Download - Xano Esport nº69 (val)

Transcript
Page 1: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm1

XanoEsport

BU

TLLETÍ

DEL S

ER

VEI

D’E

DU

CA

CIÓ

FÍS

ICA

I E

SPO

RTS

Any VII

69núm

2

3

4

5

6

7

8

ORGANIZAN:

COLABORAN

Precio: 60,50 Precio: 60,50 Precio: 60,50 €€€ Incluye:Incluye:Incluye: Material del cursoMaterial del cursoMaterial del curso Diploma acreditativo de asistenciaDiploma acreditativo de asistenciaDiploma acreditativo de asistencia Universitarios:Universitarios:Universitarios: Convalidación de Convalidación de Convalidación de Créditos de Libre ElecciónCréditos de Libre ElecciónCréditos de Libre Elección Entrenadores:Entrenadores:Entrenadores: Convalidación con horas deConvalidación con horas deConvalidación con horas de Formación Continua de Cursos de Formación Continua de Cursos de Formación Continua de Cursos de la FBCVla FBCVla FBCV

TASA DE INSCRIPCIÓN

MODO DE INSCRIPCIÓN

CLÍNIC

DE

BÀSQUET Web:Web:Web:

Www.uv.es/sefWww.uv.es/sefWww.uv.es/sef

Enlace:Enlace:Enlace: Pincha en el icono de Automatrícula Pincha en el icono de Automatrícula Pincha en el icono de Automatrícula ActividadesActividadesActividades———Cursos y podrás Cursos y podrás Cursos y podrás acceder al inicio de sesión acceder al inicio de sesión acceder al inicio de sesión introduciendo tu cuenta de correo y introduciendo tu cuenta de correo y introduciendo tu cuenta de correo y contraseña. En caso de no estar contraseña. En caso de no estar contraseña. En caso de no estar dado de alta podrás hacerlo en la dado de alta podrás hacerlo en la dado de alta podrás hacerlo en la sección de Registro de Nuevos Usuarios.sección de Registro de Nuevos Usuarios.sección de Registro de Nuevos Usuarios.

Accede a “Matricularse en otros cursos” haciendo Accede a “Matricularse en otros cursos” haciendo Accede a “Matricularse en otros cursos” haciendo click en el signo “+”, localizado en la parte superior click en el signo “+”, localizado en la parte superior click en el signo “+”, localizado en la parte superior derecha. Busca el Clínic en el Campus de Blasco derecha. Busca el Clínic en el Campus de Blasco derecha. Busca el Clínic en el Campus de Blasco Ibáñez y haz click en el botón de la izquierda del Ibáñez y haz click en el botón de la izquierda del Ibáñez y haz click en el botón de la izquierda del curso para seleccionarlo y en el signo de curso para seleccionarlo y en el signo de curso para seleccionarlo y en el signo de CHECKCHECKCHECK para validar la matrícula.para validar la matrícula.para validar la matrícula.

Más Más Más INFOINFOINFO en los teléfonos:en los teléfonos:en los teléfonos:

Universitat València: 963.983.233Universitat València: 963.983.233Universitat València: 963.983.233

Valencia Basket: 963.956.801Valencia Basket: 963.956.801Valencia Basket: 963.956.801

12, 13 y 14 de Mayo de 2011

Lugar Pabellón Universitario

CON LA PRESENCIA DE

SVETISLAV PESIC

Y SERGIO SCARIOLO

LA UNIVERSITAT I EL POWER ELECTRONICS ORGANITZEN LES NOVENES JORNADES PROFESSIONALS DE BÀSQUET DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La Universitat de València i el Va-lencia Basket Club organitzen les no-venes Jornades Professionals de Bàs-quet de la Comunitat Valenciana a les instal•lacions del Pavelló Universitari de la Universitat de València. Ambdues institucions estrenyen llaços fent un im-portant esforç per donar resposta a les inquietuds esportives dels entrenadors, als quals aporten les eines necessàries per al seu desenvolupament, millora

i evolució de la manera més integral possible. Els dies 12, 13 i 14 de maig, el Pavelló Universitari serà l’escenari d’aquestes jornades, que compten amb un cartell de ponents molt atractiu: Svetislav Pesic, entrenador del Power Electronics Valencia; Sergio Scariolo, se-leccionador espanyol absolut, i Chechu Mulero, Sito Alonso i Jaume Ponsarn-au, entrenadors de l’ACB, entre altres. Aquest cartell, sens dubte, no deixarà indiferent ningú.

El preu d’inscripció en les jorna-des és de 60,50€, que inclou tot el material del curs i el diploma acredi-tatiu d’assistència. Per al col•lectiu d’universitaris, l’assistència al curs es

pot convalidar amb tres crèdits de lliu-re elecció. A més, aquestes jornades compten com a sessions tècniques del pràcticum per a qui tinga aprovada la part teòrica dels cursos d’entrenadors de primer i segon nivell de bàsquet, d’acord amb la normativa de la Fede-

ració de Bàsquet de la Comunitat Va-lenciana (FBCV). La inscripció es pot fer en la pàgina web del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de Va-lència (www.uv.es/sef), en la secció de matrícula de cursos i activitats.

La Universitat de València organitza el I Campus del Ioga

Un grup de voluntaris col•laborarà amb la Global per segon any consecutiu

Segona marxa del grup de muntanya de la Universitat de València

Presentació de la final del Trofeu Universitat a Rectorat

La Universitat de València aconsegueix el bronze en el CEU de futbol femení

El Club Esportiu de la Universitat de València, el gran vencedor en els campionats autonòmics d’atletisme, escacs i taekwondo

Dues esportistes de la Universitat aconsegueixen medalla de bronze en el Campionat d’Espanya

Entrevista

Page 2: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm2

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ORGANITZA EL I CAMPUS DEL IOGAProfessorat universitari i formadors de ioga es reuneixen per a posar en comú els beneficis d’aquesta disciplina

Des de fa més de trenta anys s’imparteix ioga en la Universitat de Va-lència. Actualment, prop de 900 persones participen en les classes que s’ofereixen a les instal•lacions esportives dels tres cam-pus: Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot.

Formadors de professorat de ioga, professorat de la Universitat i ioguis re-coneguts es reuniran, entre el 14 i 15 de maig, al campus dels Tarongers de la Uni-versitat de València en el I Ioga Campus. L’objectiu: compartir anys d’experiència i abordar en aquestes jornades la pràctica d’aquesta disciplina mil•lenària mitjançant tallers i sessions diverses. Aquestes pri-meres jornades pretenen abordar el ioga amb rigor, de manera que a més de clas-ses sobre aquesta disciplina, s’hi tracten altres qüestions, com la relació entre el ioga i la meditació, la importància d’una alimentació saludable o com el ioga pot influir per a millorar determinades malal-ties. Les inscripcions ja han començat a través de la pàgina web:

http://iogauv.es.

En aquest programa participen prop de 20 professors i professores de disciplines diferents. Vicente Simón, catedràtic de Psicobiologia de la Universitat de València; Pepa Pérez Blasco, doctora en Psicologia de la Universitat de València, i Adelina Gamallo, doctora en fisiologia de la Uni-versitat Complutense de Madrid, oferiran una xerrada sobre com el ioga pot facilitar l’atenció plena (mindfulness) i la pràctica de la meditació en la vida.

D’altra banda, Mentalia Puerto, Gui-llermo Elvira i Margarita Caletrio contaran noves maneres de treballar amb persones amb malalties mentals greus a través del ioga.

Tots són partidaris d’aconseguir la in-corporació del ioga en centres de salut mental i de persones discapacitades per a millorar la seua salut.

També reconeguts formadors i profes-sors de ioga, com Hargobind Singh, An-tonio Tugores, Ara Vercher, Nadi Breick, Magda Chiralt o Natalia Jiménez parlaran de com el ioga contribueix a sentir-se bé per dins i per fora, a mantenir un cos sa i una ment efectiva.

El preparador físic, Luis Fuertes, trans-metrà la seua experiència sobre el ioga i l’esport. Jugador i entrenador de futbol, va començar a practicar ioga per una lesió i, a partir d’ací, va descobrir que el ioga pot servir com a eina en la prevenció de lesions, ràpida recuperació i focalitza-ció d’objectius. En aquestes jornades en què el ioga recorre de manera transver-

sal tot el programa, també serà present l’alimentació, en una sessió dirigida per Patricia Restrepo, directora de l’Institut Macrobiòtic d’Espanya, i la música, a cà-rrec de Kike Tarrasó i Lakhbir Singh, que utilitzaran els concerts tibetans i el ioga per veure com es pot incidir en els dife-rents estats d’ànim i en l’atenció.

Per a participar en les jornades no cal ser un practicant de ioga consumat ni un expert meditatiu. Les jornades estan orga-nitzes de manera que qualsevol persona que vulga, puga gaudir en un cap de se-tmana d’aquestes tècniques mil•lenàries adaptades als coneixements científics del nostre temps.

ÀREA DE FORMACIÓ

Page 3: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm3

ÀREA D’ACTIVITATS

UN GRUP DE VOLUNTARIS COL•LABORARÀ AMB LA GLOBAL PER SEGON ANY CONSECUTIU Un grup d’estudiants de la Universitat de València participaran com a voluntaris en el Gran Premi d’Espanya puntuable per a la Global Champions Tour, que tindrà lloc del 6 al 8 de maig a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Els estudiants de la Universitat de Va-lència s’involucren des de fa anys en els diversos esdeveniments esportius de la ciutat de València i també en les compe-ticions que organitza la Universitat.

Per segon any consecutiu, la Universi-tat i Oxer Sport, que és l’empresa orga-nitzadora de la Global Champions Tour, han arribat a un acord de col•laboració mitjançant el qual estudiants de la Uni-versitat hi participaran com a voluntaris.

Els estudiants universitaris partici-pants rebran primer un curs de forma-ció i, posteriorment, participaran en l’esdeveniment des de diferents llocs: oficina esportiva, oficina de premsa, punt d’informació, accessos, taqui-lles, encreuaments de cavalls, pista d’entrenament, pista de competició, zona de boxs, etc.

La formació del voluntariat va començar dilluns passat, 4 d’abril, a les instal•lacions de la Universitat i continuarà el pròxim dia 27 d’abril amb una nova jornada, de 19.00 a 21.00 hores, que tindrà lloc al Museu Príncep Felip. La formació és convalidable per tres crèdits de lliure elecció i els participants rebran un diploma.

SEGONA MARXA DEL GRUP DE MUNTANYA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

La secció de Muntanya i Escalada de la Universitat de València ha fet la seua se-gona marxa de senderisme amb l’objectiu d’arribar al cim del Penyagolosa, a 1.813 metres, un dels cims més representatius de la Comunitat Valenciana. En aquesta ocasió, el nivell del sender és mitjà, una mica exigent.

Vora 25 muntanyencs, repartits entre alumnes, professors i personal de la Uni-versitat de València, recorreran els aproxi-madament 15 quilòmetres entre els pai-satges més característics de la comarca de l’Alcalatén.

Page 4: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm4

ÀREA DE COMPETICIONSPRESENTACIÓ DE LA FINAL DEL TROFEU UNIVERSITAT A RECTORATEn la sisena edició, s’ha consolidat com un dels tornejos més prestigiosos de la pilota valenciana

L’edifici de Rectorat de la Univer-sitat de València va acollir la roda de premsa en què s’ha presentat el car-tell de la final del VI Trofeu Universitat de València. Antonio Ariño, vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de València; Joan Ol-tra, gerent de la Universitat de Valèn-cia; Antonio Iradi, director del Servei d’Educació Física i Esports de la Uni-versitat de València; Javier Nadal, ge-rent de Val Net i alguns dels jugadors finalistes presentaren aquest torneig considerat un dels més prestigiosos dels disputats sota un format reduït i que enguany celebra la sisena edició.

L’esperada final d’aquest torneig va

estar protagonitzada per Núñez, Na-cho i Solaz, que s’enfrontaren a Santi II, Félix i Héctor.

Aquests dos equips van estar els dos guanyadors d’una competició de sis partides disputades en trinquets de tota la Comunitat Valenciana: Bellre-guard, Vila-real, Pedreguer, Massama-grell, Guadassuar i Pelayo.

Durant la seua intervenció, Antonio Ariño, vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de Valèn-cia, ha subratllat que aquesta compe-

tició ha viscut un “procés de consolida-ció i expansió” perquè ja des de l’any passat ha incrementat el nombre de partides (de tres a sis), de trinquets (en les primeres edicions només es desen-volupava a Pelaio) i el sistema de com-petició.

“L’esport és un element clau de la formació dels universitaris i la Univer-sitat de València, sempre compromesa amb el patrimoni valencià, segons re-cullen els Estatuts, ha d’estar al costat de l’esport autòcton”, ha manifestat d’un esport “que podria acollir-se per la UNESCO com patrimoni intangible”.

A continuació, Javier Nadal, gerent de Val Net, ha explicat que per a la seua empresa “és un orgull que la Uni-versitat, la dipositària del saber, aculla i done suport a partides com aquesta, la de la Setmana de Benvinguda de la Universitat i que a més patrocine ofi-cialment la competició oficial”.

També ha destacat que al llarg de les edicions, ha incrementa el públic universitari que acudeix al trinquet i també els jugadors de pilota profes-sionals que s’han matriculat a les di-ferents universitat valencianes: “De dos o tres, als 16 actuals”, una fet molt important perquè, com ha recordat,

la vida de l’esportista professional és curta.

Per acabar, el gerent de la Univer-sitat de València, Joan Oltra, ha dit que “cada dia són més els jugadors de pilota valenciana que entrenen a les instal•lacions esportives de la Uni-versitat de València” i que “unir pilota valenciana i Universitat suposa unir

valors. L’esforç i la capacitat de sacri-fici que els jugadors coneixen bé son claus. I a més poden transmetre-ho a la joventut i a les escoles esportives”. També ha comentat que “li plena de satisfacció veure a la Universitat de València en els trinquets i les samarre-tes dels esportistes i que la voluntat de la Universitat no és d’exclusivitat” per això ha animat a altres universitats valencianes a donar suport a l’esport valencià per excel•lència.

Page 5: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm5

NÚÑEZ, NACHO I SOLAZ S’IMPOSEN EN LA GRAN FINAL EL TROFEU UNIVERSITAT DE VALÈNCIANúñez, Nacho i Solaz es varen imposar amb claredat (60-25) davant Santi II, Félix i Héctor en la final del VI Trofeu Universitat de València, disputada el passat 26 de març al trinquet Pelaio.

El trio guanyador va mantindre una gran regularitat al llarg de tota la par-tida, mentre que Santi II i Félix han combinat grans colps amb algunes errades no forçades que, sobretot, en la segona meitat de la partida, els van acabar enfonsant. El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació de

la Universitat de València, Antonio Ariño, va realitzar la ferida d’honor per començar la partida i va presidir una final des de la llotgeta de dalt junt amb Joan Oltra, gerent de la Uni-versitat de València; Antonio Iradi, director del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València, l’ex rector de la Universitat de Valèn-cia, Francisco Tomás i Alfredo Her-nando ‘Fredi’, de l’empresa Val Net.

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ACONSEGUEIX EL BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA UNIVERSITARI DE FUTBOL FEMENÍ

L’equip femení de futbol 7 de la Uni-versitat de València està acostumat a pujar al podi del Campionat d’Espanya Universitari. Enguany, al tercer lloc, reva-lidant així la marca del curs passat, quan també va aconseguir la medalla de bron-ze.

En els darrers quatre anys, l’equip fe-mení de la Universitat no han baixat del podi de la màxima competició nacional. En dues d’aquestes ocasions va acon-seguir l’or proclamant-se campiones d’Espanya universitàries.

El conjunt entrenat per Ángel García acaba d’aconseguir a Granada el tercer lloc d’Espanya d’entre tots els equips de les universitats espanyoles.

A la fase final del Campionat d’Espanya Universitari arriben els set millors equips, després de disputar diferents compe-ticions, més la selecció amfitriona, en aquest cas la Universitat de Granada. L’equip va vèncer 1-0 a la Universitat Po-litècnica de Madrid i va empatar davant de la Universitat de Castella-la Manxa, la qual cosa va assegurar el seu pas a semi-finals, però en aquesta fase es va enfron-tar a la universitat amfitriona, i tot i l’alt nivell de joc i empenta de l’equip de la Universitat, es va imposar la organitzado-ra, que jugava al seu camp.

Amb aquest resultat, l’equip de la Uni-versitat de València demostra un any més el seu potencial en un esport en el qual aconseguir medalla és ja un clàssic.

Page 6: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm6

EL CLUB ESPORTIU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, EL GRAN VENCEDOR EN ELS CAMPIONATS AUTONÒMICS D’ATLETISME, ESCACS I TAEKWONDOLa competició autonòmica culmina amb triplet per equips per a la Universitat

Els campionats autonòmics universitaris que van disputar les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana van acabar brillantment aquest cap de setmana per a la Universitat. Aquesta cita, que serveix per proclamar els campions autonòmics, a més de constituir una avantsala competiti-va per als esportistes de cara als campionats d’Espanya universitaris, no ha pogut acabar millor per a la Universitat, ja que en las tres últimes competicions, la d’escacs, atletisme i taekwondo, disputades aquest cap de set-mana a Castellón, la Universitat s’ha procla-mat campiona per equips en totes aquestes especialitats. Els atletes de la Universitat hi van aconseguir 32 medalles, cosa que va per-metre que els seus esportistes es coronaren campions autonòmics per equips, per davant de la Universitat Politècnica de Valencia, que va aconseguir la plata, i la Universitat Miguel Hernández, que es va fer amb el bronze per equips. En total, els esportistes de la Univer-sitat va poder penjar-se 14 medalles d’or: Iván Martínez (2) en 100 i 200 metres llisos; Borja Añó, en 400 metres tanques; Antonio Alvarado, en perxa; Javier Vidal, en martell; Jordi Felip, en pes; Maite Bernuz, en 100 metres llisos; Josefina Cañamares, en 1500 metres llisos; Lucía Mora, en 3000 metres obstacles; Begoña Navarro, en longitud; Ma-ría Sánchez, en perxa; Patricia Pérez Moneo, en javelina; Laia Bernuz, en martell; i l’equip

de relleus masculí de 4x400 m format per Troule, López Barceló, Castillo i Aguilar. Les sis medalles de plata, les van aconseguir: Iván Giner, en 100 metres llisos; Alberto Ló-pez Barceló, en 1500 metres llisos; Andrea Fox, en 400 metres llisos; Alba Miralles, en perxa; Cristina Ferrando, en triple; i l’equip de relleus de 4x100 m femení compost per Alabort, Ferrando, Navarro i Martín-Sacris-tán. Per fi, les 12 medalles de bronze les van conquistar: Carlos Martín-Sacristán (100 me-tres llisos), Kevin Troule (400 metres llisos), Carlos Blázquez (5.000 metres llisos), Da-

vid Molina (10.000 metres llisos), Daniel Hervás (altura), Pau Sisternas (martell), Venus Alabort (100 metres llisos), María Martín-Sacristán (200 metres llisos), Bea-triz Ferrando (longitud), Miriam Gregori (800 metres llisos) i Alba Miralles, que es va penjar dues medalles, en triple i en ja-velina. L’entrenador de l’equip de la Uni-versitat, Jesús Sanchis, està molt satisfet amb el resultat i il•lusionat amb els seus

Page 7: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm7

esportistes de cara al Campionat d’Espanya Universitari que es disputarà el 7 i 8 de maig a les mateixes pistes, ja que la competi-ció l’organitza la Universitat Jaume I de Castelló.

En el Campionat Autonòmic d’Escacs, la Universitat també es va proclamar campiona per equips i va aconseguir dues medalles. Or per a Manuel Carrasco i bronze per a Pablo Tierraseca. La cul-minació de la jornada, la va oferir el taekwondo. La Universitat va tornar a demostrar-hi la seua superioritat amb una pluja de medalles: un total de 26. Gairebé tots els esportistes va aconseguir metall en una jornada per al record.

L’equip, entrenat per Salvador Chang, amb l’assistència de Ka-rina Dos Santos, va demostrar el seu alt nivell en tots els pesos. La pròxima oportunitat per demostrar-ho, a Madrid, en el Cam-pionat d’Espanya Universitari, que es disputarà entre el 13 i el 15 de maig. En la cita castellonenca, hi van participar 86 esportistes universitaris.

DUES ESPORTISTES DE LA UNIVERSITAT ACONSEGUEIXEN MEDALLA DE BRONZE EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA Estela Benita i Laura Crespo pugen al podi en la competició absoluta

Les estudiantes de la Universitat de València, Estela Benita i Lau-ra Crespo, han obtingut dues medalles de bronze a Ciudad Real en el Campionat d’Espanya Sènior de Karate en les modalitats de kata (tècnica) i kumite (combat), que ha tingut lloc aquest cap de setmana. Un total de sis esportistes de la Universitat de València van ser seleccionats per la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana per participar en la màxima competició estatal. Els re-sultats obtinguts són força destacables, perquè s’han aconseguit en la competició més rellevant i perquè Espanya –per si mateixa− és una potència internacional en aquest esport, i obtenir medalles a escala nacional suposa competir contra alguns dels millors kara-tekes del món.

Estela Benita i Laura Crespo han obtingut medalles en la ca-tegoria de menys de 50 kg. És la segona vegada que aquestes dues esportistes de la Universitat de València comparteixen podi aquesta temporada, ja que al desembre de 2010, en el Campionat d’Espanya sub21 que es va fer a Santiago de Compostel•la, hi van obtenir sengles medalles de bronze en la mateixa modalitat. A més, Estela Benita és l’actual campiona d’Espanya universitària, títol que va assolir al maig de 2010 en el Campionat d’Espanya Universitari de Karate disputat a Almeria.

Christian Benita també va protagonitzar una actuació molt des-tacada en la modalitat de kumite masculí (-75 kg), i després de rea-litzar una espectacular repesca davant els seus rivals va ser apartat de la medalla de bronze en una controvertida actuació arbitral.

Carlos Pérez, Elisabeth Rodríguez i Teresa Ferrer completen el sextet d’esportistes de la Universitat de València que van participar en l’esmentat campionat. Al seu costat, sis esportistes completen l’equip universitari de karate: Carlos Rodríguez, Miquel Àngel Pans, Kevin Torres, José Luís Cerrillo, Eduard Romeu i Cristina García. Aquest equipo va obtenir un primer lloc en el medaller en el pas-sat Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de karate disputat a Sant Joan d’Alacant, en què van aconseguir quinze medalles: 6 ors, 6 plates i 3 bronzes.

Les expectatives de l’entrenador d’aquesta selecció universitària de karate, Arturo Olmedo, són bastant elevades de cara al Cam-pionat d’Espanya Universitari de karate que es disputarà a mitjan maig a Las Rozas (Madrid), on espera aconseguir medalles. També

espera que algun dels esportistes universitaris puga participar en el Campionat d’Europa Universitari de Karate que tindrà lloc a Sa-rajevo (Bòsnia i Hercegovina) el proper mes de juliol, en el qual es buscarà com a mínim revalidar la medalla de bronze obtinguda per Estela Benita en l’última edició d’aquest torneig celebrada a Còrdova al juliol de 2009.

Page 8: Xano Esport nº69 (val)

Xano Esport. Any VII 69 núm8

ENTREVISTAMATI MUÑOZ / TENNISTA, ESTUDIANT I NÚMERO 1 COM A ESPORTISTA D’ALT NIVELL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA «És molt positiu que la Universitat promoga un programa d’ajudes a esportistes d’alt nivell».

La tennista i estudianta de la Universitat de València, Mati Muñoz, és la número u del pro-grama d’esportistes d’alt nivell que promou la Universitat de València en col•laboració amb el Consell Superior d’Esports. Les dues meda-lles d’or que va aconseguir en el Campionat d’Espanya Universitari del curs passat, tant in-dividual com per equips, el bronze per equips en l’Europeu Universitari de 2010, la seua par-ticipació en l’última Universiada, a més del seu excel•lent expedient acadèmic, certifiquen aquest lloc. En aquesta entrevista, l’estudianta revela com compagina ambdues carreres i l’experiència esportiva i universitària.

Pregunta. Després de l’èxit de la temporada passada i l’anterior, què espereu d’aquesta?

Resposta. Espere poder fer-ho el millor pos-sible.

Pregunta. En el pròxim Campionat d’Espanya Universitari, quina és la universitat que més res-pecte us mereix?

Resposta. Crec que totes mereixen un res-pecte màxim i cada any hi ha més nivell. Està molt complicat.

Pregunta. Tenint en compte la vostra expe-riència professional, quin és el nivell del tennis universitari?

Resposta. Hi ha molt de nivell i cada vegada és més difícil poder fer un bon resultat. Els juga-

dors i les jugadores continuen compaginant els torneigs amb els estudis a un bon nivell.

Pregunta. Canvia molt l’ambient d’una com-petició professional i una universitària?

Resposta. Per descomptat, és totalment di-ferent. El tennis és un esport molt individual i en una competició universitària et sents part d’un equip.

Pregunta. I el nivell del joc?

Resposta. El nivell de joc sempre sol variar, ja que una vegada estàs estudiant, vulgues o no, el teu nivell serà menor a causa de les hores que dediques als estudis.

Pregunta. Són pocs els esportistes univer-sitaris que arriben a l’equivalent de les vostres olimpíades, que serien les Universiades. Podeu explicar-nos com funcionen i quin clima s’hi res-pira?

Resposta. La veritat és que és una experièn-cia única. Tens la satisfacció de poder competir per tu, per la teua universitat i pel teu país. Són com unes olimpíades quant a ambient, organit-zació, nivell (encara que a nivell universitari). És un clima de veritable esportivitat, competició i professionalitat. És inoblidable.

Pregunta. Hi ha diferències entre el Campio-nat Europeu Universitari i una Universiada?

Resposta. Són ambients molt semblants, en-cara que de les Universiades sí que se’n podria destacar la gran professionalitat, el nivell i la competició.

Pregunta. No heu suspès cap assignatura de la llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Comporta molts sacrificis compaginar ambdues carreres?

Resposta. Sí, cal dedicar moltes hores a la ca-rrera universitària i a l’esport. Cal tenir les coses molt clares i ser constant. Però també és cert que, a causa de la quantitat de pràctiques en la

carrera, cada vegada es fa més difícil poder con-tinuar fent les dues coses.

Pregunta. Com valoreu el fet que la Universi-tat promoga un programa d’ajuda als esportis-tes d’alt nivell?

Resposta. Per descomptat, molt positiva-ment. És una ajuda molt important per als es-portistes, ja que l’esport professional és molt costós.

Pregunta. Ens podeu contar alguna anècdota de les que heu viscut en alguna de les competi-cions universitàries que disputeu?

Resposta. Quan tornàvem d’un campionat europeu, vam perdre una connexió de vol i en anar al mostrador per canviar els bitllets per a l’endemà, estàvem a punt de demanar dues habitacions triples, però en vam adonar que la companyia ho havia fet volent i sense explica-cions i, doncs, vam demanar sis habitacions indi-viduals i la companyia no hi va posar problemes, i al final vam dormir genial després del disgust d’haver perdut un dia a l’aeroport. Però més en-llà d’aquesta anècdota, el millor són les amistats que t’emportes dels torneigs.

Pregunta. Que el tennis espanyol es trobe al cim del món, amb el referent de Rafa Nadal, crea afició i atrau persones a les pistes?

Resposta. Sí, s’està notant molt els èxits es-panyols tant d’esportistes masculins com feme-nins. Crec que la gent segueix prou el tennis i, so-bretot, el practica al nivell que siga. L’important és que s’ho passen bé i facen esport.

Pregunta. Quins són els vostres tennistes fa-vorits i per què?

Resposta. La veritat és que no tinc un refe-rent clar, perquè preferisc agafar detalls de tots i totes. Però en el tennis masculí, m’agrada David Ferrer pel seu sacrifici i valentia, i en el tennis femení, Anabel Medina i Kim Clijsters, pel seu talent i dedicació al tennis.