PROGRAMA ELECTORAL CIUTADANS ELECCIONS MUNICIPALS especialment dels perif£¨rics. 4. Implementar mesures
/ 10