Search results for EAEko Azterketa

Explore all categories to find your favorite topic

Elikadura- burujabetzarako politika publikoak. EAEko azterketa Emaús Gizarte Fundazioa Gurutzegi, 16 (Pol. Belartza) 20018 Donostia-San Sebastián Tel.: 943 36 75 34…

- DATU PERTSONALEN BABESA : FITXATEGIEN ARDURADUNEN IRITZI AZTERKETA EAEKO ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAN 2011KO OTSAILA Datu pertsonalen babesa: Fitxategien arduradunen…

- DATU PERTSONALEN BABESA: FITXATEGIEN ARDURADUNEN IRITZI AZTERKETA EAEKO ADMINISTRAZIO ETA ERAKUNDE PUBLIKOETAN 2011KO OTSAILA Datu pertsonalen babesa: Fitxategien arduradunen…

44 EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA INSTITUTO VASCO DE LA MUJER EMAKUNDE Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna Organismo Autónomo del Gobierno Vasco EMAKUMEEK EAEKO HEDABIDEETAN…

Vitoria-Gasteiz 2010 EAEKO GOI-MAILAKO EMAKUMEZKO KIROLARIENEAEKO GOI-MAILAKO EMAKUMEZKO KIROLARIEN EGOERAREN AZTERKETA GENERO IKUSPUNTUTIKEGOERAREN AZTERKETA GENERO IKUSPUNTUTIK…

EAEko HEOak- EEOOII CAPV EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA C1 MAILA 1 DOKUMENTUA: ATAZAK 1 GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:wwweuskadieusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

63 soziometroarekin lotutako azterketa kualitatiboa Emaitzen txostena 2017ko apirila 2 0 A u r k i b i d e a 1 Testuinguruan kokatzea 3 2-Herritarren jarrera Eusko Jaurlaritza…

2010ko iraila Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Bigarren Plan Orokorraren Berrikuspenaren Aurrerakina Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterketa EAE-KO BIGARREN…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

C o lecció n E stu d io s e In fo rm e s A zt e rl a n e ta t xo st e n e n B ild um a 7 El Desarrollo Sostenible Reto de las Políticas Públicas 7 Estudio Comparado para…

Eusko Jaurlaritzako Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del Gobierno Vasco EAEko erakundeen erantzuna emakumeen kontrako etxeko tratu txarren aurka Gizarte Zerbitzuen…

observatorio vasco de la vivienda- Informe sobre la vivienda vacía en la CAE 1 EAEko etxebizitza hutsei buruzko txostena eta udal-mailako mobilizazio-programen azterketa…

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GURASO BAKARREKO FAMILIENTZAKO UZTARTZE PROGRAMEN AZTERKETA 2010eko abendua EAEko guraso bakarreko familientzako uztartze-programen azterketa…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA B1 MAILA 1 DOKUMENTUA: ARIKETAK GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:wwweuskadieusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

PAROTIDITISA ZAINTZA EPIDEMIOLOGIKOAREN SARE NAZIONALEKO ZESN PROTOKOLOEN EGOKITZAPENA ZA IN TZ A E P ID EM IO LO G IK O K O P R O TO K O LO A K 2019ko urtarrilakk 10 Parotiditisaren…

EUSKARA AZTERKETA EREDUA EAEko HEOak TARTEKO MAILA B1 1 DOKUMENTUA: ATAZAK 2 IRAKURRIAREN ULERMENA 20 puntu 1 ARIKETA 6 puntu JAVI VILCHES AGUR PRAKTIKANTEARI GALDERAK: A…

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ADIMEN-GAITASUN HANDIKO IKASLEEI HEZKUNTZA-ARRETA EMATEKO PLANA 2019-2022 Talde eragile bat aritu da Plan hau egiten eta talde…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA B2 MAILA 1. DOKUMENTUA: ATAZAK 1 GARRANTZITSUA: Informazio gehiago daukazu Proben deskribapenean https:www.euskadi.eusinformazioahizkuntza-eskola-ofizialakweb01-a3hheoieu…

EAEko HEOak EUSKARA AZTERKETA EREDUA MAILA AURRERATUA B2 1 DOKUMENTUA: ATAZAK IRAKURRIAREN ULERMENA 30 puntu gutxienez: 20 puntu 1 ARIKETA Irakurri hurrengo testua eta erabaki…