Anboto 435

of 24 /24
2011ko azaroaren 4a 10. urtea - 435 zk. anboto www.anboto.org durangaldeko astekaria Durango Trena hesiak jasota pasatu izana “kasu aislatua” da, ETSk dioenez Durangaldea Estatutuen eta Gai Orokorren Batzordea Amankomunazgoan Atxondo Auzo-foroen gaiari berriro helduko diote Agenda 21en Mallabia Ibai Lagun 2011 ekimenean parte hartuko dute boluntarioek 3 6 2 4 Etxe tasatuak saldu ezinik Zaldibarren, prezio garestienak ipini eta gero Herririk Herri 4 Buruz buruko trinkete txapelketako finalerdiak gaur Abadiñoko Tornosolon Kirola 15 O. Zarrabeitia: “Amankomunazgoa herri txikiendako erraminta garrantzitsua da” Berbaz 8 Ur Partzuergoan sartu da Abadiño Alkateak dioenez, “bestela, uraren tarifak %90 igo beharko” lituzkete Bilduk udalbatza utzi zuen, “gaia ateak itxita erabakitzea” salatzeko ABADIÑO 2 Barruetabeña eta Aroma txistulariei omenaldia, bihar Azaroaren 5erako, biharko, antolatu dute Duran- galdean hain ezagun diren txistularien omenal- dia. Goizean ekingo diete ekitaldiei Durangon. KULTURA 12

Embed Size (px)

Transcript of Anboto 435

  • 1. 2011ko azaroaren 4aHerririk Herri anboto 10. urtea - 435 zk. durangaldeko astekaria4 Berbaz 8Kirola15www.anboto.orgEtxe tasatuak saldu ezinik Zaldibarren, O. Zarrabeitia: Amankomunazgoa herri Buruz buruko trinkete txapelketakoprezio garestienak ipini eta gero txikiendako erraminta garrantzitsua da finalerdiak gaur Abadioko TornosolonABADIO 2Ur Partzuergoansartu da AbadioAlkateak dioenez, bestela, urarenBilduk udalbatza utzi zuen, gaiatarifak %90 igo beharko lituzketeateak itxita erabakitzea salatzekoKULTURA 12 Durango3 Trena hesiak jasota pasatu izanaBarruetabea eta Aroma kasu aislatua da, ETSk dioeneztxistulariei omenaldia, biharAzaroaren 5erako, biharko, antolatu dute Duran-Durangaldea 6galdean hain ezagun diren txistularien omenal- Estatutuen eta Gai Orokorrendia. Goizean ekingo diete ekitaldiei Durangon. Batzordea AmankomunazgoanAtxondo 2Auzo-foroen gaiari berrirohelduko diote Agenda 21en Mallabia 4 Ibai Lagun 2011 ekimenean parte hartuko dute boluntarioek

2. H22011ko azaroaren 4a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIABADIOBizkaiko UrPartzuergoansartzea erabakidute, ateak itxitaAI eta EAJren botoekin onartu dute AbadioUr Partzuergoan sartzeko tramitazioari ekiteabadioko Independienteen benetako gastua parratu, dio udalA eta EAJren botoekin onar-tu zuten, eguaztenean, urta-rriletik aurrera Abadio Bilbao Biz- gobernuak aurkeztu duen txoste- nak, eta, 2011tik aurrera, Uren Europako Legeak agintzen du tari-kaia Ur Partzuegoaren parte iza- fetan jaso egin behar direla zerbi-teko tramitazioari ekitea. Hautzuaren kostu guztiak.bezalako gai bat udaletxeko ateakitxita erabakitzea kritikatu zuenBilduk, eta batzar aretotik alde Durangaldeko Ur Partzuergoaegin zuten bost zinegotziek. desegin zenetik, udalak egin Atzeratu egin dugu sartzea,die saneamendu gastuei aurrebaina Arriandiko Partzuergoakeskatzen dituen inbertsioei aurreegin ezinda, derrigortuta gaudeerabakia hartzera, esan zuen alka-Sartu arren, ahalik etaPlenoa atea itxita egin izana kritikatu zuen Bilduk, Udaletxe kanpoan egindako adierazpenetan.teak. Navarroren berbetan, orainautonomia handienaarte legez, Bizkaiko Partzuergotik mantentzera deitu du EAJkkanpora jarraitzeko, saneamen-duaren tarifaren %90eko igoerajasango lukete herritarrek.Bizkaiko Partzuergoan sar- Udalbatzak grabatu ala ezizandako jarrera autoritarioasalatu zuen, eguazteneko pleno- tzeko proposamenaren aldekotik alde egin orduko, Bilduk.J.L.Navarro: Atzeratu eginbozka azaltzeko, aurreko lege- gintzaldian ere sarrera eskatu erregulatu beharraJose Luis Navarro alkateak,inork ez dugu gogoko udalba-dugu sartzeko erabakia, baina zutela esan du EAJk; gaur egun ez Herritar batek plenoa grabatzea- koan kazetari bi bakarrik zeude- tzak ateak itxita eta ordu hone-derrigortuta gaude erabakitan egitea, baina plenoak graba- daukagu beste aukerarik, diote jel- gaz ados ez zegoelako eztabai- la erabaki zuten Abadio Bilbaohonegaz aurrera egitera tzaleek. Partzuergoan sartu arren, da sortu ondoren, bertan behe- Bizkaia Ur Partzuergoan sartze-tzeko baldintzak erregulatzeko Abadiok ahalik eta autonomia ra utzi zuen joan zen urriko azken ko tramitazioari ekitea. beharra daukagu, adierazi zuen.1998an Durangaldeko Ur Par-handiena mantentzen saiatzeko asteko udalbatzarra Jose Luis Udalbatza ateak itxita egi-Gaia zelan erregulatu era-tzuergoa desegin zenetik, Bizkai-deia egin du, bestalde, EAJk.Navarro alkateak.teko erabakia hartzeko alkateakbakitzeko batzarra egingo dute-ko Partzuegoan sartu bako herriek Udalbatzarraren ondoren, Udalbatzar hartan jorratze-la iragarri zuen, gainera, alka-(Abadio, Berriz eta Atxondo)plenoa ateak itxita egitea herri- koa zen gaia, Abadio Bilbao Biz- teak. Denok gaude plenoak gra-euren gain hartu dituzte uren etatarren partaidetzaren kontrako kaia Ur Partzuergoan sartu ala Eguaztenean, 08:30ean, batzeagaz ados, baina irudiensaneamenduaren berritze eta kon- neurria dela salatu zuen Bilduk.ez eztabaidatzea, eguaztenean, publikoari ateak itxitazer erabilpen egingo den daponketa gastuak. Gaur arteko ur Partzuergoan sartzeko erabakia08:30ean eta ateak itxita buru-burutu zuten udalbatza arduratzen gaituena, adierazieta saneamendu zerbitzuetako herritarren aurrean hartzerik ez tu zuten. Horrenbestez, publi-zuen alkateak . I.E.udal tarifekin ez da zerbitzuarendute gura izan, esan zuten. I.E.ATXONDOAuzo-foroen gaiari sustatzaileak udalari 325.000 euro zor dizkio, eta obrak geldituta dau- de hori dela-eta. Lur azpiko gara-berriro heltzeko asmoa jeetan ura batu dela-eta, higiene arazoengatik kezka agertu du hain-dute Agenda 21agaz bat herritarrek. Udal arduradu- nek azaldu dutenez, ez dute alar- marako arrazoirik ikusi, baina egoera zaindu eta neurriak hartu-Irubideko biribilgunea eta ortu ludikoak atontzeko ko dituzte. Bestalde, ordainketaHirigintza Plana onartu arte itxaron beharko daburutzeko negoziazioetan jarrai- tzen dutela adierazi dute.Agenda 21eko foroan udalak ikas-Udalaren urteko asmoenturte honetarako proposamenakBarraskiko obretan oraingoz artean, udal igerilekuak konpon-aurkeztu ditu. Besteak beste, iazez dagoela higiene arazorik tzea eta HAPN Hiri Antolamendu-martxan jarri ez ziren asmoetatik, adierazi dute udal arduradunekrako Plan Nagusia onartzea dau-auzo-foroenari heltzeko asmoade. Plana onartu arte itxaronagertu dute, auzoek udalean izanbeharko da, besteak beste, Irubi-behar duten pisua edukitzeko. rrean herritarrek egindako galde- deko biribilgunea eta ortu ludikoak Urtebete eta gero, Agenda ra eta zalantzei erantzun diete. Bes- atontzeko. Hurrengo batzarra21eko foroen dinamika hartu dute teak beste, Barraskiko obren egoe-abenduan egingo dute, herritarrenberriro Atxondon, eta azken batza- ra aipatu dute foroan. Enpresaproposamenak jasotzeko. A.U.Udalaren eta auzoetako herritarren lotura bultzatu gura dute. 3. Herririk herrianboto 2011ko azaroaren 4a, barikua 3 HDURANGOHesiak goian zirela trena pasatuBidezkoMerkataritza Bezeroekiko harremana zelanizana kasu aislatua izan da hizpide gaurko hobetu jakitekoEgun horretan kable bat erre zen, eta horregatik ez ziren hesiak igohitzaldian ikastaroaUztartuz elkarteak antolatuta, + Dendak elkarteak hainbat ikas- oan zen bariku goizean Lan-gaur 20:00etan, Bidezko Merka- taro gauzatuko ditu azaroan etaJdakoko pasabideko hesiak goian zeudela igaro ziren trenbi. Euskal Trenbide Sareak-ekotaritzari buruzko informazio-hitzaldia eskainiko dute Eleize-txeako aretoan. abenduan. Abenduaren 12an bezeroekiko hartu-emana zelan sendotu ikasi ahal izango duteordezkarien esanetan, udaletxe- Uztartuz elkarteko kideen komertzioetako langileek. Infor-ko langile batzuk zazkar batzuk ustez, erosten dugun produktu matikako programa baten bidezerretzen zebiltzala nahi barik tren-bakoitzaren atzean bizitza askobezeroen datu basea sortzen ika-bideko kable bat erre zuten, etadaude; horregatik, Bidezko Mer-siko dute; modu horretara, des-horregatik goizeko aldi bateankataritzak erlazio aske, zuzen eta kontuak edo erregaluak moduargindar barik egon zen Landako-zintzoa sustatzen du txirotuta-pertsonalizatuan egin ahal izan-ko pasabidea.ko ekoizle, kontsumitzaile eta go dituzte, bezeroekin hartu- Bariku goizeko une horretanirabazi asmorik bako artekarienemanak sendotuz.tren bik pasatu zuten Landakoko artean.Azaroaren 28tik 30era Pro-pasabidea hesiak goian zeudela,zesu bidezko kudeaketa izenekobaina, beti ere, segurtasun neu-ikastaroa egingo dute, eta 28rriak beteta, ETSk dioenez: HesiakUztartuzek antolatuta, komertziotako kideek euren esta-ez zirela jaisten ikusita oinezko hitzaldia 20:00etan hasiko blezimenduak kalitate araudiabiaduran igaro zuten pasabidea. da Eleizetxeako aretoanhorretara zelan egokitu ikasteko ETSren esanetan, Landakokoa aukera izango dute.kasu aislatua izan da eta ez du Azkenik, abenduan ostala-zerikusirik oraintsu EzkurdikoApurka-apurka, Bidezko ritzako zein elikagaien komer-pasabidean gertatu direnekin: Merkataritza hazten ari dela dio-tzioen janari-erabailtzeei zuzen-Orduan Ezkurdiko pasabideante; iaztik hona %24 hazi ei da esta- dutako ikastaroak eskainikoegindako doiketak baliagarriaktu mailan. Hitzaldian bertaratzendituzte. Izena emateko: comer-izan dira; Landakoko gertakariakdirenen dudak argitzen ere saia- [email protected] edoez du besteekin zerikusirik. J.D.tuko dira.94 681 81 42 telefonoa. J.D.Gaurko informazio-hitzal-diaren bitartez, jendea BidezkoBezeroen datu baseak sortuzBariku goizean tren bi hesiak Merkataritzako produktuak eska-goian zeudela igaro zirenhartu-eman pertsonalizatuaktzera eta probatzera bideratuLandakoko pasabidetikgaratu ahal izango dituztegura dute Uztartuz elkarteko Trenek segurtasun neurriak bete zituztela segurtatu du ETSk. kideek. J.D. 4. Herririk herriH4 2011ko azaroaren 4a, barikua anbotoZALDIBARMALLABIAEtxe tasatuak saldu ezinikIbai Lagun 2011,eta babesekoak eraiki barik Deba eta Ego ibaiak80 etxebizitza tasatuetatik 48 eraiki dituzte, eta horietatik 22 bakarrik saldu berreskuratzekoAzaroaren 6an Deba ibaia garbitzeko lan-saioa aldibarren 189 etxebizitza horietatik 22 saldu dituzte, bereZberri egiteko egitasmoa dago zehaztuta. Horietatik80 tasatuak izango dira, 19 babe-Proiektatuta dauden 189etxeetatik 80 tasatuak izangodira, 19 babesekoak, etasasoian zortedun izandako hain-batek atzera egin duelako. Egoe-ra ekonomikoaz gainera, badaantolatuko dute Mallabiko boluntarioekinBizigura, Deba eta Ego ibaiak dituzte Eibar, Mallabia, Ermua etasekoak, eta gainerakoak libreak.horretarako beste arrazoi bat:berreskuratzeko eta balioa ema- Soraluzen. Goizeko 10:00etan erre-Oraingoz, tasatuetan 48 daude gainerakoak libreak etxeek baimendutako prezioteko programa integralarenka garbitzen astea da asmoa, etaaltxatuta; Solobarria inguruko etxe karuena hartu dute. Izan ere, Solo- barruan, Debegesako Garapen ondoren diploma banatu etabarriako futbol-zelaia, urbaniza- Jasangarriko departamentuak Ibaimokadutxoa banatuko diete.zioa eta babeseko etxeak proiek-Lagun ekimena jarri du martxan. 14:00etan amaituko dute lan-tu berean sartu zituen udalak, etaIbaiarekiko eta bere natur balioa-saioa. Herritarrei boluntariohorren kostuari aurre egiteko pre-rekiko sentsibilizazioa sustatzeazmoduan izena emateko deia eginzio altuena ipini zien tasatuei.gainera, eskualdeko herritar guz- diete. Azaroaren 13an Elgoibar,tien partaidetza du helburu,Mendaro, Deba eta Mutrikun gar-boluntarioen lanagaz. bituko dute. Espezie inbaditzaileakGaur egun, 672.000 eurokoPrograma honegaz espezie aurkitzen laguntzeko deia ere eginzorra dauka udalak; kitatzeak inbaditzaileen identifikazioa egindute. Cortaderia selloana, Budd-denbora eramango du eta Deba ibaia garbitzeko I. Jardu- leja davidii eta Fallopia japonicanaldiak antolatuko dituzte. Aza-dira errotik kendu gura dituztenroaren 6an, Deba eta Ego ibaiak espezieak. Herritarrek 943820110 Gaur egun, 672.000 eurokogarbitzeko lan-saioak antolatukotelefonora deitu dezakete edo rio-zorra dauka udalak, eta gauzak [email protected] idatzi.aurreratu ahala murrizten joa-Parte-hartzaileen artean mendi-tea itxaroten dute, parra geratu Espezie inbaditzaileenko GPSa eta Flycha ikusteko bi per-arte. Jose Andres Urizar hirigin- identifikazioa egin eta tsonendako bisita itsasontziz (Eus-tza zinegotziak azaldu duenez,erreka garbitzea da asmoa kal kostaldeko Geoparkearen esku-denbora eramango du. Bestal-tik) zotz egingo dituzte. J.G.de, 31 etxe libre daude eraikita,eta babeseko 19k itxaron eginSolobarrian 48 tasatu eta 31 libre eraiki dituzte.beharko dute. M. OnaindiaKPIaren araberako igoerak onartuditu udalak hiru ordenantzatanBildu, PSE-EE eta PPren botoekin onartu dute; EAJ abstenitu egin daZaldibarko Udalak 2012rako orde-zeuden, eta krisia egon arren igo-nantza fiskalak onartu ditu, hiru-tzeko ordua dela uste dute. Igoe-tan moldaketak eginez. Eguazte- Ondasun higiezinen, jarduerarak ez die euro bat baino gehiagonean burututako udalbatzarrean, ekonomikoen eta trakzio suposatuko familiei, dio alkateak.Bilduk, PSE-EEk eta PPk aldekomekanikoko ibilgailuenbotoa eman zieten moldaketei, zergak moldatu dituzteEgoera politikoa aztergaieta EAJ abstenitu egin zen. Onda- Bestalde, ezinezkoa izan da egoe-sun higiezinen, jarduera ekonomi- ra politikoari buruzko testurikkoen 1. sektorean izan ezik eta adostea. PPk ETAren urteetakotrakzio mekanikoko ibilgailuenterrorismoa gaitzesteko mozioagaineko zergetan KPIaren arabe- aurkeztu du; PSE-EEk, zuzenketarako igoera ezarriko da 2012an. KPIaren arabera igoko dituzte legez, beste bat. Azkenean, Bilduk Arantza Baigorri alkatearenzergak; errentagaz lotuta egoera berria dela-eta proposa-berbetan, errentaren arabera KPIa-puntuak gehituko dizkiote tutakoa onartu du udalak. Bertan,ri puntuak gehituko dizkiote, Aieteko konferentzian zehaztuta-gehien daukanak gehiago ordain-ko ibilbide-orria konponbiderakodu dezan. 2006tik zergak igo barik tresnatzat hartzen da. M.O. Deba eta Ego ibaiak garbituko dituzte. Debegesa 5. Publizitateaanboto 2011ko azaroaren 4a, barikua5 P 6. Herririk herriH 6 2011ko azaroaren 4a, barikua anbotoDURANGALDEAMesie talde elorriarrak Lan batzordeberria etaeskuratu du sariZarrabeitiarennagusia Izarren DistiranliberazioaAmankomunazgoko lehen oso-12 urteko sei neskek bideokamera bana eraman dute ko bilkuran Estatutuen eta GaiOrokorren Batzorde Berezia sor-esie talde elorriarrak esku- eskuratu zuten Latzenen Laztanatu dute, estatutuak berrikusi etaM ratu zuen, joan den zapa-tuan, San Agustin kultur-gunean egindako Izarren Distira abestiagaz. Alejandra iazko irabaz- lea da eta MP5 bana eraman zuten. Antolatzaileek azaldu dute-Lurralde Zati Plana lako egitas-moak aztertzeko. Berriaz gain,orain arteko batzordeekin jarrai-gala erakustaldiko sari nagusia. nez, parte-hartzaileen maila osotuko dute, eta batzorde bakoi-Euskara onaren saria irabaztea-handia izan da Izarren Distiraren tzean EAJko hiru ordezkari, Bil-rren, bideokamera bana eskura- bigarren edizioan: Jendea kan-duko hiru eta PSE-EEko bat egon-tu dute 12 urteko sei neskek. Sabi-poan gelditu zen ikuskizunean ez go dira.na Aizpurua, Eunate Eizagirre, zegoelako lekurik. Zapatuko Oskar Zarrabeitia lehenda-Ibane Kapelastegi, Ibone Ajuria, azken galan Abadio, Iurreta,kariaren liberazioa ere onartuMatxalen Fondado eta MaiderDurango, Berriz eta Elorrioko 25 dute osoko bilkuran. Lan osoraZubiate izan ziren antzerki bere- gazte igo ziren taula gainera, eurek ibiliko da beharrean Zarrabeitia,zia taula gainean eskaini zutenak.sortutako lanak aurkeztera, zor- eta 54.600 euro gordin jasoko dituAsteburu honetan Txorierriko tzi taldetan banatuta. Epaimahaiaurtean. Fernando Castillo sozia-galan egongo dira. Ugaitz Alegria, aktore eta dantza- lista lehen lehendakari orde izen-Bigarren saria, ikuskizun one- riak, Xabi Hoo Enkore taldekodatu dute, eta Bilduko Arratenari dagokion argazki kamera digi- abeslariak eta Maite Gerenabarre-Elkoro bigarren lehendakarior-tala Durangoko Markel Zugazarta- na Berrizko euskara teknikariakde. Iaki Totorikaguena izangoza dantzariak eraman zuen. Hiru- osatu zuten. Aurkezle zereginetanda diruzaina. Osoko bilkurakgarren saria, berriz, AbadiokoJon Gomez ETBko Ibil2d saiokohiru hilean behin hileko bigarrenAlejandra Navarrok eta Virginiak aurkezlea aritu zen. J.Guenetxea San Agustin kulturgunea bete zuen Izarren Distirak. Aner Mentxaka eguenean egingo dituzte. A.U.IZURTZABERRIZ GARAIHerriko Taberna oraingo samen bakarra jaso dute: hainzuzen, orain arte taberna eroan Euskarazko zineLaguardiarakodutenek egin dute eskaintza. eta dokumental txangoa eratuostalari berei esleitu diete Azken hamar urteetako Herri-ko Taberna ustiatzeko kontratuazikloa hilabetedute nagusiekamaituta, Eleizalde 20ko lokalarenEskaintza bakarra egon da udalaren lehiaketan ustiapena beste bost urterakoosoan zeharhilaren 14rakoemango dute, orain, errentan.Udalaren jabetzakoa den HerrikoUdalaren webgunean argita-Euskarazko zine eta dokumetalGaraiko San Miguel nagusienTaberna errentan emateko ikastur-Luzatu daitezkeen bost ratu zituzten baldintzetan adiera- zikloa jarriko du martxan udalak elkarteak Laguardiarako irteerate hasieran lehiaketa publikoa dei-urterako emango dute herriko zi zutenez, luzatu daitezkeen bost domeka honetan, Arthurlanagaz. antolatu du azaroaren 14rako,tu zuten, eta asteon udal ardura-taberna errentan urterako esleituko dute HerrikoAmerikanuak etorriko da gero,hango ingurune eta gastrono-dunek jakinarazi dutenez, propo-Tabernaren ustiapena. I.E. 8an, Apaizac Obeto15ean, Mys-mia ezagutzeko aukera eskainiz. tikal20an, La Chanson de Roland Lehenengo bisita gidatua 22an eta Bertsolari 29an.izango dute Heredad de UgarteMAARIA upategian. Ardoaren sekretuakhurretik ezagututa, bazkaltzera Arthur lanak zabalduko duBerbalagun-en parte ko deia. Astean behin, norberakaukeratutako egun eta orduan,zikloa, domeka honetan, goizeko 11:30eanjoango dira Ortu Zaharra jatetxe-ra, 14:30ean. Zainzuriak, pipe-lagun taldean euskaraz berba egi- rrak, urdaiazpikoa, patatak errio-hartzeko gonbidapenateko elkartzea du ekimenak ardatz;tabernan, ibilian zein bestelakoe-xar erara eta bildotsa dastatukodituzte, edari eta azkenburu-tan elkarrekin euskaraz mintzatuz Bestalde, abenduan zeharkoaz gainera. Interesdunek Herri-Astean behin egingo dituzte ekimenaren saioak jardutea da oinarria.ere izango da zer ikusia. Katu bat ko Tabernan eman behar dute Parte hartzeko interesa dau-Parisen eskainiko dute 4an eta izena, 28 euroren truke. M.O.Euskara gustuko duten guztiei,kanak www.durangaldea.blogs- Urteberri on amona! 16an,hobetu gura dutenei, konfidantza Euskara gustuko dutenpot.com webgunean edo duran- 22:00etan, eta 18an, 19:00etan.Heredad Ugarte upategikohartu gura dutenei zein ondo jakin guztiei, hobetu gura dutenei [email protected]idean topatu-Gainerako filmen ordutegiak,bisita gidatuaren ondoreneta ikasten dabiltzanak lagunduzein ondo jakin eta lagunduko du informazio zabalagoa.berriz, hauek dira: domeketangura dituztenei luzatu diete Ber-Udaletxean bertan eman dai- 11:30ean izango dira filmak, etabazkaltzera joango dira gura dutenei egin diete deiabalagun proiektuan parte hartze-teke parte hartzeko izena. I.E.martitzenetan 19:30ean. M.O. 7. Herririk herrianboto 2011ko azaroaren 4a, barikua Durangaldean labur7 HNorbere burua zelan zainduTrikitilari txapelketa Elorrioko BildurenAdinekoen dantzaldiakjakiteko ikastaroa abianhasiko dute domekanHurbildu aldizkaria Landako kiroldegianZaindu programaren barruan Besteek zaintzekoZaldibarko Udalak antolatu eta koral elkar-Tresna egonkor eta eraginkorra iza- Durangoko Udaleko Adinekoen Sai-norbere burua zaintzeaizeneko ikastaroa egingo dute teak lagunduta, Trikitilari Gazteen Txapel-teko asmoz sortu du Elorrioko Bil-lak jakitera eman duenez, adinekoeiazarotik abendura Abadio, Elorrio, Iurreta eta Zal-keta hasiko dute domekan Azkoitian. Fina-duk Hurbildu aldizkaria. Asteon zuzendutako dantzaldiak azaroarendibarren. Helburua mendekotasuna duen pertso- la Zaldibarren izango da azaroaren 27an. banatuko dute lehen alea etxez etxe.6an hasiko dira berriro, Durangokonaren luzaroko zaintza-lanen ondorioak ezagutu Bestalde, Zaldibarren mikologia erakus- Aldizkariagaz, informazioa emateazLandako kiroldegian. Dantzaldieta bizi osasuntsu baterako ohitura egokiak susta-keta eta umeentzako buztin tailerra egon-gain, iritziak jaso nahi dituzte: Herri- horiek igandero-igandero ospatukotzea da. Informazio gehiago: 94 603 00 46 telefo- go dira domekan. Zapatuan sailkatuko dituz-tar informatuak gura ditugu, kritikoakdituzte, eta arratsaldeko 18:30etiknoan edo [email protected] helbidean.te perretxikoak, liburutegi zaharrean. eta eraikitzeko borondatedunak.20:30era izango dira.ELORRIOOTXANDIO IURRETAEAJ eta BilduJulio Gomezekaurrez aurre irabazi duigerilekuenkaleko margoproiektuagatik lehiaketaEstali bako igerilekuen proiektu-Julio Gomez leioarrak irabazirako ikerketak eztabaida eraginzuen, joan zen domekan, kaledu egunotan Elorrion. EAJk aur-margo lehiaketaren 23. aldia. Kul-keztu zuen ikerketarako kreditutur Etxe ingurutik begiratuta Uda-aldaketa joan zen astean, eta Bil- letxeko arkupea eta plaza ikus-duk ezezkoa emanda, koalizioakten dira bere margolanean. 700gobernu taldearen ekimenak gala- euro jaso zituen Gomezek.raztea duela helburu salatu dute 500 euroko bigarren sariajeltzaleek. EAJk herriagatik begi-Jose Miguel Arranz erandiotarra-ratzen duen bitartean, Bildukrentzat izan zen, eta 350 eurokointeligentzia bako oposizioa egi- hirugarrena Leticia Gaspar plen-ten duela diote gobernutik. EAJ- tziarrarentzat. Hainbat otxan-ren proiektuak irizpide ekono-diarrek ere parte hartu zutenmiko arduratsu batean oinarritu- lehiaketan, eta herriko margola-ta daudela eta igerilekuennik onenaren saria Franciscoegitasmoak herritarrengan irrika Javier Hernndezek irabazi zuen.sortzen duela diote.Udal ordezkariek jakinara- zi dutenez, aurtengo margo lehia- ketak azken urteetako parte har- Hainbat iurretar hurreratu zen irailaren 27an udaletxera zaharberritutako bandera ikustera. AnbotoEAJk aurkeztu zuen tzerik handiena izan du. Euskalikerketarako kreditu aldaketaHerriko banderari omenaldia Herriko hamaika txokotatik eto-joan zen astekoudalbatzarrean Bilduren iritziz, igerilekuak Jose Miguel Arranzek eta Leticia Gasparrek lortu zituzten 2. eta 3. sariakegingo diote iurretarrekEAJren kapritxoa dira. Legegin-tzaldia hasi zenetik inorekin hitzAzaroaren 12an jarri du hitzordua 1911-2011 Herri Batzordeak plazanegin barik, ezer adostu aurretik,kanpoko igerilekuarentzako koka- erriko bandera berrituta Aita San Migel plazan egindute: Dantzari plazan txistorrapenari buruzko azterketa egitenahalegindu dira, 8.000 euroko gas-tua onartuz, diote. Hala ere, EAJ- Herriko margolan onenaren saria Francisco Javier Hernndezek irabazi zuenHaurkeztu zuten irailean. Mendeurrena bete zueneguna aukeratu zuten horretara- dute hitzordua, 18:30ean: herriko elkarteek eta agintariek ikuskizun berezia eskainiko dute, eta dantza-jana eskainiko dute, 18:30ean, etatrikiti doinuek alaitutako bideoemanaldia; iurretako hainbatren kirol eta kultur arloko zinego- ko, eta azaroaren 12an omenaldia ri eta bertsolariek ere jardungotziak haien proiekturik kuttune- egingo diote iurretarrek euren ban-dute; euria eginez gero, frontoianna babestera udalbatzarrera agertu rritako 30 margolari inguruk har-derari. Urte osoko egitarauari batuko dira. Herri-afaria, berriz, Ikus-entzunezkoa eta luntxaez izanari gertaera arraroa deri- tu zuten parte Otxandion ohitu-amaiera emateko ekitaldia da 1911- frontoian egingo dute, 20:30ean, eskainiko dute, hilaren 11n,tzo Bilduk: Bozketa galdu gura al ra bihurtu den lehiaketa hone- 2011 Herri Batzordeak eratutakoa.eta gero erromeria ere izango dute Dantzari plazanzuen, Bilduren bizkar gaineantan. Parte-hartzaile horietatik Titau taldeagaz. Ibai-Ondon dau-uzteko ardura?, galdetu dute. Bil-guztietatik bost herrikoak izan de salgai txartelak, hilaren 9ra arte.Elkarteetako kideek etadu ez dagoela proiektuaren kon-ziren, eta bost horietatik lau hau-ospakizun batzen ditu ikus-entzu-agintariek parte hartuko dutetra dio, baina aurretik kirol siste- rrak. Erakusketak iraun zuen bi Mendeurren gauanezkoak. Astebururako bandera-mari buruzko hausnarketa sakon orduetan, berriz, bolalekua herri-ikuskizun berezian Bezpera, berriz, Iurretako bande-ren irudia duten zapiak ere kale-eta adostua gura dutela. M.O.tarrez gainezka bete zen. J.D.raren mendeurren gaua izango ratuko dituzte. A. Basauri 8. B8 2011ko azaroaren 4a, barikua anboto BERBAZAmankomunazgoko komunikazio bideakzabaldu gura ditut langileekin eta udalekinUdal bakoitzaren egoera ikusi eta krisialdian zerbitzuak konpartitzeko bidea aztertzeko prest da Oskar ZarrabeitiaL angileekin zein udal ordezka- riekin batzartu eta lan berria-Oskar Zarrabeitia ren martxa hartzen dabil OskarZarrabeitia Amankomazgoko lehen-Amankomunazgokodakari berria. Egoera ekonomikoa-lehendakariari buruz eta Amankomunazgoarenerronkei buruz jardun dugu beragaz.35 urte dauzkaAmankomunazgoko lehen egun hauetan,zelan somatzen duzu kargu berriko lana? Enpresaritzan diplomatua daBeharrerako gogo handiagaz nago.Izurtzako zinegotzia da (EAJ)Legegintzaldian edukiko dugun landinamika sortzen gabiltza, bideae g i t e n h a s i a u r re t i k p a u t a b a t z u kedukitzeko. Amankomunazgoa Asto-lan dago, baina zerbitzuak sakaba- Behargintzanatuta daudenez, zuzeneko hartu-e m a n a l a n t z e k o p re m i a d a u k a g u .ezinbesteko erremintaLan dinamika berriagaz asteroda Durangaldearentzat Amankomunazgoko Lan arloei dagokienez, turismoa bultza-tzeko premia aipatu izan duzu. zerbitzuak sakabanatutaTurismoa lanpostu eta aberastasuniturri legez bultzatu behar dugu, eta daudenez, hartu-emanahorretarako, formula publiko-priba-sendotzeko premia dugu tua erabili beharko genukeela ustedut; publikoa den erakundea sortueta bisitariei zerbitzua ematen dienbatzartuko gara arlo bakoitzeko edozein zerbitzu pribatu barneratu;alderdi urgenteenak lantzeko. Alka- ostalaritza, aisialdia...teekin ere maiztasunez batzartzeaitxaroten dut, udalen beharren gai- Behargintzaren papera ere nabarmendunean berba egiteko. duzu.Behargintza AmankomunazgorakoAbadioko Independienteek EAJri bereeta eskualderako ezinbesteko erre-jesarlekuak uzteak eztabaida sortu du.Bil-minta da. Enpresak sortzeko lagun-duk dio balitekeela Amankomunazgoko tza, aholkularitza, formazioa... ema-estatutuen kontrakoa izatea. Zer iritzi ten dira bertatik. Eta bertatik sortudaukazu?da Lehiakor tasun Poloa, A zterlan,Amankomunazgoaren aldetik baino hainbat enpresa eta hainbat eskola-ezin dut berba egin nik, eta bertakoren bitartez. Durangaldearentzakoestatutuen arabera, udalbatza garrantzia handia duen proiektuabakoitzak erabakitzen dituen ordez- e g i t e n d a b i l t z a , b e r t a k o e n p re s a kkariak jasotzen ditu Amankomunaz- lehiakorragoak izan daitezen, tek-goak. Abadioko Udaleko idazkariaknologian, produktu berriekin etaadierazi digunez, Abadioko udal- m e rk a t u b e r r i e t a n , g u re e z a g u t z abatzan gehiengo absolutuz erabaki Izurtza lako herri txikientzat beharrezkoa daeta esperientzia aprobetxatuta.zuten EAJko zinegotziak ordezkariizendatzea. Guri dagokigunez, ezinAmankomunazgoan sartuta egotea; bestela, ezingo Amankomunazgoko erronketako batdut besterik esan.genituzke orain ematen ditugun zerbitzuak eman gizarte zerbitzu guztiak eraikin bateanbatzea dela adierazi izan du aurreko pre-Zelan baloratzen duzu PSOEren babesasidenteak. Asmo hori aurrera doa?zu presidente aukeratzerakoan? Negozia-ditut Amankomunazgoko zerbitzuak Zerbitzuak ugaritzeko aukerarik ikusten Guztion ametsa da, baina gaurziorik egon da?mantendu eta besteren bat gehiagoduzu? Udalen eskuduntza gehiago har-egungo egoera ikusita, ezinezkoa da.Amankomunazgoa eratzeko udalba-gehitu dadin.tzeko biderik egon daiteke? Langileek eurek atera dute gaia, etatzaren aurretik PSOEko ordezkaria-Ud a l a rd u r a d u n e k i n b a t z a r t u e t a esan genien gaurko egunez horrela-gaz batzar tu nintzen. Ipini guraKrisi garaian udalei zerbitzuetan lagun- euren premiak zeintzuk diren azter- korik ezingo dugula egin.nuen lan dinamika azaldu nion, eta tzeko premia nabarmendu zenuen Aman- tuko dugu; ea Amankomunazgotikdauzkagun zerbitzuei buruz eta komunazgoko lehen udalbatza hartan.erantzun ahal diegun. Azken finean, Izurtzako zinegotzia ere bazara hainbateduki genitzakeenei buruz berbaHorrela egin gura dugu, ahal dugun Amankomunazgoa, batez ere, uda- urtean.Herri txikietan zelako eragina duegiterakoan, ados egon ginen hain- heinean, eta udalek euren konpe- len diruagaz finantzatzen da, eta Amankomunazgoak?b a t p u n t u t a n ; h o r re g a t i k b a b e s t u tentziak edo eskumenak utzi ahala. zerbitzu berr iak planteatzerakoanNirea lako herri txikiei asko eragitenzuen PSOEk EAJren hautagaitza. Amankomunagozko herrien egoerakgure baliabideak ahalik eta ondoendie Amankomunazgoan sartuta ego-Legegintzaldian alderdi guztiekoso ugariak dira, askotarikoak, baierabili behar ditugu. Udal bakoitza-teak. Horrelako erakunde bat barik,emango dute iritzia, eta akordioeta- tamainuagatik bai zerbitzuengatikren egoera desberdina denez, bakoi- ezinezkoa izango litzatake edora heltzen ahaleginduko gara. Nire zein zerbitzu horiek garatzeko langi-tzak bere iritzia eman behar du,asko kostatuko litzateke, behintzatfuntzioa zein den argi daukat nik; le kopuruagatik. Oreka bilatu behareskumenak emateko prest dagoengaur egun ematen ditugun zerbi-komunikazio bideak zabaldu behar dugu, eta kostuak aztertu. ala ez ikusteko.tzuak ematea. A.Ugalde 9. Publizitateaanboto 2011ko azaroaren 4a, barikua9 P 10. Ir102011ko azaroaren 4a, barikua anboto Sei hankako mahaia [email protected] Bildu Abadioren hausnarketa, Abadiokogo zituzten baldintza berriei aurre egiteko prestatzen hasi ziren. Etagogoan ditut, gure zaharrek askotan errepikatutakoak: Igandetan, eli- Udala ur patzuergoan sartzearen inguruan za aurrean elkartu ohi izaten ziren txapel gorriak erabiltzera behartzengintuzten herriko errekete esanguratsuenak. Soinean generamatzan txa-Dani Maeztu Gai honen inguruan eztabaidatu aurretik, lehenengo eta behin udalpelak kenduarazi eta kartoizko kaxatan ekartzen zituzten txapel gorriakAralar gobernuak aurreko legegintzaldian burututako politika aztertubanatzen ibiltzen ziren txakur amorratuak balira() Aste Santutan beharra dago.prozesioa ospatzen zen. Oihartzun handia izateaz gain, abade eta apez-EskualdeaDirua oinarrizko lehentasunak ez diren proiektuetan xahutupiku kopuru haundi batek gidatzen zuen jende uholdeari beti lagun- zen, modu batere eraginkor batean erabiliz. Gobernu taldeak izan-du izan zion udaletxeko ordezkariren batek eramaten zuen Espainia- aldarrikatuz dako prebisio eta lehentasun faltaren ondorioz, gaur egun Ur ko bandera sakratuak( )Behin aitak herri inguruko basoren batean Euskal Hiria Bernado Atxagak Patzuergoan sartzera behartuta gaudela diote. Egoera honetara era- zuhaitz batetik denbora dezente zintzilikaturik eramango zuen hilotzgizarteratutako termino lirikoa man gaituzten arazoak ekidingarriak izango lirateke: baten gorpua aurkitu zuen. Abadearengana hurbildu eta aurkikuntza-izateaz gain, lurralde antolaketa-1. Urtero-urtero diru kantitate bat zuzendu beharko litzateke urren berri eman zion. Gorpua lurperatu beharko zela gomendatzeaz bate- rako kontzeptu bat ere bada: EAE- azpiegituretan inbertitzeko, eta era horretan Abadioko uraren auto- ra zera erantzun zion abadeak; zintzilikaturik jarrai dezala, jaungoikoa- ko gune populatuenei lehentasu-na ematean datza, eta barruko nomia bermatu udalak kudeaketa zuzena izan dezan. Gainera, esanren erreinuan gorriek inoiz ezin izango bait dute aterperik aurkitu etaeskualdeei baratz eta zabortegi beharra dago gaur egungo gobernu taldea udalean sartu zenean 4 Espainiako historiaren ur laidotsuetan murgiltzeko adorea duen herri-papera ematean. Durangaldea milio euro inguruko diru kantitatea zegoela udaleko arketan, eta eztar orok, argi asko aurkitu ahal izango ditu faxismoaren erreinuan eli-barruko eskualdea da. dituela modu eraginkorrean eta herri osoaren onurarako erabili.za katolikoak mendeetan zehar leialtasunez bete izandako idazkari lanenBeti pentsatu izan dut herri-2. Aurreko puntuarekin lotuta, urtero diru jakin bat gordetze-arrastoak. Herritarrak babesteko eginkizuna betetzen duen zuzenbide tarrei begira onuragarria dela ak, udalak patzuergoagaz duen zorraren arazoa ekidingo luke. Gaurestatutuaz, erabakitasun osoz errespetatzen den botere banaketaz, eta eskualde bezala lan egitea. Herri egun Ur Patzuergoarekin udalak duen hitzarmenagaz, patzuergo-herrialde laikoa izateaz harro agertzen den herrialde horretan erreali- ikuspegitik lan egiteak mugak jar- ak egiten dituen inbertsioen zati proportzionala ordaindu behar du tatea irudikatzeko beti baliatu izan dira kolore bitaz. Ez al da kasualita- tzen baitizkigu. Esaterako, garraio udalak. Proportzio hori handiegia dela deritzo gobernu taldeak, etatea zigor kodeak barkamen eskaera soilik terrorismo kasuetan aurrei-arloan, hirigintzan, zaborren horregatik udalak ez ditu patzuergoagaz dituen zorrak ordaindu 6 kustea? Zer dela-eta garaituak/garaileak izan behar direneko eztabai- kudeaketan, turismoa sustatzeko urtean, modu horretan urteroko zorra handituz ordainezina bihur- da hori? Faxismoak infernuko sugarrak indarberritzen jarraitu beharra orduan, energiaz aritzean, gara- tu arte, gaur egun arketan ez baitago dirurik. dauka bizirauteko, eta Europako herri zaharrenetakoan urteetan ETApen ekonomikoa lantzean... ingu-3. Herriaren etengabeko hazkunde demografikoaren aurreanerakunde armatuak eramandako borrokaren bitartez ere gogoz bete ruko herriekin bat egitea eta elkar- ez dira udal azpiegiturak herriaren beharrizanetara egokitu, eta aurre-izan ditu jaiotzatik otu izan zitzazkion suhiltzaile lanak. lanean aritzea egokiagoa da. Eta ko puntuetatik ondorioztatzen da ez dela inbertsiorik eman azpie-gaur egun, hil ala biziko kontua giturei dagokienez, nahiz eta aurreko legegintzaldian oposiziotik hala Aritz Soloeta Garmendia da ikuspegi hori izatea, auzoki- eskatu. Horregatik, aurrekontuetan partida bat gordeko balitz Mun- deen arteko liskarrak alboan uztea tsarazko etxebizitzentzako ur depositu bat egiteko, udalak momen-eta eskualdearen garrantzia alda- tu honetan ez luke inbertsio seriorik egin beharko ur azpiegiture- AHTaren aurkako pegatinak rrikatzea. Durangaldean horretarako tan.sortu omen zen Amankomunaz-Hau guztia dela-eta, Abadioko Udala ur zerbitzuaren pribati- Joan den larunbatean Durangoko, eskualdeko eta Euskal Herriko hain-goa, eta orain zerbitzu gutxi batzuk zazioari buruz eztabaidan dago gaur egun. Bestetik, gai honen aurre- bat herritan Abiadura Handiko Trena salatzeko azken ekimen bat buru-kudeatzeko bulego handi bat bai- an udalak ez du beste alternatibarik bilatu, eta zuzenean jo du Ur tu zen, kaleak pegatinekin betez. Durangoko EAJk egindako salaketak no ez da, askotan bikoiztasunak Patzuergora sartzeko proposamenera, ur zerbitzua pribatizatzekopegatinada hau soberan dagoen tentsio giroa sortzen duen erasotzatsortzen dituena. Hori zuzentze- duen nahia agerian utziz. Nahi honekin, Abadiok uren tarifen ingu-jo du, AHTaren proiektua inguratzen duen eztabaida kaletik ateratzeako, Durangok herri moduan alda- ruko kontrola galduko du, besteak beste, uraren kudeaketa absolu-eta desitxuratzea dela euren azken errekurtsoa erakutsiz, argudiaketa ketaren gidaritza hartu beharko tua galduz.publikoa izan beharrean.luke, eskualdeko zilborra ez, bai-Bukatzeko, Bildu Abadiotik ez diogu zilegitasunik emango gober- Honelako ekintzak ez dira burutzen gastatzeko edo erasotzeko na bai erdigunea bilakatuz. nu taldeak aurreko legegintzaldian aurrera eroandako politikari pro- kapritxo hutsagatik, baizik eta herritarrak kontziente egiteko erdi- eta Onartu behar dut ez dauka- posamen hau onartuz, beraien prebisio falta baten ondorioz gau-behe-mailako hiritarron beharrizanaz AHTan gure dirutik, gutxienez, dala esperantza handirik. EAJk, delako egoera honetan, beraiek fortzatu dutelako egoera hau eta10.000 milioi euro gastatzeko (egun 5.000 inguru bakoitzaren poltsi-oraingoan ere, Amankomunaz- hori ez delako gure erantzukizuna. Gobernu talde batek ez ditu epe kotik), etorkizunerako promes egiten diguten errentagarritasunak (iza-goko presidentzia lortu du bere motzeko helburu eta proiektuak bakarrik kudeatu behar, epe luze- tekotan turismoagatik, merkantzien garraioaren aukera erreala eurek trikimailuekin. Bitxia da 50.000 ko proiektu estrategikoak ere kontuan izan behar ditu, proiektu poli-ere ukatzen baitute) urrunetik ere ez duenean konpentsatzen trazatua- biztanleren gorabeherak kudea- tiko oso bat baldin badago. Beraz, ur patzuergoan sartzeko propo-ren kilometro bakoitza mantentzea urteko kostatuko zaiguna (100.000 tzeko 62 herritarren bozka jaso samenari ezezko borobila ematen diogu. km-ko, eta bikoitza tuneletan). Ez da planteatu ere egin gaur egungoduen hautagaia izatea erakun-trenbide azpiegitura hobetzen inbertitzea, kostu ekonomiko eta eko- dearen buru. Bitxia izatetik larria Aitor Azueta, Saioa Zuazubizkar, Hibai Urrutia, Irakusne Gorospe eta logiko askoz urriagoarekin, horrek ez baitie onurarik ekartzen ustezkoizatera pasatzen da, kontuan izan-mugagabeko garapenaren izenean etengabe aberastzen dabiltzan erai-da hautagaiaren izendapena Maria Luisa Larringan (Bilduko Abadioko zinegotziak)alderdi barruko labankadenkuntza konpainia espekulatzaileei. Estatuan zehar milaka adibide ikusondorioz bizirik geratu denarenditzakegu orain abandonaturik geratu diren tamainako azpiegituretan Espainia, jaungoikoa eta lege zaharra(urbanizazioak, aireportuak, AHT bideak...).esku utzi dutela. EAJren barne lis-karrek agerian utzi dute ez dute- Aurrekontu publikoetako mozketekin orain arteko gastu sozial mini- la inongo asmorik Amankomu- Espainia, Jaungoikoa eta lege zaharrak Erresistentziaren ausardiak moa guztiz desegiten diguten bitartean, hegoaldeko bi gobernuek proiek- nazgoaren norabidea aldatzeko. botere-gizon axolagabeen aurrean, gizon-emakume bulartsuetaratu honetara bideratutako gastua %27an igo dute aurtengo aurrekon-Bestela, Aralarrek elkarlana eraldatu izan ziren itxaropenezko irudietan hartu zuen gotorleku tuetan. eskainiko lioke eskualde ikuspe- noizbait. Industrializazioaren ur haundietan ito eta baita bizirik ate- Proiektuan xahututakoa oraindik %7an dabilen bitartean, garaiz gia aldatzeko helburua eta aurre- ra ziren langile zein laborariek, elkarrekin borrokatzeari ekin eta den- gaude, iparraldean bezala, agintariak zentzugabekeria hau bertan behe-koen kudeaketa eredua aldatze- boraz, haietako asko gorroto gabe erortzen joan izan ziren mendi ra uztera behartzeko. ko asmoa lukeen presidenteari; goietan kantari. Abesteak guda zelaian onurarik ekartzen ez zielahorretarako, kanpo-ikuskaritza ohartuz batera, amore eman eta halabeharrez beraien bizitzek izan- Mugitu! Mugimenduabatekin hasteko proposamenaegiten dugu, norabide aldaketa-ren seinale izango litzatekeena.Zuzendaria:anbotodurangaldeko astekariaJone Guenetxea.Erredakzio burua:Joseba Derteano.Administrazio burua:Itziar Belar.Anboto komunikabideak ElkarteaAdministrazioa: Miren Abasolo. 2011ko azaroaren 4a - 10. urtea - 435 zk.Publizitatea: Goretti Alonso,Amaia Huarte.Eta honako udal guztiak: Laguntzailea:Erredakzioa: Aitziber Basauri,Itsaso Esteban, Markel Onaindia,Amaia Ugalde.Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta.Testu zuzentzailea: Igor Elortza.Argazkilariak: Kepa Aginako etaJuanra de la Cruz. Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. 11. anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua 11KKULTURADANTZA ELKARRIZKETAEmanaldianeduki nuentenpleagoraipatu zutennire irakasleekZapatuan Bilboko Euskalduna jauregian burutu zutenEuskaldunak eta dantza ekitaldian aurkeztu zuenMaider Gonzalez durangarrak Mascherata lana.Madrilen, Victor Ullateren eskolan dihardu ikastenNoiztik diharduzu Madrilen,Vic-Zergatik aukeratu zenuen Madri-tor Ullateren eskolan ikasten? lera ikastera joatea?Ikasturte honetan etorri naiz, eta Eskola oso ona delako, eta Victornire asmoa da, hemendik abiatu-Ullate bera ere oso ona delako dan-ta, dantzan modu profesionaleantzariak ateratzen. Ikusi nuen auke-jardutea etorkizunean. ra gehiago izango nuela hemen a kontserbatorio batean baino.Aurretik Durangoko Latelierdantza eskolan ibilitakoa zara.Noiz eta zelan erabaki duzu zureBai, hamaika-hamabi urtegaz hasi etorkizuna dantzagaz lotuta erai-nintzen LAtelier-en, DBHko lehe-ki gura duzula?nengo mailan nengoela. Oiane Orain bi-hiru urte erabaki nuen.Azkonizagaren klaseak, ikastaroakHasieran ez neukan pentsatuaetab. hasi nintzen jasotzen. dantza klasikoan jardutea, baina asko-asko gustatu zitzaidan.Beste zer dantzarik hartu zutenIkusi zenuenetik zer irudituZer aukera daukazu Victor Ulla-EuskaldunakoEuskaldunak eta zitzaizun bereziena?teren dantza eskola horretan?Asteburukoa lako ekitaldietan Royal Ballet-eko eta Dantza emanaldian parte?Gehien gustatu zitzaidana dantza-Arratsaldeko klaseetara joaten naizorain. Maila altuagoetan, goizeko parte hartzen duten beste dan- tzariekin jardutea berezia da? Munich-eko baleteko Euskal dantza modernoan dihar- duen Andoni Arestiren eskolakoriek elkarren artean daukaten har-tu-emana izan zen: bikotekideenklaseak jasotzen dituzte: zenbat eta Bai. Dantzari profesionalak hainbakarlariek ere hartu hamar dantzari inguru egon ziren,arteko hartu-emana trasmititumaila altuagoa ordu gehiago dira.gertutik entseatzen ikustea oso eta Royal Ballet-eko eta Munich- egiten da dantzan, eta elkarrenHortik, irakasleek edo Victor Ulla-berezia da, eta emanaldian zelanzuten ekitaldian parteeko baleteko lehenengo bakarla-artean zelako erlazio ona dauka-tek konpainian sartu zaitezkeela jarduten duten hain gertutik ikus-riek ere hartu zuten emanaldianten ikusteak harritu ninduen.esan arte egiten duzu lan. tea ere oso hunkigarria izan zen. parte, besteak beste.Dantza neoklasiko- Libre, ni neu sentitzengaraikideko lana aurkeztu zuen Bilbon naiz dantzan egiten nabilen bitartean Zuk Carolina Chicok Granado-sen musikagaz osaturiko Orain urte bi, epaimahaiaren aipa-Euskal Herrian dantza ez delaMascherata lana aurkeztu men berezia jaso zuten dantzaserio hartzen ere esan digu Mai-zenuen zapatuan Bilbon. bikoteak eta Maider Gonezalezekder Gonzalez gazte durangarrak, Bai, Carolina Chicogaz montatu- Bilboko lehiaketan; iaz, dantzarieta dantzagaz lotuta Euskal Herrian tako koreografia da Mascherata. gazteen lehiaketan lehengoa izan konpainia baten inguruan dantza Enrique Granadosen musika dau- zen bakarlari legez. eskola bat sortzea gustatukoka, eta azken astean Carolina Chi-Dantzari gaztearen orain arte-litzaiokeela etorkizunean.cogaz eta Latelier eskolako Oia- ko jendaurreko bereziena izan zen Marta Hernandez dantzari ne Azkonizaga zuzendariagaz zapatukoa, edozelan ere, bere ber- profesionala izandakoa du Madri-prestatu dut. Dantza neoklasiko- betan: emanaldiaren amaieran len irakasle: Bizi izan dituen eran, garaikideko bost minutu eta erdi euskal dantzak eskaini zituztenberak erakusten digu eskolatikinguruko lana da. guztiek elkarrekin, eta zutunik txa- kanpora zelan diren gauzak. loka erantzun zuen Euskalduna-Gorputzarentzako lan gogorra Zer aipatu zizuten Bilbora ikus- ko publikoak. Halako oholtza bate- da, Maiderrek aitortu duenez, egu-tera joan zitzaizkizun irakasle, tik jardun arren, bere irakasleeknero ordu bi eta erdian geratulagun eta lankideek? goraipatzen duten tenpleagaz jar-barik dantzan jardutea, baina dan- Guztiek zoriondu ninduten. Ira- dun zuen Maiderrek. Ez nintzentza egiterakoan ni sentitzen naiz,kasleek emanaldian zehar eduki urduri ipini, diosku. libre moduan, dio. nuen presentzia eta tenplea azpi-marratu zituzten. I.Esteban 12. KulturaK 122011ko azaroaren 4a, barikua anbotoMUSIKA OMENALDIAGEURE DURANGALDEAEuskal Herriko txistulari elkarteakZilarrezko Domina eskainiko die Arantza ArrazolaSan Agustingobihar Aroma eta BarruetabearikudeatzaileaEuskal Herriko hainbat lekutatik etorriko dira azaroaren 5eko omenaldian parte hartzeratxistulariak. Juan Antonio Aromak eta Karmelo Barruetabeak jasoko dute omenaldiaBihar, 09:30ean, Durangoko Uda-Zirkuazletxean abiatuko duten txistula-rien kalejiragaz ekingo diote JuanAkorduan daukat txikitan Bilboko osaba-izebek zirkura eroa-Antonio Aroma eta Karmelo ten gintuztenekoa, egun batzuk lehenagotik lehengusuakBarruetabea txistulariak omen- aztoratuta ibiltzen ginen, nahiz eta niri ez larregi gustatu: ani-tzeko antolaturiko egitarauari. maliek beldurra ematen zidaten, eta pailazoak leloak-edo iru- Hainbat musikarik hartukoditzen zitzaizkidan. Hori bai, akrobatei begira liluratuta gel-dute azaroaren 5erako Euskalditzen nintzen Ia 30 urtetik gora joan dira ordutik!Herriko Txistulari Elkarteak anto- Halakoak pasatu zitzaizkidan burutik domekan, Gastei-latu duen omenaldi ekitaldian zeko Printzipalean zirku emanaldi bat ikusten ari nintzela.parte. Alkate soinuakantaren ema- Nola aldatu diren gauzak, esaten nion nire buruari, umez etanaldia egingo dute, eta omendueigurasoz leporaino betetako antzokiari begira.harrera egingo diete agintariekJakina zirku tradizionalak jarraitzen duela, hala ere, sasoiondoren. Durangoko San Agustinberrietara egokitzen jakin dutenak ere badaude; abereak etakulturgunean izango da omenal-trikimailuak alde batera utzi eta euren egitekoa eta talentuadiko ekitaldi nagusia: Euskal Herri-arte bilakatu dutenak. Gero eta gehiago dira, eta antzokieta-ko Txistulari Elkarteko presiden- ko programazioetan ikusten ditugu; bai umeentzat bai hel-tearen eskutik jasoko dute musi-duentzat. Klownak eta akrobatak antzokiak hartzen hasi dira,kari biek zilarrezko domina.oso lan borobilekin, gainera: ikusteko ederrak, finak hunki- Durangaldean hain ezagu-tzeko bestekoak, eta propio sortutako koreografia, musikanak diren txistulari biek bizitza eta ametsak gogoratzen dituen estetikarekin. San Agustinenosoa daramate txistuaren doinuaeta bederatzi zeuzkanetik Barrue-bertan, Enfilat kataluniarrek halaxe erakutsi ziguten.nonahi zabaltzen, diote bultza- tabeak. Durangaldeko hainbat Proposamen bikainenak Europatik datoz, Compaa E Itzaileek; Zaletasunez, herriareki- Zaletasunez etadantza talderi musika jartzen jar- A, Companie Coliflor edota Company XY.ko konpromisoz, eta txindurriherriagatik jardun izana dun dute biek hamarkadetan, eta Gehienak ez dira gure aurrekontuetan sartzen, beraz, nonlanean jardun dute. Durango dantzan (1776-1960)edo non iragarrita ikusten badituzue, aprobetxatu ezazue auke- Zazpi urte zeuzkanetik jotzen eskertuko diete liburua eta Iurretako dantzak dis- ra eta on egin diezazuela!du Juan Antonio Aromak txistua,koa argitaratu dituzte. I.E. 13. Publizitateaanboto 2011ko azaroaren 4a, barikua13P 14. KulturaK142011ko azaroaren 4a, barikua anbotoMUSIKA ELKARRIZKETADisko honen aurretik beste grabaziorikegin duzue?Maariko lehiaketa irabazita, maketa gra-batu genuen Iditu Recordsen. Grabaziohura egin genuenean, ez genekien ziur zergura genuen, eta nahiz eta momentu har-tan pozik egon, gaur egun, grabazio huraapur bat ukatu egiten dugu.Zerk batzen eta bereizten ditu kantak?Ez dira maketakoak bezain homogeneoak:estilo askori begira egin ditugu. Maketandenek zuten rock and roll arinaren puntua,eta orain, beharbada, puntu hori apur batalde batera utzi eta abesti metaleroagoakedo lasaixeagoak egin ditugu. Uste duguemaitza entzun eta gero, jendeak aprezia-tuko dituela aldaketa txiki horiek, bainaNamek Planeten esentziak esentziarik iza-nez, gero jarraitzen du.Guztiz autoproduzitutakolana izan da: grabaketatikinprentara heldu arteI.Gorriti Gozamena izan da estudioanNon eta noiz egin duzue Paradisua lehe-nengo disko honen grabazioa?Ondarruko Santos Estudioan grabatugenuen, uztailean eta irailean, diskoa. Igortaldekideak bertan egiten du lan, eta goza-mena izan da estudioan gure musika egi-ten lokalean legez aritu ahal izatea.lokalean legez aritu ahal izateaZelako sentsazioagaz geratu zarete emai- Azken 4 urteotan, Madril, Brasil eta Londresen ibili dira Namek Planet-ekoak. Fisikoki aldenduta egontza entzunda?dira, baina taldeari eutsi egin diote. Elorrioko Ateneoan aurkeztuko dute, azaroaren 11n, ParadisuaPozik geratu gara emaitzagaz. Guztiz auto-produzitutako lana izan da gurea: musikagrabatzetik hasi eta inprentara heldu arte.Horrek lan gehiago eskatzen dizu, eta Jendeak aldaketa txiki ko? Non batzen zarete entseguetarako? Egia esanda, disko honetarako kantak egi-te kanten oinarriak. Gero, denbora dauka-gunean laurok elkartzen saiatzen gara, etaburuhauste gehiago ekarri ere bai, bainahoriek apreziatuko dituela teko modua ez da oso ohikoa izan. Elo- biek eginiko oinarri hori osatzen joatenemaitza ikusitakoan harro sentitzen zara.rrioko lokal publikoetan batzen gara, etagara. Azken bi urte hauetan izan dugun egoe-Zelan funtzionatzen duzue kantak sortze- uste dugunormalean Jokinek eta Iakik egiten dituz- raren aurrean, Igorrek mezu elektronikozbidalitako abestiak ere ikasi izan ditu.Diskoa aurkezteko: Elorrio. Berezia daDiskoa euskarri fisikoan zein Orain hiru urte Maariko III. Make- ra Lehiaketa irabazi zuen Namek Planetdigitalean zabalduko dutetaldeak, eta ordutik bidaiatzeari zein kan- tak sortzeari ez diote utzi: disko honeta- Oso leku polita da Ateneoa: ko zenbait Eskozian edo Amsterdamekotxikia, erosoa, beroa...Gaur egun musika mundua krisian dagoe-Euskal Herriko gazteen %50 langabezianparke batean sorturikoak dira.la-eta inork ez lukeela gure aldeko apus-dagoela da; edo Libian diktadore bat ken- Kontzertu on baterakotua egingo kontuan hartuta, diote Elo-du dutela diote, eta jadanik atera direlarrioko musikari gazteek, diskoa guk geukpetrolioagaz zer egingo duten esaten lekurik onenetarikoazabaltzea erabaki dogu. Euren lehenen-duten lehen informazioak, diote, etago diskoko hamaika kantak euskarri fisi- hori guztia Afrika eta ia mundu erdiakoan bakarrik ez, Spotify, Groovesharken gosez hiltzen den bitartean.zuentzat lehenengo diskoa Ateneoko ohol-eta Itunesen ere ipini dute entzungai, etatzan jota aurkeztea?gutxi barru deskargatzeko aukera ereLaurok lehen aldiz jo genuen kontzertua Ate-eskainiko dute Facebook eta Myspace-an.Paradisua izenaren eta neoan izan zen, Surfin Kaosekin batera. Diskoaren Paradisua izenburuarenazaleko irudiaren arteko Aspaldi izan zen hori, baina leku berezia daeta azaleko irudiaren arteko kontrastea guretzat. Gainera, oso leku polita da kon-bilatu dute: Instituzioetatik dena polit- kontrastea bilatu dute tzertuak egiteko: txikia, erosoa, beroa,polit erakusten digute, baina errealitateaKontzertu on bat emateko egon daitekeenlekurik onenetarikoa da. I.Esteban 15. anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua15 Ki KIROLAKEuskadiko lau trinketelari onenak Estatu mailanparekorik ezlehiatuko dira gaur Tornosolonduela erakutsidu MurgoitiokEuskadiko buruz buruko txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Abadioko trinketeanLau egunean garaipen bi lortuditu Hirumet taldeko EgoitzMurgoitiok ziklo-krosean. Joanzen asteburuan KarrantzanLozanok bakarrik eutsi zionerritmoa, baina matxura bate-gatik lasterketa utzi behar izanzuen Lozanok. Martitzenean,Muskizen, lehenengo itzulianihes egin eta erraz nagusituzen. Hirumet taldeko PabloRodriguezek 23 urtez azpikolasterketa ere irabazi zuen. Gaur egun, Murgoitiomunduko sailkapeneko 37postuan dago, eta estatu mai-lako hurrengo txirrindulariahamar postu atzerago du sail-kapen horretan. J.D.Kulturalak ondoaprobetxatu duaurrekoen hutsaPlay off postua begi bistanduela bisitatuko du DurangokoKulturalak bihar Leioa. Azkenjardunaldietan, apurka-apurka,aurrekoekiko zuen tartea jatenjoan dira, eta bide horretanAnder Antxia abadiarra buruz buruko txapelketa irabazteko faborito nagusietako bat da. paregabea izan zen joan zenasteburuko jardunaldia. Bara-Uriarte lehiatuko dira. Rafaelekneurtuko dira, eta batak zein kaldo liderrak hiru puntuakGaur, 19:00etan, Euskadi-ko buruz buruko trinketeMigeltxo Lopez de Egilaz kan- besteak ezingo dute nekea batu zituen, baina hurrengotxapelketako finalerdiakporatu zuen Bilboko Miribilla aitzakia moduan erabili, Uriartek hiruretatik batek ere ez zuenjokatuko dituzte Abadioko trin-trinketean jokatutako final-laur- Lautik hiru pilotaribaino errazago lortu zuten-etairabazi. Kulturalak, aldiz, hiruketean. Finalaren atarira heldu denean (40-29). Rafaelek iazkosailkatzea. Antxiak 40-15 kan-puntuak batu zituen etxeandiren lau pilotarietatik hiru etxe- urte amaieran eman zuen ezker eskualdekoak dira:poratu zuen Lier Gandiaga, etaEibar Bren aurka (1-0), etakoak dira: Rober Uriarte eta Anderhormatik trinketerako urratsa,Mikel Gonzalez, Rober Gonzalezek 40-12 Inhar Ugarte.play off postuen borrokan sar-Antxia abadiarrak eta Mikel Gon- eta denbora gutxian gora eginFinala zein hirugarren eta tu da bete-betean.zalez berriztarra. Laukotea Mikel du. Rober Uriartek ere erraz ira- Uriarte eta Ander Antxialaugarren postuak erabakitzeko Durangarren biharko are-Rafael arabarrak osatzen du.bazi zion Mikel Landari (40-17).partida azaroaren 11ko bari-rio Leioa ere sasoi beteanGaurko lehenengo finaler-Bigarren finalerdian Mikel kuan, 19:00etatik aurrera, joka-dago. Ez du galdu azken bostdian Mikel Rafael eta Rober Gonzalez eta Ander Antxia tuko dituzte Abadioko Torno- jardunaldietan, eta horietatiksolo trinketean. J.Derteano.hirutan irabazi du. J.D.Garaipena NafarroakoMikel Bereikuazirkuituko azken proban DurangaldekoAitor Martinezek irabazi egin du Serie 600eko azken ordezkariaazken proba; sailkapena bigarren amaitu duAtzo Eneko Calleja kanpoangeratu ondoren, Cafs BaquNafarroako zirkuitu berrian hain- amaitu du abadiarrak, 66 pun-pilota txapelketan Durangalde-bat mailatan denboraldiko azken tugaz; Serie 600eko kopa Aitorko ordezkari bakarra geratzenlasterketak lehiatu dituzte orain-Amadok irabazi du 111 puntu-da: Mikel Bereikua iurretarra.tsu. Aitor Martinez abadiarrak gaz. Txapelketa ere irabaziko Calleja iurretarrak 7-18 galduirabazi egin du 600eko seriekozukeen abadiarrak lasterketa zuen atzo Prado errioxarrarenmotorrek zein sport delakoekbitan, lider zihoala, batean erorikontra. Bereikuak Garaio nafa-batera lehiatu duten lasterketan. eta bestean motorreko katea rraren kontra jokatuko duSailkapen nagusian bigarren apurtu ez balu. datorren eguaztenean, hilarenFly Group Racing Teameko9an 19:00etan, Iurretan.gaztetxoei dagokionez, IkerAtzo Agirre arabarrak Gar-Fly Group RacingTorrontegik bigarren amaitu duca errioxarrak eta Elezkano125 zentimetro kubikotan, eta zaratamoarrak ere aurrera eginTeam-eko gaztetxoak Oier Cascantek hirugarren 80zuten. Datorren astean Gonza-ere goi mailan ibili dira z.k.-tan. Yaret Cascantek berriz, lez- Gmez, Larunbe-AtutxaIpar Eremuko Txapelketa irabazi eta Esteban-Snchez partidakbaitu 70 z.k.-tan. J.D.Podiumeko koska gorenera igo zen Aitor Martinez. ere jokatuko dituzte. J.D. 16. KirolakKi162011ko azaroaren 4a, barikua anbotoSokatirako erreferente Olinpiar Jokoak buruan, CespakAgendabihurtu gura dute berriroMunduko Kopa ERRUGBIAOHOREZKO B MAILA hasiko du gaur Durango Ilarduya -Bera BeraAsteburuan hasiko du denboraldia Abadio Sokatira Taldeak;Domekan, 12:30ean, 2012an Londresen jokatukoJon Gorospe foruarra eta Igor Atuna eibartarra taldera batu dira diren Olinpiar Jokoak ate joka ArripausuetanEUSKAL LIGA daudela, Cespa-Euskadik pis-Durango Ilarduya - tako Munduko Kopari ekingo Independiente dio gaur Kazakhstan-en.Zapatuan, 16:00etan, Kopak beti garrantzia handia Arripausuetan badu, aurten zer esanik ez,Elorrio Parra Taberna - izan ere Londreserako txarte-Hernani B lak daude jokoan.Zapatuan, 16:00etan,Cespa-Euskadi taldetikElorrioko errugby zelaian Ana Usabiaga, Unai Elorriaga SUKIA ERRUBGI ESKOLA Hodei Mazkiaran eta TaniaK o n t z e n t r a z i o a , Zapa- Calvo joango dira, baina azke- tuan, 10:30ean, Arripausuetan neko biek Espainiako Selek- zioagaz parte hartuko dute.FUTBOLAOHOREZKO MAILA Usabiagak puntuazio proban Elorrio - Getxo eta, segurutik, omnium-ean Zapatuan, 16:00etan, parte hartuko du. Elorriaga ereEleizalden omniumean ariko da. Mazkia-GOREN MAILA ran eta Calvok abiadurako pro- Iurretako - Ugao betan parte hartuko dute.Zapatuan, 17:00etan,LarrakozelainEuropako txapelketanARETO FUTBOLAHIRUGARREN MAILAmaila onean ibili diraSasikoa - NaturgasZapatuan, 19:30ean,Mazkiaran eta Calvo Landako kiroldegianSASKIBALOIAAsteburuan 320 kilora arteko txapelketan parte hartuko dute Abadioko hiru taldek.Oraintsu, Herbeheretako LEHEN MAILA (emakumeak) Europako Txapelketan izanTabirako Baqu-BurladaTiralari berri bidira Tania Calvo eta Hodei Zapatuan, 19:00etanAbadio Sokatira Taldeaktu ziren, Sokarri eta Ibarrarenasteburu honetan ekingoatzetik. Aurten iazko taldeari Iazko taldeari eusteaz gainera,Mazkiaran selekzioagaz. Unai Landako kiroldegiandio denboraldiari. Abendu- eutsi diote, eta entrenamenduakaurten tiralari berri bi batu dituz- Elorriaga ez da egon hauta-ra bitartean lauko txapelketetan zein prestaketa zorroztu eginte: Jon Gorospe foruarra eta Igortuen artean: Ez dugu ulertzen,PILOTAmurgilduko dira, eta urtarriletikdituzte: Gogorrago ari gara; tal- Altuna eibartarra: Gu bila joan urteak daramatzalako goi mai-OLAZAR TXAPELKETALau terdianaurrera zortzikoei ekingo diete. de osoa kontzientziatuta dagobeharrean eurek erakutsi zuten lan, diote Cespa-Euskadi tal-- Oronoz / UrretabizkaiaAurtengo helburua garbia da: iaz eta serio ari da lanean. Berriro sokatira probatzeko interesa, etadeko ordezkariek.Binakagoma gainean galdu zuten hege- goma gaineko erreferente iza-guk beso zabalik hartu ditugu, Calvo finalera heldu zen- Albarado-Perez /monia berreskuratzea.tea lortu gura dugu, dio Edudio Edu Mendizabalek. Foruan Keirin modalitatean 10. amai- Andreu-Irureta Iaz arte goma gainean ezMendizabal entrenatzaileak.sokatira talde bat eratu zuten tu zuen eta Mazkiaranek ere Azaroak 10, 21:30,zen itzalik egingo zienik; zortzi Asteburu honetan etaeskualde mailako txapelketaB mailako finala jokatu zuen Zaldibarko pilotalekuanurtez segidan zortzi tiralarikohurrengoan 320 kilora arteko baterako eta horixe da Goros-modalitate berean. J.D.pisu guztietako txapelak jantzikanporaketak lehiatuko ditupek sokatiran duen esperientziazituzten. 2011ko otsailean erre- Abadiok; hiru talde aurkeztubakarra. Altuna Arrasate Rugbygetza hori hautsi egin zen; 640kilora artekoan hirugarren gera- dituzte txapelketara. Finala aza- roaren 19an jokatuko da.Taldean eta Zarauzko ArraunElkartean ibilia da. J.D.Mendi Astea antolatu Bigarren eskuko du Erdellak ElorrionArizmendiarreta etaAzaroaren 7tik 11ra, Iturri kultur etxean merkatuaGarcia irabazle Urkiolan egingo du Azaroaren 7tik 11ra bost hitzal- di eta bideo emanaldigaz osatu-buruz jardungo du. Azaroaren9an Asiako gailurrak eta bidezi-Guztira, 300 korrikalarik parte hartu zutenAlpino-Tabiraktako Mendi Astea antolatu du dorrak izango dira berbagai, eta Erdella Mendizale Taldeak. hilaren 10ean Iaki Otxoa deOier Ariznabarreta durangarrak Elena Calvillok osatu zutenAzaroaren 7an Ane Herna-Olza gogoratuko dute, La voz de1.15.54ko denboran osatu zuenpodiuma.11 kilometrokoan, Alpino-Tabira mendizale talde-nik Marimendi Perun izenekoIaki lanagaz. Ekitaldi hauek Itu-Durangaldeko Maratoi Erdia.Francisco Javier Costana izan ak mendiko materialen biga- hitzaldia eskainiko du, etarrin izango dira. Azken ekitaldiaPierre Urruty sailkatu zen biga- zen azkarrena, Alberto Legido rren eskuko merkatua egingo hurrengo egunean Adolfo Madi-Arriolan antolatu dute, hilarenrren, eta Dabid Garcia duranga-eta Iaki Martinezen aurretik.du, azaroaren 11n eta 12an, nabeitiak Venezuelako Tepuy11n, eta Patricia Viscaretekrra hirugarren. EmakumeetanEmakumeetan Silvia Martin, IratiGoienkalen daukan egoitzan. Acopan bizitako abenturekinNosotras, del Pirineo al DenaliIraia Garcia gailendu zenSarriugarte eta Alazne Madaria- Azaroaren 11ko barikuan osatutako Mundo Perdido lanari lanari buruz jardungo du. J.D.(1.31.28); Cristina Loeda etaga igo ziren podiumera. J.D.17:00etatik 21:00etara egon- go da zabalik, eta azaroaren 12ko zapatuan, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 21:00etara.Saldu gura den materiala azaroaren 8an eta 10ean era- man daiteke Alpinoko egoitza- ra, 20:00etatik 21:00etara.Bestalde, oraintsu Alpino- Tabira mendizale taldeko lehendakaria aukeratzeko batzar orokorra egin dute. Ez da hautagairik aurkeztu, eta ondorioz Iaki Calvok (56 urte, Durango) jarraituko du beste hiru urtez lehendakari moduan. 24 urtean idazkari ere izanaArizmendiarretak irabazi zuen gizonetan. Mikel Sanchez da Calvo. J.D.Adolfo Madinabeitiak Mundo perdido aurkeztuko du. 17. Publizitateaanboto 2011ko azaroaren 4a, barikua17P 18. la182011ko azaroaren 4a, barikua anbotoLAUHANKA Deformazioa, kolore falta eta argaltasuna dakartza tuberkulosiak Tertziopeloaren gaitza osatzeko, metileno urdina erabili daiteke Idorreria sendatzeko, gatza botako dugu: lau litroko koilara bete gatzArrainontzian bizi diren arrainengaixotasun ohikoenakEtxean dauzkagun arrainen egoera maiztasun jakina jarraituz aztertzeakomeni da, arrain batek pairatu ditzakeen gaixotasunen aurka egitenez badugu, ontziko gainerako arrainak ere kutsatu ditzake-eta.Etxean izan ohi ditugun arrainek tzen direlako igartzen da. Para-kubritzen duen ontzi bateralan gutxi ekartzen dute normale- sitoa irtetzean, dendetan saltzen lekualdatuko dugu arraina.an; jatekoa eman, arrainontzia duten produktua isuri behar da.garbitu... Ez dago konparaziorik Hegalen galeratxakurra edo katuagaz, esatera-TertziopeloaHegalak murrizten hasten zaiz-ko. Dena dela, arrainak zaintzea Aurrekoaren antzekoa da, bainakio, desagertzeraino. Bakteria-ere beharrezkoa da, batez ere, larriagoa. Oodinium limneticumnoa da, eta uraren tenperaturagaixotasunen bat eduki dezake- parasitoak sortzen du, eta hautsigoz zein higiene onagaz kon-tela pentsatzen dugunean.zuri bat azaltzen da arrainaren ponduko da. gorputzean. Osatzeko, metilenoTuberkulosia urdina erabili daiteke, ur kantita- IdorreriaLarrienetakoa da. Deformazioa, tearen %1eko mailan.Arrainaren gorputza puztutakolore galera eta argaltasunadagoelako somatu daiteke, baitaekartzen ditu, besteak beste.Maskuriaren disfuntzioa gorozki luzeengatik ere. Urontzi- Igeri egiteko maskurian, gasa-ra gatza botako dugu: lau litrokoPuntu zuriaren presioan disfuntzioa gerta- koilara bete gatz. Bestalde,Ichthyophthirius multifiliis para- tzean sortzen da. Tenperatura hidropesia izeneko gaitza goroz-sitoa epidermisean sartu eta aldaketa handiek eragiten dute, kien bidez transmititzen da, ontziglobulu gorriak hartzerakoan normalean. Ez da kutsakorra,osoa kutsatu daitekeelarik. Boti-sortzen da. Puntu zuriak ager- eta egun batzuetarako gutxi kak eman beharko dizkiogu. 19. anboto 2011ko azaroaren 4a, barikua19 IINMOBILIARIAK ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAI AUKERADURANGO ABADIO: Txalet bifamiliarra lursailarekin salgai. LANDAKO: Guztiz jantzita dagoen apartamentua. MARTXOAREN 8KO: AZKENEKO etxebizitza DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak2 terraza. Ikuspegiak. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora Apartamentu berriak eraikitzen. 119.000-tik estreinatzeko, beherapen handiagaz obrak likidatzeko. eraikitzen.ematen du. Garajea. 216.000.AURRERA. EZ GALDU AUKERA HAU.2 logela. Garaje itxia. BERNAGOITIA: Zornotza. Unifamiliarra lursailarekin. ERRETENTXU:(San Franzisko). 3 logela, egongela- EZKURDI: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta EZKURDI: Viviendas de Vizcaya. 3 logela. Hainbat OTXANDIO: Adosatuak. Eraikuntza berriak. jangela. Jantzia. Ganbara. POLITA. 210.350.egongela. Garajea eta trastelekua. orientazio eta gainazal. Azkeneko etxebizitzak salgai. ETXEBIZITZAK SALGAI INTXAURRONDO: 75 m2. 2 logela eta 2 komun. FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a,301.979 + bez. Garajea eta ganbara. ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, egongela,27 m2-ko ganbara. Garaje itxia. Terraza. Eguzkitsua.2 komun eta egongela. Garaje aeta ganbara. ASKATASUN ETORBIDEA: Promozio berriak. 1,2,3 ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen3/4 logela, 2 komun eta egongelatxoa.260.000. eta 4 logelakoak.du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua. ANDRA MARI: Halla, egongela, egongelatxoa, - Logela bakarra garajea eta ganbararekin 185.000 ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komunsukaldea, jangela, 5 logela, 3 komun.+ BEZ ETXEBIZITZAK SALGAIeta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea,- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000 + BEZ MAARIA: BERRIAK. 189.500-tik aurrera.terraza izugarriak.2 logela eta komuna. - 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000 + BEZ DANTZARI: 3 logela. Jantzia. 180.000-tik aurrera. ASKATASUN ETORBIDEA: Eraikuntza berriak. 2, 3 ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, ASKATASUN ETORBIDEA: 115 m2. 3 logela, MIKELDI: 95 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea etaeta logela bakarrekoak. Durango erdialdean.3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. Guztiz egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. Garajea eta jangela-egongela. 2 terraza. Eguzkitsua. 225.000. BARRENKALE: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.berriztatua. Estreinatzeko. ganbara. FRANZISKO IBARRA: 100 m2. 3 logela, 2 komunBerehalako banaketa. ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA. eta egongela handia. Ganbara eta garaje itxia. ANDRA MARI: 150 m2. 5 logela,2 komun, egongela 2 logela eta komuna. Balkoia. ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela.Eguzkitsua.eta sukaldea. Leku onean kokatua. ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, Garajea. ASKATASUN ETORBIDEA: 124 m2. 4 logela eta Taberna salgai. 100m2. Instalazio guztiekin. Prezioa 4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia. ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela,2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.negoziagarria da. ARRILUZEA: Halla, sukaldea, 2 logela, egongela etaegongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. Etxe osoak ETXEBIZITZA IGERILEKUAREKIN: 3 logela eta komuna. Ganbara guztiz egokitua eta garaje bikoitza.kanpora ematen du. Berriztatua.2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea.ABADIO BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, MURUETA TORRE: 3 logela eta egongela handia. ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra, ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. 4 logela, 2 logela eta komuna. Guztiz berriztatua.egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta Ganbara eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, garaje BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, egongela, OIZ: 3 logela eta egongela. 2 terraza. Igogailua.bikoitza eta trastelekua.ganbara. 3 logela, komuna eta despentsa. IPARRAGIRRE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea TABIRA: 90 m2. 3 logela. Terraza. Etxe osoak 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukaldekanpora ematen du. Aparkaleku pribatua.eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara. eta 2 komun. Berriztatua. jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela, OITURRI: 80 m2. Ganbara eta garajea.Zoragarria.2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. HERRIKO GUDARIEN: Pisu altua. 110 m2. 3 logela, sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua etaATXONDO GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea, ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du. 2 komun, egongela terrazarekin eta eskegitokia. 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongelaegongela, logela bakarra edo 3 logela, komun bakarra ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun, Ganbara eta garajea.eta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berriaedo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta garajea. bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta garajea. ANTZO EZTEGIZ: 120 m2. 4 logela eta 3 komun.ematen du. GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. 2 logelako2 terraza. Ganbara eta garajea. ARGITSUA. 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta trastelekua. atikoa, egongela, sukalde jantzia, 2 komun. ERROTARITXUENA: ESTREINATZEKO. ATIKOA.ZALDIBAR EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 40 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia. 20 m2-ko 2 terraza. Garaje itxia. 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare- 3/4 logela eta 2 komun. ZEHARKALEA: 70 m2. 3 logela. 198.300. ZUMALAKARREGI-EZKURDI: 130 m2. 4 logela.kin. Guztiz berriztatua. Trastelekua. F.J.de ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, MIKELDI: 105 m2. 3 logela, egongela eta sukalde- Garajea. Handia. Orientazio ona. 3 logela eta komuna. EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldeajangela. 2 terraza. Igogailua. BERRIZTATUA.TXALETAK-BASERRIAK SALGAI F.J.de ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea,eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona. MADALENOSTE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. 3 logela eta komuna. Balkoia. EZKURDI: 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Erdi berria.URRUTXUA GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea SASIKOA: 70 m2. 3 logela. Eguzkitsua. Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika, 2 komun. Balkoia. eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran. TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta TABIRA: 4 logela. 2 terraza. Igogailua. Berogailua.Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta. INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, logelaIkuspegi politak.Prezioa adosteko prest.komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa. eta komuna. Trastelekua. MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta EZKURDI: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.DIMA IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-trastelekua. Balkoia.Berogailua. Igogailua. Ikuspegiak. 342.600. Baserria salgai. 4.000 m2-ko lursaila. jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentza- MURUETA TORRE: 91 m2. 3 logela, egongela eta ZUMARPARKEA (TABIRA): Erdi berria. 2 logela etaBalzola-ko kobetatik gertu.ko garajea eta trastelekua. sukaldea eskegitokiarekin. Balkoia. Garajea eta2 komun. Eguzkitsua. Garajea eta trastelekua. Baserria salgai. Hektarea bateko lursaila. JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea,trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du. EZKURDI: 70 m2. 1.go solairua. 180.000.Indusi zonaldean.2/3 edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku MIKELDI: 101 m2. 3 logela, egongela handia, ALLUITZ: 2 logela eta sukalde-egongela. Eguzki- eta sotoa.sukalde jantzia, komuna eta bainugela. Guztiztsua. Ganbara. Garaje itxia.MALLABIA KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela eta berriztatua. TRABAKUA: Baserria. 140m2 solairuko. eta komuna. Despentsa. ( Guztiz berriztuta). 2 komun. Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. FRANTZISKO IBARRA: 95 m2. 3 logela, egongela,20.000 m2-ko lursaila. Durangotik 10 minutura. KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela, MATIENA: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Balkoia sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.OTXANDIO sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta komuna. FRANTZISKO IBARRA: 105 m2. 3 logela, egongela, eta terraza. 14 m2-ko ganbara. SEI ADOSATU ERAIKITZEN. 298.000-tik aurrera.Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ).sukalde jantzia eta 2 komun. Etxe osoak kanpora MATIENA: Solaguren. 2 logela eta egongela. Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu, KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela- ematen du. Eguzkitsua. Garajea aukeran.150.000 .sukaldea, egongela jangela, 2 komun, 3 logela, jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara. SAN IGNAZIO: 104 m2. 3 logela. Garajea eta KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, BESTE ZONALDE BATZUKegongela eta atikoa. ganbara. Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora 3 logela eta komuna. Despentsa handia. Ganbara. GARAI: Unifamiliarra. 2.900 m2-ko lursailarekin. ematen du. Eguzkitsua.ABADIO LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, SASIKOA: 85 m2. 3 logela, egongela, sukalde IURRETA: Bixente Kapanaga: 2 logela, egongela eta MENDIOLA: Bifamiliarra.Eraiki berria.2 logela eta komuna. Terraza.sukalde-jangela. Igogailua. Berria. 210.000. jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara. Balkoia.Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua. MARTXOAREN 8: Halla, sukaldea, 2 logela, IURRETA: Zubiaurre. 2 logela. Igogailua. Polita. Ikuspegi politak. Eguzkitsua. Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea, egongela eta 2 komun. Terraza handia.213.400. SASIKOA: 70 m2. Aukerakoa! 3 logela, egongela,trastelekua txokoa. Lorategia barbakoarekin. MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, MASPE: 3 logela, sukaldea eta egongela. Igogailua. sukaldea eta komuna. Balkoia.Leku onean kokatua.5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2. MAARIA: ESTREINATZEKO. 3 logela, sukalde ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia etaGARAI PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela,2 komun. Balkoia. Ganbara. jantzia eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 252.000. sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 108 m2. 4 logela. MAARIA: 110 m2. 3 logela. Jantzia. Terraza. Adosatua salgai. Estreinatzeko. Leku ezin hobean trastelekua.Altuera ona. Garaje itxia aukeran. Igogailua. Etxe osoak kanpora ematen du. 200.000.kokatuta. SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, ALLUITZ-FRAY JUAN DE ZUMARRAGA: 50 m2. ATXONDO: Landa etxea. 100 m2-ko lorategia. LUR SAILAK SALGAI 3 logela eta komun bakarra edo 2 komun. Balkoia.Erdi berria. Logela bakarra. Garaje itxia. BERRIZ: 75 m2. 2 logela. BERRIZTATUA. Polita. Garajea aukeran eta trastelekua. TXIBITENA: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran BERRIZ: 2 etxebizitza. 260 m2. Igogailua. TerrazaIURRETA SAN FAUSTO: Halla, sukalde.jangela, 2 logela eta 700 m2-ko lursaila. 2.000 m2-ko lursaila salgai.Leku zoragarria. beste logela bat. Garajea. eta komuna. TXIBITENA: 3 logela, egongela, sukaldea eta BERRIZ: Murgoitio: 3 logela eta 2 komun. GanbaraSarbide ona. SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2 komun. Garajea eta ganbara.eta garajea. 239.800. 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera.3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. JUAN DE ITZIAR: 4 logela, egongela, sukaldea eta ZORNOTZA: ESTREINATZEKO. 3 logela. Terraza.LEMOA TABIRA: Halla, egongela-jangela, logela, komuna komuna. Bizitzen sartzeko moduan.Eskegitokia. Trastelekua eta garajea. 205.000. 2.800 m2 eta 2.700 m2-ko lursailak eraikitzeko eta eskegitokia. SAN FRANZISKO: 75 m2. 3 logela, egongela, ZALDIBAR: DUPLEXA. Estreinatzeko. Aparkalekua-baimenarekin. Prezio interesgarria. TXIBITENA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia sukaldea eta komuna. 2 balkoi. IKUSPEGI POLITAK. rekin. 100 m2. 160.460. eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta ZEHARKALEA: 2 logela, egongela, sukalde jantzia ZALDIBAR: 3 logela. Trasteleku- txokoa. BizitzenOLETA (OTXANDIO) garajea. Erdi jantzia. Ikuspegiekin.eta komuna. Igogailua. sartzeko moduan. EGUZKITSUA. 168.300. 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.Erreka UNDA-TORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela KOMENTU KALEA: Azkeneko solairua. Ikuspegi ZALDIBAR: Txaleta. Lursaila eta igerilekuarekin.ondoan kokatuta dagoen lursaila. eta komuna. politak eta eguzkitsua. 3 logela, egongela, sukaldeaEUBA URKO KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela,eta 2 komun. Ganbara.ALOKAIRUAN 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati 2 logela eta 2 komun. 2 terraza. Ganbara eta garajea. KOMENTU KALEA: 4 logelako etxebizitza, egongela DURANGO: (Madalena). Lokala. 800.bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin. handia, sukaldea eta komuna. Ganbara. FRAY JUAN de ZUMARRAGA: Lokala. 110 m2. 20. I20 2011ko azaroaren 4a, barikua anbotoInterneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgunean eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: [email protected] Nahiago baduzu deitu94-623 25 23. Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan. Higiezinak Elorrio. Erdialdean. 2 logela eta Durango. Trastelekua AstepeDurango. Pertsona nagusiaktienan nahiz abadion umeaktzia duen neska euskalduna as-bestekoa: (ofizialak) heziketa marka, 5 plaza. Oso ondo dago.2 bainugela. Tel.: 634-45 72 01 auzunean. 18 m2 eta bi altuera,zaintzeko lan bila, interna edo zaintzeko prest. Ordutegia: goi- teburuetan lan egiteko prest. eta esperientzia, (laguntzaile-1.000 eurotan. 610-49 40 55 ETXEBIZITZAK leihoa eta ate berria. Prezio in-externa modura, orduka zein zez 13:00ak arte, eta arratsal-Arkitektura, sukaldea, taberna, ak) heziketa. Sartu. Erref.: SALDUElorrio. Berria erdialdean. 2 lo- teresgarria. Tel.: 665-70 75 35. gauez. Esperientzia asko etadean 16:00etatik aurrera.aisialdia, etxeko lanak...8941. Tel.: 94-620 04 49 Tel.: 666-19 75 68 Tel.: 659680217GAINERAKOAKgela, 2 bainugela, sukalde eki-erreferentziekin. 603-95 41 94Olerta-Aramaio (Araba). 5 ur-4 llanta salgai.. Renault clioteko etxebizitza jantzia. 3000patua. Igogailua. Trastelekua.Durango. Itxitako garajea Durango. Ileapaintzailea behar 16v aren txapazko llantak+m2ko lursaila. 945-450515 Aukera ona. Tel.: 657-79 39 93Tronperri kalean, erdialdean.Durango. Psikologian lizen- Elorrio. Haur hezkuntzakoBerriz. Mutil gazte batek bereda iunik ileapaindegian. Beha- neumatikoak salgai.edo 645738231 telefonotan.Tel.: 628-78 78 35 tziatua. Durangoko neska eus- ikaslea arratsaldez umeak zain-burua eskaintzen du lorazaintza rrezkoa: esperientzia. Euskaraz195/50/r15 82 v uniroyal rainMallabia. Baserria eta 20.000kalduna umeak orduka zaintze- tzeko edo tabernan lan egiteko lanak egiteko. 652-72 38 69.jakitea baloratuko da. sport 2 (1000 km). Prezioa:m2-ko lur zatia, oso egokia ma- Elorrio. Berrio-otxoa kalean ko prest. Tel.: 646-53 83 90prest. Kotxearekin. 14:30etikTel.: 94-621 64 91 300 euro. Tel.: 652-72 44 15Abadio. Etxebizitza ia berria.aurrera. Tel.: 665-72 52 62.4 urte. 2 logela, 2 komun, su-hasti bat jartzeko, salgai. Koka- garaje itxia. 658-75 92 64. Bilbo. Negozio txiki eta ertai-kaldea (eskegitokia), balkoia,pen ona. 330.000 euro. Tel.: Durango. Andre euskaldunanetarako kontrol-paneladunDurango. Aseguru saltzailea.655-70 26 47 (20:00-22:00haurrak zaindu eta etxeko lanak Iurreta. 51 urteko emakume web atari profesionalak. 5 urte-Ezinbestekoa: esperientzia. La- Aisia/kirolagarajea eta trastelekua. Nego-Elorrio. Garaje itxia salgai er-ziagarria. Tel.: 615-00 72 16 bitartean). Hormigoizko es- dialdean. Tel.: 660-45 87 56.egiteko prest. 659-08 81 85 euskalduna lan bila, batez ere,ko esperientziadun programa-naldia: osoa zein erdia. Hileko KIROLAKtruktura eta toki oso polita.arratsaldez. Ume zaintzan es-tzaile/diseinatzaile gaztea eta soldata: 500 euro (lanaldi oso- perientzia. Tel.: 663-32 84 25 euskalduna. Online dendak,arengaitik) + komisioak. Sartu. SALDUAtxondo. 75 m2. 3 logela, su- Otxandio. Garaje itxia salgai. Durango. Andre euskaldunaOtxandio. Apartamentu jan- pertsona nagusiak, gaixoak,blogak, foroak, katalogoak, di- Erref.: 9032. 94-620 04 49 Bizikletarako umeen aulkiakaldea, egongela, komuna, Tel.: 675-71 72 83seinu anitzak, nahi duzuna,balkoia. Oso eguzkitsua. Kan- tzia. Garaje eta trastelekua.ezinduak... zaintzeko prest.IRAKASKUNTZAsalgai. Ume txikia atzean era-Igogailua. Tel.: 675-71 72 83Urte askoko esperientzia.nahi duzula! 662 143 692Durango. Azokak eta ospaki-mateko erosoa. Oso gutxi era-pora. Kalefazioa. Berriztatuta Durangaldea. Psikologo eus-eta altzairuz hornitua.ERRENTAN EMAN Tel.: 699-74 57 23 (ines)zunak antolatzeko teknikaria.bilia. Merkea. 648-63 58 06 kalduna ikasketarako arazoe- Durango. Altzarien muntaian,Ezinbestekoa: goi mailako ikas-180.000 euro. 655-73 74 47. Zaldibar. 300 m2-ko baserriaDurango. Zabalik dagoen ga-tan laguntzeko prest. Ikasketaberriztuta. 24.000 m2-ko lur-Durango. Neska euskaldunaigeltserotzan zein elektrizitateketak izatea, EGA, esperientzia,GAINERAKOAKrajea alokatzen da muruetato-teknikak era eskaintzen dira.lanetan jarduteko prest. Espe-gida baimena eta autoa, ofima-Atxondo. 82 m2. 3 logela, su- saila. Oso eguzkitsua. Negozia- rren. Ona eta merkea. Tel.:umeak zaintzeko, etxea garbi- Tel.: 679-38 23 69garria. Tel.: 625-70 59 97.tzeko zein pertsona nagusiak rientzia. Tel.: 620-02 97 00tika, jarrera konprometitua, Biodantza ikastaroa. Elorriokokaldea, egongela ederra, komu-660-38 59 95 / 660-38 60 43 izaera planifikatua eta dinami- zaintzeko prest. Kotxearekin. lourdesko ama ikastetxean. Or-na. 2 balkoi. Ganbara eta igo- Durango. Ingeniaritzako ikas-koa, harremanetarako gaitasu-dutegia: 19:00-21:00.gailua. Oso eguzkitsua. Kanpo- Tel.: 664-14 69 04.Durango. Neska gazte euskal- EROSIDurango. Garaje itxia alokagai lea lh, dbh eta batxilergoko duna etxeko lanak egin, haurrak na. Lanaldi erdia. Sartu. Erref.:626-66 12 92. Mentxura. Berriztatuta eta altzairuzsan ignazio auzunean.ikasleei klase partikularrak 10347. Tel.: 94-620 04 49hornitua. Tel.: 628-78 78 35Durangaldea. Baserria erosikoDurango. Emakume ardura- zaindu, klase-partikularrakTel.: 94-681 25 10.emoteko prest. 666-20 78 45eman, tabernari lanak eginnuke, lursail apur batekin. Ez dutsuak bere burua eskaintzen du ANIMALIAKinporta zer egoera. Prezioa: orduka eta externa bezala lanedota garbitzaile lanak egiteko Eibar. Merkataritzako agentea.Berriz. 3 logela, 2 komun, su-Durango. Montebideon 26 prest. Tel.: 615-71 62 32.Ezinbestekoa: esperientzia, SALDU250.000 euro. 618-936 214. egiteko: umeak zein pertsonaDurango. Atzerriko hizkuntzakalde berriztua, 2 balkoi, egon-m2-ko garaje itxia errentanikasten ari den neska, ingelese- DBH. Lanaldia: osoa zatituta.gela handia, ganbara eta garajenagusiak zaintzeko, etxeak, ta- Asto bat saldu ta beste batematen da. 656-76 76 06. bernak garbitzeko eta antzeko-ko edo beste ikasgaietako klaseDurango. Neska euskalduna,Sartu. Erref.: 9037. oparitu. Batak urte bi ditu bes-itxia. Oso eguzkitsua. EgoeraERRENTAN EMAN partikularrak emateko prest. Tel.: 94-620 04 49ezin hobean. Tel: 647-77 73 92.etarako. 670 67 46 41 (Juana). ega eta first certificated in en-teak bi. Landak garbi edukitze-Elorrio. Egoera onean. Logela,Durango. Antso estegiz kaleanEsperientzia adin desberdineko glish tituluak dauzkat, eta far- ko egokiak. 616-58 57 88.komuna eta sukalde/egongela.garajea alokagai. 690-18 91 68 umeekin. Klaseak banaka edomazia ikasten ari naiz. Taberna-Elorrio. 1. Mailako ofiziala denBerriz. 80 m2. Oso kokapen Durango. Neska gaztea, etxeko taldeka. Etxeko lanak ere egite-Garajea plaza irekia udal kirol- lanak egiteko, umeak zein per- ren batean lan egiteko, umeak ileapaintzailea behar da. Ezin-Astoa salgai. Urte biko astoona. Guztiz jantzita. Sukaldea, degian. Tel. 687-74 04 49ko prest. Tel.: 660252793zaintzeko edo klase partikula-bestekoa durangaldekoa iza-egongela, komun handia, 2 lo- Durango. Garaje partzela alo-tsona nagusiak zaintzeko prest. arra, etxean jaio eta hazitakoa.kagai alluitzen. 669-63 03 12Venezuelako neska bat naiz rrak emateko prest , arratsal-tea. Tel.: 675-71 76 70Txipa jarrita. Tel.: 650-17 22 85gela (bat zurezko ganbaratxoa- Durango. Neska gazte euskal- dez. Tel.: 638-85 78 60.gaz, balkoiagaz, despentsa txi- Elorrio. Tel.: 695-78 27 86. baina euskal herrian guztiz in- tegratua. Esperientzia handia duna klase partikularrak ema-Lemoa. Elektromekanikoa. Astoak salgai. Asto emeakiagaz). Zoru erradiantea. Oso AUDIOA/ARGAZKIA teko prest. Magisteritzan di-eguzkitsua da. 607-52 24 26. dut umeekin eta pertsona na-LAN ESKAINTZAK Ezinbestekoa: %33ko minus- umedun eta astokumeak sal- ERRENTAN HARTU SALDUgusiekin. Tel.: 667-07 45 34. plomatua eta lanean esperien-balia , heziketa eta esperientzia, OSTALARITZA gai. Telefonoa. 699891096.Durangaldea. Pisu bila nabil tzia duena. Interesaturikgidabaimena, txandaka lan egi-Durango. Murueta-torren. 90 Autorako MP3 irratia salgai. bazaude deitu ondorengo tele-teko malgutasuna. Soldata:durango, iurreta edo elorrion.Pioneer deh4700mpb irratia Durango. Emakume ardura- Elorrio. Sukaldaria behar da ja-m2. Sukaldea (eskegitokia),fonora: 678-86 89 42 (amaia) tetxe baten. 695-70 05 99.18.000 euro urtero. Sartu. Ehizako txakurkumeak sal-egongela, balkoia, 3 logela, 2Tel.: 603-07 16 26salgai. Erabili gabea. tsua pertsona nagusien edogai. Spaniel breton-ak eta se- umeen zaintzarako eta garbike- Erref.: 10816. 94-620 04 49komun. Guztiz berriztua (ateak, Deitu: 636-27 15 08. tterrak. 150 euro. 69571 0068.Durangaldea. Bikote ardura-tarako lan bila. Esperientziare-Durango. Informatika goi mai- ETXEKO LANAKleihoak, horma-armairuak...) lako zikloko irakaslea, informa-eta jantzia, eguzkitsua, bistatsua alokairuko pisu baten bilakin. Tel.: 697-12 64 38Zornotza. Erizaina. Ezinbeste- EROSI tikako oinarrizko ezagutzak, Durango. 40-55 urte ingurukokoa: diplomatua, esperientzia. Oilasko lumagorriak salgai.eta kokapen ederra. Ganbara durango edo inguruetan.Tel.: 94-681 90 85 (20:00eta-Tel.: 617-86 00 55 ofimatika, argazki programak,emakume euskaldun bat nahiUrteko soldata gordina:eta garajea. 686-13 89 09.Cannon 1000d kameraren Durango. Umeen edo pertsona blogak nola sortu eta abar ira- tik 21:00etara)kargadorea erosi. Baten bateknagusien zainketarako zein dugu, umea eskolara eraman22.000 euro. Sartu. Erref.: kasteko eskola partikularrak eta astean pare bat aldiz etxeko7503. Tel.: 94-620 04 49Durango. 98 m2-ko etxebizi- Zornotza. Etxea errentan hartusaltzeko badauka, bidali email garbiketa lanetarako lan bila.emateko prest. Presentzialabat [email protected] -era. Jardunaldi osoan, erdian edo lanak egiteko. 650-664 151 HARTUtza oso eguzkitsua; 3 logela, nahi nuke zornotzan, larrabe-edo online. Dbh 4. mailara arte-sukaldea-jangela, bainugela tzun edo bestela durangaldean. orduka. Esperientzia eta errefe-ko ikasleei edozein materiatanNEGOZIOAK Asto bat hartzeko prest nago.eta komun leihodunak, 2 terra-Deitu: 665-75 69 38rentziak. Tel.: 638-43 79 01errefortzu eskolak emateko Iurreta. Andre euskaldun batenSALDUGAINERAKOAK bila gabiltza, umeak eskolaraArra edo emea. Oso ondo zain-za partikular (12 m2 eta 8 m2-Bidali zure ordenagailua boli- prest. Kontakturako: infordu- dua egongo da, zelaian.koak). Altzariz betea, berogai-Durango. Emakume [email protected] (edurne) eraman eta asten pare bat bider Maaria. Estanko lizentzia sal- PISUA KONPARTITU viara. Hondatuta, zaharra edo etxeko lanak [email protected] -era.luaren galdara jarri berria, hor-tsua, esperientzia eta errefe- gai. Tel.: 94-681 69 49PISU BILA zaborretara bota behar baduzu,Tel.: 677-98 43 06.mako lau armairu, aluminiozko jaso, konpondu eta kainabera-rentzia onekin pertsona nagu- Durango. Iurretako, durangokoleihoak, ateak eta zorua aldatu- siak eta umeak zaintzeko eta GAINERAKOAKDurango. Gela baten bila. Ale-ren bitartez bialduko dugu 2.zein matienako haurrei/gazteeiERRENTAN EMANta. Garaje eta igerilekuarekin. maniako neska, 25 urtekoa, etamailako eskoletara.garbiketa lanetarako prest. In- zuzenduta daude klase partiku- PERTSONAK ZAINDU Txakur pasiatzailea. 25 urtekoTel.: 655-70 46 84. azarotik durangon lan egingoTel.: 655-71 76 66.terna edo externa modura. Or-Abadio. Ileapaindegia aloka-mutil a eta zure txakurra pasia- larrak. Neska gazte euskaldu-Durango-Amorebieta. Ema-gai. Tel.: 94-681 78 80.dut. Durangon edo inguruan . duka, jardunaldi erdi edo osoan,na. Esperientzia umeak zain-tzeko prest. 0rdu erdia, 4 euro; asteburuetan edo gauez. Pape-kume edo neska euskaldunaDurango. 94 m2 Herriko gu-Prezioa 300 euro arte (gastuak tzen eta baita entrenatzaile be- behar da andra nagusi bat zain-ordu bete 7. 647-05 02 69.darien plazan. 3 logela, 2 ko-barne). [email protected] Lana/negozioakrekin. Tel.: 628-00 22 17 zala jardunez gazteekin. LANEKO MATERIALAdu eta bere eginbeharretan la-mun, sukaldea (eskegitokia), LAN ESKARIAKEuskaraz zein gazteleraz. Ba-guntzeko. Kotxeduna badaDurango. Bulegoko altzariak MUSIKAegongela ederra, ganbara eta Durango. Pertsona nagusiaknaka, binaka zein hirunaka.hobe. Tel.:696257348salgai: mahaiak, aulkiak, batzargarajea. Kokapen ona, eguzki-PISUKIDE BILA OSTALARITZA zaintzeko lan bila, astelehene-SALDU Tel.: 627-210 570. gela.... Egoera oso onean. Deitutsua eta bista ederra. 330.000Durangaldea. Pisua konparti-Durango. 25 urteko neska zer-tik ostiralera, 13:00etatik656-73 77 79 telefonora. Baxua salgai. Ia berria, funda,euro. Tel.: 615-76 08 01. tzeko lagun bila (emakumea 20:00etara. ErreferentziaDurango. Pertsona euskaldu-bitzaria lan bila. Taberna zeinDurango. Enpresa ikasketeta- na behar da ume bi zaindu, kablea eta anplifikadoreanahiago). Tel.: 688-67 86 90jatetxean lan egiteko prest. La- onak. Tel.: 650-61 01 94ko ikaslea 1. eta 2. hezkuntzan (20watio). 200 euro.ikastolara eraman eta etxekoGAINERAKOAKDurango. Atiko zoragarria Aldenaldi osoan edo erdian. Kotxea.klase partikularrak ematekolanak egiteko. 651-70 96 [email protected] Erabat [email protected] Ezkontza, bataio,Berriz. Logela alokagai baserriDurango. Umeak zein nagu- prest. Tel.: 645 731 193.jaunartze, jairen bat baduzu,dago eta jantzita. Gas instala- batean. Estreinatzeko eta leku siak zaintzeko eta garbiketara- Gitarra elektrikoa salgai.zioa. Oso argitsua. 659-42 58IRAKASKUNTZA www. dj-referee. com edo 699-paregabean. Nahiago emaku-Durango. Neska gazte euskal- ko lan bila. Esperientzia daukat. Durango. Goi mailako ikaske- 82 44 39. Poltsiko guztien bal-Epiphone sg special. Berria be-90. [email protected]: 619-66 58 57. dunak tabernari lanak egitekoOrduka, jardunaldi osoan edotak dituen neska euskalduna zala. Zorro, anplifikagailu etaDurangaldea . Batxilergokodintzetara egokituta. Argi etaprest, astean zehar goiz zeinerdian. Tel.: 616-30 04 15. klase partikularrak ematekosoinu ekipoak alokatzen ditugu.afinagailua. 110 euro. Oso poli-marrazketa teknikoko klaseakDurango. Atiko zoragarria AldeDurango. Logela bat alokatzen arratsalde, eta baita astebu-prest. Tel.: 645-72 03 91emateko pertsona bat behar ta (beltza). Tel.: 94-620 18 59zaharrean. Eguzkitsua eta bista da komun pribatuarekin ibaiza-ruetan . Esperientziaduna. In- Durango. Neska gazte euskal- da. Ingenieritzako edota arki-ederreko terraza handiarekin. bal auzunean. 652-86 57 80teresatuak deitu: 615-71 62 32.duna haurrak zaintzeko prest,tekturako ikaslea edo lizentzia- Denetarik Durango. Neska euskalduna Paiste alpha platerrak salgai.Kalefakzioa eta aire egokitua. goizez zein arratsaldez, haur-klase partikularrak ematekotua. Tel.: 655-71 75 27Nahiko berriak. Rock crash 16Igogailurik ez. Zaharberrituriko hezkuntzako ikasketak buru-SALDU/EROSIDurango. Pisukide bila nabil, Durangaldea. 20 urteko neska prest. Astean zehar eta baita2011ko renault clio bateneta 18, full ride 20, eta zildjianeraikina. Tel.: 665-94 46 74asteburuetan, edozein ordute-tua. Esperientziaduna. Intere-asteburuetan ere. Esperientziazht medium thin 16. Tel.: 607-Tel.: 605-77 03 57.satuak deitu: 615-71 62 32.Araba. Italierako irakaslea.errubera bi salgai. Llantak txa-gitan, lan egiteko prest.handikoa. Tel.:653-71 24 60Ezinbestekoa: bertakoa izatea,pazkoak eta estreinatu barik.43 84 03. Cuesta.Durango. Hiru urte ditu. Bi lo- Tel.: 646-82 26 28. gidabaimena, esperinetzia. Or-Neguko erruberentzakoapro-gela, bi bainugela, egongela, Durango. Pisua konpartitzeko Durango. Persona nagusien,lagun baten bila nabil. 2 ko-Durango. Fisika, matematika, dutegia goizez. Sartu. Erref.:posak. 90 euro. 667-93 93 70.EROSIsukaldea eta 90 m2-ko terraza ETXEKO LANAK umeen edo garbiketa lanen lan marrazketa teknikoa, kimika,...10696. Tel.: 94-620 04 49handia. 28 m2-ko garajea. Tel.: mun, 2 logela, 2 egongela etabila. Interna, externa edo ordu-sukaldea konpartitzeko.Fisikan lizentziatua naiz etaPiano elektrikoa salgai. Ya- Cd erreproduktore eta anplifi-637-41 64 38Durangaldea . Ordu batzuetan ka. Pertsona arduratsua, espe-klase partikularrak ematen es-kadore bila. 2. eskuko cd erre-Tel.: 650-73 87 24 rientzia eta erreferentziekin. Durango. Marrazketa