El Meu àLbum Setmanal2

of 21 /21
El meu El meu àlbum àlbum setmanal setmanal

Embed Size (px)

Transcript of El Meu àLbum Setmanal2

Page 1: El Meu àLbum Setmanal2

El meu El meu àlbum àlbum

setmanalsetmanal

Page 2: El Meu àLbum Setmanal2

Presenta…Presenta…

Page 3: El Meu àLbum Setmanal2

Com és el meu Com és el meu barri?barri?

Page 4: El Meu àLbum Setmanal2
Page 5: El Meu àLbum Setmanal2

Què passaria si Què passaria si tornés a ploure i tornés a ploure i no parés en un no parés en un

mes?mes?

Page 6: El Meu àLbum Setmanal2
Page 7: El Meu àLbum Setmanal2

De quin color són De quin color són els dilluns?els dilluns?

Page 8: El Meu àLbum Setmanal2
Page 9: El Meu àLbum Setmanal2

Quina textura Quina textura tenen els caps de tenen els caps de

setmana?setmana?

Page 10: El Meu àLbum Setmanal2
Page 11: El Meu àLbum Setmanal2

Com és la cançó de Com és la cançó de la teva vida?la teva vida?

Page 12: El Meu àLbum Setmanal2
Page 13: El Meu àLbum Setmanal2

Què és el que més Què és el que més estimes de la estimes de la

persona que més persona que més estimes?estimes?

Page 14: El Meu àLbum Setmanal2
Page 15: El Meu àLbum Setmanal2

Com seria la postal Com seria la postal de Nadal ideal?de Nadal ideal?

Page 16: El Meu àLbum Setmanal2
Page 17: El Meu àLbum Setmanal2

Qui sóc jo?Qui sóc jo?

Page 18: El Meu àLbum Setmanal2
Page 19: El Meu àLbum Setmanal2

Si haguessis de fer Si haguessis de fer un exàmen un exàmen d’aquesta d’aquesta

assignatura…com assignatura…com seria la teva seria la teva

xuleta?xuleta?

Page 20: El Meu àLbum Setmanal2
Page 21: El Meu àLbum Setmanal2

……