Історія. Історичні науки....

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Історія. Історичні науки....

 • Історія. Історичні науки. Історіографія

  1. Алаев Л. Б. Востоковедам о востоковедении / Л. Б. Алаев // Восток. –

  2013. – № 6. – С. 162–174. – Рец. на кн.: Введение в востоковедение. Общий

  курс / отв. ред. Е. И. Зеленев, В. Б. Касевич. – СПб. : КАРО, 2011 ;

  Концепции современного востоковедения / отв. ред. Е. И. Зеленев,

  В. Б. Касевич. – СПб. : КАРО, 2013.

  2. 63 Борчук С. Друга спроба підготовки "Української Радянської

  В53 Енциклопедії" (1944–1947 рр.) / С. Борчук // Вісник Прикарпатського

  університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 23–24 : До

  20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя проф.

  П. Федорчака. – С. 115–124.

  3. 63 Борчук С. Юліан Бачинський як основоположник української

  В53 енциклопедистики / С. Борчук // Вісник Прикарпатського

  університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 21. – С. 37–46.

  4. 63 Вичівський П. Погляди польських і російських істориків на проблему

  В53 відновлення державної незалежності України / П. Вичівський // Вісник

  Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2012. –

  Вип. 21. – С. 182–189.

  5. Віднянський С. В. Національні історії в метанаративі процесу

  ґлобалізації: з європейського досвіду : [теоретико-методологічні проблеми

  історієписання] / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Український

  історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 4–17.

  6. Востоковедение и африканистика в научной периодике за 2012 г. :

  [библиография] // Восток. – 2013. – № 6. – С. 186–198.

  7. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Історико-краєзнавчі дослідження Якова

  Г 12 Головацького / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в

  краєзнавчих дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. –

  Івано-Франківськ, 2013. – С. 341–347.

  8. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Польські дослідники історії Галичини ХІХ ст.

  Г 12 / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в краєзнавчих

  дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. – Івано-

  Франківськ, 2013. – С. 107–109.

  9. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих

  Г 12 дослідженнях Івана Вагилевича / Б. Гаврилів // Історія

  Прикарпаття в краєзнавчих дослідженнях : вибрані статті /

  Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 55–80.

  10. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих

  Г 12 дослідженнях І. Франка / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в

  краєзнавчих дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. –

  Івано-Франківськ, 2013. – С. 81–93.

 • 11. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Проблеми державотворення в Україні у наукових

  Г 12 дослідженнях істориків Прикарпатського університету імені

  Василя Стефаника / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в

  краєзнавчих дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. –

  Івано-Франківськ, 2013. – С. 109–114.

  12. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Розвиток історичного краєзнавства на

  Г 12 Прикарпатті / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в

  краєзнавчих дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. –

  Івано-Франківськ, 2013. – С. 324–333.

  13. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Розвиток краєзнавства на Прикарпатті

  Г 12 / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в краєзнавчих

  дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. – Івано-

  Франківськ, 2013. – С. 337–341.

  14. 63.3(4Укр3) Гаврилів Б. Українські дослідники історії стародавнього

  Г 12 Галича / Б. Гаврилів // Історія Прикарпаття в краєзнавчих

  дослідженнях : вибрані статті / Б. Гаврилів. – Івано-

  Франківськ, 2013. – С. 31–49.

  15. Гай-Нижник П. П. Започаткування та розвиток українознавчих

  досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст. / П. П. Гай-Нижник

  // Гілея. – 2013. – № 12. – С. 155–157.

  16. Гріза В. А. Історіографія 1950–1980-х рр. про національний фактор

  колонізаційних процесів в Південно-Східній Україні / В. А. Гріза // Гілея. –

  2013. – № 12. – С. 157–160.

  17. Гула Р. Дослідження історії нагородної системи України / Р. Гула // Вища

  школа. – 2013. – № 11. – С. 105–106. – Рец. на кн.: Воронін В. М. Люди,

  держава, нагороди... Нагородна система України ХХ–ХХІ століть /

  В. М. Воронін. – Харків : Фоліо, 2013. – 317 с.

  18. 63 Ґава П. Політичні процеси на Лемківщині міжвоєнного періоду в

  В53 сучасній польській історіографії / П. Ґава // Вісник Прикарпатського

  університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 23–24 : До

  20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя проф.

  П. Федорчака. – С. 465–470.

  19. 63.3(4Укр) Ґеник М. Історіографія польсько-українських відносин

  У 45 періоду незалежності / М. Ґеник // Українознавчі студії :

  науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при

  Прикарпатському національному університеті імені Василя

  Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С.

  171–183.

  20. 91.9:63.3(4Укр) Дослідники історії Південної України :

  Д 70 біобібліографічний довідник. Т. 1 / упор. І. Лиман. – К. :