Bibliografía de Carlos Casares na BUSC - …...Bibliografía de Carlos Casares na BUSC Iacobus...

of 91 /91
Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela Bibliografía de Carlos Casares na BUSC Letras Galegas 2017

Embed Size (px)

Transcript of Bibliografía de Carlos Casares na BUSC - …...Bibliografía de Carlos Casares na BUSC Iacobus...

 • Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela

  Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Letras Galegas 2017

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 1

  Cronoloxía de Carlos Casares

  1941 Nace en Ourense fillo de Francisco

  Casares Dacal e Manuela Mouriño. Tres anos

  despois a familia trasladase a Xinzo de Limia onde

  seu pai exerce de mestre.

  1952 Ingresa no Seminario de Ourense onde

  durante cinco anos desenvolve os seus estudos

  que rematará no instituto. No Seminario publica

  un periódico chamado El Averno.

  1959 A raíz de un concurso de relatos breves

  que gaña, coñece a Vicente Risco co que manterá

  una gran amizade ata a súa morte e que vaino

  introducir nos faladoiros ourensáns.

  1961 Inicia a carreira de Filosofía e Letras en

  Compostela e introdúcese nos grupo de

  estudantes galeguistas ao redor de Ramón Piñeiro

  con quen inicia unha relación que será de

  profunda amizade.

  1967 Publica o seu primeiro libro de relatos,

  Vento ferido.

  1968 Principian as súas colaboracións en prensa

  colaborando en La Región de Ourense ca sección

  “Con esta lupa”en colaboración co debuxante

  Siro. Tamén neste ano gaña o primeiro concurso

  de relatos convocada pola Asociación Cultural “O

  Facho” con A galiña azul, un conto para nenos.

  1969 Publica a súa primeira novela, Cambio en

  tres, sobre a emigración. Neste tempo traballa

  nun colexio en Viana do Bolo no que acaba

  expedientado e expulsado tras ser acusado de

  “comunista”. Marcha a Bilbao.

  1971 Casa con Kristina Berg e realiza para La

  Región varias reportaxes sobre Suecia, pais do que

  procede Kristina e que visitará con frecuencia.

  1972 Aparece a que será a súa tradución mais

  coñecida e divulgada, O Principiño de Saint-

  Exupéry.

  Nos próximos anos Carlos Casares afiánzase como

  escritor publicando As laranxas mais laranxas de

  tódalas laranxas (1973), premio de Teatro Infantíl

  “O Facho” ; Xoguetes pra un tempo prohibido

  (1975), premio de Narrativa Galaxia ; Os escuros

  soños de Clio (1979) ; Ilustrísima (1980); Os

  mortos daquel verán (1987)... Tamén publica

  edicións críticas de Aires da miña terra e as Obras

  completas de Curros Enriquez e biografías de

  Curros Enriquez, Vicente Risco e Otero Pedraio.

  1977 Elixido membro numerario da Real

  Academia Galega.

  1982 Recibe o Premio da Crítica de Galicia por

  Ilustrísima e sae elixido deputado ao Parlamento

  de Galicia como “galeguista independente” dentro

  das listas do PSdeGa-PSOE por Ourense o que lle

  permite participar activamente na redacción e

  aprobación da Lei de Normalización Lingüística o

  ano seguinte.

  1983 Publica O can Rin e o lobo Crispín que será

  traducido a varios idiomas.

  Nestes anos a obra de Carlos Casares comeza a

  interesar fora de Galicia aparecendo traducións

  de Os escuros soños de Clio (1984), Ilustrísima

  (1986) e Os mortos daquel verán (1987, o mesmo

  ano da edición en galego). Tamén publica en 1984

  un libro de conversas con Anxel Fole

  1985 Asume a dirección da Editorial Galaxia a

  proposta de Ramón Piñeiro

  1992 Inicia a colaboración diaria en La Voz de

  Galicia “A marxe” que lle proporciona unha

  enorme popularidade.

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/tvento+ferido/tvento+ferido/1%2C2%2C10%2CB/frameset&FF=tvento+ferido&4%2C%2C9http://iacobus.usc.es/search~S8*gag?/tregion+diario+independiente/tregion+diario+independiente/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=tregion+diario+independiente+de+intereses+generales+noticias+y+avisos&1%2C1%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tgali%7b228%7dna+azul/tgalin~aa+azul/1%2C3%2C10%2CB/frameset&FF=tgalin~aa+azul+contos+pra+nenos&1%2C1%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tcambio+en+tres/tcambio+en+tres/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=tcambio+en+tres&1%2C%2C3http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tcambio+en+tres/tcambio+en+tres/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=tcambio+en+tres&1%2C%2C3http://iacobus.usc.es/search~S8*gag?/tregion+diario+independiente/tregion+diario+independiente/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=tregion+diario+independiente+de+intereses+generales+noticias+y+avisos&1%2C1%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S8*gag?/tregion+diario+independiente/tregion+diario+independiente/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=tregion+diario+independiente+de+intereses+generales+noticias+y+avisos&1%2C1%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tprincipi%7b228%7dno/tprincipin~ao/1%2C5%2C16%2CB/frameset&FF=tprincipin~ao&3%2C%2C12http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tlaranxas+mais+laranxas/tlaranxas+mais+laranxas/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=tlaranxas+mais+laranxas+de+todalas+laranxas&2%2C%2C4/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tlaranxas+mais+laranxas/tlaranxas+mais+laranxas/1%2C4%2C9%2CB/frameset&FF=tlaranxas+mais+laranxas+de+todalas+laranxas&2%2C%2C4/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/txoguetes+/txoguetes/1%2C12%2C21%2CB/frameset&FF=txoguetes+pra+un+tempo+prohibido&3%2C%2C4/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/txoguetes+/txoguetes/1%2C12%2C21%2CB/frameset&FF=txoguetes+pra+un+tempo+prohibido&3%2C%2C4/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tescuros+so%7b228%7dnos+de+clio/tescuros+son~aos+de+clio/1%2C2%2C6%2CB/frameset&FF=tescuros+son~aos+de+clio+narracions&1%2C%2C2/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tescuros+so%7b228%7dnos+de+clio/tescuros+son~aos+de+clio/1%2C2%2C6%2CB/frameset&FF=tescuros+son~aos+de+clio+narracions&1%2C%2C2/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tilustrisima/tilustrisima/1%2C5%2C11%2CB/frameset&FF=tilustrisima&1%2C%2C5/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tmortos+daquel+veran/tmortos+daquel+veran/1%2C3%2C8%2CB/frameset&FF=tmortos+daquel+veran&2%2C%2C6/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tmortos+daquel+veran/tmortos+daquel+veran/1%2C3%2C8%2CB/frameset&FF=tmortos+daquel+veran&2%2C%2C6/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Xaires+da+mi%7b228%7dna+terra+curros+casares&searchscope=2&SORT=D/Xaires+da+mi%7b228%7dna+terra+curros+casares&searchscope=2&SORT=D&extended=0&SUBKEY=aires+da+mi%C3%B1a+terra+curros+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Xaires+da+mi%7b228%7dna+terra+curros+casares&searchscope=2&SORT=D&extended=0&SUBKEY=aires+da+mi%C3%B1a+terra+curros+casares&3%2C3%2Chttp://iacobus.usc.es/search*gag/X?SEARCH=a:(curros)%20and%20a:(casares)%20and%20t:(obras%20completas)&SORT=Dhttp://iacobus.usc.es/search*gag/X?SEARCH=a:(curros)%20and%20a:(casares)%20and%20t:(obras%20completas)&SORT=Dhttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Xcurros+casares&searchscope=2&SORT=D/Xcurros+casares&searchscope=2&SORT=D&extended=0&SUBKEY=curros+casares/1%2C14%2C14%2CB/frameset&FF=Xcurros+casares&searchscope=2&SORT=D&6%2C6%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ycasares+risco&searchscope=2&SORT=D/Ycasares+risco&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=casares+risco/1%2C9%2C9%2CB/frameset&FF=Ycasares+risco&searchscope=2&SORT=D&5%2C5%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ycasares+pedrayo&searchscope=2&SORT=DZ/Ycasares+pedrayo&searchscope=2&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=casares+pedrayo/1%2C14%2C14%2CB/frameset&FF=Ycasares+pedrayo&searchscope=2&SORT=DZ&5%2C5%2Chttp://academia.gal/http://academia.gal/http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tilustrisima/tilustrisima/1%2C5%2C11%2CB/frameset&FF=tilustrisima&1%2C%2C5http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tcan+rin/tcan+rin/1%2C1%2C3%2CB/frameset&FF=tcan+rin+e+o+lobo+crispin&1%2C%2C3/indexsort=-http://iacobus.usc.es/search~S2*gag/?searchtype=t&searcharg=oscuros+sue%C3%B1os+de+clio&searchscope=2&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Busca&searchlimits=&searchorigarg=tcan+rinhttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tIlustrisima.+Espa%7b228%7dnol/tilustrisima+espan~aol/-3%2C1%2C1%2CB/frameset&FF=tilustrisima&5%2C5%2Chttp://iacobus.usc.es/search*gag/?searchtype=t&SORT=D&searcharg=muertos+de+aquel+verano&searchscope=2http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tconversas+con+anxel+fole/tconversas+con+anxel+fole/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tconversas+con+anxel+fole&1%2C%2C2http://editorialgalaxia.gal/http://iacobus.usc.es/search~S8*gag?/tvoz+de+galicia/tvoz+de+galicia/1%2C5%2C7%2CB/frameset&FF=tvoz+de+galicia&1%2C%2C3http://iacobus.usc.es/search~S8*gag?/tvoz+de+galicia/tvoz+de+galicia/1%2C5%2C7%2CB/frameset&FF=tvoz+de+galicia&1%2C%2C3http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Xmarxe+casares&searchscope=2&SORT=D/Xmarxe+casares&searchscope=2&SORT=D&extended=0&SUBKEY=marxe+casares/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xmarxe+casares&searchscope=2&SORT=D&1%2C1%2C

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 2

  Os anos noventa son de grande actividade.

  Continua a publicar biografías como as de Anxel

  Fole, Ramón Piñeiro e Martín Sarmiento e

  literatura para nenos como a serie de Toribio (Este

  é Toribio, Toribio e o contador de Contos, Toribio

  ten unha idea,...) e, de especial relevancia, as

  novelas Deus sentado nun sillón azul (1996) e O

  sol do verán (2002) cuxa versión definitiva

  entregou en vésperas da súa morte e será

  publicada postumamente.

  Estes anos son tamén un tempo de

  recoñecementos. Recibe premios como o

  “Fernandez Latorre” en 1993, “Julio Camba” e

  “Casa dos poetas” (Celanova) en 1995, Premios da

  Crítica de España e Galicia, Premio Galaxia de

  Narrativa... e nomeamentos como presidente do

  Pen Club de Galicia, director da revista Grial,

  presidente do Consello da Cultura Galega,

  delegado en Galicia de ACNUR ou director dos

  cursos de verán da Fundación Camilo J. Cela.

  2002 Falece en Vigo o 9 de marzo e neste

  mesmo ano nace a Fundación Carlos Casares

  “animada polo espírito que inspirou a vida e a

  obra do escritor”.

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ/Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=casares+fole/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ&5%2C5%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ/Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=casares+fole/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xcasares+fole&searchscope=2&SORT=DZ&5%2C5%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ycasares+pi%7b228%7dneiro&searchscope=2&SORT=D/Ycasares+pi%7b228%7dneiro&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=casares+pi%C3%B1eiro/1%2C17%2C17%2CB/frameset&FF=Ycasares+pi%7b228%7dneiro&searchscope=2&SORT=D&5%2C5%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ycasares+sarmiento&searchscope=2&SORT=D/Ycasares+sarmiento&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=casares+sarmiento/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ycasares+sarmiento&searchscope=2&SORT=D&3%2C3%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=toribio+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&4%2C4%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=toribio+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&4%2C4%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=toribio+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&3%2C3%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=toribio+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&2%2C2%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D/Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&SUBKEY=toribio+casares/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Ytoribio+casares&searchscope=2&SORT=D&2%2C2%2Chttp://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tdeus+sentado/tdeus+sentado/1%2C2%2C3%2CB/frameset&FF=tdeus+sentado+nun+sillon+azul&1%2C%2C2http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tsol+do+veran/tsol+do+veran/1%2C2%2C5%2CB/frameset&FF=tsol+do+veran&1%2C%2C4http://iacobus.usc.es/search~S2*gag?/tsol+do+veran/tsol+do+veran/1%2C2%2C5%2CB/frameset&FF=tsol+do+veran&1%2C%2C4http://fundacioncarloscasares.org/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 3

  Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Edicións individuais

  Casares, Carlos, 1941-2002

  100 Artigos / Carlos Casares ; [edición, Tucho Calvo]. -- A Coruña : La Voz de Galicia, 2004. -- 113 p.

  ; 22 cm. -- (Biblioteca gallega (La Voz de Galicia)). -- ISBN: 84-9757-120-7. -- "Edición

  conmemorativa do cabodano do pasamento de Carlos Casares 2004";

  B. Xeral GA 9595

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A marxe: palabra de escritor : (2 de xaneiro-10 de marzo de 2002) / Carlos Casares. -- Santiago de

  Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio

  Científico, 2003. -- 95 p. ; 24 cm. -- (Premios "Roberto Blanco Torres" de xornalismo de opinión

  (Universidade de Santiago de Compostela)). -- ISBN: 84-9750-259-0. -- Na Port.: IV Premio "Roberto

  Blanco Torres" de Xornalismo de Opinión (2002)

  B. Xeral GA 35430

  Casares, Carlos

  Á Marxe: [Obra Xornalística]. -- Vigo : Galaxia, 2005-2017. -- 10 v. ; 21 cm. -- (Colección literaria

  (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.). -- ISBN: 84-

  8288-790-4; 84-8288-872-2; 978-84-8288-973-3; 978-84-8288-975-7; 978-84-9865-006-8; 978-

  84-9865-039-6; 978-84-9865-135-5; 978-84-9865-429-5; 978-84-9151-032-1; 978-84-9151-033-8.

  -- Compilación de artigos publicados en La Voz de Galicia. -- Contén: v.1: 1992 -- v.2: 1993 -- v.3 :

  1994 -- v.4: 1995 -- v.5: 1996 -- v.6: 1997 -- v.7: 1998 -- v.8: 1999 -- v.9: 2000 -- v.10: 2001-

  2002.

  B. Xeral GA 38439

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Biografía de Don Juan de la Coba / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 2000. -- 94 p. ; 9 cm. -- (Os

  Minilibros de Galaxia). -- ISBN: 84-8288-354-2

  B. Xeral GA 28971

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 4

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Cambio en tres. -- Vigo : Galaxia, 1969. -- 107 p., 1 h. : grab. ; 19 cm. -- (Illa nova (Galaxia) ; 15)

  B. Xeral GA 893

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Cambio en tres / Carlos Casares . -- 2ª ed., 1ª en Biblioteca Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia, 2004.

  -- 107 p. ; 21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 1). -- ISBN:

  84-8288-670-3

  B. Xeral GA 35845

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Cambio en tres / Carlos Casares . -- 2ª ed., 1ª en Biblioteca Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia, 2004.

  -- 107 p. ; 21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 1). -- ISBN:

  84-8288-684-3; 84-95491-92-3. -- Na portada: Fundación Caixagalicia

  B. Xeral GA 35862

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Can Rin e o lobo Crispín / Carlos Casares ; ilustracións de Pedro de Llano. -- Vigo : Galaxia, 1983. -

  - 16 h. ; 19 cm

  CC da Educación GA2 614

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Can Rin e o lobo Crispín / Carlos Casares ; ilustracións de Pedro de Llano. -- Vigo : Galaxia, 1986. -

  - [31] p. ; 19 cm. -- (A Chalupa (Galaxia) ; 5). -- ISBN: 84-7154-449-0

  CC da Educación 869 150

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Can Rin e o lobo Crispín / Carlos Casares ; ilustracións de Pedro de Llano . -- 1ª ed. nesta colección

  . -- Vigo : Galaxia, 2005. -- [31] p. ; 19 cm. -- (Arbore (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-861-7

  CC da Educación

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 5

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Carlos Casares en la Voz de Galicia. -- Arteixo, A Coruña : La Voz de Galicia, 2012. -- 96 p. : il. ; 22

  cm. -- (Biblioteca gallega (La Voz de Galicia)). -- ISBN: 978-84-9757-272-9

  Interc. Lugo Humanidades GAO.LT-P 802

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Conciencia de Galicia: Risco, Otero, Curros : tres biografías / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia :

  Fundación Caixa Galicia, 2004. -- 414 p. ; 21 cm. -- (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 4) ;

  (Colección literaria (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-673-8; 84-95491-94-X

  B. Xeral GA 35842

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Conversas con Ánxel Fole / Carlos Casares . -- 1ª ed. en Biblioteca Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia,

  2005. -- 93 p. : il. ; 21 cm. -- (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 8) ; (Colección literaria

  (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-831-5

  B. Xeral GA 37606

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Curros Enríquez / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1980. -- 236 p. ; 18 cm. -- (Conciencia de Galicia

  ; 2). -- ISBN: 84-7154-356-7. -- Bibliografía

  B. Xeral GA 1268

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Deus sentado nun sillón azul / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 271 p ; 21 cm. -- (Colección

  literaria (Galaxia) ; 138). -- ISBN: 84-8288-038-1

  B. Xeral GA 17339

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Deus sentado nun sillón azul / Carlos Casares . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 271 p ; 21 cm. --

  (Colección literaria (Galaxia) ; 138). -- ISBN: 84-8288-038-1

  CC da Educación 869 1743

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 6

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Dios sentado en un sillón azul / Carlos Casares. -- Madrid : Santillana, 1997. -- 311 p ; 22 cm. --

  (Alfaguara). -- ISBN: 84-204-8252-8. -- Tít. orix.: Deus sentado nun sillón azul

  B. Xeral GA 19224

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Escuros soños de Clío : Narracións. -- Santiago : Edicións do Cerne, 1979. -- 139 p., 3 h. ; 24 cm.

  -- (Area maior)

  B. Xeral GA 483

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Escuros soños de Clío : Narracións . -- 2ª ed. -- Santiago de Compostela : Cerne, 1980. -- 139 p.,

  2 h. ; 17 cm. -- (Cerne. Minor ; 3). -- ISBN: 84-85738-02-0

  B. Xeral GA 615

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Escuros soños de Clío. -- La Coruña : Ed. do Cerne, 1981. -- 139 p. ; 17 cm. -- ISBN: 84-85738-

  02-0

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT 506

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os escuros soños de Clío / Carlos Casares . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1984. -- 135 p. ; 20 cm. --

  (Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 51). -- ISBN: 84-7154-478-4

  B. Xeral GA 5640

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Escuros soños de Clío / Carlos Casares. -- A Coruña : La Voz de Galicia, 2002. -- 109 p. ; 23 cm. -

  - (Biblioteca galega 120 ; 58). -- ISBN: 84-9757-018-9; 84-8288-515-4

  B. Xeral GA 33236

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os escuros soños de Clío / Carlos Casares ; [ilustración da capa Egon Schiele] . -- 1ª ed. en Biblioteca

  Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia, 2006. -- 107 p. ; 21 cm. -- (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ;

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 7

  14). -- ISBN: 8496494810; 9788482889610. -- Na port.: Fundación CaixaGalicia

  B. Xeral GA 40653

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Los Oscuros sueños de Clío / Carlos Casares. -- Madrid : Alfaguara, 1984. -- 120 p. ; 21 cm. -- ISBN:

  84-204-8019-3

  Filoloxía Valente3 1562

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Este é Toribio / Carlos Casares ; ilustracións, Penélope Ares. -- Vigo : Galaxia, 1991. -- [24] p. ; 20

  cm. -- (Arbore (Galaxia). Primeiros lectores). -- ISBN: 84-7154-790-2

  Filoloxía 8699 CAS 19

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul : contos pra nenos / de Carlos Casares . -- 1ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1968. -- [43] p : il ;

  24 cm

  Filoloxía 8699 CAS 5

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1977. -- 65 p., 2 h. : grav. col. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-

  122-X

  B. Xeral GA 367

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul / Carlos Casares . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1983. -- 65 p. : il. ; 20 cm. -- ISBN: 84-

  7154-122-X

  CC da Educación 869 241

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul / [Carlos Casares, (ilustracións de) García Alonso]. -- Vigo : Galaxia, 1988. -- [23] p : il

  ; 19 cm. -- (Tartaruga. Galega ; 18). -- ISBN: 84-7154-646-9

  CC da Educación 869 441

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 8

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul / autor Carlos Casares ; ilustracións Xan López Domínguez . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia,

  1993. -- 48 p : il ; 21 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie laranxa ; 34). -- ISBN: 84-7154-779-1

  B. Filoloxía 8699 CAS 26

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Galiña azul / Carlos Casares ; ilustracións, Xan López Domínguez . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia, 2002.

  -- [46] p. : il. ; 19 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie laranxa). -- ISBN: 84-8288-536-7

  CC da Educación 869 2787

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A galiña azul / Carlos Casares ; debuxos de Trichi, Ilda, Mima, Alberto García Alonso . -- 5ª ed. nesta

  colección . -- Vigo : Galaxia, 2007. -- [46] p. : il ; 19 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie laranxa). --

  ISBN: 978-84-9865-010-5

  Filoloxía 8699 CAS 36

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Galo de Antioquía / Carlos Casares. -- Santiago de Compostela : Castromil, 1994. -- 23 p ; 22 cm.

  -- (Contos do Castromil ; 29)

  B. Xeral GA.FOLL 182 12

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Galo de Antioquía / Carlos Casares ; ilustracións, Andrés Meixide. -- Vigo : Galaxia, 2003. -- 38 p. :

  il. ; 25 cm. -- ISBN: 84-8288-599-5

  Filoloxía 8699 CAS 31

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Guía da provincia de Pontevedra : arte, cultura, gastronomía / Carlos Casares. -- Vigo : Caixavigo,

  1995. -- 342 p : il ; 21 cm. -- ISBN: 84-605-3965-2

  B. Xeral GA 16986

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1980. -- 129 p., 1 h. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-355-9

  B. Xeral GA 617

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 9

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1983. -- 129 p. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-355-9. --

  Narrativa (Galaxia)

  Filoloxía 8699 CAS 12

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima / Carlos Casares . -- 6ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1992. -- 129 p ; 20 cm. -- (Colección

  Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 40). -- ISBN: 84-7154-355-9

  B. Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT 105

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima / Carlos Casares ; edición Manuel Rosales. -- Vigo : Galaxia, 2000. -- 112, LVIII p. ; 20

  cm. -- (Colección literaria (Galaxia). Ensino ; 2). -- ISBN: 84-8288-394-1

  B. Xeral GA 30133

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 2004. -- 116 p. ; 20 cm. -- (Biblioteca Carlos Casares ;

  6). -- ISBN: 84-8288-733-5

  ILG-Biblioteca 8699-CASA-ILUS

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Laranxas máis laranxas de tódalas laranxas. -- Vigo : Galaxia, 1973. -- 67 p., 1 h. : grav. ; 20 cm

  B. Xeral GA 891

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As laranxas mais laranxas de todas as laranxas / Carlos Casares . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1979. --

  67 p. ; 21 cm.

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT-I 115

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Laranxas máis laranxas de tódalas laranxas / [Carlos Casares ; (ilustracións de) Luis Seoane]. --

  Vigo : Galaxia, 1988. -- [37] p : il ; 19 cm. -- (Tartaruga. Galega ; 19). -- ISBN: 84-7154-647-7

  CC da Educación 869 440

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 10

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Laranxas máis laranxas de tódalas laranxas / Autor, Carlos Casares ; ilustracións, Luis Seoane. --

  Vigo : Galaxia, 1993. -- 58 p. : il. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia)). -- ISBN: 84-7154-870-4

  Filoloxía 8699 CAS 27

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Laranxas máis laranxas de todas as laranxas / Carlos Casares ; [textos, José Caldas, Blanca-Ana

  Roig Rechou] . -- 1ª ed. -- Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Instituto Galego das Artes

  Escénicas e Musicais, Centro Dramático Galego, 2004. -- 141 p. : il. ; 24 cm. -- ISBN: 84-453-3896-

  X. -- Índice.

  B. Xeral GA 37186

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Laranxas máis laranxas de todas as laranxas [Vídeo-DVD] / de Carlos Casares ;versión e dirección,

  José Caldas. -- Santiago de Compostela : Centro Dramático Galego, 2005. -- 1 videodisco (DVD) :

  son. cor. ; 12 cm. -- Na carátula: Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais.

  B. Xeral GA 39104

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas / Carlos Casares ; ilustracións, Luís Seoane . -- 2ª ed.

  nesta colección . -- Vigo : Galaxia, 2009. -- 77 p. : il. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie laranxa ;

  159). -- ISBN: 978-84-9865-160-7

  CC da Educación 869 4529

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A literatura galega moderna : Conferencia. -- Vigo : Caja de Ahorros Municipal, 1980. -- 13 p., 1 h. ;

  21 cm

  Filoloxía 8699.09 Carp 1 31

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Lolo anda en bicicleta / texto Carlos Casares ; ilustracións Manuel Uhía. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 23

  p. : il. ; 19 cm. -- (Bambán (Galaxia) ; 1). -- ISBN: 84-8288-073-X

  CC da Educación 869 1800

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 11

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Lolo anda en bicicleta / Carlos Casares ; ilustracións de Manuel Uhía . -- 1ª ed. nesta colección . --

  Vigo : Galaxia, 2004. -- 26 p. : il. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-724-6

  CC da Educación 869 3288

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Lolo anda en bicicleta / Carlos Casares ; ilustracións de Manuel Uhía. -- Vigo; Madrid : Galaxia; El

  País, 2007. -- 28 p. : il. ; 20 cm. -- ISBN: 84-9815-783-8; 978-84-7154-190-1

  CC da Educación 869 4116

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Mortos daquel verán. -- Vigo : Galaxia, 1987. -- 168 p. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-573-X

  CC da Educación 869 181

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os mortos daquel verán . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1987. -- 168 p ; 20 cm. -- (Colección literaria

  (Galaxia). Narrativa ; 63). -- ISBN: 84-7154-573-X

  GA 6174

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Mortos daquel verán . -- 3ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 168 p ; 20 cm. -- (Colección literaria

  (Galaxia). Narrativa ; 63). -- ISBN: 84-7154-573-X

  GA 17640

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os Mortos daquel verán. -- Vigo : Galaxia : Fundación Caixa Galicia, 2004. -- 138 p. ; 21 cm. --

  (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 2.; Colección literaria (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-685-1; 84-

  95491-95-8

  GA 35843

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os mortos daquel verán . -- 4ª ed., 1ª en Biblioteca Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia, 2004. -- 138

  p. : il. : 21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 2). -- ISBN: 84-

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 12

  8288-621-5

  Filoloxía 8699 CAS 38

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Los muertos de aquél verano / Carlos Casares ; Traducción al castellano del autor. -- Madrid :

  Alfaguara, 1987. -- 126 p. ; 22 cm. -- ISBN: 84-202-8045-2. -- Tit. orix. Os mortos daquel verán.

  GA 3240

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Na marxe de cada día / Carlos Casares. -- A Coruña : La Voz de Galicia, 1994. -- 276 p. ; 22 cm. --

  (Biblioteca gallega (La Voz de Galicia). Colección uve). -- ISBN: 84-88254-31-8

  B. Xeral GA 13163

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Un País de palabras / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1998. -- 204 p. ; 21 cm. -- (Colección

  literaria (Galaxia) ; 156). -- ISBN: 84-8288-247-3

  B. Xeral GA 24372

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Un País de palabras / Carlos Casares. -- Vigo : Editorial Galaxia, 2006. -- 206 p. ; 21 cm. --

  (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 13). -- ISBN: 9788482889467

  Filoloxía 8699 CAS 34

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Un polbo xigante / Carlos Casares ; ilustracións, Luis Castro Enjamio. -- Vigo : Galaxia, 2000. -- 34 p.

  : il. ; 22 cm + 1 disco compacto. -- ISBN: 84-8288-387-9

  B. Xeral GA 34190

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Un polbo xigante / Carlos Casares ; ilustracións, Luis Castro Enjamio . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia,

  2003. -- 34 p. : il. ; 22 cm + 1 CD. -- ISBN: 84-8288-387-9. -- Na cuberta: Fundación CaixaGalicia.

  B. Xeral GA 36016

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 13

  Casares, Carlos, 1941-2002

  R. Otero Pedrayo / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1981. -- 216 p. ; 18 cm. -- (Conciencia de

  Galicia ; 6). -- ISBN: 84-7154-387-7

  B. Xeral GA 1187

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ramón Piñeiro / Carlos Casares. -- Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Promoción Cultural,

  1996. -- 75 p ; 17 cm. -- (A Nosa memoria (Xunta) ; 9). -- ISBN: 84-453-1844-6

  B. Xeral GA 19371

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ramón Piñeiro : unha vida por Galicia / Carlos Casares. -- A Coruña : Fundación Caixa Galicia, 1991.

  -- 144 p ; 21 cm. -- ISBN: 84-606-0289-3. -- Na cuberta: 5º Premio literario Anxel Fole

  B. Xeral GA 31231

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ramón Piñeiro: unha vida por Galicia / Carlos Casares . -- 1ª ed. en Biblioteca Carlos Casares . --

  Vigo : Galaxia, 2005. -- 183 p. ; 21 cm. -- (Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 7.; Colección

  literaria (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-793-9

  B. Xeral GA 36966

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Sol do verán / Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 2002. -- 240 p. ; 21 cm. -- (Colección literaria

  (Galaxia) ; 182). -- ISBN: 84-8288-514-6

  B. Xeral GA 32475

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Sol do verán / Carlos Casares. -- Galicia; Vigo : Fundación Caixagalicia; Galaxia, 2002. -- 240 p. ;

  21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-519-7; 84-95491-46-X

  B. Xeral GA 34054

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 14

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Sol do verán / Carlos Casares. -- Galicia; Vigo : Fundación Caixagalicia; Galaxia, 2004. -- 242 p. ;

  21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 3). -- ISBN: 84-8288-

  686-X; 84-95491-93-1

  B. Xeral GA 35850

  Casares, Carlos, 1941-2002

  El Sol del verano / Carlos Casares. -- Madrid : Santillana, 2003. -- 218 p. ; 23 cm. -- (Alfaguara). --

  ISBN: 84-204-6665-4

  B. Xeral GA 34555

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Toribio contra o profesor Smith / Carlos Casares ; ilustracións, Penélope Ares. -- Vigo : Galaxia,

  1991. -- [20] p. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia). Primeiros lectores). -- ISBN: 84-7154-791-0

  Filoloxía 8699 CAS 20

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Toribio e o contador de contos / autor, Carlos Casares ; ilustracións, Penélope Ares. -- Vigo : Galaxia,

  1991. -- [30] p. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia). Primeiros lectores ; 44). -- ISBN: 84-7154-820-8

  Filoloxía 8699 CAS 21

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Toribio revoluciona o tráfico / autor Carlos Casares ; ilustracións Penélope Ares. -- Vigo : Galaxia,

  1994. -- [23] p. : todas il. col. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia). Primeiros lectores ; 69). -- ISBN: 84-

  7154-907-7

  Filoloxía 8699 CAS 24

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Toribio ten unha idea / autor Carlos Casares ; ilustracións Penélope Ares. -- Vigo : Galaxia, 1992. --

  36 p. ; 20 cm. -- (Arbore (Galaxia). Primeiros lectores ; 51). -- ISBN: 84-7154-840-2

  Filoloxía 8699 CAS 22

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 15

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Ilustracións de Xulio Maside. -- Vigo : Galaxia, 1967. -- 104 p., grab., 3 h. ; 19 cm. --

  (Illa nova (Galaxia) ; 11)

  B. Xeral GA 884

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Ilustraciós de Xulio Maside . -- 3ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1981. -- 104 p., grab., 3 h. ;

  19 cm. -- (Narrativa (Galaxia))

  Interc. Lugo Humanidades GAO.LT-P 133

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Carlos Casares ; Ilustracións de Xulio Maside . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1984. -- 101

  p. ; 20 cm. -- (Narrativa (Galaxia) ; 42). -- ISBN: 84-7154-396-6. -- Indice

  Filoloxía 8699 CAS 14

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Carlos Casares; Ilustracións de Xulio Maside . -- 5ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1985. -- 101

  p. ; 20 cm. -- (Narrativa (Galaxia) ; 42). -- ISBN: 84-7154-396-6

  Filoloxía 8699 CAS 15

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Carlos Casares ; ilustracións de Xulio Maside . -- 6ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1988. -- 101

  p.: il. ; 20 cm. -- (Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 42). -- ISBN: 84-7154-396-6

  B. Xeral GA 5671

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vento ferido / Carlos Casares ; ilustracións de Xulio Maside . -- 9ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1994. -- 101

  p : il ; 20 cm. -- (Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 42). -- ISBN: 84-7154-396-6

  Interc. Lugo Humanidades GAO.LT-P 143

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Vicente Risco. -- Vigo : Galaxia, 1981. -- 234 p. ; 18 cm. -- (Conciencia de Galicia ; 5.). -- ISBN: 84-

  7154-386-9. -- Bibliografía

  GA 1136

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 16

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A vida de Anxel Fole / autor Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 81 p. ; 22 cm. -- (Arbore

  (Galaxia). Letras galegas). -- ISBN: 84-8288-093-4

  GA 19130

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A vida do Padre Sarmiento. -- Vigo : Galaxia, 2001. -- 117 p. : il. ; 19 cm. -- (Letras galegas

  (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-490-5

  GA 13243

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A vida do Padre Sarmiento . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia, 2002. -- 117 p. : il. ; 19 cm. -- (Letras

  galegas (Galaxia)). -- ISBN: 84-8288-490-5

  CC da Educación 869 3004

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes pra un tempo prohibido. -- Vigo : Galaxia, 1975. -- 151 p., 2 h. ; 20 cm. -- ISBN:

  8471542323

  B. Xeral GA 885

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes pra un tempo prohibido . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1976. -- 147 p., 2 h. ; 20 cm

  Ga 322

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes para un tempo prohibido . -- 5ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1981. -- 147 p ; 20 cm. -- (Colección

  literaria (Galaxia). Narrativa.). -- ISBN: 84-7154-232-3

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT 310

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes para un tempo prohibido . -- 6ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1984. -- 141 p. ; 20 cm. -- ISBN: 84-

  7154-232-3

  Filoloxía 8699 CAS 11

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 17

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes para un tempo prohibido . -- 7ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1988. -- 141 p. ; 20 cm. -- (Colección

  literaria (Galaxia). Narrativa ; 32.). -- ISBN: 84-7154-232-3

  GA 6177

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xoguetes para un tempo prohibido . -- 1ª ed. en Biblioteca Carlos Casares . -- Vigo : Galaxia, 2005. -

  - 113 p ; 21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia); Biblioteca Carlos Casares (Galaxia) ; 10.). -- ISBN:

  84-8288-857-9

  GA 39282

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Xuguetes pa un tiempu prohibíu / Carlos Casares ; traducción de Xosé Miguel Suárez. -- Uviéu :

  Trabe, 1993. -- 98 p ; 20 cm. -- (Incla interior ; 8). -- ISBN: 84-8053-016-2

  ILG-Biblioteca 81AST-CAS-1

  Obras en colaboración

  Alá no noroeste __: unha cartografía literaria do Camiño en León / Álvaro Cunqueiro ..., José María Merino

  ..., John Rutherford, Suso de Toro, A. Franco Taboada, Manuel Rivas, Carlos Casares; coordinado por

  Javier Gómez-Montero e Luciano Rodríguez ; traducido por Xohán Xabier Baldomír ... [et al.]. -- León

  : Lobo Sapiens, 2010. -- 372 p. ; 17 cm. -- ISBN: 978-84-92438-11-2. -- Bibliogr.: p. 369-372.

  B. Xeral GA 47366

  Allá en el noroeste __ una cartografía literaria del camino en León / Álvaro Cunqueiro, Luis Mateo Díez,

  Antonio Pereira, Antonio Colinas, Julio Llamazares, José María Merino, Antonio Gamoneda, E. Carro

  Celada, J.A. Martínez Reñones, Tomás Álvarez, E. Gil y Carrasco, Marifé Santiago, Leopoldo Panero,

  Raúl Guerra Garrido, Juan Carlos Mestre, Pedro G. Trapiello, John Rutherford, Suso de Toro, A. Franco

  Taboada, Manuel Rivas, Carlos Casares ; coordinado por Javier Gómez-Montero. -- León : Lobo

  Sapiens, 2009. -- 315 p. ; 24 cm. -- ISBN: 978-84-92438-10-5. -- Bibliogr.: p. 313-315.

  B. Xeral GA 44206

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 18

  O Antigo Café Moderno de Pontevedra / fotografía Xurxo Lobato ; textos Carlos Casares...[et al.]. --

  Pontevedra : Fundación Caixagalicia, 2001. -- 369 p. : fot. ; 30 cm. -- (Colección Galicia. Serie

  Historia e Antropoloxía). -- ISBN: 84-95491-33-8. -- Texto en galego, castelán e inglés

  B. Xeral GA 33149

  Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de

  Jonathan Dunne ; [deseño de cuberta, Miguel Vigo]. -- Santiago de Compostela; Vigo : Xunta de

  Galicia; Galaxia; Edicións Xerais de Galicia, 2010. -- 341 p. : il. ; 24 cm. -- ISBN: 978-84-453-4903-

  8 (Xunta) ; 978-84-9914-149-7 (Xerais) ; 978-84-9865-286-4 (Galaxia). -- Textos en galego e

  tradución ao inglés. -- VG. 416-2010

  Ga 46496

  Antoloxía da novela curta / introducción e selección Carlos Casares. -- Vigo : Xerais, 1992. -- 128 p. ; 20

  cm. -- (Narrativa (Edicións Xerais de Galicia) ; 88). -- ISBN: 84-7154-746-5

  Interc. Lugo Humanidades GAO.LT 24

  Antoloxía da novela curta / introducción e selección, Carlos Casares ; [deseño portada, M. Janeiro]. -- Vigo

  : Galaxia, 1990. -- 128 p. ; 20 cm. -- (Colección literaria (Galaxia). Narrativa ; 88). -- ISBN: 84-

  7154-746-5. -- Contén: O anarquista / Leandro Pita Romero. O filósofo de Tamarica / Xulián M.

  Magariños Negreira. Ladaíña / Alvaro María de las Casas. O vigairo / Xosé Filgueira Valverde

  B. Xeral GA 5205

  Antoloxía do conto galego de medo / [edición de] Silvia Gaspar. -- Vigo : Galaxia, 1996. -- 218 p ; 21 cm.

  -- (Colección literaria (Galaxia) ; 139). -- ISBN: 84-8288-035-7. -- Contén: Os aparecidos / Antonio

  de la Iglesia. O xuramento / Uxío Carré Aldao. A luz da morte / Hipólita Muiño. A funesta bondade /

  Alfredo Canalejo. O medo / Xosé Filgueira Valverde. Sobre da morte de Bieito ; A luz en silencio ;

  Espanto de nenos / Rafael Dieste. Arximiro / Anxel Fole. O xogo da guerra / Carlos Casares. O lume

  novo / Paco Martín. Non sabía que doía tanto / Bieito Iglesias. Seis dedos / Xosé Miranda. Agardando

  polos morcegos / Marilar Aleixandre. Insomnio / Xelís de Toro. O baúl / Carlos Vila

  B. Xeral GA 17639

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 19

  Breogán's lighthouse: an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos ;

  [introduction, Luciano Rodríguez Gómez, Manuel González González] . -- 1ª . -- London : Francis

  Boutle, 2010. -- 654 p. ; 23 cm. -- (Lesser used languages of Europe (Francis Boutle) ; 3). -- ISBN:

  978-1-903427-51-4. -- Bibliogr.: p. 652-653. -- Estudio en inglés e textos recopilados en galego e

  traducidos para o inglés

  Ga 47526

  Contos da xustiza / H. Monteagudo...[et al.]. -- Vigo : Ir Indo, 1991. -- 174 p. ; 21 cm. -- ISBN: 84-7680-

  068-1. -- Indice. -- Contén: As leis, as letras e a lingua galega, breve ollada retrospectiva / Henrique

  Monteagudo. Far south / Xavier Alcalá. Conversa en Lugo / Darío Xohán Cabana. Recordo de Manolo

  Estremera, fiscal de paz / Carlos Casares. O meu defendido / Alfredo Conde. Otrosí digo / Paco

  Martín. As evidencias do tío Benigno / David Otero. Proceso a Don Nemesio Lapino Tecedor, membro

  desafecto do grupo de escolleitos, sorprendido en relación adulteriana con Encarnación Galván e reo

  confeso de prácticas eróticas con íncubos e súcubos / Xesús Rábade Paredes. Treboada no xuizo /

  Manuel Rivas. Así foi, doutor / Suso de Toro. As pérolas dos legaxos / Xoán Xosé Barreiro Prado.

  Manuel de Vilouta / Daniel García Ramos. Unha historia de amor / Victorino Gutierrez Aller. Unha

  cousa non ten que ver ca outra / Xoaquín Monteagudo. ¿Teño ou non teño razón? / Benito Montero

  Prego. Tracción animal / Orencio Pérez González. A testemuña falsa / Carlos Varela García

  B. Xeral GA 18804

  Unha Ducia de galegos / [entrevistas de] Víctor F. Freixanes . -- 1ª ed. -- Vigo : Galaxia, 1976. -- 294 p :

  fot ; 21 cm. -- ISBN: 84-7154-248-X

  GA 14630

  Doce gallegos / [entrevistas de] Victor Freixanes. -- Barcelona : Plaza & Janés, 1979. -- 302 p., 10 p. de

  lám. ; 19 cm. -- ISBN: 84-01-37026-4

  B. Xeral Ga 2002

  Exposiciones por Galicia de escultura y pintura de Acisclo Manzano, José Luis de Dios, Manuel García

  Vázquez y Jaime Porto, 1964 / [textos, R. Otero Pedrayo, Antonio Tovar, Julio V. Gimeno, Carlos

  Casares]. -- [Galicia : [s.n.], 1964] (Orense : Gráficas Tanco). -- [12] p. : il. ; 15 x 18 cm. --

  Información tomada da cuberta. -- Na última páxina: Exposiciones en Pontevedra, Lugo, Santiago, La

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 20

  Coruña, Vigo y Orense del 20 de octubre al 20 de diciembre de 1964.

  B. Xeral GA.FOLL 363 19

  Galicia : nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier Rodríguez Baixeras,

  Carlos Casares; fotografías, Tono Arias; prólogo, Estro Montaña. -- Vigo : Nigra Trea, 2002. -- 301 p.

  : il. col. ; 35 cm. -- (Colección Mayor (Nigratrea)). -- ISBN: 84-95364-14-X. -- Contén: Terra =

  Tierra = Countryside / Balisio Losada . Os mares de Galicia = Los mares de Galicia = The seas of

  Galicia / Xavier Rodríguez Baixeras. A épica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The

  epic of quirkiness / Carlos Casares

  B. Xeral GA 34934

  Galicia: nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier Rodríguez Baixeras,

  Carlos Casares ; fotografías, Tono Arias ; prólogo, Estro Montaña . -- 2ª ed. -- Vigo : Nigra Trea,

  2008. -- 256 p. : fot. col. ; 30 cm. -- ISBN: 978-84-95364-68-5. -- Contén: Terra = Tierra =

  Countryside / Balisio Losada . Os mares de Galicia = Los mares de Galicia = The seas of Galicia /

  Xavier Rodríguez Baixeras. A épica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The epic of

  quirkiness / Carlos Casares.

  B. Xeral GA 43026

  O Intelectual galego e Deus / [entrevistas de] María Luísa Brey [a Augusto Assía, Xosé Luís Barreiro,

  Carlos Casares, Xosé Chao Rego, Manuel Fraga, Xoaquín García de Dios, Domingo García-Sabell,

  Marina Mayoral, Luz Pozo Garza, Xoán Rof Carballo, Uxío Romero, Gonzalo Torres Queiruga, Pilar

  Wirtz Molezún]. -- Vigo : Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, 1998. -- 244 p ; 21 cm. --

  (Xeira nova (Sociedade de estudos, publicacións e traballos)). -- ISBN: 84-7337-049-X

  GA 24856

  Invitación á narrativa: antoloxía da narrativa actual / edición preparada por Luciano Rodríguez Gómez ;

  [ilustración da cuberta, Xosé Guillermo]. -- Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1983. -- 238 p. ; 18 cm.

  -- (Montes e fontes (Edicións Xerais de Galicia). Literatura ; 43). -- ISBN: 84-7507-112-0. -- Contén:

  Gonzalo R. Mourullo ; Xosé Luis Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Carlos Casares ; Xosé Manuel

  Martínez Oca ; Xavier Alcalá ; Xoan Ignacio Taibo

  B. Xeral GA 2076

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 21

  Juan de la Coba y Gómez, 1829-1899 : antoloxía de textos sobre o inventor do trampitán / [coordinador

  do volume, Marcos Valcárcel ; edición de textos, Henrique Torreiro]. -- Ourense : Concellería de

  Cultura do Concello de Ourense, 1999. -- 126 p. ; 19 cm. -- (Colección Auria (Ourense. Concellería de

  Cultura) ; 1). -- ISBN: 84-87623-42-5. -- Contén: Vida, obra e milagres de Xan da Coba / edición de

  Xesús Alonso Montero e Carlos Casares. La Galiciana, de Xoan da Coba Gómez / edición de Anxo

  Gómez Sánchez e Mercedes Queixas Zas

  B. Xeral GA 32314

  Lembranza de Ramón Piñeiro: catro discursos : textos lidos o 25 de marzo de 1994 con motivo da

  inauguración do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro. -- Santiago de

  Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994. -- 64 p : fot ;

  24 cm. -- ISBN: 84-453-1151-4. -- Contén: Evocación de Ramón Piñeiro / Marina Mayoral. Ramón

  Piñeiro e o segredo da lingua / Domingo García-Sabell. Ramón Piñeiro na memoria / Carlos Casares.

  Unha proposta de futuro, o Centro Ramón Piñeiro / Manuel Fraga Iribarne.; Evocación de Ramón

  Piñeiro; Ramón Piñeiro e o segredo da lingua; Ramón Piñeiro na memoria; Unha Proposta de futuro, o

  Centro Ramón Piñeiro

  B. Xeral GA 14960

  Otros desnudos : el arte gallego entre dos generaciones, 1920-1950 : [exposición] : 1996, octubre-

  Santiago, noviembre-La Coruña, diciembre-Ourense / [organizada por la] Fundación Caixa Galicia ;

  [textos, Edward Lucie-Smith, Ana Vasco, Carlos Casares]. -- A Coruña : Fundación Caixa Galicia,

  1996. -- 72 p. : principalmente il ; 30 cm

  B. Xeral GA 31966

  Las Palabras de la tribu: escritura y habla / Clara Janés, ... Miguel Anxo Murado, ... Luisa Castro, Carlos

  Casares, ... Carmen Blanco, ... Antón Baamonde, ... [et al.]. -- Madrid : Cátedra, 1993. -- 190 p. ; 20

  cm. -- (Colección Encuentros (Cátedra)). -- ISBN: 84-376-1185-7. -- Inclúe referencias bibliográficas

  B. Xeral 8.09 JANE 1

  Para ler a Vicente Risco / [prólogo , Manuel Fraga Iribarne]. -- Vigo : Galaxia, 1997. -- 211 p. ; 21 cm. --

  ISBN: 84-8288-133-7; 84-453-1983-3. -- Contén: Vida e obra de Vicente Risco / Carlos Casares.

  Risco segundo Risco / Arturo Lezcano, entrevista con Antón Risco. Bibliografía / [Carlos Casares]. --

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 22

  Bibliografía

  B. Xeral GA 21013

  Portos de Galicia: desde a A Guarda a Monte Louro / [textos da primeira parte, Carlos Casares]. --

  Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e

  Vivenda, 1998. -- 200 p. : il. ; 29 cm. -- ISBN: 84-453-2367-9

  B. Xeral GA 31557

  Ramón Otero Pedrayo (1888-1976): Día das Letras Galegas 1988 / [vida e obra de Ramón Otero Pedrayo

  e selección de textos por Carlos Casares Mouriño]. -- Santiago de Compostela : Consellería da

  Presidencia e Administración Pública, 1988. -- 183 p. : il. ; 21 cm. -- ISBN: 84-505-7477-3. -- Indice.

  -- Día das Letras Galegas 1988

  B. Xeral GA 34136

  Ramón Otero Pedrayo : Vida e obra : Escolma de textos / [Introducción i escolma] Carlos Casares. -- A

  Coruña : Real Academia Galega, 1988. -- 132 p. : il. ; 25 cm. -- ISBN: 84-600-5366-0. -- Indice

  B. Xeral 8699.09 CASA 1

  Ramón Piñeiro [Vídeo]. -- Santiago de Compostela : Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias

  Ramón Piñeiro, 1996. -- 1 videocasete (VHS) (27 min.) : son., col. + 1 folleto (95 p. ; 20 cm). --

  ISBN: 84-453-1867-5. -- O autor do folleto é Carlos Casares.

  B. Xeral GA 22435

  Selección galega / [Rosalía de Castro, Castelao, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco

  Amor, Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Avilés de Taramancos, Carlos Casares, Manuel

  María]. -- Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural : Dirección Xeral

  para o Deporte, 2005. -- 114 p. ; 21 cm. -- ISBN: 84-453-4161-8

  B Xeral GA 39432

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Buciños / [textos de] Carlos Casares, Camilo Franco, Luis Trabazo ; [fotografías, Juan A. Gómez

  Vázquez, Mani Moretón, Bernardo Saco]. -- Ourense : Deputación Provincial de Ourense, 1997. -- 179

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 23

  p : il ; 30 cm. -- (Artistas ourensáns (Deputación Provincial de Ourense) ; 4). -- ISBN: 84-87575-54-4

  B. Xeral GA 20344

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Hemingway en Galicia / Carlos Casares, Carlos G. Reigosa ; [tradución ao inglés, Antón Corriente]. --

  Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2008. -- 99 p. : il. ; 28 cm. -- (Miradas alleas (Galicia.

  Xunta) ; 3). -- Contén unha selección de cartas de Ernest Hemingway : P. 73-99. -- Texto en galego

  e tradución ao inglés, a dúas col.

  B. Xeral GA 9349

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ourense de auga e pedra / Carlos Casares [textos] ; Manuel Sendón [fotografías]. -- Vigo : Ir Indo,

  1990. -- 253 p. : fot. cor ; 29 cm. -- ISBN: 84-7680-039-8. -- Textos en gallego, castellano e inglés

  B. Xeral GA 6382

  Museo Francisco Fernández del Riego (Vigo, Pontevedra)

  Museo Francisco Fernández Del Riego: colección de arte galega / [textos, Carlos Casares Mariño, Xosé

  Carlos Valle Pérez, Mª Luisa Sobrino Manzanares, Mª Victoria Carballo-Calero Ramos, José Ballesta de

  Diego, Xosé Francisco Armesto Faginas]. -- Vigo : Concello de Vigo, 1997. -- 120 p. : il. ; 29 cm. --

  ISBN: 84-87637-53-1. -- Texto en galego, castelán e inglés. -- Na port.: "doazón ó pobo de Vigo"

  Xeografía e Historia Arte E 3644

  Tros de Ilarduya, Sofía

  O'Volter, Bar Tucho : encrucijada cultural de los sesenta / [Sofía Tros de Ilarduya]. -- Barcelona :

  Ronsel, 1998. -- 247 p : il ; 24 cm. -- ISBN: 84-88413-82-3. -- Autor tomado de antep. e cub. --

  Indice. -- Autobiografías de Xaime Quessada, José Luis de Dios e Acisclo Manzano e textos de

  Salvador García Bodaño, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Risco, Carlos Casares, Arturo Lezcano,

  Enrique Ortiz e Antonio Quesada.

  GA 24706

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 24

  Prólogos, limiares, escolmas,…

  Editorial Galaxia 1950-2000: [palabras para un país] / [presentación, Carlos Casares]. -- Vigo : Galaxia,

  2000. -- 28 p. : il. ; 21 cm. -- Subtítulo tomado da cuberta

  B. Xeral GA.FOLL 334 25

  Bande Rodríguez, Enrique, 1936-

  Guía histórico-artística da cidade de Ourense / [Henrique Bande Rodríguez, Luis Fernández Rodríguez

  ; Saúdo do alcalde, Manuel Veiga Pombo ; limiar, Carlos Casares]. -- Ourense : Concello, Concellería

  de Cultura, 1993. -- 113 p : il ; 30 cm. -- ISBN: 84-87623-06-9. -- Indices: p. 111-113

  B. Xeral GA 12477

  Blanco-Amor, Eduardo, 1897-1979

  Eduardo Blanco-Amor en América : unha mostra da súa oratoria : (transcripcións) / [presentación por

  Carlos Casares]. -- Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 1993. -- 45 p ; 22 cm + 1

  casete. -- ISBN: 84-87172-80-6. -- E unha edición do Consello da Cultura Galega como homenaxe ó

  escritor no 1993, ano adicado a súa memoria.

  B. Xeral GA 10986

  Bouza Brey, Fermín, 1901-1973

  Fermín Bouza-Brey / [Fermín Bouza Brey ; limiar de] Carlos Casares. -- A Coruña : Real Academia

  Galega, 1992. -- 115 p : il ; 25 cm. -- (Publicacións da Real Academia Gallega). -- ISBN: 84-604-

  2854-0. -- Indice

  B. Xeral GA 9235

  Camus, Albert

  Calígula / Albert Camus ; [adaptación, dramaturxia e dirección, Manuel Guede Oliva ; estudio crítico,

  Norma Rodríguez González ; semblanza literaria Carlos Casares] . -- 1ª ed. -- Santiago de

  Compostela : Igaem, 2000. -- 237 p. : fot. ; 24 cm. -- (Centro Dramático Galego (Serie) ; 24). --

  ISBN: 84-453-2907-3. -- Bibliograf.: p. 123-126.; 139-142. -- Indice

  B. Xeral GA 30330

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 25

  Certame Literario "Minerva" (19º. 1991. Santiago de Compostela)

  A cabalo dos sons: premios do XIX Certame Literario "Minerva" 1991 / limiar de Carlos Casares. --

  Santiago de Compostela : Colexio M. Peleteiro, 1992. -- 105 p. : il. ; 19x19 cm. -- Na cuberta:

  Revista Vamos.

  B. Xeral GA 8402

  Congreso Vicente Risco (1995. Ourense)

  Vicente Risco : actas do Congreso celebrado en Ourense os días 18, 19, 20 e 21 de outubro de 1995 /

  [coordinador, Carlos Casares]. -- Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1996. -- 426 p. ; 24

  cm. -- (Difusión cultural (Galicia. Dirección Xeral de Cultura) ; 4). -- ISBN: 84-453-1808-X

  GA 19726

  Cunqueiro, Alvaro, 1911-1981

  Las Mocedades de Ulises / Alvaro Cunqueiro ; introducció Carlos Casares ; semblanza biográfica

  Alberto Cousté. -- Barcelona : Círculo de Lectores, 1991. -- 317 p. ; 22 cm. -- (Maestros de la

  narrativa hispánica (Círculo de Lectores)). -- ISBN: 84-226-3833-9

  GA 30302

  Cunqueiro, Alvaro, 1911-1981

  Obra en galego completa / Alvaro Cunqueiro. -- Vigo : Galaxia, 1980-1991. -- 4 v ; 22 cm. -- ISBN:

  84-7154-357-5; 84-7154-398-2; 84-7154-428-8; 84-7154-797-X. -- Contén: I.Poesía-Teatro - II.

  Narrativa - III. Semblanzas / Prólogo D. García-Sabell - IV. Ensaios / prólogo, Carlos Casares. --

  Indices

  B. Xeral GA 611

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Aires da miña terra / Edición crítica, introducción e notas de Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1975. -

  - 221 p., 2h., 1 retr, ; 23 cm

  B. Xeral GA 177

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Aires d'a miña terra / M. Curros Enriquez ; [prólogo de Carlos Casares]. -- La Coruña : La Voz de

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 26

  Galicia, 1978. -- IX, 260 p. ; 17 cm. -- (Biblioteca gallega (La Voz de Galicia)). -- ISBN: 84-85287-05-

  3. -- Reprod. facs. da 3ª ed. corr. e aum. da ed. de: La Coruña : Imprenta de la Voz de Galicia, 1886

  Filoloxía 8699 CURR 20

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Aires da miña terra e outros poemas / M. Curros Enriquez ; Introducción e notas de Carlos Casares. -

  - Vigo : Galaxia, 1983. -- 309 p. ; 18 cm. -- (Biblioteca básica da cultura galega (Galaxia). Literatura

  ; 32). -- ISBN: 84-7154-445-8. -- Indice

  ILG-Biblioteca 8699-CURR-AIR

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Aires da miña terra e outros poemas / M. Curros Enriquez ; introducción e notas de Carlos Casares. --

  Vigo : Galaxia, 1995. -- 309 p ; 19 cm. -- (Biblioteca da cultura galega (Galaxia) ; 32). -- ISBN: 84-

  7154-971-9. -- Colección patrocinada por CRTVG

  Filoloxía 8699 CURR 26

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Obras completas / Recopilación, introducción y notas por Carlos Casares. -- Madrid : Aguilar, 1979. --

  XXVI p., 2 f., 1364 p. : lám. ; 19 cm. -- (Biblioteca de autores modernos (Aguilar))

  B. Xeral GA 1128

  Curros Enríquez, Manuel, 1851-1908

  Poesía galega completa / Manuel Curros Enríquez ; edición de Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1992.

  -- 411 p ; 20 cm. -- (Dombate (Galaxia). Poesía ; 20). -- ISBN: 84-7154-844-5

  B. Xeral GA 10045

  Ferro Ruibal, Xesús, 1944-

  Cadaquén fala coma quen é: reflexións verbo da fraseoloxía enxebre : discurso lido na recepción

  pública do 4 de maio de 1996 / por Xesús Ferro Ruibal, e resposta de Carlos Casares Mouriño. -- A

  Coruña : Real Academia Galega, 1996. -- 120 p ; 24 cm. -- ISBN: 84-87987-04-4

  B. Xeral GA 17676

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 27

  Fole, Anxel, 1903-1986

  Anxel Fole : escolma de textos / [realizada por] Carlos Casares. -- A Coruña : Real Academia Galega,

  1997. -- 105 p ; 25 cm. -- (Publicacións da Real Academia Galega). -- ISBN: 84-87987-07-9

  Filoloxía 8699 FOL 26

  Fole, Anxel, 1903-1986

  Conversas con Anxel Fole / [mantidas con] Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1984. -- 101 p. : il. ; 20

  cm. -- (Conversas ; 1). -- ISBN: 84-7154-742-5

  B. Xeral GA 19590

  Fole, Anxel, 1903-1986

  Homenaxe a Anxel Fole / [Gravación sonora] : Día das Letras Galegas 1997 : escolma de entrevistas

  realizadas por Margarita Ledo, Carlos Casares e Claudio Rodríguez Fer / localización dos materiais,

  Miruca Parga Valiña e Afonso Vázquez-Monxardín Fdez ; selección de textos, Cristina Pujales Prats ;

  locucion, Afonso Cid González ; [transcrición, Miruca Parga Valiña]. -- Santiago de Compostela :

  Arquivo Sonoro de Galicia, 1997. -- 1 casete (54 min.) : estéreo ; 3,8 mm + 1 folleto. -- (As Nosas

  voces (Arquivo Sonoro de Galicia) ; 13). -- ISBN: 84-87172-17-2. -- Transcripción da gravación no

  folleto

  B. Xeral GA 21452

  Gil, Xulio, 1954-

  Olores e sabores do saber / fotografías, Xulio Gil ; textos, Carlos Casares . -- 1ª ed. -- Vigo :

  Universidade de Vigo, 2001. -- [208] p. : principalmente fot. cor. ; 4 cm. -- ISBN: 84-8158-197-6. --

  Libro gardado nun estoxo.

  B. Xeral GA 4470

  Herrera Garrido, Francisca, 1869-1950

  Francisca Herrera Garrido: vida e obra : escolma de textos / [realizada por] Carlos Casares. -- A

  Coruña : Real Academia Galega, 1987. -- 127 p. ; 25 cm. -- (Publicacións da Real Academia Galega).

  -- ISBN: 84-600-4996-5. -- Indice

  B. Xeral GA 41398

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 28

  Moralejo Alvarez, Juan José, 1941-2012

  Guía pra pilla-las troitas, miñas señoras / Prólogo de Carlos Casares ; epílogo de Alvaro Cunqueiro. --

  Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1981. -- 183 p. ; 18 cm. -- (Montes e fontes (Edicións Xerais de

  Galicia) ; 14)

  B. Xeral GA 1171

  Moralejo Alvarez, Juan José, 1941-2012

  As Troitas, miñas señoras / Juan José Moralejo Álvarez ; prólogo, Carlos Casares ; epílogo, Alvaro

  Cunqueiro . -- 2ª corr e aum con leiras varias . -- Vigo : Galaxia, 2005. -- 239 p. : fot. ; 21 cm. --

  (Colección literaria (Galaxia) ; 217). -- ISBN: 84-8288-797-1

  B. Xeral GA 36964

  Otero Pedrayo, Ramón, 1888-1976

  Os Camiños da vida: novela en tres partes / R. Otero Pedrayo ; [prólogo de Carlos Casares]. -- Vigo :

  Galaxia, 1978. -- 1 retr. 260 p., 2 f. ; 22 cm. -- (Obras selectas de Ramón Otero Pedrayo ; 3). --

  ISBN: 84-7154-175-0; 84-7154-302-8

  B. Xeral GA 263

  Otero Pedrayo, Ramón, 1888-1976

  A Paisaxe galega, as súas leis e tipos / [Gravación sonora] : [conferencia pronunciada na] Federación

  de Sociedades Galegas, Bos Aires, 26 de xullo de 1947 / Ramón Otero Pedrayo ; recuperación do

  material e coordinación da edición Afonso Vázquez-Monxardín Fernández ; locución Afonso Cid

  González ; [limiar Carlos Casares]. -- Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, Arquivo

  Sonoro de Galicia, 1998. -- 1 casete : estéreo + 1 folleto. -- (As Nosas voces (Arquivo Sonoro de

  Galicia) ; 16). -- ISBN: 84-87172-35-0. -- Transcrición no folleto

  B. Xeral GA 25793

  Piñeiro, Ramón, 1915-1990

  Cartas para os amigos / Ramón Piñeiro ; [limiar, Carlos Casares] . -- Ed. non venal . -- Santiago de

  Compostela : Compostela, 1992. -- 91 p ; 21 cm. -- (El Correo Gallego. Biblioteca 114 ; 113). --

  ISBN: 84-85553-125

  B. Xeral GA 8391

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 29

  Piñeiro, Ramón, 1915-1990

  Da miña acordanza : memorias / Ramón Piñeiro ; [introducción necesaria, Carlos Casares]. -- Galicia;

  Vigo : Fundación Caixagalicia; Galaxia, 2002. -- 277 p. : fot. ; 22 cm. -- ISBN: 84-8288-520-0; 84-

  95491-45-1

  B. Xeral GA 32762

  Pombo Sánchez, Manuel

  Memorial de amor e morte / Manuel X. Pombo Sánchez ; limiar de Carlos Casares ; ilustracións, Silvia

  Manteiga Pousa. -- Santiago de Compostela : El Autor?, 1988 (Santiago : Velograf). -- 91 p : il ; 20

  cm. -- ISBN: 84-404-1844-2

  B.Xeral Ga 10807

  Quesada Porto, Fernando, 1933-

  Xente de hoxe / Quesada : [limiar, Carlos Casares]. -- Vigo : Galaxia, 1985. -- [104] p. :

  principalmente il. ; 14x20 cm. -- ISBN: 84-7154-494-6

  GA 5131

  Siro, 1943-

  Coas raices na terra : 18 figuras galegas / [Siro ; textos de Carlos Casares]. -- Vigo : Galaxia, 1980.

  -- [18] f. lám. ; 36 cm. -- (Galaxia ; 1)

  B. Xeral GA.FOLL 21 8

  Torres Queiruga, Andrés, 1940-

  Recupera-la creación : por unha relixión humanizadora / Andrés Torres Queiruga ; [prólogo, Carlos

  Casares]. -- Vigo : Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, 1996. -- 300 p ; 22 cm. -- (Xeira

  nova (Sociedade de estudos, publicacións e traballos)). -- ISBN: 84-7337-046-5

  B. Xeral GA 19393

  Varela Punhal, Ramom, 1942-

  Galiza, un pobo, unha lingua: pola lingua cara a libertade / Ramón Varela Puñal ; colaboracións

  especiais de Carballo Calero, Ricardo, García Sabell, Domingo, Casares, Carlos, Piñeiro López, Ramón,

  Torres Queiruga, Andrés, Rodríguez, Francisco, Santamarina, Antón, Cebrián Franco, Juan José. --

  Santiago : Follas Novas, 1980. -- 170 p., 1 f ; 17 cm. -- ISBN: 84-85385-25-X

  B. Xeral GA 106

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 30

  Traducións

  Canela i Garayona, Mercè

  Globo de lúa chea / texto, Mercè Canela i Garayona ; ilustracións, Carme Solé i Vendrell ; traducción,

  Carlos Casares. -- Barcelona : Argos Vergara, 1983. -- [24] p. : il. col. ; 20 cm. -- (O Dragón

  bermello (Argos Vergara) ; 18). -- ISBN: 84-7178-649-4

  B. Xeral GA2 612

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Dios sentado en un sillón azul / Carlos Casares. -- Madrid : Santillana, 1997. -- 311 p ; 22 cm. --

  (Alfaguara). -- ISBN: 84-204-8252-8. -- Tít. orix.: Deus sentado nun sillón azul

  B. Xeral GA 19224

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Los muertos de aquél verano / Carlos Casares ; Traducción al castellano del autor. -- Madrid :

  Alfaguara, 1987. -- 126 p. ; 22 cm. -- Tit. orix. Os mortos daquel verán

  B. Xeral GA 3240

  Casares, Carlos, 1941-2002

  El Sol del verano / Carlos Casares. -- Madrid : Alfaguara, 2003. -- 218 p. ; 23 cm. -- ISBN: 84-204-

  6665-4

  B. Xeral Ga 34555

  Gripe, María

  Os Escaravellos voan a tardiña / María Gripe ; trad. de Carlos Casares. -- Madrid : Sm, 1989. -- 242

  p. ; 21 cm. -- (Gran Angular (SM) ; 2). -- ISBN: 84-348-2812-X

  CC da Educación 869 576

  Hemingway, Ernest, 1899-1961

  O Vello e o mar / Ernest Hemingway ; traducción Carlos Casares. -- Vigo : Galaxia, 1998. -- 113 p. ;

  21 cm. -- (Colección literaria (Galaxia) ; 155)

  B. Xeral GA 23837

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 31

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; con debuxos do autor ; traductor Carlos Casares. -- Vigo :

  Galaxia, 1972. -- 129 p. : il. col. ; 20 cm. -- Tit. orig.: Le petit prince.

  B. Xeral GA 1523

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; [traductor Carlos Casares] . -- 2ª ed. -- Vigo : Galaxia,

  1975. -- 129 p. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-184-X

  B. Xeral 8699 SAI 2

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; [traductor Carlos Casares] . -- 4ª ed. -- Vigo : Galaxia,

  1979. -- 129 p. : il. ; 20 cm. -- ISBN: 84-7154-136-X

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT-I 92

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; [traductor, Carlos Casares] . -- 5ª ed. -- Vigo : Galaxia,

  1988. -- 103 p. : il. ; 21 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie azul ; 4). -- ISBN: 84-7154-631-0. --

  Traducción de: Le petit prince

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT-I 125

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / autor, Antoine de Saint-Exupéry ; [traductor, Carlos Casares] . -- 7ª ed. -- Vigo :

  Galaxia, 1993. -- 103 p. : il. ; 21 cm. -- (Arbore (Galaxia). Serie azul ; 4). -- ISBN: 84-7154-653-1. -

  - Tít. orix.: Le petit prince

  Formación do Profesorado, Lugo M GAO.LT-I 94

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; [traducción, Carlos Casares] . -- 10ª ed., 1ª en Sete mares

  . -- Vigo : Galaxia, 2000. -- 115 p. : il. ; 17 cm. -- (Sete mares (Galaxia) ; 3). -- ISBN: 84-8288-

  301-1. -- Tít. orix.: Le petit prince

  CC da Educación 869 2325

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 32

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; [traducción, Carlos Casares] . -- 11ª ed., 2ª en Sete mares

  . -- Vigo : Galaxia, 2000. -- 115 p. : il. ; 17 cm. -- (Sete mares (Galaxia) ; 3). -- ISBN: 84-8288-

  347-X. -- Tít. orig.: Le petit prince

  CC da Educación 869 2325

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O Principiño / autor, Antoine de Saint-Exupéry ; [traductor, Carlos Casares] . -- 13ª ed. -- Vigo :

  Galaxia, 2002. -- 95 p. : il ; 25 cm. -- ISBN: 84-8288-581-2. -- Tít. orix.: Le petit prince.

  CC da Educación 869 2936

  Saint-Exupéry, Antoine de

  O principiño / Antoine de Saint-Exupéry ; tradución, Carlos Casares ; debuxos orixinais do autor. --

  Arteixo A Coruña; Vigo : La Voz de Galicia; Galaxia, 2005. -- 95 p. : il. cor e n. ; 23 cm. -- ISBN: 84-

  9757-209-2; 84-8288-854-4. -- No lombo: 35. -- Traducción de: Le petit prince.

  B. Xeral GA 38889

  Torrente Ballester, Gonzalo, 1910-1999

  La Bella Otero / Gonzalo Torrente Ballester ; francés = français Ramón Chao e Ignacio Ramonet ;

  galego = galicien Carlos Casares ; litografías = lithographies Bonifacio. -- París; Santiago de

  Compostela : Raiña Lupa; Consorcio de Santiago, 2000. -- 1 cartafol (VI follas pleg.) : litografías ; 39

  cm. -- Textos en español, francés e galego. -- No obradoiro de Antonio Gayo Núñez en Madrid

  estampáronse as litografías en pedra sobre papel Guarro.

  B. Xeral ResGA 35

  http://iacobus.usc.es/

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 33

  Colaboracións en libros

  (As ligazóns levan ás monografías onde aparecen os traballos reseñados)

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Ernesto Che Guevara

  Artigo de: 16 poemas galegos para Ernesto Che Guevara contra a súa morte (1967-1973) / edición ó

  coidado de Xesús Alonso Montero e Xosé M. Salgado . -- Santiago de Compostela : Universidade de

  Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1998. -- P. 51

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900476732

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Ernesto Che Guevara

  Artigo de: A guerrilla antifranquista e os guerrilleiros de Galicia na voz dos poetas : poemas de Rafael

  Alberti... / edición, prólogo e notas de Xesús Alonso Montero ; edición ó coidado de Xosé Ramón

  Fandiño . -- Catoira : Concello de Catoira, 2002. -- P. 133. -- Data do poema: 1967

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781279

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Actividade política de Castelao no exilio / Carlos Casares Mouriño

  Artigo de: O Exilio galego de 1936, política, sociedade, itinerarios / edición de Xosé Manoel Núñez

  Seixas e Pilar Cagiao Vila . -- Sada (A Coruña) : Ediciós do Castro ; [Santiago de Compostela] :

  Consello da Cultura Galega, 2007. -- P. 353-357

  http://iacobus.usc.es/record=b2023255*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Amemos = Amemos / [Carlos Casares]

  Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . -- Barcelona : Llibres de

  Sinera, 1971. -- P. [192]-193. -- Poema en galego e tradución ó español.

  http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Amigo Xesús / Carlos Casares

  Artigo de: Cinguidos por unha arela común : homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero / edición

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900476732http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781279http://iacobus.usc.es/record=b2023255*gaghttp://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 34

  coordinada por Rosario Alvarez [e] Dolores Vilavedra . -- Santiago de Compostela : Universidade de

  Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1999. -- P. 109-111

  (Vol.1)

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900570881

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Apuntamentos para un estudio da poética de Lamas Carvajal

  Artigo de: Xornadas sobre V. Lamas Carvajal : actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de

  Promoción Cultural en Ourense os días 21 e 22 de outubro de 1999 . -- Santiago de Compostela :

  Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001. -- P. 177-182

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900665889

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Bieito Ledo

  Artigo de: Lobato, Xurxo. -- Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . -- [A Coruña] : Fundación Caixa

  Galicia, 1995. -- P. 73

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Carlos Casares: [cartas a Emilio González López]

  Artigo de: Cartas a Emilio González López / selección e introducción de Xan Arias-Andreu Rodríguez .

  -- Iñás-Oleiros (A Coruña) : Trifolium, 2006. -- P. 55-56

  http://iacobus.usc.es/record=b2016220*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Carlos Casares Mouriño: Ourense 1941-2002

  Artigo de: Augas e literatura na ourensanía / 3ª Semana escolar das Letras Galegas, do 9 ao 17 de

  maio de 2016 ; antoloxía de Mercedes Pacheco Vázquez ; ilustracións Suso Cubeiro . -- [Ourense] :

  Deputación de Ourense, 2016. -- P. 106-110

  http://iacobus.usc.es/record=b2384717*gag

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900570881http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900665889http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146http://iacobus.usc.es/record=b2016220*gaghttp://iacobus.usc.es/record=b2384717*gag

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 35

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Castelao e Tobío

  Artigo de: Homenaxes a Lois Tobío : Madrid, 13 de xuño do 2001 / [Manuel Lombao...(et al.)] . --

  Sada : Ediciós do Castro, 2001. -- P. 25-26

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900680779

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Como lobos = Like wolves / Carlos Casares

  Artigo de: Breogán's lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro

  Santos . -- London : Francis Boutle, 2010. -- P. 460-461. -- Texto en galego e inglés

  http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Curros Enríquez e o 98

  Artigo de: Manuel Curros Enríquez : 90º aniversario do seu pasamento : A Coruña, 6 de marzo de

  1998 / [presentación, Manuel Fraga Iribarne] . -- [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia,

  Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 1998. -- P. 11-12

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900498481

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Darío Villanueva

  Artigo de: Lobato, Xurxo. -- Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . -- [A Coruña] : Fundación Caixa

  Galicia, 1995. -- P. 146

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

  Casares, Carlos, 1941-2002

  ¿Demasiado pobres para a democracia? / Carlos Casares

  Artigo de: O mundo desde aquí : ciclo "Temas da nosa época", Vigo 1992 : recopilación das

  intervencións . -- Baiona : IGADI, 1993. -- P. 121-127

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900114971

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900680779http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900498481http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900114971

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 36

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Dobre morte de Albert Camus / Carlos Casares

  Artigo de: Camus, Albert (1913-1960).--Calígula / Albert Camus ; [adaptación, dramaturxia e

  dirección, Manuel Guede Oliva ; estudio crítico, Norma Rodríguez González ; semblanza literaria

  Carlos Casares] . -- 1ª ed. -- Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. -- P. 17-24

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900628437

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Elexía a Luis Cernuda = Elegía a Luis Cernuda / [Carlos Casares]

  Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . -- Barcelona : Llibres de

  Sinera, 1971. -- P. [190]-191. -- Poema en galego e tradución ó español

  http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Eloxio da tolerancia / Carlos Casares

  Artigo de: Carlos Casares / [Mª Xosé González Chamorro... et al.] . -- Nigrán : Instituto de Estudios

  Miñoranos, 2003. -- P. 9-11

  http://iacobus.usc.es/record=b1886056*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Los Encuentros literarios en el Liceo

  Artigo de: El Liceo de Ourense : 1850-2000 / [director-coordinador, Miguel Ángel González García] . -

  - Ourense : Caixavigo e Ourense, 2000. -- P. 171-174.

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900630747

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Epica da extravagancia = La épica de la extravagancia = The epic of quirkiness / Carlos Casares

  Artigo de: Galicia : nai e señora = madre y señora = mother and lady / Basilio Losada, Xavier

  Rodríguez Baixeras, Carlos Casares; fotografías, Tono Arias; prólogo, Estro Montaña . -- Vigo : Nigra

  Trea, 2002. -- P. 186-301

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900752382

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900628437http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gaghttp://iacobus.usc.es/record=b1886056*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900630747http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900752382

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 37

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Esa vieja que trabaja en el campo / Carlos Casares

  Artigo de: Encuentro de Escritores y Críticos de las Letras Españolas (7º).-- Mito y realidad en la

  novela actual . -- Madrid : Cátedra, 1992. -- P. 51-59

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900042416

  Casares, Carlos, 1941-2002

  F. Fernández del Riego

  Artigo de: Lobato, Xurxo. -- Viguíssimos / Xurxo Lobato . -- [A Coruña] : Fundación Caixa Galicia,

  1998. -- P. 50

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900549454

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Frei Luís de Morgade, curador de Carlos II o Enfeitizado = Brother Luís de Morgade, Faith-healer to

  Carlos the Second the Spellbound / Carlos Casares

  Artigo de: Breogán's lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro

  Santos . -- London : Francis Boutle, 2010. -- P. 463-468. -- Texto en galego e inglés

  http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  From "Ilustrísima", 1980 = From "His Grace", 1980 / Carlos Casares

  Artigo de: Breogán's lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro

  Santos . -- London : Francis Boutle, 2010. -- P. 462-463. -- Texto en galego e inglés

  http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Galleguismos en Los Pazos de Ulloa / Carlos Casares

  Artigo de: Estudios sobre "Los pazos de Ulloa" / coord. Marina Mayoral ; Ricardo Gullón... [et al.] . --

  Madrid : Ediciones Cátedra, 1988. -- P. 129-139

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900010038

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900042416http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900549454http://iacobus.usc.es/record=b2215285*gaghttp://iacobus.usc.es/record=b2215285*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900010038

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 38

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Giuseppe Tavani, amigo de Galicia / Carlos Casares

  Artigo de: Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani / coordinado por Elvira Fidalgo,

  Pilar Lorenzo Gradín . -- Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : Centro de Investigacións

  Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 1994. -- P. 37-39

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900175832

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Hemingway en Galicia

  Artigo de: Ernest Hemingway : actas do encontro realizado na Illa de San Simón o día 7 de outubro

  de 1999 . -- Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2000. -- P. 53-72

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900644032

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Hemingway y el mar de Galicia

  Artigo de: Cátedra "Jorge Juan", ciclo de conferencias, Ferrol, curso 1995-1996 / director, Robustiano

  Fernández Ballesteros . -- A Coruña : Universidade, Servicio de Publicacións, 1997. -- P. 147-158

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900469770

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Ilustrísima, el maquillaje de un obispo / Carlos Casares

  Artigo de: El personaje novelesco / Marina Mayoral, coord. ; Milagros Ezquerro...[et al] . -- Madrid :

  Ediciones Cátedra : Ministerio de Cultura, 1990. -- P. 137-145

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900116850

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Inventar o futuro

  Artigo de: Galicia 2020 / J. Carlos del Álamo Jiménez... [et al.] . -- Vigo : Ir Indo, 2000. -- P. 11-15

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900638023

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900175832http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900644032http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900469770http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900116850http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900638023

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 39

  Casares, Carlos, 1941-2002

  El Juego, el laberinto / Carlos Casares

  Artigo de: Literatura en el laberinto / José Luis Alonso de Satos ... [et al.] . -- Madrid : Cátedra,

  1995. -- P. 37-41

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900206857

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A literatura galega moderna

  Artigo de: Evolución cultural de Galicia : Ciclo de conferencias pronunciadas en el auditorio de Caixa

  de Aforros de Vigo en el año 1987 / por Ramón Piñeiro López...et al. . -- Vigo : Caja de Ahorros de

  Vigo, 1980

  http://iacobus.usc.es/record=b1106952*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Literatura y estilo / Carlos Casares

  Artigo de: Las Palabras de la tribu : escritura y habla / Clara Janés, ... Miguel Anxo Murado, ... Luisa

  Castro, Carlos Casares, ... Carmen Blanco, ... Antón Baamonde, ... [et al.] . -- Madrid : Cátedra,

  1993. -- P. 131-133

  http://iacobus.usc.es/record=b1390161*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Luces e sombras da narrativa cunqueriana : mesa redonda / Carlos Casares

  Artigo de: Congreso Alvaro Cunqueiro / [organización, Dirección Xeral de Cultura] . -- [Santiago de

  Compostela] : Dirección Xeral de Cultura, 1993. -- P. 230-243

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900080298

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Luís de Morgade, curador de don Carlos II o enfeitizado

  Artigo de: Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega / introducción e selección Antón Risco . -

  - Vigo : Galaxia, 1998. -- P. [293]-297

  http://iacobus.usc.es/record=b1968294*gag

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900206857http://iacobus.usc.es/record=b1106952*gaghttp://iacobus.usc.es/record=b1390161*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900080298http://iacobus.usc.es/record=b1968294*gag

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 40

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Manuel Prego o la pasión vital

  Artigo de: Prego / [coordinador editorial, José Platero Paz] . -- Orense : Diputación Provincial, 1985. -

  - P. 15-21

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900094907

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Manuel Rodríguez

  Artigo de: Lobato, Xurxo. -- Galegos na escaleira / Xurxo Lobato . -- [A Coruña] : Fundación Caixa

  Galicia, 1995. -- P. 123

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Meu mestre

  Artigo de: Manuel Luís Acuña / edición literaria Ramón Nicolás Rodríguez ; edición plástica Antón

  Pulido . -- Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2000. -- P. 69-71

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900631185

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Os meus recordos dun premio / por Carlos Casares

  Artigo de: Cuarenta y cinco años de Premios Fernández Latorre / [director, Ernesto Sánchez Pombo] .

  -- A Coruña : Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, 2003. -- P. [329]-332. -- Premios

  Fernández Latorre

  http://iacobus.usc.es/record=b2231244*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Miña lembranza persoal de Manuel Luís Acuña / Carlos Casares Mouriño

  Artigo de: Congreso Manuel Luís Acuña (1º. 2000. A Pobra de Trives).--Actas do I Congreso Manuel

  Luís Acuña : [A Pobra de Trives, 12-14 de outubro de 2000) / edición de Xoán Carlos Domínguez

  Alberte . -- [Santiago de Compostela] : Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia,

  2001. -- P. 83-91

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781012

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900094907http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900305146http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900631185http://iacobus.usc.es/record=b2231244*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900781012

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 41

  Casares, Carlos, 1941-2002

  As Miñas conversas con Fole

  Artigo de: Congreso Anxel Fole (1997. Lugo). -- Anxel Fole : actas do Congreso [celebrado en] Lugo,

  22-24 de maio de 1997 . -- Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1997. -- P. 233-240

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900448193

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Un Narrador nato

  Artigo de: Professor Basilio Losada : ensinar a pensar con liberdade e risco / [Isabel de Riquer, Elena

  Losada i Helena González, editores] . -- Barcelona : Publicacións de la Universitat de Barcelona, 2000.

  -- P. 106-108

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900645764

  Casares, Carlos, 1941-2002

  Non = No / [Carlos Casares]

  Artigo de: Poetas gallegos de postguerra / [edición de] Basilio Losada . -- Barcelona : Llibres de

  Sinera, 1971. -- P. [188]-189. -- Poema en galego e tradución ó español

  http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gag

  Casares, Carlos, 1941-2002

  A Obra literaria de Manuel Curros Enríquez

  Artigo de: Historia da literatura galega / [dirección, Alberte Ansede Estraviz, Cesáreo Sánchez

  Iglesias ; colaboradores, Xosé Mª Alvarez Cáccamo...(et al.)] . -- [Vigo?] : Asociación Socio-

  Pedagóxica Galega, 1996. -- P. 385-416 (v.2)

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900419694

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Pergamiño Vindel

  Artigo de: Ondas do mar de amigo / [edición de Tonina Gay Parga] . -- Lugo : Citania, 1998. -- P.

  101-102

  http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900522696

  http://iacobus.usc.es/http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900448193http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900645764http://iacobus.usc.es/record=b1116981*gaghttp://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900419694http://iacobus.usc.es/search*gag/o?2900522696

 • Bibliografía de Carlos Casares na BUSC

  Iacobus Páxina 42

  Casares, Carlos, 1941-2002

  O Pergamiño Vindel

  Artigo de: 17 Maio 1998, Día das Letras Galegas / [mostra organizada polo Grupo Filatélico da

  Sociedade Lic