Report - Normas de Organización e · PDF file -Facer un seguimento das faltas de asistencia do alumnado da titoría, con periodicidade semanal no caso da ESO, e quincenal no do Bacharelato,

Please pass captcha verification before submit form