Report - ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE · PDF fileb) Así mesmo se aproba a recepción das obras de urbanización previstas no mencionado proxecto e garantidas mediante aval de conformidade

Please pass captcha verification before submit form