Celsona 644

56

description

Divendres, 6 de novembre de 2009

Transcript of Celsona 644

Page 1: Celsona 644
Page 2: Celsona 644

� 644 - Divendres, 6-11-2009

Solsona Ramon Estany

Amb els vots favorables dels membres de l’equip de govern i els vots en contra de l’oposició, el Ple muni-cipal de Solsona ha aprovat l’actualització de la taxa del servei d’abastament d’aigua per al 2010. El preu s’apujarà entre un 8,5 i un 14,5 per cent respecte l’exercici vigent, en funció de la quantitat d’aigua que es consumeix.

La quota fixa del servei serà de 3,21 euros mensuals, als quals se sumarà 0,169 euros per als abo-nats que consumeixin fins a 6 metres cúbics (primer tram); 0,326 per als abonats de 6 a 18 metres cúbics (segon tram), i 0,599 per a aquells el consum dels quals excedeixi dels 18 metres cúbics al mes (tercer tram). Aquesta revisió correspon a l’aplicació del pla tarifari plurianual aprovat l’any passat i autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya.

El regidor delegat de l’àrea, Martí Abella, va defensar que el pla plurianual té la finalitat que “el servei sigui capaç de finançar el desenvolupament de les actuacions de renovació de la xarxa que s’han d’executar per prestar l’abastament el millor possible”. Abella va admetre que l’executiu municipal és conscient que amb la situació econòmica actual s’hauria pogut plantejar la possibilitat de congelar la taxa. No obstant això, “la xarxa continua requerint inversions constants”, va assenyalar. I “és una de les nostres obligacions com a gestors municipals donar resposta a les necessitats de manteniment” d’aquesta infraestructura. En qualsevol cas, el preu de l’aigua a Solsona per a l’any que ve continuarà sent inferior al de municipis de

L’Ajuntament solsoní revisa la taxa d’aigua d’acord amb el pla tarifari plurianual previst fins al 2012

Solsona apujarà l'aigua entre un 8'5 i un 14'5%Comparativament, el preu de l’aigua a Solsona continua sent inferior al de municipis similars

dimensions similars, com Berga, Cardona, Súria i Sant Joan de Vilatorrada.

El grup de Convergència i Unió va argumentar el seu vot en contra de l’actualització d’aquest tribut “per coherència amb el posicionament adoptat en el plenari sobre la revisió de les ordenances fiscals”, segons va afirmar el seu portaveu, Jordi Riart. Així mateix, l’oposició va proposar congelar aquesta taxa un any en considerar que no s’havia exercit la despesa valorada en el pla plurianual en concepte de personal.

Abella va assegurar, però, que els costos de personal que es programen en el pla no són nous, sinó que són reals. I va dir que “políticament no hem de discutir una proposta que ve planificada des d’Intervenció”, ja que “no s’ha dissenyat segons uns criteris polítics, sinó administratius”.

Moment de la votació de les taxes de l'aigua

La Barra del Mia

Page 3: Celsona 644

�644 - Divendres, 6-11-2009

Els treballs d’urbanització de l’avinguda Sant Jordi de Solsona es troben ja en la fase final, a l’espera de completar els últims retocs del projecte. En les properes setmanes l’empresa encarregada de l’obra, GrupMas Constructors, acabarà d’instal.lar l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, l’arbrat i la vegetació i es ressenyalitzaran de nou tots els carrers. Un cop completats aquests treballs, que el consistori confia que no s’allarguin més enllà d’un mes, es donarà per acabada una de les obres que més polèmica ha generat en els darrers anys a Solsona, amb durs enfrontaments entre el consistori i els veïns de la zona durant la passada legislatura.

Aquesta setmana s’han completat ja els treballs d’asfaltat dels vials, que comprenen l’avinguda Sant Jordi, el carrer Ge-neral Tristany i un tram del carrer Domènech Costa i Bofarull, i s’ha col.locat el paviment de les voreres. El projecte, realitzat pel serveis tècnics municipals, ha permès urbanitzar un espai d’11.500 metres quadrats i ha tingut un cost d’1 milió d’euros.

Un cop acabada, l’avinguda Sant Jordi tindrà una cal-çada de 6 metres i mig d’amplada habilitada en els dos sentits de la marxa i un passeig per a vianants amb una amplada de 8 metres i mig. A més, s’han habilitat diverses places d’aparca-ment entre la calçada i el passeig i s’han col.locat tres passos a nivell de vianants per reduir la velocitat de pas dels vehicles i afavorir la seguretat i la mobilitat dels vianants. Al llarg de tot el vial s’hi plantaran arbres i s’hi instal.laran bancs i petites illes enjardinades. Pel que fa al carrer Tristany, es construirà una calçada de 6 metres, mentre que la vorera, situada a les dues bandes, serà de 2 metres cadascuna. El vial tindrà una sola direcció desembocant el trànsit provinent de la pujada del Seminari cap a l’avinguda Sant Jordi. L’Ajuntament de Solsona confia que l’adequació de l’entorn i les mesures de reordenament del trànsit en aquest sector permeti millorar la circulació en aquesta zona de la ciutat.

A més, les obres han servit per remodelar la xarxa de serveis de la zona. Així, s’han substitut les velles canonades de ciment del clavegueram per tubs de plàstic, s’ha separat la xarxa

Les obres de l’avinguda Sant Jordi encaren la recta finalLa via s’obrirà al trànsit en les properes setmanes

un cop s’hagin completat els últims detalls i ressenyalitzat els vials

Les obres han permès urbanitzar un sector d’11 metres quadrats i han tingut un cost d’1 milió d’euros que han aportat l’Ajuntament i els veïns de la zona

Detall de les illes ajardinadesEl carrer General Tristany serà d'un sol sentit amb espai habilitat per aparcament

Detall del passeig - de 8 metres i mig d'amplada - que hi haurà al llarg de l'avinguda Sant Jordi

d’aigües residuals i pluvials, s’ha preparat la xarxa pel pas de les canonades del gas i es col.locarà un asfalt especial que redueix el soroll del pas dels vehicles. A més, s’ha aprofitat el projecte per instal.lar una nova canonada d’aigua -no prevista inicialment- amb l’objectiu de millorar l’abastament a la zona de Cal Dot i Cal Llarg. La construcció d’aquesta infrastructura ha estat la responsable de l’allargament de les obres que tenien un termini d’execució de 6 mesos i havien de concloure el passat mes d’agost.

El consistori solsoní espera que el final de les obres permeti completar un projecte llargament esperat i que dotarà la ciutat d’un espai obert al lleure dels ciutadans i que millorarà la qualitat de vida dels veïns. Per al regidor d’Urbanisme de Solsona, Martí Abella, aquesta ha estat “una obra complexa, precisament perquè aportarà una important transformació urbana i social a tota la zona”. Abella ha avançat també que, en principi, l’Ajuntament no té la intenció de fer cap acte d’inauguració de les obres. Pel que fa als costos l’Ajuntament n’assumirà el 30% de la inversió -el 20% en el cas del carrer del General Tristany- a més dels costos en concepte d’urbanització del passeig.

Solsona Josep M. Montaner i Reig

Page 4: Celsona 644

� 644 - Divendres, 6-11-2009

L’Ajuntament de Solsona confia iniciar abans de final d’any les obres de construcció de la biblioteca comarcal i de remodelació del carrer de la Regata i un tram del dels Dominics. El Ple municipal va aprovar per unanimitat l’adjudicació definitiva de totes dues actuacions del Pla d’intervenció integral del nucli antic. Amb aquestes dues intervencions es farà un salt important en el desplegament del Pla de barris.

La construcció de la biblioteca comarcal l’exe-cutarà la firma Constructora de Solsona per l’import de 2,3 milions d’euros i en un termini de 21 mesos. Durant el període d’informació pública de l’acord d’adjudicació provisional es van presentar dues al·legacions per part de les empreses Cissa i Rehabitec Lleida. Però un cop examinada la documentació, l’informe de secretaria i el dels serveis tècnics municipals, el plenari va acordar desestimar les al·legacions i ratificar l’adjudicació a Constructora de Solsona.

“No hi ha cap més justificació que la pura-ment tècnica”, va destacar el regidor d’Urbanisme i alcalde accidental, Martí Abella –Xavier Jounou no va poder ser present a la sessió per motius de salut. “No és la funció dels polítics entrar en disquisicions de caràcter tècnic”. Abella va recordar que l’avaluació realitzada per l’arquitecta responsable del projecte de la biblioteca es fonamenta en “el coneixement profund de les característiques de l’obra i dels condicionants que planteja”.

Per la seva banda, i en la mateixa línia que l’executiu municipal, el portaveu del grup de CiU, Jordi Riart, va argumen-tar el posicionament de la seva formació d’acord amb la decisió presa en el si de la mesa de contractació: “hi vam assumir el criteri de l’equip tècnic”.

En el cas del carrer de la Regata, Construccions Mangas i Fills serà l’empresa encarregada de realitzar les obres. Ho farà en un termini de 6 mesos i mig, i pel preu de 645.350 euros. Basant-se també en l’informe tècnic corresponent, els mem-

El consistori solsoní adjudica definitivament les obres de la biblioteca i el carrer de la Regata

Preveuen començar els treballs abans de final d’any

Vista i plànol de la Biblioteca

Plànol i situació del Carrer Regata

Solsona Ramon Estany

bres de la corporació municipal van desestimar també l’única al·legació que es va presentar durant el període d’informació pública de l’acord d’adjudicació provisional.

Page 5: Celsona 644

�644 - Divendres, 6-11-2009

Page 6: Celsona 644

� 644 - Divendres, 6-11-2009

Solsona Ajuntament de Solsona

S’incrementa en un 32% l’ús de la deixalleria municipal de Solsona

En canvi, es redueix en més del 37% l’abandonament de residus a la porta de les instal·lacions

Entre els mesos de gener i setembre de 2009 s’han registrat un total de 4.064 entrades a la deixalleria municipal de Solsona, una xifra que representa un increment del 31,7 per cent respecte el mateix període de l’any passat. Així mateix, hi ha hagut un 37,25 per cent menys d’abandonaments de residus a la porta de les instal·lacions.

La regidoria de Medi Ambient atribueix aquestes ten-dències, que reflecteixen un ús més eficient de la planta, a les obres de condicionament de les instal·lacions, inaugurades el mes de juny de l’any passat, i la campanya de difusió paral·lela que es va dur a terme des de l’Ajuntament i la Fundació Volem Feina, encarregada de la gestió.

Les entrades que hi fan els particulars han passat de 1.858 de gener a setembre de 2008 a 2.477 el mateix període del 2009, fet que suposa un augment del 33,3 per cent, i un increment del 73,7 per cent respecte del 2007. Aquestes diferències encara s’accentuen més en l’àmbit dels grans generadors de residus, com comerços i oficines. En aquest cas, la deixalleria ha registrat els primers nou mesos de l’any un total de 1.218 entrades, un 51,5 més que el 2008 i un 112,56 per cent més respecte el 2007.

Part de les obres que es van dur a terme l’any passat van consistir a facilitar l’ús de la planta per part dels usuaris a partir de la senyalització interior de cada espai. Els treballs també van comportar l’ampliació de la zona de recollida de residus en 400 metres quadrats, l’eixamplament de l’espai cobert per a treballs de desballestament, l’obertura de dos accessos per a cotxes i vehicles pesants, així com l’adquisició de contenidors de més capacitat i d’un contenidor autocompactador. Aquestes actuacions van tenir un cost de 193.000 euros, per al qual el consistori va rebre una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya.

Projecte d’educació ambiental

D’altra banda durant aquest curs es durà a terme un projecte d’educació ambiental impulsat per la regidoria de Medi

La deixalleria municipal es va condicionar l’any passat

Ambient amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Solsonès. Hi participaran uns 400 alumnes de tercer a sisè de primària de les escoles Setelsis, Arrels i la ZER del Solsonès. L’activitat formativa començarà en una illa de contenidors de la via pública i continuarà amb un taller a la deixalleria, acompanyat de material didàctic.

Aquestes instal·lacions municipals, ubicades al polígon de la Vinya del Teuler, a la partida de Sant Honorat, estan obertes al públic els dilluns de 10 a 1 i de 4 a 6, i de dimarts a dissabte, de 9 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7. Els residus han de ser dipositats directament pels usuaris i de manera selectiva als contenidors específics. El seu ús és gratuït.

A la deixalleria s’hi poden portar residus especials, com vernissos, dissolvents, fluorescents, bombetes, piles o aparells electrònics, i residus que es poden valoritzar, com aparells voluminosos, caixes de cartró, olis de cuina, ampolles de cava, ferralla electrònica, envasos, fusta i restes de poda, entre d’altres.

Page 7: Celsona 644

�644 - Divendres, 6-11-2009

Page 8: Celsona 644

� 644 - Divendres, 6-11-2009

El conseller Baltasar inaugura la nova depuradoraLes obres han tingut un cost superior als 6,2 milions d’euros, finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea

S’amplia la capacitat de tractament i es millora la qualitatde l’aigua que es retornarà al riu Negre, afluent del Cardener

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, acompa-nyat per l’alcalde accidental de Solsona, Martí Abella; l’alcalde d’Olius, Ramon Sala; el president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure; i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Manuel Hernández, va inaugurar divendres passat les obres de la nova depuradora del mu-nicipi. Aquesta actuació ha tingut un cost superior als 6,2 milions d’euros, finançats en un 85% pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, i permet ampliar la capacitat de tractament de la planta i alhora aportar aigua tractada de millor qualitat al riu Negre, afluent del Cardener.

Les obres han consistit en la construcció d’una nova depuradora amb tractament biològic i reducció de nutrients que millorarà el sanejament de les locali-tats de Solsona i Olius.

La nova planta, que passa a tenir una capacitat de tractament de 6.275 m3/dia, equivalent a una població de 25.100 habitants, s’ha construït en el mateix indret on hi havia la primera llacuna ai-rejada de la depuradora existent, fins ara en servei, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte ambiental, visual i acústic. D’aquesta manera, tampoc no ha calgut modificar el sistema de col·lectors, tot i que la xarxa ha quedat àmpliament incre-mentada amb els nous trams construïts.

En aquests moments, ja s’han adjudicat les obres per reconvertir la resta de llacunes existents en un tractament terciari naturalitzat.

Sense impacte atmosfèricLes noves instal·lacions no suposa-

ran cap tipus d’impacte, ni atmosfèric, ni acústic, ni visual. La principal caracterís-tica de les instal·lacions que s’inauguren és el tractament biològic de les aigües, consistent en l’aireig prolongat amb un procés de nitrificació i desnitrificació i l’eliminació del fòsfor per precipitació simultània. A grans trets, aquest sistema

Solsona Ramon Estany

Page 9: Celsona 644

�644 - Divendres, 6-11-2009

permet fer desaparèixer la contaminació orgànica de l’aigua a través de microorganismes.

En aquests moments ja s’estan tractant a la nova de-puradora les aigües residuals del terme de Solsona i s’està duent a terme la fase de connexió dels col·lectors que recullen les aigües dels polígons industrials de la ciutat i d’Olius. Així mateix, és previst que en un termini de dos mesos, aproxima-dament, puguin començar les obres del tractament terciari, que es troba en la fase del projecte-construcció, a càrrec de la firma adjudicatària.

Reutilització de l’aiguaEn aquesta darrera fase, l’aigua passarà per una última

etapa de filtració, que servirà per reutilitzar-la per a fins com

Solsona Ramon Estany

el reg, la neteja o els usos industrials, entre d’altres, en lloc d’abocar-la directament a la ribera. Amb les obres del tracta-ment terciari també s’endreçarà l’espai que actualment ocupen les quatre basses de l’antiga depuradora.

Projecte de futurL’estació depuradora de Solsona fins ara en funcionament

es va construir el 1982. El creixement demogràfic del muni-cipi i l’ampliació de les zones industrials van deixar petites i insuficients les instal·lacions. Quatre anys després d’entrar en funcionament ja es va haver d’ampliar en constatar l’elevada càrrega orgànica que s’hi abocava. Més endavant, la Generali-tat de Catalunya va considerar adient projectar un nou sistema tecnològic, procés que ha desembocat en la posada en marxa de les noves instal·lacions.

L'espurna del Mia

... l'alcalde l'Olius a la inauguracióde la nova depuradora

Page 10: Celsona 644

10 644 - Divendres, 6-11-2009

Solsona Ramon Estany

L’alcalde accidental de Solsona, Martí Abella –Xavier Jounou no va poguer assistir-hi per motius de salut–, va remarcar que “es posa en marxa una infraestructura que té una bondat mediambiental molt important pels seus efectes positius, no només per a Solsona i Olius, sinó per a la comarca i per altres municipis de fora. Fins ara havíem anat amb un Sis-cents i avui ens donen les claus d’un Ferrari” - va dir Abella per simbolitzar l’avenç qualitatiu que representa la nova estació depuradora.

En nom de la corporació, l’alcalde accidental va expressar la seva satisfacció perquè “aquesta imponent fàbrica d’aigua neta permetrà a la ciutat i a l’àrea d’influència avançar en la seva responsabilitat envers la població, el medi natural i les generacions futures”. Així mateix, Martí Abella va fer públic el missatge que havia preparat per a l’ocasió l’alcalde, Xavier Jounou, en que feia l'agraïment als responsables de l'obra i un especial reconeixement al sacrifici que han hagut de fer i fan els veïns propers a la planta depuradora, que han d'aguantar les incomoditats pròpies d'aquestes instal.lacions.

L'alcalde d'Olius, Ramon Sala, també va tenir torn d'in-tervencions en l'acte inaugural, com a municipi beneficiat per aquesta obra, fent-se ressò de les inquietuts que molts alcaldes de la comarca tenen cap a les actuacions de l'administració al Solsonès, i en concret, de les negociacions per les expropiacions que s'han de dur a terme en la canalització de la xarxa d'aigua de la Llosa del Cavall. Aquestes declaracions no van agradar gaire al Conseller i van disgustar Martí Abella, que represen-tava el consistori solsoní i que no va trobar escaients en un acte d'inauguració.

En concret, Sala va dir:"¿Què més haurà de patir aquesta - no diré pobra però

sí petita - comarca, en habitants, i espai? Què més haurem de patir per demostrar que som solidaris amb la resta del país?. Només d'alguna manera, demanaríem que el Govern fos també solidari amb la comarca amb el que totes aquestes coses puguin representar. No diem que les aigües s'hagin de

Dades tècniques

Característiques entrada sortidaCabal diari 6.275 m³/dia -Cabal mitjà horari 262 m³/dia -Cabal màxim 1.310 m³/hora -Cabal punta 254 m³/hora -DBO5 (matèria orgànica) 668 mg/l ≤25 mg/lMES (matèria en suspensió) 256 mg/l ≤35 mg/l

Població equivalent: 25.100 hab.Superfície total: 11.522 m²Potència contractada: 344 kw

INVERSIÓ TOTAL: 6.240.923, 97 euros

poder contaminar, no diem que no hi hagi Xarxa Natura, no diem que no hi hagi d'haver zones vulnerables, però sí que penso que s'hauria de tenir en compte la gent del país.

Nosaltres estem orgullosos de tenir aquesta comarca, però per altra banda, Honorable Conseller, hauria de tenir també en compte qui l'ha conservat d'aquesta manera: i ho ha fet la gent del territori. Voldríem continuar podent tenir alguna cosa a dir, per continuar a la comarca, perquè la gent del territori s'ha de poder desenvolupar i fer coses."

En el seu discurs inaugural, el conseller Baltasar va voler subratllar la important inversió que la Generalitat ha fet a Solsona amb aquesta planta i ha assenyalat que "la comarca fa un salt espectacular per retornar al medi les aigües utilit-zades en les millors condicions. Ara podrem abocar l’aigua al riu amb una qualitat pràcticament superior a la que tenia abans de ser consumida", va dir el titular de Medi Ambient i Habitatge.

Baltasar també va replicar les paraules de l'alcalde d'Olius, a qui va remarcar que "la comarca del Solsonès mai no es pot sentir oblidada per ningú i menys per aquest De-partament" i acabà volent fer entendre a tots que "coses que de vegades pensem que són una creu que portem al damunt, és tot el contrari: són una gran oportunitat"

Baltasar, Abella i Sala durant els parlaments de la inauguració

"Una imponent fàbrica d'aigua neta" Martí Abella

L'apuntLes aigües residuals arriben fins a l’estació depu-

radora, situada a la partida de Santa Llúcia, al sud-est del terme municipal, a través dels col·lectors en alta per al sanejament del sistema Solsona-Olius. Així mateix, s’hi connecta el col·lector de la Canal, que arriba pel marge dret del riu Negre i entra a la part de pretractament.

La línia d’aigües d’aquesta planta consta d’un pou de gruixuts, un pou d’elevació, el pretractament, el des-greixador-dessorrador, un reactor biològic i la decantació secundària. D’altra banda, la depuradora inclou també una línia de tractament de fangs, que consisteix en un bombament de recirculació i purga, espessidor, deshi-dratació i emmagatzematge dels fangs en una sitja, que posteriorment es transporten fins a un abocador.

Page 11: Celsona 644

11644 - Divendres, 6-11-2009

Page 12: Celsona 644

1� 644 - Divendres, 6-11-2009

Solsona Ramon Estany

Oferta de treball

Es necessita operari llauner/electricista amb experiència

en instal.lacions de calefacció, aigua i

electricitat industrial

Interessats envieu currículum a

[email protected]

L'atur al Solsonès segueix pujant

Octubre va tancar al Solsonès amb un nou màxim d'aturats. Solsona registra 701 inscrits a l'oficina de treball, i el total del Solsonès ascendeix a 855.De la resta de municipis, destaca Olius amb 39 i Sant Llorenç, amb 36 aturats. Només un municipi de la comarca no té cap persona sense feina: Guixers.

Atur per municipis

Castellar de la Ribera ..........................3Clariana de Cardener ..........................6Guixers ................................................0Lladurs ................................................1Llobera ................................................8Molsosa, la ..........................................4Navès ................................................. 13Odèn ....................................................1Olius ..................................................39Coma i la Pedra, la ..............................9Pinell de Solsonès ...............................9Pinós .................................................. 13Riner ................................................. 12Sant Llorenç de Morunys ..................36Solsona ............................................ 701

Total ...............................................855

Pla Educatiu de l'Entorn

Es dóna compte de l'agenda al conveni de col.laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Solsona per al Pla Educatiu de l'Entorn del curs 2009-2010.En data 1 de juny de 2009, el Departa-ment d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Solsona van subscriure un conveni de col.labo-ració en matèria de llengua, intercul-turalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn.El desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses que cal atendre i, per tant, es concreta l'import de les despeses destinades al desenvo-lupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'En-torn, per al curs 2009-2010.El Departament d'Educació hi col.laborarà aportant a l'Ajuntament la quantitat total de 40.176 euros que aniran destinats a les actuacions següents:Activitats de suport a la tasca escolar: 9.000 eurosActuacions esportives: Pla català d'esport a l'escola: 4.600 eurosSensibilització i formació familiar, artística i cultural i de foment de la xarxa i la participació: 8.370 eurosActuacions de caràcter obert: 18.206 euros.Aquest import es distribueix en dues anualitats: 24.106 euros el 2009 i 16.070 euros el 2010.L'ajuntament de Solsona farà una aportació mínima de 5.462 euros.

Transport públic

Els serveis Territorials a Lleida del Departament de Política Territorial i Obres Públiques han autoritzat a la SA Alsina Graells Auto Transportes l'esta-bliment d'una nova parada a Sant Joan de Vilatorrada per als serveis entre la Farga de Moles, Solsona i Barcelona.

Fe d'erradesL'article publicat en el Celsona 643

"Soterraran finalment la xarxa de serveis del carrer Sant Pau" i que anava signat com Ajuntament de Solsona, en realitat havia d'anar signat com a Redacció.

Solsona vol eliminar les rates del nucli urbà

L'ajuntament de Solsona vol aplicar un tractament de desratització al nucli urbà de Solsona, i per aquest motiu, ha adju-dicat els treballs a l'empresa Raesgra SL, per un import de 1.415 euros.

Els embassaments del Solsonès, al 76% de la capacitat

Els embassaments de la comarca del Solsonès acumulen aquesta setmana un 76% de la seva ca-pacitat, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Con-cretament, la Llosa reté 61'14 Hm3 (60'28), i el pantà de Sant Ponç, 18'73 Hm3 (17'41). Entre parèntesis, hi consta la quantitat de fa un any.

Creu Roja de Solsona homenatja una voluntària

Creu Roja El Solsonès va rendir, el passat 29 d’octubre, un homenatge sorpre-sa a una de les voluntàries de l’assemblea, la Ramona Barrera, en agraïment a la seva labor, esforç i dedicació a l’entitat.

Es va organitzar un berenar on hi van assistir diversos voluntaris i voluntà-ries, i en el qual es va fer entrega d’una placa de reconeixement a la Ramona.

L’entrega de la placa a la Ramona per part del president de Creu Roja, el sr. Miquel Montaner

Page 13: Celsona 644

1�644 - Divendres, 6-11-2009

Solsona Ramon Estany

VOLEM DECIDIR busca voluntaris per l'organització de la consulta per la independència a Solsona

S'hauran d'habilitar 7 meses electorals i mobilitzar uns 42 voluntaris

Totes aquelles persones que vulguin participar de forma activa en l'organització de la consulta per la independència que se celebrarà a Solsona el proper diumenge 13 de desembre, han de fer arribar les seves preferències per correu electrònic a [email protected] o per telèfon al 680177339 (vespres). Es busquen voluntaris per a les subcomissions de participació, logística i seguretat i voluntariat per a les meses:

Subcomissió de participació

L’objectiu d’aquesta subcomissió és aconseguir la màxi-ma participació possible (com a mínim el 40% però amb l’objec-tiu de superar el 50%) en la consulta. El pla de treball d’aquesta subcomissió encara s’ha de definir, però inclourà l'organització de xerrades, debats i actes públics informatius, una tramesa (no personalitzada) a totes les llars d’informació i paperetes de la consulta, penjada de cartells i pancartes, etc.

Aquesta subcomissió centrarà les seves activitats els dies previs a la consulta i, per tant, qui participi en aquesta subcomissió també podrà col·laborar (si ho considera oportú)

en altres tasques que s’hagin de desenvolupar el mateix dia de la consulta, com per exemple, estar a les meses.

Subcomissió de logística i seguretat

La subcomissió de logística i seguretat haurà d’establir quines seran les necessitats de materials i infrastructures (urnes, taules, cadires, paperetes, sobres, ordinadors, registres de control de votants, espais per realitzar el vot secret, aigües pels voluntaris, etc.) per realitzar la consulta. També haurà de garantir la màxima normalitat durant la jornada en els col·legis electorals.

Subcomissió de voluntaris per a les meses

S’estima que caldrà habilitar una mesa per cada 1000 persones amb dret a vot. Cada mesa haurà de comptar amb 3 persones, de les quals un serà el President i els altres dos vo-cals. Si es programen 2 torns de voluntaris per mesa, a Solsona caldran un total de 42 voluntaris.

Page 14: Celsona 644

1� 644 - Divendres, 6-11-2009

Comarca Consell Comarcal del SolsonèsComarca CTFC

Promouen l'ocupació de la dona en el sector de la biomassa i l'energia forestal Organitzen cursos per a dones a la Segarra durant el mes de novembre

L’Associació Catalana de Municipis i el Centre Tec-nològic Forestal de Catalunya posen en marxa una iniciativa de promoció de l'ocupació de la dona en empreses de medi ambient; davant el desenvolupament i l’interès per les bioe-nergies i la generació d'ocupació d'aquest sector.

En el curs s'aprofundirà en alguns aspectes tècnics d'aquesta energia renovable emergent, des de la seva obten-ció, passant pel processat fins al consum a les instal·lacions. Es tractarà sempre des de la vessant de les oportunitats laborals que pot suposar per la població femenina dins el sector econòmic del medi ambient.

Aquest curs forma part del programa Projectes In-novadors del Servei d'Ocupació de Catalunya i està adreçat a dones de municipis inferiors a 500 habitants. Per a més informació i inscripcions:www.ctfc.cat , formació@ctfc.cat

Una investigadora del CTFC rep el premi al millor

projecte d’enginyeria tècnica forestal

Mireia Codina i Palou, de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, va rebre la setmana passada a l'ETSEA el premi al millor treball pràctic tutorat d’enginyeria tècnica d’explotacions forestals.

Tutorat per la Dra. Míriam Piqué, també del CTFC, el treball porta per títol Caracterització silvícola i anàlisi dels canvis en termes d’estructura forestal d’una massa irregular d’avet (Abies alba Mill.) al Pirineu (Avetosa de Riu de Cerdanya).

L’Avetosa de Riu és una massa mixta irregular d’avet, pi negre i pi roig, essent l’avet l’espècie predomi-nant, inclosa dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró. L’any 1997 es va fer un inventari forestal amb 150 parcel·les i, per tal de fer un seguiment de la massa i poder realitzar futurs estudis, 19 foren marcades permanentment. L’any 2007 es va fer un inventari forestal en 11 d’aquestes parcel·les permanents. Mitjançant la comparació dels dos inventaris, s’ha identificat i quantificat les tendències en l’evolució de l’ avetosa i analitzat les necessitats de gestió futures.

El Consell signa un conveni amb la Generalitat que garanteix 121.000 euros per aplicar polítiques de

joventut a la comarcaEls joves del Solsonès també disposaran d’un

espai propi de consulta i treball, que el Consell ja habilita on hi havia l’antic Museu del Ganivet

El passat dia 20, el president del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure i Valls va signar un conveni de col·laboració amb el departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de joventut. Aquest té caràcter bianual (2009-2010) i permetrà garantir la correcta implementació de les polítiques de joventut a la comarca.

La quantitat total que rebrà el Consell del Solsonès serà de 121.631,38 euros, que inclou els programes inclosos dins del Pla Comarcal de Joventut, les visites efectuades per tal de vetllar pel compliment de la normativa en matèria de d’activi-tats d’educació en el lleure en les quals hi participen menors de 18 anys, així com les potestats que té delegades en matèria d’instal·lacions juvenils.

Aquest conveni permetrà implementar, en part, algunes de les intervencions previstes com són els programes: XARXA JOVE, PROGRAMA DE SALUT ALERTA I PROGRAMA FORMA’T I TREBALLA, en el qual està inclòs la borsa de treball Setelsis, així com les despeses de personal de l’equip tècnic del Servei Comarcal de Joventut del Solsonès.

A més a més, l’àrea de joventut es traslladarà en breu a les seves noves instal·lacions, que ja s’estan rehabilitant, a la planta baixa de l’antic Museu del Ganivet.

RECORDATORIEl proper 16 de novembre finalitza el termini per a

presentar els ajuts de desplaçament i residència adreçats als alumnes que durant aquest curs acadèmic estudien ensenyaments de formació professional, cicles formatius de grau mig i superior, ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny, CFGM o CFGS i ensenyaments. Per a més informació us podeu adreçar al Servei Comarcal de Joventut del Solsonès

Page 15: Celsona 644

1�644 - Divendres, 6-11-2009

La Coma i la Pedra Dolors Pujols

Jordi Ausàs inaugura la remodelació de l’Ajuntament de La Coma i la Pedra

El conseller de Governació diu que cal recolzar als ajuntaments petits per aconseguir l’equilibri i la cohesió territorial del país

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, va inaugurar el passat dissabte la remodelació de l’edifici de l’Ajuntament de La Coma i la Pedra. També van assistir a l’acte el delegat del Govern a la Catalunya Central, Jordi Fàbrega i el coordinador territorial de Governació, Antoni Casassas, a més de regidors de l’Ajuntament de Solsona i Sant Llorenç i de representants del Consell Comarcal. El Departament de Governació ha finançat en un 87% les obres d’adequació de l’edifici, que han tingut un cost de 230.000 euros.

Jordi Ausàs durant el seu parlament va destacar la impor-tància d’ajudar als ajuntaments petits i mitjans. “Cal destinar els recursos no en funció d’on hi viu més gent sinó en funció de les necessitats, una política que no tothom entén”. Ausàs va posar com a exemple d’aquest model territorial el nou programa “Viure al Poble”, orientat a grans projectes dels ens locals i que permetrà que municipis de fins a 2.000 habitants puguin afrontar actuacions de 600.000 fins a 1.300.000 euros. Ausàs va lamentar que els pressupostos de l’estat deixin caure un 20% el fons de cooperació local. Segons Ausàs, tot i que la seva prioritat és treballar per l’equilibri i la cohesió territorial, “aquests no són projectes del Departament sinó dels ajuntaments”.

L’alcalde de La Coma i la Pedra, Marc Escarré, per la seva banda, va agrair “l’orientació que la Generalitat dóna als pobles petits” i el suport que ha permès que el municipi disposi, a més d’un ajuntament renovat, “d’un projecte de desenvolupament turístic, un camió llevaneus o una torre de telecomunicacions”.

Les obres de reforma de l’edifici consistorial, que també acull l’escola del municipi i el consultori mèdic, han consistit a reforçar l’estructura, la col·locació d’un ascensor, l’habilitació d’un menjador escolar, una ampliació de l’arxiu municipal i

Visitant l’escola de la Coma

Ausàs descobrint la placa commemorativa

El conseller i els representants territorials amb els regidors del municipi

nous lavabos a la primera planta. Per altra banda s’ha reestructurat el segon pis i actualment acull una nova sala de plens, un despatx d’alcaldia i regido-ries i un nou espai per al dispensari mèdic. El Departament de Governació ha aportat 200.000 euros per a aquesta actuació a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). L’ajuntament de La Coma i la Pedra ha finançat els 30.000 restants.

El Conseller, acompanyat de les autoritats territorials i comarcals, va visitar les noves instal·lacions de l’edifici i va descobrir la placa commemorativa. Posteriorment, a les 12 del migdia van tenir lloc els parlaments i un pica pica obert a tothom a la nova sala de plens, que també es destinarà a usos culturals.

Page 16: Celsona 644

1� 644 - Divendres, 6-11-2009

L’Ajuntament de Sant Llorenç rebutja donar suport a una consulta sobre la independènciaL’equip de govern del PSC- PM tomba una moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys no donarà suport a una consulta popular al poble en cas que aquesta es promogui tot i que “no posarem cap impediment per fer-la”, com va afirmar l’alcalde Enric Roures en la sessió plenària del passat divendres, 30 d’octubre. La moció ha estat promoguda per Acció Cultural de la Vall de Lord (el casal l’Estaca) i pre-sentada pel grup municipal de Convergència i Unió.

La portaveu de CiU Montse Cases va considerar que cal donar suport a aquesta moció “perquè l’ha presentat una entitat que ha demostrat una gran capacitat organitzativa en diferents àmbits i amb èxit” i perquè “hem de poder exer-cir el dret a poder dir sí o no, que no vol dir votar a favor d’una posició o una altra”. Per la seva banda el portaveu del grup municipal PSC-PM Enric Roures va considerar que “en aquests moments no es donen el requisits legals per fer-ho ni hi ha el suficient consens social i polític”. Roures també va fer referència a una enquesta publicada a la premsa genera-lista darrerament on “les prioritats dels catalans ara mateix són l’atur i la crisi mentre que el dret a l’autodeterminació ocupava el 17è o 18è lloc, per tant no és prioritari”. Tot i rebutjar la moció, Roures va explicar que “no posarem cap impediment perquè es dugui a terme si alguna entitat així ho vol fer”. La moció no va prosperar amb tres vots contraris dels regidors del PSC-PM i dos vots favorables dels regidors de Convergència i Unió que van assistir al ple.

Unanimitat a la Coma per donar suport a una consulta popular sobre la independènciaLa moció ha estat aprovada per unanimitat pels regidors de l’Ajuntament –amb llista única de CiU

La moció promoguda per Acció Cultural de la Vall de Lord va ser aprovada per unanimitat al ple de l’Ajuntament de la Coma que es va celebrar el passat 2 de novembre. Els quatre regidors assistents al Ple van votar favorablement la moció de suport a una consulta popular. L’alcalde de la Coma, Marc Escarré, ha explicat els motius dels vots a favor: “donem suport a tot el que sigui fer més amplis els drets democràtics i més quan es tracta del futur del poble català”. L’Ajuntament de la Coma i la Pedra està format per una llista única de Convergència i Unió.

Neix “Vall de Lord decideix” per promoure

consultes sobre la independència

La nova plataforma pretén mobilitzar el teixit associatiu i la població dels tres municipis de la vall

L’assemblea oberta a tothom que va tenir lloc el passat diumenge a la biblioteca de Sant Llorenç va ser el primer pas per la creació de “Vall de Lord decideix”. Tot i que aquesta pla-taforma legalment depèn d’Acció Cultural de la Vall de Lord per qüestions pràctiques, està oberta a tothom qui en vulgui formar part. L’objectiu de “Vall de Lord decideix” és promoure consultes populars sobre la independència a Guixers, la Coma i la Pedra i Sant Llorenç de Morunys. Un dels primers passos previstos per l’entitat és donar-se a conèixer mitjançant presentacions a cadascun dels tres municipis.

La vertebració d’aquest nou projecte es fa paral·lela a les sessions plenàries dels municipis de la vall que decideixen si donar suport o no a la moció promoguda per Acció Cultural de la Vall de Lord.

La primera reunió va aplegar prop d’una trentena de persones

Vall de Lord Dolors Pujols

Page 17: Celsona 644

1�644 - Divendres, 6-11-2009

Castanyada a la Vall de Lord

L’escola rep la visita dels castanyers i castanyeresEls tres centres educatius de la Vall de Lord (llar d’in-

fants, CEIP i SES) van celebrar un any més la castanyada junts. La festa va tenir lloc al pavelló el passat dijous, 29 d’octubre. Els nois i noies de la SES van organitzar els jocs de cucanya i posteriorment van arribar els castanyers i castanyeres carregats de panellets i castanyes.

Les castanyeres

Els” piteuets” de la llar d’infants

Altres castanyadesAltres entitats de la Vall de Lord van celebrar la típica

festa de tots sants. L’Agrupament Escolta Vall de Lord va vendre castanyes com cada any a la Plaça Sant Francesc durant el cap de setmana. Per altra banda, el casal l’Estaca i el Blue Iguana van organitzar una festa nocturna amb castanyes, panellets, moscatell i sorteigs durant tota la nit.

Vall de Lord Dolors Pujols Olius www.olius.cat

Castanyada popular a la plaça de l'Olivera

A la plaça de l'Olivera es van aplegar la tradició popular com és la castanyada, prèvia a Tots Sants, i Ha-lloween, la festa de tradició nord-americana que aplega als més joves. Totes dues celebracions van donar ambient a la plaça de l’Olivera al Pi de Sant Just i s’afegeix a les que organitza l’Associació de Veïns.

Page 18: Celsona 644

1� 644 - Divendres, 6-11-2009

Entrevista Dolors Pujols

Entrevista a Enric Roures, alcalde de Sant Llorenç de Morunys

“Cal millorar totes lesvies de comunicació perquè

els vilatans puguin escollir on tenir els serveis”

Enric Roures i Gené va arribar a l’alcaldia de Sant Llorenç la primavera del 2003 gràcies a un pacte de govern amb Esquerra Republicana. L’any 2007 es va tornar a pre-sentar amb un equip parcialment renovat i va obtenir la majoria absoluta. Després de sis anys al capdavant del govern municipal valora positivament la feina feta i afronta un final de legislatura marcat per la crisi econòmica. Darrerament ha rebut una bona notícia: l’aprovació per part de la Gene-ralitat de la redacció de l’estudi previ al condicionament de la carretera que uneix Sant Llorenç amb Berga.

Està satisfet de l’acció de govern d’aquests sis anys?Hem fet una sèrie d’infrastructures molt demanades

però que no hi eren, com la carretera del barri dels Emprius o el projecte de reforma del Monestir. A més, s’han condicionat sales per a les entitats que al 2003 no hi eren i estem davant del concurs d’adjudicació de la piscina municipal. Ara mateix entre mans tenim el projecte de reforma del casc antic que està fent el Departament d’Arquitectura i Paisatge i el de la futura nova escola, que si es pot, i amb això seríem pioners, serà bioconstruïda. I, entre altres, tenim un projecte aprovat per la Generalitat per fer un estudi del curs de la carretera de Berga, un pas molt important.

Cal potenciar les relacions amb Berga?Penso que cal millorar totes les vies de comunicació,

vagin on vagin, perquè les persones del municipi tinguin la llibertat d’escollir on volen tenir els serveis. Som al Solsonès, ja ho sabem, i ja hi tenim una carretera digna. Ara bé, la sortida natural cap al Berguedà està en bastant males condicions i cal posar-hi remei.

Com ha estat la relació amb l’equip de govern del Consell Comarcal?

Ni bona ni dolenta, escèptica. La relació personal amb els seus membres és bona. Ara bé, pel que fa a relació política no és que el consell ens hagi ajudat gaire des del punt de vista econòmic. Sí que s’han signat alguns convenis i ara l’associació de turisme de la Vall de Lord gestiona l’oficina de Sant Llorenç, però això ha estat cosa bàsicament de la junta de l’associació. A nivell d’ajuntament no hem estat econòmicament massa ben tractats.

“Considero que la relació amb l’oposició ha estat bona”

Sant Llorenç és un poble amb moltes associacions. Ha estat bona la relació amb aquestes?

Sense les associacions moltes activitats que es fan al poble no es farien i això mereix un reconeixement. Quan vam arribar a l’equip de govern al 2003, no rebien cap tipus de sub-venció i vam acordar que seria bo recolzar-les econòmicament. A més, hem cedit els locals de l’escorxador i l’antic ajuntament a diferents associacions que necessitaven un espai. A partir d’aquí, si ha estat bona o dolenta? Penso que la majoria d’asso-ciacions estan formades per gent jove i aquestes de per si són inconformistes. En aquest sentit, és lògic que alguna vegada hi hagi hagut algun entrebanc.

En la present legislatura governen amb majoria absoluta. Ha estat més còmoda l’acció de govern gràcies a això?

Tot i disposar de majoria absoluta penso que la relació amb l’oposició ha sigut bona. Cal tenir en compte que ells, com a regidors, també volen el millor per la institució i pel poble. Sempre han dit la seva als plens i tot i que no sempre ha sigut possible fer cas a les seves peticions, crec que la relació ha estat en general molt correcta.

En les darreres eleccions municipals la seva candidatura va posar damunt la taula la proposta de fer pisos de protecció oficial...

És cert. Això no depèn directament de l’ajuntament. Però hi ha aprovat un pla parcial d’urbanització dels Camps del Moix que contempla uns nou pisos de protecció oficial. Ara bé, fins que no es desenvolupi això no es podrà fer efectiu. Amb la crisi és possible que ara mateix els propietaris no estiguin en el moment idoni per fer la inversió. La llei estableix un mínim de pisos de protecció oficial i ja estan contemplats en aquest pla i en altres encara no aprovats del tot.

“El Consell Comarcal no ens ha ajudat gaire econòmicament”

Page 19: Celsona 644

1�644 - Divendres, 6-11-2009

“Els ingressos atípics, principalment llicències d’obres, s’han reduït un 80% i

això condiciona l’acció de govern”

Primer es va presentar sota les sigles d’El Comú, després amb la marca electoral “Progrés Mu-nicipal”. Per què no obertament pel PSC?

La determinació no la vaig agafar jo sinó que va sortir d’un consens entre tots els membres de la llista. PM és una marca electoral lligada al PSC i jo sempre he sigut simpatitzant d’aquest partit tot i que no hi estic adscrit. La comarca del Solsonès i la Vall de Lord sempre ha sigut difícil des del punt de vista de sigles pel pes de Convergència i Unió. Vam considerar que presentar-nos amb aquestes candidatures ja era un pas endavant. De totes maneres la majoria de grups que formen part d’un consistori petit no crec que tinguin una relació molt estreta amb el partit.

Tem que la crisi condicioni l’acció de govern?Segur. L’ajuntament de Sant Llorenç rebia feia anys

un seguit d’ingressos atípics com llicències d’obres i això els últims dos anys s’ha reduït en un 80%. Això ha condicionat molt les actuacions que es podrien resoldre i que possiblement no estaven pressupostades però, per altra banda, l’exigència en quant a serveis és la mateixa. Això crea un desequilibri entre el que es demana i el que es pot oferir.

I quines mesures s’han pres o es prendran al respecte?Doncs hi ha un seguit de petites actuacions que ara ma-

teix no es poden dur a terme com per exemple el parc infantil dels Emprius. Pel que fa a les subvencions fixes que es poden donar a les diferents associacions caldrà valorar-les i buscar prioritats. L’important és que les activitats es facin però sub-vencionar nous projectes o activitats serà difícil.

tar amb el grup Independents per Sant Llorenç. Ho vaig fer perquè un canvi d’horaris m’ho va permetre. Abans treballava 24 hores. Ara també sóc metge les 24 hores del dia però no treballo sempre. Això em permet tenir temps.

És compatible ser el metge i l’alcalde d’un mateix poble?

Jo personalment a nivell mèdic no he tingut cap problema o almenys no sóc conscient que se n’hagi produït cap. Com a metge he atès a la gent de la millor ma-nera possible, sigui del color que sigui. De fet, si van tornar-me a escollir al cap de 4 anys vol dir que la gent estava d’acord amb la meva tasca d’alcalde i també de metge.

Es tornarà a presentar?En aquest moment no puc dir si em presentaré o no.

Ara bé, porto 12 anys a la vida pública: quatre com a regi-dor i sis com a alcalde (en portaré 8 al final de legislatura). Penso que quan una persona pública pensa que l’ajuntament és casa seva, malament. Cal que tothom tingui l’oportunitat de passar-hi per conèixer els entrebancs i la felicitat que porta ocupar un càrrec públic. Jo plegaré quan consideri que s’ha esgotat la meva idea del que han de ser les actuacions del municipi. Si serà d’aquí a dos anys o d’aquí a sis, això ja es veurà.

Com porta que darrerament l’imitin a la paròdia de festa major?

No hi tinc cap mena de problema. La gent que em coneix sap que sóc molt tolerant. Crec que no es fa amb mala voluntat i considero que la política s’ha de desdramatitzar i aquesta és una bona manera de fer-ho. Això ja hi va, amb la gent de projecció pública. Si fos diputat al parlament, possiblement em parodiarien al Polònia.

Per acabar. Què és el millor i el pitjor de ser alcalde de Sant Llorenç?

El millor és que aquelles actuacions que tens preme-ditades, la majoria es van portant a terme. Lògicament no puc estar content de les que no s’han fet, com un polígon industrial o els retards en la guarderia o la piscina municipal. Lo pitjor, el temps que et treu per estar més en l’àmbit familiar. També cal dir que totes les coses que pots fer en l’àmbit de la privacitat es miren més amb lupa. Però és un tema que el porto bé i no tinc cap inconvenient que la gent del municipi parli. Com a metge també em dedico a la vida pública i amb aquest doble vessant és lògic que siguis més popular. Reitero que ho porto bé, si no fos així, no faria el que faig.

“Plegaré quan consideri que s’ha esgotat la meva idea del que han de ser

les actuacions pel municipi”

Més a nivell personal. Què el va motivar a entrar al món de la política?

Vinculat amb política directament no hi he estat mai. Vaig estar uns vuit o nou anys a la Pobla de Segur i allà vaig establir relació amb Josep Borrell. Això va fer que tingués una mica més d’interès pels afers polítics. En arribar a Sant Llorenç, no m’havia plantejat mai arribar a l’alcaldia però en estar vinculat amb diferents associacions (com el teatre o el museu), fa que hi tinguis més interès. Al 1999 em vaig presen-

Entrevista Dolors Pujols

Page 20: Celsona 644

�0 644 - Divendres, 6-11-2009

Oliana Anna Simon i Ampurdanès

Quan un firaire ven l’últim somriure a aquella senyora que s’ha decidit tard. Quan la darrera de les paradetes comença a tancar. Quan tots els taulons i taules es despullen de munts de productes i feixos de mirades. Quan als carrers els han plomat dels seus colors de festeig, de l’arc iris impossible de les frui-tes, els caramels, les bufandes de mitja i els penjolls pintats a mà. Quan ja no em creuaré ningú pel carrer per dir-li l’últim: “Bona Fira” . Quan arranquen les primeres furgonetes grises, carregades amb la fira a la panxa i marxen fins l’any que ve, com si res no hagués passat. Quan s’escapa un altre globus en-laire, turgent i brillant, com una lluna de cel·lofana; i s’enlaira amunt i lluny, com la il·lusió del dia als ulls d’un infant. Quan tots Sants s’ha acabat, és hora de fer balanç.

Segons Toni Ginestà, coordinador de la Fira de Tots Sants, el balanç és molt positiu. “Tot ha sortit com estava previst. Hi ha hagut força públic, potser una mica menys a la tarda que al matí, però igualment podem dir que ha sortit com ens esperàvem”.

Ginestà destaca el gran èxit de la Degustació de Ca-napès a base de truita de riu. “Va agradar molt la degustació de canapès. Aquest segon any l’organització i la qualitat dels canapès ha estat molt millor que l’any passat”. Durant la de-gustació es van servir 12000 canapès, el que es tradueix a més de 500 racions.

També remarca la bona acollida que van tenir per part del públic -sobretot del públic familiar i infantil- les activitats participatives que oferia la Fira “Les famílies amb nens, agraei-xen especialment que hi hagi activitats variades per fer al llarg de tot el dia: passejades a cavall, tallers per a joves diables, ballades de gegants, tallers d’artesania, etc.”

Tot i els resultats positius, els organitzadors de la Fira de Tots Sants fan també autocrítica, i intenten així posar de manifest aquells aspectes que seria necessari retocar i millorar en les futures edicions de la Fira. Encara que no hi va haver cap imprevist o problema important, posen èmfasis en petits errors d’organització que caldria esmenar. “Potser de cara a un altre any caldria pensar en algun canvi en la ubicació dels espais. Per exemple, els petards que es van tirar durant el taller per a joves diables –ubicat prop de l’espai ramader- van molestar força als cavalls. A més a més, la ubicació –al peu del carrer

Fira de Tots Sants'09

Major- del Carrer dels Artesans va fer que tinguessin poc pú-blic”. Com a últim apunt de cara a les millores necessàries per a l’any vinent es constata la necessitat d’incorporació de més personal en l’organització.

Malgrat aquests reajustos necessaris, i a les petites mo-dificacions que puguin anar sorgint, durant les pròximes fires es pretén seguir el mateix criteri organitzatiu d’enguany. “Es milloraran els detalls però, igual que aquest any, s’hi plante-jaran dues exposicions, d’alguna temàtica diferent i s’hi farà una Mostra de Col·leccionisme”.

Finalment, des de la coordinació de la Fira de Tots Sants es vol agrair la col·laboració de tots aquells que han participat a la Fira d’Oliana. I molt especialment als propietaris que, de for-ma desinteressada, cedeixen els locals per ubicar-hi les diferents exposicions. També es vol fer una menció molt especial a aquelles associacions (com Moto Club Segre, l’Associació de Geganters o Los Voliaks) que participen activament en l’organització de dife-rents activitats i tallers durant la fira. Sense el sacrifici altruista de tots ells la Fira de Tots Sants no seria possible.

Fent boixets amb el torn al Carrer dels Artesans

Passejades en ruc per als més menuts

Taller per a Joves Diables

Les puntaires al Carrer dels Artesans

Page 21: Celsona 644

�1644 - Divendres, 6-11-2009

Educació CEIP Setelsis

Ja feia dies que a les aules pintàvem les banderoles que, ara, una vegada penjades, alegren el porxo. A les classes de música s’assaja la cançó i el ball de la castanyada. Al vestíbul ha aparegut la castanyera ben guarnida pels nens i nenes de P5 que li ha preparat la torradora, la cistella, un paraigua per guardar-se de la pluja i fins i tot un munt de cargolets fets amb castanyes i plastilina que li recorren les sabates i el vestit.

El dia 29 a les aules de P3, P4 i P5 hi ha una bona i dolça feina: es tracta de fer panellets ben rodons, conèixer els ingredients i participar-ne a les famílies. Un any més el Forn de Sant Joan ens ha ajudat a torrar-los: moltes gràcies!

El dia 30 d’octubre, el matí comença amb l’arribada dels avis i àvies que ens ajuden a torrar les castanyes. La seva presència sempre és molt ben rebuda a l’escola. Són el millor exemple per als més petits: alegres, amb bona disposició, ganes de treballar i, sobretot, amb una muntanya de tendresa. Ja saben que els esperem l’any vinent per tornar-hi. A la tarda és el torn de la colla de quart que, ben disfressats, reparteixen les castanyes a tots els seus companys i companyes després de ballar al pati.

Els més grans, a les classes d’anglès, després d’assajar les cançons i els balls del Halloween les van poder representar per a tota l’escola el dia 27 d’octubre. També gràcies als més

CastanyadaUn any més celebrem la castanyada a l’escola

Avis castanyers

grans tenim l’escola ben guarnida, plena de fantasmes, bruixes i rat-penats. La presència de la Deborah, la nostra auxiliar de conversa, ens ha ajudat a treballar l’anglès d’una manera més lúdica explicant com es viu aquesta festa al seu país, els Estats Units.

A l’Aula d’Acollida han fet un recull de tradicions de diferents països del món entorn de la festa de Tots Sants. Al passadís han penjat un mural amb fotos i textos ben interessants: el dia de los muertos de Mèxic...

I així, vivint intensament una tradició ben nostra i amb els ulls oberts a altres cultures, hem viscut una nova castanyada.

Page 22: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Educació CEIP El Vinyet

Educació Els infants de la Llar d'infants pública El Pi

El nostre entorn ens dóna l'oportunitat de poder gaudir d’aquesta època de l’any tan màgica: les fulles dels arbres can-vien de color, cauen al terra i, si ens passegem per les fruiteries trobem una gran varietat de fruites i colors.

Colors de tardori temps d’estiu

Macedònia

Fa uns dies que a la Llar d´Infants pública “EL PI”els infants hem anat preparant l arribada de la castanyera Maria que sembla que ve de les muntanyes i amb una cistelleta pen-jada al braç.

Molts de nosaltres encara no l´hem vista mai però si aquesta història que ens expliquen els veterans de l escola és certa, potser ens hi haurem de posar bé i esperar la seva màgica arribada.

I aquest dia arriba.... Quina emoció veure-la com entra per la porta del pati, ella tan velleta, ajupida, i ens explica

La castanyada del "Pi"

rondalles, balla amb nosaltres i en acabar li oferim castanyes i moniatos que han cuit els pares, mares, avis, àvies, tietes i oncles al pati de l escola, panellets que hem fet amb les nostres manetes amb les educadores a l'aula en col.laboració amb la pastisseria El Passeig de Solsona...

Com ens agrada poder veure els nostres papes i mames com xerren entre ells/es i gaudeixen juntament amb nosaltres d´una vetllada més a la nostra escola.

Quina tarda més màgica vam passar i quina setmana més divertida vam compartir tots/es plegats!!

Gràcies Laia, Marta, Mercè, Teresa, Keleme, Antonia i Montse per pensar sempre en fer-nos feliços...!!!!

A l’escola, el dijous a la tarda, vam fer uns TALLERS CULINARIS DE TARDOR. Han vingut una colla de mares i ens han ensenyat diferents receptes de cuina. Hem fet: un pastís de castanyes, galetes d’ametlla, coca de fruits secs, panellets, bastonets de pipes, coca de poma, plum cake, pastís de taronja i ens han portat codonyat fet a casa.

El divendres al matí tota l’escola va fer macedònia: poma, pera, kiwi, plàtan, mandarina, raïm, magrana i suc de taronja.

I per la tarda LA TARDA DE TARDOR: un moment especial en el qual, amb l’ajuda d’uns quants avis vam torrar castanyes i ens vam menjar tot allò que havíem fet amb la com-panyia d’aquella colla de mares que ens havien ajudat.

Han estat dos dies fantàstics i plens d’emocions!Gràcies a tothom qui ho ha fet possible!Tallers de Tardor

Page 23: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Educació ZER del Solsonès

El dijous 29 de novembre totes les escoles de la ZER del Solsonès van venir a Solsona a fer la sortida de tardor:AUTUMN JOURNEY. Aquest any la vam dedicar a la llengua anglesa i gairebé totes les activitats hi estaven relacionades.

Al matí, els alumnes de EI i els de CI van visitar les instal·lacions de Ràdio Solsona FM, on van poder posar-se els cascs i parlar pels micròfons com autèntics locutors.

Després van anar “xino-xano” fins la Mare de la Font. Pel camí van poder observar els canvis dels arbres a la tardor, els colors de les fulles, etc...

Mentrestant els alumnes de CM i els de CS van anar al teatre a veure l’obra en anglès Robin Hood.

Els mestres d’educació física els van preparar un circuit

Autumn journey

SABIES QUE...?És la primera vegada que la ZER del Solsonès celebra una Castanyada en anglès?

d’atletisme a la Font de la Mina i en acabar, també van anar cap a la Mare de la Font, on van dinar tots plegats.

Van rebre la visita d’una castanyera i un castanyer molt eixerits que els van repartir castanyes i els van explicar els orígens de la festa de la Castanyada.

A la tarda, els més grans van fer una gimcana relaciona-da amb la Castanyada, autumn fruits and colours i Halloween i els petits de la ZER van recitar uns poemes de tardor i van cantar cançons.

Per acabar la sortida i la festa, es van lliurar els premis als grups guanyadors de la gimcana i es van ballar danses.

Tots, tant alumnes com mestres, estem molt contents d’haver-nos trobat per primer cop durant el curs amb els nostres companys de les diverses escoles de ZER, i també d’haver fet aquesta sortida en anglès. Esperem fer-ne moltes més!

Visita a Solsona FM

Visita de la Castanyera i el Castanyer

Educació LÀtic. L’Escola d’Arts de Solsona

Primera intervenció a l’espai públic

El divendres passat, l’Àtic. L’Escola d’Arts de Solsona, va realitzar la primera intervenció a l’espai públic, titulada “fu-llaraca”. L’acció és la primera d’un seguit d’intervencions artís-tiques de carrer que l’Àtic s’ha proposat dur a terme a Solsona amb l’objectiu de donar a conèixer les seves activitats i dialogar amb les persones del carrer a través de l’art i la creativitat.

L’acció que es va dur a terme a 2/4 de 6 de la tarda a la Plaça del Camp, va comptar amb la participació de joves, mares, pares, nens i gent gran que passaven en aquell moment per la Plaça. A la intervenció, els participants es van trobar amb un petit decorat molt especial que sorprenia enmig de la plaça: un personatge que repartia fulles tot actuant d’una manera caricaturesca i una catifa vermella al costat d’una tauleta de nit on s’estampaven fulles de diferents mides amb farina. Tot això envoltat de la música d’un clarinet que li donava un to màgic i especial a l’escena que el públic va gaudir contemplant el personatge i estampant el mosaic de fulles blanques. Primera intervenció a l’espai públic, titulada “fullaraca”.

Page 24: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

El estudiants de tercer i quart han fet un recorregut cultural per aquests centres històrics amb l'objectiu d'aprendre in situ del passat

Un interessant joc de pistes arreu del call jueu de Girona ha dut aquests dies els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Arrels a descobrir el centre històric d'aquesta po-blació, paral·lelament als estudis que han realitzat a l'aula sobre el paper de Girona en la consolidació de Catalunya.

La visita pel nucli de la ciutat, va po-sar de manifest el paper dels jueus durant més de 600 anys, així com haver estat el primer feu cabalista de la península ibèri-ca. La plaça de l'oli o la plaça del vi, van ser punts de visita i menció per part dels estudiants.

Pel que fa als alumnes de quart d'ESO, la sortida del trimestre s'ha dut a terme a Tarragona, redescobrint tots els vestigis romans d'aquesta capital. El recorregut guiat va transcórrer per l'antiga Tarraco Romana, on hi havia hagut una població de més de 40.000 persones, fa uns dos mil anys, visitants indrets qualificats de patri-moni de la humanitat per la UNESCO com són el circ, el teatre i l'amfiteatre, aquest últim el més ben conservat.

Les excursions dels nois i noies d'ESO van cloure amb activitats lúdiques a la tarda, com la visita al museu del cinema per part de tercer i les bodegues Torres amb els de quart.

El call jueu de Girona i la Tarragona romana, motiu de descoberta pels alumnes d'ESO d'Arrels

Educació Escola Arrels

Els de tercer a Girona

Els de quart a Tarragona

Page 25: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Educació Servei Educatiu del Solsonès

Adaptació teatral a càrrec de la companyia IPA Productions d’una de les llegendes més famoses d’Anglaterra. El xèrif de Nottingham, el cobdiciós i ric recaptador d'impostos, oprimeix els pobres. El nostre heroi valent, Robin Hood, està convençut que és l'únic que pot salvar el país. Amb l’arc, les fletxes i l'espasa heroica lluita en nom de la justícia.

L’obra es representa íntegrament en anglès en format interactiu. Es treballen els verbs tenir, compartir, donar, prendre, els possessius (el meu, teu, seu, d'ella) , els adjectius de quantitat i el llenguatge funcional: cantar, expressar gustos i disgustos i fer preguntes. Els centres disposaven d’una guia didàctica per treballar el contingut de l’obra amb els alumnes.

Els alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i 1r cicle d’ESO van assistir a aquesta representació, d’una hora de du-rada, els dies 26 i 29 d’octubre al Teatre Comarcal de Solsona i al teatre de Sant Llorenç de Morunys. Aquesta activitat forma part del Programa de Suport a l’Educació, organitzat pel Servei Educatiu del Solsonès i patrocinat pel Consell Escolar Municipal de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, l'Ajuntament d'Olius i el Pla Educatiu d’Entorn.

El teatre de Robin Hood ha estat molt bé, m’ha agradat molt. Les cançons eren molt “xules” i els personatges s’enteni-en molt bé. L’última part la vaig veure des de dalt de l’escenari perquè estava fent de Lady Marion. Va ser molt divertit!

Maria Garcia Capell, Escola La Coma (ZER del Solsonès)

Robin Hood és una obra històrica, se n’ha fet moltes versions i, personalment m’ha agradat aquesta versió teatral. Els actors parlaven molt bé l’anglès, d’una manera pausada i parlant clar. S’entenia molt bé. Els actors només eren dos i, per tant, s’havien de canviar de vestuari molt de pressa. També, si feia falta, els actors baixaven a les butaques a buscar un voluntari que li podien fer fer d’un personatge, participar en un concurs, ballar,...

El decorat era reversible, de manera que passava de ser el bosc de Sherwood al castell de Nothingam. Van anar-hi totes les escoles del Solsonès i crec que tots s’ho van passar igual de bé que jo.

Pau Vendrell Espluga, Escola Setelsis

En general l’obra em va agradar molt, el que més em va agradar va ser quan vaig pujar a l’escenari i em van fer ballar un ball, ens van posar uns barrets i havíem d’anar movent peus

Teatre en anglès, Robin HoodAlumnes de l’Escola Setelsis, Arrels I, ZER del Solsonès Escola Vall de Lord

i SES Sant Llorenç de Morunys aprenen anglès de forma lúdica

i mans segons la música. Ens va ajudar molt treballar l’obra a l’escola per poder entendre-la després.

Aitor Vázquez Escola Vall de Lord

El dijous dia 29 d’octubre, els alumnes de CM i CS de l’escola Arrels vam gaudir de l’obra de teatre en anglès “Robin Hood”.

Uns quants dies abans d’anar a veure l’actuació, vam estar treballant el vocabulari i les cançons relacionades amb l’argument, per facilitar la nostra comprensió i poder seguir millor les interpretacions dels personatges.

Ens va sorprendre molt que els actors fossin de parla anglesa, que els poguéssim entendre tan bé i que fins i tot parlessin en castellà.

Els actors van ser capaços d’impressionar-nos repre-sentant ells sols cinc personatges damunt l’escenari, fent veus diferents i canviant-se ràpidament de roba.

Ens va agradar molt que hi hagués tanta interacció amb el públic i que la Lady Marion fos una alumna com nosaltres.

We loved the song “Money, money, money” amb ritme d’ABBA !

Els alumnes de 5è d’Arrels primària.

Els alumnes de la SES de Sant Llorenç i del CEIP Vall de Lord vam anar el passat dilluns 26 de novembre al teatre a veure Robin Hood en anglès. Ens ho vam passar molt bé i vam aprendre moltes coses. El Robin robava els diners del Sheriff de Notingham i el Sheriff s’enfadava. El Robin estimava Lady Marion i competia amb el Sheriff per aconseguir el seu cor. Nosaltres avisàvem al Robin cada vegada que algú li volia robar el seu estimat gos. Però el que ens va fer riure va ser que una alumna que feia de Lady Marion va guanyar al Sheriff.

Alumnes del SES Sant Llorenç de Morunys

Page 26: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Dijous 29 d’octubre una cinquantena de pares i mares vam poder gaudir d’una interessant taula rodona sobre el tema: TENIM FILLS PANTALLATS? Van intervenir-hi: Ferran Gadol, mestre, psicopedagog i tutor de la UOC, Bartolomé Gómez, mosso d’esquadra, i Josep M. Porredon, professor de l’IES Francesc Ribalta i coordinador d’informàtica. Tots tres van aconseguir mantenir l’atenció de tot el públic assistent.

El tema, força atractiu per als pares i mares que tenim fills adolescents, va ser enfocat en l’ús i en l’abús de les pantalles des de tres vessants: el legal, el relacional (les relacions inter-familiars i personals) i el dels possibles problemes associats a l’ús de pantalles i la seva prevenció.

Després de les presentacions dels tres àmbits per part de cada un dels professionals, vam poder fer una estona de tertúlia o fòrum que va ser distès i agradable.

Com podeu imaginar-vos, no vam trobar la recepta mà-gica per tal que aquestes noves tècniques informàtiques i de la comunicació s’usin amb prudència, sense arribar a un abús que pugui acabar perjudicant la salut dels nostres fills i filles.

Les reflexions d’uns i altres les resumiria en: Cal endinsar-nos en aquest món que desconeixem i, a

més, ho hem de fer sense por. És el context que tenen els nostres joves i que... no desapareixerà. D’allò que coneixem en podem parlar, opinar...

Convé aconseguir una bona comunicació amb els nostres fills i filles per tal que ens puguin demanar el parer, fer-nos sabedors de si alguna pàgina, xat... els sembla estrany. Es poden compartir bones estones amb els fills i filles davant de l’ordinador.

Tenim fills “pantallats”?

Educació IES Francesc Ribalta

Per tal d’evitar que els nostres adolescents no es tanquin tant en el seu món, en el seu espai i en les seves relacions, és bo que les pantalles estiguin col·locades en zones d’ús per a tota la família o en zones de pas.

Cal controlar horaris, posar límits de temps i no obli-dar que la família continua existint i, per tant, certes coses no poden permetre’s.

Internet pot utilitzar-se en molts àmbits tant d’estudi com d’oci i cal que els nostres fills aprenguin a reflexionar, a tenir criteri, per a fer un ús racional i no abusiu d’aquestes eines. En aquest creixement tots els hem d’ajudar, pares i professorat.

Cal conscienciar-los que les dades o informacions que donen a través de l’ordinador són, a vegades, personals, per tant, del tot confidencials. Cal que aprenguin a valorar la privacitat de les dades.

El que ens resta dir és que cal que els pares tinguem seny, que no perdem el nord i, si és possible, convé que fem reflexionar els fills i filles ja des de petits, per tal que vagin agafant criteri, opinió i puguin prendre les seves pròpies decisions.

(Una mare)

Educació Ramon Estany

El Bus de les Professions és una unitat mòbil itine-rant que mitjançant visites concertades ofereix a l'alumnat de tercer i quart d'ESO la possibilitat de conèixer de prop les característiques de la formació professional i els cicles formatius que es poden estudiar a Catalunya.

Per visitar el Bus, els centres s'han d'adreçar a la Subdirecció General de Programes i Recursos del Departa-ment d'Educació, especificant el curs i el nombre d'alumnes que hi assistiran (telèfon: 935 516 900 o 934 006 900, extensió 3840, de 9 del matí a 2 de la tarda).

El Bus de les Professions ofereix: - Descripció de les famílies professionals de la FP. - Assessorament individualitzat durant l'horari d'atenció al públic.

El Bus de les Professions arribarà a SolsonaEl Bus serà a la Plaça del Camp i prop dels centres educatius els dies 13, 16 i 17 de novembre

- Sessions informatives per als pares de l'alumnat.- Participació en el Saló de l'Ensenyament de Barcelona.

Els grups, de 15-17 alumnes, poden visitar el Bus al matí (d'1/4 de 10 a 1/4 d'1) o a la tarda ( de 3 a 2/4 de 5). cada 45 minuts entra un grup, la visita dura uns 75 minut.

De 6 a 7 de la tarda, el Bus resta obert al públic en general per informar sobre els cicles formatius, les mo-dalitats del batxillerat, l'accés a la Universitat, els estudis universitaris, els programes de qualificació professional inicial (PQPI), els cicles formatius, beques, etc.

També de sis a set de la tarda, es fan xerrades per als pares, organitzades conjuntament amb els ajuntaments i els centres educatius dels municipis que reben el Bus.

Page 27: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Aquest curs els alumnes de 4t d’ESO de l’IES Francesc Ribalta treballen la igualtat de les persones al Projecte de recerca. L’alumnat pot fer aquesta assig-natura en català o en anglès. Els qui han escollit fer-la en anglès prepararan un projecte per a l’aprenentatge actiu d’idi-omes, desitjant obtenir una beca com la que va permetre a un grup de 3r d’ESO fer una estada de quinze dies a Escòcia el setembre passat.

Els nostres alumnes aprenen i reflexionen sobre les seves arrels, la seva cultura, la igualtat entre dones i homes, i l’economia del món. L’objectiu és fer-los conscients de les desigualtats i injustícies

Projecte de recerca la igualtat

Educació IES Francesc Ribalta

del nostre món, en l’actualitat i al llarg de la història, i animar-los a ajudar a equilibrar la balança de la igualtat.

Es treballa a partir del dossier de l’associació La Casa de les Formigues Projecte de Recerca de la Igualtat, de l’autora Carme Bosch i Jorba, amb el suport de la Regidoria d’Educació i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Solsona.

A continuació podeu llegir el que diuen les noies i els nois, de 15 anys, sobre el projecte de recerca:

“Ens hem adonat que tots venim de diferents llocs i di-ferents cultures i que a la sang hi portem barreges de diferents pobles. Hem après que la majoria de menjar que considerem propi o de la dieta mediterrània no ho és. El pa amb tomàquet, per exemple, el pa prové de la cultura egípcia i el tomàquet d’Amèrica. També hem après que hauríem d’estar orgullosos de viure en un país com és Catalunya, un país on la barreja cultural hi és evident des de fa anys. Crec que això influeix

en la nostra manera de ser i que ens ho hauríem de prendre com una cosa positiva ja que, en el fons, tots ens enriquim de diferents cultures i això mai no és dolent.”

(Gerard Roca)

“Aquest any alguns alumnes de 4t d’ESO estem fent el projecte de recerca en anglès. És una gran idea per a conèi-xer-nos i que ens coneguin mitjançant la llengua anglesa. En aquests dos mesos he après moltes coses dels meus companys i de la llengua anglesa. Ara ja sé d’on són els avantpassats dels meus companys i els meus. També he après molt vocabulari. M’està agradant molt aquesta classe.”

(Sofía Belén Reichl)

“Hem pogut veure que no hi hauria d’haver racisme, ni des-igualtat, perquè moltes coses de les que mengem o noms i cognoms que tenim provenen de diversos llocs d’arreu del món.”

(Núria Riu)

CINEMAXERRADA

Programa “Créixer amb tu (De 0 a 18 mesos)” patrocinat per la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament, hi col·laboren: Ajuntament de Solsona, Escola Bressol i AMPA de l’Escola Bressol. Xerrada: “La incorporació d’una nova persona a la família i els canvis que això produeix.” Dia: Dimecres, 11 de novembre, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 de la nit.Acompanyament: Divendres, 13 de novembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 del vespre. Lloc: Escola Bressol

XX Cicle de Projeccions del Centre ExcursionistaTeatre Comarcal. Tots els dissabtes de novembre: Dies 7, 14 i 21, a 2/4 de 10 de la nit. Dia 28, a les 10 de la nitDissabte 7, a 2/4 de 10 de la nit, 1a sessió: El camí de Sant Jaume català, a càrrec de M. Antònia Viladrich, M. Àngels Vila, Ramona Santaeulàlia, Jaume Creus i José M. García. Projecció sobre aquest itine-rari de més de 300 quilòmetres, fet per etapes des de Montserrat fins a Santa Cília de Jaca, a Osca. Activitat programada des del Centre Excursionista del Solsonès (durada: 40 minuts)

II Nit literària i musical del Sol del Solsonès a Cardona

Dissabte 7 de novembre de 2009 a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc, al teatre els Catòlics de Cardona, la II Nit literària i musical del Sol del Solsonès, Organitzada per Ajuntament de Cardona i Creu Roja de Cardona. Els guanys ani-ran destinats al Pla Estratègic An-tidroga del Solsonès i rodalies.

MÚSICA

Cartellera

Page 28: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

La regidoria de Polítiques d’Igualtat de Solsona tanca la primera edició

del curs de recerca de feina Aquest divendres comencen les classes de la segona edició

Alumnes del curs de tècniques i habilitats per a la reinserció laboral

Aquesta setmana s’ha fet la cloenda del curs de tècniques i habilitats de recerca de feina organitzat per la regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament solsoní per mitjà del Servei d’Orientació Laboral. Han participat en aquesta activitat, que s’ha impartit setmanalment durant el mes d’octubre, una desena de persones que estan a l’atur. Aquest divendres en comença la segona edició, a la qual s’han inscrit una dotzena d’alumnes.

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Encarna Tarifa, ha lliurat als partici-pants a la primera edició del curs els certificats d’assistència i els ha recomanat que simultàniament al procés de recerca de feina, continuïn formant-se. Igualment, els ha informat de l’existència de diferents línies d’ajut que ofereixen les administra-cions per a l’autoocupació.

En el mateix acte, la tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Solsonès, M. Goretti Sala, ha exposat a l’alumnat els objectius del servei gratuït que s’ofereix al Solsonès a través del Pla Inicia per fomentar la creació de noves empreses tot ajudant els emprenedors a desenvolupar la seva idea de negoci.

El segon curs de tècniques i habilitats de recerques de feina es durà a terme els divendres d’aquest mes de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia a l’aula polivalent del Casal de Cultura i Joventut, ubicada al costat de l’emissora de ràdio. Entre altres qüestions, s’hi tractaran l’elaboració del currículum i una carta de presentació, el mercat laboral, la gestió de les emocions, eines de motivació i la presa de consci-ència de les habilitats personals. Per a més informació, cal contactar amb l’agent d’igualtat del consistori solsoní, per telèfon al 973 48 00 50 (extensió 122) o bé per correu electrònic a l’adreça [email protected].

Formació Ajuntament de Solsona

Organitzen un curs de lideratge i comunicacióper a dones Les sessions tindran lloc els matins dels dies 12, 16 i 26 de novembre

La setmana vinent s’inicia a Solsona el curs de lideratge i comu-nicació adreçat a dones empresàries, responsables d’entitats i tècniques d’administracions. Se n’impartiran tres sessions els dies 12, 16 i 26 de novembre de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia a la sala cultural de l’Ajuntament. Només en resten algunes places lliures.

Coorganitzen aquesta activitat, que és gratuïta, la regidoria de Políti-ques d’Igualtat del consistori solsoní i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal amb el suport del Departament de Treball, l’Institut Català de les Dones, la Dipu-tació de Lleida, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Aquest curs se centra en el lide-ratge i la comunicació i l’impartirà la doctora Estrella Montolío, professora titular de la Universitat de Barcelona, investigadora en temes de comunicació, consultora d’empreses i organitzaci-ons i autora de diverses publicacions. El programa inclou una sessió sobre estils comunicatius i lideratge, una altra sobre la comunicació interactiva i d’organització lingüística del discurs i una última dedicada a les estratègies persuasives i l’anàlisi comunicativa global.

El termini d’inscripcions es tancarà dilluns que ve. Per apuntar-s’hi cal trucar als telèfons 973 48 00 50 (extensió 122) o 973 48 32 34 o bé enviar un correu electrònic a les adreces [email protected] o [email protected].

Page 29: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Estudiants de l'Escola de Capacitació Agrària de Solsona col·laboren en projectes del CSIC-CTFC

durant el seu curs acadèmicEls estudiants de l'Escola de Capacitació Agrària de

Solsona (ECA) estan compaginant la seva formació acadèmica amb el desenvolupament de projectes d'investigació dirigits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i el Cen-tre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). Es tracta d'una innovació d'aquest any 2009 sota la iniciativa de la professora de l'ECA, Isabel Mora, i portada a la pràctica per primer cop per la professora Isabel Rovira.

Des de fa alguns anys, la directora de l'ECA, Carmen Solà, ha afavorit i recolzat el desenvolupament de la investigació dins de les aules i ha facilitat el material i els mitjans neces-saris. Per això, la incorporació d'activitats d'investigació dins del programa de les assignatures que s'imparteixen a l'ECA,

Estudiants de l'ECA (Aroa, Álex i Raúl) organitzant el material de senyalizació dels arbres a la terrassa de l'Estació Biològica de Sanaüja (Sanaüja, Segarra, Lleida).

Educació

Alumnes de l'ECA amb la seva professora Isabel Rovira, durant l'explicació dels objectius del projecte

millorarà la formació dels estudiants i el desenvolupament de les investigacions.

Un grup de 15 estudiants de primer de la branca de Forestals, s'ha ofert voluntàriament per complementar els seus estudis participant en un projecte sobre Desenvolupament Ru-ral que dirigeix Aurora Martínez de Castilla des de l'Estació Biològica de Sanaüja.

El primer grup d'estudiants va començar el cap de set-mana passat a col·locar la nova senyalització dels arbres de la plaça de l'Ajuntament de Sanaüja. És remarcable que, en una plaça de només 50 metres quadrats, hi hagi una diversitat de 15 espècies diferents d'arbres pertanyents a 12 famílies i pro-cedents de diferents regions del món, el Mediterrani, Europa, Àsia i Estats Units.

Els estudiants de l'ECA també han realitzat una valora-ció sobre l'estat sanitari dels arbres. Assessorats pel seu equip de professors especialitzats en plagues i malalties de plantes (Isabel Mora, Lluís Civit) i sota la direcció del CSIC i del CTFC, aquests estudiants contribuiran a millorar la situació i la salut dels arbres del poble.

Aurora Martínez de Castilla,Agència Estatal Consell Supe-rior de Investigacions Científiques. Estació Biològica i de

Cultura Científica de Sanaüja.

Page 30: Celsona 644

�0 644 - Divendres, 6-11-2009

Associacions i Entitats Club de Jubilats Estel Associacions i Entitats SOM

ConferènciaEl dia 2 de novembre es va fer una conferència sobre

el consum i riscs que es poden trobar la gent gran a l'hora de comprar o com resoldre situacions de pagament i garanties. La sra. Tate Angrill va ser la conferenciant i va respondre de manera senzilla i clara totes les preguntes dels assistents.

El Club de Jubilats i Pensionistes l’Estel

organitza tallers de salut per a dones grans

Les sessions aniran a càrrec de la infermera Olga López i la psicòloga Hermínia Gomà

El Club de Jubilats i Pensionistes l’Estel organitza durant el mes de novembre de 2009 una sèrie de tallers de promoció de la salut oberts a tothom, però especialment pensats per a les dones grans. Aquesta activitat compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Solsonès.

Els dijous 12 i 19 de novembre, la infermera Olga López impartirà dos tallers sobre dones, salut i qualitat de vida. En el primer es tractarà sobre els aspectes que condicionen la salut de les dones i en el segon es donaran eines per tenir cura de la pròpia salut. Tots dos tallers seran de 4 a 6 de la tarda .

El dijous 26 de novembre la psicòloga Hermínia Gomà parlarà de maduresa i benestar emocional amb una conferència que començarà a 2/4 de 4 de la tarda i acabarà a les 5 de la tarda.

Les sessions són obertes a tothom i es faran a la seu de l’entitat, al carrer Santa Llúcia 24. Per a més informació podeu trucar al Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Solsonès (973 48 32 34).

Ja són a la venda les Agendes

LlatinoamericanesValen 7 euros i es poden adquirir a Ca l'Ester,

o posant-se en contacte amb qualsevol membre del SOM

Un any més el Solsonès obert al Món distribueix a Solsona l'Agenda Llatino-americana, que enguany té per portada «Salvem-nos amb el planeta», de Maximi-no CEREZO BARREDO.

Només fa 40 anys que es va deixar veure per pri-mera vegada, des de fora, des de l’espai, i la seva imatge no només ens va deixar atònits, enlluernats per la seva bellesa, sinó que va produir una transformació de consciència en la Humanitat. La imatge del planeta, que valia més que un milió de paraules i de refl exions, ens feia evident que estem embarcats en una mateixa i única nau espacial, penjats d’ella i units al seu destí...

Però han passat només uns anys i aquella bellesa s’ha transformat en angoixa, davant d’un planeta amb signes creixents d’escalfament, de cansament, d’incapacitat per absorbir el nostre impacte creixent, i de catàstrofes «natu-rals» cada dia més nombroses...

Hem arribat a temps per incorporar-nos d’una manera responsable a co-pilotar aquesta nau? Aquesta Agenda del 2010 ens vol proposar aquest tema urgent, inajornable, i molt exigent.

Publicada en paper reciclat. Posa l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament, apunta a la pràctica, però el «carisma» és provocar les trans-formacions de consciència necessàries per tal que apareguin pràctiques radicals noves, des d’una altra visió sistèmica, no només reformes, o pedaços...

Aquesta Agenda vol ser, com sempre i més que altres ve-gades, una caixa de materials i eines per a l’educació popular. Consulteu també «servicioskoinonia.org/teologiapopular», on solen publicar els «cursos de teologia popular».

L’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana continua en línia, oferint els materials que l’Agenda ha produït en els seus divuit anys d’existència. Els animadors de comu-nitats, mestres, professors, agents de pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats de formació, reflexió, debat... podent-los buscar per tema, títol, autor, any d’edició... (servicioskoinonia.org/agenda/archivo). Per elebrar els nostres 20 anys, posarem en línia tots els arxius possibles. latinoamericana.org/2010/info és la pàgina que habiliten a la xarxa per oferir i vehicular més materials, idees, recursos pedagògics... dels que caben físicament en aquest llibre de paper.

Page 31: Celsona 644

�1644 - Divendres, 6-11-2009

BESORAMissa vespertina.- Dissabte vinent, dia 14, Missa a les 7.

CAMBRILSFesta patronal de Sant Martí.- Dime-cres vinent, 11 de novembre, Missa i cant dels goigs en honor de Sant Martí.

CASTELLVELLMissa mensual.- Diumenge, 8 de novem-bre, a les 4 de la tarda

LINYAMissa vespertina.- Aquest dissabte, 7 de novembre, Missa a les 7 del vespre.

PREIXANAVisita al Cementiri.- Aquest diumenge, dia 8, a les 10, Missa i visita la Cementiri.

VALLSVisita al Cementiri.- Diumenge, 8 de novembre, a 2/4 d’11, Missa i pregària al Cementiri.

SOLSONAEscola de formació de LaicsAquest dissabte, 7 de novembre, al Semi-nari, durant tot el matí té lloc la jornada oberta a tothom per a commemorar els 10 anys d’aquesta institució. Tothom hi està convidat.

Festa de la Dedicació de la CatedralDimarts vinent, 10 de novembre, a les 10 del matí, el Capítol Catedralici es reunirà a l’entorn de l’altar per solemnitzar aquesta festa de la Diòcesi, celebrant l’Eucaristia. Es convida tothom a participar-hi.

Jornada de Germanor i Dia de l’Esglé-sia Diocesana 2009Diumenge que ve, 15 de novembre, a totes les misses es farà la col·lecta per al sosteniment de l’Església al Bisbat de Solsona, com ho faran també en les demés diòcesis de Catalunya. El senyor Bisbe en una carta ens exhorta a assumir la nostra responsabilitat: “Pertanyem a una diòcesi, porció del poble de Déu, presidida pel Bisbe, per-

tanyem a una parròquia on vivim la fe i donem testimoniatge. Cal que l’Església disposi dels mitjans necessaris per tal que els qui hi acudei-xen a la recerca d’ajuda hi puguin trobar una resposta adequada. La col·laboració dels catòlics i dels qui valoren la seva labor és indispensable. En aquestes circumstàncies és, més que mai, ex-pressió del vostre compromís eclesial. Tots hem de participar en l’Església i col·laborar en el seu finançament. Tots som necessaris”.

Peregrinació a BarcelonaEt convidem a peregrinar a Barcelona per descobrir: 1) L’obra del Beat Pere mossèn Tarrés, tot visitant la seva tomba a l’església de St. Vicenç de Sarrià, amb motiu de l’Any Sacerdotal. 2) La Sagrada Família, descobrint-hi el missatge cristià de l’arquitectura de Gaudí.Dissabte, 21 de novembre de 2009. Preu: 27 euros, inclou viatge i dinar. Termini: 16 de novembre. Informació i inscripcions: 973 480619 (Encarna).

L’Ajuntament de Solsona expressa el seu condol per la pèrdua de

PERE TRAVÉ I MORERA

Membre dels Trabucaires de Solsona, i s’uneix al sentiment de la seva família

Solsona, novembre de 2009

Parròquia Ramon Estany

La família Travé - Sunyer només té paraules d'agraïment i admiració per a totes aquelles persones, família, amics i coneguts que en

aquests moments tan difícils ens han donat el seu re-colzament i ens han acompanyat en el seu últim adéu,

tal hi com es mereixia.

Per tot això: GRÀCIES A TOTHOM.

No t'oblidarem mai

Page 32: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

El passat cap de setmana, dies 24-25 d’octubre es va celebrar la VI sortida i exposició de bolets del Solsonès.

Des del Grup de Natura del Solsonès (GNS), entitat organitzadora d’aquesta activitat, volem donar les gràcies a tothom qui va participar tot realitzant grans i importants tro-balles “micològiques”. Aquest any, volem agrair especialment el treball del Juan Martínez de Aragón i la Rita Hernàndez per la preparació del contingut dels pòsters i la seva acurada clas-sificació dels bolets de l’exposició; com també a les institucions que han col·laborat. Sense tota aquesta gent aquesta activitat no hagués estat possible.

Espècie ................................ Nombre Vots ... Percentatge (%)

Rovelló ................................ 50 ........................................29,76Llenega blanca i negra ........ 34 ....................................... 20,24Camagroc ............................ 25 ........................................14,88Fredolic ............................... 16 ..........................................9,52Apagallums ......................... 16 ..........................................9,52Múrgola ............................... 8 ............................................4,76Agulletes ............................. 7 ............................................4,17Carlet o alzineró .................. 5 ........................................... 2,98Tòfona ................................. 4 ........................................... 2,38Bolet de tinta ....................... 3 ............................................1,79 ............................................ 168 ........................................ 100

Les persones interessades a participar o formar part del GNS poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del web www.lacetans.org/gns o bé de la següent adreça de correu electrònic: [email protected] . Us esperem a tots i totes.

VI Sortida i exposició de bolets

el món dels bolets amb col·laboració de les llibreries Pellicer, Cal Dach i Verdaguer.

Per altra banda, s’ha fet un rànquing per escollir el bolet més apreciat del Solsonès entre tots aquells que han passat per l’exposició instal·lada a la sala d’exposicions de l'Ajuntament de Solsona i que han participat en la consulta. D’un total de 168 vots, el rovelló ha sortit el més apreciat amb un 30% dels vots, seguit per la llenega blanca o negra amb un 20%. El carlet, la tòfona i el bolet de tinta han estat els menys apreciats, ja sigui per la desoneixença o per l’alt preu d’algun d’ells. El resultat total es presenta a continuació:

Associacions i Entitats Grup de Natura del Solsonès (GNS)

El dissabte al matí ens vàrem reunir una seixantena de persones de totes les edats per anar a recollir bolets en di-ferents boscos de la comarca; des d'ambients de ribera, fins a pinedes, rouredes i alzinars. La gent va poder recollir bolets de tots tipus i va poder veure de primera mà aquells més comes-tibles o més perillosos. Cap al migdia es va portar els bolets a l’Ajuntament de Solsona per començar la seva identificació i muntar tota l'exposició. En total es varen mostrar 96 espècies i els 4 plafons de difusió sobre el món dels bolets. Petits i grans van poder jugar a reconèixer les parts dels bolets i les espècies més comunes. També hi havia el concurs de bolets, on calia identificar 10 espècies diferents i el rànquing del bolet més apreciat de la comarca. També hi havia venda de llibres sobre

Page 33: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Associacions i Entitats Grup de Natura del Solsonès

Concurs de boletsVI sortida i exposició de bolets del

Grup de Natura del Solsonès

Guanyadora del Concurs

IV Pub Quiz al bar M-knop

El passat dijous dia 29 d’octubre, va tenir lloc al bar M-knop de Solsona, el IV Pub Quiz que organitza l’escola d’idiomes Chit Chat; hi van participar 3 equips de 3 i 4 persones cadascun

A les deu del vespre, van anar arribant els diferents concursants, i a poc a poc, es van anar formant els diferents equips. Posicionant-se a les respectives taules, tots ells, en grups de tres i quatre, van començar a demanar els beures que havien de refrescar la nit, i finalment, servir com a pre-mi, a l’equip o taula guanyadora. L’arribada del quizmaster, Mr. Arthur, de Florida (EUA), va donar el tret de sortida al concurs.

Aquest IV Pub Quiz, com ja s’havia anunciat amb anterioritat, estava preparat tenint en compte la festivitat que coincidia més o menys, amb les dates d’aquest concurs: Pub Quiz Especial Halloween. Per tant, les diferents preguntes feien referència als Estats Units, donada la nacionalitat del quizmaster, i a la festa de Halloween.

Cal esmentar que els participants estan molt contents i agraïts amb els quizmasters que ens han acompanyat fins ara: Jackie Marrow (Anglaterra), Robert Chesterman (An-glaterra), Anne Hamilton (Austràlia) i Arthur (EUA). Com-parant els accents de les persones provinents de diferents nacionalitats, tothom coincideix en el fet que sigui l’anglès australià, és a dir, el de l’Anne Hamilton, el més entenedor; mentre que l’anglès britànic, el que s’ensenya a les escoles, costi una mica més d’entendre.

Al final, els guanyadors van rebre un premi molt típic de la festa de Halloween: una carbassa de la comarca i caramels; i com a cada edició de Pub Quiz, el beure de la nit pagat.

Tot plegat va servir per passar una bonica vetllada, practicar una mica d’anglès fent un beure i una mica de cultura. Des de l’organització es preveu el V Pub Quiz, que tindrà lloc el dimarts 17 de novembre, a les 10 de la nit, al bar M-knop. És una activitat oberta i gratuïta per a tothom; vine el pròxim dia, i participa-hi!!!

Mr. Arthur, quizmaster

Pub Quiz Josep Nosàs

Els dies 24-25 d’octubre es celebra el concurs anual de bolets en el marc de l’exposició de bolets que va organitza el Grup de Natura del Solsonès a l’Ajuntament de Solsona. Aquest concurs de coneixement de les espècies micològiques del nostre entorn és adreçat a tot el públic assistent i particularment a la mainada i patrocinat per la Clínica Veterinària “El Solsonès”.

La resposta encertada del concurs de coneixement de bolets va ser: 1.- Rovelló - 2.- Cama de perdiu - 3.- Fredolic - 4.- Estrelleta - 5.- Agulleta o llengua de bou - 6.- Terrandolça - 7.- Aniset - 8.- Lletraga o lleterola - 9.- Bolet de soca rovellat - 10.- Farinera

Entre les moltes persones que van encertar totes les respostes, l’afortunat d’enguany va ser la Carla Gavilán Cerezo, a qui se li ha lliurat una cistella i un ganivet boletaire. Esperem que això li doni una bona empenta per ser una bona naturalista en el futur.

Moltes gràcies a tots els visitants i col·laboradors, que sense ells no fóra possible aquest acte cívic i altruista.

Page 34: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Associacions i Entitats Rotary Club de Solsona

El Rotary Club de Solsona rep la visita del governador del Districte

Benito Sainz emplaça els solsonins a créixer en nombre de socis

Benito Sainz, governador del Districte 2.202 de Rotary, ha participat en la reunió del Rotary Club de Solsona d’aquesta setmana. Ha estat la primera visita a Solsona del màxim re-presentant de l’organització a la zona nord-est d’Espanya. El principal missatge que Sainz ha traslladat als socis solsonins és la fita de fer créixer el Club en nombre de membres. En aquests moments l’entitat solsonina està conformada per una quinzena de persones.

El Rotary Club de Solsona ha exposat al governador els projectes en què ha col·laborat el darrer any i en què està treballant, com el suport a diverses entitats socials de la co-marca –Fènix, seu territorial de l’ACAF, Sol del Solsonès...– i l’aportació al Fons d’emergència soc-ial de Solsona.

Benito Sainz també ha emplaçat els solsonins a orga-nitzar el programa Protagonistes del demà, que duen a terme diversos clubs rotaris, consistent a premiar joves amb les mi-llors qualificacions acadèmiques i que demostren tenir vocació de servei a la comunitat amb la seva participació en el teixit associatiu local.

Igualment, per fer difusió dels projectes i objectius de Rotary International, el màxim representant de l’organització a la zona a la qual pertany Catalunya ha proposat al col·lectiu de Solsona organitzar conferències obertes a tota la població.

En la seva visita a la seu del Rotary Club de Solsona, Benito Sainz ha signat el llibre d’honor de l’entitat i ha fet entrega al president, Josep Vilaseca, de la insígnia de l’orga-nització d’enguany, que té per lema “El futur de Rotary és a les teves mans”.

El proper dijous, 19 de novembre, Òmnium Cultural del Solsonès ens convida a la conferència “Guerra i Pau; què hi diuen els museus?”, a càrrec de l’historiador Jordi Padró Werner.

Padró, expert en patrimoni, turisme i museografia, ens atansarà a la interpretació que ofereixen els museus de les èpoques de conflicte, ja siguin temps de guerra o perse-

“Guerra i Pau; què hi diuen els museus?” Òmnium Cultural del Solsonès presenta

Jordi Padró, especialista en gestió del patrimoni, museologia i turisme cultural

L’acte tindrà lloc el dijous, 19 de novembre, a les 9 del vespre, a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona, al c/. Castell, 20

cucions històriques. La xerrada serà il·lustrada amb imatges d’alguns dels museus realitzats per Padró i que interpreten moments històrics convulsos, entre els quals destaquen el Centre d’interpretació de la Batalla de las Navas de Tolosa (Jaén), el Museu de la bruixeria de Zugarramurdi (Navarra) o el Museu de la Pau, de Gernika (País Basc). Hi col·labora l’Ajuntament de Solsona.

Associacions i Entitats Òmnium Cultural del Solsonès

Page 35: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Opinió Associació Volem decidir

Per un debat obert i plural

El proper 13 de desembre serà un dia únic a Solsona. Per primera vegada en la història, els solsonins podrem expressar democràticament i d’una manera inequívoca quin estatus polític volem per al nostre país. Ho podrem fer amb el simple gest de dipositar una papereta dins una urna. Amb la modèstia i la força democràtica d’aquest gest.

La pregunta que es plantejarà als solsonins serà: Esteu d’acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, indepen-dent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea? Les respostes possibles seran, com en tot referèndum, el sí, el no i el vot en blanc.

No estarem sols aquell dia. Més d’un centenar de muni-cipis, incloent-hi Sant Cugat del Vallès i gairebé tots els de la comarca d’Osona, faran el mateix que nosaltres. Serem desenes de milers de ciutadans que tindrem l’oportunitat de dir clarament què pensem, desenes de milers de catalans que decidirem per nosaltres mateixos.

El passat 13 de setembre, el poble d’Arenys de Munt ens va precedir en aquest gest de normalitat democràtica. Ningú no s’imaginava que el fet de col·locar una urna al centre de la vida política d’un petit municipi del Maresme pogués tenir una reper-cussió tan gran. A Arenys, hi van anar més de 300 periodistes acreditats d’arreu del món. De les votacions, en van informar el New York Times i Le Monde, mitjans de comunicació alemanys i britànics. Tot perquè la gent havia tingut l’oportunitat, per

primera vegada, de votar lliurement, democràticament, quin estatus polític volia per al seu país.

El dia 13 de desembre encara serà més important, per-què hi haurà molts més catalans que podran decidir. Serem el centre d’atenció de mitjans d’arreu del món. I –cosa molt més fonamental– farem un gest de gran significació per decidir quina mena de país volem per a nosaltres i per als nostres fills.

A l’associació Volem decidir estem convençuts que hi ha una estreta relació entre el nostre benestar col·lectiu i la nostra capacitat per debatre serenament sobre les decisions democràtiques que ens convé prendre. Per això fem una crida a tots els solsonins perquè aprofitin aquesta oportunitat i encetin un debat –públic i privat– sobre la conveniència de votar sí, no o en blanc el dia 13 de desembre. Apel·lem molt especialment als nostres representants polítics locals perquè es pronunciïn públicament sobre la consulta i participin en el debat, tot actuant en conseqüència amb la seva alta funció: deure’s al poble que els ha votat.

Ara és l’hora d’afrontar un debat obert i plural. En els dies que falten fins al 13 de desembre, tothom hi ha de poder dir la seva. Els partidaris del sí i els partidaris del no. Sense exclusions de cap mena. Convé que tothom qui ho desitgi ex-pressi lliurement la seva opinió, amb arguments i sentiments, des del respecte més absolut a les altres opcions, des de la voluntat de contribuir a fer més oberta i més democràtica la nostra societat.

Opinió Xavier Solé i Pla

Que una persona sigui conscient de les pròpies limi-tacions i s’autoimposi el silenci, la inacció, no solament pot representar un gran benefici propi, pot arribar a repercutir en un d’encara major en el conjunt de la col·lectivitat. Us imagineu quants càrrecs de dubtosa qualificació han osten-tat representació, proferint un llegat del tot demolidor?

Aquesta premissa podria ser aplicada al Consell Es-colar de Catalunya, òrgan creat a partir de la Llei Orgànica del Dret a l’Educació de l’any 1985.

A les primeries d’octubre, el Consell Escolar de Catalunya, va acordar per majoria una decisió que resulta, almenys a primer terme, si més no, inquietant. No la qualifi-co sota aquest concepte quant a l’abast de l’acord, ja que per ell mateix ja es desqualifica, sinó al diagnòstic que aquest fa de l’estat de salut en la presa de decisions i/o iniciatives d’aquest organisme superior de consulta de l’ensenyament no universitari, i que ens posa de relleu, la salut intel·lectual del nostre decadent país.

La qüestió, acordada per majoria, consisteix en el

Estupidesa col·legiada

canvi de denominació dels períodes de vacances actuals del calendari escolar, fent que les vacances de Nadal es passin a denominar "vacances d’hivern", i les vacances de Setmana Santa, s’anomenin "vacances de primavera".

La raó, respon al fet de promoure la laïcitat en l’edu-cació, i de no incomodar ningú, sota la bandera del pseudo-progressisme. El resultat esdevé una decisió impròpia d’una societat mínimament culta i orgullosa de les seves arrels, que sembla avergonyir-se dels seus referents culturals i religiosos. Em pregunto si el següent pas serà el de recomanar l’abolició de tot símbol religiós, de la numeració del nostre calendari per fixar-se en una referència del tot laica, o el de proposar el canvi de nom dels pobles que tenen noms de Sants, Verges i màrtirs, per citar algunes estupideses!

Espero que aquest fet sigui solament un miratge. Espero també que, individualment, els membres d’aquest òr-gan tan suprem, com ho és el Consell Escolar de Catalunya, no siguin tan estúpids, com les decisions que prenen de forma col·legiada.

Page 36: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Sóc persona Sergi Ballespí

El dissabte 3 d’octubre del present any, a quarts de sis de la tarda i a punt d’arribar a Sant Llorenç, a cinc minuts del restaurant Monagal, van aturar-nos una parella de mossos. Va ser perquè la conductora del vehicle no portava l’enganxina de la ITV.

“Bona tarda”, ens diu el mosso traient el cap per veure’ns als que anàvem asseguts al darrera, “el cinturó, ens el posarem?”. Mentre li dèiem que sí, que ara mateix, que sempre el portàvem i que ens havíem despistat, ens va preguntar d’on veníem. “De Solsona”, vam respondre amb la mateixa cara d’ensurt que posen els nens quan parlen amb els reis mags. “De Solsona? Aixxxx!” ens diu el mosso traient una llibreteta, “llàs-tima; si m’haguéssiu dit que veníeu d’aquí el costat no us hauria multat però si veniu des de Solsona això no es pot deixar passar”. “Sou parella?” ens pregunta immediatament assenyalant-nos amb el boli als del dar-rera. “No”, va respondre la meva amiga, “som amics”. “Vaja!”, va dir el mosso, “si m’haguéssiu dit que éreu parella ho hauríem arreglat però si no sou parella us he de posar una multa a cada un”. “Però si vols podem ser-ho, eh?” li va dir la Dèlia en un últim intent. “No, no... Jo sóc molt estricte i si no sou parella us posaré una multa a cada un”.

Vaig tenir la decebedora sensació d’haver perdut un concurs i vaig preguntar-me per què ens clavaven 450 euros a tres persones inofensives sense un gram d’alcohol en sang un dissabte a quarts de sis de la tarda en una carretera molt poc transitada. Moralitat? Que car que és dir la veritat.

Multes a la veritat La història d’un cartell que diuen que està prohibit

Des de Roc Falcon voldríem donar a conèixer la nostra opinió respecte a un rètol col·locat a l’entrada de la finca de les nostres instal·lacions per la cria i emancipació de falcons.

Primerament, aquest cartell és un cartell informatiu que va ser col·locat a iniciativa del propi municipi d’Odèn per promocionar turísticament el municipi. La intenció que té és que els visitants que s’apropen a aquests paratges tan preciosos, sense la necessitat d’accedir a les nostres instal·lacions, coneguin què és el que es fa en les instal·lacions que poden veure darrera del cartell sense haver d’entrar dins.

Per la nostra part i degut a la nostra activitat, no tenim cap necessitat ni intenció de fer propaganda ni cap tipus de publicitat, ja que nosaltres no obtenim cap benefici econòmic de les visites que durant els mesos d’estiu tenim a les nostres instal·lacions, i sí que ajudem a la promoció turística del mu-nicipi ja que aquestes visites vénen organitzades pel Centre de Natura d’Odèn.

Com que al seu dia es va creure que seria bo posar aquest panell informatiu, per circumstàncies del terreny de l’entrada de la finca, es va col·locar a uns 10 metres de la carretera, a la distància més allunyada possible de la carretera. La seva po-sició va ser estudiant l’angle que menys pogués perjudicar als conductors i usuaris de la carretera L-401, de forma que aquells turistes, visitants del municipi que volguessin conèixer què fem a Roc Falcon, haguessin de sortir de la carretera, aparcant dins del camí de la finca, en cap cas no pas buscant la distracció dels conductors.

Doncs bé, ara els senyors dels Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ens volen fer treure aquest cartell, ja que diuen que és una distracció pels conductors, que no un cartell informatiu, sinó un cartell publicitari on fem propaganda de la nostra activitat. Si fem una mica de turisme per la zona podem veure que la carretera està plena de cartells de molts colors i de moltes mides, que sí que fan propaganda de la seva activitat i obtenen beneficis i ingressos pel fet de col-locar-lo, i que fa molt temps que hi són i no s’han prohibit.

Finalment, des de la nostra part, tenir o no el cartell informatiu ens és indiferent, però la nostra qüestió és: Quan fem alguna cosa amb tota la bona fe, i de la millor manera, per tal d’ajudar a promocionar turísticament un petit municipi ubicat en un paratge de somni, realment s’ha de mirar tan prim i prohibir l’ajuda desinteressada a un municipi?

Opinió Roc Falcon

Els Sants de la Setmana Divendres, 6: Sant Sever. Sant Lleonard; beata Beatriu, vg.; beata Josepa Naval i Girbés.

Dissabte, 7: Beat Francesc de Jesús-Maria-Josep Palau i Quer. Sant Ernest; sant Florenci; santa Carina; sant Severí; beat Jacint-Maria Castañeda.

Diumenge, 8: Sants Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; sant Deodat I; beata Isabel de la Trinitat.

Dilluns, 9: Dedicació de la basílica romana del Laterà. Festa del Santcrist de Balaguer; Mare de Déu de l’Al-mudena (Madrid); sant Teodor.

Dimarts, 10: Sant Lleó el Gran. Dedicació de la catedral de Solsona (col·legiata, 1163); sant Andreu Avel·lí; sant Tiberi; santa Teopista.

Dimecres, 11: Sant Martí de Tours. Sant Menna.

Dijous, 12: Sant Josafat. Sant Emilià (Millán) de la Cogolla.

Page 37: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Opinió Ramon Gualdo

Aques mes de novembre es compleixen 20 anys de l'aprovació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant. També fa 50 anys de la De-claració -també de nacions Unides- sobre aquest tema. Arran de tot això hi ha hagut congressos, xerrades, assemblees, etc.

En tota aquesta obra, i reculant temps enrere - molts anys enrere- hem de dir que hi té molt a veure una bona dona, de la qual potser no se n'ha parlat gaire, o no tant com es mereix. Es l'anglesa Eglantyne Jebb, que va morir el 1928. Ella va començar amb una sen-zilla carta (Carta dels Drets de l'infant). La va redactar a Ginebra amb l'ajut de dos amics seus del Comité de la Creu Roja.

La carta conté cinc punts, fruit d'experiències viscudes, d'una voluntat amorosa, de bondat, de servei. Són propostes sorgides del cor d'una dona que hi posa sentiment i bona voluntat. Tot resumint-lo esmentem el text: L'infant ha de poder desenvolupar-se materialment i espiritualment. L'infant que té fam ha de ser alimentat - Ha de ser el primer en rebre auxili en cas de desastre - ha de ser protegit contra qualsevol explotació - Ha de ser educat en el sentiment a posar les qualitats al servei dels seus germans.

Procurem tenir presents aquests desigs en el nostre viure, i alhora dediquem un record a Eglantyne Jebb, la qual va treballar en una tasca ben noble.

Els drets de l'Infanti la senyora Eglantyne

DesencantPocs podíem imaginar que setmanes després que sobre-

eixís el cas Millet, seguissin apareixent nous casos de corrupció al nostre país.

Si ahir la mala olor ens arribava del Palau de la Música, ara ens ve de l'ajuntament de Santa Coloma. Demà, qui sap en quina direcció bufarà el vent.

Malgrat que dissortadament comencem a estar-hi acos-tumats, encara ens hem de pessigar per acabar-nos de creure tot el que està passant, tant en l'àmbit català com en l'estatal. Hem de mossegar-nos la llengua per no caure en la fàcil temptació de desacreditar injustament tot el nostre engranatge institucional. Només les persones en som responsables, de la seva adulteració. Ja ni el nostre envejat oasi no ha pogut resistir a tanta conta-minació i ara ens adonem que les seves aigües feia temps que havien perdut tota la seva transparència.

Sabem que és de justícia pensar que no tots els polítics actuen de la mateixa manera, però també és del tot comprensi-ble el recel i la visceral desafecció de la ciutadania envers els seus lícits representants. I no tan sols pel fet que hagin sortit a la llum pública clamorosos casos de corrupció - que poden sorgir en qualsevol altre col·lectiu humà - sinó principalment pel fet de silenciar els mateixos partits aquestes sospitoses irregularitats.

En l’enquesta que una emissora de ràdio feia a peu de carrer sobre diversos temes d’actualitat em quedo amb l’opinió d’un arquitecte de 36 anys que, llançant una pregunta a l’aire, implorava que algú li donés una raó per seguir confiant en el no-ble art de fer política. Un motiu que l’animés a seguir votant.

No sé si haurà rebut contesta, però possiblement aquesta sigui la pregunta que cada vegada més persones ens fem.

Opinió Ramon Arnau Camps

L'acudit del Simi

Page 38: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Poesia Josep Maria Poblet

Mort amb morts

Comentant una foto del diari

La foto ha fet germinaren el meu cor el dolori una trista indignació,car dol haver de mirar,per patètic i inhumà,la pobresa i l’abandó

de qui no ha un sostre milloron poder-se aixoplugar.

Veig tres infants famolencsdins un nínxol arraulits

sobre un vell taüt de fusta.Qui es mereix un suspens?Ens sobren cors esquifits?Qui obvia una vida justa?

La foto no és pas fictícia,té un nom molt clar: Injustícia

Drama comèdia - sainet

Madona de Montserrat,Sant Cristo de Balaguer.

Què en penseu del gran merderque aquí ens ha organitzat

l‘avarícia d’un grapatde Vips que, amb son pols groller,

han deixat el gallinertant inquiet i esvalotat?Algú sentencià seriós

que el corral de casa nostraera un oasi de pau.

Jo ara us dic pesarósque “això” és una xica mostra

preludi del gran sarau.

Hom diu: "No n'hi ha un pam, de net"Drama? Comèdia? Sainet?

Potser de tot una mica,ja s’està omplint la pica...

Formen part de l’equip de suport de Celsona:Pep Mia - Candi Pujol - Lluís Cornet - J. Clavé - Marcel Ribera - Montserrat Riu - Enric Serra - F. Torres - J.H. - Ramon Gualdo - Jordina Tarré Foto Resol - Foto Llàtzer

Direcció: Josep M. BorésRedacció: Ramon Estany - Josep M. Montaner - Dolors PujolsEdició: Francesc Xavier Montilla - Marta CasesTextos: Eva JanéPublicitat: Manoli OrtigosaOficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

[email protected] - www.elsolsones.net - 973 48 17 19Dip. Legal: L-267-1997 - 1.350 exemplarsEl primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Poesia Joana Cervera

Erudits zigots

Tants sants, tants difunts

nou de nou del castell humà

amb crisi de jutges i

tracte diferencial

sens te de vainilla, (em)manillats

la realitat és abstracta i relacional

ensems concreta i substancial

pensar en xinès és complicat

el món concep la suma

de processos, no pas d'entitats

hom diria que no existeix la ment

sinó l'acció de pensar, Hume.

M'agrada el color a la veu de l'internauta

encara que ara el relat és un altre

l'eix nord-sud no dóna fruits

em sé tasmana sens el pont, adés

que hostes vingueren, 1642

el mite de Plató a la caverna

sens espelma i, la colometa tan a prop

Santa, o no.

Menys estimable l'objecte desitjat

amb eines de fusta i ribot

pedra a frec de pedra, el feu del foc

erudits zigots de cicle vital

una mica de pau física, antropològica

grills de taronja, reineta la poma

pinyols de raïm i, xirimoïa

i aquest descans tan benaurat

castanyes... poques.

Poesia Pere Espinal

Per la Janine Salazar García

Moltes felicitats

Janine molt estimada

al complir els 4 anyets

et mereixes una abraçada

i un bon munt de petonets.

Ara ets molt petiteta

si fas força bondat

seràs ben boniqueta

i viuràs amb tranquil·litat.

Estima els pares i germans

Tu ets la seva il·lusió

ja que són bons companys

dóna'ls sempre animació.

Et dóna aquest consell

que és un gran tresor

un home mol vell

que t'estima de tot cor.

i molts anys de vida

amb salut i prosperitat

i tota la companyia

que ara tens al teu costat.

27 d'octubre de 2009

Page 39: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Futbol CF Solsona

Campionat de Catalunya de Primera Territorial (Grup 5)

CF Pobla de Segur, 2CF Solsona, 2

CF Pobla de Segur: Martínez, Peroy (A. Roset), J. Roset, X. Martínez, F.-X. Roset, Truch, Roselló, Plancheria, Juangran, Marchal (Vila), Poyatos (Moustapha). També: Galego i Alegret.CF Solsona: Juanjo, Obiols (Casanovas), Alarcón, Alcázar (Jiménez), Codina (Rodri), Freixes, Jean, Piera, Cots, Novelles (Serra) i Solé.El sr. Hernández Cacho va dirigir l’encontre, auxiliat pels srs. Piñeiro Vilella i Ríos Barca. Va mostrar targetes grogues a Planchería (39’ i 90’) i Roselló (78’) i vermella a Planchería, del Pobla; a Obiols (6’), Alarcón (15’), Jean (66’), Novelles (70’) i Freixes (81’), pel Solsona.

El Solsona es va desplaçar a La Pobla la tarda del dissab-te. Aquest camp de terra és un dels perillosos de la categoria, ja que, si vols guanyar, has de demostrar que ets molt superior als locals. Van a per totes, amb més o menys tècnica, però no pots jugar a veure-les a venir ni encantar-te. Cada equip va voler imposar el seu ritme, dominant els locals. En el minut 14, Poyatos marcava l’1 a 0. Tots els intents d’empat solsonins van ser frustrats o no es van aprofitar en aquesta primera part.

A la segona part, el Solsona surt disposat a treure quelcom de positiu i, en el minut 58, Casanovas obté l’empat, quan feia 3 minuts que havia sortit al camp, debutant amb els solsonins. No va durar gaire aquest marcador, perquè Truch va avançar els locals, en el 67’. Si els visitants no van tenir sort durant el partit, a les acaballes, minut 88, el jugador local A. Roset va introduir la pilota dins la seva porteria, representant la igualada i un punt per a cada equip. Els solsonins ja poden estar contents vista la mala fortuna que van tenir els 87 primers minuts.

PROPERA JORNADACampionat de Catalunya de Primera Territorial (Grup 5)Diumenge, 8 de novembre de 2009, a 2/4 de 5 de la tarda, al Camp d’Esports de SolsonaCF SOLSONA & CF LINYOLA (3r. Classificat)

Juvenil

CF Solsona, 0 - CE Berga, 2Barcons, Puig, Bernat, Isidre, Remí, Oriol, Andreu, Moussa, Miki, Chennoufi i Sarri.També: Marc, Marcel, Nil i Liyak.

Anem millorant de mica en mica

Aquest passat dissabte ens visitava un Berga que venia amb el cartellet d’invicte i va marxar amb el mateix cartellet, tot i no fer gaires mèrits. Primera part amb domini blanc i ver-mell però que no podia trencar la posició defensiva dels blaus. Aquests sortiren vàries vegades a la contra però no van estar encertats de cara gol. En canvi, els visitants van aprofitar les dues úniques opcions que varen tenir, una en una penetrada ràpida per banda i l’altra després d’un mal rebuig de Barcons després d’una falta. Així s’arribava amb un 0 a 2 inmerescut al descans.

A la represa, l’equip blau va sortir a pressionar i va tancar als bergadans al seu terreny de joc que ara intercanviaven els papers i eren ells qui sortien a la contra. Marcel hagués pogut posar la por al cos als visitants amb una clara ocasió errada però el marcador no es va moure més.

Magnífic partit de Jordi Puig

Cadet

CF Solsona, 5 - CE Súria, 3Partit trencat que finalment cau a casa

Tres punts més per als blaus, que es van desfer d’un complicat rival. A la primera meitat varen ser els bagencs qui van portar el pes del partit i van posar-se davant en el marcador amb un 1 a 2. L'oportunitat més clara de la primera meitat va ser també un xut al travesser de falta directa per part d’Aresté.

A la represa, els locals van reaccionar i van capgirar el marcador posant el 3 a 2 al marcador. El partit, però, no tenia control: tot era pilotes amunt i avall i el mig camp desaparegut. La defensa de 3 homes blava veia com en un contraatac Aleix no aconsegueix rebutjar bé i posen l’empat a 3. Tot i això, l’equip va reaccionar i va sentenciar el partit amb dos gols més ja a les acaballes del partit.

Aquesta setmana ens visita el Fruitosenc “B”, cuer de la categoria. Esperem millorar el control de joc i no patir per aconseguir una altra victòria que ens apropi a les posicions d’honor.

PARTITS D'AQUEST CAP DE SETMANA: Casa:Infantil: CF Solsona - Santpedor (11 del matí)Prebenjamí: CF Solsona - Avinyó (1/4 d'1 del matí)Juvenil: CF Solsona - Puigcerdà (2/4 de 4 tarda)Cadet: CF Solsona - Fruitosenc "B" (2/4 de 6 tarda)Femení: CF Solsona - Palautordera (12 matí) Diumenge 8 Fora:Benjamí "B" : Font dels Capellans - CF Solsona (11)Benjamí "A" : Joanenc "C" - CF Solsona (2/4 d'11)Benjamí "A" : Artés - CF Solsona (12) Diumenge 8Aleví: Navarcles- CF Solsona (2/4 de 10 matí)

Page 40: Celsona 644

�0 644 - Divendres, 6-11-2009

Infantil

CF Solsona , 1CF Igualada “B”, 4Alineació: Marc Santaeulària, Marcel Sánchez, Genís Ribera, Àngel Garcia, Joan Santeulària, Víctor Vázquez, Àlex Valverde, Alejandro Ruiz, Amir Ben, Xavier Grau, Ossama Bouyakchar, David Pelegrina, Carles Robles, Albert Testagorda, Kevin Garcia, Nil Pujol i Àlex Solé.

Cinc minuts fatídics

El partit va començar amb dos grans equips a sobre el terreny de joc. Les primeres ocasions del partit van ser pels visitants, que veien com un gran porter local parava tot el que li llançaven. Els nostres també van disposar d’alguna que altra ocasió, però la pilota no va voler entrar, i quan tot semblava que s’arribaria al descans amb empat a 0, els de fora feien un gran gol gairebé des de mig camp, amb una gran vaselina al porter, i d’aquesta manera s’arriba al descans.

La segona part va començar amb un Igualada amb ga-nes de resoldre el partit ben aviat. I així ho va fer, ja que amb menys de 15 minuts els nostres ja perdien per 0–4. Mal inici dels blaus, que van veure com amb 5 minuts de la primera i 15 de la segona del partit se’ls hi escapava de les mans. A partir del 0-4, els nostres van treure una mica l’orgull de dins i van començar a disposar de les millors ocasions del partit. Gràcies a aquest fet, Nil, amb una passada amb profunditat aconseguia l’únic gol del partit per part dels escapolats. D’aquí al final, ocasions pels 2 equips, però sense fortuna per a cap dels dos. Falta d’ambició dels nostres: Que primerament s'ha de voler i després podrem. Aquesta setmana ens visita el Santpedor, que només té un punt més que nosaltres. A seguir tots junts i a ser tots una pinya. Sort !!!

Aleví

CF Solsona, 0 - CE Puigreig, 5

Resultat enganyós

Aquest dissabte passat a les instal·lacions del camp municipal d’esports de Solsona es va disputar el partit entre Solsona i Puigreig.

El partit va començar amb una falta de concentració per part dels locals, on als primers minuts el Puigreig ja obria el marcador. El Solsona es va posar les piles i va començar a atacar amb bones triangulacions. Però la sort no va acompanyar, fins que en un error defensiu els verds van tancar la primera part amb un 0-2.

A la segona part els blaus ho van tornar a provar, amb ganes de treure algun punt del partit, ja que es van trobar amb el mateix nivell. Però el fort equip verd i vermell es va mostrar en un xut amb sort i varen fer el tercer. Des d'aleshores, el Solsona ja es trobava per vençut entre el resultat i l’esgotament físic i el partit va acabar amb un 0-5.

Aplicant-hi el que aprenem, al final la sort ens vindrà de cara!!!

Ànims, nanus!!!

Benjamí “A”

CF Solsona , 6

AT Gironella, 0

Ajustat, però tornem amb els tres punts

Una altra victòria per al Benjamí "A" del Solsona. Ja en són tres de consecutives. El partit co-mença amb molta igualtat per part dels dos equips, però el Solsona desfà la igualada amb dos gols d'Àlex i un d'Andrei, abans d'acabar la primera part. Albert, després d'un refús de la defensa del Gironella amb un gran xut des de quasi el mig del camp, marca el quart per als locals.

A la segona part van passant els minuts i, quan ja la defensa del Gironella es notava cansada, Adrià en fa dos de seguits, calcats, i així acaba amb un resultat còmode de 6 a 0 per als escapolats.

Aquesta setmana juguem dissabte a St. Joan de Vilatorrada i diumenge el patit aplaçat a Artés. Sort!

L’Àlex segueix amb el bon olfacte golejador

Benjamí “B”

CF Solsona “B”, 3

CE Avinyó “B”, 4Alineació: Marta Bajona, Àlex García, Oriol Grau, José Manuel Macías, Miquel Mujal, Eduard Navío, Joaquín, Pau Puig, Gerard Robles, Xabi Rodríguez

Els blaus reaccionen i posen l’emoció fins al final

Els jugadors del nostre equip comencen a posicionar-se al camp. Va obrir el marcador l’equip rival en la primera jugada que va arribar a porteria, tot i el domini important dels escapolats. Minuts més tard arribava l’empat amb un gol produït durant un refús. Després de l'1–3 l’àrbitre va assenyalar la pena màxima molt rigorosa i es va arribar a l'1–4. Malgrat tot, l’equip no va defallir i el Gerard va marcar el 2n. Va continuar el domini local i l’Eduard deixava el marcador definitiu. El joc millora mica en mica i es comença a jugar com a equip. Ànims, que els bons resultat arribaran!

EL Gerard va marcar el 2n gol

Futbol CF Solsona

Page 41: Celsona 644

�1644 - Divendres, 6-11-2009

Femení cadet-juvenil

Manlleu, 11CF Solsona, 0Olga R., Mercè C., Marta P., Carla A., Clàudia R., Núria R., Gemma C., Sara C., Marta A., Núria C., Aixa N., Carla A., Iria P., Tània R., Naïr F., Belén S.

Massa rival

Amb res a fer-hi i amb una golejada rebuda però amb un partit més a les esquenes per a seguir l’aprenen-tatge del primer any dins la competició femenina. Les osonenques, amb molta més experiència, van dominar i anar establint gols fins a arribar a l’11 a 0 definitiu.

Aquest diumenge a les 12 del migdia rebem el Palautordera, últim de la categoria. Us hi esperem a tots!!

Prebenjamí

CF Solsona , 0

CE Manresa “C”, 12C.F. Solsona: Roger Martínez, Miquel Bautista, Enric Planes, Alexis Pérez, Tate Yin, Hamza Kerkri, Maria Barniol, Alain Múrcia, Marc Ollé i Aaron Rodríguez.Entrenador: Rubén Pérez. Delegat: Manel Planes.

Presentació oficial a casa

Segon partit i segona der-rota, aquesta vegada davant del Manresa. Tot i que milloren dia a dia, els blaus tenen molt camí per fer.

L’edat ha tornat a passar factura inevitablement. A mesura que vagin passant els partits i els solsonins comencin a treballar en equip, els resultats aniran millo-rant. El millor consell que se’ls pot donar és que s’oblidin del marcador, que intentin crear un ambient positiu dins de l’equip i que s’ho passin bé jugant a futbol.

L’Alexis es va mostrar motivat com sempre

Futbol CF Solsona Futbol Sant Llorenç de Morunys

Infantil 2a Divisió Campionat de Lliga 2009/2010 - Grup 18, Jornada 4Dissabte 31 d’octubre de 2009

St Llorenç de Morunys, C.E., 3

Puig-reig, 1Sant Llorenç, C.E.: Èric Mancha, Carles Puig, Jordi Romero, Guillem Quiroga, Xavier Ballarà, Ramon Freixa, Joel Canals, Lleïr Graus, Guillem De Marimon, Jonathan Santos, Josep Ma. Rovira, Joan Graus, Josep Algué, Albert Bastida i Victor Pàmias. Entrenadors: Josep Canals – Jordi Cases - Delegat : Ramon Freixa Primera part (2-0) - Segona part (3- 1) Gols: Guillem de Marimon ( 2 ) Josep Ma. Rovira (1 )

Debut a casa amb victòria Els infantils del Sant Llorenç, C.E. van jugar el primer

partit de la temporada a casa contra el Puig-reig, C. E., un dels equips ben classificats en el campionat de Lliga.

El Sant Llorenç va començar el partit amb molta in-tensitat i amb un joc molt ofensiu. Això va permetre que als deu minuts de joc ja anés guanyant per 2 a 0.

El perill dels locals va arribar per a les bandes i després d’una passada a l’espai el Guillem de Marimon va resoldre la jugada amb un xut ajustat al pal. Seguidament va ser Josep Ma. Rovira que, amb una jugada molt semblant, va establir el 2 a 0.

Els berguedans van fer un nou replantejament del partit i van anar controlant els atacs locals impedint que el marcador fos més ampli.

Només començar la segona part, ja es va veure que el Puig-reig encara no donava el partit per perdut, i dominava el mig de camp creant força perill fins a arribar el gol en picar una falta que va ser desviada per la barrera i la pilota va acabar entrant a la porteria.

Amb el 2 a 1 l’equip visitant va continuar buscant un empat que no va arribar gràcies a la concentració de tot l’equip en tasques defensives i a la bona actuació del porter Èric Mancha.

A les acaballes del partit, el Sant Llorenç va fer el 3 a 1 i ja no hi va haver temps per a res més.

El proper diumenge dia 8 de novembre de 2009, ju-guem a les 10 del matí a Manresa contra el Pirinaica, F.C.

Page 42: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Futbol CE Arrels

Juvenils

Sant Fruitós, 7

Arrels, 2Magí, Pere, Xavi, Oliva, Ramón, Besora, Jorge, Palla, Codina, Oriol, Bones, Moncu, Marc, Alí i Najim.

Del cel a l'infern en quinze minuts

Vam passar dels primers 15 mi-nuts jugant, dominant, i anant guanyant 0 a 1 a l'infern que vam patir la resta del partit.

L'equip va començar endollat, amb bon joc, combinacions i arribades com amb partits anteriors. Al minut 8 guanyàvem 0 a 1, gol d’Oriol. Al minut 12 vam tenir un mà a mà amb el porter, que no vam saber marcar. I al minut 15 el Sant Fruitós treu un còrner que rema-ta de cap un jugador dintre de l’àrea i posa l'1 a 1. L'equip baixa la guàrdia. 5 minuts després, una pèrdua de la pilota al mig del camp, acompanyada d’un error defensiu: Ens marquen el 2 a 1. Això és un gerro d’aigua freda, ja que fins aquells 5 minuts estàvem jugant bé. El Sant Fruitós ho aprofita. I al minut 23, 3 minuts més tard, Xavi deriva un jugador contrari a dintre de l’àrea: penal i expulsió. Ens quedem amb 10 jugadors i un 3 a 1 en contra. L'equip s'enfonsa i dei-xem que el Sant Fruitós comenci a jugar pràcticament fent el que vol. L'equip no sap contrarrestar el joc del Sant Fruitós, i el juga amb 10 jugadors.

La segona part, millor oblidar-la. Només direm que el Sant Fruitós va ser superior a nosaltres durant els 45 minuts restants. Després d’aquest resultat, només podem animar els jugadors, oblidar el resultat i esperar la setmana que ve, que anem al camp del Berga, un equip imbatut aquesta temporada. Sabem que serà molt difícil però lluitarem i intentarem imposar el nostre joc per intentar aconseguir alguna cosa positiva.

Claus del partit: els errors defensius i l’expulsió de Xavi i més tard Codina.

A destacar: semblarà tòpic, però la segona part de Marc a la porteria junt a les ganes i la lluita de Bones i l'esforç de Codina i Oriol després d’estar tota la setmana malalt.

Puntuació de l’equip: 3

Cadet Arrels | 1a Divisió | Grup 9 | J 6 | 31/10/09

Vic Riuprimer, 1 - Arrels, 1Xavi, Márquez, Raül, Murcia, Toni, Marc, Ferran, Pasqual, Ollé, Nourdin i Robert. També Nil, Sala i Guilli.Gols: Nourdin.

Ens empaten a l’últim minut

El passat dissabte vam obtenir el primer punt a fora de casa de la temporada: Va ser al camp del Vic, el qual té una bona escola de futbol.

Els verds vam fer el pitjor partit de la temporada: No trenàvem cap jugada i en ens costava molt crear joc. Vam tenir la sort d’avançar-nos al marcador en una jugada culminada per Nourdin, fent un fort xut amb la cama esquerra.

La segona part va ser dominada totalment pel Vic. Tan sols arribàvem amb jugades aïllades. Se’ns veia cansats al camp com si portéssim dos partits seguits. Així, doncs, finalment ens van empatar amb un gol a pròpia porta a l’últim minut. Tot i això, vam disposar d’una clara ocasió de gol just abans que l’àrbitre xiulés el final del partit.

La setmana que ve tornem a jugar a fora. Anem al camp del Sant Boi, un bon club, el qual forma jugadors per arribar al primer equip que juga a 3a Divisió. Sort!!

Infantil 1a Divisió Grup 9

EFO 87, 5

CE Arrels, 3 CE ARRELS: Lluís, Arnau, Houssein, Guiu, Josep M., Guillem, David, Roger, Maruan, Miquel, Xavi i Livian

El resultat no reflecteix el joc

Amb aquest marcador, es pot pensar que va ser un partit plàcid per als locals. Però res més lluny de la realitat, ja que per mèrits i domini de la pilota el resultat hauria d’haver estat ben diferent.

En una primera part on el domini va ser dels de Solsona, la falta d’encert davant de porteria va ser la causant de que no es pogués anar al vestidor amb el mar-cador a favor, ja que sense exagerar es podia haver marcat en més de tres ocasions. I, tot al contrari, els d’Olesa, en els seus dos únics xuts, sí que van estar encertats.

A la segona part, amb la moral tocada pel resultat, van sortir al camp amb ganes de donar la volta. Però la mateixa ansietat feia que no els sortís res de res, als jugadors solsonins. Les oportunitats se n’anaven.

Però, fins als últims cinc minuts, no va moure’s el marcador a favor de l’equip de casa, que va saber aprofitar tres refusos per deixar el definitiu 5 a 0.

Aquest dissabte es jugarà a Igualada en un partit que de segur serà disputat. Allí esperem recuperar els efectius lesionats per poder emportar-nos els punts cap a Solsona.

Page 43: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Futbol CE Arrels

Alevins | 3a Jornada

CE Arrels, 0 - CF Artés, 6

4a Jornada

CF Navàs, 0 - CE Arrels, 4Guillem Ribó, Guillem Vilà, Lluís Pijuan, Albert Pijuan, Marc Pujol, Ferran Colell, Agustín Carrizo, Kadder Guettaf (1), Marc Casaldàliga, Manel Estany, Guillermo Morales (2), Guillem Bajona, Agustín Moreno, Carla Ferrer, David Colell, Lluís Villaró, Toni Moreno (1), Tomàs Jané, Pau Aguilera.

Com la nit i el diaContra el CF Artés es va jugar, perquè no

es pot pas dir disputar, un partit on el CE Arrels en cap moment no va tenir opcions. L’Artés, molt ben posicionat damunt el terreny de joc i amb jugadors amb més bona constitució física, no va deixar que els solsonins entressin al partit. Només començar i als primers compassos del partit els visitants s’avançaren al marcador i tots els intents de remuntar pels de casa toparen amb un equip on tot els va sortir de cara. Ens vàrem quedar amb la impressió que, al CE ARRELS, res del que va intentar no li va sortir. Però d’aquests partits també se n’ha de treure conclusions positives i sobretot un aprenentatge per a saber jugar contra equips amb una condició física millor.

Al cap d’una setmana contra el CF NAVÀS, i amb el dubte de saber si la contundent derrota patida la jornada anterior ens hauria afectat d’alguna manera. Partit molt seriós i controlat en tot moment, excepte els darrers minuts de la primera part i els primers de la segona. Tots els jugadors van estar a gran nivell. Es va pressionar el rival des del davant i de forma coordinada per la resta de l’equip. Les comptades, dues o tres, ocasions de l’Artés foren perfectament resoltes pel nostre porter, la defensa impecable (alguna llacuna posicional i de marcatge ben coberta pels companys), al mig del camp aconseguint mantenir el control, defensiu i ofensiu, del partit i llançant constants atacs per les bandes. I al davant, treballant com a primera línia defensiva, tant era pressionar quan es perdia la pilota com quan era el rival qui la tenia per sortir, i amb una mobilitat constant creant espais per a rebre pilotes.

En resum, dos partits totalment diferents, principalment en el joc. Se’n podia extreure la sensació que si es juga amb tensió i concentra-ció des del primer minut es pot donar guerra a qualsevol equip i a l’inrevés, si se surt al camp a veure-les venir, es pot arribar a regalar i perdre partits amb qualsevol.

La propera jornada ens visita el CF Sa-grada Família, un vell conegut, que en pretem-porada ens va guanyar en un disputat partit.

Comença la sisena temporada de la lliga de botifarra

Benvolguts botifarraires:Aquest proper diumenge 8 de novembre comença la lliga de botifar-

ra! Una lliga preparada un cop més per disfrutar i gaudir d'una bona estona amb els veïns de la nostra comarca jugant a la botifarra.

Sis anys!!! No cal dir res més per adonar-se de l'èxit que ha tingut aquesta competició en l'àmbit comarcal! Sis anys plens d'alegries, retro-baments i ganes de passar-s'ho d'allò més bé amb els veïns dels municipis de la nostra comarca.

Des de la JNC i CDC del Solsonès us volem desitjar a tots els equips (Olius, Navès, Freixinet, Castellar de la Ribera, Sant Climenç, Solsona, Cambrils i Lladurs ) una molt bona temporada, tant en l'aspecte competitiu com en el social. I que acabeu aquesta amb un bon dinar de germanor un dels darrers diumenges de maig, enguany a Navès.

La primera jornada comença així:

Cambrils - Freixinet: Diumenge - 6 de la tarda - Local SocialSolsona - Lladurs: Diumenge - 6 de la tarda - La PastisseriaSant Climenç - Navès: Dissabte - 7 de la tarda - Cal MestreOlius - Castellar de la Ribera: Diumenge - 6 de la tarda - (amb canvi d'ubi-cació) Bar l'Olivera - Plaça de l'Olivera

CDC/JNC del Solsonès - Xavier Solà i Bosch, Secretari d'organització.

Lliga de botifarra

Radiocontrol Josep M. Borés

Trobada de vol FPV

Aquest diumenge hi ha previst que es faci al camp de vol d'Olius una trobada de practicants de FPV (Vols en primera persona). És una mo-dalitat de l'aeromodelisme on els avions disposen de càmeres de video que fan que el pilot tingui la sensació que està volant dins mateix de l'aparell. Això s'aconsegueix amb sistemes de visió a distància i un equipament es-pecialitzat per retransmetre les imatges al terra. Aquest diumenge, a partir de mig matí, hi ha prevista l'assistència de 8 o 10 equips FPV a Olius en una trobada dels aeromodelistes de tot l'àmbit català. Agafeu la carretera en direcció a Sant Llorenç i al km. 3 agafeu el trencant que hi ha cap a la dreta, al final dels plans d'Olius.

Page 44: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

C. Castell, 8 - Solsona973 48 00 78

Futbol Sala PB Solsona

La Penya va guanyar un punt a Tàrrega o en va perdre dos? Depèn de com es miri. Per als més inconformistes es van perdre dos punts: la Penya, en línies generals, va ser millor que el seu rival, va fallar moltes ocasions i sempre va estar davant del marcador. Per als més conservadors, la Penya va guanyar un punt: tot i que la Penya va superar el seu rival, l’equip local va xutar dos doble penals en el darrer minut que haurien pogut significar la derrota blaugrana. Depèn de com es miri...

La Penya visitava Tàrrega amb l’objectiu de guanyar el primer partit fora de Solsona davant del cuer de la categoria i des del xiulet inicial va dominar el partit.

El Tàrrega, molt cohibit, sobretot a l’inici, es defensava amb penes i treballs i pràcticament no s’acostava a la porteria defensada per Carles.

En aquest context favorable pels interessos solsonins la Penya va desnivellar el marcador en el minut 4 quan Ricardo, emulant el millor Ivan Mujal, tallava la pilota, sortia amb velo-citat a la contra i definia de xut fort i col·locat al primer pal.

Amb l’1 a 0 al marcador els blaugrana van continuar atacant i ben aviat va arribar el segon gol. En el minut 6, Ritort xutava a gol amb un xut ras i col·locant una falta directa des de la frontal de l’àrea.

Després dels dos gols la Penya va aixecar el peu de l’accelerador. El Tàrrega, amb el desavantatge en el marcador es va alliberar del seu neguit i es va estirar una mica, ocupant posicions més avançades. I aquest atreviment va ser recompen-sat. En una errada defensiva dels solsonins, el Tàrrega escurçava diferències en el minut 12. El gol va tenir un efecte molt diferent en els dos equips. El Tarrèga es va veure capaç de plantar cara a un equip que fins al moment l’havia superat en totes les facetes. Mentre que el gol, a la Penya, el va afectar anímicament i va fer que l’equip se sentís molt insegur sobre la pista.

Aquesta inseguretat va ser la principal causa d’encaixar l’empat en el minut 16, ja que el partit s’havia convertit en un anada i tornada que no beneficiava gens els visitants. Tot i que, immersos en aquests minuts de desgovern, però, la Penya va anotar el tercer gol abans del descans per mitjà d’Enric, que posava la punta de la bamba dintre de l’àrea per desviar un xut al fons de la porteria col·locant el 2 a 3 abans del descans.

En la segona meitat, com ja ve sent habitual, a la Penya li va costar tornar a agafar el ritme del partit. I mentrestant, un Tàrrega molt més descarat que el dels primers minuts posava setge a la porteria visitant. La defensa solsonina va resistir 3 minuts i mig, però finalment el gol de l’empat va pujar al mar-cador en el minut 24.

Amb el gol encaixat i uns quants minuts transcorreguts la Penya va tornar a agafar el timó del partit. Les ocasions blaugrana van sovintejar i Eli en el minut 26 tornava a avançar els blaugrana després de culminar un ràpid contraatac creuant la pilota per evitar la sortida del porter.

El gol va encoratjar la Penya, que buscava sentenciar el matx, i només la manca de punteria i definició en els últims metres van evitar ampliar el marcador.

Tàrrega, 4 - Penya, 4

Alineació: Carles Enric, Ritort, Xero, Eli i Ivan (cinc inicial) Enric, Ricardo, Ferní, Sam i Joan

Dos punts perduts i un punt més

Amb tot, però, el Tàrrega, que ja no tenia res a perdre, de tant en tant, avisava amb alguna jugada perillosa i en el minut 30 un xut espectacular des de tres quarts de camp entrava amb força per l’escaire de la porteria solsonia establint l’empat al marcador per tercera vegada.

Fins al darrer minut la Penya va continuar desaprofi-tant ocasions clares mentre els dos equips s’anaven carregant de faltes. I en l’últim minut els àrbitres quasi priven la Penya d’endur-se un punt quan per mèrits n’havia merescut tres. Doncs el Tàrrega va arribar a xutar dos doble penals que no va transformar per l’encert de Carles el primer, i l’errada local en el segon.

El primer doble penal va ser dubtós. El segon, vergonyós. Explico el segon: faltaven 20 segons per acabar, enèssim atac visitant, pilota dintre de l’àrea controlada per Xero, xut del capità, refús del porter, intent de remat de cap, rebots i més rebots fins que la pilota arriba a Ritort. Quan aquest es disposa a xutar rep una falta que no només no és xiulada a favor dels visitants sinó que és xiulada en contra. En fi, un despropòsit arbitral que quasi deixa la Penya sense punts.

Page 45: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

La primera part va començar mogudeta. Tot i que al Castellar no li sortien les coses, arribaven a porteria. Però no finalitzaven les ocasions: van xutar aproximadament unes 18 vegades i no n'hi va haver cap que es transformés en gol, cosa que el Cervera va saber aprofitar. I arribant-hi deu vegades menys que els nostres jugadors, van aconseguir marcar-nos tres gols. Així vam anar al descans, amb mal gust de boca per no haver aprofitat les oportunitats.

La repressa va començar exactament com havia finalitzat la primera part. Més del mateix. I el Castellar, a falta de més de 15 minuts, es va disposar a jugar de 5 per tal d'escurçar dis-tàncies. I així va ser com van arribar els gols: el primer, obra d'Àlex a passada de Pep.

Poc després va arribar el segon, de Vicenç, sent porter-jugador. Aleshores el Cervera tornà a arribar per marcar el quart, i per escurçar encara més el resultat va arribar el tercer dels peus d'Àlex altre cop, a assistència d'en Jordi. El marcador es posà en un 4 a 3, i així es va arribar al final del partit. Tot i això, el Castellar hauria pogut marcar bastants més gols si ho mirem de manera proporcional als xuts dels quals van dispo-sar durant el partit: Ni més ni menys que unes 40 vegades van rematar a porteria. Ara, el pròxim partit, cal afrontar-lo amb gran actitud.

Aquest, serà el pròxim dissabte dia 7 a 2/4 de 5 de la tarda al municipal de Castellar davant el Torrente-Massalcoreig F.S. "A". ÀNIMS!!!

Preferent Catalana

Cervera F.S. II C.E. "A" 4

Castellar de la Ribera "B", 3Vilana, Marc, Vila, Pep, David, Vicenç, Àlex, Jordi.

Primera derrota del Castellar

Futbol Sala Castellar de la Ribera Futbol Sala CE Arrels

Cadet juvenil femení

Fundació P. Esp. Arrels ''A'', 5Fundació Priv. Esp. Mataró ''A'', 1Jugadores: Èrika Bernado, Sílvia Soriano, Alba Serra (2), Natàlia Klymyuk(1), Laura Esteve(1), Natàlia Pujol, Meritxell Jordana(1). Entrenadors: Miquel Serra.

Continuem invictes a la divisió d’honor

El passat 1 de novem-bre l’equip cadet-juvenil de l’Arrels va disputar el seu segon partit de la lliga a la divisió d’honor, contra les jugadores del Mataró, que va acabar amb victòria local per un 5-1.

Va ser un resultat fi-nal ampli, però podia haver estat encara més, ja que les jugadores de l’Arrels van te-nir ocasions molt clares amb les quals podien haver fet almenys quatre gols més.

Va ser un partit molt espès, en el que les jugadores de l’Arrels no van mostrar el seu millor joc.

L’aspecte positiu va ser la tornada de la Sílvia, que en l’últim partit va ser la portera de l’equip. Tot i així, tres punts més que es queden a casa.

El pròxim desplaçament, el realitzarem a Vallirana. Esperem la tornada de la Judith Colilles.

Meritxell Jordana, una jugadora molt important a l'equip

Esquiada de tarteraUns setze valents van participar a la VI esquiada de tartera que va organitzarel Club Excursionista Prepirineu

Els esquiadors van fer el descens de la tartera a la cara sud-oest de les Morreres, amb una llargada aproximada de 430 metres i 280 metres de desnivell. Com explica el president del club, Albert Estella, “el descens va ocórrer sense cap incidència i a una ve-locitat considerable, demostrant el gran nivell dels participants, alguns dels quals era el primer cop que esquiaven sobre pedres”. A l’arribada, un grup nombrós d’espectadors van aplaudir als participants i -com ja és habitual- els esperava el porró de cava fresc del CEPP.

Esquí Dolors Pujols

Page 46: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Bàsquet CB Solsona - Foto: Lluís Call

Júnior masculí

CB Solsona, 66

Dots sant Quirze, 60Valentí.F, Adrià.J, Oriol.G 9 (3 triples), Joan.T, Majid.B, Bryant.T, Beto.T 6 ( 2 triples), Alexis.P 14, Carles.R 2, Pau.A.C 12, Dani.V 23 i Albert.S.

Bon partit i millor resultat...

Els nois d'Òptica Roures va començar guanyant el princi-pi de quart 6-0 min3. D'aquí al final de quart, domini local on guanyava els 7min restants amb un parcial de 7-22, per deixar el marcador de 13-22 al final del primer quart. El segon quart va ser de domini local. La defensa local s'imposava a l'atac visitat i el quart acabava amb un parcial de 14-5 per arribar a la mitja part 27-27.

El tercer quart va ser d'intercanvi de cistelles per als dos equips. El parcial va ser de 18-16. En aquest quart els solsonins van arribar a disposar d'una renda de 8p. L'últim quart va ser d'infart, els jugadors taronja, a falta de 4 min, guanyaven 60-51. A falta d'un, els visitants empataven el partit a 60. A les últimes jugades 3 rebots seguits en defensa, faltes posteriors i els tirs lliures anotats per l'Alexis...6 de 6 en l'últim minut...Cal destacar també el gran partit del Dani Vendrells.

El calendari del bàsquetAquest és el calendari de partits del cap de setmana del

CB Solsona. Com veieu, a casa (pavelló vell) només hi juga l’infantil masculí i el sènior femení. S’ha ajornat el partit del cadet femení.

Partits a casa:Dia Hora Categoria EquipVisitantDissabte, 7 10,30 Infantil masc. ALBERT DISSENY - C. B. i U. M. BDissabte, 7 16,00 Sènior fem. 3a cat. BUSK'M ARTÉS

Desplaçaments:Dia Hora Categoria EquipLocalDissabte, 7 09,00 Pre-mini masc. C. B. SANTPEDORDissabte, 7 09,30 Mini masc. BUSK'M ARTÉS ADissabte, 7 16,00 Júnior masc. C. B. IGUALADA BDissabte, 7 20,30 Sènior masc. 2a cat. C. B. IGUALADA BDiumenge, 8 10,30 Cadet masc. JOVIAT - LA SALLE MANRESA 2

Consulteu els calendaris i classificacions a:www.cbsolsona.com/resultats.html

Futbol Sala Consell Comarcal del Solsonès

JORNADA 7 (31 D’OCTUBRE i 1 DE NOVEMBRE)

BAR CASTELL – GUIXERS “LA PÈRGOLA” ................2-7 OLIUS – LLOBERA .......................................................... 4-4

CLARIANA DEL CARDENER – SANT CLIMENÇ .......1-2

ARDÈVOL – LLADURS SPUTNIK ................................7-8

EXCAVACIONS J.RIBERA – ST. LLORENÇ DE M. ...... 3-4

ESP.FREIXINET – CLINICA VET.”EL SOLSONÈS ...... 3-0

CASTELLAR DE LA R. – EXPERT RAFART NAVÈS . 3-0

MONTMAJOR – SOLSONA ............................................ 3-8

CLASSIFICACIÓ GENERAL

JORNADA 8 - 7 i 8 DE NOVEMBRE

- GUIXERS “LA PÈRGOLA” – SOLSONA (diumenge, 12.30 h a Castellar de la Ribera) ADRIÀ

- LLOBERA – BAR CASTELL (diumenge, a les 12.45 h a Llobera) FRANCESC

- SANT CLIMENÇ – OLIUS (diumenge, a 11.15 h a St. Climenç) FRANCESC

- LLADURS SPUTNIK – CLARIANA DE CARDENER (dissabte, a les 16 h a Lladurs) MORENO

- SANT LLORENÇ DE MORUNYS – ARDÈVOL (dissabte, 18 h a St. Llorenç de Morunys) MORENO

- CLINICA VET.”EL SOLSONÈS” – EXC. J.RIBERA (diumenge, a les 11.30 h a Castellar de la R.) ADRIÀ

- EXPERT RAFART NAVÈS – ESP.FREIXINET (dissabte, a les 17 h a Navès) ADRIÀ

Page 47: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Bàsquet CB Solsona - Foto: Joan Caelles

Infantil masculí

St. Joan de Vilatorrada, 51

CB Solsona, 72Arnau, Roger 4, Abdellah 4, Èric 5, Aleix G. 6, Caelles 4, Garrido 2, Pau 23, Aleix.S 6. Martí, Fran 6, Maiol 12. Entrenador: Pere Riu. Ajudant: Mohamed Bensalah

S'ha de millorar moltEl passat dissabte a Sant Joan de Vilatorrada l'equip

infantil solsoní jugava un partit teòricament fàcil davant el Vilatorrada.

L'equip va sortir mol adormit i va anar per sota del marcador als primers quarts.

però a partir del quart quart, amb una defensa dura al rival, vam poder robar pilotes i sortir al contraatac.

Val a dir que s'ha de millorar molt als entrenaments i cal destacar la feina del senyor Arnau Torramorel, que ens va ajudar molt en aquest partit.

Campionat de Catalunya Sènior Masculí 2a Cat

TB Assessors CB Solsona, 82CB Granollers Abolafio “b”, 59

TB ASSESSORS CB SOLSONA, 82: Quico Rafart (18), Valentí Farràs (0), Albert Caelles (5), Joan Padró (7), Roger Comas (14), Xavi Merino (10), Dani Vendrells (2), Ferran Torres (14), Jordi Ramon (10), Oriol Gavaldà (2).Parcials: Min. 10 - 21-18. Min. 20 - 41-27. Min. 30 - 63-44. Min.40 - 82-59.

Els júniors ajuden molt bé en un bon partit

Dissabte passat el TB ASSESSORS CB SOLSONA es retrobà amb el camí de la victòria en el partit que disputà envers el Granollers “B”. Després d’encadenar cinc derrotes consecutives, totes contra equips dels primers llocs de la classificació, ens enfrontàvem contra un equip de la part baixa amb la necessitat d’obtenir una victòria balsàmica que finalment es va produir.

Degut a la falta de Viladrich i Dani per malaltia i problemes laborals, respectivament, van ser cinc els juga-dors júniors que van reforçar el primer equip (quatre d’ells van disputar minuts de joc), i van demostrar que poden col·laborar amb l’equip i entrar en les rotacions.

Durant el primer quart els visitants van anar per davant en el marcador. S’arribà al minut 9 amb un resultat de 15-18, però una sèrie d’errors forans i un parell de con-traatacs del Roger donaven la volta al marcador i donaven els primers avantatges als nostres jugadors.

El partit va ser més còmode pels solsonins a partit del segon quart gràcies al fet d'enfortir una mica més les línies defensives i ser més constant en atac. Un parcial inicial de 12-0 en els primers cinc minuts trencava el partit i donava confiança als solsonins, que feien un joc més fàcil, ampliant les diferències també en la represa fins als +19 punts del final del tercer període.

Els darrers deu minuts de partit van servir per controlar el joc i el resultat, augmentant la diferència fins als 23 punts finals. Els dos entrenadors van poder aprofi-tar per fer moltes rotacions i donar un descans necessari a jugadors com el Jordi Ramon, que fins ara havia jugat pràcticament tots els minuts.

Convé destacar el bon partit dels júniors, l’agres-sivitat defensiva de l’Oriol (defensa polivalent de base, escorta, o aler baix), i el contraatac i tir de tres punts del Joan. Entre els sèniors, cal destacar l’Albert i el Merino que van millorant el seu ritme de partit, i el gran matx del Quico amb dobles dígits en punts i rebots.

Aquest dissabte a la tarda, el TB ASSESSORS CB SOLSONA té l’oportunitat i la necessitat de seguir sumant victòries contra un rival directe, l’Igualada “B”, empatat a punts amb els taronges en la classificació. El matx es jugarà al pavelló igualadí a 2/4 de 9 de la nit, i confiem en el bon joc solsoní per poder gaudir d’una nova victòria.

Sènior femení CB Solsona

CB Torelló B, 49CB Solsona, 33

Anotació: Sierra: 5 - Llorens:5 - Caita - Vilaginés:2 - Anna Estany: 3 - Viladrich:3 - Tordesillas:4 - Barrera - Cristina Estany:10 - Sala:1Parcials: 5-5/14-9/22-13/8-6

El Solsona va caure a la pista del Torelló B, líder invicte de la taula. Tot i que el Solsona va lluitar per trencar la imbatibilitat del rival, les osonenques van saber trencar el partit en el tercer quart. Bona defensa i millor actitud de les jugadores solsonines. Només ens falta una mica d'encert en atac. Ànims!

J.V.

Page 48: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Patinatge Solsona Patí Club

Un any més, el Solsona Patí Club amb la prestigiosa entrenadora italiana Monica Delli

Els dies 30 i 31 d’octubre, i 1 de novembre, el Club Patí Bellcaire va organitzar unes jornades de tecnificació amb una de les millors entrenadores de patinatge artístic a nivell mundial: Monica Delli Figorilli. És una prestigiosa tècnica italiana amb nombrosos patinadors internacionals i també és un dels tècnics assessors de la Selecció Espanyola i de la Selecció Catalana.

El Solsona Patí Club va estar convidat a participar a les jornades igual que tot el seu equip tècnic format per l'entre-nadora Ester Fornell i per la monitora Montse Auguets. Els patinadors de l'entitat que hi van participar varen ser : Gemma Colilles, Marta Miró, Jèssica Hernández, Mercè Llordella, Paula Martínez i Patrícia Cases. Monica Delli va felicitar a tots els nostres patinadors per l’excepcional tècnica que s’està portant al Solsona Patí Club, amb un patinatge acurat i amb

una presència a pista molt i molt bona, digna dels pupils dels millors entrenadors internacionals.

La Junta Directiva agraeix al Club Patí Bellcaire haver-nos donat l’oportunitat de tornar a participar en uns entrena-ments amb Monica Delli, i també vol felicitar tots els patinadors del Solsona Patí Club i el seu Equip Tècnic per haver participat en aquestes jornades tan intenses.

Volem destacar que la sra. Monica Delli no va deixar d’elogiar el treball que s’està fent amb tots els patinadors del Solsona Patí Club. Aquests elogis fan pujar l’estat d’ànim i ajuden a seguir treballant perquè el Solsona Patí Club pugui tornar a ser un dels clubs més potents a nivell català. I tot això sempre es podrà aconseguir gràcies a vosaltres, gràcies a la ciutat de Solsona.

Patinatge Club Patinatge Solsonès

Berta Llorens, Sandra Colell i Sira Capdevilaamb Monica Delli

El passat 30 i 31 d’octubre, es van trobar, a la localitat de Bellcaire d’Urgell, diferents grups de patinadors i patinadores de la província de Lleida per assistir a les sessions d’entrenaments dirigits per l’entrenadora italiana Monica Delli Figorilli.

Per l’indiscutible camp d’aprenentatge que això com-porta, des del Club Patinatge Solsonès, no vam dubtar d'apro-fitar-ho. I de ben cert que va ser així: immensament educatiu, generosament profitós i àmpliament enriquidor.

Monica Delli, a part de ser una eminència en el món del patinatge artístic, és una bellíssima persona, amb grans qualitats i valors humans.

Del nostre club hi van assistir tres patinadores: Berta Llorens, del certificat Debutants i Sandra Colell i Sira Capdevila, del certificat B; totes en el grup II.

També, els nostres entrenadors van poder ampliar els seus coneixements. Del C.P. Solsonès hi va assistir Sara Alar-cón. Ella, va estar en tot moment al costat de lallenatrice (com diuen en italià). Aquestes jornades de tecnificació van acabar el diumenge al migdia, i sembla que el Club Patí Bellcaire i el seu entrenador, Joan Potrony, promotors i director, continuaran

treballanat per poder realitzar noves concetracions, amb l’ob-jectiu de mantenir una continuïtat i evolucionar en les tècniques correctes del patinatge.

Gràcies, també, a la voluntat de Club Patinatge Solsonès i als nostres patinadors, per participar amb tantes ganes d’aques-tes enriquidores jornades al costat de Monica Delli.

Page 49: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

La població de Finestrat (Alacant), a la comarca de la Marina Baixa, va ser aquest passat diumenge la capital de les carreres verticals de la península, amb 277 inscrits a la final de la Copa i al Campionat d’España, organitzat per No Limit i la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). El recorregut, amb 3,6 km de longitut i 1020 m de desnivell, consisitia a pujar al Puig Campana (1408m).

En homes, Agustí Roc ha tornat a demostrar el seu gran nivell en carreres verticals, en proclamar-se campió d’Espanya, amb un temps de 37:51, que ha estat també rècord del recorregut que tenia Ramon Recatalà de l'any 2008 amb 40:33. El segon en aquest campionat d’Espanya ha estat l’atleta de Berga Joan Freixa, amb 41:42 i el madrileny Jesús de la Morena ha estat tercer amb 42:46.

Sílvia Leal Augé, del Centre Excursionista del Solsonès, finalitza una magnífica temporada amb el subcampionat

d'Espanya de carreres verticals a la butxaca

Carreres Verticals Centre Excursionista del Solsonès

Pel que fa a la categoria femenina, l’atleta solsonina va aconseguir una fantàstica segona posició per darrera de la intractable Mònica Ardid, però per davant de la madrilenya Beatriz Fernández, amb una aferrissada lluita frec a frec que van dur durant tota la carrera. Finalment, la Sílvia es va imposar gràcies a un final fabulós que li va valdre la segona posició al campionat.

D'aquesta manera acaba la temporada 2008/2009 i afron-ta amb molt optimisme la pròxima fita: el Campionat d'Europa de raquetes de neu.

Nova victòria dels solsoninsEl Club Bitlles Solsona s'ha endut una nova victòria en

el partit de la cinquena jornada del campionat de Bitlles a la tercera categoria de Lleida, que es va disputar el passat cap de setmana al camp del Sió Agramunt.

Els solsonins es van imposar per 454 punts a 486 i 28 bitlles a 34. Amb aquest resultat, el club solsoní es consolida a la part alta de la classificació, en un tercer lloc i amb un partit menys.

Aquest cap de setmana, toca partit a Solsona, a les instal.lacions del Club Caixa de Catalunya, en que es rebrà a un rival proper en la classificació, i sens dubte, complicat: el Claravalls. Serà el diumenge al matí.

Bitlles Club Bitlles Solsona

Page 50: Celsona 644

�0 644 - Divendres, 6-11-2009

Sin t’tulo-5 1 05/11/09 10:48

Page 51: Celsona 644

�1644 - Divendres, 6-11-2009

Motociclisme Redacció

La pilot de trial Carla Calderer comença una nova cursa esportiva en passar-se a la velocitat per la propera temporada amb l'equip TCR Competició. D'aquesta manera, Calderer serà present al Campionat d'Espanya de Velocitat (CEV) en moto 2, i els seus objectius són arribar al màxim nivell del Nacional i participar en algunes de les proves del mundial de MOTOGP moto2 (WildCard).

I el 2011, el Campionat del Món de MOTOGP l'espera al manillar d'una MOTO 2.

La pilot de Trial ha fitxat per l'equip TCR Competicion

Carla Calderer es passa a la velocitat

Un ampli currículumCarla Calderer compta ja amb un ampli currículum

de competicions de trial. Ha participat en els Campionats de Catalunya, Espanya, Europeu i Mundial Femení. Ha estat sot-scampiona del Món.

Amb l'objectiu posat al Campionat d'Espanya de velocitat

La seva primera parada serà el proper Campionat d'Es-panya de Velocitat, en la nova categoria que el 2011 substituirà els 250cc en el Mundial de MOtoGP.

A la pregunta de què l'ha dut a canviar la seva Gas Gas TXT 300 Pro Adam Replica per una Honda de Supersport del CEV, Calderer confessa que porta molts anys practicant trial, "que és el que sempre m'ha agradat, però he de reconèixer que sempre m'ha temptat la possibilitat de provar-me en un circuit. La possibilitat de córrer en un circuit hi era, i bé, ara ha sorgit l'oportunitat de fer-ho."

Carla agraeix el paper del seu mànager, Pau Xarau, "que ha portat sempre la meva carrera esportiva, que coneix un grup de gent que sap i entén molt d'això, amb experiència en el CEV i en el Mundial, i m'ha ofert l'oportunitat impagable de rodar en un circuit amb una moto de velocitat, de provar-me, de comprovar si tinc aptituts per això."

La pilot de Sant Llorenç de Morunys reconeix que el pas d'una competició a l'altra es nota i molt, i al que més li ha costat adaptar-se, és al canvi de marxes, "al principi m'equivocava molt, ja que en una moto de velocitat aquest funciona al revés del d'una de trial. Però el bo és que en ambdues especialitats la tècnica adquirida és molt important i requereixen molt treball per a que els resultats es vegin. En mi, disciplina i formació trialera juguen al meu favor".

Calderer descarta tornar al Trial, i ha manifestat que la seva intenció és disputar les dues últimes cites del Mundial de Trial de fèmines d'aquest any, al mateix temps que prossegueix amb el seu rodatge i aprenentatge damunt una moto de velocitat, amb l'objectiu d'estar el 2010 competint en la categoria Moto2 al CEV, pel que confia pujar a una d'aquestes motos al setembre per començar a preparar bé el campionat.

Carla Calderer, amb el director de l'equip TCR, Javier Cabezuelo

Carla Calderer, amb la seva gran passió, les motos: tant de velocitat com de trial

Page 52: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Educació ZER del Solsonès

Com gairebé cada curs, el Ministerio de Educación y Ciencia ens va concedir aquesta beca corresponent al programa “Escuelas Viajeras”. Durant 7 dies vam poder conèixer com era la vida a l’època medieval i vam visitar diversos castells, esglésies i palaus. També ens van ensenyar a fer foc tal i com

Viatge a BurgosEl passat 20 d’octubre alumnes de cinquè i sisè de la ZER del Solsonès van tenir l'oportunitat de viatjar a Burgos

feien els nostres avantpassats.L'estança a Burgos va ser una experiència magnífica ja

que, a part d’estudiar història i ciències “en directe”, els alumnes van conviure amb alumnes de les províncies de Jaén i Murcia i van aprendre gran quantitat de coses.

Castanyada a l'Escola Bressol

Ja ha arribat la tardor, i a la nos-tra escola hem celebrat moltes coses. El dimecres 21 d’octubre a la classe hem vist les fruites de tardor: moniatos, castanyes, magranes, pomes, caquis... i hem fet “el racó de la tardor” perquè els nens/es els poguem manipular. El dimecres 28 d’octubre vam fer el “Taller dels Panellets”. I el divendres 30 d’octubre vam celebrar la Festa de la Castanyada, vam esmorzar coca i xocolata i ens va venir a visitar “La Castanyera”, ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ.

Educació Escola Bressol

Page 53: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Societat

Ep, la foto

Maria i Marià,feliços 50 i per molts més!

La família

50 aniversari de boda del Manuel Cernuda i la Pilar Lopéz.

Dels seus familiars i amics

Per al noi més guapo i simpàtic de la casa, Carles Manzano Cutié. El dia 4 va ser el seu sant. Moltes felicitats de part dels teus familiars i amics.

Un personal molt terrorífic Ep, la foto

Celebrant un aniversari molt sonat

Page 54: Celsona 644

�� 644 - Divendres, 6-11-2009

Nit musical a l'SputnikEl passat divendres, la sala solsonina va acollir una

nova jam session en que diferents músics locals i de la comarca van pujar a l'escenari per oferir una nit inoblidable de ritmes i músiques que ja ens té acostumats el pub Sputnik.

El premi cultural Jordi Sunyer i Pla arriba a la cinquena edició en

plena salutJa fa cinc anys que la regidoria de Cultura de

l’Ajuntament de Castellar de la Ribera va promoure el primer Premi cultural Jordi Sunyer i Pla, el qual es pre-sentava com un acte lúdic pre-nadalenc, on es premiava l’expressió cultural de petits i grans de persones de dins i fora del municipi, amb l’atorgament d’una guardó.

La fórmula que es va plantejar a l’hora d’elaborar aquest certamen consistia en un dinar popular, després del qual, tindria lloc el lliurament dels premis de dibuix i narrativa i una cantada de nadales de petits i grans. El primer any va ser un èxit, el local social va quedar ple a vessar, i la gent va poder gaudir d’una jornada distesa i agradable. Amb tot hi havia una certa inquietud pel fet que l’exit del primer any es pogués mantenir en els successius, fet que a l’hora de la vertitat no solament s’ha mantingut, sinó que s’ha consolidat en una de les cites obligades pels veïns del municipi, la clau de la qual ha estat, sens dubte la implicació de les persones en aquest esdeveniment que reuneix els veïns en aquestes dates prèvies a les festes de Nadal.

Enguany, el premi cultural Jordi Sunyer i Pla arriba a la seva cinquena edició. És per això que l’Ajun-tament de Castellar de la Ribera, ha previst un premi extraordinari de 250 euros i un guardó en la categoria de narrativa, sempre i quan, (això sí que és condició sine qua non), les obres presentades a concurs estiguin ambientades al municipi.

El premi cultural Jordi Sunyer i Pla ja ha donat el tret de sortida per escalfar motors. Ara solament cal esperar que l’èxit d’aquesta cinquena edició sigui igual que les anteriors. El termini per a la presentació dels treballs finalitza el proper dia 20 de novembre.

Podeu consultar les bases al Celsona núm. 642.

Literatura Ajuntament de Castellar de la Ribera

Els presentadors de l'acte de l'edició de l'any passat

Concerts Ramon Estany

RTVV coprodueix la miniserie Tarancón. El Quinto MandamientoDifícilment rodaran a Solsona

La sèrie la coprodueix RTVV junt amb TVE i la pro-ductora Nadie es Perfecto. El rodatge recorrerà ciutats de la Comunitat Valenciana com Segorbe, Castelló i la Ciutat de la Llum d'Alacant, a més de passar per Astúries i Galícia.

Tarancón. El Quinto Mandamiento està dirigida per Antonio Hernández (Los Borja, Oculto, El menor de los males, La ciudad sin límites, etc.) i protagonitzada per Pepe Sancho En el paper de Tarancón. El repartiment està format, a més, per Roberto Álvarez, Roger Coma, Maria Isasi, Eusebio Poncela, Antonio Valero, Paco Merino, Guillermo Montesinos, Enrique Arce i Marta Belenguer, entre altres.

La minisèrie està basada en la història i biografia del cardenal Vicente Enrique Tarancón (Borriana, 14 de maig de 1907-València, 28 de novembre de 1994) un home clau en la transició espanyola i en la conciliació de les dos Espanyes. Es representaran els moments més delicats i convulsos de la història d'Espanya que van apuntalar i van donar peu a la democràcia.

Cinema Ramon Estany

L'actor Pepe Sancho interpretarà el paper de Tarancón

Page 55: Celsona 644

��644 - Divendres, 6-11-2009

Com guanyar diners ja està disponible gratuïtament a través d'internet

Josep Àngel Colomés, autor del llibre Com guanyar diners, ha llançat el llibre digital totalment gratuït i en tres idiomes: català, castellà i anglès. La iniciativa és fruit de l'esperit de servei del llibre, que pretén arribar al màxim nombre de lectors d'arreu del món. "En un context tan fort de crisi, el llibre vol fer arribar un conjunt de reflexions senzilles per tal que qui les necessiti les pugui aprofitar", ha explicat Colomés.

"Si vull que el llibre serveixi, no puc esperar a què me'l comprin ja que molts encara no disposen de les eines per realitzar aquest tipus d'operacions", afegeix Colomés. L'objectiu és que el material sigui un despertador d'idees per tal que el lector tingui més facilitat en guanyar-se la vida.

El llibre es troba:- En català a http://comguanyardiners.blogspot.com- En castellà a www.comoganardinerolibro.com- En anglès a http://howtoearnmoneyebook.blogspot.com

Llibres Redacció

El CTFC publica un llibre sobre el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals

En aquesta publicació es donen a conèixer els resultats de sis anys de recerca aplicada feta pel CTFC

CULTIVO DE PLANTASAROMÁTICAS, MEDICINALES

Y CONDIMENTARIASEN CATALUÑA

6 AÑOS DE CAMPOS DE DEMOSTRACIÓN

Fanlo, M., Melero, R., Moré, E., Cristóbal, R.Área de Productos Secundarios del Bosque

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha publicat el llibre Cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condi-mentarias en Cataluña. Seis años de campos de demostración amb la finalitat de donar a conèixer els resultats obtinguts durant sis anys de seguiment de camps de demostració distribuïts en diferents llocs de Catalunya i facilitar així a les persones inte-ressades la seva iniciació en el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals.

L'Àrea de Productes Secundaris del Bosc del CTFC ha publicat aquest llibre. Els camps que han servit per a obtenir els resultats mostrats en aquesta publicació es van plantar a la primavera del 2001, amb una iniciativa anomenada Xarxa de Camps de Demostració, en el marc d'un Programa de Desen-volupament Rural finançat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquell moment, es van escollir 4 camps en diverses localitats catalanes per a fer un seguiment durant un mínim de 5 anys, ja que aquest és el temps mig del cicle de cultiu de la majoria de les espècies estudiades. Finalment el seguiment productiu es va fer entre els anys 2001 al 2007, encara que per causes alienes en alguns camps es va finalitzar abans. Durant aquest temps, algun agricultor ha dei-xat l'activitat, hi ha hagut períodes de sequera acusada, o falta de finançament clar que en determinats anys ha fet perillar la continuïtat de l'estudi i ho ha reduït a la mínima expressió.

Els resultats es presenten en unes fitxes d’espècies amb dades teòriques i bibliogràfiques sobre l'espècie, la producció en planta, fulla, relació planta seca: planta fresca, relació fulla:planta, qualitat o època de tall; i finalment, les recomanacions de cultiu, que engloben aspectes observats en aquests sis anys de seguiment, dades bibliogràfiques i altres consells que hem considerat interessants.

Sha treballat amb 8 espècies de PAM: lavanda, espígol, tarongina, orenga, orenga verda, sàlvia, sajolida i farigola.

La publicació es pot descarregar de la pàgina web:http://www.ctfc.cat/publipam

Page 56: Celsona 644