ELS ANIMALS

19
ELS ANIMALS SEGON CURS DE PRIMÀRIA ESTER CONDE VILLAR

description

SEGON CURS DE PRIMÀRIA. ELS ANIMALS. ESTER CONDE VILLAR. ANEM A ESTUDIAR:. - Què són els animals? - Com es classifiquen els animals? - Tipus d´animals: - Els mamífers - Les aus - Els peixos - Els rèptils - Els amfibis - Els insectes - Després farem algunes activitats. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ELS ANIMALS

Page 1: ELS ANIMALS

ELS ANIMALS

SEGON CURS DE PRIMÀRIA

ESTER CONDE VILLAR

Page 2: ELS ANIMALS

ANEM A ESTUDIAR:

- Què són els animals?

- Com es classifiquen els animals?

- Tipus d´animals:

- Els mamífers

- Les aus

- Els peixos

- Els rèptils

- Els amfibis

- Els insectes

- Després farem algunes activitats

Page 3: ELS ANIMALS

QUÈ SON ELS ANIMALS?

Els animals són éssers vius. Al llarg de la seua vida s´alimenten, creixen

i es reproduixen.

Page 4: ELS ANIMALS

CLASSIFICACIÓ

Els animals es poden classificar segons:

- La seva alimentació.

- La seva manera de reproduïr-se.

- Les característiques del seu cos.

Page 5: ELS ANIMALS

Segons la seua alimentació poden ser:

- Carnívors: S´alimenten de carn.

- Herbívors: S´alimenten d´herba.

- Omnívors: Menjen de tot.

Page 6: ELS ANIMALS

Segons la manera de reproduïr-se poden ser:

Vivípars: Neixen del ventre de la mare.

Ovípars: Neixen d´ous

Page 7: ELS ANIMALS

Segons les característiques del seu cos poden ser:

-Vertebrats: Tenen esquelet

- Invertebrats: No tenen esquelet

Page 8: ELS ANIMALS

ELS MAMÍFERS

- Són animals vertebrats i vivípars.

- Després de néixer mamen i s´alimenten de la llet de la mare.

- Respiren per pulmons i quasi tots tenen el cos cobert de pèl.

Veure video

Page 9: ELS ANIMALS

LES AUS

- Són animals vertebrats i ovípars.

- Tenen bec, plomes i dues ales per a volar.

- Respiren per pulmons.

Veure video

Page 10: ELS ANIMALS

ELS PEIXOS

- Són animals vertebrants i ovípars que viuen a l´aigua.

- Tenen el cos cobert d´escates i tenen aletes per a nadar.

- Respiren per brànquies.

Veure video

Page 11: ELS ANIMALS

ELS RÈPTILS

- Són animals vertebrats i ovípars.

- El cocodril o la tortuga són rèptils i tenen el cos cobert d´escates o d´una gran closca.

- Tenen les potes curtes o no en tenen, com la serp.

- Respiren per pulmons.

Veure video

Page 12: ELS ANIMALS

ELS AMFIBIS

- Són animals vertebrats i ovípars

- La granota o el gripau són amfibis. Tenen la pell humida.

- Respiren per la pell i pels pulmons

- Posen ous i de cada un d´ells naix una cria amb una forma molt diferent a la que tindrà quan siga adult.

Veure video

Page 13: ELS ANIMALS

ELS INSECTES

- Són el grup d´animals més abundant al món.

- Son vertebrats i naixen d´ous.

- Tenen sis potes i dues antenes.

- La majoria tenen dos o quatre ales; la resta no en tenen cap.

Veure video

Page 15: ELS ANIMALS

COMPROVEM EL QUE HEM APRÉS

1. Selecciona l´ opció correcta:

ovíparmamífer invertebrat

vivípar invertebrat carnívor

mamífer ovípar carnívor

Page 16: ELS ANIMALS

2. Completa:

-Els mamífers naixen del _________de la mare i els nonats s´alimenten de la __________de la mare. La pell dels mamífers està coberta de ____________.

-Els ocells naixen d´______. Tenen dues ____________ i la pell coberta de ________

- Els rèptils naixen d´__________. La seua pell està coberta d´____________

Page 17: ELS ANIMALS

3. Marca els animals que siguen vertebrets

Page 18: ELS ANIMALS

BIBLIOGRAFIA

-http://.youtube.com/

-Google imatges

-Manuals de coneixement del medi. Segon de Primària. Editorials: Vicens Vives i Santillana.

-http://www.xtec.cat/~gmedina/projecte/index.html

Page 19: ELS ANIMALS

FIN