Coalicio Compromis - La realitat - VAL

download Coalicio Compromis - La realitat - VAL

of 12

Embed Size (px)

Transcript of Coalicio Compromis - La realitat - VAL

 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  1/12

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  2/12

  A ral dels sorprenents resultat electorals de lacoalicio COMPROMIS en les eleccionsautonomiques i municiplas del 22 de Maig de 2011,en el Grup d'Accio Valencianista hem volgutdonar a coneixer la realitat que s'amaga darrere

  d'este grup. Convenuts com estem de que el seu relatiu exit s'ha degut exclusivament ados factors: Per una banda el haver arreplegat els vots descontents del PSOE, i per atrael no haver utilisat en cap moment el seu autentic nom, BLOC, ni el seu ideari ultracatalaniste. A continuacio vos presenten un ample, contrastat i exhaustiu informe de quis i que vol realment COMPROMS.

  Coalici Comproms es un partit pancatalaniste de la Comunitat Valenciana, que estintegrada pel Bloc Nacionalista Valenci, Iniciativa del Poble Valenci i Els Verds -Esquerra Ecologista del Pas Valenci. Se cre en giner de 2010 per participarconjuntament en les eleccions autonomiques i municipals de lany 2011.

  El primer partit que hem mencionat, dels integrants, s el Bloc Nacionalista Valenci,dideologia eminentment pancatalanista, Se fund el 9 de setembre de 1997,casualment, casi un any abans de la creacio de la pancatalanista Academia Valencianade la Lengua, lAVL (16 de septembre de 1998). El seu secretari general s EnricMorera, el cual comen els seus llaos en el pancatalanisme en 1981 entrant en elPNPV (Partit Nacionalista del Pas Valenci).

  Mai la creacio duna identitat politicahavia necessitat tant recolzament dun

  partit ali al Regne de Valencia, puix, laseua ideologia ultranacionalista i

  pancatalanista, provocava que nomes certsgrupusculs caiguts en els ortodoxos

  postulats del imperialisme catal,recolzaren eixe partit. Segurament sense elrecolzament de CiU, el partit no hauriacuallat.

  Pero llunt daixo, els otorgavenmillonaries subvencions, en les que formar

  un entramat endogmic a centros culturalsanexionistes i publicitar una politicaruinosa per a la identitat valenciana. Comms avant comprovarm en les relacionsen Escola Valenciana.

  Pero retornant als origens del Bloc, nosencontrem en el partit Unitat del PobleValenci del que Enric Morera va ser

  Secretari General de les seues Juventuts.Fundat en 1982 pel Partit Nacionalista del Pas Valenci, del reconegut catalaniste

  F.de P. Burguera i lAgrupament d'Esquerres del Pas Valenci (AEPV), gruppolitic valenci surgit en 1982 desprs duna escisio del Partit Comunista del Pas

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  3/12

  Valenci, i dun grup de lultracatalaniste PSAN (Partit Socialiste dAlliberamentNacional dels Paissos Catalanas), a la que despres suniria en 1983 Esquerra Unida delPas Valenci per a les eleccions autonomiques deixe mateix any. Tot ao produi queen la seua juventut ms prematura, Enric Morera, estiguera en ple contacte en lesdiferentes corrents politiques catalanistes.

  Si haveu llegit en deteniment, el partit Agrupament dEsquerres del Pais Valencisurgi duna escisio delPSAN. Este partitrecolz en abril de 1989 la candidatura unicaa les eleccions europees impulsada pel grup terrorista Terra Lliure. Esta candidatura,denominada Catalunya Lliure ademes va rebre el recolzament, entre atres, del MDT-Front Patritic i de Maulets (organisacions independentistes de marcat carcter

  violent)

  Per tant, no nomes Enric Morera se troba marcat pel pancatalanisme, sino que ha hagutun llarc proces de fusions de diferents sectors catalanistes que han estructurat i format elcaracter de lactual Coalicio Comproms.

  Ademes, en 1990, JosepGua, s membre delComite Executiu del PSAN,el Fiscal li deman dos anysde presso per un delicte dedesordres publics. Aixina,com Josep Gua fon lautordel llibre s molt senzill,dieu-li Catalunya, en elque propon que el Regne de Valencia se denomine tambe Catalunya.

  Dit datra manera, este catalanisme indigena ha trobat en estos partits pancatalanistes udels seus instruments indispensables per a asegurar-se de la manipulacio legitima, les

  proves que ho demostren, son innegables.

  El Bloc sadscriu a la denominada "tercera via" des de que Pepa Chesa, llavorsSecretaria dOrganisacio, firmara en 1994 la Convergencia Valenciana, junt aRafael Blasco (PSI) i Vicente Ferrer (UV), reivindicant supostament un major

  protagonisme del Poble Valenci en el lambit espanyol i en una Europa dels poblesunida, confederal, democrtica i plural. Encara que en realitat no siga ms que atra

  forma de despersonalisacio i sucursalisme cap a Catalunya.Plantejament este que Jordi Pujol destap en el Congres dels Diputats el 19/07/1978,demanant tambe que se pugueren federar les regiones entre si, en base de la seuaidentitat cultural i lingistica. Una nova mostra de que els postulats pancatalanistesoriginaris foren absorbits per este partit en qualsevol de les seues facetes.

  Tots estos discursos imperialistes se troben reflexats, aixo si, baix una retorica tipicacatalanista, en els estatuts del Bloc, els quals destapen la intencionalitat deste partit alacceptar una anexio a Catalunya "Lassoliment de la plena sobirania nacional del

  poble valenci i la seua plasmaci legal mitjanant una Constituci valenciana que

  contemple la possibilitat duna associaci poltica amb els pasos amb els qualscompartim una mateixa llengua, cultura i histria."

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_d'Alliberament_Nacional_dels_Pa%C3%AFsos_Catalanshttp://es.wikipedia.org/wiki/Partit_Socialista_d'Alliberament_Nacional_dels_Pa%C3%AFsos_Catalans
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  4/12

  Atre partit integrant del entramatpancatalaniste de Coalicio Compromis,s Iniciativa, partit que reconeix els"Pasos Catalans" i treballa per enfortir

  els vinculs entre les autonomies que elsformarien (Catalunya, Arago, Balears iValencia):La fundaci d'ICV coordina

  partits afins amb sensibilitat nacional.

  Per eixemple L'esquerra verda que

  enforteix vincles als Pasos Catalans (Notcia - ALIANA ENTRE ELSECOSOCIALISTES)

  Estes tesis pancatalanistes se remonten als prehistorics postulats per al nacionalismecatal de principis del sigle XX, nacionalisme que reconeixia, entre atres barbaritats, laraa catalana. Pero centrant-nos en el llibre titulat "La Nacionalitat Catalana", deEnric Prat de la Riba en 1906, podriem decir que eixos postulats troglodites continuenvigents en ple sigle XXI, definint el Federalisme com a nexe dunio i la Llengua i laCultura com raons basiques constitutives de la Nacio (Catalana), atra mostra delgran amor i respecte que tenen estos nacionalismes, presents en lactualitat baixatras sigles, a la cultura i llengua valenciana.

  La obsesio present en ells dencumbrar el catal a la categoria de la LlenguaValenciana, i rebaixar esta a un simple dialecte, els porta a escriure autentiquesdeclaracions de guerra, cultural, als territoris que ells somien controlar, seguint en elllibro de Prat de la Riba podemo llegir: Ya es afirmacio de la personalitat catalana,que no acabe en les fronteres de la vella provincia nostra, sino que sexten terres ms

  alla, hasta tocar les palmeres de Murcia i travesant el mar, florix en les illes de

  Mallorca () No tenim un nom comu; fem com els inglesos i la seua Gran Bretanya,

  flor dun imperi a punt dobrir-se; parlem de la Catalunya Gran, que no es nomes el

  Principat sol, ni Mallorca ni el Rossello, i tots a la vegada ()I per a portar avantesta filosofia, hi ha que dominar per la fora de la cultura, servida i sostinguda per la

  fora material; s limperialisme modern, limperialisme integral, el de les grans

  raes fortes dara () Per la unitat de la llengua aplegarm a la unitat politica.

  Pero si tenim que remarcar una frase, sense dubte s esta, puix tots coneguem les altesdossis insanes de nacionalisme presents en Catalunya, i que estan tenint conseqencies:

  "...Limperialisme s fill natural del nacionalisme. Quan este se troba exultant dins

  de les seues fronteres se desborda inundant les terres venes".

  Esta apologiaa pancatalanista no fon en balde, Jordi Pujol, el politic que com indicCsar Vidal, de chiquet, fon a un colege alemany durant lepoca delIII Reich. El diariAVUI del 27/03/1980 recolli les segents declaracions de Jordi Pujol: "Si aplegue a

  ser president de la Generalitat, vullc portar a esta lespirit de patriotisme ardent del

  president Maci i el pragmatisme de Prat de la Riba en la construccio metodica de

  Catalunya.

  Al mes segent, Jordi Pujol va ser nomenat president de la Generalitat Catalana baix elpartit CiU, si, el que colabor en Unitat del Poble Valenci.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://www.iniciativapv.org/iniciativa/noticia/1853http://www.iniciativapv.org/iniciativa/noticia/1853http://www.youtube.com/watch?v=93XtCJ1lcE4http://www.iniciativapv.org/iniciativa/noticia/1853http://www.iniciativapv.org/iniciativa/noticia/1853http://www.youtube.com/watch?v=93XtCJ1lcE4
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  5/12

  FrancescMaci, va ser atre politic de tesis pancatalanistes, que li servi dinspiracio aJordi Pujol i que ocup la presidencia del nou partit "Federacio Democratica deCatalunya", fundat en 1919 i que dia lo segent: "El partit no reconeix com verdaderslos llimits de la nacionalitat catalana, les territoris de les actuals provincies de

  Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, sino que considera que est formada per totsels territoris de llengua catalana, es dir, els valencians i balears, entre atres..."

  De discursos com este han anat naixquent partits subordinats a ells i destrictaobediencia als interessos i estrategies de Catalunya.

  Destes afirmacions, naixen inquietants flecs en els que se troba totalment identificat el partit catalaniste BLOC, recolzant tot tipo dactes pro Pasos CatalansAnnanoticies.com

  Com testic del nacionalisme radicalcatal i partit pancatalaniste, recull

  el discurs de CiU i defen plenamentla catalanisacio de la LlenguaValenciana a travs de lacademiacreada per Jordi Pujol, Aznar iZaplana, lAVL.

  En que finalitat simplantlacademia AVL des de Catalunya?

  Un partit creat baix lobedienciaestricta de Catalunya, com elBLOC, no cuallaria en una societat

  conscient de les seues rals i de sa cultura, per aixo, imposaren est ent, que baix eldiscurs de normalisar la llengua, supon una fase ms en el proyecte dingenieria socialgestat des de Catalunya en el que difondre el catal en totes las facetes socialsaixo si,apelant al terme normalisacio, terme molt ms indirecte i afable.

  Una estrategia ya posada en escena pel nazisme, com aixina ho atestigua "El Diari deGoebbels": (Text datat el 12 de febrero de 1942): "He dado instrucciones para quenuestro Ministerio prepare diccionarios con destino a las regiones ocupadas, dondehay que ensear y difundir el alemn. Tienen, por encima de todo, que incluir una

  terminologa conforme a nuestra moderna concepcin del estado. Deben comprendertambin aquellas palabras que expresan nuestro dogmatismo poltico. Es una formaindirecta de propaganda de la que espero, a la larga, los mejores frutos".

  El parraf "incloure una terminologia conforme a nostra moderna concepcio delestat", s totalment extrapolable a la deriva catalanista que pren la Llengua

  Valenciana despre de la inclussio de lAVL per a la concepcio del futur "Pais

  Valenci" dins duna estructura federal de "Pasos Catalans".

  Este punt de la "Normalisacio, realment, catalanisacio de la llengua" s el majoranhel des dels inicis del pancatalanisme, a pesar de contar en el rebuig de la practica

  totalitat dhabitants del Regne de Valencia.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://annanoticies.com/2009/04/07/vicent-sanchez-secretari-general-del-bloc-jove-ha-confirmat-hui-que-la-seua-organitzacio-convoca-i-participara-en-la-manifestacio-que-amb-el-lema-per-la-llibertat-dels-paisos-catalans-ha-organitzat-le/http://www.elpalleter.com/actualitat/opinions/noticies/2008/locrit130109.htmlhttp://www.elpalleter.com/actualitat/opinions/noticies/2008/locrit130109.htmlhttp://annanoticies.com/2009/04/07/vicent-sanchez-secretari-general-del-bloc-jove-ha-confirmat-hui-que-la-seua-organitzacio-convoca-i-participara-en-la-manifestacio-que-amb-el-lema-per-la-llibertat-dels-paisos-catalans-ha-organitzat-le/http://www.elpalleter.com/actualitat/opinions/noticies/2008/locrit130109.htmlhttp://www.elpalleter.com/actualitat/opinions/noticies/2008/locrit130109.html
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  6/12

  En este proces que ells consideren normalisacio de la llengua, deixen totalmentapartats, en una corrent negacionista, els estudis i gramatiques deminents filolecs comel Pare Fullana, o les normes del consens, creades per i per als valencians, senseintromissions, com sn les Normes dEl Puig, puix com be va dirHanah Arendt enLos orgenes del totalitarismo, considera a aquells que pensen com ells com

  superflus, imprescindibles

  Encara aixina, baix este victimisme catalanista de normalisar la llengua per a la seuasupervivencia la llengua se troba castellanisada, s necessari una unitatllingistica se realisa u dels majors atacs i menyspreus a la cultura valenciana, mentresconsideren que els valencianistes que defenen la llengua valenciana front aintromissions datres territoris com espanyolistes que atenten contra Catalunya,charnegos etc. Un discurs repetit freqentment als escolars en els coleges, comrecurs per a aplegar a sers innocents en els que crear una futura massa social en unsentiment dodi a Espanya.

  Este sistema pancatalanista deliminacio datres llenges que no siguen la catalana, hasigut recorregut des del primer moment pels diferents partits que han format el Bloc,actualment adscrit a Coalicio Compromis, com se pot observar en la seua pagina web,Garantir una poltica transversal de normalitzaci lingstica i ampliar el seu mbitda actuaci, no limitant-la a leducaci i la cultura. Punt 8 del progama de Coalicio-Compromis

  Realisant una sintesis de lestratagema que estn intentant consolidar, nos encontremque, per una part, mantenen el control cultural del poble valenci per part dentitatscatalanistes, apoyant a lAVL (Academia Valenciana de la Llengua), potenciant elssistemes de normalisacio que foren a la infancia valenciana a absorbir eixosleitmotivs, infancia que al aplegar a la majoria dedat se sentir representada pelsestatuts del Bloc- Coalicio Compromis.

  Est intent de consolidacin duna corrent catalanista -imperialista- en el context dunasocietat desinformada ha contribuit, sense dubte algun, a generar este contagios clima deultranacionalisme i vergonyosa resignacio davant els continus atacs que patim cap anostra identitat, heretada pel Bloc-Compromis encarregat destablir una pantalladenmascarament dinteressos i conflictes llingistics resultat de pactes i conveniencies

  politiques, en els que aletargar i anestesiar la realitat valenciana.

  Els companyers de viage que ha tingut el Blocdurant sa vida tambe sn dignes de mencio, en leseleccions de 2004 per al Parlament Europeu, elBloc se present dins de la Coalicio Galeusca-Pueblos de Europa, conformat per Convergenciai Uni (CIU), Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) i elPSM - Entesa Nacionalista (PSM-EN). En laComunitat Valenciana Galeusca va obtindre19.627 votos (1,12%).

  Tots i cada u destos partits han tingut a lo llarc de la seua historia clars i continus

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://coaliciocompromis.net/programa-2011-2015/honestedat-transparencia-i-servei-a-la-ciutadania/8-mes-autogovern-mes-valencianisme/http://coaliciocompromis.net/programa-2011-2015/honestedat-transparencia-i-servei-a-la-ciutadania/8-mes-autogovern-mes-valencianisme/http://coaliciocompromis.net/programa-2011-2015/honestedat-transparencia-i-servei-a-la-ciutadania/8-mes-autogovern-mes-valencianisme/http://coaliciocompromis.net/programa-2011-2015/honestedat-transparencia-i-servei-a-la-ciutadania/8-mes-autogovern-mes-valencianisme/
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  7/12

  guinys a lultranacionalisme. El 30-01-2008, el grup politico BNG se neg a realisaruna condena del regim nazi.La Rosa Blanca felicita a Anxo Quintana y al BNG en el75 Aniversario de la llegada de Hitler al poder - Libertad Digital Ao provoc que el

  portaveu de la Plataforma La Rosa Blanca, Alejandro Campoy declarara:

  "Esta posicin demaggica y ofensiva para la dignidad humana pone de relieve que elBNG y los partidos de similar talante que existen hoy en Espaa comparten una

  cierta afinidad de fondo con el nacional socialismo alemn. Por eso nos permitimoshacerles llegar nuestra ms sincera felicitacin ante la infausta conmemoracin de los75 aos de la subida de Adolf Hitler al poder en Alemania. Suponemos que la fecha

  ser de su agrado, a tenor de los ltimos acontecimientos"

  Latre partit en el que form coalicio s EAJ-PNV, el qual est present en la webNazi.org: Nationalist News Network

  (Image de la pagina inicial del lloc Nazi.org, capturada fa nomes uns instants. Alesquerra, en el lateral, pot observar-se que banner o enlla apareix en segon posicio:u del Partit Nacionalista Basc).

  Enric Morera, el candidat de la Coalicio Compromis (Bloc-Iniciativa-Els Verds) a lapresidencia de la Generalitat Valenciana, hereder, com ya hem demostrat, de les tesiscatalanistes ms recalcitrants i del antic regim pancatalanista, acudix en asiduitat cada11 de Septiembre a les "Diades de Catalunya" per a fer-se la foto en CiU en un acteen el que se proferixen tot tipo de proclames imperialistes a favor dels "Pasos Catalans"e insultants per a la identitat i cultura valenciana.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-rosa-blanca-felicita-a-anxo-quintana-y-al-bng-en-el-75-aniversario-de-la-llegada-de-hitler-al-poder-1276322467/http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-rosa-blanca-felicita-a-anxo-quintana-y-al-bng-en-el-75-aniversario-de-la-llegada-de-hitler-al-poder-1276322467/http://www.nazi.org/http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-rosa-blanca-felicita-a-anxo-quintana-y-al-bng-en-el-75-aniversario-de-la-llegada-de-hitler-al-poder-1276322467/http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-rosa-blanca-felicita-a-anxo-quintana-y-al-bng-en-el-75-aniversario-de-la-llegada-de-hitler-al-poder-1276322467/http://www.nazi.org/
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  8/12

  Coalicio Compromis t com objetiu, i especialment des de que el 9 de Octubre de 2008

  los JERPV despenjaren una bandera estelada imperialista denormes dimensions exigintun pais independent des del balco dIntesindical, prendre els 9 dOctubre pel mati enla provesso i per la vesprada, en la que finalment se lleven la carassa i deixen lessenyeres en casa per a unir-se a la manifestacio, en la mateixa pancarta, el lema de laqual s Som Pas Valenci, tenim dret a decidir.

  Les analogies que se poden establir entre el partit Coalicio-Compromis i elnacionalisme catal ms radical sn evidents. La primera delles lacabem de nomenar,acodir a la manifestacio catalanista baix el lema Som Pas Valenci, tenim dret adecidir No vos resulta similar a la campanya promoguda en Catalunya per sectors

  nacionalistes de Nosaltres decidim, som una nacio? Per al que no ho tingasuficientment clar, o estiga en una corrent negacionista provocada pels mijos dedesinformacio, nomes nos cal en mirar la pancarta que port el Bloc el 9 dOctubre delany passat:

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://3.bp.blogspot.com/_B04Ix1dx35k/SO79iikgmRI/AAAAAAAAAAk/XEpoNsiM3fE/s1600-h/IMG_1238.JPGhttp://3.bp.blogspot.com/_B04Ix1dx35k/SO79iikgmRI/AAAAAAAAAAk/XEpoNsiM3fE/s1600-h/IMG_1238.JPGhttp://3.bp.blogspot.com/_B04Ix1dx35k/SO79iikgmRI/AAAAAAAAAAk/XEpoNsiM3fE/s1600-h/IMG_1238.JPGhttp://3.bp.blogspot.com/_B04Ix1dx35k/SO79iikgmRI/AAAAAAAAAAk/XEpoNsiM3fE/s1600-h/IMG_1238.JPG
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  9/12

  Las proves sn ms que evidents, encara aixina atres ms recents atestigen quina s laintencionalitat dEnric Morera i Mnica Oltra, maxims representants del partitCoalicio-Compromis, els quals acodiren a la presentacio del llibre antivalencianista

  "Noves glories a Espanya", yavos podeu imaginar en el titulun llibre lautor del qual s elcorreligionari Vicent Flor (ExPresident de les JoventutsdUnio Valenciana, i ex

  colaborador del GAV enmultitut daccions decarrer), un llibre on se realisauna deformacio conceptualdels valors valencianistes enels que intentar ridiculizar-los,i llegitimar noves tesis

  pancatalanistes que ell, i el partit Coalicio Compromispropugnen.

  Como no podia ser datraforma, Vicent Flor, forma partdel sequit daduladors de laCatalunya imperialista, iacodix, com realisa Enric

  Morera a rendir pleitesia a la Diada en la que tampoc podia faltar la seua pegatina deSom una nacio:

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  10/12

  Per si lautor i els convidats no delaten suficientment la ideologia pancatalanista delllibre, leditorial que lha publicat, t entre els seus objectius, com la propia web

  proclama el de "estimulem la vida intel.lectual dels Paisos Catalans"

  La faena en la difussio de tot contingut catalanista en la Comunitat Valenciana tambe setroba provada per lexigencia que feu a Fabra per a que anulara els expedientssancionadors

  contra ACPV despres dhaver estar emitint ilegalment durant 25anys TV3. Europapress 20-Agosto-2011.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://www.vozbcn.com/2011/02/18/58933/accio-cultural-emitir-tv3/http://www.vozbcn.com/2011/02/18/58933/accio-cultural-emitir-tv3/http://www.vozbcn.com/2011/02/18/58933/accio-cultural-emitir-tv3/http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-morera-insta-fabra-pasar-pagina-epoca-terror-camps-le-pide-anule-expedientes-contra-acpv-20110820150351.htmlhttp://www.vozbcn.com/2011/02/18/58933/accio-cultural-emitir-tv3/http://www.vozbcn.com/2011/02/18/58933/accio-cultural-emitir-tv3/http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-morera-insta-fabra-pasar-pagina-epoca-terror-camps-le-pide-anule-expedientes-contra-acpv-20110820150351.html
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  11/12

  ACPV,lentitat ultrasubvencionada per Catalunya per a difondre el pancatalanisme en Valencia, ennomes 10 anys va rebre ms de 17

  millons deuros en subvencions, enels que organisen actes com elsCorrellengua, una iniciativa demarcat sesg politic, elCorrellengua proclama en el seumanifest un esclaridor Vixquenels Pasos Catalans lliures.

  Atra forma de subvencio que poseixesta entitat pancatalanista s en la venda darchius, com el que intentaren vendre a Elig

  per 375.000 y que, com desvel ABC el 26 de febrer de 2010, conte abundant

  documentacie sobre la banda terrorista ETA i el seu entorn, des dactes fundacionals adoctrina ideologica.

  I en la mateixa semana, de nou, se pot parlar dETA i Comproms, pero estavegada, on els cachorros de Comproms acodiren, a lo que alguns mijos de comunicacio

  calificaren de OrgiaProetarra. Un acte celebrat enla Universitat Catalana dEstiu,on entre els diferents ponents enella, se pogue escoltar

  barbaritats de tot tipo como:

  El lder del PSAN y socio deSolidaritat, Josep Guia, pide a

  ETA que no se disuelva, yMartin Garitano (Bildu)considera que los atentadoscometidos por la banda asesinaen Catalua fueron ms queun error.

  Comproms, no podia faltar a esta cita, i Mireia Moll i Fran Ferri acodieren com

  a representacio del partit, on compartiren lloc per a donar les seues ponencies junt enel Diputat de Bildu Martn Garitano, el qual, defen els pressos dETA i demanen el fi ala seua dispersio.

  Per tots s sabut que no hi ha conflicte ms corrosiu, destructor, que aquell que signorao sinvisibilisa. Qui no ha vist un pan/catalaniste negant que existix una destruccio dela cultura valenciana per a la posterior anexio territorial? Que tot aixo era mentira? Talvolta apelen a s una invencio del blaverisme. Ya sabem perque ho neguen, perqueCoalicio-Compromis t una doble cara.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -

  http://www.vozbcn.com/2010/08/02/27969/eliseu-climent-vende-libreria/http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/20110531/comunidad-valencia/abcp-elche-anulara-compra-archivo-20110531.htmlhttp://www.abc.es/20110531/comunidad-valencia/abcp-elche-anulara-compra-archivo-20110531.htmlhttp://www.vozbcn.com/2011/08/19/83450/orgia-proetarra-universidad-catalana/http://www.vozbcn.com/2011/08/19/83450/orgia-proetarra-universidad-catalana/http://www.rtve.es/noticias/20110801/diputado-bildu-martin-garitano-aprovecha-fiesta-loyola-para-defender-presos-eta/451505.shtmlhttp://www.rtve.es/noticias/20110801/diputado-bildu-martin-garitano-aprovecha-fiesta-loyola-para-defender-presos-eta/451505.shtmlhttp://www.vozbcn.com/2010/08/02/27969/eliseu-climent-vende-libreria/http://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/hemeroteca/historico-28-09-2007/abc/Valencia/ayuntamientos-socialistas-patrocinan-una-campa%C3%B1a-que-aboga-por-la-independencia_164997615886.htmlhttp://www.abc.es/20110531/comunidad-valencia/abcp-elche-anulara-compra-archivo-20110531.htmlhttp://www.abc.es/20110531/comunidad-valencia/abcp-elche-anulara-compra-archivo-20110531.htmlhttp://www.vozbcn.com/2011/08/19/83450/orgia-proetarra-universidad-catalana/http://www.vozbcn.com/2011/08/19/83450/orgia-proetarra-universidad-catalana/http://www.rtve.es/noticias/20110801/diputado-bildu-martin-garitano-aprovecha-fiesta-loyola-para-defender-presos-eta/451505.shtmlhttp://www.rtve.es/noticias/20110801/diputado-bildu-martin-garitano-aprovecha-fiesta-loyola-para-defender-presos-eta/451505.shtml
 • 8/3/2019 Coalicio Compromis - La realitat - VAL

  12/12

  Per a finalisar, mos agradaria remarcar la frase de Vicente Ramos, Doctor en Filosofia iLletres, que en el seu llibre Pancatalanisme entre valencians describi que patimuna: invasio catalanisant, terrible i sinuosa que, fomentada desde fora i des de dins,intenta corroure la sustancia historica de la personalita valenciana, en gravissim perilldaniquilament.

  En tot ao, des d'el GAV hem volgut deixar clar qui son estos llops pancatalanistesdisfrassats en pell de borrego progressiste. Ara que ya hem demostrat qui esta darrere deCompromis, que mai mes el catalanisme radical puga enganyar a ningu en les seuesmentires. Votar Compromis, es votar Bloc i s votar als enemics de la Cultura, laPersonalitat i la Llengua Valenciana.

  - GRUP DACCIO VALENCIANISTA -