

Blancs/Blancos 5 7Nuls/Nulos 3 2Candidatures/ 455 100 452 100Candidaturas

PSOE 209 45,9 4 197 43,6 3PP 149 32,7 2 255 56,4 4CdS 97 21,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Tales2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 684 100 640 100Abstencio/Abstencion 105 15,4 74 11,6

Blancs/Blancos 18 19Nuls/Nulos 5 3Candidatures/ 556 100 544 100Candidaturas

PSOE 286 51,4 4 341 62,7 5PP 270 48,6 3 203 37,3 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 157: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

156 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Teresa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 287 100 317 100Abstencio/Abstencion 35 12,2 45 14,2

Blancs/Blancos 5 7Nuls/Nulos 0 4Candidatures/ 247 100 261 100Candidaturas

PSOE 164 66,4 5 157 60,2 4PP 83 33,6 2 104 39,8 3

Altres 2003/Otros 2003

Tırig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 481 100 480 100Abstencio/Abstencion 35 7,3 26 5,4

Blancs/Blancos 9 2Nuls/Nulos 6 7Candidatures/ 431 100 445 100Candidaturas

PP 261 60,6 4 170 38,2 3PSOE 170 39,4 3 275 61,8 4

Altres 2003/Otros 2003

Todolella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 124 100 118 100Abstencio/Abstencion 28 22,6 12 10,2

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 2 3Candidatures/ 94 100 102 100Candidaturas

PP 47 50,0 4 55 53,9 4PSPV-PSOE 39 41,5 1 46 45,1 1CVa 14 14,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Toga2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 106 100 80 100Abstencio/Abstencion 27 25,5 18 22,5

Blancs/Blancos 4 1Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 74 100 60 100Candidaturas

PP 62 83,8 5 56 93,3 1PSOE 12 16,2 0 4 6,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 158: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 157

Toras2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 234 100 231 100Abstencio/Abstencion 36 15,4 24 10,4

Blancs/Blancos 5 7Nuls/Nulos 1 4Candidatures/ 193 100 196 100Candidaturas

PP 141 73,1 5 147 75,0 6PSOE 52 26,9 2 49 25,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Toro, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 310 100 266 100Abstencio/Abstencion 40 12,9 28 10,5

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 2 4Candidatures/ 266 100 231 100Candidaturas

PP 172 64,7 5 157 68,0 5PSOE 69 25,9 2 74 32,0 2AEI El TORO 25 9,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Torralba del Pinar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 69 100 69 100Abstencio/Abstencion 16 23,2 14 20,3

Blancs/Blancos 1 3Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 52 100 52 100Candidaturas

PP 48 92,3 1 52 100,0 1PSOE 4 7,7 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Torreblanca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.086 100 3.850 100Abstencio/Abstencion 785 19,2 617 16,0

Blancs/Blancos 46 40Nuls/Nulos 47 79Candidatures/ 3.208 100 3.114 100Candidaturas

PSOE 1.296 40,4 5 917 29,4 4PP 1.140 35,5 5 1.222 39,2 5BLOC 772 24,1 3 975 31,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Page 159: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

158 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Torrechiva2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 81 100 83 100Abstencio/Abstencion 19 23,5 24 28,9

Blancs/Blancos 4 1Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 57 100 58 100Candidaturas

PP 53 93,0 1 58 100,0 1PSOE 4 7,0 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Torre d’En Besora, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 157 100 162 100Abstencio/Abstencion 64 40,8 39 24,1

Blancs/Blancos 3 1Nuls/Nulos 4 0Candidatures/ 86 100 122 100Candidaturas

PP 61 70,9 4 64 52,5 4PSOE 13 15,1 1 58 47,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Torre Endomenech2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 205 100 216 100Abstencio/Abstencion 13 6,3 30 13,9

Blancs/Blancos 1 9Nuls/Nulos 1 5Candidatures/ 190 100 172 100Candidaturas

AETT 96 50,5 3PP 92 48,4 2 146 84,9 5

Altres 2003/Otros 2003 22 12,8 0

Traiguera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.390 100 1.365 100Abstencio/Abstencion 117 8,4 81 5,9

Blancs/Blancos 2 7Nuls/Nulos 40 52Candidatures/ 1.231 100 1.225 100Candidaturas

PP 674 54,8 5 611 49,9 4PSPV-PSOE 557 45,2 4 614 50,1 5

Altres 2003/Otros 2003

Page 160: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 159

Useres, lesUseras

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 855 100 853 100Abstencio/Abstencion 80 9,4 104 12,2

Blancs/Blancos 2 7Nuls/Nulos 3 25Candidatures/ 770 100 717 100Candidaturas

PSOE 398 51,7 5 445 62,1 4PP 372 48,3 4 272 37,9 3

Altres 2003/Otros 2003

Vallat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 76 100 59 100Abstencio/Abstencion 5 6,6 5 8,5

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 67 100 51 100Candidaturas

PP 40 59,7 1 27 52,9 1PSOE 27 40,3 0 24 47,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Vall d’Alba2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.164 100 1.751 100Abstencio/Abstencion 286 13,2 205 11,7

Blancs/Blancos 25 23Nuls/Nulos 22 25Candidatures/ 1.832 100 1.498 100Candidaturas

PP 1.265 69,1 8 1.082 72,2 8PSOE 567 30,9 3 416 27,8 3

Altres 2003/Otros 2003

Vall de Almonacid2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 258 100 257 100Abstencio/Abstencion 27 10,5 25 9,7

Blancs/Blancos 1 0Nuls/Nulos 0 5Candidatures/ 230 100 227 100Candidaturas

PP 157 68,3 5 147 64,8 5PSOE 73 31,7 2 80 35,2 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 161: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

160 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Vall d’Uixo, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 24.624 100 24.115 100Abstencio/Abstencion 6.743 27,4 6.546 27,1

Blancs/Blancos 183 256Nuls/Nulos 76 132Candidatures/ 17.624 100 17.181 100Candidaturas

PP 8.571 48,6 11 7.110 41,4 10PSOE 6.202 35,2 8 6.190 36,0 8COMPROMÍS 1.636 9,3 2 2.960 17,2 3PSD 601 3,4 0CV-PIVU 243 1,4 0 310 1,8 0EVPV 229 1,3 0ERPV-AM 142 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003 611 3,6 0

Vallibona2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 94 100 99 100Abstencio/Abstencion 18 19,1 32 32,3

Blancs/Blancos 0 5Nuls/Nulos 1 3Candidatures/ 75 100 59 100Candidaturas

PSPV-PSOE 51 68,0 4 34 57,6 1PP 22 29,3 1 25 42,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Vilafames2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.467 100 1.258 100Abstencio/Abstencion 262 17,9 205 16,3

Blancs/Blancos 21 20Nuls/Nulos 21 37Candidatures/ 1.163 100 996 100Candidaturas

PP 616 53,0 5 530 53,2 5PSOE 528 45,4 4 466 46,8 4ACORD 19 1,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Vilanova d’Alcolea2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 587 100 565 100Abstencio/Abstencion 54 9,2 97 17,2

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 5 5Candidatures/ 525 100 461 100Candidaturas

AVI 291 55,4 4PP 234 44,6 3 231 50,1 4

Altres 2003/Otros 2003 230 49,9 3

Page 162: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 161

Vilar de Canes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 151 100 161 100Abstencio/Abstencion 33 21,9 34 21,1

Blancs/Blancos 3 1Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 115 100 125 100Candidaturas

PP 67 58,3 4 75 60,0 4PSOE 44 38,3 1 49 39,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Vila-real2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 35.712 100 34.414 100Abstencio/Abstencion 12.995 36,4 10.927 31,8

Blancs/Blancos 396 404Nuls/Nulos 173 158Candidatures/ 22.148 100 22.925 100Candidaturas

PP 10.215 46,1 11 10.932 47,7 11PSOE 7.462 33,7 8 6.464 28,2 6BLOC 2.413 10,9 2 3.095 13,5 3ACORD 1.115 5,0 0 1.551 6,8 1CVa 430 1,9 0P.I. 269 1,2 0 193 0,8 0ERPV-AM 244 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 690 3,0 0

Vilavella, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.711 100 2.743 100Abstencio/Abstencion 221 8,2 220 8,0

Blancs/Blancos 28 27Nuls/Nulos 66 35Candidatures/ 2.396 100 2.461 100Candidaturas

PP 1.289 53,8 6 1.273 51,7 6PSOE 699 29,2 3 770 31,3 3UVLVE 408 17,0 2 418 17,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Villafranca del CidVilafranca

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.023 100 2.133 100Abstencio/Abstencion 535 26,4 461 21,6

Blancs/Blancos 47 57Nuls/Nulos 40 30Candidatures/ 1.401 100 1.585 100Candidaturas

PSPV-PSOE 1.049 74,9 8 529 33,4 4PP 352 25,1 3 449 28,3 3

Altres 2003/Otros 2003 607 38,3 4

Page 163: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

162 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Villahermosa del Rıo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 414 100 410 100Abstencio/Abstencion 44 10,6 55 13,4

Blancs/Blancos 6 5Nuls/Nulos 5 6Candidatures/ 359 100 344 100Candidaturas

PP 299 83,3 6 302 87,8 7PSOE 60 16,7 1 42 12,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Villamalur2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 95 100 105 100Abstencio/Abstencion 7 7,4 12 11,4

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 88 100 92 100Candidaturas

PP 68 77,3 5 80 87,0 5PSOE 20 22,7 0 16 17,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Villanueva de Viver2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 62 100 73 100Abstencio/Abstencion 11 17,7 12 16,4

Blancs/Blancos 2 0Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 49 100 61 100Candidaturas

PP 47 95,9 1 59 96,7 1PSOE 2 4,1 0 2 3,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Villores2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 50 100 60 100Abstencio/Abstencion 11 22,0 15 25,0

Blancs/Blancos 2 1Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 37 100 43 100Candidaturas

PSPV-PSOE 31 83,8 1 38 88,4 1PP 6 16,2 0 5 11,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 164: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Castello/Municipios de la Provincia de Castellon 163

Vinaros2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 19.363 100 18.365 100Abstencio/Abstencion 6.799 35,1 5.497 29,9

Blancs/Blancos 239 260Nuls/Nulos 135 140Candidatures/ 12.191 100 12.468 100Candidaturas

PP 4.994 41,0 10 4.667 37,4 9PSPV-PSOE 3.579 29,4 7 4.252 34,1 8PVI 1.842 15,1 3 1.734 13,9 3BLOC 819 6,7 1 850 6,8 1ACORD 505 4,1 0 377 3,0 0ESQUERRA-AM 452 3,7 0

Altres 2003/Otros 2003 588 4,7 0

Vistabella del Maestrazgo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 347 100 386 100Abstencio/Abstencion 61 17,6 101 26,2

Blancs/Blancos 5 8Nuls/Nulos 5 6Candidatures/ 276 100 271 100Candidaturas

CPV 165 59,8 4PP 111 40,2 3 211 77,9 6

Altres 2003/Otros 2003 60 22,1 1

Viver2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.270 100 1.135 100Abstencio/Abstencion 192 15,1 194 17,1

Blancs/Blancos 12 23Nuls/Nulos 10 24Candidatures/ 1.056 100 894 100Candidaturas

PSOE 567 53,7 5 514 57,5 5PP 373 35,3 3 380 42,5 4PSD 116 11,0 1

Altres 2003/Otros 2003

XertChert

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 753 100 753 100Abstencio/Abstencion 79 10,5 77 10,2

Blancs/Blancos 12 21Nuls/Nulos 6 8Candidatures/ 656 100 647 100Candidaturas

PP 373 56,9 4 354 54,7 4PSPV-PSOE 242 36,9 3 250 38,6 3UV-LVE 41 6,2 0 43 6,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 165: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

164 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

XodosChodos

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 115 100 133 100Abstencio/Abstencion 27 23,5 45 33,8

Blancs/Blancos 1 4Nuls/Nulos 4 2Candidatures/ 83 100 82 100Candidaturas

PP 43 51,8 3 68 82,9 3PSOE 37 44,6 2 34 41,5 1

Altres 2003/Otros 2003 25 30,5 1

Zorita del Maestrazgo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 123 100 121 100Abstencio/Abstencion 27 22,0 18 14,9

Blancs/Blancos 5 3Nuls/Nulos 7 5Candidatures/ 84 100 95 100Candidaturas

PP 50 59,5 5 67 70,5 5PSPV-PSOE 3 3,6 0 17 17,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Zucaina2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 173 100 192 100Abstencio/Abstencion 29 16,8 26 13,5

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 2 1Candidatures/ 141 100 164 100Candidaturas

PSOE 70 49,6 3 76 46,3 2PP 63 44,7 2 81 49,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 166: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

Page 167: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 168: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de Valencia/Provincia de Valencia 167

Provıncia de ValenciaProvincia de ValenciaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.910.983 100 1.869.230 100Abstencio/Abstencion 554.173 29,0 512.759 27,4

Blancs/Blancos 19.471 20.598Nuls/Nulos 9.644 8.864Candidatures/ 1.328.340 100 1.327.009 100Candidaturas

PP 635.474 47,8 1.373 571.084 43,0 1.244PSOE 462.800 34,8 1.089 475.546 35,8 1.122ACORD 65.225 4,9 97 84.852 6,4 113BLOC 55.213 4,2 150 76.233 5,7 163CVa 19.514 1,5 16UV-LVE 18.101 1,4 25 57.648 4,3 79COMPROMÍS 13.824 1,0 28 1.800 0,1 3PSD 8.295 0,6 6 630 0,0 1Indep. 8.042 0,6 70 3.090 0,2 26ESQUERRA-AM 6.494 0,5 2 3.513 0,3 3ELPV 2.344 0,2 2 5.330 0,4 1E-2000 2.222 0,2 1 998 0,1 0UxV 1.150 0,1 2OIV 957 0,1 3 2.904 0,2 6C.D.L. 476 0,0 0PCPE 370 0,0 0 129 0,0 0DN 318 0,0 0FE-JONS 281 0,0 0PH 213 0,0 0 363 0,0 0Centristas 174 0,0 0LVE 138 0,0 0AuN 109 0,0 0UCL 20 0,0 0Resta/Resto 26.600 2,0 38

Altres 2003/Otros 2003 29.142 2,2 37

Comunitat Valenciana

2007Total % Con

3.581.308 1001.095.261 30,6

36.88918.837

2.431.323 100

1.148.943 47,3 2.770856.460 35,2 2.065103.476 4,3 129

99.739 4,1 26072.622 3,0 10122.802 0,9 2020.683 0,9 2928.390 1,2 3915.822 0,7 1821.112 0,9 14510.603 0,4 5

7.532 0,3 73.792 0,2 21.150 0,0 2

957 0,0 31.380 0,1 11.152 0,0 0

363 0,0 0302 0,0 0907 0,0 0208 0,0 0

1.746 0,1 2109 0,0 0

1.667 0,1 1

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 169: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

168 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Provıncia de ValenciaProvincia de ValenciaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 1.287.981 196.782 15,3 11.168 1.870 1.078.161Gen. 79 1.460.284 367.467 25,2 14.339 3.308 1.075.170Loc. 79 1.460.828 447.596 30,6 13.160 3.331 997.068Gen. 82 1.462.208 237.704 16,3 27.510 9.791 1.187.203Aut. 83 1.515.370 403.296 26,6 12.327 7.586 1.092.161Loc. 83 1.515.370 400.387 26,4 5.866 15.051 1.094.066Gen. 86 1.589.590 366.337 23,0 27.403 5.637 1.190.213Aut. 87 1.540.621 384.235 24,9 13.144 11.216 1.132.026Eur. 87 1.540.621 383.602 24,9 11.917 8.880 1.136.222Loc. 87 1.536.680 376.947 24,5 16.016 13.556 1.130.161Eur. 89 1.586.152 578.802 36,5 11.465 11.532 984.353Gen. 89 1.604.915 399.670 24,9 5.370 6.020 1.193.855Aut. 91 1.641.614 503.102 30,6 5.811 11.332 1.121.369Loc. 91 1.644.359 505.098 30,7 7.500 12.281 1.119.480Gen. 93 1.681.763 305.958 18,2 7.124 8.144 1.360.569Eur. 94 1.728.574 598.278 34,6 3.939 10.240 1.116.117Aut. 95 1.754.471 413.209 23,6 6.892 13.604 1.320.766Loc. 95 1.756.866 416.113 23,7 8.578 15.930 1.316.245Gen. 96 1.781.719 328.598 18,4 6.731 11.175 1.435.215Aut. 99 1.885.066 615.427 32,6 6.383 18.591 1.244.665Loc. 99 1.865.245 592.973 31,8 9.894 21.275 1.241.103Eur. 99 1.870.011 599.841 32,1 8.932 18.776 1.242.462Gen. 00 1.873.447 522.228 27,9 8.177 16.128 1.326.914Aut. 03 1.876.687 519.337 27,7 7.825 20.254 1.329.271Loc. 03 1.869.230 512.759 27,4 8.864 20.598 1.327.009Gen. 04 1.884.604 420.584 22,3 9.164 21.438 1.433.418Eur. 04 1.895.218 923.981 48,8 2.520 5.286 963.431Aut. 07 1.863.206 517.387 27,8 7.643 17.676 1.320.153Loc. 07 1.910.983 554.173 29,0 9.644 19.471 1.328.340

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 170: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Provıncia de Valencia/Provincia de Valencia 169

Provıncia de ValenciaProvincia de ValenciaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 60.410 5,6 481.276 44,6 106.133 9,8Gen. 79 47.017 4,4 394.813 36,7 145.141 13,5Loc. 79 5.695 0,6 357.329 35,8 159.159 16,0Gen. 82 350.281 29,5 635.522 53,5 63.026 5,3 14.513 1,2Aut. 83 349.981 32,0 552.146 50,6 91.149 8,3 38.142 3,5Loc. 83 320.841 29,3 543.053 49,6 105.788 9,7 21.001 1,9Gen. 86 328.800 27,6 559.426 47,0 60.857 5,1 28.973 2,4 61.266 5,1Aut. 87 227.144 20,1 464.470 41,0 104.050 9,2 170.866 15,1Eur. 87 240.950 21,2 474.667 41,8 62.192 5,5 143.546 12,6Loc. 87 222.466 19,7 456.411 40,4 115.782 10,2 143.777 12,7Eur. 89 205.701 20,9 408.580 41,5 64.635 6,6 31.704 3,2 109.489 11,1Gen. 89 290.711 24,4 481.268 40,3 118.706 9,9 27.515 2,3 137.710 11,5Aut. 91 263.550 23,5 477.766 42,6 93.820 8,4 43.891 3,9 184.379 16,4Loc. 91 254.118 22,7 471.210 42,1 95.981 8,6 29.390 2,6 170.474 15,2Gen. 93 518.089 38,1 508.819 37,4 156.340 11,5 27.429 2,0 102.999 7,6Eur. 94 472.092 42,3 327.866 29,4 170.246 15,3 22.866 2,0 88.233 7,9Aut. 95 534.753 40,5 434.059 32,9 167.669 12,7 34.635 2,6 138.032 10,5Loc. 95 520.205 39,5 418.899 31,8 161.658 12,3 41.282 3,1 114.182 8,7Gen. 96 607.914 42,4 534.847 37,3 174.807 12,2 16.850 1,2 81.350 5,7Aut. 99 594.896 47,8 411.194 33,0 81.443 6,5 61.503 4,9 81.681 6,6Loc. 99 536.009 43,2 422.957 34,1 81.726 6,6 61.828 5,0 87.338 7,0Eur. 99 587.253 47,3 435.059 35,0 79.172 6,4 31.695 2,6 70.895 5,7Gen. 00 677.860 51,1 446.333 33,6 87.633 6,6 39.520 3,0 51.927 3,9Aut. 03 624.253 47,0 473.757 35,6 94.956 7,1 66.393 5,0 52.662 4,0Loc. 03 571.084 43,0 475.546 35,8 90.301 6,8 77.460 5,8 57.648 4,3Gen. 04 665.526 46,4 613.833 42,8 78.515 5,5 27.050 1,9Eur. 04 475.031 49,3 403.536 41,9 38.370 4,0 12.918 1,3 7.547 0,8Aut. 07 717.984 54,4 434.384 32,9 118.013 8,9 12.601 1,0Loc. 07 635.474 47,8 462.800 34,8 87.887 6,6 55.213 4,2 18.121 1,4

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 171: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 172: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 171

Comarques/Comarcas

El Rincon de AdemuzResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.544 100 2.537 100Abstencio/Abstencion 574 22,6 506 19,9

Blancs/Blancos 39 29Nuls/Nulos 16 39Candidatures/ 1.915 100 1.963 100Candidaturas

PP 996 52,0 22 990 50,4 25PSOE 916 47,8 17 816 41,6 12

Altres 2003/Otros 2003 149 7,6 4

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 173: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

172 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Rincon de AdemuzResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 3.359 1.178 35,1 27 4 2.150Gen. 79 3.603 1.579 43,8 26 7 1.991Loc. 79 3.603 1.283 35,6 174 35 2.111Gen. 82 3.233 955 29,5 39 14 2.225Aut. 83 3.311 1.007 30,4 21 9 2.274Loc. 83 3.311 888 26,8 15 80 2.328Gen. 86 3.295 1.027 31,2 36 7 2.225Aut. 87 3.118 761 24,4 20 22 2.315Eur. 87 3.120 763 24,5 11 22 2.324Loc. 87 3.120 758 24,3 19 24 2.319Eur. 89 2.991 1.294 43,3 9 11 1.677Gen. 89 2.954 851 28,8 15 7 2.081Aut. 91 2.944 699 23,7 15 21 2.209Loc. 91 2.957 681 23,0 17 26 2.233Gen. 93 2.817 667 23,7 9 12 2.129Eur. 94 2.770 954 34,4 7 13 1.796Aut. 95 2.793 592 21,2 7 13 2.181Loc. 95 2.832 610 21,5 24 49 2.149Gen. 96 2.710 644 23,8 6 10 2.050Aut. 99 2.673 619 23,2 9 31 2.014Loc. 99 3.153 1.064 33,7 57 51 1.981Eur. 99 2.667 622 23,3 6 27 2.012Gen. 00 2.635 681 25,8 10 18 1.926Aut. 03 2.436 448 18,4 13 21 1.954Loc. 03 2.537 506 19,9 39 29 1.963Gen. 04 2.367 588 24,8 19 14 1.746Eur. 04 2.336 849 36,3 6 5 1.476Aut. 07 2.272 366 16,1 3 29 1.873Loc. 07 2.544 574 22,6 16 39 1.915

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 174: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 173

El Rincon de AdemuzResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 145 6,7 517 24,0 198 9,2Gen. 79 33 1,7 615 30,9 187 9,4Loc. 79 53 2,5Gen. 82 804 36,1 1.037 46,6 55 2,5 2 0,1Aut. 83 1.136 50,0 1.020 44,9 22 1,0 5 0,2Loc. 83 653 28,0 940 40,4Gen. 86 990 44,5 1.026 46,1 62 2,8 1 0,0 6 0,3Aut. 87 1.043 45,1 1.080 46,7 25 1,1 29 1,3Eur. 87 1.039 44,7 1.080 46,5 30 1,3 22 0,9Loc. 87 1.068 46,1 1.043 45,0 37 1,6Eur. 89 662 39,5 810 48,3 16 1,0 6 0,4 8 0,5Gen. 89 837 40,2 1.006 48,3 38 1,8 30 1,4Aut. 91 1.000 45,3 982 44,5 48 2,2 1 0,0 101 4,6Loc. 91 865 38,7 947 42,4 91 4,1Gen. 93 997 46,8 958 45,0 67 3,1 4 0,2 49 2,3Eur. 94 886 49,3 738 41,1 84 4,7 3 0,2 39 2,2Aut. 95 1.140 52,3 877 40,2 73 3,3 3 0,1 74 3,4Loc. 95 1.177 54,8 851 39,6 72 3,4Gen. 96 1.071 52,2 873 42,6 69 3,4 1 0,0 20 1,0Aut. 99 1.161 57,6 762 37,8 42 2,1 13 0,6 26 1,3Loc. 99 1.187 59,9 777 39,2Eur. 99 1.146 57,0 767 38,1 40 2,0 4 0,2 21 1,0Gen. 00 1.071 55,6 759 39,4 52 2,7 7 0,4 8 0,4Aut. 03 1.047 53,6 826 42,3 36 1,8 11 0,6 8 0,4Loc. 03 990 50,4 816 41,6Gen. 04 913 52,3 758 43,4 32 1,8 7 0,4Eur. 04 760 51,5 677 45,9 14 0,9 2 0,1 1 0,1Aut. 07 986 52,6 817 43,6 47 2,5 8 0,4Loc. 07 996 52,0 916 47,8

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

PP

PP

PSOE

PSOE

EU EUUVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 175: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

174 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Los SerranosResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.520 100 15.265 100Abstencio/Abstencion 2.649 17,1 2.695 17,7

Blancs/Blancos 169 308Nuls/Nulos 155 293Candidatures/ 12.549 100 11.969 100Candidaturas

PP 6.399 51,0 73 6.186 51,7 80PSOE 4.701 37,5 58 4.663 39,0 54Indep. 706 5,6 7 195 1,6 5ACORD 681 5,4 3 772 6,4 4UxV 45 0,4 0CVa 7 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003 150 1,3 2

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

8.042 0,6 7065.225 4,9 97

1.150 0,1 219.514 1,5 16

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 176: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 175

Los SerranosResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 14.421 2.750 19,1 62 14 11.595Gen. 79 15.381 5.181 33,7 105 19 10.076Loc. 79 15.375 3.573 23,2 138 14 11.650Gen. 82 14.303 2.849 19,9 216 90 11.148Aut. 83 14.848 3.687 24,8 128 97 10.936Loc. 83 14.848 3.347 22,5 269 176 11.056Gen. 86 14.914 3.560 23,9 166 43 11.145Aut. 87 14.419 3.241 22,5 113 100 10.965Eur. 87 14.396 3.206 22,3 97 95 10.998Loc. 87 14.394 3.050 21,2 294 237 10.813Eur. 89 14.366 5.363 37,3 99 79 8.825Gen. 89 14.442 6.847 47,4 94 30 7.471Aut. 91 14.478 3.067 21,2 103 135 11.173Loc. 91 14.276 2.785 19,5 188 266 11.037Gen. 93 14.310 2.569 18,0 81 54 11.606Eur. 94 14.394 4.198 29,2 55 64 10.077Aut. 95 14.609 2.298 15,7 108 139 12.064Loc. 95 14.762 2.428 16,4 178 219 11.937Gen. 96 14.833 2.530 17,1 90 83 12.130Aut. 99 15.687 3.069 19,6 95 155 12.368Loc. 99 15.828 3.140 19,8 213 201 12.274Eur. 99 15.581 3.146 20,2 102 178 12.155Gen. 00 15.534 3.673 23,6 101 93 11.667Aut. 03 15.010 2.507 16,7 108 162 12.233Loc. 03 15.265 2.695 17,7 293 308 11.969Gen. 04 14.876 2.965 19,9 133 114 11.664Eur. 04 14.798 5.580 37,7 50 48 9.120Aut. 07 14.947 2.361 15,8 123 105 12.358Loc. 07 15.520 2.649 17,1 155 169 12.549

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 177: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

176 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Los SerranosResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 641 5,5 3.197 27,6 802 6,9Gen. 79 326 3,2 3.086 30,6 911 9,0Loc. 79 92 0,8 1.745 15,0 367 3,2Gen. 82 3.463 31,1 5.016 45,0 445 4,0 28 0,3Aut. 83 4.415 40,4 5.257 48,1 606 5,5 83 0,8Loc. 83 2.671 24,2 5.237 47,4 602 5,4Gen. 86 4.247 38,1 4.822 43,3 513 4,6 57 0,5 256 2,3Aut. 87 3.584 32,7 4.896 44,7 641 5,8 732 6,7Eur. 87 3.405 31,0 4.824 43,9 555 5,0 561 5,1Loc. 87 2.896 26,8 5.210 48,2 689 6,4 743 6,9Eur. 89 2.674 30,3 4.007 45,4 440 5,0 56 0,6 285 3,2Gen. 89 2.596 34,7 3.195 42,8 591 7,9 28 0,4 430 5,8Aut. 91 4.182 37,4 4.879 43,7 935 8,4 80 0,7 506 4,5Loc. 91 3.411 30,9 4.681 42,4 1.013 9,2 502 4,5Gen. 93 5.398 46,5 4.570 39,4 969 8,3 35 0,3 267 2,3Eur. 94 4.824 47,9 3.613 35,9 944 9,4 34 0,3 371 3,7Aut. 95 5.778 47,9 4.540 37,6 1.098 9,1 32 0,3 538 4,5Loc. 95 5.269 44,1 4.550 38,1 760 6,4 300 2,5Gen. 96 5.977 49,3 4.809 39,6 976 8,0 12 0,1 238 2,0Aut. 99 6.637 53,7 4.293 34,7 717 5,8 119 1,0 536 4,3Loc. 99 6.366 51,9 4.135 33,7 757 6,2 587 4,8Eur. 99 6.442 53,0 4.378 36,0 696 5,7 16 0,1 383 3,2Gen. 00 6.413 55,0 4.176 35,8 674 5,8 49 0,4 191 1,6Aut. 03 6.395 52,3 4.669 38,2 860 7,0 97 0,8 123 1,0Loc. 03 6.186 51,7 4.663 39,0 772 6,4 150 1,3Gen. 04 6.037 51,8 4.827 41,4 591 5,1 29 0,2Eur. 04 4.790 52,5 3.780 41,4 342 3,8 14 0,2 19 0,2Aut. 07 7.033 56,9 4.481 36,3 699 5,7 14 0,1Loc. 07 6.399 51,0 4.701 37,5 681 5,4

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EUEU

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 178: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 177

El Camp de TuriaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 102.144 100 88.536 100Abstencio/Abstencion 27.217 26,6 21.313 24,1

Blancs/Blancos 1.133 928Nuls/Nulos 610 495Candidatures/ 73.220 100 65.800 100Candidaturas

PP 35.716 48,8 112 29.080 44,2 93PSOE 21.958 30,0 67 19.509 29,6 67ACORD 4.788 6,5 12 4.550 6,9 10UV-LVE 2.084 2,8 6 4.960 7,5 13BLOC 1.754 2,4 2 3.151 4,8 4COMPROMÍS 1.529 2,1 2CVa 1.351 1,8 1OIV 796 1,1 1 673 1,0 1UxV 150 0,2 0PSD 94 0,1 0E-2000 63 0,1 0 33 0,1 0ESQUERRA-AM 46 0,1 0 94 0,1 0DN 8 0,0 0Indep. 3 0,0 0Resta/Resto 2.880 3,9 5

Altres 2003/Otros 2003 794 1,2 2

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

65.225 4,9 9726.600 2,0 3818.101 1,4 2555.213 4,2 15013.824 1,0 2819.514 1,5 16

957 0,1 31.150 0,1 28.295 0,6 62.222 0,2 16.494 0,5 2

318 0,0 08.042 0,6 70

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 179: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

178 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Camp de TuriaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 39.387 6.806 17,3 317 27 32.237Gen. 79 44.337 9.536 21,5 374 75 34.352Loc. 79 44.337 9.537 21,5 501 119 34.180Gen. 82 45.499 6.954 15,3 633 213 37.699Aut. 83 47.901 11.260 23,5 353 112 36.176Loc. 83 47.901 10.257 21,4 214 708 36.722Gen. 86 51.024 11.098 21,8 698 142 39.086Aut. 87 51.136 10.333 20,2 350 369 40.084Eur. 87 51.612 10.199 19,8 349 322 40.742Loc. 87 51.612 9.962 19,3 578 616 40.456Eur. 89 52.753 18.039 34,2 405 340 33.969Gen. 89 54.063 12.134 22,4 261 148 41.520Aut. 91 55.228 12.580 22,8 254 358 42.036Loc. 91 55.446 12.563 22,7 299 416 42.168Gen. 93 58.749 10.019 17,1 266 259 48.205Eur. 94 61.764 19.899 32,2 160 302 41.403Aut. 95 64.499 12.450 19,3 318 458 51.273Loc. 95 64.876 12.693 19,6 471 654 51.058Gen. 96 67.209 11.815 17,6 313 356 54.725Aut. 99 79.642 22.547 28,3 360 631 56.104Loc. 99 79.010 21.683 27,4 635 919 55.773Eur. 99 78.863 21.767 27,6 401 636 56.059Gen. 00 78.728 21.381 27,2 414 484 56.449Aut. 03 87.782 21.264 24,2 400 779 65.339Loc. 03 88.536 21.313 24,1 495 928 65.800Gen. 04 90.475 18.827 20,8 547 912 70.189Eur. 04 91.639 43.432 47,4 142 221 47.844Aut. 07 100.197 26.051 26,0 379 881 72.885Loc. 07 102.144 27.217 26,6 610 1.133 73.220

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 180: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 179

El Camp de TuriaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.910 5,9 11.589 35,9 2.600 8,1Gen. 79 836 2,4 11.652 33,9 3.945 11,5Loc. 79 9.695 28,4 4.741 13,9Gen. 82 11.480 30,5 19.009 50,4 1.494 4,0 246 0,7Aut. 83 13.370 37,0 17.246 47,7 1.919 5,3 1.037 2,9Loc. 83 9.496 25,9 18.338 49,9 1.752 4,8Gen. 86 13.496 34,5 17.855 45,7 1.674 4,3 685 1,8 1.532 3,9Aut. 87 11.383 28,4 16.785 41,9 2.469 6,2 5.148 12,8Eur. 87 11.101 27,2 17.049 41,8 1.415 3,5 4.613 11,3Loc. 87 12.448 30,8 16.669 41,2 1.951 4,8 2.235 5,5Eur. 89 8.660 25,5 14.617 43,0 1.575 4,6 715 2,1 3.535 10,4Gen. 89 12.347 29,7 17.234 41,5 3.012 7,3 610 1,5 4.438 10,7Aut. 91 12.796 30,4 17.731 42,2 2.435 5,8 1.137 2,7 6.027 14,3Loc. 91 13.311 31,6 14.932 35,4 2.469 5,9 364 0,9 3.940 9,3Gen. 93 20.331 42,2 17.888 37,1 4.456 9,2 629 1,3 3.586 7,4Eur. 94 19.206 46,4 12.349 29,8 4.769 11,5 599 1,4 3.344 8,1Aut. 95 22.253 43,4 16.912 33,0 4.855 9,5 971 1,9 5.993 11,7Loc. 95 20.438 40,0 15.205 29,8 3.572 7,0 669 1,3 4.947 9,7Gen. 96 25.443 46,5 19.484 35,6 5.443 9,9 327 0,6 3.398 6,2Aut. 99 28.406 50,6 17.247 30,7 3.173 5,7 2.233 4,0 4.261 7,6Loc. 99 24.563 44,0 16.641 29,8 3.320 6,0 1.866 3,3 5.421 9,7Eur. 99 27.839 49,7 18.490 33,0 3.005 5,4 935 1,7 3.897 7,0Gen. 00 31.397 55,6 18.463 32,7 3.467 6,1 1.334 2,4 2.465 4,4Aut. 03 32.974 50,5 20.712 31,7 4.836 7,4 2.674 4,1 3.464 5,3Loc. 03 29.080 44,2 19.509 29,6 4.550 6,9 3.151 4,8 4.960 7,5Gen. 04 35.290 50,3 27.995 39,9 3.740 5,3 924 1,3Eur. 04 25.293 52,9 18.521 38,7 1.872 3,9 494 1,0 483 1,0Aut. 07 42.311 58,1 21.380 29,3 6.399 8,8 1.056 1,4Loc. 07 35.716 48,8 21.958 30,0 6.363 8,7 1.754 2,4 2.084 2,8

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOEPSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 181: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

180 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Camp de MorvedreResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 68.504 100 65.349 100Abstencio/Abstencion 22.623 33,0 20.719 31,7

Blancs/Blancos 801 736Nuls/Nulos 361 412Candidatures/ 44.734 100 43.482 100Candidaturas

PP 15.359 34,3 58 13.304 30,6 57PSOE 13.574 30,3 64 13.976 32,1 66BLOC 4.402 9,8 12 3.139 7,2 8ACORD 3.588 8,0 6 5.213 12,0 8ESQUERRA-AM 428 1,0 0Indep. 321 0,7 3CVa 205 0,5 0UV-LVE 99 0,2 1 1.326 3,0 3PSD 69 0,2 0Resta/Resto 6.688 15,0 6

Altres 2003/Otros 2003 2.714 6,2 1

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

26.600 2,0 3855.213 4,2 15065.225 4,9 97

6.494 0,5 28.042 0,6 70

19.514 1,5 1618.101 1,4 25

8.295 0,6 6

PP PSOE A+B+C

0

5

10

15

20

25

30

35PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 182: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 181

El Camp de MorvedreResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 46.467 7.543 16,2 480 34 38.410Gen. 79 51.644 13.869 26,9 405 97 37.273Loc. 79 51.644 15.474 30,0 508 133 35.529Gen. 82 51.093 7.490 14,7 1.109 274 42.220Aut. 83 53.203 16.268 30,6 427 230 36.278Loc. 83 53.203 16.156 30,4 317 734 35.996Gen. 86 55.004 13.894 25,3 1.078 166 39.866Aut. 87 53.286 15.332 28,8 526 504 36.924Eur. 87 53.334 15.173 28,4 472 418 37.271Loc. 87 53.357 15.484 29,0 837 782 36.254Eur. 89 54.591 22.760 41,7 404 424 31.003Gen. 89 54.852 14.775 26,9 224 171 39.682Aut. 91 55.908 18.585 33,2 266 431 36.626Loc. 91 56.251 18.534 32,9 270 328 37.119Gen. 93 54.916 10.659 19,4 216 259 43.782Eur. 94 56.422 20.786 36,8 130 314 35.192Aut. 95 57.552 14.581 25,3 246 404 42.321Loc. 95 58.336 15.187 26,0 291 385 42.473Gen. 96 58.683 11.123 19,0 236 299 47.025Aut. 99 63.542 23.408 36,8 273 982 38.879Loc. 99 63.335 22.915 36,2 493 1.423 38.504Eur. 99 62.964 22.824 36,2 303 932 38.905Gen. 00 63.242 19.502 30,8 341 631 42.768Aut. 03 64.292 19.958 31,0 308 845 43.181Loc. 03 65.349 20.719 31,7 412 736 43.482Gen. 04 65.106 16.248 25,0 370 797 47.691Eur. 04 65.403 34.276 52,4 102 184 30.841Aut. 07 67.074 21.793 32,5 313 894 44.065Loc. 07 68.504 22.623 33,0 361 801 44.734

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 183: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

182 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Camp de MorvedreResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.113 2,9 17.493 45,5 6.159 16,0Gen. 79 664 1,8 14.266 38,3 8.029 21,5Loc. 79 12.938 36,4 8.211 23,1Gen. 82 6.969 16,5 25.642 60,7 3.796 9,0 975 2,3Aut. 83 8.333 23,0 15.973 44,0 6.733 18,6 2.805 7,7Loc. 83 6.793 18,9 15.777 43,8 5.935 16,5 1.726 4,8Gen. 86 7.284 18,3 16.220 40,7 4.194 10,5 1.644 4,1 1.043 2,6Aut. 87 4.411 11,9 13.195 35,7 4.815 13,0 4.506 12,2Eur. 87 4.288 11,5 13.977 37,5 3.111 8,3 4.710 12,6Loc. 87 3.023 8,3 13.088 36,1 4.271 11,8 837 2,3Eur. 89 4.202 13,6 13.045 42,1 3.562 11,5 1.012 3,3 2.473 8,0Gen. 89 6.123 15,4 15.928 40,1 6.023 15,2 923 2,3 4.309 10,9Aut. 91 5.072 13,8 16.463 44,9 4.681 12,8 2.000 5,5 5.496 15,0Loc. 91 3.616 9,7 15.783 42,5 3.321 8,9 1.272 3,4 3.420 9,2Gen. 93 12.301 28,1 17.491 40,0 8.082 18,5 986 2,3 2.891 6,6Eur. 94 11.663 33,1 11.144 31,7 7.940 22,6 711 2,0 2.486 7,1Aut. 95 13.471 31,8 14.478 34,2 7.950 18,8 1.592 3,8 3.889 9,2Loc. 95 9.005 21,2 13.863 32,6 6.375 15,0 1.786 4,2 2.633 6,2Gen. 96 15.649 33,3 18.745 39,9 8.948 19,0 760 1,6 2.174 4,6Aut. 99 15.758 40,5 13.542 34,8 3.271 8,4 2.356 6,1 3.583 9,2Loc. 99 11.314 29,4 12.268 31,9 1.943 5,0 2.675 6,9 4.397 11,4Eur. 99 15.504 39,9 14.431 37,1 3.398 8,7 1.270 3,3 3.109 8,0Gen. 00 19.403 45,4 14.810 34,6 4.405 10,3 1.511 3,5 1.670 3,9Aut. 03 17.843 41,3 15.545 36,0 5.256 12,2 2.454 5,7 1.452 3,4Loc. 03 13.304 30,6 13.976 32,1 5.213 12,0 3.139 7,2 1.326 3,0Gen. 04 20.304 42,6 20.362 42,7 4.496 9,4 966 2,0Eur. 04 13.718 44,5 13.562 44,0 2.044 6,6 488 1,6 162 0,5Aut. 07 22.303 50,6 15.226 34,6 5.190 11,8 236 0,5Loc. 07 15.359 34,3 13.574 30,3 4.016 9,0 4.402 9,8 99 0,2

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PPPSOE

PSOE

EU

EU

BLOC

BLOC

UVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 184: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 183

L’Horta NordResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 163.839 100 156.061 100Abstencio/Abstencion 47.935 29,3 41.235 26,4

Blancs/Blancos 2.112 1.829Nuls/Nulos 971 953Candidatures/ 112.884 100 112.044 100Candidaturas

PP 49.112 43,5 147 42.595 38,0 124PSOE 37.861 33,5 111 39.935 35,6 111BLOC 8.337 7,4 18 10.731 9,6 24ACORD 5.760 5,1 7 7.714 6,9 12COMPROMÍS 3.062 2,7 8 392 0,3 1CVa 2.782 2,5 2UV-LVE 1.678 1,5 0 7.855 7,0 13PSD 556 0,5 0UxV 493 0,4 2ESQUERRA-AM 358 0,3 0 462 0,4 0Indep. 76 0,1 0Resta/Resto 2.809 2,5 5

Altres 2003/Otros 2003 1.584 1,4 3

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

55.213 4,2 15065.225 4,9 9713.824 1,0 2826.600 2,0 3819.514 1,5 1618.101 1,4 25

8.295 0,6 61.150 0,1 26.494 0,5 28.042 0,6 70

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 185: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

184 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Horta NordResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 86.878 11.518 13,3 892 229 81.054Gen. 79 105.071 23.455 22,3 1.103 163 80.350Loc. 79 105.071 26.292 25,0 1.157 322 77.300Gen. 82 108.926 14.981 13,8 2.191 820 90.934Aut. 83 112.798 26.825 23,8 1.019 334 84.635Loc. 83 112.798 26.849 23,8 331 1.186 84.432Gen. 86 119.685 24.809 20,7 2.252 314 92.310Aut. 87 117.278 25.032 21,3 1.169 832 90.245Eur. 87 117.322 25.004 21,3 981 665 90.672Loc. 87 117.435 24.865 21,2 1.457 935 90.178Eur. 89 120.760 39.387 32,6 1.022 887 79.464Gen. 89 122.026 28.032 23,0 515 413 93.066Aut. 91 125.763 35.338 28,1 575 872 88.978Loc. 91 126.205 35.432 28,1 793 1.061 88.919Gen. 93 129.710 21.668 16,7 501 538 107.003Eur. 94 133.210 44.328 33,3 337 812 87.733Aut. 95 136.044 29.126 21,4 610 1.067 105.241Loc. 95 136.854 29.714 21,7 831 1.317 104.992Gen. 96 138.809 23.190 16,7 634 735 114.250Aut. 99 151.117 44.846 29,7 616 1.476 104.179Loc. 99 149.646 43.942 29,4 892 1.705 103.107Eur. 99 149.794 43.735 29,2 890 1.560 103.609Gen. 00 151.084 39.729 26,3 711 1.221 109.423Aut. 03 155.462 40.941 26,3 729 1.622 112.170Loc. 03 156.061 41.235 26,4 953 1.829 112.044Gen. 04 156.750 32.346 20,6 836 1.793 121.775Eur. 04 157.319 75.386 47,9 229 462 81.242Aut. 07 161.702 46.259 28,6 640 1.511 113.285Loc. 07 163.839 47.935 29,3 971 2.112 112.884

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 186: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 185

L’Horta NordResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 3.660 4,5 33.692 41,6 8.869 10,9Gen. 79 2.882 3,6 28.535 35,5 13.313 16,6Loc. 79 627 0,8 25.909 33,5 13.324 17,2Gen. 82 25.847 28,4 49.384 54,3 5.270 5,8 1.600 1,8Aut. 83 27.024 31,9 42.939 50,7 7.850 9,3 3.464 4,1Loc. 83 22.859 27,1 41.580 49,2 9.014 10,7 2.266 2,7Gen. 86 24.297 26,3 45.230 49,0 4.750 5,1 2.924 3,2 5.783 6,3Aut. 87 17.558 19,5 39.422 43,7 8.307 9,2 16.505 18,3Eur. 87 18.637 20,6 40.335 44,5 5.056 5,6 14.004 15,4Loc. 87 19.045 21,1 40.285 44,7 9.530 10,6 12.176 13,5Eur. 89 15.450 19,4 34.402 43,3 5.171 6,5 2.580 3,2 10.513 13,2Gen. 89 21.348 22,9 40.037 43,0 9.186 9,9 2.220 2,4 10.929 11,7Aut. 91 19.827 22,3 40.573 45,6 6.668 7,5 3.513 3,9 15.255 17,1Loc. 91 20.469 23,0 41.049 46,2 6.873 7,7 2.398 2,7 13.325 15,0Gen. 93 38.224 35,7 42.980 40,2 12.077 11,3 2.218 2,1 8.315 7,8Eur. 94 34.985 39,9 27.326 31,1 13.526 15,4 1.719 2,0 7.464 8,5Aut. 95 39.731 37,8 37.689 35,8 12.549 11,9 3.160 3,0 11.358 10,8Loc. 95 36.237 34,5 38.822 37,0 10.788 10,3 4.185 4,0 11.524 11,0Gen. 96 45.617 39,9 44.791 39,2 13.886 12,2 1.323 1,2 7.231 6,3Aut. 99 46.135 44,3 35.901 34,5 6.908 6,6 6.674 6,4 7.892 7,6Loc. 99 37.076 36,0 35.958 34,9 6.321 6,1 8.251 8,0 9.246 9,0Eur. 99 44.671 43,1 38.202 36,9 6.863 6,6 3.893 3,8 7.119 6,9Gen. 00 52.532 48,0 38.486 35,2 7.458 6,8 4.357 4,0 4.882 4,5Aut. 03 48.971 43,7 40.383 36,0 8.579 7,6 7.279 6,5 5.702 5,1Loc. 03 42.595 38,0 39.935 35,6 7.714 6,9 10.731 9,6 7.855 7,0Gen. 04 52.595 43,2 55.091 45,2 7.316 6,0 2.845 2,3Eur. 04 37.612 46,3 35.539 43,7 3.508 4,3 1.503 1,9 844 1,0Aut. 07 59.106 52,2 37.341 33,0 11.984 10,6 1.084 1,0Loc. 07 49.112 43,5 37.861 33,5 9.180 8,1 8.337 7,4 1.678 1,5

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE PSOE

EU

EU

BLOC

BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 187: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

186 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Horta OestResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 252.109 100 243.790 100Abstencio/Abstencion 87.638 34,8 78.932 32,4

Blancs/Blancos 2.211 2.028Nuls/Nulos 886 697Candidatures/ 161.436 100 162.133 100Candidaturas

PP 72.639 45,0 92 57.342 35,4 71PSOE 67.196 41,6 91 78.801 48,6 101ACORD 6.458 4,0 5 10.673 6,6 9COMPROMÍS 4.878 3,0 4BLOC 2.952 1,8 1 5.498 3,4 1UV-LVE 2.620 1,6 0 5.967 3,7 2PSD 1.940 1,2 0CVa 1.685 1,0 0ESQUERRA-AM 576 0,4 0Centristas 174 0,1 0Indep. 131 0,1 0E-2000 119 0,1 0 104 0,1 0UxV 67 0,0 0ELPV 1 0,0 0

Altres 2003/Otros 2003 3.748 2,3 1

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

65.225 4,9 9713.824 1,0 2855.213 4,2 15018.101 1,4 25

8.295 0,6 619.514 1,5 16

6.494 0,5 2174 0,0 0

8.042 0,6 702.222 0,2 11.150 0,1 22.344 0,2 2

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 188: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 187

L’Horta OestResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 135.814 20.677 15,2 1.294 178 113.665Gen. 79 156.789 37.807 24,1 1.980 390 116.612Loc. 79 156.789 48.621 31,0 1.539 466 106.163Gen. 82 164.687 21.908 13,3 3.541 1.101 138.137Aut. 83 171.696 48.641 28,3 1.395 451 121.215Loc. 83 171.696 47.561 27,7 544 1.831 121.760Gen. 86 181.728 41.051 22,6 3.615 586 136.476Aut. 87 178.082 48.548 27,3 1.661 1.189 126.684Eur. 87 178.120 48.428 27,2 1.530 1.024 127.138Loc. 87 176.686 46.953 26,6 2.053 1.338 126.342Eur. 89 186.720 68.442 36,7 1.496 1.339 115.443Gen. 89 190.538 50.178 26,3 630 637 139.099Aut. 91 197.551 72.658 36,8 811 1.147 122.935Loc. 91 197.883 72.825 36,8 917 1.352 122.789Gen. 93 205.078 39.877 19,4 829 1.051 163.321Eur. 94 212.211 82.016 38,6 347 1.166 128.682Aut. 95 217.559 59.240 27,2 788 1.471 156.060Loc. 95 218.525 60.168 27,5 1.005 1.886 155.466Gen. 96 223.047 42.534 19,1 849 1.394 178.270Aut. 99 240.169 90.483 37,7 676 1.959 147.051Loc. 99 239.428 89.354 37,3 1.197 2.497 146.380Eur. 99 237.990 88.598 37,2 1.496 2.028 145.868Gen. 00 241.496 74.089 30,7 821 1.928 164.658Aut. 03 241.794 77.529 32,1 740 2.119 161.406Loc. 03 243.790 78.932 32,4 697 2.028 162.133Gen. 04 244.489 58.252 23,8 870 2.552 182.815Eur. 04 245.335 134.985 55,0 219 601 109.530Aut. 07 249.293 85.687 34,4 672 1.972 160.960Loc. 07 252.109 87.638 34,8 886 2.211 161.436

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 189: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

188 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Horta OestResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 3.646 3,2 58.405 51,4 14.426 12,7Gen. 79 2.770 2,4 50.063 42,9 21.099 18,1Loc. 79 184 0,2 44.071 41,5 26.459 24,9Gen. 82 31.896 23,1 86.469 62,6 9.062 6,6 824 0,6Aut. 83 28.846 23,8 71.777 59,2 13.634 11,2 2.128 1,8Loc. 83 28.905 23,7 72.014 59,1 16.517 13,6 704 0,6Gen. 86 28.711 21,0 78.348 57,4 7.168 5,3 1.610 1,2 4.930 3,6Aut. 87 20.167 15,9 61.401 48,5 11.970 9,4 13.812 10,9Eur. 87 22.066 17,4 63.059 49,6 8.315 6,5 9.933 7,8Loc. 87 21.224 16,8 59.181 46,8 14.115 11,2 9.655 7,6Eur. 89 16.936 14,7 59.517 51,6 7.773 6,7 2.166 1,9 9.160 7,9Gen. 89 24.924 17,9 70.922 51,0 14.353 10,3 1.553 1,1 11.325 8,1Aut. 91 24.047 19,6 63.946 52,0 12.754 10,4 2.329 1,9 13.615 11,1Loc. 91 24.524 20,0 65.059 53,0 12.741 10,4 1.501 1,2 11.560 9,4Gen. 93 51.534 31,6 75.690 46,3 20.577 12,6 1.315 0,8 8.781 5,4Eur. 94 47.232 36,7 44.024 34,2 24.334 18,9 1.174 0,9 7.625 5,9Aut. 95 56.462 36,2 58.665 37,6 25.070 16,1 1.349 0,9 12.989 8,3Loc. 95 53.848 34,6 62.474 40,2 25.011 16,1 508 0,3 10.455 6,7Gen. 96 65.413 36,7 77.165 43,3 24.796 13,9 644 0,4 7.759 4,4Aut. 99 63.059 42,9 59.696 40,6 10.663 7,3 4.233 2,9 8.371 5,7Loc. 99 53.906 36,8 66.191 45,2 11.279 7,7 3.934 2,7 8.844 6,0Eur. 99 61.616 42,2 61.156 41,9 10.427 7,1 1.517 1,0 6.882 4,7Gen. 00 76.159 46,3 64.646 39,3 11.043 6,7 2.726 1,7 5.421 3,3Aut. 03 67.633 41,9 70.187 43,5 11.044 6,8 5.053 3,1 5.771 3,6Loc. 03 57.342 35,4 78.801 48,6 11.564 7,1 5.498 3,4 5.967 3,7Gen. 04 75.569 41,3 89.409 48,9 9.844 5,4 1.957 1,1Eur. 04 47.790 43,6 52.975 48,4 4.525 4,1 737 0,7 876 0,8Aut. 07 82.558 51,3 59.962 37,3 11.876 7,4 1.637 1,0Loc. 07 72.639 45,0 67.196 41,6 11.913 7,4 2.952 1,8 2.620 1,6

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

60

PP

PPPSOE PSOE

EU

EU

BLOC BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 190: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 189

ValenciaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 608.976 100 631.225 100Abstencio/Abstencion 192.419 31,6 198.859 31,5

Blancs/Blancos 5.506 7.007Nuls/Nulos 1.820 1.209Candidatures/ 409.476 100 424.150 100Candidaturas

PP 235.158 57,4 21 220.548 52,0 19PSOE 140.187 34,2 12 132.903 31,3 12ACORD 19.808 4,8 0 34.888 8,2 2CVa 5.615 1,4 0UV-LVE 3.279 0,8 0 15.593 3,7 0ESQUERRA-AM 1.070 0,3 0 692 0,2 0E-2000 775 0,2 0 819 0,2 0PSD 539 0,1 0PCPE 370 0,1 0UxV 369 0,1 0DN 255 0,1 0PH 213 0,1 0 300 0,1 0LVE 138 0,0 0Resta/Resto 1.700 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003 18.407 4,3 0

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

65.225 4,9 9719.514 1,5 1618.101 1,4 2526.600 2,0 38

6.494 0,5 22.222 0,2 18.295 0,6 6

370 0,0 01.150 0,1 2

318 0,0 0213 0,0 0138 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 191: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

190 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

ValenciaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 482.901 76.534 15,8 4.531 860 400.976Gen. 79 552.034 157.585 28,5 5.901 1.681 386.867Loc. 79 552.034 207.889 37,7 4.943 1.102 338.100Gen. 82 536.714 83.109 15,5 11.307 4.182 438.116Aut. 83 553.067 165.490 29,9 4.126 2.834 380.617Loc. 83 553.067 166.368 30,1 1.656 4.885 380.158Gen. 86 577.128 139.363 24,1 10.812 2.481 424.472Aut. 87 550.951 158.449 28,8 5.422 4.242 382.838Eur. 87 551.507 157.774 28,6 4.827 3.013 385.893Loc. 87 552.473 158.021 28,6 5.238 4.406 384.808Eur. 89 570.552 223.697 39,2 4.076 4.393 338.386Gen. 89 577.414 154.918 26,8 1.973 2.652 417.877Aut. 91 586.719 211.623 36,1 1.762 4.136 369.198Loc. 91 591.157 216.211 36,6 1.295 3.711 369.940Gen. 93 593.145 108.711 18,3 2.380 3.584 478.470Eur. 94 616.916 224.057 36,3 967 4.118 387.774Aut. 95 620.191 162.232 26,2 1.977 5.571 450.411Loc. 95 627.784 169.135 26,9 1.584 5.371 451.694Gen. 96 625.518 123.555 19,8 1.757 5.007 495.199Aut. 99 635.594 232.939 36,6 1.637 7.876 393.142Loc. 99 643.516 239.933 37,3 1.452 7.443 394.688Eur. 99 630.511 228.232 36,2 1.458 6.936 393.885Gen. 00 626.396 180.845 28,9 2.161 7.098 436.292Aut. 03 614.821 184.280 30,0 1.946 8.296 420.299Loc. 03 631.225 198.859 31,5 1.209 7.007 424.150Gen. 04 611.838 135.468 22,1 2.322 9.158 464.890Eur. 04 612.168 291.315 47,6 602 1.997 318.254Aut. 07 589.122 174.846 29,7 1.763 6.294 406.029Loc. 07 608.976 192.419 31,6 1.820 5.506 409.476

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

5%10%15%20%25%30%35%40%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 192: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 191

ValenciaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 28.011 7,0 171.436 42,8 35.222 8,8Gen. 79 26.860 6,9 123.449 31,9 48.966 12,7Loc. 79 122.482 36,2 54.124 16,0Gen. 82 155.859 35,6 212.859 48,6 20.014 4,6 4.000 0,9Aut. 83 142.660 37,5 180.533 47,4 25.108 6,6 9.941 2,6Loc. 83 141.689 37,3 186.445 49,0 28.863 7,6 5.685 1,5Gen. 86 130.251 30,7 173.588 40,9 20.374 4,8 7.380 1,7 32.331 7,6Aut. 87 78.423 20,5 136.571 35,7 32.013 8,4 74.617 19,5Eur. 87 91.757 23,8 142.334 36,9 19.405 5,0 52.838 13,7Loc. 87 73.830 19,2 143.037 37,2 30.963 8,0 77.353 20,1Eur. 89 81.860 24,2 115.223 34,1 22.282 6,6 9.397 2,8 44.966 13,3Gen. 89 121.024 29,0 138.598 33,2 46.239 11,1 5.518 1,3 53.011 12,7Aut. 91 101.586 27,5 135.143 36,6 30.849 8,4 8.581 2,3 72.173 19,5Loc. 91 95.238 25,7 139.272 37,6 29.855 8,1 5.982 1,6 80.500 21,8Gen. 93 205.656 43,0 149.823 31,3 60.630 12,7 4.231 0,9 39.438 8,2Eur. 94 187.013 48,2 89.629 23,1 62.831 16,2 4.028 1,0 30.422 7,8Aut. 95 213.301 47,4 116.148 25,8 64.571 14,3 4.622 1,0 47.568 10,6Loc. 95 223.963 49,6 110.071 24,4 67.532 15,0 4.290 0,9 41.019 9,1Gen. 96 238.007 48,1 152.186 30,7 65.506 13,2 2.451 0,5 29.213 5,9Aut. 99 211.652 53,8 112.332 28,6 27.488 7,0 15.208 3,9 20.442 5,2Loc. 99 214.129 54,3 116.437 29,5 25.602 6,5 12.897 3,3 19.070 4,8Eur. 99 211.853 53,8 119.316 30,3 25.678 6,5 5.141 1,3 17.308 4,4Gen. 00 242.476 55,6 127.771 29,3 32.270 7,4 9.045 2,1 15.792 3,6Aut. 03 214.134 50,9 135.058 32,1 35.006 8,3 13.720 3,3 16.437 3,9Loc. 03 220.548 52,0 132.903 31,3 34.888 8,2 11.201 2,6 15.593 3,7Gen. 04 229.921 49,5 184.669 39,7 27.868 6,0 4.539 1,0Eur. 04 171.106 53,8 119.921 37,7 14.600 4,6 2.150 0,7 2.269 0,7Aut. 07 232.612 57,3 128.140 31,6 30.994 7,6 3.352 0,8Loc. 07 235.158 57,4 140.187 34,2 20.878 5,1 3.279 0,8

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOEPSOE

EU

EUBLOC BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 193: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

192 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Horta SudResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 127.812 100 120.958 100Abstencio/Abstencion 39.372 30,8 34.494 28,5

Blancs/Blancos 1.335 1.189Nuls/Nulos 628 598Candidatures/ 86.525 100 84.677 100Candidaturas

PSOE 35.192 40,7 81 35.892 42,4 85PP 34.667 40,1 82 29.474 34,8 66ACORD 4.127 4,8 6 6.509 7,7 13UV-LVE 3.066 3,5 2 7.508 8,9 15BLOC 2.720 3,1 3 3.888 4,6 3COMPROMÍS 1.741 2,0 3CVa 1.604 1,9 1E-2000 759 0,9 1 42 0,0 0ELPV 509 0,6 1Indep. 395 0,5 4 222 0,3 2FE-JONS 281 0,3 0PSD 254 0,3 0ESQUERRA-AM 116 0,1 0C.D.L. 93 0,1 0UxV 26 0,0 0Resta/Resto 970 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 1.524 1,8 0

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

462.800 34,8 1.089635.474 47,8 1.373

65.225 4,9 9718.101 1,4 2555.213 4,2 15013.824 1,0 2819.514 1,5 1626.600 2,0 38

2.222 0,2 12.344 0,2 28.042 0,6 70

281 0,0 08.295 0,6 66.494 0,5 2

476 0,0 01.150 0,1 2

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 194: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 193

L’Horta SudResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 73.859 10.129 13,7 682 81 62.967Gen. 79 84.851 19.408 22,9 860 147 64.436Loc. 79 85.151 24.152 28,4 605 170 60.224Gen. 82 88.759 13.374 15,1 1.887 456 73.042Aut. 83 92.055 23.241 25,2 730 252 67.834Loc. 83 92.055 23.098 25,1 300 971 67.686Gen. 86 95.815 21.229 22,2 1.943 235 72.408Aut. 87 95.823 22.923 23,9 846 559 71.495Eur. 87 95.894 23.083 24,1 798 465 71.548Loc. 87 95.361 22.213 23,3 1.047 715 71.386Eur. 89 98.123 33.730 34,4 682 622 63.089Gen. 89 99.100 23.968 24,2 318 275 74.539Aut. 91 101.712 31.506 31,0 416 580 69.210Loc. 91 101.859 31.615 31,0 618 876 68.750Gen. 93 103.793 18.233 17,6 488 369 84.703Eur. 94 106.367 37.310 35,1 310 536 68.211Aut. 95 108.544 25.580 23,6 510 664 81.790Loc. 95 109.128 26.127 23,9 583 909 81.509Gen. 96 110.394 19.617 17,8 443 503 89.831Aut. 99 117.801 37.505 31,8 406 953 78.937Loc. 99 117.527 36.941 31,4 596 1.106 78.884Eur. 99 116.740 36.588 31,3 582 983 78.587Gen. 00 117.569 32.654 27,8 578 799 83.538Aut. 03 119.942 33.802 28,2 524 942 84.674Loc. 03 120.958 34.494 28,5 598 1.189 84.677Gen. 04 121.381 27.507 22,7 597 1.174 92.103Eur. 04 121.566 63.541 52,3 139 271 57.615Aut. 07 126.585 38.560 30,5 492 980 86.550Loc. 07 127.812 39.372 30,8 628 1.335 86.525

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 195: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

194 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

L’Horta SudResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 2.612 4,1 33.415 53,1 5.553 8,8Gen. 79 1.520 2,4 26.972 41,9 9.503 14,7Loc. 79 24.271 40,3 9.166 15,2Gen. 82 20.247 27,7 42.402 58,1 3.838 5,3 771 1,1Aut. 83 19.516 28,8 38.287 56,4 4.818 7,1 1.978 2,9Loc. 83 17.512 25,9 38.147 56,4 5.666 8,4 813 1,2Gen. 86 17.606 24,3 38.418 53,1 3.489 4,8 1.485 2,1 4.554 6,3Aut. 87 10.967 15,3 31.867 44,6 6.017 8,4 14.238 19,9Eur. 87 11.603 16,2 32.541 45,5 3.976 5,6 12.913 18,0Loc. 87 11.185 15,7 30.355 42,5 7.338 10,3 13.473 18,9Eur. 89 9.375 14,9 29.952 47,5 4.017 6,4 1.333 2,1 9.884 15,7Gen. 89 12.718 17,1 34.662 46,5 7.069 9,5 1.258 1,7 12.187 16,3Aut. 91 10.796 15,6 32.730 47,3 5.998 8,7 1.599 2,3 14.830 21,4Loc. 91 10.558 15,4 32.847 47,8 7.113 10,3 540 0,8 13.995 20,4Gen. 93 27.818 32,8 35.604 42,0 9.390 11,1 1.165 1,4 8.167 9,6Eur. 94 24.932 36,6 21.886 32,1 11.016 16,1 1.018 1,5 7.372 10,8Aut. 95 27.917 34,1 30.564 37,4 10.038 12,3 1.648 2,0 10.809 13,2Loc. 95 23.968 29,4 31.703 38,9 9.844 12,1 1.777 2,2 11.510 14,1Gen. 96 33.070 36,8 36.403 40,5 11.151 12,4 703 0,8 7.317 8,1Aut. 99 32.493 41,2 28.630 36,3 5.404 6,8 3.399 4,3 8.018 10,2Loc. 99 24.357 30,9 32.045 40,6 5.310 6,7 3.206 4,1 10.295 13,1Eur. 99 31.584 40,2 30.257 38,5 5.214 6,6 1.623 2,1 7.294 9,3Gen. 00 38.802 46,4 30.446 36,4 5.402 6,5 2.261 2,7 5.033 6,0Aut. 03 35.531 42,0 32.534 38,4 6.038 7,1 3.817 4,5 5.974 7,1Loc. 03 29.474 34,8 35.892 42,4 6.509 7,7 3.888 4,6 7.508 8,9Gen. 04 39.900 43,3 42.401 46,0 5.082 5,5 1.479 1,6Eur. 04 26.431 45,9 25.796 44,8 2.195 3,8 628 1,1 1.027 1,8Aut. 07 45.114 52,1 29.749 34,4 7.226 8,3 1.534 1,8Loc. 07 34.667 40,1 35.192 40,7 6.493 7,5 2.720 3,1 3.066 3,5

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PPPSOE PSOE

EU

EU

BLOCBLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 196: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 195

La Plana de Utiel-RequenaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 31.507 100 31.298 100Abstencio/Abstencion 8.778 27,9 7.619 24,3

Blancs/Blancos 482 544Nuls/Nulos 230 264Candidatures/ 22.040 100 22.871 100Candidaturas

PSOE 9.931 45,1 44 10.008 43,8 43PP 9.636 43,7 43 9.488 41,5 40ACORD 928 4,2 2 1.065 4,7 2C.D.L. 383 1,7 0OIV 161 0,7 2 1.208 5,3 2UV-LVE 67 0,3 0E-2000 60 0,3 0PSD 11 0,0 0Resta/Resto 863 3,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

462.800 34,8 1.089635.474 47,8 1.373

65.225 4,9 9726.600 2,0 38

476 0,0 0957 0,1 3

18.101 1,4 252.222 0,2 18.295 0,6 6

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 197: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

196 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Plana de Utiel-RequenaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 27.286 4.865 17,8 218 32 22.171Gen. 79 29.955 8.746 29,2 293 69 20.847Loc. 79 29.955 9.373 31,3 290 92 20.200Gen. 82 28.738 5.385 18,7 604 256 22.493Aut. 83 30.071 9.757 32,4 297 216 19.801Loc. 83 30.071 9.102 30,3 154 287 20.528Gen. 86 31.030 8.265 26,6 600 183 21.982Aut. 87 29.526 8.201 27,8 234 357 20.734Eur. 87 29.526 8.204 27,8 189 282 20.851Loc. 87 30.087 8.678 28,8 251 261 20.897Eur. 89 29.765 13.083 44,0 207 262 16.213Gen. 89 29.871 8.232 27,6 158 143 21.338Aut. 91 30.132 9.215 30,6 209 348 20.360Loc. 91 30.202 9.185 30,4 229 355 20.433Gen. 93 29.604 5.707 19,3 146 162 23.589Eur. 94 30.190 11.076 36,7 87 213 18.814Aut. 95 30.701 7.888 25,7 180 381 22.252Loc. 95 30.925 8.038 26,0 213 379 22.295Gen. 96 31.032 5.531 17,8 181 251 25.069Aut. 99 32.715 9.299 28,4 159 448 22.809Loc. 99 32.802 9.258 28,2 230 465 22.849Eur. 99 32.457 9.107 28,1 145 443 22.762Gen. 00 32.497 8.732 26,9 200 346 23.219Aut. 03 31.180 7.614 24,4 211 519 22.836Loc. 03 31.298 7.619 24,3 264 544 22.871Gen. 04 31.108 6.607 21,2 221 398 23.882Eur. 04 31.004 15.458 49,9 69 104 15.373Aut. 07 30.849 8.356 27,1 198 498 21.796Loc. 07 31.507 8.778 27,9 230 482 22.040

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 198: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 197

La Plana de Utiel-RequenaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 560 2,5 9.914 44,7 2.114 9,5Gen. 79 522 2,5 8.474 40,6 3.024 14,5Loc. 79 6.357 31,5 3.274 16,2Gen. 82 5.064 22,5 12.930 57,5 1.511 6,7 23 0,1Aut. 83 6.174 31,2 10.364 52,3 2.059 10,4 79 0,4Loc. 83 4.466 21,8 8.455 41,2 2.380 11,6Gen. 86 5.638 25,6 11.458 52,1 1.175 5,3 15 0,1 56 0,3Aut. 87 4.758 22,9 10.096 48,7 1.054 5,1 648 3,1Eur. 87 5.034 24,1 10.240 49,1 939 4,5 567 2,7Loc. 87 3.902 18,7 8.719 41,7 1.509 7,2 715 3,4Eur. 89 3.297 20,3 8.619 53,2 961 5,9 94 0,6 140 0,9Gen. 89 5.281 24,7 10.820 50,7 1.804 8,5 20 0,1 259 1,2Aut. 91 5.072 24,9 9.958 48,9 2.059 10,1 53 0,3 447 2,2Loc. 91 4.021 19,7 8.668 42,4 2.219 10,9 207 1,0Gen. 93 9.379 39,8 10.592 44,9 2.380 10,1 29 0,1 165 0,7Eur. 94 8.227 43,7 7.343 39,0 2.449 13,0 17 0,1 229 1,2Aut. 95 9.994 44,9 8.946 40,2 2.487 11,2 26 0,1 484 2,2Loc. 95 7.872 35,3 7.864 35,3 2.604 11,7 176 0,8Gen. 96 10.765 42,9 11.312 45,1 2.516 10,0 21 0,1 171 0,7Aut. 99 12.587 55,2 8.457 37,1 1.123 4,9 119 0,5 328 1,4Loc. 99 11.957 52,3 7.833 34,3 879 3,8 316 1,4Eur. 99 12.258 53,9 8.723 38,3 1.109 4,9 15 0,1 280 1,2Gen. 00 12.461 53,7 9.058 39,0 1.143 4,9 60 0,3 158 0,7Aut. 03 10.751 47,1 10.332 45,2 1.301 5,7 90 0,4 76 0,3Loc. 03 9.488 41,5 10.008 43,8 1.065 4,7Gen. 04 10.786 45,2 11.688 48,9 915 3,8 20 0,1Eur. 04 6.820 44,4 7.866 51,2 449 2,9 14 0,1 8 0,1Aut. 07 10.992 50,4 9.610 44,1 910 4,2 82 0,4Loc. 07 9.636 43,7 9.931 45,1 928 4,2 67 0,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUUVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 199: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

198 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Hoya de BunolResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 31.308 100 29.226 100Abstencio/Abstencion 7.458 23,8 6.269 21,5

Blancs/Blancos 347 404Nuls/Nulos 312 415Candidatures/ 23.205 100 22.138 100Candidaturas

PP 10.521 45,3 51 8.329 37,6 45PSOE 7.878 33,9 35 8.190 37,0 33ACORD 2.785 12,0 7 2.726 12,3 8UV-LVE 259 1,1 4 573 2,6 4ELPV 216 0,9 0 571 2,6 1Indep. 181 0,8 0PSD 168 0,7 0CVa 23 0,1 0AuN 23 0,1 0DN 14 0,1 0Resta/Resto 1.137 4,9 2

Altres 2003/Otros 2003 1.166 5,3 2

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

65.225 4,9 9726.600 2,0 3818.101 1,4 25

2.344 0,2 28.042 0,6 708.295 0,6 6

19.514 1,5 16109 0,0 0318 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 200: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 199

La Hoya de BunolResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 19.130 2.636 13,8 97 24 16.373Gen. 79 21.258 4.213 19,8 101 23 16.921Loc. 79 21.258 4.294 20,2 168 69 16.727Gen. 82 21.306 2.863 13,4 308 92 18.043Aut. 83 22.115 4.320 19,5 125 80 17.590Loc. 83 22.115 4.222 19,1 71 121 17.701Gen. 86 23.652 4.731 20,0 263 77 18.581Aut. 87 23.520 4.454 18,9 204 153 18.709Eur. 87 23.530 4.480 19,0 137 124 18.789Loc. 87 23.533 4.435 18,8 291 182 18.625Eur. 89 23.920 7.959 33,3 208 150 15.603Gen. 89 23.926 4.981 20,8 99 83 18.763Aut. 91 24.160 5.209 21,6 136 138 18.677Loc. 91 24.201 5.242 21,7 212 180 18.567Gen. 93 24.357 3.529 14,5 125 90 20.613Eur. 94 24.951 6.918 27,7 119 116 17.798Aut. 95 25.472 3.965 15,6 155 203 21.149Loc. 95 27.273 4.213 15,4 328 337 22.395Gen. 96 25.976 3.757 14,5 169 119 21.931Aut. 99 28.284 6.447 22,8 170 224 21.443Loc. 99 28.224 6.328 22,4 313 347 21.236Eur. 99 28.100 6.342 22,6 184 252 21.322Gen. 00 28.367 6.739 23,8 202 184 21.242Aut. 03 28.964 6.067 20,9 224 323 22.350Loc. 03 29.226 6.269 21,5 415 404 22.138Gen. 04 29.329 5.754 19,6 265 235 23.075Eur. 04 29.391 13.053 44,4 71 66 16.201Aut. 07 30.837 7.144 23,2 205 294 23.158Loc. 07 31.308 7.458 23,8 312 347 23.205

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 201: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

200 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Hoya de BunolResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 813 5,0 7.252 44,3 2.645 16,2Gen. 79 569 3,4 6.547 38,7 3.752 22,2Loc. 79 95 0,6 6.879 41,1 3.844 23,0Gen. 82 3.425 19,0 9.860 54,6 2.550 14,1 19 0,1Aut. 83 4.203 23,9 8.527 48,5 3.819 21,7 98 0,6Loc. 83 3.670 20,7 7.865 44,4 4.370 24,7Gen. 86 4.584 24,7 9.279 49,9 2.644 14,2 74 0,4 142 0,8Aut. 87 4.195 22,4 8.556 45,7 3.717 19,9 454 2,4Eur. 87 4.162 22,2 8.684 46,2 3.366 17,9 332 1,8Loc. 87 4.153 22,3 7.941 42,6 5.195 27,9 96 0,5Eur. 89 3.336 21,4 7.069 45,3 2.664 17,1 105 0,7 333 2,1Gen. 89 4.246 22,6 7.920 42,2 4.059 21,6 38 0,2 791 4,2Aut. 91 4.592 24,6 8.302 44,5 3.893 20,8 64 0,3 1.104 5,9Loc. 91 4.712 25,4 8.228 44,3 3.978 21,4 802 4,3Gen. 93 6.904 33,5 8.651 42,0 3.738 18,1 33 0,2 627 3,0Eur. 94 6.493 36,5 6.379 35,8 3.988 22,4 43 0,2 598 3,4Aut. 95 7.652 36,2 7.772 36,7 4.414 20,9 54 0,3 1.120 5,3Loc. 95 8.031 35,9 8.209 36,7 5.119 22,9 670 3,0Gen. 96 8.167 37,2 9.073 41,4 4.049 18,5 24 0,1 428 2,0Aut. 99 9.350 43,6 7.890 36,8 2.923 13,6 211 1,0 1.008 4,7Loc. 99 8.448 39,8 7.549 35,5 3.676 17,3 846 4,0Eur. 99 9.126 42,8 8.124 38,1 2.882 13,5 37 0,2 866 4,1Gen. 00 9.984 47,0 7.916 37,3 2.536 11,9 102 0,5 435 2,0Aut. 03 9.666 43,2 8.656 38,7 2.761 12,4 492 2,2 549 2,5Loc. 03 8.329 37,6 8.190 37,0 3.297 14,9 863 3,9 573 2,6Gen. 04 9.724 42,1 10.498 45,5 2.232 9,7 109 0,5Eur. 04 7.203 44,5 7.351 45,4 1.190 7,3 53 0,3 64 0,4Aut. 07 11.923 51,5 8.428 36,4 2.311 10,0 216 0,9Loc. 07 10.521 45,3 7.878 33,9 3.001 12,9 259 1,1

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EU

BLOC BLOC

UV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 202: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 201

El Valle de Cofrentes-AyoraResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.085 100 9.136 100Abstencio/Abstencion 1.794 19,7 1.758 19,2

Blancs/Blancos 97 114Nuls/Nulos 100 102Candidatures/ 7.098 100 7.162 100Candidaturas

PP 3.325 46,8 29 3.658 51,1 30PSOE 2.825 39,8 18 3.025 42,2 26Indep. 713 10,0 9ACORD 235 3,3 1 332 4,6 1

Altres 2003/Otros 2003 147 2,1 0

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

8.042 0,6 7065.225 4,9 97

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 203: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

202 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

El Valle de Cofrentes-AyoraResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 8.460 1.734 20,5 69 12 6.645Gen. 79 9.150 2.880 31,5 58 14 6.198Loc. 79 9.150 2.439 26,7 72 15 6.624Gen. 82 9.354 2.246 24,0 143 84 6.881Aut. 83 9.635 2.906 30,2 67 27 6.635Loc. 83 9.635 2.814 29,2 56 148 6.617Gen. 86 9.679 2.778 28,7 144 29 6.728Aut. 87 8.802 1.607 18,3 65 62 7.068Eur. 87 8.808 1.680 19,1 53 48 7.027Loc. 87 8.812 1.520 17,2 74 42 7.176Eur. 89 8.849 3.155 35,7 68 61 5.565Gen. 89 8.789 2.054 23,4 76 30 6.629Aut. 91 8.684 1.715 19,7 39 54 6.876Loc. 91 8.716 1.717 19,7 81 148 6.770Gen. 93 8.464 1.374 16,2 41 28 7.021Eur. 94 8.505 2.452 28,8 35 52 5.966Aut. 95 8.780 1.176 13,4 45 74 7.485Loc. 95 8.924 1.276 14,3 98 105 7.445Gen. 96 8.856 1.420 16,0 33 47 7.356Aut. 99 9.194 1.710 18,6 58 114 7.312Loc. 99 9.423 1.884 20,0 100 98 7.341Eur. 99 9.128 1.654 18,1 53 135 7.286Gen. 00 9.089 2.153 23,7 73 83 6.780Aut. 03 8.821 1.495 16,9 81 99 7.146Loc. 03 9.136 1.758 19,2 102 114 7.162Gen. 04 8.811 1.728 19,6 73 65 6.945Eur. 04 8.818 3.958 44,9 25 24 4.811Aut. 07 8.580 1.499 17,5 81 94 6.906Loc. 07 9.085 1.794 19,7 100 97 7.098

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 204: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 203

El Valle de Cofrentes-AyoraResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 312 4,7 1.948 29,3 555 8,4Gen. 79 138 2,2 1.965 31,7 808 13,0Loc. 79 2.308 34,8 896 13,5Gen. 82 1.810 26,3 3.590 52,2 281 4,1 9 0,1Aut. 83 2.630 39,6 3.277 49,4 472 7,1 21 0,3Loc. 83 2.745 41,5 3.327 50,3 490 7,4Gen. 86 1.883 28,0 3.822 56,8 219 3,3 20 0,3 20 0,3Aut. 87 2.124 30,1 3.626 51,3 324 4,6 60 0,8Eur. 87 2.130 30,3 3.584 51,0 277 3,9 46 0,7Loc. 87 2.299 32,0 3.025 42,2 401 5,6Eur. 89 1.439 25,9 2.945 52,9 334 6,0 24 0,4 35 0,6Gen. 89 1.847 27,9 3.459 52,2 566 8,5 11 0,2 73 1,1Aut. 91 2.363 34,4 3.667 53,3 499 7,3 13 0,2 97 1,4Loc. 91 2.647 39,1 3.230 47,7 702 10,4 49 0,7Gen. 93 2.617 37,3 3.660 52,1 504 7,2 9 0,1 29 0,4Eur. 94 2.397 40,2 2.786 46,7 555 9,3 11 0,2 59 1,0Aut. 95 3.220 43,0 3.555 47,5 564 7,5 15 0,2 92 1,2Loc. 95 3.705 49,8 2.912 39,1 722 9,7Gen. 96 3.061 41,6 3.584 48,7 604 8,2 7 0,1 39 0,5Aut. 99 3.566 48,8 3.015 41,2 352 4,8 67 0,9 280 3,8Loc. 99 3.711 50,6 2.809 38,3 501 6,8 238 3,2Eur. 99 3.533 48,5 3.102 42,6 339 4,7 13 0,2 210 2,9Gen. 00 3.578 52,8 2.741 40,4 284 4,2 21 0,3 86 1,3Aut. 03 3.666 51,3 3.000 42,0 316 4,4 42 0,6 66 0,9Loc. 03 3.658 51,1 3.025 42,2 332 4,6 57 0,8Gen. 04 3.225 46,4 3.344 48,1 216 3,1 23 0,3Eur. 04 2.218 46,1 2.368 49,2 116 2,4 3 0,1 2 0,0Aut. 07 3.517 50,9 2.867 41,5 314 4,5 13 0,2Loc. 07 3.325 46,8 2.825 39,8 235 3,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 205: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

204 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Ribera AltaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 168.851 100 158.728 100Abstencio/Abstencion 41.760 24,7 32.769 20,6

Blancs/Blancos 1.586 1.481Nuls/Nulos 1.060 929Candidatures/ 124.479 100 123.549 100Candidaturas

PP 59.245 47,6 193 47.880 38,8 164PSOE 34.426 27,7 134 38.959 31,5 137BLOC 8.307 6,7 21 10.548 8,5 30ACORD 7.308 5,9 18 7.744 6,3 19PSD 3.935 3,2 4 4.035 3,3 4Indep. 3.385 2,7 22 1.732 1,4 13UV-LVE 2.588 2,1 5 6.032 4,9 14CVa 2.258 1,8 6COMPROMÍS 1.652 1,3 5ESQUERRA-AM 862 0,7 0 476 0,4 0ELPV 49 0,0 0Resta/Resto 464 0,4 1

Altres 2003/Otros 2003 4.718 3,8 8

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

55.213 4,2 15065.225 4,9 97

8.295 0,6 68.042 0,6 70

18.101 1,4 2519.514 1,5 1613.824 1,0 28

6.494 0,5 226.600 2,0 38

2.344 0,2 2

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 206: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 205

La Ribera AltaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 124.271 19.968 16,1 939 155 103.209Gen. 79 139.020 32.599 23,4 1.143 212 105.066Loc. 79 138.929 35.826 25,8 1.037 199 101.867Gen. 82 138.502 40.267 29,1 1.771 815 95.649Aut. 83 144.731 36.805 25,4 1.129 645 106.016Loc. 83 144.731 34.886 24,1 612 1.412 107.821Gen. 86 149.180 34.573 23,2 2.251 379 111.977Aut. 87 145.213 31.956 22,0 822 884 111.551Eur. 87 145.288 32.171 22,1 787 687 111.643Loc. 87 143.189 29.754 20,8 1.221 974 111.240Eur. 89 147.376 49.841 33,8 826 890 95.819Gen. 89 148.328 32.557 21,9 590 455 114.735Aut. 91 150.515 35.933 23,9 620 997 112.965Loc. 91 153.880 38.934 25,3 813 1.126 113.007Gen. 93 152.615 24.394 16,0 610 563 127.048Eur. 94 153.921 46.015 29,9 370 814 106.722Aut. 95 155.540 28.649 18,4 682 952 125.257Loc. 95 158.233 30.950 19,6 997 1.288 124.998Gen. 96 157.453 25.048 15,9 612 750 131.043Aut. 99 164.932 41.428 25,1 647 1.274 121.583Loc. 99 165.825 41.735 25,2 1.173 1.547 121.370Eur. 99 163.356 39.961 24,5 892 1.466 121.037Gen. 00 163.684 38.861 23,7 852 973 122.998Aut. 03 162.599 36.232 22,3 797 1.420 124.150Loc. 03 158.728 32.769 20,6 929 1.481 123.549Gen. 04 162.847 32.393 19,9 959 1.318 128.177Eur. 04 162.888 74.317 45,6 270 372 87.929Aut. 07 164.725 38.463 23,3 741 1.290 124.217Loc. 07 168.851 41.760 24,7 1.060 1.586 124.479

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 207: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

206 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Ribera AltaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 4.709 4,6 52.753 51,1 6.347 6,1Gen. 79 2.614 2,5 47.104 44,8 10.432 9,9Loc. 79 465 0,5 44.955 44,1 10.797 10,6Gen. 82 23.155 24,2 56.676 59,3 4.276 4,5 1.429 1,5Aut. 83 28.340 26,7 61.623 58,1 6.032 5,7 4.570 4,3Loc. 83 22.729 21,1 57.837 53,6 6.880 6,4 1.653 1,5Gen. 86 29.331 26,2 56.982 50,9 4.768 4,3 4.560 4,1 3.610 3,2Aut. 87 19.465 17,4 48.251 43,3 11.169 10,0 18.637 16,7Eur. 87 16.959 15,2 48.549 43,5 5.793 5,2 22.522 20,2Loc. 87 18.469 16,6 45.574 41,0 13.438 12,1 12.542 11,3Eur. 89 18.634 19,4 42.060 43,9 4.977 5,2 5.397 5,6 12.278 12,8Gen. 89 23.957 20,9 48.551 42,3 8.257 7,2 5.964 5,2 16.918 14,7Aut. 91 20.648 18,3 49.232 43,6 7.490 6,6 8.374 7,4 23.179 20,5Loc. 91 20.776 18,4 48.834 43,2 9.986 8,8 7.074 6,3 19.081 16,9Gen. 93 43.203 34,0 49.228 38,7 11.325 8,9 5.921 4,7 14.088 11,1Eur. 94 39.583 37,1 35.285 33,1 12.567 11,8 4.432 4,2 12.387 11,6Aut. 95 41.715 33,3 44.786 35,8 11.438 9,1 7.231 5,8 19.265 15,4Loc. 95 37.699 30,2 40.098 32,1 11.588 9,3 10.397 8,3 13.267 10,6Gen. 96 49.534 37,8 53.912 41,1 11.961 9,1 3.696 2,8 10.481 8,0Aut. 99 52.499 43,2 41.404 34,1 6.414 5,3 8.478 7,0 11.071 9,1Loc. 99 42.019 34,6 36.828 30,3 7.404 6,1 9.584 7,9 12.479 10,3Eur. 99 51.589 42,6 43.859 36,2 6.701 5,5 4.955 4,1 10.015 8,3Gen. 00 59.009 48,0 43.242 35,2 6.123 5,0 5.782 4,7 7.080 5,8Aut. 03 58.195 46,9 43.618 35,1 6.515 5,2 8.594 6,9 5.687 4,6Loc. 03 47.880 38,8 38.959 31,5 6.739 5,5 10.548 8,5 6.032 4,9Gen. 04 60.242 47,0 54.619 42,6 5.301 4,1 3.779 2,9Eur. 04 42.941 48,8 37.387 42,5 2.548 2,9 1.729 2,0 662 0,8Aut. 07 68.614 55,2 36.381 29,3 13.442 10,8 1.664 1,3Loc. 07 59.245 47,6 34.426 27,7 9.871 7,9 8.307 6,7 2.588 2,1

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PPPSOE

PSOE

EUEU

BLOC

BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 208: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 207

La Ribera BaixaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 64.155 100 61.311 100Abstencio/Abstencion 16.417 25,6 14.965 24,4

Blancs/Blancos 731 832Nuls/Nulos 423 544Candidatures/ 46.629 100 44.970 100Candidaturas

PP 17.845 38,3 55 14.563 32,4 43PSOE 13.276 28,5 49 17.149 38,1 55BLOC 6.344 13,6 13 5.525 12,3 14ACORD 4.074 8,7 16 1.486 3,3 10ESQUERRA-AM 1.778 3,8 1 1.234 2,7 2CVa 1.356 2,9 1UV-LVE 875 1,9 2 2.329 5,2 4PSD 300 0,6 0COMPROMÍS 221 0,5 1Indep. 132 0,3 1Resta/Resto 428 0,9 1

Altres 2003/Otros 2003 2.101 4,7 3

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

55.213 4,2 15065.225 4,9 97

6.494 0,5 219.514 1,5 1618.101 1,4 2526.600 2,0 38

8.295 0,6 613.824 1,0 28

8.042 0,6 70

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 209: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

208 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Ribera BaixaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 43.546 7.108 16,3 219 38 36.176Gen. 79 48.584 11.108 22,9 314 78 37.084Loc. 79 49.184 12.763 25,9 250 106 36.065Gen. 82 49.848 8.432 16,9 804 255 40.357Aut. 83 51.524 11.213 21,8 304 166 39.839Loc. 83 51.524 11.119 21,6 155 365 39.885Gen. 86 52.662 10.897 20,7 682 154 40.929Aut. 87 52.131 10.598 20,3 321 307 40.905Eur. 87 51.936 10.394 20,0 340 228 40.974Loc. 87 52.025 10.367 19,9 438 307 40.913Eur. 89 53.075 18.964 35,7 330 333 33.448Gen. 89 53.796 12.220 22,7 290 167 41.119Aut. 91 54.672 12.254 22,4 268 451 41.699Loc. 91 55.009 12.381 22,5 387 423 41.818Gen. 93 54.295 9.326 17,2 232 193 44.544Eur. 94 56.596 18.439 32,6 168 271 37.718Aut. 95 57.531 11.440 19,9 264 402 45.425Loc. 95 58.572 12.280 21,0 372 701 45.219Gen. 96 58.573 10.485 17,9 224 299 47.565Aut. 99 62.615 17.234 27,5 299 558 44.524Loc. 99 62.865 17.657 28,1 533 769 43.906Eur. 99 62.095 16.953 27,3 471 640 44.031Gen. 00 62.374 17.329 27,8 300 450 44.295Aut. 03 60.728 14.169 23,3 364 590 45.605Loc. 03 61.311 14.965 24,4 544 832 44.970Gen. 04 61.664 13.346 21,6 336 530 47.452Eur. 04 61.751 29.060 47,1 92 158 32.441Aut. 07 62.155 15.004 24,1 314 543 46.286Loc. 07 64.155 16.417 25,6 423 731 46.629

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 210: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 209

La Ribera BaixaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 2.108 5,8 17.483 48,3 4.091 11,3Gen. 79 1.046 2,8 15.813 42,6 5.101 13,8Loc. 79 638 1,8 12.826 35,6 6.953 19,3Gen. 82 9.537 23,6 22.768 56,4 2.931 7,3 778 1,9Aut. 83 10.594 26,6 18.818 47,2 6.401 16,1 2.204 5,5Loc. 83 9.725 24,4 15.714 39,4 9.164 23,0 414 1,0Gen. 86 9.864 24,1 21.109 51,6 2.265 5,5 1.406 3,4 1.370 3,3Aut. 87 6.075 14,9 18.200 44,5 4.639 11,3 6.151 15,0Eur. 87 6.368 15,5 18.267 44,6 2.668 6,5 6.005 14,7Loc. 87 5.546 13,6 16.316 39,9 5.536 13,5 5.533 13,5Eur. 89 5.449 16,3 14.799 44,2 2.551 7,6 1.442 4,3 4.408 13,2Gen. 89 7.679 18,7 17.376 42,3 4.237 10,3 1.806 4,4 5.835 14,2Aut. 91 5.670 13,6 17.579 42,2 3.799 9,1 2.531 6,1 7.947 19,1Loc. 91 4.890 11,7 15.345 36,7 3.193 7,6 1.384 3,3 5.369 12,8Gen. 93 14.281 32,1 16.916 38,0 5.158 11,6 1.755 3,9 3.785 8,5Eur. 94 13.270 35,2 12.008 31,8 5.752 15,3 1.595 4,2 3.849 10,2Aut. 95 14.476 31,9 16.189 35,6 5.838 12,9 2.206 4,9 6.066 13,4Loc. 95 12.312 27,2 12.894 28,5 3.404 7,5 2.777 6,1 3.908 8,6Gen. 96 17.194 36,1 19.416 40,8 5.758 12,1 947 2,0 3.604 7,6Aut. 99 17.798 40,0 14.735 33,1 3.816 8,6 3.434 7,7 4.285 9,6Loc. 99 12.023 27,4 13.431 30,6 6.477 14,8 4.527 10,3 3.594 8,2Eur. 99 17.510 39,8 15.877 36,1 3.657 8,3 2.391 5,4 3.435 7,8Gen. 00 20.255 45,7 15.829 35,7 2.918 6,6 2.118 4,8 2.484 5,6Aut. 03 19.027 41,7 16.600 36,4 3.371 7,4 3.729 8,2 2.022 4,4Loc. 03 14.563 32,4 17.149 38,1 1.486 3,3 5.525 12,3 2.329 5,2Gen. 04 20.353 42,9 21.015 44,3 2.696 5,7 1.582 3,3Eur. 04 14.289 44,0 14.471 44,6 1.238 3,8 919 2,8 326 1,0Aut. 07 23.919 51,7 14.091 30,4 5.959 12,9 446 1,0Loc. 07 17.845 38,3 13.276 28,5 6.073 13,0 6.344 13,6 875 1,9

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PPPSOE

PSOE

EU

EU

BLOC

BLOCUV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 211: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

210 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Canal de NavarresResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 13.868 100 13.669 100Abstencio/Abstencion 2.035 14,7 1.900 13,9

Blancs/Blancos 124 160Nuls/Nulos 195 206Candidatures/ 11.514 100 11.403 100Candidaturas

PP 5.401 46,9 33 5.778 50,7 39PSOE 5.034 43,7 32 5.371 47,1 37Indep. 566 4,9 8Resta/Resto 513 4,5 3

Altres 2003/Otros 2003 254 2,2 0

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

8.042 0,6 7026.600 2,0 38

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

50

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 212: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 211

La Canal de NavarresResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 11.592 1.752 15,1 85 13 9.742Gen. 79 12.613 2.875 22,8 81 11 9.646Loc. 79 12.613 2.874 22,8 110 27 9.602Gen. 82 12.384 2.034 16,4 212 78 10.060Aut. 83 12.810 2.596 20,3 81 31 10.102Loc. 83 12.810 2.528 19,7 54 157 10.071Gen. 86 13.288 2.706 20,4 198 34 10.350Aut. 87 13.143 2.332 17,7 92 80 10.639Eur. 87 13.143 2.344 17,8 82 79 10.638Loc. 87 13.173 2.323 17,6 147 168 10.535Eur. 89 13.198 3.900 29,5 97 83 9.118Gen. 89 13.283 2.356 17,7 41 41 10.845Aut. 91 13.427 2.324 17,3 77 95 10.931Loc. 91 13.489 2.354 17,5 144 123 10.868Gen. 93 13.552 2.075 15,3 55 45 11.377Eur. 94 13.382 3.272 24,5 65 78 9.967Aut. 95 13.468 1.632 12,1 48 76 11.712Loc. 95 13.653 1.766 12,9 116 108 11.663Gen. 96 13.563 1.812 13,4 66 65 11.620Aut. 99 14.070 2.197 15,6 81 114 11.678Loc. 99 14.144 2.222 15,7 175 149 11.598Eur. 99 13.890 2.020 14,5 92 117 11.661Gen. 00 13.865 2.439 17,6 99 86 11.241Aut. 03 13.363 1.626 12,2 94 100 11.543Loc. 03 13.669 1.900 13,9 206 160 11.403Gen. 04 13.318 1.896 14,2 116 107 11.199Eur. 04 13.280 4.162 31,3 26 25 9.067Aut. 07 13.029 1.591 12,2 89 91 11.258Loc. 07 13.868 2.035 14,7 195 124 11.514

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 213: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

212 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Canal de NavarresResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 574 5,9 3.966 40,7 650 6,7Gen. 79 204 2,1 3.977 41,2 980 10,2Loc. 79 3.316 34,5 1.140 11,9Gen. 82 2.307 22,9 5.638 56,0 658 6,5 21 0,2Aut. 83 3.044 30,1 5.392 53,4 1.076 10,7 108 1,1Loc. 83 2.474 24,6 5.011 49,8 1.335 13,3Gen. 86 2.927 28,3 5.257 50,8 747 7,2 54 0,5 107 1,0Aut. 87 3.004 28,2 5.247 49,3 880 8,3 283 2,7Eur. 87 2.945 27,7 5.228 49,1 765 7,2 285 2,7Loc. 87 3.191 30,3 5.093 48,3 822 7,8 48 0,5Eur. 89 2.235 24,5 4.530 49,7 714 7,8 189 2,1 204 2,2Gen. 89 2.808 25,9 5.198 47,9 1.050 9,7 88 0,8 470 4,3Aut. 91 3.340 30,6 5.647 51,7 1.049 9,6 101 0,9 514 4,7Loc. 91 3.672 33,8 5.573 51,3 1.138 10,5 100 0,9Gen. 93 4.384 38,5 5.288 46,5 1.002 8,8 50 0,4 424 3,7Eur. 94 4.064 40,8 4.074 40,9 1.107 11,1 51 0,5 494 5,0Aut. 95 4.748 40,5 4.996 42,7 1.058 9,0 53 0,5 822 7,0Loc. 95 4.990 42,8 5.058 43,4 1.031 8,8 584 5,0Gen. 96 4.931 42,4 5.236 45,1 914 7,9 20 0,2 455 3,9Aut. 99 5.963 51,1 4.497 38,5 587 5,0 104 0,9 512 4,4Loc. 99 6.090 52,5 4.631 39,9 466 4,0 359 3,1Eur. 99 5.788 49,6 4.374 37,5 576 4,9 35 0,3 438 3,8Gen. 00 5.656 50,3 4.438 39,5 645 5,7 72 0,6 329 2,9Aut. 03 5.800 50,2 4.830 41,8 605 5,2 87 0,8 167 1,4Loc. 03 5.778 50,7 5.371 47,1 141 1,2 113 1,0Gen. 04 5.252 46,9 5.184 46,3 505 4,5 37 0,3Eur. 04 4.408 48,6 4.212 46,5 260 2,9 22 0,2 26 0,3Aut. 07 5.995 53,3 4.615 41,0 506 4,5 52 0,5Loc. 07 5.401 46,9 5.034 43,7

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUUV UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 214: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 213

La CosteraResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 56.299 100 54.943 100Abstencio/Abstencion 11.891 21,1 10.506 19,1

Blancs/Blancos 671 576Nuls/Nulos 473 431Candidatures/ 43.287 100 43.430 100Candidaturas

PP 20.612 47,6 91 19.917 45,9 91PSOE 13.986 32,3 65 13.584 31,3 56BLOC 3.864 8,9 13 2.764 6,4 10ACORD 1.279 3,0 5 1.883 4,3 6CVa 346 0,8 0ESQUERRA-AM 342 0,8 0 430 1,0 1UV-LVE 146 0,3 2 792 1,8 2Indep. 98 0,2 0AuN 86 0,2 0DN 41 0,1 0Resta/Resto 2.487 5,7 7

Altres 2003/Otros 2003 1.394 3,2 9

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

55.213 4,2 15026.600 2,0 3865.225 4,9 9719.514 1,5 16

6.494 0,5 218.101 1,4 25

8.042 0,6 70109 0,0 0318 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 215: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

214 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La CosteraResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 37.783 4.666 12,3 374 42 32.701Gen. 79 42.302 8.532 20,2 403 87 33.280Loc. 79 42.350 9.575 22,6 421 84 32.270Gen. 82 43.120 5.605 13,0 802 270 36.443Aut. 83 44.704 10.142 22,7 1.071 167 34.090Loc. 83 44.704 10.026 22,4 312 506 33.860Gen. 86 46.697 9.153 19,6 692 186 36.666Aut. 87 46.099 9.038 19,6 341 332 36.388Eur. 87 46.130 9.167 19,9 323 275 36.365Loc. 87 46.170 9.018 19,5 558 598 35.996Eur. 89 47.202 16.074 34,1 323 325 30.480Gen. 89 47.528 9.409 19,8 171 160 37.788Aut. 91 48.251 9.960 20,6 231 337 37.723Loc. 91 48.337 9.910 20,5 267 346 37.814Gen. 93 48.837 7.008 14,3 167 209 41.453Eur. 94 49.919 14.398 28,8 148 317 35.056Aut. 95 50.769 8.200 16,2 189 349 42.031Loc. 95 51.232 8.605 16,8 324 499 41.804Gen. 96 51.539 7.391 14,3 193 271 43.684Aut. 99 54.818 11.996 21,9 255 488 42.079Loc. 99 54.329 11.406 21,0 415 626 41.882Eur. 99 54.329 11.548 21,3 318 506 41.957Gen. 00 54.724 11.890 21,7 257 363 42.214Aut. 03 54.706 10.373 19,0 275 516 43.542Loc. 03 54.943 10.506 19,1 431 576 43.430Gen. 04 54.815 9.547 17,4 339 491 44.438Eur. 04 54.859 23.154 42,2 93 164 31.448Aut. 07 55.078 11.101 20,2 312 470 43.126Loc. 07 56.299 11.891 21,1 473 671 43.287

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 216: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 215

La CosteraResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 1.314 4,0 12.104 37,0 2.557 7,8Gen. 79 1.082 3,3 12.482 37,5 3.213 9,7Loc. 79 1.343 4,2 12.629 39,1 2.859 8,9Gen. 82 9.065 24,9 20.502 56,3 1.328 3,6 473 1,3Aut. 83 11.073 32,5 18.584 54,5 1.645 4,8 1.473 4,3Loc. 83 9.741 28,8 17.508 51,7 1.876 5,5 984 2,9Gen. 86 10.306 28,1 18.660 50,9 1.430 3,9 1.115 3,0 636 1,7Aut. 87 7.193 19,8 16.262 44,7 2.650 7,3 3.595 9,9Eur. 87 7.367 20,3 16.396 45,1 1.441 4,0 3.239 8,9Loc. 87 5.799 16,1 15.932 44,3 2.747 7,6 2.595 7,2Eur. 89 6.065 19,9 13.353 43,8 1.537 5,0 1.122 3,7 2.842 9,3Gen. 89 8.497 22,5 15.668 41,5 2.912 7,7 1.080 2,9 3.938 10,4Aut. 91 7.760 20,6 17.403 46,1 2.310 6,1 1.755 4,7 6.927 18,4Loc. 91 5.328 14,1 15.787 41,7 2.358 6,2 644 1,7 5.742 15,2Gen. 93 16.478 39,8 15.711 37,9 3.729 9,0 923 2,2 3.545 8,6Eur. 94 15.174 43,3 10.900 31,1 4.131 11,8 1.026 2,9 2.966 8,5Aut. 95 17.644 42,0 15.169 36,1 3.530 8,4 1.498 3,6 4.011 9,5Loc. 95 18.507 44,3 13.543 32,4 3.421 8,2 1.548 3,7 3.569 8,5Gen. 96 19.323 44,2 16.811 38,5 4.101 9,4 630 1,4 2.346 5,4Aut. 99 21.490 51,1 13.644 32,4 2.043 4,9 1.876 4,5 2.837 6,7Loc. 99 20.989 50,1 14.042 33,5 1.818 4,3 1.556 3,7 3.464 8,3Eur. 99 21.020 50,1 14.522 34,6 2.023 4,8 1.075 2,6 2.504 6,0Gen. 00 22.177 52,5 14.426 34,2 2.144 5,1 1.278 3,0 1.486 3,5Aut. 03 22.258 51,1 14.825 34,0 2.289 5,3 2.358 5,4 1.102 2,5Loc. 03 19.917 45,9 13.584 31,3 1.883 4,3 2.764 6,4 792 1,8Gen. 04 21.142 47,6 18.951 42,6 1.853 4,2 1.091 2,5Eur. 04 15.561 49,5 13.494 42,9 822 2,6 515 1,6 135 0,4Aut. 07 24.017 55,7 13.910 32,3 3.819 8,9 170 0,4Loc. 07 20.612 47,6 13.986 32,3 1.621 3,7 3.864 8,9 146 0,3

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

50

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOCUV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 217: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

216 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Vall d’AlbaidaResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 69.191 100 68.135 100Abstencio/Abstencion 12.787 18,5 11.840 17,4

Blancs/Blancos 942 1.244Nuls/Nulos 648 729Candidatures/ 54.829 100 54.322 100Candidaturas

PP 26.116 47,6 148 25.718 47,3 140PSOE 18.998 34,6 97 18.014 33,2 105BLOC 4.782 8,7 16 6.629 12,2 18ACORD 1.470 2,7 6 2.654 4,9 8Indep. 508 0,9 9 229 0,4 5ELPV 402 0,7 0COMPROMÍS 232 0,4 1CVa 108 0,2 0ESQUERRA-AM 93 0,2 0UV-LVE 36 0,1 0 1.011 1,9 2Resta/Resto 2.122 3,9 3

Altres 2003/Otros 2003 79 0,1 0

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

635.474 47,8 1.373462.800 34,8 1.089

55.213 4,2 15026.600 2,0 3865.225 4,9 97

8.042 0,6 702.344 0,2 2

13.824 1,0 2819.514 1,5 16

6.494 0,5 218.101 1,4 25

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40

PP PSOE A+B+C

L07L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 218: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 217

La Vall d’AlbaidaResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 48.086 5.090 10,6 393 51 42.552Gen. 79 53.787 9.073 16,9 538 82 44.094Loc. 79 53.787 11.229 20,9 608 183 41.767Gen. 82 54.572 6.159 11,3 981 287 47.145Aut. 83 56.500 10.838 19,2 426 249 44.987Loc. 83 56.500 10.710 19,0 355 679 44.756Gen. 86 58.728 9.576 16,3 1.055 194 47.903Aut. 87 58.089 9.753 16,8 441 469 47.426Eur. 87 58.092 9.691 16,7 421 427 47.553Loc. 87 58.143 9.610 16,5 822 1.189 46.522Eur. 89 59.116 18.122 30,7 570 510 39.914Gen. 89 59.588 10.422 17,5 285 218 48.663Aut. 91 60.897 11.347 18,6 282 390 48.878Loc. 91 61.034 11.367 18,6 441 573 48.653Gen. 93 62.113 7.698 12,4 275 252 53.888Eur. 94 62.841 17.414 27,7 283 374 44.770Aut. 95 63.643 9.970 15,7 311 460 52.902Loc. 95 63.893 10.160 15,9 524 766 52.443Gen. 96 64.406 8.022 12,5 371 344 55.669Aut. 99 67.745 14.155 20,9 389 627 52.574Loc. 99 67.219 13.517 20,1 610 823 52.269Eur. 99 66.898 13.510 20,2 394 726 52.268Gen. 00 67.203 12.577 18,7 433 488 53.705Aut. 03 67.521 11.329 16,8 459 828 54.905Loc. 03 68.135 11.840 17,4 729 1.244 54.322Gen. 04 67.612 10.202 15,1 533 674 56.203Eur. 04 67.733 27.357 40,4 186 238 39.952Aut. 07 67.652 11.796 17,4 436 723 54.696Loc. 07 69.191 12.787 18,5 648 942 54.829

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

5%

10%

15%

20%

25%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 219: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

218 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La Vall d’AlbaidaResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 2.409 5,7 14.793 34,8 3.139 7,4Gen. 79 2.262 5,1 14.834 33,6 4.525 10,3Loc. 79 535 1,3 9.086 21,8 4.060 9,7Gen. 82 15.279 32,4 23.039 48,9 2.007 4,3 1.002 2,1Aut. 83 16.165 35,9 21.694 48,2 2.588 5,8 2.277 5,1Loc. 83 15.348 34,3 20.129 45,0 3.141 7,0 1.575 3,5Gen. 86 15.736 32,8 22.330 46,6 2.148 4,5 1.561 3,3 562 1,2Aut. 87 15.500 32,7 19.627 41,4 4.159 8,8 2.595 5,5Eur. 87 15.419 32,4 19.669 41,4 2.336 4,9 1.912 4,0Loc. 87 16.406 35,3 19.079 41,0 4.466 9,6 928 2,0Eur. 89 9.892 24,8 16.850 42,2 2.373 5,9 1.501 3,8 2.091 5,2Gen. 89 14.792 30,4 20.392 41,9 3.437 7,1 1.689 3,5 3.108 6,4Aut. 91 15.225 31,1 21.227 43,4 2.845 5,8 3.747 7,7 4.311 8,8Loc. 91 16.432 33,8 21.518 44,2 2.478 5,1 2.636 5,4 3.309 6,8Gen. 93 23.117 42,9 20.366 37,8 4.485 8,3 2.043 3,8 2.557 4,7Eur. 94 20.409 45,6 14.150 31,6 5.107 11,4 1.606 3,6 2.437 5,4Aut. 95 22.031 41,6 20.363 38,5 4.233 8,0 2.483 4,7 3.511 6,6Loc. 95 23.019 43,9 20.708 39,5 3.431 6,5 2.895 5,5 2.306 4,4Gen. 96 24.710 44,4 22.723 40,8 4.897 8,8 1.163 2,1 1.649 3,0Aut. 99 25.440 48,4 17.671 33,6 2.608 5,0 3.883 7,4 2.760 5,2Loc. 99 22.824 43,7 20.435 39,1 2.885 5,5 3.369 6,4 2.566 4,9Eur. 99 25.178 48,2 18.719 35,8 2.474 4,7 2.303 4,4 2.217 4,2Gen. 00 28.286 52,7 18.144 33,8 2.748 5,1 2.614 4,9 1.188 2,2Aut. 03 27.476 50,0 18.642 34,0 2.589 4,7 4.884 8,9 822 1,5Loc. 03 25.718 47,3 18.014 33,2 2.654 4,9 6.629 12,2 1.011 1,9Gen. 04 27.796 49,5 22.794 40,6 2.136 3,8 2.043 3,6Eur. 04 20.400 51,1 16.209 40,6 984 2,5 1.088 2,7 131 0,3Aut. 07 30.426 55,6 18.065 33,0 5.287 9,7 131 0,2Loc. 07 26.116 47,6 18.998 34,6 2.197 4,0 4.782 8,7 36 0,1

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EUBLOC

BLOC

UVUV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 220: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 219

La SaforResultats provisionals/Resultados provisionales

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 125.271 100 119.063 100Abstencio/Abstencion 30.826 24,6 26.380 22,2

Blancs/Blancos 1.185 1.189Nuls/Nulos 756 548Candidatures/ 92.520 100 90.946 100Candidaturas

PSOE 34.861 37,7 114 34.751 38,2 122PP 32.727 35,4 123 36.234 39,8 117BLOC 11.751 12,7 51 13.523 14,9 52CVa 2.174 2,3 5 1.023 1,1 3ACORD 1.936 2,1 3 1.778 2,0 3UV-LVE 1.304 1,4 3 3.382 3,7 5ELPV 1.167 1,3 1Indep. 827 0,9 7ESQUERRA-AM 825 0,9 1COMPROMÍS 509 0,6 4E-2000 446 0,5 0PSD 429 0,5 2UCL 20 0,0 0Resta/Resto 3.539 3,8 3

Altres 2003/Otros 2003 258 0,3 1

Provıncia de ValenciaProvincia de Valencia

2007Total % Con

1.910.983 100554.173 29,0

19.4719.644

1.328.340 100

462.800 34,8 1.089635.474 47,8 1.373

55.213 4,2 15026.600 2,0 3819.514 1,5 1665.225 4,9 9718.101 1,4 25

2.344 0,2 28.042 0,6 706.494 0,5 2

13.824 1,0 282.222 0,2 18.295 0,6 6

20 0,0 0

PP PSOE A+B+C

0

10

20

30

40PP PSOE A+B+C

L07

L03

Percentatges dels principals partits en eleccions locals de 2007 i 2003

Porcentajes de los principales partidos en las elecciones locales de 2007 y 2003

Nota: A+B+C inclou les candidatures ACORD, BLOC i COMPROMÍS

Nota: A+B+C incluye las candidaturas ACORD, BLOC y COMPROMÍS

Page 221: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

220 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

La SaforResultats historics de cens i abstencio/Resultados historicos de censo y abstencionEleccio Cens Abstencio %Abs. Nuls Blancs CandidaturesEleccion Censo Abstencion %Abs. Nulos Blancos Candidaturas

Gen. 77 80.149 11.994 15,0 533 81 67.591Gen. 79 89.905 19.021 21,2 654 153 70.077Loc. 79 89.925 22.402 24,9 639 195 66.689Gen. 82 91.170 13.093 14,4 962 504 76.611Aut. 83 94.401 20.730 22,0 646 344 72.681Loc. 83 94.401 20.456 21,7 451 805 72.689Gen. 86 98.593 19.699 20,0 1.324 362 77.208Aut. 87 97.022 19.992 20,6 494 729 75.807Eur. 87 97.033 20.280 20,9 538 664 75.551Loc. 87 97.110 19.936 20,5 691 782 75.701Eur. 89 99.693 33.821 33,9 636 771 64.465Gen. 89 100.620 21.168 21,0 506 406 78.540Aut. 91 102.923 23.057 22,4 415 832 78.619Loc. 91 103.457 23.362 22,6 529 971 78.595Gen. 93 104.543 16.352 15,6 569 426 87.196Eur. 94 107.647 32.505 30,2 323 661 74.158Aut. 95 108.888 20.995 19,3 437 856 86.600Loc. 95 111.064 22.763 20,5 639 957 86.705Gen. 96 110.553 17.537 15,9 525 607 91.884Aut. 99 117.654 29.166 24,8 408 1.073 87.007Loc. 99 118.971 29.994 25,2 810 1.106 87.061Eur. 99 116.965 28.694 24,5 1.128 1.209 85.934Gen. 00 117.048 27.142 23,2 560 864 88.482Aut. 03 116.160 24.275 20,9 504 1.044 90.337Loc. 03 119.063 26.380 22,2 548 1.189 90.946Gen. 04 116.200 22.725 19,6 593 1.076 91.806Eur. 04 117.291 52.249 44,5 187 331 64.524Aut. 07 119.109 26.510 22,3 882 1.007 90.705Loc. 07 125.271 30.826 24,6 756 1.185 92.520

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Cens, vots a candidatures i percentatge d’abstencio en eleccions locals

Censo, votos a candidaturas y porcentaje de abstencion en elecciones locales

Page 222: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Comarques de la Provıncia de Valencia/Comarcas de la Provincia de Valencia 221

La SaforResultats historics de vots a candidatures/Resultados historicos de votos a candidaturas

PP PSOE EU BLOC UVEleccio/Eleccion Total % Total % Total % Total % Total %

Gen. 77 3.511 5,2 27.823 41,2 4.567 6,8Gen. 79 2.689 3,8 24.979 35,6 7.351 10,5Loc. 79 1.716 2,6 17.809 26,7 8.944 13,4Gen. 82 24.074 31,4 38.701 50,5 3.510 4,6 2.313 3,0Aut. 83 22.015 30,3 30.781 42,4 5.815 8,0 5.823 8,0Loc. 83 19.365 26,6 28.729 39,5 7.803 10,7 5.181 7,1Gen. 86 22.095 28,6 34.871 45,2 2.985 3,9 4.292 5,6 3.857 5,0Aut. 87 17.142 22,6 28.744 37,9 9.042 11,9 8.768 11,6Eur. 87 17.574 23,3 29.837 39,5 2.797 3,7 9.860 13,1Loc. 87 17.982 23,8 25.864 34,2 12.811 16,9 4.811 6,4Eur. 89 15.266 23,7 26.063 40,4 3.325 5,2 4.446 6,9 6.241 9,7Gen. 89 19.950 25,4 30.258 38,5 5.749 7,3 4.720 6,0 9.398 12,0Aut. 91 19.181 24,4 30.884 39,3 5.313 6,8 7.998 10,2 11.897 15,1Loc. 91 19.648 25,0 29.457 37,5 6.544 8,3 5.595 7,1 8.482 10,8Gen. 93 34.786 39,9 30.647 35,1 7.448 8,5 5.965 6,8 6.059 6,9Eur. 94 31.027 41,8 21.913 29,5 8.768 11,8 4.511 6,1 5.929 8,0Aut. 95 32.374 37,4 29.415 34,0 7.503 8,7 7.600 8,8 9.333 10,8Loc. 95 30.165 34,8 30.074 34,7 6.456 7,4 10.068 11,6 7.242 8,4Gen. 96 38.645 42,1 34.756 37,8 8.829 9,6 4.072 4,4 4.581 5,0Aut. 99 40.176 46,2 27.696 31,8 3.782 4,3 9.066 10,4 5.428 6,2Loc. 99 35.050 40,3 30.947 35,5 3.088 3,5 9.963 11,4 5.616 6,5Eur. 99 39.652 46,1 29.270 34,1 3.856 4,5 6.453 7,5 4.809 5,6Gen. 00 45.912 51,9 28.263 31,9 3.960 4,5 6.105 6,9 3.032 3,4Aut. 03 41.220 45,6 30.923 34,2 3.145 3,5 10.891 12,1 2.998 3,3Loc. 03 36.234 39,8 34.751 38,2 1.494 1,6 13.523 14,9 3.382 3,7Gen. 04 43.472 47,4 36.890 40,2 3.371 3,7 5.548 6,0Eur. 04 32.086 49,7 26.012 40,3 1.480 2,3 2.496 3,9 366 0,6Aut. 07 46.558 51,3 29.321 32,3 11.050 12,2 906 1,0Loc. 07 32.727 35,4 34.861 37,7 4.437 4,8 11.751 12,7 1.324 1,4

4-79 5-83 6-87 5-91 5-95 6-99 5-03 5-07

0

10

20

30

40

PP

PP

PSOE

PSOE

EU

EU

BLOC

BLOC

UV

UV

Percentatge de vot dels principals partits en eleccions locals

Porcentaje de voto de los principales partidos en elecciones locales

Page 223: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 224: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 223

Municipis/Municipios

Ademuz2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.052 100 945 100Abstencio/Abstencion 227 21,6 127 13,4

Blancs/Blancos 9 1Nuls/Nulos 5 10Candidatures/ 811 100 807 100Candidaturas

PSOE 437 53,9 5 430 53,3 5PP 374 46,1 4 377 46,7 4

Altres 2003/Otros 2003

Ador2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.146 100 1.067 100Abstencio/Abstencion 127 11,1 117 11,0

Blancs/Blancos 6 2Nuls/Nulos 10 8Candidatures/ 1.003 100 940 100Candidaturas

PP 519 51,7 5 485 51,6 5GA 484 48,3 4

Altres 2003/Otros 2003 455 48,4 4

Agullent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.873 100 1.833 100Abstencio/Abstencion 276 14,7 268 14,6

Blancs/Blancos 16 15Nuls/Nulos 11 24Candidatures/ 1.570 100 1.526 100Candidaturas

PP 730 46,5 5 780 51,1 6BLOC 652 41,5 5 434 28,4 3PSOE 188 12,0 1 312 20,4 2

Altres 2003/Otros 2003

Aielo de Malferit2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.357 100 3.287 100Abstencio/Abstencion 349 10,4 369 11,2

Blancs/Blancos 33 56Nuls/Nulos 55 64Candidatures/ 2.920 100 2.798 100Candidaturas

PP 1.739 59,6 7 1.233 44,1 5PSOE 1.181 40,4 4 1.565 55,9 6

Altres 2003/Otros 2003

Page 225: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

224 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Aielo de Rugat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 158 100 163 100Abstencio/Abstencion 4 2,5 20 12,3

Blancs/Blancos 8 4Nuls/Nulos 1 5Candidatures/ 145 100 134 100Candidaturas

PP 82 56,6 5 94 70,1 5PSOE 44 30,3 0

Altres 2003/Otros 2003 33 24,6 0

Alaquas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 23.376 100 23.183 100Abstencio/Abstencion 8.231 35,2 7.457 32,2

Blancs/Blancos 209 173Nuls/Nulos 94 45Candidatures/ 14.843 100 15.508 100Candidaturas

PSOE 8.117 54,7 13 8.915 57,5 15PP 4.813 32,4 8 4.156 26,8 6BLOC-VERDS 676 4,6 0 620 4,0 0ACORD 663 4,5 0 707 4,6 0CVa 296 2,0 0PSD 244 1,6 0ESQUERRA-AM 34 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003 1.110 7,2 0

Albaida2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.886 100 4.865 100Abstencio/Abstencion 608 12,4 492 10,1

Blancs/Blancos 44 59Nuls/Nulos 75 48Candidatures/ 4.165 100 4.266 100Candidaturas

PP 2.492 59,8 8 2.174 51,0 7PSOE 1.125 27,0 4 1.524 35,7 5BLOC 548 13,2 1 568 13,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Albal2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.351 100 10.136 100Abstencio/Abstencion 3.344 29,5 2.663 26,3

Blancs/Blancos 144 90Nuls/Nulos 70 33Candidatures/ 7.794 100 7.350 100Candidaturas

PSOE 3.781 48,5 9 3.351 45,6 9PP 2.844 36,5 7 2.471 33,6 6CVa 453 5,8 1UV-LVE 272 3,5 0 712 9,7 2E-2000 188 2,4 0ACORD 172 2,2 0 187 2,5 0BLOC-VERDS 58 0,7 0 62 0,8 0UxV 26 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 567 7,7 0

Page 226: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 225

Albalat de la Ribera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.808 100 2.800 100Abstencio/Abstencion 436 15,5 428 15,3

Blancs/Blancos 18 48Nuls/Nulos 25 37Candidatures/ 2.329 100 2.287 100Candidaturas

PSOE 1.304 56,0 6 1.274 55,7 6PP 827 35,5 4 1.013 44,3 5ACORD 198 8,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Albalat dels Sorells2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.055 100 2.939 100Abstencio/Abstencion 625 20,5 566 19,3

Blancs/Blancos 31 36Nuls/Nulos 24 38Candidatures/ 2.375 100 2.299 100Candidaturas

PP 1.277 53,8 7 1.234 53,7 7PSOE 490 20,6 2 391 17,0 2BLOC 419 17,6 2 481 20,9 2ACORD 80 3,4 0 95 4,1 0GDA 76 3,2 0UV-LVE 18 0,8 0 98 4,3 0CVa 15 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Albalat dels Tarongers2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 925 100 680 100Abstencio/Abstencion 140 15,1 89 13,1

Blancs/Blancos 3 5Nuls/Nulos 5 16Candidatures/ 777 100 570 100Candidaturas

BLOC 314 40,4 3 199 34,9 3ApT 182 23,4 2PSOE 129 16,6 1 186 32,6 2PP 116 14,9 1 169 29,6 2ESQUERRA-AM 36 4,6 0

Altres 2003/Otros 2003 16 2,8 0

Alberic2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.897 100 7.667 100Abstencio/Abstencion 1.875 23,7 1.623 21,2

Blancs/Blancos 97 75Nuls/Nulos 59 39Candidatures/ 5.866 100 5.930 100Candidaturas

PP 2.690 45,9 8 2.641 44,5 7CVa 1.286 21,9 4ACORD 1.251 21,3 4 459 7,7 1PSOE 559 9,5 1 1.010 17,0 2BLOC-VERDS 80 1,4 0 341 5,8 0

Altres 2003/Otros 2003 1.479 24,9 3

Page 227: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

226 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Alborache2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 840 100 795 100Abstencio/Abstencion 169 20,1 184 23,1

Blancs/Blancos 13 85Nuls/Nulos 6 80Candidatures/ 652 100 446 100Candidaturas

PP 393 60,3 6 446 100,0 7PSOE 243 37,3 3DN 14 2,1 0PSID-PSD 2 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Alboraya2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.960 100 15.258 100Abstencio/Abstencion 4.611 28,9 4.270 28,0

Blancs/Blancos 255 233Nuls/Nulos 72 61Candidatures/ 11.026 100 10.694 100Candidaturas

PP 4.894 44,4 11 4.882 45,7 9PSOE 2.956 26,8 7 2.008 18,8 3CIALBO 975 8,8 2BLOC 773 7,0 1 902 8,4 1UV-LVE 526 4,8 0 987 9,2 1ACORD 514 4,7 0 664 6,2 1CVa 182 1,7 0PSD 104 0,9 0ESQUERRA-AM 102 0,9 0 246 2,3 0

Altres 2003/Otros 2003 1.005 9,4 2

Albuixech2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.917 100 2.674 100Abstencio/Abstencion 487 16,7 432 16,2

Blancs/Blancos 29 30Nuls/Nulos 35 45Candidatures/ 2.366 100 2.167 100Candidaturas

PP 935 39,5 5 1.065 49,1 6PSOE 905 38,3 5 550 25,4 3ACORD 340 14,4 1 308 14,2 1CVa 100 4,2 0BLOC 86 3,6 0 176 8,1 1

Altres 2003/Otros 2003 68 3,1 0

Alcantera de Xuquer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.160 100 1.169 100Abstencio/Abstencion 150 12,9 135 11,5

Blancs/Blancos 14 14Nuls/Nulos 20 13Candidatures/ 976 100 1.007 100Candidaturas

PSOE 603 61,8 6 608 60,4 6PP 373 38,2 3 399 39,6 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 228: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 227

Alcasser2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.822 100 6.243 100Abstencio/Abstencion 1.559 22,9 1.174 18,8

Blancs/Blancos 54 50Nuls/Nulos 43 27Candidatures/ 5.166 100 4.992 100Candidaturas

PP 2.051 39,7 6 1.142 22,9 3PSOE 1.950 37,7 5 1.844 36,9 5UV-LVE 605 11,7 1 1.418 28,4 4COMPROMÍS 400 7,7 1 588 11,8 1C.D.L. 93 1,8 0CVa 67 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Alcublas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 746 100 716 100Abstencio/Abstencion 86 11,5 103 14,4

Blancs/Blancos 3 1Nuls/Nulos 10 10Candidatures/ 647 100 602 100Candidaturas

PSOE 356 55,0 4 269 44,7 3PP 291 45,0 3 333 55,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Alcudia de Crespins, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.760 100 3.625 100Abstencio/Abstencion 788 21,0 585 16,1

Blancs/Blancos 32 38Nuls/Nulos 55 26Candidatures/ 2.886 100 2.976 100Candidaturas

PP 1.292 44,8 5 1.205 40,5 5PSOE 1.120 38,8 5 1.119 37,6 4BLOC 411 14,2 1 516 17,3 2CVa 63 2,2 0

Altres 2003/Otros 2003 136 4,6 0

Alcudia, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 8.659 100 8.640 100Abstencio/Abstencion 1.609 18,6 1.491 17,3

Blancs/Blancos 75 49Nuls/Nulos 41 52Candidatures/ 6.934 100 7.048 100Candidaturas

PSOE 3.925 56,6 10 4.286 60,8 11PP 2.308 33,3 6 1.960 27,8 5COMPROMÍS 701 10,1 1 462 6,6 1

Altres 2003/Otros 2003 340 4,8 0

Page 229: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

228 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Aldaia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 22.001 100 20.561 100Abstencio/Abstencion 7.910 36,0 6.429 31,3

Blancs/Blancos 189 146Nuls/Nulos 105 50Candidatures/ 13.798 100 13.936 100Candidaturas

PSOE 6.578 47,7 11 7.680 55,1 13PP 5.685 41,2 9 4.331 31,1 7COMPROMÍS 1.072 7,8 1 1.030 7,4 1CVa 199 1,4 0PSD 120 0,9 0UV-LVE 77 0,6 0 599 4,3 0UxV 67 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003 296 2,1 0

Alfafar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.410 100 15.687 100Abstencio/Abstencion 5.522 35,8 5.299 33,8

Blancs/Blancos 105 169Nuls/Nulos 41 59Candidatures/ 9.745 100 10.160 100Candidaturas

PSOE 5.355 55,0 13 4.440 43,7 8PP 3.258 33,4 8 3.878 38,2 7ACORD 462 4,7 0 946 9,3 1PAU-al 260 2,7 0BLOC-VERDS 135 1,4 0 370 3,6 0UV-LVE 133 1,4 0 526 5,2 1CVa 49 0,5 0ACNV 47 0,5 0ESQUERRA-AM 46 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Alfara de Algimia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 434 100 406 100Abstencio/Abstencion 40 9,2 29 7,1

Blancs/Blancos 7 6Nuls/Nulos 6 3Candidatures/ 381 100 368 100Candidaturas

PP 243 63,8 5 215 58,4 4PSOE 138 36,2 2 153 41,6 3CVa 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Alfara del Patriarca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.407 100 2.234 100Abstencio/Abstencion 603 25,1 439 19,7

Blancs/Blancos 39 31Nuls/Nulos 18 35Candidatures/ 1.747 100 1.729 100Candidaturas

PP 773 44,2 5 521 30,1 3PSOE 694 39,7 5 858 49,6 6BLOC 252 14,4 1 201 11,6 1UV-LVE 18 1,0 0 149 8,6 1CVa 10 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 230: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 229

Alfarp2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.246 100 1.177 100Abstencio/Abstencion 115 9,2 75 6,4

Blancs/Blancos 10 13Nuls/Nulos 5 8Candidatures/ 1.116 100 1.081 100Candidaturas

PP 569 51,0 5 536 49,6 5PSOE 427 38,3 3 353 32,7 3COMPROMÍS 120 10,8 1 192 17,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Alfarrası2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.043 100 1.018 100Abstencio/Abstencion 108 10,4 78 7,7

Blancs/Blancos 26 11Nuls/Nulos 19 17Candidatures/ 890 100 912 100Candidaturas

PP 577 64,8 6 581 63,7 6PSOE 313 35,2 3 331 36,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Alfauir2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 352 100 301 100Abstencio/Abstencion 40 11,4 10 3,3

Blancs/Blancos 7 2Nuls/Nulos 12 7Candidatures/ 293 100 282 100Candidaturas

PP 158 53,9 4 138 48,9 3PSOE 135 46,1 3 141 50,0 4

Altres 2003/Otros 2003 3 1,1 0

Algar de Palancia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 435 100 391 100Abstencio/Abstencion 39 9,0 48 12,3

Blancs/Blancos 5 10Nuls/Nulos 2 2Candidatures/ 389 100 331 100Candidaturas

PP 210 54,0 4 242 73,1 5PSOE 179 46,0 3 89 26,9 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 231: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

230 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Algemesı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 21.132 100 20.923 100Abstencio/Abstencion 5.756 27,2 6.107 29,2

Blancs/Blancos 186 128Nuls/Nulos 77 52Candidatures/ 15.115 100 14.636 100Candidaturas

PP 7.481 49,5 12 5.788 39,5 9PSOE 4.481 29,6 7 6.112 41,8 9ACORD 1.099 7,3 1 952 6,5 1PSD-IPA 781 5,2 1BLOC 753 5,0 0 1.300 8,9 2ESQUERRA-AM 399 2,6 0CVa 121 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003 484 3,3 0

Algimia de Alfara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 804 100 741 100Abstencio/Abstencion 106 13,2 108 14,6

Blancs/Blancos 20 10Nuls/Nulos 5 11Candidatures/ 673 100 612 100Candidaturas

PSOE 539 80,1 8 526 85,9 6PP 134 19,9 1 86 14,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Alginet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 10.310 100 9.912 100Abstencio/Abstencion 2.432 23,6 2.221 22,4

Blancs/Blancos 68 112Nuls/Nulos 41 42Candidatures/ 7.771 100 7.537 100Candidaturas

PP 3.445 44,3 8 1.741 23,1 4PSOE 2.312 29,8 5 3.438 45,6 9BLOC-VERDS 901 11,6 2 945 12,5 2ACORD 437 5,6 1PSD-Gd’A 436 5,6 1 630 8,4 1UV-LVE 240 3,1 0 540 7,2 1

Altres 2003/Otros 2003 243 3,2 0

Almassera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.640 100 5.307 100Abstencio/Abstencion 1.601 28,4 1.402 26,4

Blancs/Blancos 89 40Nuls/Nulos 35 24Candidatures/ 3.915 100 3.841 100Candidaturas

PSOE 1.555 39,7 6 1.106 28,8 4PP 1.458 37,2 5 738 19,2 3UxV 493 12,6 2BLOC 224 5,7 0 227 5,9 0CVa 149 3,8 0UV-LVE 36 0,9 0 1.626 42,3 6

Altres 2003/Otros 2003 144 3,7 0

Page 232: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 231

Almisera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 214 100 213 100Abstencio/Abstencion 24 11,2 28 13,1

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 189 100 184 100Candidaturas

PP 113 59,8 5 125 67,9 5PSOE 42 22,2 1 57 31,0 2BLOC 34 18,0 1 2 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Almoines2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.618 100 1.480 100Abstencio/Abstencion 279 17,2 210 14,2

Blancs/Blancos 19 21Nuls/Nulos 8 5Candidatures/ 1.312 100 1.244 100Candidaturas

COMPROMÍS 509 38,8 4 418 33,6 3PSOE 494 37,7 3 337 27,1 2PP 309 23,6 2 360 28,9 3

Altres 2003/Otros 2003 129 10,4 1

Almussafes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.297 100 6.036 100Abstencio/Abstencion 1.496 23,8 1.242 20,6

Blancs/Blancos 81 103Nuls/Nulos 43 39Candidatures/ 4.679 100 4.652 100Candidaturas

PSOE 2.201 47,0 6 2.409 51,8 7BLOC 1.617 34,6 5 1.581 34,0 5PP 750 16,0 2 471 10,1 1CVa 111 2,4 0

Altres 2003/Otros 2003 191 4,1 0

Alpuente2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 758 100 830 100Abstencio/Abstencion 260 34,3 333 40,1

Blancs/Blancos 21 46Nuls/Nulos 7 8Candidatures/ 470 100 443 100Candidaturas

PP 319 67,9 5 340 76,7 6PSOE 137 29,1 2ACORD 14 3,0 0

Altres 2003/Otros 2003 103 23,3 1

Page 233: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

232 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Alqueria de la Comtessa, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.249 100 1.187 100Abstencio/Abstencion 198 15,9 117 9,9

Blancs/Blancos 10 6Nuls/Nulos 4 9Candidatures/ 1.037 100 1.055 100Candidaturas

PSOE 572 55,2 5 490 46,4 5PP 262 25,3 2 300 28,4 2BLOC 102 9,8 1 137 13,0 1UV-LVE 101 9,7 1 128 12,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Alzira2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 33.335 100 27.219 100Abstencio/Abstencion 10.814 32,4 4.951 18,2

Blancs/Blancos 250 233Nuls/Nulos 68 68Candidatures/ 22.208 100 21.967 100Candidaturas

PP 11.774 53,0 13 7.628 34,7 9PSOE 4.561 20,5 5 6.734 30,7 7PSD-PSICV 2.370 10,7 2 3.334 15,2 3BLOC 1.281 5,8 1 1.420 6,5 1ACORD 1.053 4,7 0 825 3,8 0UV-LVE 472 2,1 0 1.239 5,6 1LA REPUBLICA 291 1,3 0 226 1,0 0CVa 237 1,1 0ESQUERRA-AM 169 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003 561 2,6 0

Andilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 328 100 447 100Abstencio/Abstencion 48 14,6 44 9,8

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 2 0Candidatures/ 276 100 400 100Candidaturas

PP 177 64,1 5 229 57,2 4PSOE 99 35,9 2 124 31,0 2

Altres 2003/Otros 2003 47 11,8 1

Anna2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.277 100 2.308 100Abstencio/Abstencion 236 10,4 199 8,6

Blancs/Blancos 23 27Nuls/Nulos 25 35Candidatures/ 1.993 100 2.047 100Candidaturas

PP 925 46,4 5 1.115 54,5 6PSOE 555 27,8 3 932 45,5 5idean 513 25,7 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 234: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 233

Antella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.340 100 1.260 100Abstencio/Abstencion 91 6,8 126 10,0

Blancs/Blancos 21 12Nuls/Nulos 17 24Candidatures/ 1.216 100 1.098 100Candidaturas

PP 589 48,4 5 577 52,6 5PSOE 453 37,3 3 521 47,4 4GdA 174 14,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Aras de los Olmos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 360 100 354 100Abstencio/Abstencion 103 28,6 82 23,2

Blancs/Blancos 19 9Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 237 100 261 100Candidaturas

PSOE 169 71,3 5 198 75,9 6PP 68 28,7 2 63 24,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Atzeneta d’Albaida2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.044 100 1.097 100Abstencio/Abstencion 82 7,9 72 6,6

Blancs/Blancos 10 12Nuls/Nulos 28 18Candidatures/ 924 100 995 100Candidaturas

PSOE 507 54,9 5 494 49,6 4PP 381 41,2 4 501 50,4 5UV-LVE 36 3,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Ayora2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.488 100 4.619 100Abstencio/Abstencion 1.045 23,3 1.001 21,7

Blancs/Blancos 56 58Nuls/Nulos 53 60Candidatures/ 3.334 100 3.500 100Candidaturas

PSOE 1.630 48,9 6 1.469 42,0 6PP 1.469 44,1 6 1.699 48,5 6ACORD 235 7,0 1 332 9,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 235: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

234 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Barx2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.170 100 1.193 100Abstencio/Abstencion 263 22,5 217 18,2

Blancs/Blancos 29 9Nuls/Nulos 24 4Candidatures/ 854 100 963 100Candidaturas

PP 376 44,0 4 424 44,0 4PSOE 195 22,8 2 400 41,5 4AI-BDP 172 20,1 2BLOC-VERDS 111 13,0 1 139 14,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Barxeta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.330 100 1.331 100Abstencio/Abstencion 110 8,3 156 11,7

Blancs/Blancos 5 17Nuls/Nulos 16 23Candidatures/ 1.200 100 1.135 100Candidaturas

ACORD 420 35,0 4 626 55,2 5BLOC 396 33,0 3PP 286 23,8 2 374 33,0 3CUP 98 8,2 0

Altres 2003/Otros 2003 135 11,9 1

Belgida2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 575 100 574 100Abstencio/Abstencion 48 8,3 66 11,5

Blancs/Blancos 17 28Nuls/Nulos 7 11Candidatures/ 503 100 469 100Candidaturas

PP 257 51,1 4 241 51,4 4PSOE 246 48,9 3 228 48,6 3

Altres 2003/Otros 2003

Bellreguard2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.496 100 3.334 100Abstencio/Abstencion 686 19,6 457 13,7

Blancs/Blancos 63 27Nuls/Nulos 34 11Candidatures/ 2.715 100 2.839 100Candidaturas

PSOE 1.111 40,9 5 1.317 46,4 5PP 1.092 40,2 4 793 27,9 3BLOC 512 18,9 2 729 25,7 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 236: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 235

Bellus2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 331 100 339 100Abstencio/Abstencion 21 6,3 25 7,4

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 3 1Candidatures/ 306 100 312 100Candidaturas

PSOE 178 58,2 4 201 64,4 5PP 128 41,8 3 111 35,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Benageber2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 164 100 179 100Abstencio/Abstencion 30 18,3 36 20,1

Blancs/Blancos 2 0Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 132 100 142 100Candidaturas

PSOE 71 53,8 4 52 36,6 1PP 53 40,2 1 87 61,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Benaguasil2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.846 100 7.698 100Abstencio/Abstencion 1.681 21,4 1.082 14,1

Blancs/Blancos 62 46Nuls/Nulos 41 37Candidatures/ 6.062 100 6.533 100Candidaturas

PP 3.931 64,8 12 3.499 53,6 7PSOE 1.440 23,8 4 1.781 27,3 4ACORD 505 8,3 1 592 9,1 1CVa 186 3,1 0

Altres 2003/Otros 2003 661 10,1 1

Benavites2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 540 100 548 100Abstencio/Abstencion 60 11,1 43 7,8

Blancs/Blancos 4 7Nuls/Nulos 12 1Candidatures/ 464 100 497 100Candidaturas

PSOE 237 51,1 4 253 50,9 4PP 227 48,9 3 244 49,1 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 237: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

236 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Beneixida2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 572 100 502 100Abstencio/Abstencion 56 9,8 29 5,8

Blancs/Blancos 12 10Nuls/Nulos 7 8Candidatures/ 497 100 455 100Candidaturas

PSOE 277 55,7 4 224 49,2 4A P B 179 36,0 3 224 49,2 3PP 41 8,2 0 7 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Benetusser2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.344 100 11.425 100Abstencio/Abstencion 3.806 33,6 3.480 30,5

Blancs/Blancos 92 100Nuls/Nulos 60 38Candidatures/ 7.388 100 7.807 100Candidaturas

PSOE 3.074 41,6 8 4.454 57,1 10PP 2.670 36,1 7 2.211 28,3 5ACORD 1.005 13,6 2 853 10,9 2FE-JONS 281 3,8 0BLOC-VERDS 279 3,8 0 79 1,0 0CVa 79 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 210 2,7 0

Beniarjo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.216 100 1.068 100Abstencio/Abstencion 223 18,3 188 17,6

Blancs/Blancos 8 6Nuls/Nulos 7 8Candidatures/ 978 100 866 100Candidaturas

PP 511 52,2 5 427 49,3 5PSOE 287 29,3 3 277 32,0 3BLOC-VERDS 163 16,7 1 162 18,7 1CVa 17 1,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Beniatjar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 225 100 208 100Abstencio/Abstencion 14 6,2 10 4,8

Blancs/Blancos 5 0Nuls/Nulos 2 1Candidatures/ 204 100 197 100Candidaturas

PP 110 53,9 4 75 38,1 3PSOE 89 43,6 1 31 15,7 0BLOC 76 37,3 0 68 34,5 2

Altres 2003/Otros 2003 34 17,3 0

Page 238: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 237

Benicolet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 499 100 437 100Abstencio/Abstencion 69 13,8 44 10,1

Blancs/Blancos 4 3Nuls/Nulos 7 2Candidatures/ 419 100 388 100Candidaturas

PP 185 44,2 3 173 44,6 4AIB 128 30,5 2GIBE 106 25,3 2 142 36,6 3

Altres 2003/Otros 2003 73 18,8 0

Benicull de Xuquer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 748 100Abstencio/Abstencion 127 17,0

Blancs/Blancos 4Nuls/Nulos 1Candidatures/ 616 100Candidaturas

PSOE 276 44,8 3UV-LVE 158 25,6 2PP 95 15,4 1ACORD 87 14,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Benifaio2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.928 100 10.291 100Abstencio/Abstencion 2.352 23,7 2.541 24,7

Blancs/Blancos 103 84Nuls/Nulos 66 66Candidatures/ 7.417 100 7.600 100Candidaturas

PP 3.426 46,2 9 2.896 38,1 7PSOE 2.992 40,3 7 3.168 41,7 7BLOC 509 6,9 1 891 11,7 2UV-LVE 247 3,3 0 645 8,5 1CVa 243 3,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Benifairo de la Valldigna2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.379 100 1.403 100Abstencio/Abstencion 204 14,8 228 16,3

Blancs/Blancos 12 15Nuls/Nulos 14 9Candidatures/ 1.149 100 1.151 100Candidaturas

PSOE 468 40,7 4 374 32,5 3BLOC 303 26,4 3 322 28,0 3ACORD 194 16,9 1 208 18,1 1PP 184 16,0 1 247 21,5 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 239: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

238 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Benifairo de les Valls2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.686 100 1.646 100Abstencio/Abstencion 307 18,2 239 14,5

Blancs/Blancos 30 23Nuls/Nulos 27 19Candidatures/ 1.322 100 1.365 100Candidaturas

PSOE 711 53,8 5 846 62,0 6PP 611 46,2 4 519 38,0 3

Altres 2003/Otros 2003

Benifla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 288 100 181 100Abstencio/Abstencion 30 10,4 41 22,7

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 1 6Candidatures/ 256 100 132 100Candidaturas

PSOE 103 40,2 3 89 67,4 5PP 83 32,4 2 31 23,5 0CVa 70 27,3 2

Altres 2003/Otros 2003 15 11,4 0

Beniganim2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.635 100 4.450 100Abstencio/Abstencion 530 11,4 510 11,5

Blancs/Blancos 40 62Nuls/Nulos 29 25Candidatures/ 4.036 100 3.853 100Candidaturas

PP 2.056 50,9 7 1.866 48,4 6PSOE 1.925 47,7 6 1.903 49,4 7CVa 55 1,4 0

Altres 2003/Otros 2003 84 2,2 0

Benimodo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.727 100 1.555 100Abstencio/Abstencion 320 18,5 241 15,5

Blancs/Blancos 13 22Nuls/Nulos 15 20Candidatures/ 1.379 100 1.272 100Candidaturas

PSOE 705 51,1 6 640 50,3 5PP 458 33,2 4 632 49,7 4COMPROMÍS 216 15,7 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 240: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 239

Benimuslem2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 592 100 508 100Abstencio/Abstencion 75 12,7 63 12,4

Blancs/Blancos 13 4Nuls/Nulos 5 8Candidatures/ 499 100 433 100Candidaturas

PP 239 47,9 4 242 55,9 4PSOE 170 34,1 2 191 44,1 3CVa 90 18,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Beniparrell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.558 100 1.436 100Abstencio/Abstencion 265 17,0 206 14,3

Blancs/Blancos 23 22Nuls/Nulos 9 8Candidatures/ 1.261 100 1.200 100Candidaturas

GIB 395 31,3 4 222 18,5 2ACORD 340 27,0 3 551 45,9 4PP 183 14,5 1 117 9,8 1PSOE 151 12,0 1 45 3,8 0CVa 90 7,1 0UV-LVE 84 6,7 0 260 21,7 2E-2000 18 1,4 0

Altres 2003/Otros 2003 5 0,4 0

Benirredra2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.195 100 1.121 100Abstencio/Abstencion 215 18,0 195 17,4

Blancs/Blancos 15 13Nuls/Nulos 9 4Candidatures/ 956 100 909 100Candidaturas

PP 403 42,2 4 325 35,8 3PSOE 392 41,0 4 390 42,9 4EVPV 143 15,0 1CVa 18 1,9 0

Altres 2003/Otros 2003 194 21,3 2

Benisano2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.650 100 1.545 100Abstencio/Abstencion 218 13,2 166 10,7

Blancs/Blancos 15 8Nuls/Nulos 41 22Candidatures/ 1.376 100 1.349 100Candidaturas

PP 777 56,5 7 728 54,0 5PSOE 484 35,2 4 456 33,8 3U.X.V. 102 7,4 0CVa 13 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 165 12,2 1

Page 241: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

240 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Benissoda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 304 100 270 100Abstencio/Abstencion 15 4,9 10 3,7

Blancs/Blancos 9 3Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 279 100 255 100Candidaturas

PSOE 158 56,6 4 168 65,9 5PP 121 43,4 3 87 34,1 2

Altres 2003/Otros 2003

Benisuera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 192 100 169 100Abstencio/Abstencion 26 13,5 11 6,5

Blancs/Blancos 2 4Nuls/Nulos 3 2Candidatures/ 161 100 152 100Candidaturas

PSOE 79 49,1 3 60 39,5 1PP 79 49,1 2 91 59,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Betera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.812 100 12.829 100Abstencio/Abstencion 4.367 29,5 3.549 27,7

Blancs/Blancos 169 150Nuls/Nulos 65 47Candidatures/ 10.211 100 9.083 100Candidaturas

PP 3.948 38,7 7 2.859 31,5 5PSOE 2.005 19,6 4 1.485 16,3 3CUBE 1.039 10,2 2BLOC-VERDS 767 7,5 1 720 7,9 1UPIB 741 7,3 1 2.391 26,3 5ACORD 693 6,8 1 566 6,2 1UV-LVE 551 5,4 1 1.062 11,7 2PIBET 404 4,0 0CVa 63 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Bicorp2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 562 100 613 100Abstencio/Abstencion 55 9,8 68 11,1

Blancs/Blancos 0 9Nuls/Nulos 4 17Candidatures/ 503 100 519 100Candidaturas

A.I.B. 268 53,3 4PSOE 145 28,8 2 184 35,5 2PP 90 17,9 1 335 64,5 5

Altres 2003/Otros 2003

Page 242: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 241

Bocairent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.765 100 3.780 100Abstencio/Abstencion 537 14,3 511 13,5

Blancs/Blancos 62 96Nuls/Nulos 46 71Candidatures/ 3.120 100 3.102 100Candidaturas

PSOE 1.358 43,5 5 791 25,5 3PP 1.256 40,3 5 1.202 38,7 4BLOC 355 11,4 1 592 19,1 2ACORD 76 2,4 0 517 16,7 2AIB 75 2,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Bolbaite2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.173 100 1.200 100Abstencio/Abstencion 173 14,7 205 17,1

Blancs/Blancos 11 14Nuls/Nulos 13 18Candidatures/ 976 100 963 100Candidaturas

PP 502 51,4 5 437 45,4 4PSOE 474 48,6 4 526 54,6 5

Altres 2003/Otros 2003

Bonrepos i Mirambell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.507 100 1.996 100Abstencio/Abstencion 611 24,4 380 19,0

Blancs/Blancos 42 37Nuls/Nulos 11 24Candidatures/ 1.846 100 1.555 100Candidaturas

PSOE 795 43,1 5 683 43,9 5PP 597 32,3 4 497 32,0 4BLOC 290 15,7 1 338 21,7 2CVa 164 8,9 1

Altres 2003/Otros 2003 37 2,4 0

Bufali2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 175 100 178 100Abstencio/Abstencion 12 6,9 6 3,4

Blancs/Blancos 5 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 158 100 171 100Candidaturas

PP 98 62,0 4 100 58,5 4PSOE 59 37,3 1 65 38,0 1

Altres 2003/Otros 2003 4 2,3 0

Page 243: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

242 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Bugarra2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 708 100 737 100Abstencio/Abstencion 83 11,7 217 29,4

Blancs/Blancos 7 102Nuls/Nulos 10 70Candidatures/ 608 100 348 100Candidaturas

PP 372 61,2 4 348 100,0 7PSOE 236 38,8 3

Altres 2003/Otros 2003

Bunol2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.776 100 7.718 100Abstencio/Abstencion 1.944 25,0 1.560 20,2

Blancs/Blancos 97 102Nuls/Nulos 88 103Candidatures/ 5.647 100 5.953 100Candidaturas

PSOE 2.331 41,3 6 2.353 39,5 6ACORD 1.459 25,8 3 1.315 22,1 3PP 1.283 22,7 3 958 16,1 2IAB-EVPV 393 7,0 1 815 13,7 2A.R.D.B. 181 3,2 0

Altres 2003/Otros 2003 512 8,6 0

Burjassot2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 29.235 100 29.819 100Abstencio/Abstencion 10.976 37,5 9.829 33,0

Blancs/Blancos 215 263Nuls/Nulos 89 82Candidatures/ 17.990 100 19.645 100Candidaturas

PSOE 7.460 41,5 9 9.283 47,3 11PP 6.811 37,9 9 6.165 31,4 7BLOC-VERDS 1.610 8,9 2 1.652 8,4 2ACORD 1.255 7,0 1 1.441 7,3 1PSD 315 1,8 0UV-LVE 260 1,4 0 888 4,5 0CVa 172 1,0 0ESQUERRA-AM 107 0,6 0 216 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Calles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 405 100 396 100Abstencio/Abstencion 85 21,0 86 21,7

Blancs/Blancos 2 2Nuls/Nulos 7 14Candidatures/ 311 100 294 100Candidaturas

PP 192 61,7 4 179 60,9 4PSOE 119 38,3 3 115 39,1 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 244: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 243

Camporrobles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.148 100 1.158 100Abstencio/Abstencion 194 16,9 198 17,1

Blancs/Blancos 30 16Nuls/Nulos 16 4Candidatures/ 908 100 940 100Candidaturas

PP 503 55,4 5 427 45,4 4PSOE 405 44,6 4 385 41,0 4

Altres 2003/Otros 2003 128 13,6 1

Canals2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 10.590 100 10.607 100Abstencio/Abstencion 2.429 22,9 1.884 17,8

Blancs/Blancos 153 94Nuls/Nulos 96 80Candidatures/ 7.912 100 8.549 100Candidaturas

PP 2.820 35,6 7 2.350 27,5 5PSOE 2.379 30,1 5 2.564 30,0 5GdC 1.947 24,6 4 2.672 31,3 6BLOC 592 7,5 1 464 5,4 1AuN 86 1,1 0CVa 47 0,6 0DN 41 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003 499 5,8 0

Canet d’En Berenguer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.163 100 3.182 100Abstencio/Abstencion 1.319 31,7 875 27,5

Blancs/Blancos 65 55Nuls/Nulos 51 28Candidatures/ 2.728 100 2.224 100Candidaturas

PP 1.017 37,3 4 529 23,8 3ACORD 672 24,6 3 833 37,5 4PSOE 671 24,6 3 588 26,4 3BLOC 273 10,0 1 274 12,3 1CVa 95 3,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Carcaixent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 16.118 100 15.968 100Abstencio/Abstencion 4.887 30,3 4.128 25,9

Blancs/Blancos 152 134Nuls/Nulos 75 69Candidatures/ 11.006 100 11.637 100Candidaturas

PP 6.124 55,6 13 5.802 49,9 13PSOE 1.679 15,3 3 1.048 9,0 2BLOC-VERDS 1.559 14,2 3 1.428 12,3 3UV-LVE 1.148 10,4 2 586 5,0 0PSD 317 2,9 0ESQUERRA-AM 179 1,6 0PGOLF 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 2.773 23,8 3

Page 245: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

244 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Carcer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.632 100 1.666 100Abstencio/Abstencion 202 12,4 205 12,3

Blancs/Blancos 19 21Nuls/Nulos 29 50Candidatures/ 1.382 100 1.390 100Candidaturas

PP 788 57,0 6 863 62,1 7PSOE 594 43,0 5 527 37,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Carlet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.792 100 11.799 100Abstencio/Abstencion 3.180 27,0 2.933 24,9

Blancs/Blancos 107 121Nuls/Nulos 47 58Candidatures/ 8.459 100 8.687 100Candidaturas

PP 4.747 56,1 10 4.673 53,8 10BLOC-VERDS 1.856 21,9 4 1.427 16,4 3PSOE 1.692 20,0 3 2.140 24,6 4ESQUERRA-AM 115 1,4 0PSD 31 0,4 0CVa 18 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003 447 5,1 0

Carrıcola2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 86 100 68 100Abstencio/Abstencion 13 15,1 6 8,8

Blancs/Blancos 2 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 71 100 61 100Candidaturas

PSOE 69 97,2 1 61 100,0 1PP 2 2,8 0 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003

Casas Altas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 181 100 159 100Abstencio/Abstencion 21 11,6 32 20,1

Blancs/Blancos 2 3Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 157 100 122 100Candidaturas

PP 88 56,1 4 67 54,9 4PSOE 68 43,3 1 52 42,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 246: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 245

Casas Bajas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 267 100 253 100Abstencio/Abstencion 101 37,8 42 16,6

Blancs/Blancos 15 7Nuls/Nulos 3 6Candidatures/ 148 100 198 100Candidaturas

PP 76 51,4 2 103 52,0 4PSOE 70 47,3 3

Altres 2003/Otros 2003 95 48,0 3

Casinos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.066 100 1.983 100Abstencio/Abstencion 372 18,0 352 17,8

Blancs/Blancos 41 70Nuls/Nulos 34 27Candidatures/ 1.620 100 1.534 100Candidaturas

PP 1.111 68,6 8 1.058 69,0 8UV-LVE 292 18,0 2 221 14,4 1PSOE 208 12,8 1 255 16,6 2CVa 9 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Castello de Rugat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.724 100 1.718 100Abstencio/Abstencion 188 10,9 206 12,0

Blancs/Blancos 34 30Nuls/Nulos 37 36Candidatures/ 1.465 100 1.446 100Candidaturas

PP 744 50,8 6 545 37,7 4PSOE 721 49,2 5 901 62,3 7

Altres 2003/Otros 2003

Castellonet de la Conquesta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 146 100 174 100Abstencio/Abstencion 20 13,7 6 3,4

Blancs/Blancos 6 0Nuls/Nulos 3 0Candidatures/ 117 100 168 100Candidaturas

PP 87 74,4 5 94 56,0 4PSOE 25 21,4 0 73 43,5 1

Altres 2003/Otros 2003 1 0,6 0

Page 247: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

246 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Castielfabib2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 369 100 440 100Abstencio/Abstencion 92 24,9 134 30,5

Blancs/Blancos 3 2Nuls/Nulos 4 1Candidatures/ 270 100 303 100Candidaturas

PP 156 57,8 4 153 50,5 4PSOE 114 42,2 3 96 31,7 2

Altres 2003/Otros 2003 54 17,8 1

Catadau2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.035 100 1.997 100Abstencio/Abstencion 294 14,4 284 14,2

Blancs/Blancos 15 21Nuls/Nulos 14 3Candidatures/ 1.712 100 1.689 100Candidaturas

PP 869 50,8 6 888 52,6 6BLOC 521 30,4 3 372 22,0 2PSOE 322 18,8 2 429 25,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Catarroja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 21.089 100 19.753 100Abstencio/Abstencion 7.393 35,1 6.714 34,0

Blancs/Blancos 342 182Nuls/Nulos 87 65Candidatures/ 13.286 100 12.792 100Candidaturas

PP 5.674 42,7 10 5.594 43,7 10PSOE 5.020 37,8 8 3.889 30,4 7ACORD 806 6,1 1 660 5,2 1BLOC-VERDS 720 5,4 1 806 6,3 1UV-LVE 682 5,1 1 1.359 10,6 2CVa 255 1,9 0ESQUERRA-AM 70 0,5 0PSD 59 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003 484 3,8 0

Caudete de las Fuentes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 698 100 714 100Abstencio/Abstencion 115 16,5 117 16,4

Blancs/Blancos 8 27Nuls/Nulos 15 34Candidatures/ 560 100 536 100Candidaturas

PP 315 56,2 4 350 65,3 5OIV 161 28,8 2PSOE 84 15,0 1 186 34,7 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 248: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 247

Cerda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 289 100 254 100Abstencio/Abstencion 31 10,7 21 8,3

Blancs/Blancos 4 0Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 254 100 232 100Candidaturas

PP 151 59,4 5 129 55,6 4PSOE 83 32,7 2 77 33,2 2BLOC 20 7,9 0 26 11,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Chella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.219 100 2.142 100Abstencio/Abstencion 313 14,1 310 14,5

Blancs/Blancos 16 27Nuls/Nulos 54 41Candidatures/ 1.836 100 1.764 100Candidaturas

PSOE 1.066 58,1 6 888 50,3 6PP 770 41,9 5 876 49,7 5

Altres 2003/Otros 2003

Chelva2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.791 100 1.931 100Abstencio/Abstencion 373 20,8 372 19,3

Blancs/Blancos 8 33Nuls/Nulos 25 35Candidatures/ 1.385 100 1.491 100Candidaturas

PP 553 39,9 4 899 60,3 7PSOE 525 37,9 3 592 39,7 4LICH 300 21,7 2CVa 7 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Chera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 637 100 510 100Abstencio/Abstencion 49 7,7 62 12,2

Blancs/Blancos 7 6Nuls/Nulos 2 5Candidatures/ 579 100 437 100Candidaturas

PSOE 303 52,3 4 197 45,1 3PP 276 47,7 3 240 54,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Page 249: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

248 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Cheste2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.192 100 5.976 100Abstencio/Abstencion 1.292 20,9 1.279 21,4

Blancs/Blancos 65 52Nuls/Nulos 62 82Candidatures/ 4.773 100 4.563 100Candidaturas

PP 2.381 49,9 7 2.207 48,4 6PSOE 1.968 41,2 5 1.933 42,4 6ACORD 362 7,6 1 423 9,3 1PSID-PSD 62 1,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Chiva2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.777 100 8.561 100Abstencio/Abstencion 2.903 29,7 2.325 27,2

Blancs/Blancos 103 106Nuls/Nulos 105 89Candidatures/ 6.679 100 6.041 100Candidaturas

PP 3.741 56,0 11 2.228 36,9 7PSOE 1.370 20,5 4 2.017 33,4 6ACORD 632 9,5 1 482 8,0 1P.C.U. 522 7,8 1 583 9,7 2LVPV 216 3,2 0 571 9,5 1P.D.U. 134 2,0 0CVa 23 0,3 0AuN 23 0,3 0PSID-PSD 18 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 160 2,6 0

Chulilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 705 100 705 100Abstencio/Abstencion 104 14,8 59 8,4

Blancs/Blancos 8 9Nuls/Nulos 4 26Candidatures/ 589 100 611 100Candidaturas

PP 335 56,9 4 281 46,0 3PSOE 254 43,1 3 330 54,0 4

Altres 2003/Otros 2003

Cofrentes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 913 100 891 100Abstencio/Abstencion 136 14,9 118 13,2

Blancs/Blancos 5 0Nuls/Nulos 2 9Candidatures/ 770 100 764 100Candidaturas

PP 272 35,3 3 385 50,4 4AICO 239 31,0 2PSOE 171 22,2 1 322 42,1 3C.S.C. 88 11,4 1

Altres 2003/Otros 2003 57 7,5 0

Page 250: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 249

Corbera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.630 100 2.656 100Abstencio/Abstencion 501 19,0 488 18,4

Blancs/Blancos 43 30Nuls/Nulos 28 44Candidatures/ 2.058 100 2.094 100Candidaturas

PP 968 47,0 6 982 46,9 6PSOE 497 24,1 3 489 23,4 2BLOC-VERDS 484 23,5 2 399 19,1 2PSD 109 5,3 0

Altres 2003/Otros 2003 224 10,7 1

Cortes de Pallas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 932 100 940 100Abstencio/Abstencion 148 15,9 172 18,3

Blancs/Blancos 5 7Nuls/Nulos 11 2Candidatures/ 772 100 759 100Candidaturas

PP 290 37,6 3 217 28,6 2PSOE 284 36,8 2 452 59,6 5A.P.I. 198 25,6 2

Altres 2003/Otros 2003 90 11,9 0

Cotes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 313 100 311 100Abstencio/Abstencion 27 8,6 36 11,6

Blancs/Blancos 4 13Nuls/Nulos 7 6Candidatures/ 275 100 256 100Candidaturas

PP 165 60,0 4 200 78,1 6PSOE 110 40,0 3 56 21,9 1

Altres 2003/Otros 2003

Cullera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 18.064 100 17.232 100Abstencio/Abstencion 5.648 31,3 5.490 31,9

Blancs/Blancos 194 249Nuls/Nulos 115 154Candidatures/ 12.143 100 11.339 100Candidaturas

PP 6.968 57,4 15 5.120 45,2 10PSOE 2.722 22,4 5 4.182 36,9 8APC-EUPV 827 6,8 1BLOC 614 5,1 0 954 8,4 2ESQUERRA-AM 592 4,9 0UV-LVE 288 2,4 0 721 6,4 1CVa 132 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 362 3,2 0

Page 251: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

250 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Daimus2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.264 100 1.737 100Abstencio/Abstencion 518 22,9 280 16,1

Blancs/Blancos 20 13Nuls/Nulos 20 3Candidatures/ 1.706 100 1.441 100Candidaturas

PP 903 52,9 6 936 65,0 6BLOC-VERDS 432 25,3 3 177 12,3 1PSOE 371 21,7 2 328 22,8 2

Altres 2003/Otros 2003

Domeno2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 577 100 465 100Abstencio/Abstencion 55 9,5 46 9,9

Blancs/Blancos 6 2Nuls/Nulos 7 5Candidatures/ 510 100 412 100Candidaturas

PSOE 270 52,9 4 242 58,7 4PP 240 47,1 3 170 41,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Dos Aguas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 545 100 476 100Abstencio/Abstencion 40 7,3 35 7,4

Blancs/Blancos 0 2Nuls/Nulos 4 3Candidatures/ 501 100 436 100Candidaturas

UV-LVE 259 51,7 4 204 46,8 4PP 167 33,3 2 146 33,5 3PSOE 75 15,0 1 38 8,7 0PSID-PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 48 11,0 0

Eliana, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.882 100 10.969 100Abstencio/Abstencion 3.265 27,5 2.991 27,3

Blancs/Blancos 158 127Nuls/Nulos 36 37Candidatures/ 8.450 100 7.814 100Candidaturas

PSOE 4.204 49,8 9 3.645 46,6 9PP 3.342 39,6 7 3.125 40,0 7ACORD 592 7,0 1 517 6,6 1BLOC-VERDS 189 2,2 0 243 3,1 0CVa 123 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003 284 3,6 0

Page 252: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 251

Emperador2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 392 100 187 100Abstencio/Abstencion 86 21,9 16 8,6

Blancs/Blancos 7 1Nuls/Nulos 0 2Candidatures/ 299 100 168 100Candidaturas

PSOE 155 51,8 4 132 78,6 5PP 144 48,2 3 34 20,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Enguera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.095 100 3.924 100Abstencio/Abstencion 816 19,9 659 16,8

Blancs/Blancos 40 34Nuls/Nulos 50 20Candidatures/ 3.189 100 3.211 100Candidaturas

PP 1.842 57,8 8 1.599 49,8 7PSOE 1.347 42,2 5 1.397 43,5 6

Altres 2003/Otros 2003 215 6,7 0

Ènova,l ’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 893 100 895 100Abstencio/Abstencion 103 11,5 91 10,2

Blancs/Blancos 9 8Nuls/Nulos 5 4Candidatures/ 776 100 792 100Candidaturas

PSOE 397 51,2 4 367 46,3 5PP 263 33,9 2 120 15,2 1BLOC 116 14,9 1 87 11,0 1

Altres 2003/Otros 2003 218 27,5 2

Estivella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.109 100 999 100Abstencio/Abstencion 190 17,1 117 11,7

Blancs/Blancos 5 8Nuls/Nulos 15 12Candidatures/ 899 100 862 100Candidaturas

PSOE 393 43,7 4 435 50,5 5PP 277 30,8 3 168 19,5 2BLOC 130 14,5 1 135 15,7 1UV-LVE 99 11,0 1 124 14,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 253: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

252 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Estubeny2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 133 100 197 100Abstencio/Abstencion 4 3,0 10 5,1

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 128 100 186 100Candidaturas

PSOE 72 56,2 4 91 48,9 1PP 56 43,8 1 96 51,6 4BLOC 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 0 0 0

Faura2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.657 100 2.427 100Abstencio/Abstencion 577 21,7 478 19,7

Blancs/Blancos 28 25Nuls/Nulos 12 20Candidatures/ 2.040 100 1.904 100Candidaturas

PSOE 1.257 61,6 8 1.162 61,0 7PP 554 27,2 3 444 23,3 3BLOC 117 5,7 0 160 8,4 1ESQUERRA-AM 108 5,3 0CVa 4 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003 138 7,2 0

Favara2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.669 100 1.534 100Abstencio/Abstencion 247 14,8 170 11,1

Blancs/Blancos 25 14Nuls/Nulos 6 8Candidatures/ 1.391 100 1.342 100Candidaturas

PP 575 41,3 4 339 25,3 3ACORD 430 30,9 3 534 39,8 4PSOE 185 13,3 1 213 15,9 1BLOC 116 8,3 1 156 11,6 1PSD 85 6,1 0

Altres 2003/Otros 2003 100 7,5 0

Foios2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.080 100 4.907 100Abstencio/Abstencion 1.101 21,7 1.010 20,6

Blancs/Blancos 50 55Nuls/Nulos 27 25Candidatures/ 3.905 100 3.817 100Candidaturas

PP 1.664 42,6 6 1.323 34,7 5PSOE 1.394 35,7 5 1.623 42,5 6COMPROMÍS 661 16,9 2 641 16,8 2CVa 186 4,8 0

Altres 2003/Otros 2003 230 6,0 0

Page 254: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 253

Fontanars dels Alforins2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 778 100 783 100Abstencio/Abstencion 93 12,0 93 11,9

Blancs/Blancos 17 9Nuls/Nulos 3 3Candidatures/ 665 100 678 100Candidaturas

PP 430 64,7 5 410 60,5 4PSOE 235 35,3 2 268 39,5 3

Altres 2003/Otros 2003

Font de la Figuera, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.731 100 1.739 100Abstencio/Abstencion 327 18,9 285 16,4

Blancs/Blancos 30 23Nuls/Nulos 64 37Candidatures/ 1.310 100 1.394 100Candidaturas

PP 575 43,9 5 442 31,7 4PSOE 317 24,2 3 416 29,8 3BLOC 301 23,0 2 134 9,6 1UV-LVE 117 8,9 1

Altres 2003/Otros 2003 402 28,8 3

Font d’En Carros, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.872 100 2.736 100Abstencio/Abstencion 506 17,6 336 12,3

Blancs/Blancos 25 11Nuls/Nulos 42 7Candidatures/ 2.299 100 2.382 100Candidaturas

PP 881 38,3 4 983 41,3 5PSOE 735 32,0 4 1.200 50,4 6PSD 358 15,6 2BLOC-VERDS 325 14,1 1 161 6,8 0

Altres 2003/Otros 2003 38 1,6 0

Fortaleny2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 866 100 853 100Abstencio/Abstencion 52 6,0 54 6,3

Blancs/Blancos 8 6Nuls/Nulos 7 29Candidatures/ 799 100 764 100Candidaturas

PSOE 416 52,1 4 406 53,1 4PP 383 47,9 3 358 46,9 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 255: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

254 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Fuenterrobles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 607 100 619 100Abstencio/Abstencion 91 15,0 100 16,2

Blancs/Blancos 9 27Nuls/Nulos 6 16Candidatures/ 501 100 476 100Candidaturas

PP 200 39,9 3 223 46,8 3ACORD 160 31,9 2 0 0 0PSOE 141 28,1 2 253 53,2 4

Altres 2003/Otros 2003

Gandia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 51.241 100 49.115 100Abstencio/Abstencion 15.035 29,3 13.382 27,2

Blancs/Blancos 405 496Nuls/Nulos 168 173Candidatures/ 35.638 100 35.064 100Candidaturas

PSOE 14.745 41,4 12 13.406 38,2 10PP 11.483 32,2 9 15.384 43,9 12PdG 3.391 9,5 2BLOC-VERDS 2.571 7,2 2 3.999 11,4 3Cva-GIVAL 1.122 3,1 0EVPV 1.024 2,9 0E-2000 446 1,3 0ACORD 400 1,1 0 1.057 3,0 0ESQUERRA-AM 135 0,4 0UV-LVE 122 0,3 0 1.218 3,5 0PCUE 108 0,3 0PSD 71 0,2 0UCL 20 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Gatova2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 438 100 408 100Abstencio/Abstencion 26 5,9 34 8,3

Blancs/Blancos 1 6Nuls/Nulos 6 9Candidatures/ 405 100 359 100Candidaturas

PSOE 269 66,4 5 234 65,2 5PP 136 33,6 2 125 34,8 2

Altres 2003/Otros 2003

Gavarda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 992 100 1.007 100Abstencio/Abstencion 119 12,0 157 15,6

Blancs/Blancos 7 10Nuls/Nulos 22 8Candidatures/ 845 100 832 100Candidaturas

IXG 261 30,9 3BLOC 261 30,9 3 404 48,6 5PP 193 22,8 2 136 16,3 1PSOE 130 15,4 1 292 35,1 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 256: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 255

Genoves2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.069 100 1.973 100Abstencio/Abstencion 251 12,1 190 9,6

Blancs/Blancos 22 25Nuls/Nulos 11 22Candidatures/ 1.785 100 1.736 100Candidaturas

PP 1.008 56,5 6 1.097 63,2 7PSOE 628 35,2 4 639 36,8 4BLOC 149 8,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Gestalgar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 750 100 719 100Abstencio/Abstencion 59 7,9 43 6,0

Blancs/Blancos 3 1Nuls/Nulos 7 13Candidatures/ 681 100 662 100Candidaturas

PSOE 399 58,6 4 355 53,6 4PP 282 41,4 3 307 46,4 3

Altres 2003/Otros 2003

Gilet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.943 100 1.590 100Abstencio/Abstencion 547 28,2 375 23,6

Blancs/Blancos 15 39Nuls/Nulos 19 34Candidatures/ 1.362 100 1.142 100Candidaturas

PSOE 599 44,0 5 508 44,5 4PP 510 37,4 4 634 55,5 5au 139 10,2 1BLOC-VERDS 114 8,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Godella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.700 100 9.240 100Abstencio/Abstencion 2.635 27,2 2.214 24,0

Blancs/Blancos 188 169Nuls/Nulos 64 63Candidatures/ 6.818 100 6.794 100Candidaturas

PP 2.883 42,3 8 3.163 46,6 9PSOE 2.286 33,5 6 1.863 27,4 5COMPROMÍS 1.315 19,3 3 1.599 23,5 3UV-LVE 204 3,0 0 169 2,5 0CVa 130 1,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 257: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

256 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Godelleta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.322 100 1.994 100Abstencio/Abstencion 511 22,0 349 17,5

Blancs/Blancos 31 21Nuls/Nulos 18 22Candidatures/ 1.762 100 1.602 100Candidaturas

PP 873 49,5 6 779 48,6 5PSOE 632 35,9 5 683 42,6 5ACORD 92 5,2 0 140 8,7 1P.C.U. 88 5,0 0PSID-PSD 77 4,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Granja de la Costera, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 297 100 297 100Abstencio/Abstencion 18 6,1 13 4,4

Blancs/Blancos 5 0Nuls/Nulos 3 2Candidatures/ 271 100 282 100Candidaturas

PSOE 138 50,9 4 112 39,7 3PP 133 49,1 3 170 60,3 4

Altres 2003/Otros 2003

Guadasequies2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 360 100 329 100Abstencio/Abstencion 34 9,4 33 10,0

Blancs/Blancos 7 3Nuls/Nulos 3 2Candidatures/ 316 100 291 100Candidaturas

PP 231 73,1 5 205 70,4 5PSOE 85 26,9 2 86 29,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Guadassuar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.688 100 4.505 100Abstencio/Abstencion 801 17,1 560 12,4

Blancs/Blancos 61 48Nuls/Nulos 60 28Candidatures/ 3.766 100 3.869 100Candidaturas

PP 2.180 57,9 8 1.693 43,8 6PSOE 971 25,8 3 976 25,2 4COMPROMÍS 615 16,3 2 877 22,7 2

Altres 2003/Otros 2003 323 8,3 1

Page 258: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 257

Guardamar de la Safor2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 296 100 117 100Abstencio/Abstencion 49 16,6 18 15,4

Blancs/Blancos 5 1Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 241 100 97 100Candidaturas

BLOC 132 54,8 5 85 87,6 1PP 43 17,8 1 8 8,2 0PDGS 40 16,6 1PSOE 26 10,8 0 4 4,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Higueruelas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 459 100 459 100Abstencio/Abstencion 52 11,3 38 8,3

Blancs/Blancos 7 3Nuls/Nulos 7 2Candidatures/ 393 100 416 100Candidaturas

PP 249 63,4 5 285 68,5 5PSOE 144 36,6 2 131 31,5 2

Altres 2003/Otros 2003

Jalance2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 943 100 884 100Abstencio/Abstencion 123 13,0 105 11,9

Blancs/Blancos 20 21Nuls/Nulos 2 4Candidatures/ 798 100 754 100Candidaturas

PP 440 55,1 5 424 56,2 5PSOE 358 44,9 4 330 43,8 4

Altres 2003/Otros 2003

Jarafuel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 808 100 794 100Abstencio/Abstencion 166 20,5 175 22,0

Blancs/Blancos 1 13Nuls/Nulos 20 16Candidatures/ 621 100 590 100Candidaturas

PP 429 69,1 5 496 84,1 6PSOE 192 30,9 2 94 15,9 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 259: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

258 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Llanera de Ranes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 860 100 864 100Abstencio/Abstencion 157 18,3 158 18,3

Blancs/Blancos 19 21Nuls/Nulos 4 12Candidatures/ 680 100 673 100Candidaturas

PP 406 59,7 6 451 67,0 6PSOE 225 33,1 3 222 33,0 3CVa 49 7,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Llaurı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.166 100 612 100Abstencio/Abstencion 144 12,3 61 10,0

Blancs/Blancos 11 3Nuls/Nulos 22 13Candidatures/ 989 100 535 100Candidaturas

PSOE 371 37,5 4 198 37,0 4PP 344 34,8 4 73 13,6 1GDLL 132 13,3 1BLOC-VERDS 84 8,5 0 84 15,7 1PSD 58 5,9 0

Altres 2003/Otros 2003 180 33,6 3

Llıria2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 16.030 100 14.482 100Abstencio/Abstencion 5.415 33,8 4.172 28,8

Blancs/Blancos 147 110Nuls/Nulos 81 59Candidatures/ 10.387 100 10.141 100Candidaturas

PP 5.228 50,3 11 4.440 43,8 8PSOE 3.075 29,6 7 2.617 25,8 5ACORD 1.359 13,1 3 1.476 14,6 2U.P.E.D. 329 3,2 0 565 5,6 1CVa 208 2,0 0PSD 94 0,9 0U.X.V. 48 0,5 0ESQUERRA-AM 46 0,4 0 94 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 949 9,4 1

Llocnou de la Corona2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 93 100 86 100Abstencio/Abstencion 18 19,4 10 11,6

Blancs/Blancos 1 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 74 100 75 100Candidaturas

PSOE 36 48,6 3 42 56,0 4PP 33 44,6 2 30 40,0 1

Altres 2003/Otros 2003 2 2,7 0

Page 260: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 259

Llocnou d’En Fenollet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 707 100 674 100Abstencio/Abstencion 78 11,0 58 8,6

Blancs/Blancos 8 8Nuls/Nulos 11 7Candidatures/ 610 100 601 100Candidaturas

PP 345 56,6 4 322 53,6 4PSOE 258 42,3 3 279 46,4 3BLOC 7 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Llocnou de Sant Jeroni2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 478 100 481 100Abstencio/Abstencion 58 12,1 54 11,2

Blancs/Blancos 9 4Nuls/Nulos 2 2Candidatures/ 409 100 421 100Candidaturas

PSOE 238 58,2 4 89 21,1 1PP 171 41,8 3 126 29,9 2

Altres 2003/Otros 2003 206 48,9 4

Llombai2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.092 100 1.973 100Abstencio/Abstencion 262 12,5 194 9,8

Blancs/Blancos 30 27Nuls/Nulos 11 9Candidatures/ 1.789 100 1.743 100Candidaturas

PP 1.077 60,2 7 828 47,5 6ipL 337 18,8 2PSOE 294 16,4 2 424 24,3 3ACORD 80 4,5 0CVa 1 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003 491 28,2 2

Llosa de Ranes, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.115 100 3.073 100Abstencio/Abstencion 434 13,9 340 11,1

Blancs/Blancos 36 26Nuls/Nulos 19 5Candidatures/ 2.626 100 2.702 100Candidaturas

PP 1.515 57,7 7 1.337 49,5 6PSOE 1.061 40,4 4 1.172 43,4 5CVa 50 1,9 0

Altres 2003/Otros 2003 193 7,1 0

Page 261: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

260 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Llutxent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.943 100 1.961 100Abstencio/Abstencion 235 12,1 194 9,9

Blancs/Blancos 13 13Nuls/Nulos 14 8Candidatures/ 1.681 100 1.746 100Candidaturas

PP 971 57,8 7 1.015 58,1 7PSOE 531 31,6 3 561 32,1 4ACORD 179 10,6 1 125 7,2 0

Altres 2003/Otros 2003 45 2,6 0

Loriguilla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.006 100 929 100Abstencio/Abstencion 118 11,7 88 9,5

Blancs/Blancos 5 12Nuls/Nulos 25 7Candidatures/ 859 100 822 100Candidaturas

PP 517 60,2 6 506 61,6 6UV-LVE 210 24,4 2 100 12,2 1PSOE 132 15,4 1 132 16,1 1

Altres 2003/Otros 2003 84 10,2 1

Losa del Obispo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 494 100 398 100Abstencio/Abstencion 45 9,1 45 11,3

Blancs/Blancos 5 4Nuls/Nulos 1 5Candidatures/ 443 100 344 100Candidaturas

PP 243 54,9 4 181 52,6 4PSOE 155 35,0 3 163 47,4 3U.X.V. 45 10,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Macastre2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.046 100 950 100Abstencio/Abstencion 187 17,9 130 13,7

Blancs/Blancos 5 10Nuls/Nulos 9 7Candidatures/ 846 100 803 100Candidaturas

PSOE 473 55,9 5 422 52,6 5PP 364 43,0 4 381 47,4 4PSID-PSD 9 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 262: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 261

Manises2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 23.105 100 21.993 100Abstencio/Abstencion 6.987 30,2 6.069 27,6

Blancs/Blancos 221 145Nuls/Nulos 71 47Candidatures/ 15.847 100 15.732 100Candidaturas

PP 8.757 55,3 12 8.539 54,3 13PSOE 5.689 35,9 8 4.499 28,6 6ACORD 1.123 7,1 1 900 5,7 1CVa 278 1,8 0

Altres 2003/Otros 2003 1.794 11,4 1

Manuel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.003 100 2.028 100Abstencio/Abstencion 332 16,6 273 13,5

Blancs/Blancos 12 20Nuls/Nulos 25 14Candidatures/ 1.634 100 1.721 100Candidaturas

G.I.P. 816 49,9 6 800 46,5 6PSOE 325 19,9 2 438 25,5 3BLOC 311 19,0 2 253 14,7 1PP 145 8,9 1 230 13,4 1CVa 37 2,3 0

Altres 2003/Otros 2003

Marines2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.269 100 1.199 100Abstencio/Abstencion 151 11,9 150 12,5

Blancs/Blancos 7 9Nuls/Nulos 36 12Candidatures/ 1.075 100 1.028 100Candidaturas

PSOE 486 45,2 4 439 42,7 4PP 464 43,2 4 479 46,6 4ACORD 125 11,6 1 98 9,5 1

Altres 2003/Otros 2003 12 1,2 0

Masalaves2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.256 100 1.205 100Abstencio/Abstencion 147 11,7 150 12,4

Blancs/Blancos 13 33Nuls/Nulos 17 43Candidatures/ 1.079 100 979 100Candidaturas

PSOE 544 50,4 5 402 41,1 4PP 535 49,6 4 577 58,9 5

Altres 2003/Otros 2003

Page 263: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

262 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Massalfassar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.596 100 1.191 100Abstencio/Abstencion 284 17,8 112 9,4

Blancs/Blancos 19 9Nuls/Nulos 25 7Candidatures/ 1.268 100 1.063 100Candidaturas

PP 699 55,1 5 525 49,4 5PSOE 374 29,5 3 328 30,9 3BLOC 183 14,4 1 162 15,2 1CVa 12 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 48 4,5 0

Massamagrell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 11.384 100 10.943 100Abstencio/Abstencion 3.790 33,3 3.394 31,0

Blancs/Blancos 107 121Nuls/Nulos 61 97Candidatures/ 7.431 100 7.331 100Candidaturas

PP 3.735 50,3 10 3.022 41,2 8PSOE 2.225 29,9 5 2.401 32,8 6BLOC-VERDS 469 6,3 1 558 7,6 1ACORD 436 5,9 1 644 8,8 1CVa 254 3,4 0IEM 223 3,0 0 419 5,7 1PSD 89 1,2 0

Altres 2003/Otros 2003 287 3,9 0

Massanassa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.836 100 6.183 100Abstencio/Abstencion 1.951 28,5 1.588 25,7

Blancs/Blancos 78 114Nuls/Nulos 41 40Candidatures/ 4.766 100 4.441 100Candidaturas

PP 2.380 49,9 8 1.953 44,0 7PSOE 1.674 35,1 5 1.664 37,5 5UV-LVE 249 5,2 0 392 8,8 1ACORD 222 4,7 0 179 4,0 0BLOC-VERDS 152 3,2 0 253 5,7 0CVa 89 1,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Meliana2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.842 100 7.682 100Abstencio/Abstencion 2.190 27,9 2.012 26,2

Blancs/Blancos 105 95Nuls/Nulos 66 68Candidatures/ 5.483 100 5.507 100Candidaturas

PP 2.776 50,6 8 2.152 39,1 5BLOC 1.020 18,6 3 1.184 21,5 3PSOE 877 16,0 2 1.256 22,8 3ACORD 282 5,1 0 489 8,9 1PGM 260 4,7 0CVa 249 4,5 0UV-LVE 19 0,3 0 426 7,7 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 264: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 263

Millares2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 464 100 503 100Abstencio/Abstencion 52 11,2 77 15,3

Blancs/Blancos 9 7Nuls/Nulos 5 17Candidatures/ 398 100 402 100Candidaturas

PP 219 55,0 4 205 51,0 4PSOE 179 45,0 3 197 49,0 3

Altres 2003/Otros 2003

Miramar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.664 100 1.253 100Abstencio/Abstencion 326 19,6 139 11,1

Blancs/Blancos 8 17Nuls/Nulos 10 3Candidatures/ 1.320 100 1.094 100Candidaturas

PSOE 774 58,6 5 767 70,1 7PP 404 30,6 3 141 12,9 1BLOC-VERDS 142 10,8 1 186 17,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Mislata2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 32.845 100 33.592 100Abstencio/Abstencion 11.361 34,6 10.960 32,6

Blancs/Blancos 402 403Nuls/Nulos 131 117Candidatures/ 20.952 100 22.112 100Candidaturas

PP 9.775 46,7 11 9.793 44,3 11PSOE 8.316 39,7 9 8.529 38,6 9ACORD 1.552 7,4 1 1.614 7,3 1PSD 584 2,8 0CVa 250 1,2 0UV-LVE 218 1,0 0 633 2,9 0ESQUERRA-AM 137 0,7 0E-2000 119 0,6 0EV-PV/LV-PV 1 0,0 0

Altres 2003/Otros 2003 1.543 7,0 0

MoixentMogente

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.508 100 3.463 100Abstencio/Abstencion 413 11,8 457 13,2

Blancs/Blancos 44 31Nuls/Nulos 25 28Candidatures/ 3.026 100 2.947 100Candidaturas

PP 1.539 50,9 6 1.447 49,1 6PSOE 1.487 49,1 5 1.294 43,9 5

Altres 2003/Otros 2003 206 7,0 0

Page 265: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

264 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Moncada2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 16.676 100 15.981 100Abstencio/Abstencion 5.550 33,3 4.606 28,8

Blancs/Blancos 201 167Nuls/Nulos 77 58Candidatures/ 10.848 100 11.150 100Candidaturas

PP 4.862 44,8 11 3.669 32,9 6PSOE 3.454 31,8 7 4.248 38,1 7BLOC-VERDS 1.415 13,0 3 1.308 11,7 2ACORD 462 4,3 0 407 3,7 0UV-LVE 288 2,7 0 939 8,4 1CVa 170 1,6 0ESQUERRA-AM 149 1,4 0PSD 48 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003 579 5,2 1

Montaverner2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.418 100 1.383 100Abstencio/Abstencion 159 11,2 139 10,1

Blancs/Blancos 11 22Nuls/Nulos 27 20Candidatures/ 1.221 100 1.202 100Candidaturas

PP 509 41,7 4 404 33,6 3PSOE 480 39,3 4 720 59,9 6COMPROMÍS 232 19,0 1 78 6,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Montesa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.063 100 1.069 100Abstencio/Abstencion 102 9,6 93 8,7

Blancs/Blancos 6 12Nuls/Nulos 13 22Candidatures/ 942 100 942 100Candidaturas

PP 482 51,2 5 561 59,6 6PSOE 314 33,3 3 249 26,4 2BLOC 146 15,5 1 132 14,0 1

Altres 2003/Otros 2003

MontitxelvoMontichelvo

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 498 100 496 100Abstencio/Abstencion 42 8,4 37 7,5

Blancs/Blancos 10 4Nuls/Nulos 13 7Candidatures/ 433 100 448 100Candidaturas

PSOE 222 51,3 4 204 45,5 3PP 159 36,7 3 169 37,7 3EVPV 52 12,0 0

Altres 2003/Otros 2003 75 16,7 1

Page 266: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 265

Montroy2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.789 100 1.350 100Abstencio/Abstencion 442 24,7 235 17,4

Blancs/Blancos 10 11Nuls/Nulos 4 11Candidatures/ 1.333 100 1.093 100Candidaturas

PSOE 705 52,9 7 447 40,9 4PP 372 27,9 3 334 30,6 3UV-LVE 199 14,9 1 243 22,2 2ACORD 57 4,3 0 65 5,9 0

Altres 2003/Otros 2003 4 0,4 0

Montserrat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.993 100 3.000 100Abstencio/Abstencion 1.197 30,0 728 24,3

Blancs/Blancos 59 47Nuls/Nulos 50 41Candidatures/ 2.687 100 2.184 100Candidaturas

PP 1.075 40,0 5 832 38,1 4ACORD 1.067 39,7 5 1.005 46,0 6AIGUA 422 15,7 1 241 11,0 1CVa 74 2,8 0ELPV 49 1,8 0

Altres 2003/Otros 2003 106 4,9 0

Museros2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.121 100 3.510 100Abstencio/Abstencion 1.041 25,3 577 16,4

Blancs/Blancos 44 52Nuls/Nulos 53 35Candidatures/ 2.984 100 2.846 100Candidaturas

PP 1.270 42,6 5 917 32,2 4PSOE 865 29,0 4 897 31,5 4BLOC-VERDS 415 13,9 1 439 15,4 2S.I. Museros 254 8,5 1ACORD 130 4,4 0 393 13,8 1CVa 50 1,7 0

Altres 2003/Otros 2003 200 7,0 0

Naquera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.660 100 2.739 100Abstencio/Abstencion 1.069 29,2 593 21,7

Blancs/Blancos 47 34Nuls/Nulos 22 25Candidatures/ 2.522 100 2.087 100Candidaturas

PP 1.401 55,6 7 892 42,7 5PSOE 541 21,5 2 675 32,3 4UV-LVE 266 10,5 1 432 20,7 2ACORD 212 8,4 1BLOC-VERDS 64 2,5 0 88 4,2 0CVa 38 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 267: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

266 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Navarres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.410 100 2.290 100Abstencio/Abstencion 311 12,9 276 12,1

Blancs/Blancos 24 26Nuls/Nulos 41 39Candidatures/ 2.034 100 1.949 100Candidaturas

PSOE 1.028 50,5 6 923 47,4 5PP 1.006 49,5 5 1.026 52,6 6

Altres 2003/Otros 2003

NovetleNovele

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 654 100 557 100Abstencio/Abstencion 86 13,1 61 11,0

Blancs/Blancos 5 9Nuls/Nulos 0 3Candidatures/ 563 100 484 100Candidaturas

PSOE 373 66,3 5 388 80,2 6PP 106 18,8 1 96 19,8 1ACORD 80 14,2 1BLOC 4 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Oliva2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 18.135 100 17.443 100Abstencio/Abstencion 4.834 26,7 4.128 23,7

Blancs/Blancos 149 199Nuls/Nulos 136 88Candidatures/ 13.016 100 13.028 100Candidaturas

PSOE 5.323 40,9 9 5.224 40,1 9PP 3.789 29,1 7 4.244 32,6 7BLOC 2.032 15,6 3 1.965 15,1 3UV-LVE 1.081 8,3 2 832 6,4 1OIV-CVa 449 3,4 0 763 5,9 1ESQUERRA-AM 247 1,9 0ACORD 95 0,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Olleria, l’2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.162 100 5.881 100Abstencio/Abstencion 1.271 20,6 1.092 18,6

Blancs/Blancos 75 89Nuls/Nulos 75 67Candidatures/ 4.741 100 4.633 100Candidaturas

PP 1.712 36,1 5 2.500 54,0 8BLOC 1.332 28,1 4 779 16,8 2GdO 1.069 22,5 3PSOE 573 12,1 1 1.140 24,6 3ACORD 55 1,2 0 112 2,4 0

Altres 2003/Otros 2003 102 2,2 0

Page 268: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 267

Olocau2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.064 100 897 100Abstencio/Abstencion 239 22,5 173 19,3

Blancs/Blancos 10 14Nuls/Nulos 3 2Candidatures/ 812 100 708 100Candidaturas

PSOE 375 46,2 4 369 52,1 4PP 317 39,0 4 314 44,4 3ACORD 98 12,1 1CVa 22 2,7 0

Altres 2003/Otros 2003 25 3,5 0

Ontinyent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 26.751 100 26.300 100Abstencio/Abstencion 7.360 27,5 6.887 26,2

Blancs/Blancos 438 629Nuls/Nulos 134 239Candidatures/ 18.828 100 18.545 100Candidaturas

PP 8.432 44,8 11 8.577 46,2 10PSOE 6.783 36,0 9 4.322 23,3 5BLOC 1.239 6,6 1 3.630 19,6 4ACORD 878 4,7 0 1.602 8,6 2APO 563 3,0 0PIPO 490 2,6 0VEE 350 1,9 0ESQUERRA-AM 93 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003 414 2,2 0

Otos2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 472 100 457 100Abstencio/Abstencion 62 13,1 54 11,8

Blancs/Blancos 5 1Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 405 100 401 100Candidaturas

ACORD 282 69,6 5 220 54,9 4PSOE 107 26,4 2 138 34,4 3PP 16 4,0 0 43 10,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Paiporta2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 17.233 100 15.924 100Abstencio/Abstencion 4.819 28,0 4.200 26,4

Blancs/Blancos 192 141Nuls/Nulos 81 85Candidatures/ 12.146 100 11.498 100Candidaturas

PP 5.982 49,3 12 3.703 32,2 6PSOE 3.693 30,4 7 4.747 41,3 8COMPROMÍS 1.341 11,0 2 1.358 11,8 1PAU-CI 520 4,3 0 624 5,4 1UV-LVE 336 2,8 0 1.024 8,9 1CVa 131 1,1 0IxP 82 0,7 0PIUP 61 0,5 0

Altres 2003/Otros 2003 42 0,4 0

Page 269: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

268 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Palma de Gandıa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.441 100 1.384 100Abstencio/Abstencion 267 18,5 199 14,4

Blancs/Blancos 14 7Nuls/Nulos 14 10Candidatures/ 1.150 100 1.168 100Candidaturas

PSOE 468 40,7 4 538 46,1 5PP 411 35,7 3 384 32,9 3BLOC 271 23,6 2 178 15,2 1

Altres 2003/Otros 2003 68 5,8 0

Palmera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 608 100 513 100Abstencio/Abstencion 78 12,8 46 9,0

Blancs/Blancos 1 3Nuls/Nulos 5 5Candidatures/ 525 100 459 100Candidaturas

BLOC 408 77,7 6 352 76,7 6PSOE 89 17,0 1 76 16,6 1PP 28 5,3 0 31 6,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Palomar, el2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 462 100 447 100Abstencio/Abstencion 35 7,6 19 4,3

Blancs/Blancos 12 4Nuls/Nulos 14 4Candidatures/ 401 100 420 100Candidaturas

PSOE 263 65,6 5 276 65,7 5PP 138 34,4 2 144 34,3 2

Altres 2003/Otros 2003

Paterna2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 44.435 100 39.027 100Abstencio/Abstencion 15.954 35,9 13.623 34,9

Blancs/Blancos 431 345Nuls/Nulos 130 129Candidatures/ 27.950 100 24.930 100Candidaturas

PP 15.194 54,4 15 9.087 36,5 8PSOE 8.680 31,1 8 10.682 42,8 10COMPROMÍS 2.677 9,6 2 2.781 11,2 2UV-LVE 911 3,3 0 1.381 5,5 1PSD 224 0,8 0CVa 155 0,6 0ESQUERRA-AM 109 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003 999 4,0 0

Page 270: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 269

Pedralba2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.043 100 1.882 100Abstencio/Abstencion 391 19,1 329 17,5

Blancs/Blancos 18 18Nuls/Nulos 23 34Candidatures/ 1.611 100 1.501 100Candidaturas

PP 756 46,9 6 659 43,9 5PSOE 623 38,7 4 696 46,4 5A.I.P. 232 14,4 1

Altres 2003/Otros 2003 146 9,7 1

Petres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 730 100 735 100Abstencio/Abstencion 162 22,2 166 22,6

Blancs/Blancos 16 13Nuls/Nulos 8 3Candidatures/ 544 100 553 100Candidaturas

PSOE 301 55,3 4 307 55,5 4PP 243 44,7 3 142 25,7 2

Altres 2003/Otros 2003 104 18,8 1

Picanya2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 8.005 100 7.603 100Abstencio/Abstencion 2.330 29,1 2.046 26,9

Blancs/Blancos 55 47Nuls/Nulos 40 22Candidatures/ 5.580 100 5.488 100Candidaturas

PSOE 2.749 49,3 9 3.294 60,0 9PP 2.151 38,5 7 1.696 30,9 4ACORD 370 6,6 1 341 6,2 0ESQUERRA-AM 173 3,1 0BLOC-VERDS 112 2,0 0 71 1,3 0CVa 25 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003 86 1,6 0

Picassent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.521 100 13.499 100Abstencio/Abstencion 4.615 31,8 3.682 27,3

Blancs/Blancos 118 97Nuls/Nulos 72 61Candidatures/ 9.716 100 9.659 100Candidaturas

PSOE 4.146 42,7 8 4.100 42,4 8PP 3.909 40,2 8 3.425 35,5 7BLOC-VERDS 542 5,6 1 686 7,1 1UV-LVE 382 3,9 0 653 6,8 1ACORD 372 3,8 0 447 4,6 0PSD 195 2,0 0CVa 170 1,7 0

Altres 2003/Otros 2003 348 3,6 0

Page 271: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

270 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Piles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.084 100 1.904 100Abstencio/Abstencion 473 22,7 369 19,4

Blancs/Blancos 31 12Nuls/Nulos 2 3Candidatures/ 1.580 100 1.520 100Candidaturas

PSOE 750 47,5 6 764 50,3 6OIV-CVa 380 24,1 3 260 17,1 2PP 338 21,4 2 394 25,9 3BLOC-VERDS 112 7,1 0 102 6,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Pinet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 171 100 171 100Abstencio/Abstencion 4 2,3 10 5,8

Blancs/Blancos 3 0Nuls/Nulos 1 0Candidatures/ 163 100 161 100Candidaturas

PP 108 66,3 4 88 54,7 4PSOE 48 29,4 1 73 45,3 1

Altres 2003/Otros 2003 0 0 0

Pobla de Farnals, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.306 100 4.926 100Abstencio/Abstencion 1.499 28,3 1.471 29,9

Blancs/Blancos 60 50Nuls/Nulos 48 42Candidatures/ 3.700 100 3.363 100Candidaturas

PP 1.772 47,9 7 1.212 36,0 5PSOE 1.417 38,3 6 1.508 44,8 6ACORD 233 6,3 0 288 8,6 1AIPF 150 4,1 0 355 10,6 1BLOC 98 2,6 0CVa 30 0,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Pobla del Duc, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.025 100 2.068 100Abstencio/Abstencion 209 10,3 223 10,8

Blancs/Blancos 11 44Nuls/Nulos 25 27Candidatures/ 1.780 100 1.774 100Candidaturas

PP 1.063 59,7 7 954 53,8 6PSOE 679 38,1 4 458 25,8 3CVa 38 2,1 0

Altres 2003/Otros 2003 362 20,4 2

Page 272: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 271

Pobla de Vallbona, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.215 100 11.199 100Abstencio/Abstencion 3.931 27,7 2.972 26,5

Blancs/Blancos 136 91Nuls/Nulos 42 55Candidatures/ 10.107 100 8.081 100Candidaturas

PP 4.793 47,4 10 3.798 47,0 9PSOE 2.692 26,6 5 2.274 28,1 5OIV 796 7,9 1 673 8,3 1BLOC-VERDS 734 7,3 1 836 10,3 1UV-LVE 423 4,2 0 500 6,2 1ACORD 407 4,0 0CVa 262 2,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Pobla Llarga, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.715 100 2.989 100Abstencio/Abstencion 711 19,1 381 12,7

Blancs/Blancos 37 14Nuls/Nulos 47 16Candidatures/ 2.922 100 2.578 100Candidaturas

PP 1.638 56,1 6 1.380 53,5 6PSOE 755 25,8 3 604 23,4 3ACORD 529 18,1 2 483 18,7 2

Altres 2003/Otros 2003 111 4,3 0

Polinya de Xuquer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.958 100 2.637 100Abstencio/Abstencion 377 19,3 505 19,2

Blancs/Blancos 10 24Nuls/Nulos 17 23Candidatures/ 1.554 100 2.085 100Candidaturas

ACORD 740 47,6 5 525 25,2 3PSOE 520 33,5 4 920 44,1 5PP 294 18,9 2 406 19,5 2

Altres 2003/Otros 2003 234 11,2 1

Potrıes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 797 100 799 100Abstencio/Abstencion 108 13,6 83 10,4

Blancs/Blancos 5 9Nuls/Nulos 5 8Candidatures/ 679 100 699 100Candidaturas

BLOC 339 49,9 4 343 49,1 4PSOE 191 28,1 2 173 24,7 2PP 117 17,2 1 144 20,6 1ACORD 32 4,7 0 39 5,6 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 273: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

272 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Pucol2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 13.776 100 11.958 100Abstencio/Abstencion 3.883 28,2 2.540 21,2

Blancs/Blancos 195 114Nuls/Nulos 96 64Candidatures/ 9.602 100 9.240 100Candidaturas

PP 3.545 36,9 7 3.016 32,6 6PSOE 3.332 34,7 6 4.140 44,8 8ACORD 1.561 16,3 3 855 9,3 1PAVALUR 619 6,4 1BLOC 444 4,6 0 551 6,0 1CVa 101 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 678 7,3 1

Puebla de San Miguel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 98 100 85 100Abstencio/Abstencion 18 18,4 40 47,1

Blancs/Blancos 0 6Nuls/Nulos 0 3Candidatures/ 80 100 36 100Candidaturas

PSOE 46 57,5 1PP 34 42,5 0 36 100,0 1

Altres 2003/Otros 2003

Puig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 6.441 100 6.380 100Abstencio/Abstencion 1.401 21,8 1.367 21,4

Blancs/Blancos 121 75Nuls/Nulos 49 37Candidatures/ 4.871 100 4.901 100Candidaturas

PSOE 1.601 32,9 5 1.793 36,6 5PP 1.504 30,9 4 1.688 34,4 5COMPROMÍS 739 15,2 2 784 16,0 1CVa 525 10,8 1PidP 328 6,7 1UV-LVE 174 3,6 0 636 13,0 2

Altres 2003/Otros 2003

Quart de les Valls2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 922 100 931 100Abstencio/Abstencion 130 14,1 115 12,4

Blancs/Blancos 5 26Nuls/Nulos 17 34Candidatures/ 770 100 756 100Candidaturas

PP 322 41,8 4 264 34,9 3PSOE 285 37,0 4 492 65,1 6ACORD 96 12,5 1BLOC 67 8,7 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 274: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 273

Quart de Poblet2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 20.193 100 21.087 100Abstencio/Abstencion 6.224 30,8 5.778 27,4

Blancs/Blancos 148 142Nuls/Nulos 90 83Candidatures/ 13.731 100 15.084 100Candidaturas

PSOE 7.011 51,1 12 8.874 58,8 14PP 4.984 36,3 8 4.223 28,0 6COMPROMÍS 1.129 8,2 1 1.685 11,2 1PSD 440 3,2 0UV-LVE 110 0,8 0 302 2,0 0CVa 57 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Quartell2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.197 100 1.165 100Abstencio/Abstencion 170 14,2 130 11,2

Blancs/Blancos 17 23Nuls/Nulos 27 25Candidatures/ 984 100 987 100Candidaturas

PP 522 53,0 5 557 56,4 5PSOE 375 38,1 4 430 43,6 4BLOC 87 8,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Quatretonda2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.053 100 2.073 100Abstencio/Abstencion 260 12,7 252 12,2

Blancs/Blancos 18 23Nuls/Nulos 11 15Candidatures/ 1.764 100 1.783 100Candidaturas

PP 803 45,5 5 765 42,9 5BLOC 483 27,4 3 360 20,2 2PSOE 478 27,1 3 658 36,9 4

Altres 2003/Otros 2003

Quesa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 668 100 689 100Abstencio/Abstencion 79 11,8 106 15,4

Blancs/Blancos 1 16Nuls/Nulos 3 19Candidatures/ 585 100 548 100Candidaturas

GDL 298 50,9 4PSOE 240 41,0 3 324 59,1 5PP 47 8,0 0 185 33,8 2

Altres 2003/Otros 2003 39 7,1 0

Page 275: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

274 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

RafelbunyolRafelbunol

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.566 100 5.047 100Abstencio/Abstencion 1.395 25,1 1.156 22,9

Blancs/Blancos 71 67Nuls/Nulos 28 68Candidatures/ 4.072 100 3.756 100Candidaturas

PP 2.292 56,3 8 2.077 55,3 8PSOE 950 23,3 3 949 25,3 3BLOC 561 13,8 2 730 19,4 2CVa 153 3,8 0ACORD 116 2,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Rafelcofer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.208 100 1.187 100Abstencio/Abstencion 171 14,2 125 10,5

Blancs/Blancos 11 6Nuls/Nulos 7 5Candidatures/ 1.019 100 1.051 100Candidaturas

PSOE 595 58,4 6 515 49,0 4PP 274 26,9 2 320 30,4 3BLOC 150 14,7 1 216 20,6 2

Altres 2003/Otros 2003

Rafelguaraf2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.980 100 1.993 100Abstencio/Abstencion 248 12,5 211 10,6

Blancs/Blancos 20 18Nuls/Nulos 13 8Candidatures/ 1.699 100 1.756 100Candidaturas

PP 891 52,4 6 793 45,2 5PSOE 808 47,6 5 735 41,9 5

Altres 2003/Otros 2003 228 13,0 1

Rafol de Salem2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 370 100 333 100Abstencio/Abstencion 28 7,6 12 3,6

Blancs/Blancos 1 2Nuls/Nulos 0 1Candidatures/ 341 100 318 100Candidaturas

PP 184 54,0 4 177 55,7 4PSOE 79 23,2 2 54 17,0 1A.I.P 78 22,9 1 87 27,4 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 276: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 275

Real de Gandıa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.685 100 1.559 100Abstencio/Abstencion 238 14,1 233 14,9

Blancs/Blancos 9 21Nuls/Nulos 11 14Candidatures/ 1.428 100 1.291 100Candidaturas

PSOE 644 45,1 5 720 55,8 5PP 571 40,0 5 444 34,4 3BLOC-VERDS 213 14,9 1 127 9,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Real de Montroi2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.557 100 1.558 100Abstencio/Abstencion 317 20,4 245 15,7

Blancs/Blancos 22 33Nuls/Nulos 54 3Candidatures/ 1.164 100 1.277 100Candidaturas

AEA 446 38,3 3 482 37,7 4PSOE 359 30,8 3 312 24,4 2PP 359 30,8 3 240 18,8 2

Altres 2003/Otros 2003 243 19,0 1

Requena2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 15.697 100 15.660 100Abstencio/Abstencion 5.293 33,7 4.586 29,3

Blancs/Blancos 246 224Nuls/Nulos 86 92Candidatures/ 10.093 100 10.758 100Candidaturas

PSOE 4.765 47,2 11 4.600 42,8 8PP 4.410 43,7 10 4.415 41,0 7ACORD 475 4,7 0 535 5,0 0C.D.L. 383 3,8 0E-2000 60 0,6 0

Altres 2003/Otros 2003 1.208 11,2 2

Riba-roja de Turia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.080 100 11.682 100Abstencio/Abstencion 3.573 25,4 2.884 24,7

Blancs/Blancos 170 142Nuls/Nulos 97 76Candidatures/ 10.243 100 8.580 100Candidaturas

PP 5.546 54,1 10 4.100 47,8 9PSOE 3.517 34,3 6 3.293 38,4 7COMPROMÍS 1.021 10,0 1 1.037 12,1 1CVa 159 1,6 0

Altres 2003/Otros 2003 150 1,7 0

Page 277: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

276 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Riola2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.507 100 1.461 100Abstencio/Abstencion 261 17,3 211 14,4

Blancs/Blancos 21 12Nuls/Nulos 16 21Candidatures/ 1.210 100 1.217 100Candidaturas

PSOE 567 46,9 4 580 47,7 5ACORD 362 29,9 3 427 35,1 3PP 281 23,2 2 210 17,3 1

Altres 2003/Otros 2003

Rocafort2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.545 100 4.369 100Abstencio/Abstencion 909 20,0 913 20,9

Blancs/Blancos 127 65Nuls/Nulos 49 25Candidatures/ 3.461 100 3.366 100Candidaturas

PP 1.754 50,7 7 1.718 51,0 8PSOE 1.310 37,9 5 1.072 31,8 4COMPROMÍS 347 10,0 1 511 15,2 1CVa 50 1,4 0

Altres 2003/Otros 2003 65 1,9 0

Rotgla i Corbera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 920 100 866 100Abstencio/Abstencion 89 9,7 86 9,9

Blancs/Blancos 8 7Nuls/Nulos 16 13Candidatures/ 807 100 760 100Candidaturas

PP 371 46,0 5 181 23,8 2BLOC 196 24,3 2 285 37,5 3PSOE 134 16,6 1 52 6,8 0I.P.R.C. 106 13,1 1

Altres 2003/Otros 2003 242 31,8 2

Rotova2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.141 100 1.106 100Abstencio/Abstencion 107 9,4 100 9,0

Blancs/Blancos 12 9Nuls/Nulos 31 14Candidatures/ 991 100 983 100Candidaturas

PP 717 72,4 7 675 68,7 7PSOE 274 27,6 2 286 29,1 2

Altres 2003/Otros 2003 22 2,2 0

Page 278: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 277

Rugat2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 152 100 175 100Abstencio/Abstencion 15 9,9 15 8,6

Blancs/Blancos 2 4Nuls/Nulos 0 4Candidatures/ 135 100 152 100Candidaturas

PP 67 49,6 4 26 17,1 0PSOE 43 31,9 1 102 67,1 4BLOC 22 16,3 0 42 27,6 1

Altres 2003/Otros 2003

SaguntSagunto

2007 2003Total % Con Total % Con

Cens/Censo 50.351 100 49.318 100Abstencio/Abstencion 18.755 37,2 17.841 36,2

Blancs/Blancos 561 482Nuls/Nulos 150 197Candidatures/ 30.899 100 30.798 100Candidaturas

PP 10.117 32,7 9 8.846 28,7 8PSOE 7.581 24,5 6 7.859 25,5 7SP 6.688 21,6 6 3.809 12,4 3BLOC 3.234 10,5 2 2.357 7,7 2ACORD 2.820 9,1 2 4.380 14,2 4ESQUERRA-AM 284 0,9 0CVa 106 0,3 0PSD 69 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003 3.547 11,5 1

Salem2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 382 100 384 100Abstencio/Abstencion 35 9,2 29 7,6

Blancs/Blancos 1 8Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 346 100 347 100Candidaturas

PSOE 129 37,3 3 181 52,2 4PP 127 36,7 3 150 43,2 3BLOC-VERDS 75 21,7 1CVa 15 4,3 0

Altres 2003/Otros 2003 16 4,6 0

San Antonio de Benageber2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.925 100 2.897 100Abstencio/Abstencion 944 24,1 655 22,6

Blancs/Blancos 92 38Nuls/Nulos 18 7Candidatures/ 2.874 100 2.197 100Candidaturas

PP 1.358 47,3 6 1.086 49,4 6ACORD 797 27,7 3 534 24,3 3PSOE 435 15,1 1 380 17,3 2CVa 218 7,6 1E-2000 63 2,2 0 33 1,5 0PDP 3 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003 164 7,5 0

Page 279: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

278 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

San Juan de Enova2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 341 100 321 100Abstencio/Abstencion 45 13,2 37 11,5

Blancs/Blancos 6 3Nuls/Nulos 14 8Candidatures/ 276 100 273 100Candidaturas

PSOE 184 66,7 5 171 62,6 5PP 92 33,3 2 21 7,7 0

Altres 2003/Otros 2003 81 29,7 2

Sedavı2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.530 100 7.089 100Abstencio/Abstencion 2.258 30,0 1.900 26,8

Blancs/Blancos 67 44Nuls/Nulos 19 24Candidatures/ 5.190 100 5.121 100Candidaturas

PP 2.422 46,7 7 1.750 34,2 5PSOE 2.052 39,5 6 2.564 50,1 7ACORD 342 6,6 0 330 6,4 1BLOC-VERDS 257 5,0 0 260 5,1 0CVa 117 2,3 0

Altres 2003/Otros 2003 217 4,2 0

Segart2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 155 100 189 100Abstencio/Abstencion 16 10,3 25 13,2

Blancs/Blancos 2 1Nuls/Nulos 0 5Candidatures/ 137 100 158 100Candidaturas

BLOC 66 48,2 4 14 8,9 0PP 52 38,0 1 82 51,9 4PSOE 18 13,1 0 61 38,6 1

Altres 2003/Otros 2003

Sellent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 393 100 411 100Abstencio/Abstencion 51 13,0 76 18,5

Blancs/Blancos 5 8Nuls/Nulos 24 17Candidatures/ 315 100 310 100Candidaturas

PP 247 78,4 6 231 74,5 5PSOE 68 21,6 1 79 25,5 2

Altres 2003/Otros 2003

Page 280: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 279

Sempere2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 38 100 38 100Abstencio/Abstencion 3 7,9 3 7,9

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 0 0Candidatures/ 35 100 34 100Candidaturas

PSOE 23 65,7 1 25 73,5 1PP 12 34,3 0 9 26,5 0

Altres 2003/Otros 2003

Senyera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 902 100 804 100Abstencio/Abstencion 132 14,6 83 10,3

Blancs/Blancos 10 6Nuls/Nulos 11 12Candidatures/ 749 100 703 100Candidaturas

PSOE 364 48,6 4 312 44,4 3PP 302 40,3 4 269 38,3 3BLOC 83 11,1 1 122 17,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Serra2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.260 100 1.836 100Abstencio/Abstencion 305 13,5 271 14,8

Blancs/Blancos 38 37Nuls/Nulos 27 29Candidatures/ 1.890 100 1.499 100Candidaturas

PSOE 1.117 59,1 7 875 58,4 7I.T.P. 367 19,4 2PP 292 15,4 2 352 23,5 2UV-LVE 97 5,1 0 272 18,1 2CVa 9 0,5 0DN 8 0,4 0

Altres 2003/Otros 2003

Siete Aguas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.065 100 1.081 100Abstencio/Abstencion 156 14,6 149 13,8

Blancs/Blancos 14 14Nuls/Nulos 7 10Candidatures/ 888 100 908 100Candidaturas

PP 465 52,4 5 518 57,0 6PSOE 320 36,0 3 237 26,1 2ACORD 103 11,6 1 153 16,9 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 281: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

280 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Silla2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.025 100 13.497 100Abstencio/Abstencion 3.822 27,3 3.578 26,5

Blancs/Blancos 119 179Nuls/Nulos 105 158Candidatures/ 9.993 100 9.582 100Candidaturas

PSOE 4.260 42,6 8 4.144 43,2 8PP 3.261 32,6 6 2.801 29,2 5BLOC 577 5,8 1 827 8,6 1E-2000 553 5,5 1EV-PV/LV-PV 509 5,1 1ACORD 406 4,1 0 948 9,9 2UV-LVE 323 3,2 0 737 7,7 1CVa 104 1,0 0

Altres 2003/Otros 2003 125 1,3 0

Simat de la Valldigna2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.618 100 2.544 100Abstencio/Abstencion 586 22,4 583 22,9

Blancs/Blancos 42 50Nuls/Nulos 13 40Candidatures/ 1.977 100 1.871 100Candidaturas

PP 714 36,1 4 511 27,3 3PSOE 504 25,5 3 760 40,6 5BLOC 360 18,2 2 316 16,9 2ESQUERRA-AM 207 10,5 1ACORD 192 9,7 1 284 15,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Sinarcas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.006 100 1.089 100Abstencio/Abstencion 138 13,7 143 13,1

Blancs/Blancos 7 21Nuls/Nulos 14 2Candidatures/ 847 100 923 100Candidaturas

PSOE 551 65,1 6 577 62,5 6PP 296 34,9 3 346 37,5 3

Altres 2003/Otros 2003

Sollana2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.864 100 3.791 100Abstencio/Abstencion 804 20,8 636 16,8

Blancs/Blancos 25 42Nuls/Nulos 35 35Candidatures/ 3.000 100 3.078 100Candidaturas

PSOE 1.265 42,2 5 1.202 39,1 5PP 969 32,3 4 918 29,8 4PAIS 428 14,3 1 583 18,9 2COMPROMÍS 221 7,4 1 212 6,9 0CVa 117 3,9 0

Altres 2003/Otros 2003 163 5,3 0

Page 282: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 281

Sot de Chera2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 399 100 345 100Abstencio/Abstencion 31 7,8 38 11,0

Blancs/Blancos 4 2Nuls/Nulos 1 2Candidatures/ 363 100 303 100Candidaturas

G.I.S. 174 47,9 4 195 64,4 5PSOE 147 40,5 3 61 20,1 1PP 42 11,6 0 47 15,5 1

Altres 2003/Otros 2003

Sueca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 22.578 100 21.699 100Abstencio/Abstencion 6.324 28,0 5.680 26,2

Blancs/Blancos 291 301Nuls/Nulos 108 141Candidatures/ 15.861 100 15.577 100Candidaturas

PP 5.391 34,0 8 4.673 30,0 7BLOC 3.429 21,6 5 2.139 13,7 3PSOE 2.952 18,6 4 5.276 33,9 8ACORD 1.430 9,0 2ESQUERRA-AM 1.186 7,5 1 1.234 7,9 2CVa 996 6,3 1UV-LVE 429 2,7 0 792 5,1 0PSD 48 0,3 0

Altres 2003/Otros 2003 1.463 9,4 1

Sumacarcer2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.081 100 1.111 100Abstencio/Abstencion 205 19,0 148 13,3

Blancs/Blancos 12 8Nuls/Nulos 10 7Candidatures/ 855 100 948 100Candidaturas

PSOE 359 42,0 4 395 41,7 4UV-LVE 231 27,0 2 261 27,5 3GPS 169 19,8 2PP 96 11,2 1 144 15,2 1

Altres 2003/Otros 2003 148 15,6 1

Tavernes Blanques2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 7.384 100 7.362 100Abstencio/Abstencion 2.344 31,7 2.281 31,0

Blancs/Blancos 88 97Nuls/Nulos 19 35Candidatures/ 4.935 100 4.949 100Candidaturas

PP 2.602 52,7 7 2.252 45,5 7PSOE 1.723 34,9 5 1.758 35,5 5ACORD 351 7,1 1 429 8,7 1UV-LVE 135 2,7 0 274 5,5 0BLOC 78 1,6 0 236 4,8 0CVa 46 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 283: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

282 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Tavernes de la Valldigna2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 14.027 100 13.382 100Abstencio/Abstencion 3.488 24,9 2.960 22,1

Blancs/Blancos 160 125Nuls/Nulos 58 42Candidatures/ 10.321 100 10.255 100Candidaturas

PP 4.705 45,6 9 5.040 49,1 9PSOE 2.778 26,9 5 2.914 28,4 5BLOC 1.461 14,2 2 1.627 15,9 2ACORD 1.023 9,9 1ESQUERRA-AM 236 2,3 0CVa 118 1,1 0

Altres 2003/Otros 2003 674 6,6 1

Teresa de Cofrentes2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 588 100 624 100Abstencio/Abstencion 141 24,0 137 22,0

Blancs/Blancos 9 11Nuls/Nulos 11 10Candidatures/ 427 100 466 100Candidaturas

PP 307 71,9 5 316 67,8 5PSOE 120 28,1 2 150 32,2 2

Altres 2003/Otros 2003

Terrateig2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 284 100 402 100Abstencio/Abstencion 42 14,8 44 10,9

Blancs/Blancos 0 2Nuls/Nulos 4 4Candidatures/ 238 100 352 100Candidaturas

G.I.TERRATEIG 121 50,8 4PP 117 49,2 3 228 64,8 5

Altres 2003/Otros 2003 117 33,2 0

Titaguas2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 493 100 499 100Abstencio/Abstencion 95 19,3 58 11,6

Blancs/Blancos 9 10Nuls/Nulos 1 5Candidatures/ 389 100 426 100Candidaturas

PSOE 259 66,6 5 262 61,5 4PP 130 33,4 2 164 38,5 3

Altres 2003/Otros 2003

Page 284: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 283

Torrebaja2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 395 100 416 100Abstencio/Abstencion 87 22,0 102 24,5

Blancs/Blancos 10 9Nuls/Nulos 2 9Candidatures/ 296 100 296 100Candidaturas

PP 182 61,5 4 150 50,7 4PSOE 114 38,5 3 146 49,3 3

Altres 2003/Otros 2003

Torrella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 147 100 146 100Abstencio/Abstencion 8 5,4 13 8,9

Blancs/Blancos 0 3Nuls/Nulos 2 2Candidatures/ 137 100 128 100Candidaturas

PSOE 71 51,8 4 62 48,4 3PP 65 47,4 1 61 47,7 2BLOC 2 1,5 0 7 5,5 0

Altres 2003/Otros 2003 2 1,6 0

Torrent2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 56.206 100 54.482 100Abstencio/Abstencion 21.254 37,8 19.672 36,1

Blancs/Blancos 411 425Nuls/Nulos 145 107Candidatures/ 34.398 100 34.278 100Candidaturas

PP 15.247 44,3 13 10.121 29,5 8PSOE 13.901 40,4 11 19.351 56,5 15BLOC-VERDS 1.852 5,4 1 1.757 5,1 1ACORD 1.321 3,8 0 1.241 3,6 0UV-LVE 1.304 3,8 0 1.808 5,3 1CVa 305 0,9 0PSD 207 0,6 0UxT 131 0,4 0ESQUERRA-AM 96 0,3 0Centristas 34 0,1 0

Altres 2003/Otros 2003

Torres Torres2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 453 100 401 100Abstencio/Abstencion 65 14,3 41 10,2

Blancs/Blancos 18 3Nuls/Nulos 5 2Candidatures/ 365 100 355 100Candidaturas

PP 204 55,9 4 163 45,9 4PSOE 161 44,1 3 81 22,8 2

Altres 2003/Otros 2003 111 31,3 1

Page 285: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

284 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Tous2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.062 100 1.009 100Abstencio/Abstencion 110 10,4 103 10,2

Blancs/Blancos 15 12Nuls/Nulos 6 12Candidatures/ 931 100 882 100Candidaturas

PP 554 59,5 6 395 44,8 5PSOE 164 17,6 2 227 25,7 2CVa 86 9,2 1BLOC 76 8,2 0 121 13,7 1UV-LVE 51 5,5 0 139 15,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Tuejar2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.131 100 1.059 100Abstencio/Abstencion 130 11,5 155 14,6

Blancs/Blancos 14 14Nuls/Nulos 14 27Candidatures/ 973 100 863 100Candidaturas

PP 867 89,1 8 436 50,5 5PSOE 106 10,9 1 427 49,5 4

Altres 2003/Otros 2003

Turıs2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.593 100 4.159 100Abstencio/Abstencion 1.010 22,0 829 19,9

Blancs/Blancos 59 69Nuls/Nulos 56 78Candidatures/ 3.468 100 3.183 100Candidaturas

PP 1.529 44,1 6 1.253 39,4 5PSOE 1.475 42,5 6 1.319 41,4 5P.I.P.T. 464 13,4 1 418 13,1 1

Altres 2003/Otros 2003 193 6,1 0

Utiel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 9.875 100 9.567 100Abstencio/Abstencion 2.582 26,1 2.078 21,7

Blancs/Blancos 140 163Nuls/Nulos 66 90Candidatures/ 7.087 100 7.236 100Candidaturas

PP 2.980 42,0 8 2.709 37,4 7PSOE 2.940 41,5 7 3.023 41,8 7UTIEL S. XXI 863 12,2 2 1.102 15,2 2ACORD 293 4,1 0 402 5,6 1PSID-PSD 11 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 286: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 285

Valencia2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 608.976 100 631.225 100Abstencio/Abstencion 192.419 31,6 198.859 31,5

Blancs/Blancos 5.506 7.007Nuls/Nulos 1.820 1.209Candidatures/ 409.476 100 424.150 100Candidaturas

PP 235.158 57,4 21 220.548 52,0 19PSOE 140.187 34,2 12 132.903 31,3 12ACORD 19.808 4,8 0 31.519 7,4 2CVa 5.615 1,4 0UV-LVE 3.279 0,8 0 15.593 3,7 0ESQUERRA-AM 1.070 0,3 0 692 0,2 0E-2000 775 0,2 0 819 0,2 0PUM+J 650 0,2 0MPCL 546 0,1 0PSD 539 0,1 0CI.CA 504 0,1 0PCPE 370 0,1 0UxV 369 0,1 0DN 255 0,1 0PH 213 0,1 0 300 0,1 0LVE 138 0,0 0

Altres 2003/Otros 2003 21.776 5,1 0

Vallada2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.859 100 2.631 100Abstencio/Abstencion 213 7,5 246 9,4

Blancs/Blancos 41 31Nuls/Nulos 31 68Candidatures/ 2.574 100 2.286 100Candidaturas

PP 1.485 57,7 6 1.392 60,9 7PSOE 655 25,4 3AIPV 434 16,9 2

Altres 2003/Otros 2003 894 39,1 4

Vallanca2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 182 100 239 100Abstencio/Abstencion 28 15,4 29 12,1

Blancs/Blancos 0 1Nuls/Nulos 1 8Candidatures/ 153 100 201 100Candidaturas

PP 86 56,2 4 104 51,7 4PSOE 67 43,8 1 92 45,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Valles2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 135 100 95 100Abstencio/Abstencion 22 16,3 14 14,7

Blancs/Blancos 2 0Nuls/Nulos 5 0Candidatures/ 106 100 81 100Candidaturas

PP 63 59,4 4 44 54,3 3UV-LVE 29 27,4 1 33 40,7 2PSOE 10 9,4 0BLOC 3 2,8 0 5 6,2 0

Altres 2003/Otros 2003

Page 287: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

286 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Venta del Moro2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.278 100 1.341 100Abstencio/Abstencion 232 18,2 227 16,9

Blancs/Blancos 31 41Nuls/Nulos 23 18Candidatures/ 992 100 1.055 100Candidaturas

PSOE 479 48,3 5 449 42,6 4PP 446 45,0 4 606 57,4 5UV-LVE 67 6,8 0

Altres 2003/Otros 2003

Vilamarxant2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.941 100 5.244 100Abstencio/Abstencion 1.543 26,0 1.181 22,5

Blancs/Blancos 35 34Nuls/Nulos 36 44Candidatures/ 4.327 100 3.985 100Candidaturas

PP 2.555 59,0 9 1.719 43,1 7PSOE 978 22,6 3 599 15,0 2COMPROMÍS 508 11,7 1 365 9,2 1UV-LVE 245 5,7 0 728 18,3 2CVa 41 0,9 0PSD 0 0 0

Altres 2003/Otros 2003 574 14,4 1

Villalonga2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 3.128 100 3.125 100Abstencio/Abstencion 484 15,5 488 15,6

Blancs/Blancos 25 36Nuls/Nulos 20 8Candidatures/ 2.599 100 2.593 100Candidaturas

PP 1.367 52,6 6 1.361 52,5 6PSOE 870 33,5 4 968 37,3 4BLOC-VERDS 362 13,9 1 264 10,2 1

Altres 2003/Otros 2003

Villanueva de Castellon2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 5.733 100 5.846 100Abstencio/Abstencion 1.293 22,6 1.079 18,5

Blancs/Blancos 40 40Nuls/Nulos 38 24Candidatures/ 4.363 100 4.703 100Candidaturas

ACORD 1.735 39,8 5 2.107 44,8 7PP 1.611 36,9 5 1.330 28,3 4PSOE 662 15,2 2 582 12,4 2G.C.i E. 290 6,6 1CVa 65 1,5 0

Altres 2003/Otros 2003 684 14,5 0

Page 288: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 287

Villar del Arzobispo2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.977 100 2.917 100Abstencio/Abstencion 587 19,7 577 19,8

Blancs/Blancos 28 45Nuls/Nulos 25 29Candidatures/ 2.337 100 2.266 100Candidaturas

PP 1.111 47,5 5 1.036 45,7 5ACORD 667 28,5 3 626 27,6 3PSOE 559 23,9 3 604 26,7 3

Altres 2003/Otros 2003

Villargordo del Cabriel2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 561 100 640 100Abstencio/Abstencion 84 15,0 108 16,9

Blancs/Blancos 4 19Nuls/Nulos 2 3Candidatures/ 473 100 510 100Candidaturas

PSOE 263 55,6 4 338 66,3 5PP 210 44,4 3 172 33,7 2

Altres 2003/Otros 2003

Vinalesa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 2.309 100 2.151 100Abstencio/Abstencion 313 13,6 248 11,5

Blancs/Blancos 29 22Nuls/Nulos 25 18Candidatures/ 1.942 100 1.863 100Candidaturas

PSOE 1.043 53,7 6 1.088 58,4 7PP 865 44,5 5 725 38,9 4CVa 34 1,8 0

Altres 2003/Otros 2003 50 2,7 0

Xativa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 22.132 100 21.482 100Abstencio/Abstencion 6.331 28,6 5.836 27,2

Blancs/Blancos 250 230Nuls/Nulos 102 80Candidatures/ 15.470 100 15.336 100Candidaturas

PP 7.914 51,2 12 8.162 53,2 12PSOE 4.661 30,1 7 4.848 31,6 7BLOC 1.637 10,6 2 875 5,7 1ACORD 779 5,0 0 904 5,9 1ESQUERRA-AM 342 2,2 0 295 1,9 0CVa 137 0,9 0

Altres 2003/Otros 2003 252 1,6 0

Page 289: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

288 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Xeraco2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 4.413 100 4.360 100Abstencio/Abstencion 963 21,8 872 20,0

Blancs/Blancos 55 47Nuls/Nulos 41 30Candidatures/ 3.354 100 3.411 100Candidaturas

PSOE 1.474 43,9 6 1.652 48,4 7PP 1.297 38,7 5 683 20,0 2BLOC 583 17,4 2 485 14,2 2

Altres 2003/Otros 2003 591 17,3 2

Xeresa2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.702 100 1.596 100Abstencio/Abstencion 228 13,4 171 10,7

Blancs/Blancos 23 19Nuls/Nulos 43 21Candidatures/ 1.409 100 1.385 100Candidaturas

BLOC 633 44,9 6 488 35,2 3PP 417 29,6 3 676 48,8 5PSOE 188 13,3 1 221 16,0 1V.I.P.X. 171 12,1 1

Altres 2003/Otros 2003

Xirivella2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 21.943 100 22.262 100Abstencio/Abstencion 7.387 33,7 6.898 31,0

Blancs/Blancos 145 202Nuls/Nulos 80 97Candidatures/ 14.337 100 15.065 100Candidaturas

PSOE 6.155 42,9 10 6.977 46,3 10PP 6.033 42,1 9 5.396 35,8 8ACORD 1.429 10,0 2 2.048 13,6 3BLOC-VERDS 312 2,2 0 376 2,5 0Centristas 140 1,0 0PSD 121 0,8 0CVa 120 0,8 0ESQUERRA-AM 27 0,2 0

Altres 2003/Otros 2003 268 1,8 0

Yatova2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 1.745 100 1.675 100Abstencio/Abstencion 256 14,7 258 15,4

Blancs/Blancos 19 12Nuls/Nulos 13 19Candidatures/ 1.457 100 1.386 100Candidaturas

PP 854 58,6 7 666 48,1 5PSOE 466 32,0 3 507 36,6 3ACORD 137 9,4 1 213 15,4 1

Altres 2003/Otros 2003

Page 290: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Municipis de la Provıncia de Valencia/Municipios de la Provincia de Valencia 289

Yesa, la2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 232 100 227 100Abstencio/Abstencion 32 13,8 34 15,0

Blancs/Blancos 3 4Nuls/Nulos 3 5Candidatures/ 194 100 184 100Candidaturas

PP 119 61,3 5 142 77,2 6PSOE 73 37,6 0 42 22,8 1

Altres 2003/Otros 2003

Zarra2007 2003

Total % Con Total % Con

Cens/Censo 413 100 384 100Abstencio/Abstencion 35 8,5 50 13,0

Blancs/Blancos 1 4Nuls/Nulos 1 1Candidatures/ 376 100 329 100Candidaturas

A.E. ZARRA 188 50,0 4PP 118 31,4 2 121 36,8 2PSOE 70 18,6 1 208 63,2 5

Altres 2003/Otros 2003

Page 291: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 292: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Index alfabetic de municipis

Indice alfabetico de municipios

Page 293: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...
Page 294: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Index alfabetic de municipis/Indice alfabetico de municipios 293

Ademuz, 223

Ador, 223

Adsubia, 65

Agost, 65

Agres, 65

Agullent, 223

Aielo de Malferit, 223

Aielo de Rugat, 224

Aigues, 65

Aın, 131

Alacant, 66

Alaquas, 224

Albaida, 224

Albal, 224

Albalat de la Ribera, 225

Albalat dels Sorells, 225

Albalat dels Tarongers, 225

Albatera, 66

Alberic, 225

Albocasser, 131

Alborache, 226

Alboraya, 226

Albuixech, 226

Alcala de Xivert, 131

Alcalalı, 66

Alcantera de Xuquer, 226

Alcasser, 227

Alcocer de Planes, 66

Alcoi, 67

Alcoleja, 67

Alcora, l’, 131

Alcoy, 67

Alcublas, 227

Alcudia de Crespins, l’, 227

Alcudia de Veo, 132

Alcudia, l’, 227

Aldaia, 228

Alfafar, 228

Alfafara, 67

Alfara de Algimia, 228

Alfara del Patriarca, 228

Alfarp, 229

Alfarrası, 229

Alfas del Pi, l’, 67

Alfauir, 229

Alfondeguilla, 132

Algar de Palancia, 229

Algemesı, 230

Algimia de Alfara, 230

Algimia de Almonacid, 132

Alginet, 230

Algorfa, 68

Alguena, 68

Alicante, 66

Almassera, 230

Almassora, 132

Almazora, 132

Almedıjar, 133

Almenara, 133

Almisera, 231

Almoines, 231

Almoradı, 68

Almudaina, 68

Almussafes, 231

Alpuente, 231

Alqueria d’Asnar, l’, 69

Alqueria de la Comtessa, l’, 232

Alquerıas del Nino Perdido, 133

Altea, 69

Altura, 133

Alzira, 232

Andilla, 232

Anna, 232

Antella, 233

Aranuel, 134

Aras de los Olmos, 233

Ares del Maestre, 134

Argelita, 134

Artana, 134

Aspe, 69

Atzeneta d’Albaida, 233

Atzeneta del Maestrat, 135

Ayodar, 135

Ayora, 233

Azuebar, 135

Balones, 69

Banyeres de Mariola, 70

Barracas, 135

Barx, 234

Barxeta, 234

Bejıs, 136

Belgida, 234

Bellreguard, 234

Bellus, 235

Benafer, 136

Benafigos, 136

Benageber, 235

Benaguasil, 235

Benasal, 136

Benasau, 70

Benavites, 235

Beneixama, 70

Beneixida, 236

Benejuzar, 70

Benetusser, 236

Benferri, 71

Beniarbeig, 71

Beniarda, 71

Beniarjo, 236

Beniarres, 71

Beniatjar, 236

Benicarlo, 137

Benicasim, 137

Benicassim, 137

Benicolet, 237

Benicull de Xuquer, 237

Benidoleig, 72

Benidorm, 72

Benifaio, 237

Benifairo de la Valldigna, 237

Benifairo de les Valls, 238

Benifallim, 72

Benifato, 72

Benifla, 238

Beniganim, 238

Benigembla, 73

Benijofar, 73

Benilloba, 73

Benillup, 73

Benimantell, 74

Benimarfull, 74

Benimassot, 74

Benimeli, 74

Benimodo, 238

Benimuslem, 239

Beniparrell, 239

Benirredra, 239

Benisano, 239

Benissa, 75

Benissoda, 240

Benisuera, 240

Benitachell, 90

Benlloch, 137

Betera, 240

Betxı, 137

Biar, 75

Bicorp, 240

Bigastro, 75

Bocairent, 241

Bolbaite, 241

Bolulla, 75

Bonrepos i Mirambell, 241

Borriol, 138

Bufali, 241

Bugarra, 242

Bunol, 242

Burjassot, 242

Burriana, 138

Busot, 76

Cabanes, 138

Calig, 138

Calles, 242

Page 295: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

294 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Callosa d’En Sarria, 76

Callosa de Segura, 76

Calp, 76

Calpe, 76

Camp de Mirra, el, 77

Campello, el, 77

Campo de Mirra, 77

Camporrobles, 243

Canada, 77

Canals, 243

Canet d’En Berenguer, 243

Canet lo Roig, 139

Carcaixent, 243

Carcer, 244

Carlet, 244

Carrıcola, 244

Casas Altas, 244

Casas Bajas, 245

Casinos, 245

Castalla, 77

Castell de Cabres, 139

Castell de Castells, 78

Castell de Guadalest, el, 78

Castellfort, 139

Castellnovo, 139

Castello de la Plana, 140

Castello de Rugat, 245

Castellon de la Plana, 140

Castellonet de la Conquesta, 245

Castielfabib, 246

Castillo de Villamalefa, 140

Catadau, 246

Catarroja, 246

Catı, 140

Catral, 78

Caudete de las Fuentes, 246

Caudiel, 140

Cerda, 247

Cervera del Maestre, 141

Chella, 247

Chelva, 247

Chera, 247

Chert, 163

Cheste, 248

Chilches, 141

Chiva, 248

Chodos, 164

Chovar, 141

Chulilla, 248

Cinctorres, 141

Cirat, 142

Cocentaina, 78

Cofrentes, 248

Confrides, 79

Corbera, 249

Cortes de Arenoso, 142

Cortes de Pallas, 249

Costur, 142

Cotes, 249

Coves de Vinroma, les, 142

Cox, 79

Crevillent, 79

Culla, 143

Cullera, 249

Daimus, 250

Daya Nueva, 79

Daya Vieja, 80

Denia, 80

Dolores, 80

Domeno, 250

Dos Aguas, 250

Elche, 81

Elda, 80

Eliana, l’, 250

Elx, 81

Emperador, 251

Enguera, 251

Ènova,l ’, 251

Eslida, 143

Espadilla, 143

Estivella, 251

Estubeny, 252

Facheca, 81

Famorca, 81

Fanzara, 143

Faura, 252

Favara, 252

Figueroles, 144

Finestrat, 81

Foios, 252

Fondo de les Neus, el, 82

Fontanars dels Alforins, 253

Font de la Figuera, la, 253

Font d’En Carros, la, 253

Forcall, 144

Formentera del Segura, 82

Fortaleny, 253

Fuente la Reina, 144

Fuenterrobles, 254

Fuentes de Ayodar, 144

Gaianes, 82

Gaibiel, 145

Gandia, 254

Gata de Gorgos, 82

Gatova, 254

Gavarda, 254

Geldo, 145

Genoves, 255

Gestalgar, 255

Gilet, 255

Godella, 255

Godelleta, 256

Gorga, 83

Granja de la Costera, la, 256

Granja de Rocamora, 83

Guadasequies, 256

Guadassuar, 256

Guardamar de la Safor, 257

Guardamar del Segura, 83

Herbes, 145

Higueras, 145

Higueruelas, 257

Hondon de las Nieves, 82

Hondon de los Frailes, 83

Ibi, 84

Jacarilla, 84

Jalance, 257

Jalon, 99

Jana, la, 146

Jarafuel, 257

Javea, 99

Jerica, 146

Jijona, 100

Llanera de Ranes, 258

Llaurı, 258

Llıber, 84

Llıria, 258

Llocnou de la Corona, 258

Llocnou d’En Fenollet, 259

Llocnou de Sant Jeroni, 259

Llombai, 259

Llosa de Ranes, la, 259

Llosa, la, 146

Llutxent, 260

Lorcha, 88

Loriguilla, 260

Losa del Obispo, 260

Lucena del Cid, 146

Ludiente, 147

Macastre, 260

Manises, 261

Manuel, 261

Marines, 261

Masalaves, 261

Massalfassar, 262

Massamagrell, 262

Massanassa, 262

Mata, la, 147

Matet, 147

Meliana, 262

Millares, 263

Millena, 84

Page 296: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

Index alfabetic de municipis/Indice alfabetico de municipios 295

Miramar, 263

Mislata, 263

Mogente, 263

Moixent, 263

Moncada, 264

Moncofa, 147

Monforte del Cid, 85

Monovar, 85

Monover, 85

Montan, 148

Montanejos, 148

Montaverner, 264

Montesa, 264

Montesinos, los, 85

Montichelvo, 264

Montitxelvo, 264

Montroy, 265

Montserrat, 265

Morella, 148

Murla, 85

Muro de Alcoy, 86

Museros, 265

Mutxamel, 86

Naquera, 265

Navajas, 148

Navarres, 266

Novelda, 86

Novele, 266

Novetle, 266

Nucia, la, 86

Nules, 149

Oliva, 266

Olleria, l’, 266

Olocau, 267

Olocau del Rey, 149

Onda, 149

Ondara, 87

Onil, 87

Ontinyent, 267

Orba, 87

Orihuela, 87

Oropesa del Mar, 149

Orpesa, 149

Orxa, l’, 88

Orxeta, 88

Otos, 267

Paiporta, 267

Palanques, 150

Palma de Gandıa, 268

Palmera, 268

Palomar, el, 268

Parcent, 88

Paterna, 268

Pavıas, 150

Pedralba, 269

Pedreguer, 88

Pego, 89

Penaguila, 89

Penıscola, 150

Petrer, 89

Petres, 269

Picanya, 269

Picassent, 269

Pilar de la Horadada, 89

Piles, 270

Pina de Montalgrao, 150

Pinet, 270

Pinos, el, 90

Pinoso, 90

Planes, 90

Pobla de Benifassa, la, 151

Pobla de Farnals, la, 270

Pobla del Duc, la, 270

Pobla de Vallbona, la, 271

Pobla Llarga, la, 271

Pobla Tornesa, la, 151

Poble Nou de Benitatxell, el, 90

Poblets, els, 90

Polinya de Xuquer, 271

Polop, 91

Portell de Morella, 151

Potrıes, 271

Pucol, 272

Puebla de Arenoso, 151

Puebla de San Miguel, 272

Puig, 272

Quart de les Valls, 272

Quart de Poblet, 273

Quartell, 273

Quatretonda, 273

Quatretondeta, 91

Quesa, 273

Rafal, 91

Rafelbunol, 274

Rafelbunyol, 274

Rafelcofer, 274

Rafelguaraf, 274

Rafol d’Almunia, el, 91

Rafol de Salem, 274

Real de Gandıa, 275

Real de Montroi, 275

Redovan, 92

Relleu, 92

Requena, 275

Riba-roja de Turia, 275

Ribesalbes, 152

Riola, 276

Rocafort, 276

Rojales, 92

Romana, la, 92

Rossell, 152

Rotgla i Corbera, 276

Rotova, 276

Rugat, 277

Sacanet, 152

Sagra, 93

Sagunt, 277

Sagunto, 277

Salem, 277

Salinas, 93

Salzadella, la, 152

San Antonio de Benageber, 277

Sanet y Negrals, 93

San Fulgencio, 93

San Isidro, 94

San Jorge, 153

San Juan de Enova, 278

San Miguel de Salinas, 94

San Rafael del Rıo, 153

Santa Magdalena de Pulpis, 153

Santa Pola, 94

Sant Joan d’Alacant, 94

Sant Joan de Moro, 153

Sant Jordi, 153

Sant Mateu, 154

Sant Vicent del Raspeig, 95

San Vicente del Raspeig, 95

Sarratella, 154

Sax, 95

Sedavı, 278

Segart, 278

Segorbe, 154

Sella, 95

Sellent, 278

Sempere, 279

Senija, 95

Senyera, 279

Serra, 279

Sierra Engarceran, 154

Siete Aguas, 279

Silla, 280

Simat de la Valldigna, 280

Sinarcas, 280

Sollana, 280

Soneja, 155

Sot de Chera, 281

Sot de Ferrer, 155

Sueca, 281

Suera, 155

Sueras, 155

Sumacarcer, 281

Tales, 155

Page 297: gva.es · ´Index/ Índice 5 ´Index/ Indice´ ..........................................5 Introducci´o/Introduccion´ .....................................7 Comunitat ...

296 Eleccions Locals 2007. Resultats provisionals

Tarbena, 96

Tavernes Blanques, 281

Tavernes de la Valldigna, 282

Teresa, 156

Teresa de Cofrentes, 282

Terrateig, 282

Teulada, 96

Tibi, 96

Tırig, 156

Titaguas, 282

Todolella, 156

Toga, 156

Tollos, 96

Toras, 157

Tormos, 97

Toro, el, 157

Torralba del Pinar, 157

Torrebaja, 283

Torreblanca, 157

Torrechiva, 158

Torre de les Macanes, la, 97

Torre d’En Besora, la, 158

Torre Endomenech, 158

Torrella, 283

Torremanzanas, 97

Torrent, 283

Torres Torres, 283

Torrevieja, 97

Tous, 284

Traiguera, 158

Tuejar, 284

Turıs, 284

Useras, 159

Useres, les, 159

Utiel, 284

Valencia, 285

Vallada, 285

Vallanca, 285

Vallat, 159

Vall d’Alba, 159

Vall d’Alcala, la, 97

Vall de Almonacid, 159

Vall d’Ebo, la, 98

Vall de Gallinera, 98

Vall de Laguar, la, 98

Vall d’Uixo, la, 160

Valles, 285

Vallibona, 160

Venta del Moro, 286

Verger, el, 98

Vilafames, 160

Vilafranca, 161

Vila Joiosa, la, 99

Vilamarxant, 286

Vilanova d’Alcolea, 160

Vilar de Canes, 161

Vila-real, 161

Vilavella, la, 161

Villafranca del Cid, 161

Villahermosa del Rıo, 162

Villajoyosa, 99

Villalonga, 286

Villamalur, 162

Villanueva de Castellon, 286

Villanueva de Viver, 162

Villar del Arzobispo, 287

Villargordo del Cabriel, 287

Villena, 99

Villores, 162

Vinalesa, 287

Vinaros, 163

Vistabella del Maestrazgo, 163

Viver, 163

Xabia, 99

Xalo, 99

Xativa, 287

Xeraco, 288

Xeresa, 288

Xert, 163

Xilxes, 141

Xirivella, 288

Xixona, 100

Xodos, 164

Yatova, 288

Yesa, la, 289

Zarra, 289

Zorita del Maestrazgo, 164

Zucaina, 164