5. LEHENTASUNA PRIORIDAD 5 - Osakidetza · PDF file 5. LEHENTASUNA PRIORIDAD 5 2011ko ALDI...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 5. LEHENTASUNA PRIORIDAD 5 - Osakidetza · PDF file 5. LEHENTASUNA PRIORIDAD 5 2011ko ALDI...

 • 5. LEHENTASUNA PRIORIDAD 5

  2011ko ALDI BATERAKO

  KONTRATAZIOKO ZERRENDAK

  LISTAS DE CONTRATACIÓN

  TEMPORAL 2011

  5. LEHENTASUNA: 2014ko urtarrilaren 01etik-abenduaren 31rarte izena emandakoak

  PRIORIDAD 5: Inscritos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014

  IZEN-ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS: NAN / D.N.I.: .

  HELBIDEA / DOMICILIO:

  TELEFONOA / TELÉFONO:

  KATEGORIA / CATEGORIA:

  A D I E R A Z T E N D U E X P O N E Q U E:

  Behin-behineko zerrendan horrela agertzen da: En la relación provisional aparece como:

  (Gurutze batekin adierazi) (Señalar con una cruz)

  Onartua Admitido/a

  Ez onartua Excluido/a

  Ez da agertzen zerrendan No figura en la lista

  Erreklamazio arazoak: Motivos de la reclamación:

  EPE puntuazioa Ez du egiaztatzen IT txartelarik Puntuación OPE No acredita IT txartelas

  Lan esperientzia Jabetzako plaza Puntuación experiencia Plaza en propiedad

  Hizkuntza eskakizuna Lehentasun eta kategoria honetan inskripzioa egiteko ez duzu eskubiderik

  Perfil euskera No tiene derecho a inscripción

  en esta categoría/prioridad

  Aukeratutako barrutiak (interinitateak)

  Ez du naziotasuna betetzen Áreas elegidas (interinidades) No cumple nacionalidad

  exigida

  Aukeratutako zentroak (ordezkapenak)

  Ez du adinaren baldintza betetzen Centros elegidos (sustituciones) No cumple edad exigida

  Ez du egiaztatzen eskatutako titulazioa

  Ez du gida-baimenik egiaztatzen No acredita titulación exigida No acredita permiso de

  conducir

  Beste batzuk Otros

  Erreklamazioaren arrazoia laburbilduta adierazi eta beharrezko dokumentazioa erantsi:

  Describa sucintamente el motivo de la reclamación y adjunte la documentación necesaria:

  n 2015eko aren n En , a de de 2015

  Sinadura Erregistro Zigilua Sello de Registro Firma

  OSAKIDETZAKO GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIARI

  AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA/SVS

  Araba kalea 45, 01006 Gasteiz Calle Alava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz

  Behin-behineko zerrendaren aurkako

  ERREKLAMAZIOA RECLAMACIÓN Contra la relación provisional

  Res 104 2015 listados provisionales Prioridad 5 recla_bolsas_p5