Search results for Presentació prehistòria de_les_mates

Explore all categories to find your favorite topic

1. Coves prehistòriques de GAVÀ i FONT MAJOR 2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.  

LA PREHISTÃRIA LA PREHISTÃRIA Lâevolució humana La humanitat actual és el resultat dâun llarg procés dâevolució que rep el nom dâhominització. Aquest…

LA PREHISTÒRIA Etapes de la història Què és la Prehistòria ? És el primer gran període de la història de la humanitat i el més llarg. No en tenim cap document escrit,…

LA PREHISTÃRIA LA PREHISTÃRIA Des de lâorigen de lâhome fins a lâaparició de lâescriptura Etapes de la prehistòria Paleolític (2.300.000 a. C) Neolític…

9. LA PREHISTÃRIA PERÃODES 1. EL PALEOLÃTIC 2. EL NEOLÃTIC 3. EDAT DELS METALLS Escola Volcà Bisaroques 1r CS Mestra: Mercè Flores i Solé http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22983&p_ex=LA%20PREHIST%D2RIA&p_niv=2219&p_are=2254&p_num=3…

1. LA PREHISTÒRIA 2. AUSTRALOPITEC HOMO HABILIS HOMO ERECTUS 3. HOME DE NEANDERTHAL HOMO SAPIENS SAPIENS 4. El Paleolític 5. Recordeu de què vivien…

1. Escola Joan Sanpera i Torras 2. Cave Painting 3. Prehistoric Monuments 4. Prehistoric artefacts 5. Humanevolution 6. models 7. models

1. ETAPES DE LA PREHISTÒRIA 2. PALEOLÍTIC 3. BIFAÇ ARPÓ 4. ART RUPESTRE 5. ALTAMIRA 6. Bisó d’Altamira 7. LASCAUX 8. LASCAUX 9. VENUS PALEOLÍTIQUES 10. NEOLÍTIC…

MENORCA PREHISTÃRICA La prehistòria es divideix en vàries etapes o edats que reben el seu nom del material més utilitzat a cada una d'elles: edat de pedra…

PALEOLÍTIC QUÈ SIGNIFICA? NEOLÍTIC Neolític significa... EDAT DELS METALLS Paleolític significa... El Paleolític comença amb l’aparició de El Neolític va començar…

La classe de 2n A Pingins presenta...Un dia un prehistric i la seva dona van anar a caar i van matar un mamut.Vet aqu que en el temps de la prehistria, en un poblet que es…

TALLER 1X1 PREHISTÃRIA TALLER 1X1 PREHISTÃRIA TREBALLS FETS PER ALUMNES DE 5è DE PRIMÃRIA CURS 2010-2011 CÃMIC A CARTOLINA FET PER: XAVELI I ROXANA CÃMIC A CARTOLINA…

2. La Prehistòria El Paleolític Vivien en coves a prop d’algun riu. En un lloc on hi hagués animals per…

1. 7. LA PREHISTÒRIA PERÍODES 1.EL PALEOLÍTIC 2. EL NEOLÍTIC 3. EDAT DELS METALLS Escola Volcà Bisaroques 1r CS Mestra: Mercè Flores i Solé http ://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_…

LA PREHISTÒRIA PROJECTE DE TREBALL AMB TÈCNIQUES D’APRENENTATGE COOPERATIU ESCOLA AURIA PRIMER TRIMESTRE CURS 2011-2012 JUSTIFICACIÓ Aquest curs les aules de Grocs i…

1. LA PREHISTÒRIA I LA HISTÒRIA 2. PREHISTÒRIA 3. PREHISTÒRIA PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELSMETALLS Aparició de l’home Són nòmades Són recolectors i caçadors…

1. JOFRE FERRER BETRÁN 2.   3. Fa milers d’anys, entre els homes prehistòrics hi havia els de “Cromanyó”. És…

Diapositiva 1 QUà ÃS LA PREHISTÃRIA ? La prehistòria és el període més antic i el més llarg de la història de la humanitat. S'inicia amb l'aparició…

1. 9. LA PREHISTÒRIA1 2. La Prehistòria s’ inicia amb l’origen de l’espècie humana, fa més de dos milionsd’anys, i s’estén fins a l’aparició de l’escriptura…

1. L’ART A LA PREHISTÒRIA PINTURES RUPESTRES ESCULTURES PREHISTÒRIQUES ARQUITECTURA PREHISTÒRICA 2. PINTURES RUPESTRES TORNAR 3. Com pintaven? TORNAR Pintaven amb les…