Aurkezpena elhuyar20120321

of 7 /7
1 Asteasuko kultur eta kirol taldearen gogoeta-prozesua bideratzeko proposamena 2012ko martxoa

Embed Size (px)

Transcript of Aurkezpena elhuyar20120321

1. Asteasuko kultur eta kirol taldearen gogoeta-prozesua bideratzekoproposamena 2012komartxoa1 2. 1. SARRERA0. AURKIBIDEA2. PROZESUAREN HELBURUAK3. PROZESUAREN EZAUGARRIAK4. EKARPENAK 2 3. 1. SARRERA Eztabaida-prozesu planifikatua Aniztasuna Tresna eraginkorra Orain arte egindakoa aintzat hartu Asteasuko kultur eta kirol egoeraren azterketa sakona Etorkizunerako lan-ildo nagusiak Taldea Autonomia3 4. 2. HELBURUAKOROKORRAK: Asteasuko kultur eta kirol bizitza eta dinamikaren ingurukogogoeta egitea herriko kultur eta kirol bizitza suspertzeko,herritarren parte-hartzea oinarri izanda. Prozesuan parte hartuko duten herritarren arteko harremanakindartzea eta kohesionatzea. Herriko kultur eta kirol jarduera dinamizatuko dituen talde anitzeta eraginkorra eratzea.ZEHATZAK: Asteasuko kultur eta kirol bizitzaren diagnostikoa egitea etaerronka nagusiak eta 2012ko egitasmo nagusiak adostea. Aurrera begira, taldearen ezaugarriak, eginkizunak, osaera,autonomiazehaztea eta taldeak autonomiaz jarduteko tresnakeskuratzea.4 Herritarren artean parte hartzeko kultura sustatzea. 5. 3. PROZESUAREN EZAUGARRIAK I Ezaugarriak - 3 orduko 3 lan-saio - Asteazkenetan, arratsaldeko 19:30ean - Ez dira astunak, oso arin joaten dira - Guztien iritziak bermatzen eta errespetatzen dira - Partaidetza sustatzen duen metodologia 5 6. 3. PROZESUAREN EZAUGARRIAK II Prozesuaren edukiak - Aurkezpena: aurkeztu, antolatzen hasi eta ekarpenak jaso - Lehenbiziko lan-saioa:*Asteasuko kulturaren ibilbide historikoa.*Gaur egungo diagnostikoa: zer egiten den, arazoak, beharrak - Bigarren lan-saioa:*Taldearen helburuak zehaztu*Lan-ildoak identifikatu helburu horiek lortzeko.*2012. urteko ekimen nagusiak landu.*Taldearen ezaugarriak lantzen hasi - Hirugarren lan-saioa: *2012ko jarduera-plana balidatu 6 *Taldearen antolamendua. Lanak eta ardurak banatu. 7. 3. PROZESUAREN EZAUGARRIAK III Datak - Lehenbiziko lan-saioa: Apirilaren 18an - Bigarren lan-saioa: Maiatzeko 1. edo 2. astean - Hirugarren lan-saioa: Maiatzeko 3. edo 4. astean - Emaitza: maiatza amaitu baino lehen 7