El meu àlbum de viatges

of 47 /47
... ... Àlbum Àlbum de de viatges viatges

Embed Size (px)

Transcript of El meu àlbum de viatges

Page 1: El meu àlbum de viatges

. . .. . .

Àlbum Àlbum de de

viatgesviatges

Page 2: El meu àlbum de viatges

OPCIONSOPCIONS

Page 3: El meu àlbum de viatges

BARCELONABARCELONA!!

Page 4: El meu àlbum de viatges

ESTÀTUAESTÀTUADE COLOMDE COLOM

Page 5: El meu àlbum de viatges
Page 6: El meu àlbum de viatges
Page 7: El meu àlbum de viatges

GRÈCIA !GRÈCIA !

Page 8: El meu àlbum de viatges

ACRÒPOLISACRÒPOLIS

Page 9: El meu àlbum de viatges
Page 10: El meu àlbum de viatges
Page 11: El meu àlbum de viatges

NOVA NOVA YORKYORK !!

Page 12: El meu àlbum de viatges

ESTÀTUA DE ESTÀTUA DE LA LA LLIBERTATLLIBERTAT

Page 13: El meu àlbum de viatges
Page 14: El meu àlbum de viatges
Page 15: El meu àlbum de viatges

EGIPTEEGIPTE !!

Page 16: El meu àlbum de viatges

PIRÀMIDES PIRÀMIDES D’EGIPTED’EGIPTE

Page 17: El meu àlbum de viatges
Page 18: El meu àlbum de viatges
Page 19: El meu àlbum de viatges

MOSCÚMOSCÚ !!

Page 20: El meu àlbum de viatges

KREMLINKREMLIN

Page 21: El meu àlbum de viatges
Page 22: El meu àlbum de viatges
Page 23: El meu àlbum de viatges

XINA!XINA!

Page 24: El meu àlbum de viatges

MURALLA MURALLA XINAXINA

Page 25: El meu àlbum de viatges
Page 26: El meu àlbum de viatges
Page 27: El meu àlbum de viatges

PARIS!PARIS!

Page 28: El meu àlbum de viatges

TORRE TORRE EIFFELEIFFEL

Page 29: El meu àlbum de viatges
Page 30: El meu àlbum de viatges
Page 31: El meu àlbum de viatges

RIO DE RIO DE JANEIRO!JANEIRO!

Page 32: El meu àlbum de viatges

ESTADI DE ESTADI DE MARACANÀMARACANÀ

Page 33: El meu àlbum de viatges
Page 34: El meu àlbum de viatges
Page 35: El meu àlbum de viatges

ÍNDIA!ÍNDIA!

Page 36: El meu àlbum de viatges

TAJ MAHALTAJ MAHAL

Page 37: El meu àlbum de viatges
Page 38: El meu àlbum de viatges
Page 39: El meu àlbum de viatges

ROMA!ROMA!

Page 40: El meu àlbum de viatges

COLISSEUMCOLISSEUM

Page 41: El meu àlbum de viatges
Page 42: El meu àlbum de viatges
Page 43: El meu àlbum de viatges

LONDRES!LONDRES!

Page 44: El meu àlbum de viatges

BUCKHINGHAM BUCKHINGHAM PALACEPALACE

Page 45: El meu àlbum de viatges
Page 46: El meu àlbum de viatges
Page 47: El meu àlbum de viatges

BON BON VOYAGE!VOYAGE!