Fescamp dossier de premsa

15
1 Dossier de premsa Mira-sol, Sant Cugat del Vallès maig 2014 www.fescamp.cat Marina Casals Tres, Dra. Arquitecta Marta Serra Permanyer, Dra Arquitecta Joaquim Arcas Abella, Dr. Arquitecte [email protected] /[email protected] / [email protected]

description

Mira-sol acollirà FesCamp, un festival innovador que uneix Art, Comunitat i Medi ambient des del treball d'artistes amb col·lectius locals del barri El dissabte 24 de maig diversos col•lectius del barri participaran en aquest projecte, en què hi han treballat més de 400 persones en 4 mesos

Transcript of Fescamp dossier de premsa

Page 1: Fescamp dossier de premsa

1

Dossier de premsa

Mira-sol, Sant Cugat del Vallès maig 2014

www.fescamp.cat

Marina Casals Tres, Dra. Arquitecta

Marta Serra Permanyer, Dra Arquitecta

Joaquim Arcas Abella, Dr. Arquitecte

[email protected] /[email protected] / [email protected]

Page 2: Fescamp dossier de premsa

2

Sumari

• Què és el FesCamp

• Objectius del FesCamp

• Eixos conceptuals de les accions artístiques

• Programa de la jornada

• Participants

• Temporització

• Continuïtat

• Descripció dels projectes

• Descripció dels tallers

• Altres documents i algunes imatges del procés

Page 3: Fescamp dossier de premsa

3

Què és el FesCamp

El FesCamp és el Festival d’Art, Comunitat i Medi ambient que es celebra a Mira-sol el

dissabte 24 de maig. Una jornada festiva que permet incloure a tota la ciutadania, des dels

infants fins a la gent gran.

Aquesta projecte anual s´expressa a través de l’art per reflexionar sobre la sostenibilitat i el

medi ambient al barri de Mira-sol. Dins de l’àmbit artístic, s’han escollit concretament les

pràctiques artístiques col·laboratives com a vehicle idoni i mitjà útil per implicar a la comunitat

veïnal en un procés de treball al voltant del concepte de desenvolupament sostenible aplicat a

la realitat urbana que ens envolta.

L’objectiu que persegueix el FesCamp és per tant reactivar els valors socioambientals tot

difonent conceptes sostenibilistes per oferir una oportunitat de reflexió i discussió aplicats a la

realitat del context. La reflexió i anàlisi s’apliquen a diversos eixos conceptuals associats amb el

barri: la memòria rural; les rieres i l’aigua; la biodiversitat; els residus; les places, carrers i

descampats; l’alimentació i l’espai domèstic. Aquest procés d’anàlisi, reflexió i sobretot

experimentació permet activar altres maneres crítiques d’entendre i percebre el context urbà,

obrint la mirada a noves tècniques d’interacció i posant en dubte formes de fer

estandarditzades i criteris uniformitzats. Com és el barri de Mira-sol des del punt de vista del

medi ambient? Quins valors cal potenciar i reforçar? Quins mecanismes tenim per millorar la

seva sostenibilitat?

Per assolir aquest objectiu el FesCamp es planteja com un procés de treball comunitari on la

participació de la ciutadania hi té un paper principal i imprescindible. L’interès del FesCamp

recau doncs en generar una oportunitat única i poc habitual per intensificar la cohesió i

relacions socials, per fomentar les ocasions de trobada i per potenciar la posada en comú

d’interessos veïnals.

En aquest sentit, el FesCamp s’estructura en 7 projectes artístics que es desenvolupen a

través de sessions de treball conjuntes entre artistes i agents locals. Des de mitjans de mes

d’abril i fins el dia de la presentació, els artistes condueixen propostes col·laborant amb

escoles, instituts o associacions. Aquest treball ‘per parelles’ i en el temps, mostra els seus

resultats al llarg de la jornada celebrativa i oberta del 24 de maig, una jornada que vol ser un

altaveu per generar un manifest de propostes, reflexions i desitjos urbans vers la sostenibilitat i

el medi ambient. Al llarg del dia col·lectius locals i artistes oferiran tallers oberts, accions

participatives, intervencions musicals, dibuix urbà, pintura mural, actuacions de dansa, lectures

literàries, instal·lacions i exposicions.

Page 4: Fescamp dossier de premsa

4

Finalment, cal emmarcar el FesCamp dins de la iniciativa local de Mirasol, fem ambient!. Un

projecte participatiu del barri de Mira-sol que es planteja com una eina per difondre conceptes

sostenibilistes i oferir una oportunitat de reflexió i discussió aplicats a la realitat del barri tot

enfortint la comunitat.

Objectius del FesCamp

El projecte FesCamp persegueix l’objectiu de promoure i generar pràctiques artístiques per a la

construcció simbòlica a l’espai urbà a través de l’experiència compartida. Aquest gènere d’art

contextual no tracta d’obtenir ‘obres artístiques’ sinó de generar processos creatius que siguin

capaços d’articular-se amb les necessitats dels agents locals del barri en qüestió, en aquest

cas, Mira-sol.

Per al projecte FesCamp, aquest art entès com a estratègia de reactivació, possibilita un canvi

de marc perceptiu a través de l’experiència quotidiana i lúdica, i ens és útil a l’hora de treballar

la vessant pedagògica de la sostenibilitat ambiental.

Com a definició del terme sostenibilitat, prenem les paraules procedents de l’Informe de la

Comissió mundial sobre el medi ambient i el desenvolupament de 1988: “El desenvolupament

sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la

capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.” En aquest

sentit, el FesCamp adopta l’objectiu sostenibilista com a horitzó on encaminar la reflexió-acció

de les realitats urbanes.

En resum, les diferents accions artístiques que proposa el FesCamp van orientades a assolir

els anteriors objectius generals a través d’un conjunt d’objectius ben específics:

• Potenciar l'art com a eina de creació de vincles i d'espais compartits

• Apropar la vida urbana a les diferents dimensions de la sostenibilitat

• Recuperar valors ambientals

• Despertar la reflexió respecte l'impacte ambiental de la vida al barri

• Facilitar eines d'intervenció ambiental als veïns i veïnes

• Reconnectar les pràctiques quotidianes amb l'entorn natural més pròxim

• Revaloritzar el patrimoni natural local

• Transformar la percepció del lloc

• Incentivar la interacció entre entitats i residents

• Dinamitzar iniciatives existents

• Potenciar la diversitat d'activitats als equipaments i espais públics del barri

Page 5: Fescamp dossier de premsa

5

Eixos conceptuals de les accions artístiques

Per tal de situar els projectes del FesCamp entorn el concepte de sostenibilitat ambiental

aplicat a la realitat del barri, les accions artístiques s’han centrat en un àmbit de treball associat

a la col·laboració d'un agent local que podrà acompanyar a l'artista durant el procés.

Els àmbits de treball de les accions artístiques plantejats per l’edició de 2014 són els següents:

• Memòria rural

• Rieres i aigua

• Places, carrers i descampats

• Biodiversitat

• Residus

• Alimentació

• Habitatge i espai domèstic

Programa de la jornada

La jornada final del FesCamp · Festival d’Art, Comunitat i Medi ambient s’ubica al barri de Mira-

sol a Sant Cugat del Vallès. Es celebra el dissabte 24 de maig 2014 al Casal Mira-sol i als seus

voltants entre les 10 i les 20h.

La jornada s’organitza en tres fases que ofereixen diferents formats de participació:

• El FesCamp matí, que permet una participació més activa a través de diversos tallers i

accions participatives. El conjunt d’activitats permet una oferta diversa i atractiva per

diferents públics, en les quals qualsevol veí pot fer un treball actiu que porta implícita una

reflexió entorn el medi ambient i el context urbà. Aquests taller són els següents:

· Taller d’Elaboració de mobiliari amb palets reciclats.

· Taller de Reciclatge de roba fent bosses i complements.

· Taller Tastet d’hort en família.

Mentrestant, també es pot participar d’algunes accions que pertanyen al procés de treball

de cada artista:

· Acció “Urban Sketching”. Dibuix col·lectiu a l’espai públic.

· Acció “Pensar sobre Can Mates”. Elaboració de propostes i maquetes de l’espai públic.

· Acció “L’espai públic és casa de tots”. Bioconstrucció d’un banc amb terra i envasos.

Page 6: Fescamp dossier de premsa

6

• El FesCamp migdia, que ofereix una estona distesa on compartir les experiències

viscudes amb el FesCamp i reflexionar sobre el nostre barri i el medi ambient.

· Dinar popular ecològic

• El FesCamp tarda, que permet una participació més reflexiva assistint com a espectador

a l’itinerari festiu format per les 7 presentacions dels projectes artístics col·laboratius

desenvolupats per agents locals i artistes.

· 16:40h. Inici i seguiment musical a càrrec de LaBatuescola.

· 17:00h. Caixes Niu · Biodiversitat amb Núria Benet i Eduard Viver i l’Escola Catalunya.

· 17:20h. Pensar sobre Can Mates · Places, carrers i descampats amb Vince van Geffen

i la AAVV Can Mates.

· 17:40h. Pintura Mural i Literatura · Rieres i aigua amb Adolf i l’AVP Mas Gener.

· 18:00h. Topografia sensible: Caminant Mira-sol · Alimentació amb Anna Recasens i

l’Escola Turó de Can Mates.

· 18:20h. Urban sketching · Habitatge i espai domèstic amb Cristina Curto i l’Escola

Ciutat d’Alba.

· 18:40h. L’espai públic és casa de tots · Residus amb Renadivola i l’Institut Leonardo da

Vinci.

· 19:00h. La terra ens mou · Memòria rural amb Lawu i l’AAVV Sant Joan de Mira-sol.

Participants

Les persones i col·lectius implicats al FesCamp són molt nombrosos, i tenen un paper i

responsabilitat específica.

• Els artistes assumeixen la direcció i tutela de cada un dels 7 projectes artístics

col·laboratius. Aquests artistes han estat seleccionats mitjançant un concurs públic, i

escollits a través d’un jurat participatiu format per l’equip de comissariat del FesCamp,

associacions de veïns, escoles i instituts i representants de l’Ajuntament.

La convocatòria d’artistes (adjunta al final del document) estava oberta a totes aquelles

persones creadores i majors d’edat que, de forma individual o col·lectiva, basin el seu

treball dins l’àmbit de les pràctiques artístiques contextuals, ja sigui des de l’art,

l’arquitectura, la sociologia, l’antropologia, el treball comunitari o el medi ambient. La

convocatòria està oberta a diferents tècniques d’expressió artística com ara la creació

sonora i visual, l’art plàstic, les instal·lacions, les arts del moviment, les accions

col·lectives, etc.

Page 7: Fescamp dossier de premsa

7

Els artistes i els projectes seleccionats han estat: Núria Benet i Eduard Viver amb el

projecte “Caixes niu artístiques”; Lawu amb el projecte “La terra ens mou”; Adolf amb

“Pintura Mural”; Vince van Geffen amb “Pensar sobre Can Mates”; Anna Recasens amb

“Topografia sensible: caminant Mira-sol”; Cristina Curto amb “Urban sketching”;

Renadivola amb “L’espai públic és casa de tots”.

Aquest conjunt d’artistes ofereixen projectes de diferent temàtica, disciplina i permeten

aportar espais de reflexió als col·lectius locals.

• Els agents locals són els grups de persones que acompanyen cada un dels 7 projectes,

són els responsables d’aportar a cada projecte el punt de vista en relació a la realitat local i

el context de Mira-sol.

Per garantir una visió diversa i completa sobre l’entorn s’ha inclòs tant col·lectius que

formen part de centres educatius del barri de Mira-sol (l’Escola Catalunya; l’Escola Turó de

Can Mates; l’Escola Ciutat d’Alba; l’Institut Leonardo da Vinci), com col·lectius veïnals

organitzats a través d’associacions de veïns del Mira-sol (l’AAVV Sant Joan de Mira-sol;

l’AVP Mas Gener; la AAVV Can Mates).

• Els veïns, de forma individual, tenen també un paper important al FesCamp, doncs des del

seu plantejament inicial fins a la jornada final del 24 de maig, tenen la oportunitat d’incidir i

participar en el procés de treball desenvolupat.

En aquest sentit, cal destacar l’organització de taules de treball periòdiques dins del

projecte Mirasol, fem ambient! Un òrgan obert als veïns i les associacions que ha tingut el

paper de fer el seguiment del procés de definició del projecte i alhora actuar de jurat dels

artistes finalistes.

Alhora, el plantejament de la jornada del FesCamp procura oferir múltiples espais de

participació activa per incloure al conjunt de la ciutadania. A través de tallers gratuïts i

accions participatives es permet desenvolupar activitats molt diverses per a les persones

que desitgen “fer” alhora que reflexionar.

• Altres agents que participen són col·lectius vinculats a la cultura i el medi ambient implicats

a Mira-sol i a la ciutat de Sant Cugat. Alguns d’ells són persones que dirigexen els tallers

del matí: Marta Cabré; Pablo Fraguas; Eva Sanchez. D’altres acompanyen les

presentacions artístiques de la tarda: La Batuescola. O ofereixen el menú ecològic del mig

dia: Xicòria.

• L’equip de Comissariat, com a equip motor, és decisiu a l’hora de conceptualitzar tot el

projecte, atenent a la seva estructura, metodologia i objectius. Però sobretot, té un paper

clau a l’hora de mediar entre artistes i agents locals, gestionant voluntats i interessos,

Page 8: Fescamp dossier de premsa

8

guiant i acompanyant a artistes i agents cap a aquest procés tant experimental i

desconegut per bona part dels participants. L’equip està compost per Marina Casals, Kim

Arcas i Marta Serra.

En resum, el FesCamp està compost per agents múltiples. L’equip motor promotor del projecte

treballa en col·laboració amb l’Ajuntament, la Taula de Treball, els agents locals i els artistes

amb l’objectiu de coordinar el procés de comissariat cap a les accions artístiques. El següent

esquema mostra la composició interna i formes de contacte que s’estableixen entre els

diferents implicats.

Temporització

El FesCamp es desenvolupa al llarg d’un recorregut temporal ampli. El procés requereix

diverses fases que s’aniran repetint al llarg de les possibles edicions consecutives. El següent

cronograma situa els focus de treball per a aquesta primera edició. En una segona edició, el

procés es preveu iniciar-se a finals de la propera tardor.

Continuïtat

Page 9: Fescamp dossier de premsa

9

Tot i ser conscients d’iniciar el projecte de cara a consolidar la primera edició, es considera

adient situar la proposta del FesCamp en un marc més ampli que el defineix com a projecte

estable de llarg recorregut.

Un cop finalitzada l’edició FesCamp 2014 es proposa fer una valoració conjunta amb tots els

agents implicats al Festival, per tal de definir la seva continuïtat en el temps. Una continuïtat

que pot plantejar quina és la relació del festival amb el barri de Mira-sol i com aquest pot

implicar la ciutat de Sant Cugat del Vallès.

Alhora es preveu finalitzar el projecte FesCamp 2014 a través de la documentació i mostra dels

resultats assolits al procés de treball i la jornada final. Es planteja l’elaboració d’un vídeo-

documental que serà útil per enregistrar la jornada i les diferents accions i instal·lacions

efímeres; l’edició d’un catàleg que reculli una breu memòria de cada proposta així com

entrevistes breus i impressions als seus participants; i finalment, el comissariat d’una exposició

que mostri tot el Festival i que pugui itinerar als diferents equipaments municipals.

Descripció dels projectes artístics FesCamp

• Residus · L’espai públic és casa de tots. Amb Renadivola i l’Institut Leonardo da

Vinci

L’àmbit dels residus es treballa des de la proposta “L’espai públic és casa de tots”. Un

projecte que planteja construir una habitació sense parets a l’exterior de casal de mira-sol:

sorgida a partir d’un treball col·lectiu de bioconstrucció i recollida de residus i mobiliari.

Aquest projecte parteix de la reflexió sobre la sostenibilitat i l’impacte ambiental de la

nostra societat, i es concreta des de l’observació del barri de Mira-sol, on es detecta una

forta barrera entre la vida a casa i la vida al carrer. A partir d’aquests principis es llença la

proposta de traslladar la vida al carrer portant-hi una habitació sense parets que contindrà

mobles en desús provinents de les cases del barri. Aquesta acció perdurarà en el temps a

mode de banc públic, amb l’objectiu d’oferir un espai de trobada i relació per a la gent del

barri de Mira-sol.

• Memòria rural · La terra ens mou. Amb Lawu i l’AAVV Sant Joan de Mira-sol

L’àmbit de la memòria rural es treballa des de la proposta “La terra ens mou”. Un treball

que planteja transformar la percepció del lloc a partir de la reflexió sobre el passat rural de

Mira-sol, i la seva relació amb la realitat actual. La proposta es concreta a través d’un

acció al solar adjunt al Casal de Mira-sol, generant una escenografia amb la terra, els

arbres i els murs del Casal. L’acció combinarà el moviment, la veu, l’escultura i el mural.

Tot un seguit d’elements que sorgiran d’un procés de reflexió col·lectiva desenvolupada a

partir dels records i la memòria dels veïns, dels objectes del passat, de les imatges i relats

Page 10: Fescamp dossier de premsa

10

històrics del barri, i des de les preexistències i convivències actuals amb el verd i el món

rural.

• Biodiversitat · Caixes niu artístiques. Amb Núria Benet i Eduard Viver i l’Escola

Catalunya

L’àmbit de la biodiversitat es treballa des de la proposta “Caixes niu”. Una proposta

planteja la construcció i col·locació de caixes niu com a mesura per afavorir la presència

d’aus insectívores al nostre barri. Unes accions senzilles a l’abast de tothom que

persegueixen l’objectiu de millorar la biodiversitat local tenint cura de la fauna autòctona,

alhora que posen de manifest la nostra convivència amb d’altres éssers vius. Finalment, el

projecte vol donar un pas més, convertint aquestes caixes niu en autèntiques obres d’art a

través del treball plàstic, com a mesura per aportar elements artístics a l’espai públic

capaços d’abocar i transmetre valors mediambientals i estètics.

• Habitatge i l’espai domèstic · Esquetx urbà. Amb la Cristina Curto i l’Escola Ciutat

d’Alba

L’àmbit de l’habitatge i l’espai domèstic es treballa des de la proposta “Esquetx urbà”. Un

treball que planteja el dibuix espontani i sense pretensions com a procés de treball capaç

d’aportar reflexió critica sobre la casa i activar la percepció del nostre entorn. La proposta

analitzarà l’espai domèstic des del dibuix sorgit de la mirada d’infants i adults, des dels

espais de casa i des del carrer, des de l’esquetx realitzat individualment i en col·lectivitat.

• Rieres i aigua · Pintura Mural i Literatura. Amb l’Adolf i l’AVP Mas Gener

L’àmbit de les rieres i l’aigua es treballa des de la proposta “Pintura mural i literatura”. Una

proposta que planteja el disseny i la execució d’una pintura mural a una paret del Casal de

Mira-sol. El mural vol ser un element comunicador sobre la realitat de l’aigua al barri de

Mas Gener, i es concreta a través d’un procés de reflexió que vincula la literatura catalana

i la mirada dels veïns. El procés de treball condensa la redacció de textos sobre la realitat

de l’aigua al barri, la selecció de fragments literaris vinculats a la gestió de l’aigua, i la

cerca d’imatges històriques que evoquen una gestió autosuficient i sostenible d’aquest

recurs.

• Alimentació · Topografia sensible: Caminant Mira-sol. Amb l’Anna Recasens i

l’Escola Turó de Can Mates

L’àmbit de l’alimentació es treballa des de la proposta “Topografia sensible: Caminant

Mira-sol”. Una proposta que planteja un acostament a l’entorn natural que ens envolta des

d’un treball amb les plantes del nostre entorn, un encontre amb el lloc sense intermediaris

que permet teixir vincles entre la comunitat i la natura. A partir d’una primera passejada, es

reconeixeran les plantes, es recolliran elements naturals, es farà memòria cercant

receptes que utilitzin aquestes espècies, es farà una col·lecció i fins hi tot es dissenyarà un

jardí especial. Tot un itinerari d’accions que proposa acostar el paisatge a la vida

quotidiana del nostre barri.

Page 11: Fescamp dossier de premsa

11

• Places, carrers i descampats · Pensar sobre Can Mates. Amb Vince van Geffen i la

AAVV Can Mates.

L’àmbit de les Places, carrers i descampats es treballa des de la proposta "Pensar sobre

Can Mates". Un projecte que planteja la reflexió crítica sobre l’espai públic del barri de Can

Mates per a què esdevingui un veritable espai comú, de trobada i socialització. A través

d’un taller d’urbanisme interactiu, s’activarà un àmbit de reflexió i treball col·lectiu en el

qual els veïns analitzaran i elaboraran propostes de millora. El resultat seran uns projectes

i maquetes dissenyades entre els veïns a mode de desitjos sobre l’espai públic, un treball

que empodera als veïns per viure un barri millor.

Descripció dels Tallers i Dinar FesCamp

• Elaboració de mobiliari amb palets reciclats

A càrrec de Pablo Fraguas

L'objectiu del taller és donar sortida als palets de fusta, un material residual del transport

de materials i mercaderies. A partir de l'exploració de les possibilitats que ens ofereixen a

l'hora de fer el nostre propi mobiliari. Els participants organitzats en grups elaboraran un

moble a través de diverses operacions de desmuntatge, serrat, collat, i polit dels palets

originals. Aprenent des de les seves accions com fer una taula, un banc, o una

prestatgeria-expositor.

El mobiliari generat formarà part del material exposat al FesCamp i posteriorment restarà

al Casal com a espai d'exposició i apropiació al passadís. Al taller hi haurà els palets i

eines necessàries. Els participants han de portar martell i alicates si en disposen.

• Reciclem roba fent bosses i complements

A càrrec de Eva Sanchez Diaz. http://nuacreacions.blogspot.com.es/p/nua.html

L'objectiu del taller és donar sortida a roba que no utilitzem, aprendre a veure la roba en

desús com un material en potència per fer altres peces de vestir i objectes d’ús quotidià,

obrir la ment i despertar l’enginy.

Cada participant realitzarà individualment una transformació des d'uns pantalons, una

camisa, una samarreta infantil o d’adult, o un jersei, a una altre peça de roba com ara un

bosses de ma, una motxilla, un estoig o un coixí.

Les peces resultants seran exposades al llarg de la tarda, formant part així del les

propostes exposades al FesCamp.

Al taller hi haurà també roba en desús i el material necessari per cosir i transformar les

peces. El participant aportarà roba en desús i tisores de roba si en disposa.

Page 12: Fescamp dossier de premsa

12

• Tastets d'hort en família

A càrrec de Marta Cabré

L'objectiu del taller serà apropar-nos a l'hort des del joc. En família explorarem la diversitat

de llavors que tenim a la vora, així com els tipus de terra que trobem a l'hort de Mira-sol i la

vida que hi ha.

Prepararem planter d'hortalisses de temporada així com d'alguna planta aromàtica en

recipients reutilitzats (pots de iogurt, culs d'ampolles, etc.). Aprendrem a tenir-ne cura per

tal d'endur-nos-el a casa i que creixi.

Les famílies participants poden portar recipients de casa per elaborar el planter. Així com

també llavors per plantar o per intercanviar amb d'altres famílies.

• Dinar popular ecològic

A càrrec de Xicòria.

El migdia, tot dinant, serà l'estona per coneixe'ns, compartir les experiències viscudes amb

el FesCamp i reflexionar sobre el nostre barri i el medi ambient.

El dinar consistirà en un àpat ofert per Xicòria, un col·lectiu que produeixen horta

ecològica, fan educació socioambiental i tenen cuina mòbil. La seva cuina és a base

d'aliments ecològics, frescos i locals, cuinats a l'estil popular. Amb receptes tradicionals

d'aquí i d'altres països i receptes innovadores. El menú consistirà en amanida de

temporada amb vinagreta, paella de verdures i bolets, pa, fruita i vi. Tot cuinat al moment i

elaborat amb productes ecològics collits el dia abans als seus horts de producció ecològica

de Montblanc.

Agraïments

Agraïm la bona voluntat de tots els agents locals que han mostrat confiança en formar part

d’un projecte que a priori desconeixien, aventurant-se a oferir el seu temps i coneixement

del lloc per compartir-lo amb comissaris, veïns del barri, amistats i artistes convidats.

Page 13: Fescamp dossier de premsa

13

Algunes imatges del procés de treball entre artistes i agents

Lawu i AAVV Sant Joan de Mira-sol

Vince van Geffen i AAVV can Mates

Page 14: Fescamp dossier de premsa

14

Adolf i AVP Mas Gener

Anna Recasens i Escola Turó de Can Mates

Page 15: Fescamp dossier de premsa

15

Cristina Curto i Escola Ciutat d’Alba

Eduard Viver i Núria Benet amb Escola Catalunya