A poboación mundial - ahistoriasomosnos.files.wordpress.com · Cifras e distribución 2. Movemento...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A poboación mundial - ahistoriasomosnos.files.wordpress.com · Cifras e distribución 2. Movemento...

A poboacin mundial1. Cifras e distribucin2. Movemento naturaL3. Contrastes demogrficos4. As migracins

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

1. Cifras e distribucin da poboacin Somos 7.000 millns de persoas A distribucin da poboacin

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

7.000 millns Desde a Prehistoria, a poboacin

humana aumenta arreo, anda que o ritmo non foi sempre o mesmo.

At o sc. XVIII, o crecemento foi moi lento, porque nacan moitas persoas, mais tamn morran moitsimas.

Desde comezos do sc. XIX, acrelerouse o crecemento nos pases industrializados, que producen mis e mellores alimentos, hai mis hixiene e vacinas.

No sculo XIX hai unha explosin demogrfca, cuadriplicndose a poboacin.

Se se mantn este nivel, no 2050 teremos 9.300 millns de persoas no mundo.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

A distribucin da poboacin A poboacin mundial non se reparte de xeito homoxneo.

A poboacin concntrase en zonas con hbitats favorbeis porque al:

Abunda a auga, necesaria para a vida e para as actividades econmicas.

Hai climas temperados, con temperaturas moderadas e precipitacins abundantes, mais non excesivas.

Hai vales e chairas, mis frtiles e onde as comunicacin son doadas.

Hai reas con recursos enerxticos, como petrleo ou minerais.

Os baleiros demogrficos coinciden con zonas climticas extremas.

As zonas mis densamente poboadas tamn poder ser aquelas onde:

Houbo cidades desde hai moitos sculos. Se concentran as industrias.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Baleiros e formigueiros demogrficos

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Factores fsicos que explican a distribucin da poboacin

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

A densidade de poboacin Un territorio pode ter moi

poboado, mais o importante saber a extensin do territorio que ocupan.

a diferenza entre poboacion absoluta e densidade de poboacin.

Para calcular a densidade, dividimos o nmero de habitantes entre a superficie de territorio.

As maiores densidades estn no Hemisferio Norte, na zona climtica temperada, e sobre todo nas reas urbanas de Asia oriental e meridional.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

2. Movemento natural Natalidade e fecundidade Mortalidade e esperanza de vida Crecemento natural Fontes demogrficas

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

A natalidade e a fecundidade

Natalidade: nacementos nun perodo determinado (un ano). Calculamos a TBN dividindo os nacementos anuais entre a

poboacin absoluta e multiplicando po mil.

Fecundidade: media de fillos por muller nun ano. Calculamos a TFX dividindo os nacementos anuais entre as mulleres

(aquelas entre 15 a 49 anos) e multiplicamos por mil. O ndice sinttico de fecundidade o nmero de fillos por muller

ao longo da sa vida.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Evolucin da natalidade e a fecundidade

At o sculo XIX a natalidade era moi elevada en todo o mundo.

Nos pases desenvolvidos comezou a diminur a finais do s. XIX.

Nos ltimos anos, comeza a diminuir tamn nos pobres, se ben continan a ser moi superiores aos pases ricos.

A taxa de natalidade est nunha media do 20 por mil.

Mentres Europa esta no 11 por mil, en Africa est no 37 por mil.

A taxa de fecundidade est nunha media de 2,5 fillos por muller.

En Europa supera por pouco 1 por muller, en Nxer mis de 7.

Por debaixo dos 2,15 non se garante o relevo xeracional.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Factores que inflen na natalidadeF. Socioeconmicos Nos pases pobres, as familias estn interesadas en ter moitos fillos/as,

porque axudan ao sustento e cuidan e manteen as persoas que non poden traballar.

Nos pases ricos, os/as fillas son vistas como unha carga, porque a crianza moi custosa. A incorporacin da muller ao traballo remunerado fra de casa contribe ao descenso da natalidade.

F. Culturais A maior nivel cultural das nais, menor o nmero de fillos/as. Alfabetizacin

implica acceso a mtodos anticonceptivos. A relixin en xeral son pronatalistas. Al onde a relixin influnte, as familias

teen moitos fillos.

F. Demogrficos As polticas demogrficas poden incentivar ou limitar a natalidade, en funcin

dos recursos disponbeis do pas.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Mortalidade Son as defuncins rexistradas nun lugar ao longo dun ano.

A taxa bruta de mortalidade (TBM) divide as persoas falecidas entre poboacin total, multiplicada por mil.

Como veremos nos reximes demogrficos, a mortalidade foi diminuindo desde o sculo XIX, tamn a infantil (mortes antes do primeiro ano).

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Crecemento natural ou vexetativo

A diferenza entre os nacementos e as defuncins. Restamos, por tanto, a taxa de mortalidade taxa de natalidade.

Este ndice exprsase en porcentaxe (%).

Se nacen mis persoas que as morren, o crecemento positivo. A situacin contraria, sera crecemento negativo.

Nos pases pouco desenvolvidos as taxas de crecemento son altas, mis do 3 por cen.

Nos pases ricos, as taxas son inferiores a 1 por cen, ou mesmo negativas.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Esperanza de vida

Cae a mortalidade, aumenta o nmero de anos que un espera vivir.

A "esperanza de vida" a media de anos que un neno , unha nena aspira a vivir.

En 1950, a media estaba en 46 anos. Hoxe, en 69 anos.

As mulleres sempre teen maior esperanza de vida e en xeral, a esperanza de vida maior nos pases desenvolvidos.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Fontes demogrficas

CensoEnquisa realizada a toda a poboacin nun momento concreto.

Busca reunir datos demogrficos econmicos, sociais, etc., para realizar un retrato da sociedade.

Elaborado en Espaa polo INE nos anos terminados en 1, cada dez anos.

Padrn municipalRexistra os datos da poboacin dun municipio.

Todas as persoas que viven nun Concello deben rexistrarse no padrn.

Ao contrario que o censo, un documento pblico.

Sirve para fixar a poboacin espaola a 1 de xaneiro.

Rexistro civilRexistro dos nacementos, defuncins e cambios no estado civil (vodas, divorcios...) que realiza o Ministerio de Xustiza.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

3. Contrastes demogrficos Rximes demogrficos Polticas demogrficas

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Rximes demogrficos(ollo! Non ven no voso libro)

Un rxime demogrfico o comportamento dunha poboacin respecto natalidade, mortalidade e ao crecemento natural.

O desenvolvemento econmico e social determina a existencia de 3 rximes demogrficos:

"Tradicional", "de transicin" e "moderno".

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Rxime demogrfico tradicional

Foi o caracterstico de todas as sociedades at o sculo XIX. Hoxe propio de pases desenvolvidos. Principais caractersticas:

Altas taxas de natalidade, mis de 30 por mil Altas taxas de mortalidade, superiores a 25 por mil e no caso

da infantil, mesmo do 100 por mil. Crecemento natural entre 2 e 3 po rmil. Baixa esperanza de vida Alta proporcin de poboacin infantil.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Rxime demogrfico de transicin Caracterizou aos pases mis desenvolvidos no sc. XIX e na primeira

metade do sculo XX. Hoxe propio dos pases en vas de desenvolvemento. Principais caractersticas:

Altas taxas de natalidade (tendencia ao descenso), entre 20 e 30 por mil.

Descenso considerbel das taxas de mortalidade, que igualan as dos pases ricos.

As causas das mortes son diferentes. A mortalidade infantil, entre 50 e 100 por mil.

Elevadas taxas de crecemento natural, superiores ao 3%. Mellora na esperanza de vida, entre 60 e 70 anos. Predominio da poboacin adulta. Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Rxime demogrfico moderno

Caracteriza os pases ricos ou desenvolvidos. Nalgns pases inicia a partir de 1950, en Espaa a partir de 1980. Principais caractersticas:

Baixas taxas de natalidade, inferiores a 15, e incluso a 9 por mil. Baixas taxas de mortalidade xeral, e sobre todo infantil. En Espaa,

menor do 9 por mil Moi baixo crecemento natural e mesmo negativo. Alta esperanza de vida, que pode superar os 80 anos. Poboacin avellentada.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

As pirmides de poboacin

Son grficos de barra que representan a estrutura da poboacin, por idades e sexos nun momento determinado.

Existe tres tipos bsicos [ver ilustracins pxinas finais do tema]: Pirmide progresiva, con forma de pagode, amosa unha

alta natalidade e unha alta mortalidade (forte crecemento natural). Propia dos pases pobres.

Pirmide estancada, onde os tramos da infancia e a idade adulta teen case a mesma largura. Hai un claro descenso da natalidade. Crecemento natural baixo no futuro. propia de pases en vas de desenvolvemento.

Pirmide regresiva, con forma de bulbo, con escasa natalidade, crecemento natural dbil e alta esperanza de vida. Propia de pases ricos.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Polticas demogrficas

Pronatalistas Tentan favorecer a natalidade. Para iso, os gobernos conceden:

Prestacins econmicas por parto.

Permisos maternidade/paternidade.

Axudas s familias numerosas. Reducin xornada laboral...

Pretenden garantir o relevo xeracional e frear o envellecemento.

A realidade que a cultura e a conoma son o principal obstculo para o seu xito.

Antinatalistas Tentan reducir a natalidade. Propias de pases pobres India,

China...), desde o inicio da explosin demogrfica.

Dado que crecemento era apenas o demogrfico.

O concepto clave "planificacin familiar":

Difusin de anticonceptivos.

Penalizacins familias numerosas.

Legalizacin do aborto...

A poltica do "fillo nico" de China, recentemente suavizada, ten provocado desequilibrio de gnero.

As e todo, moitos pases teen medias de natalidade de 35-40 por mil, cando a media mundial 20 por mil.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

4. As migracins Conceptos CAUSAS TIPOS CONsecuencias

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

As migracins

As migracins acompaaron sempre ao ser humano. A mellora dos transportes favorece que se xeneralice a

experiencia. importante coecer cantas persoas marchan e chegan a un

lugar, porque as completamos o retrato da poboacin dese lugar.

Daquela, para coecer a poboacin real dun lugar, saber se ela aumenta ou non, precisamos calcular o saldo migratorio: emigracins - inmigracins.

O crecemento real calclase restando o saldo migratorio ao crecemento vexetativo.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Causas das migracins

Econmicas As migracins buscan mellorar a situacin econmica un (mellor)

traballo.

Polticas Exilios forzosos, propios de ditaduras. Desprazamentos causados pola gueurra.

Outras Catstrofes naturais, procura de mellores condicins ambientais,

ou afn de superacin, maior desenvolvemento persoal.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Tipos das migracins

Migracins interiores (nacionais) Dentro do territorio do Estado. As mis frecuentes son as producidas do campo cidade (xodo

rural).

e exteriores, ou internacionais Fra das fronteiras dun estado. As mis habituais, entre pases prximos, con culturas semellantes. A pesar do que parece, as mis habituais son entre pases pouco

desenvolvidos, e en menor medida, dos pases pobres para os ricos.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Consecuencias das migracins

Para os pases emisores xodo rural, despoboamento do

campo. Reducen o desemprego. Dimine a poboacin en idade

de traballar, avellentamento. Posbel desequilibrio de sexos. Perda de persoal cualificado.

Para os pases emisores Rexuvecemento da poboacin,

que teen mis fillos/as. Incremento da poboacin

traballadora, que pagan impostos.

Riqueza cultural. Necesidade de construr novas

infraestruturas de servizos. Aumento do gasto social. Posbeis conflitos por xenofobia ou

falta de integracin.

Carlos Daz Diguez - IES As Marias

Slide1Slide2Slide3Slide4Slide7Slide8Slide5Slide22Slide9Slide10Slide11Slide12Slide24Slide13Slide14Slide23Slide25Slide27Slide29Slide30Slide28Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21