Download - pastoraltzalsd.files.wordpress.com€¦ · Web viewbere urtebetetze egunean. Lagun egiozu ona izaten, eta egun zoriontsua pasa dezala gaur etxekoekin eta adiskideekin. Jainko Aita,

Transcript

Gure

Jainko Aitak

maite gaitu

6 – 8 URTETAKO NESKA-MUTILENTZAT OTOIZBIDEA

LA SALLE

Bokazio, Pastoraltza eta Misiotarako Idazkaritza

Bilboko Sektorea

Donostia, 2013

Argitalpen Pribatua

“Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen:

Goresten zaitut, Aita, zeru-lurren Jauna, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako, eta jende xumeari agertu. Bai, Aita, goretsia zu, horixe izan baituzu gogoko” (Mt 11, 25-26)

Zuentzat, 6-8 urte dituzuen neska-mutilentzat prestatu dugu otoizbide hau. Handik eta hemendik hartu eta egokitutako edota asmatutako otoitzak dituzue.

Beraiekin otoitz egin dezazuen eta otoitzerako bide eta modu egokiak eta ugariak aurki ditzazuen. Bakarka nahiz taldeka erabiltzeko liburua duzue.

Baina, begira: zuen otoitza ez dadila idatzitakoan geldi. Zabaldu zuen barnea eta zuen izaera osoa sormenari eta gugan otoitz dagien Espiritu Santuari. Gorputza bera ere otoizbide izan dakizuela. Esandako honen oroigarri eta lagungarri txiki bezala, noizbehinka otoitzetan “… … … … “ jarri ditugu.zera adierazi nahi dute: une horretan bakoitzak adieraz dezakeela espontaneoki bere barnean sortzen dena.

Eta ekin otoitzari! Jauna zuekin duzue!

Aitaren, eta Semearen,

eta Espiritu Santuaren izenean. AMEN.

Jainko, Aita ona,

eskerrak ematen dizkizugu gaugatik

eta egunsentiko argi zoragarriagatik;

eskerrak, atsedena, janaria eta maitasunagatik.

Eskerrik asko, eguna hain ederra egiten digun guztiagatik.

Lagun iguzu gauza onak egiten

eta besteekin onak eta maitekorrak izaten;

lagundu egunetik egunera maitagarriagoak izaten.

Eskerrak, Jainko maitea,

egun osoan esnaturik egon naitekeelako

eta gauza asko egin ditzakedalako.

Eskerrak, gaurko egunerako daukadan guztiagatik:

gauza berriak ikasteko,

lagunak eta jolasak ondo pasatzeko.

Eskerrak, eguzkiak beroa ematen digulako

eta bere argia, guk ikus dezagun.

Jauna,

gaurko egun osoan,

nik lan egiten dudanean,

jolas egiten dudanean,

egon zaitez nire ondoan.

Izan nadila ona,

maitagarria

eta esanekoa nire lagunekin,

irakasleekin, gurasoekin

eta Zurekin.

EGUNON, GURE AITA.

Eskerrak ematen dizkizut eguzkiagatik,

uragatik eta eguneroko ogiagatik.

Eskerrak, elkar maite duten

gizon-emakume guztiengatik,

eskerrak, elkarri barkatzen dioten

gizon-emakumeengatik,

eskerrak, elkarri laguntzen dioten

gizon-emakumeentatik.

Eskerrik asko,

guzti hau ikusi ahal izateko

begi batzuk eman dizkidazulako,

entzuteko belarri batzuk,

lan egiteko esku batzuk,

eta aho bat barre egin, abestu eta Zuri esateko:

“ESKERRIK ASKO, ENE JAINKO!”

Jauna,

nik ez zaitut ikusten, ez entzuten…

baina, badakit hemen zaudela, nirekin.

Zu nire bihotzean zaude,

nire onenean.

Eskerrik asko, Jauna,

hemen, nirekin egoteagatik.

Jauna,

egun honen hasieran hau esan nahi dizut:

atzo baino hobea izan nahi dudala gaur.

Badakit Zuk maite nauzula,

egunero nire zain egoten zarela,

hazten ikusi nahi nauzula.

Eskerrak ematen dizkizut

zure eskutik hartzen dudan biziagatik.

JAINKO AITA:

entzun Jesusekin batera

egiten dizugun otoitza.

Geure jolas eta geure lanak,

ordu onak eta txarrak

eskaini nahi dizkizugu.

Jesusekin batera

Zeuri eskaintzen dizugu dena.

Egizu, gure bihotza beti pozik egon dadila.

Jauna, ama batek bere umetxoa baino hobeto

zaintzen gaituzu.

Zu geure ondoan zaude beti:

jolasean eta lanean gabiltzanean,

lo gaudenean eta jaikitzen garenean.

Inoiz ere ez gaituzu bakarri uzten.

Eskerrik asko.

AITA,

erreza eta polita da zure izena,

doinu eder bat bazelakoa,

abesti gozo baten antzekoa.

AITA da zure izena.

Gaur, nahi badut, besteak poztu ditzaket,

norbait zoriontsuago egin.

Horrela izan dadila eskatzen dizut.

“Maitatzeko,

asko maitatzeko egin zaitut”,

esaten didazu Zuk.

Jesus, lagun egidazu zure antzekoa izaten.

Gure Aita zeruetan zarena,

santu izan bedi zure izena,

etor bedi zure erreinua,

egin bedi zure nahia

zeruan bezala lurrean ere.

Emaguzu gaur egun uhineko ogia,

barkatu gure zorrak

guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero

eta ez gu tentaldira eraman

baina atera gaitzazu gaitzetik.

Nire Jainkoa,

hemen zaude.

Ez zaitut ikusten,

ez dizut entzuten.

Baina, nire barruan zaude.

Isil-isilik gelditzen naiz zurekin.

Jauna,

mundua oso handia da

eta jende asko bizi da lurbira osoan.

Zuk denak ezagutzen dituzu,

bakoitza bere izenez.

Zein handia den zure bihotza!

Bai ona zarela, Jauna!

Jainko maitea,

ni haur bat besterik ez naiz,

baina Zuk laguntzen didazu

nire bihotza besteei on egiteaz

ardura dadin.

Eskerrak, Jauna,

egun berri honengatik,

gaur ere lan eta jolas

egingo dut ikastetxean.

Nirekin egon zaitezela egun osoan

eskatzen dizut:

ipuin, jolas eta abesti bakoitzean, nirekin beti.

Egiten ditugun gauza eder guztiek

poztu zaitzatela Zu ere, Aita on hori.

Jainko Aita,

egun berri honetan

guk egingo dugun

eta esango dugun guztiak

poztu zaitzala.

Esango dugun eta

egingo dugun guztiak

poztu ditzala gure gurasoak,

irakasleak eta lagunak ere.

Egun berria ari da hasten.

Gure Jaun eta Jainkoa zur maitasunak

bete ditzala gure bihotzak

elkarri laguntzen jakin dezagun.

Eta gaur egingo dugun dena

abesti baten antzekoa

izan dadila Zuretzat.

Jainko maitea, …

jai hauetan gugandik

oraindik hurbilago

egon zaitezen

nahi dugu denok.

Eskerrik asko, Jainko maitea,

Eguberriaren alaitasunagatik,

egiten dizkiguten

opari ederrengatik;

eskerrik asko, batez ere,

Jesus gu bezalako haurra

jaio zelako.

Jainko maitea,

gu bezalako haur bat

etorriko da mundura.

Eskerrik asko, Jauna.

Eguberri-eguna,

egun berezia da.

Urte osoa zain eta,

azkenean, iritsi da.

Eskerrik asko, Jauna,

zure maitasun handiarengatik.

Eskerrik asko

egun berezi honengatik.

Eskerrik asko Jesus bidaltzeagatik.

Eguberria denontzat da,

berdin da adina,

berdin kolorea.

Eta Jesus gure oparirik onena da,

zure maitasunaren frogarik onena, Jauna.

Jainko Aita. zugan sinesten dut.

Jainko Aita, maite zaitut.

Jainko Aita, zatoz laster.

Jainko maitea,

Jesus jaioko denean

lagunak izan ditzan,

gure bihotzetan

lekutxo bat prestatzen

lagun gaitzazu.

Eskerrak, Jesus,

gu bezala haur egin zinelako.

Eskerrak, Jainko Aita,

zure seme Jesus

bidali diguzulako.

Zorionak, Maria eta Jose,

Jesusen urtebetetzea laster delako.

Jesus,

gure aitak eta amak

oso zoriontsuak izan daitezela.

Jesus

Eguberri jai hauetan,

gaizki pasako dutenengatik

eskatzen dizugu.

Jainko maitea,

opari batzuk ditut emateko:

musu bat, irribarre bat,

nire maitasun osoa.

Denontzat berdin banatu nahi dut.

… lagunduko al didazu?

Eskerrak, Jainko Aita

Eguberritako pozagatik.

Eskerrak, Jainko Aita,

Eguberritako zorionagatik,

egiten dizkiguten opariengatik,

eta eskerrak, batez ere,

Jesus jaio zelako,

bera baita da oparirik bikainena.

Jainko Aita,

Jesusen jaiotza ospatzean

hauxe eskatzen dizugu:

berriro jaio dadila Jesus gure bihotzetan

hura bezala hazten joan gaitezela,

guztiei on eginez eta lagunduz.

Jesus,

Zu haur ona izan zinen,

lagunidazu besteekin ona izaten

eta zatoz beti nirekin.

Jesus Jauna,

eskerrak ematen dizkizugu

zure jaiotzak

jende guztia alaitu zuelako.

Eguberri hauetan

besteak zoriontsu egiten

saia gaitezen, lagun gaitzazu.

Jainko maitea,

Eguberria ospatzerakoan,

Jesus bezala

gero eta gehiago bizi gaitezen,

Bera berriro gure bihotzetan

jaio dadila eskatzen dizugu.

Jainko Aita,

emaiezu zure laguntza

herrietako agintariei,

elkarrekin lan eginez

mundu hau izan dadin guztientzat

bizi-leku hobea eta seguruagoa.

Lagundu pakea maitatzen eta

ikus erazi lurreko janariak

egoki banatzeko modua,

inork goserik pasa ez dezan.

Jainko, gure Aita,

lagun egiguzu denok

elkar maita dezagun.

Herri guztiak izan daitezela

elkarren adiskide;

denok maita dezagula elkar

senide bezala.

Gure artean zoriona eta pakea

egiten lagun egiguzu.

Jesus, Jauna,

eman zure pakea gure familiei,

eman zure pakea gure herriari,

eman zure pakea gizon-emakume guztiei.

Denok egin dezagula lan pakearen alde.

Nik egin dezadala pakea etxean,

ikastetxean eta bazter guztietan.

Ni izan nadila denekin

alaia eta maitagarria.

Jainko Aita,

guk pakea egiten dugu:

poza ematen dugunean,

maitagarriak garenean,

besteei laguntzen diegunean,

gure gauzak besteei uztek dizkiegunean, haserretzen ez garenean,

… … …

Lagun egiguzu hau guztia egiten,

denekin paken bizi gaitezen.

Jainko maitea,

mundu osoaren alde eskatzen dizugu:

Herri guztiak lagun izan daitezela.

Gizon-emakume guztiok jakin dezagula

janaria eta gauzak elkar-banatzen.

Denok pakean bizi gaitezela.

Eskerrak, Jesus,

berpiztu zarelako;

oso pozik gaude.

Eskerrak, Jesus,

gurekin zaudelako.

Eskerrak, Jesus,

munduko argia zarelako.

Eskerrak, Jesus,

gure artean bizi zarelako.

Jesus hil ondoren hobiratu egin zuten,

baina Pazko igandean piztu egin zen.

JESUS PIZTU DA ETA GURE ARTEAN BIZI DA, ALELUIA.

Emaus-eko ikasleak oso triste zihoazen,

baina ogia zatitzerakoan

Jesus bizi zela konturatu ziren.

JESUS PIZTU DA ETA GURE ARTEAN BIZI DA, ALELUIA.

Jesusetaz oroitzen garenean

eta berari buruz hitzegiten dugunean,

bera gurekin dugu.

JESUS PIZTU DA ETA GURE ARTEAN BIZI DA, ALELUIA.

Kristauok Eukaristia ospatzen dugunean,

Jesusen heriotza eta piztuera ospatzen ditugu.

JESUS PIZTU DA ETA GURE ARTEAN BIZI DA, ALELUIA.

Gure bihotzondotik

lagunak benetan maite ditugunean,

orduan Jesus gurekin dugula somatzen digu.

JESUS PIZTU DA ETA GURE ARTEAN BIZI DA, ALELUIA.

Jesus, asko maite gaituzu.

ESKERRAK MAITE GAITUZULAKO.

Jesus, guregatik eta gizon guztiongatik sufritu duzu.

ESKERRAK MAITE GAITUZULAKO.

Jesus, gu salbatzeko zure bizitza eman duzu.

ESKERRAK MAITE GAITUZULAKO.

Jesus, guk betiko bizitza izan dezagun gurutzean hil zara. ESKERRAK MAITE GAITUZULAKO.

Jesus, Jauna,

zure antza izan dezagun,

zuregan pentsatzen lagun gaitzazu.

Gure bihotzean

zurea bezalako maitasuna badugu,

betirako zurekin egon gaitezke.

Jauna, gure bihotza

zertxobait alda dezazula

eskatzen dizugu.

Besteen mina eta beharra

sentitzen ez duen

“harrizko bihotza”

dugu askotan.

Zuregandik eta

besteen beharretatik

gertu egongo den

“haragizko bihotza” emaguzu.

Jesus, Jauna,

zure bizitza

eman diguzun horrek,

erakutsiguzu beti

elkar maitatzen.

Gure ondoan, Jauna,

egon zaitez beti.

Zu zara gure bide

eta gure bizi.

Jesus,

eskerrak gu salbatzeko

zure bizitza eman duzulako.

Jesus,

eskerrak guk betiko bizitza izan dezagun

gurutzean hil zarelako.

Jesus,

eskerrak asko maite gaituzulako.

Jesus, azken afarian Eukaristia sortu zenuen.

ESKERRAK, JAUNA, MAITE GAITUZULAKO.

Jesus,

Ostegun Santuz, elkarren zerbitzari izaten

irakatsi zenigun.

ESKERRAK, JAUNA, MAITE GAITUZULAKO.

Jesus,

Zuk laguntzen diguzu

gure bihotza zurearen antzeko egiten.

ESKERRAK, JAUNA, MAITE GAITUZULAKO.

Jesus,

azkeneraino maitatu gaituzu.

ESKERRAK, JAUNA, MAITE GAITUZULAKO.

Jesus,

bizia gugatik eman nahi izan duzu,

gu maitatzen ez zarela inoiz nekatzen adieraziz,

eta gure hutsegiteak beti barkatzen dituzula esanez.

Eskerrak, Jesus.

Badakigu orain, gure artean zaitugula bizirik,

berpiztuta, bizitza berri batez.

Gora jesus, aleluia!

Jesus, gure lagun,

Zu heriotza baino

indartsuagoa zara.

Ezerk ez digu beldurrik

eman behar

Zu bizirik eta

gure ondoan zaudelako.

Jesus piztu da

eta gure artean

bizi da, Aleluia!

Jainko Aita,

badira ulertu ezinezko

eta bukatzen diren gauzak,

baina ni betirako biziko naiz.

Jainko Aita,

landareak eta abereak

hil egiten dira,

baina ni betirako biziko naiz.

Jainko Aita,

(…) hil egin zen,

baina berarekin ere,

ni betirako biziko naiz.

Jainko Aita,

inoiz bukatzen ez den bizitza

eman didazu,

horregatik ni betirako biziko naiz.

Eskerrak ematen dizkizugu, Aita,

inoiz bukatutako ez den

gure barru-barruko bizitzagatik..

Zoriontsuak izan nahi dugu

eta zurekin egon beti.

Eskerrak, Jainko Aita.

Jauna, oso pozik gaude

Jesus piztu eta betirako bizi delako.

Eta gu, Bera bezala,

betirako biziko garelako.

Eskerrak, Aita Ona.

Gora, gora, Aleluia!

Jesus Jauna piztu da.

Jesus,

hau da zuregandik gustatzen zaidana:

gu guztiontzat bizirik zaudela.

Jesus berpiztu da.

Aleluia! Aleluia!

Bizirik dago.

Aleluia! Aleluia!

Gurekin dago.

Aleluia! Aleluia!

Egun batean ikusiko dugu.

Aleluia! Aleluia!

Haren Hitza entzuten duena

berarekin biziko da betirako.

Aleluia! Aleluia!

Eskerrak, Jesus,

La Salle haurren adiskide

izatea nahi izan zenuelako.

Eskerrak, Jesus,

La Sallek, maitasun handiz,

haur behartsu eta utziak

zaindu zituelako.

Eskerrak, Jesus,

La Sallek, ikastetxea,

denek elkar maitatzen eta errespetatzen

duten familia handia egun zuelako.

Eskerrak, Jesus,

nire adiskideei laguntza ematea

posible zaidalako eta hauek niri

ematen didatelako.

Eskerrak, Jesus,

La Salle gure adiskide handia delako.

Eskerrak, Jesus,

Zu gure adiskiderik onena zarelako.

Eskerrak, Jesus,

maite nauten eta zaintzen nauten

gurasoak ditudalako.

Eskerrak, Jesus,

eskolan, irakasleen eta lagunen

familia dudalako.

Eskerrak, Jesus,

ni ere La Salleren familia handikoa

naizelako.

Eskerrak, Jesus,

gure adiskidea zarelako.

Eskerrak, Jesus,

gure guraso, irakasle eta La Salleko Anaiengatik;

hauek egunero gogorarazten digute

Zu gure adiskidea zarela.

Jainko Aita,

zutaz hitzegiten sekula entzun ez duten

neska-mutilen alde eskatzen dizugu,

misiolarien bitartez

iritsi daitezela jakitera denak,

Zu zarela guztien Aita Ona.

Jainko maitea,

gogora zaitez gosez hiltzen direnez,

bizitzeko etxerik ez dutenez,

janzteko arroparik ez dutenez.

Lagun egiguzu

horrelakoekin eskuzabal izaten

eta gure gauzak elkarbanatzen.

Jesus Jauna,

ardura zaitez alde batetik bestera

dabiltzan horietaz, gurea bezalako

etxe bat erosteko dirurik ez dutelako.

Jakin dezagula horiekin gure dirua

elkarbanatzen.

Jainko Aita Ona,

misiolarien alde eskatzen dizugu:

bizi daitezela zoriontsu

behartsuenei lagunduz.

Eskerrik asko, Jainko maitea,

gaurko egunagatik.

Gaur egin dudan guztia eskaintzen dizut:

nire lana, jolasak, …

Egon nirekin gau honetan,

bihar beste egun berri baten argia

ikus ahal dezadan.

Gaurko egun osoan eman didazu

zure laguntza, zure maitasuna

eta bizia.

Orain, gaua heltzean, hauxe esaten dizut.

Eskerrik asko, Jainko Aita!

Jainko Aita,

Zu beti nirekin zaude.

Goizean, arratsaldean,

gauez eta egunez,

izan zaitez beti nire laguntza.

Jauna,

gaua etorri eta oheratzen naizenean,

eta berehala lo hartzen dudanean,

Zu nirekin zaude eta maite nauzu.

Pozik nago, pakean nago.

Jauna, gauez esnatzen naizenean,

Zu nirekin zaude eta maite nauzu.

Pozik nago, pakean nago.

Eskerrak, Jauna,

egun honengatik.

Nekaturik nago eta lo egin nahi dut.

Gaur gauza asko egin ditut:

eskolara joan naiz,

etxean lagundu dut,

jolas egin dut gustura.

Baita ere egin dut zerbait

egin behar ez nuena.

Damu dut.

Nolako poza sentitzen dudan

Jaunak barkatzen didanean!

Jainkoa ona izan da nirekin!

Oso zoriontsu naizela esan nahi diet den-denei.

Jainkoak maite nau eta aintzat hartzen nau!

Egon beti neure ondoan, Jauna,

Zeugan itxaroten dut-eta.

Gabon, ene Jainko. Eskerrik asko.

Maria,

esaiozu Jesusi irakats hiezadala

isilik egoten, zu bezala.

Maria,

esaiozu Jesusi irakats hiezadala,

Haren Hitza entzuten,

zuk bezala.

Maria,

esaiozu Espiritu Santuari irakats hiezadala

Jesusen Hitza gordetzen bihotzean,

zuk bezala.

Maria,

egiozu otoitz Jesusi gure alde.

Hark entzuten dizu, bere ama zarelako

eta gu, zure seme-alabak.

Agur, Maria, graziaz betea;

Jauna da zurekin;

bedeinkatua zara zu

andre guztien artean,

eta bedeinkatua da

zure sabeleko fruitua, Jesus.

Santa maria, jaungoikoaren Ama,

erregutu ezazu gu pekatarion alde

orain eta geure heriotzako orduan AMEN.

Maria, zu Jesusen Ama zara,

geure Ama ere bai

eta Jesus maite zenuen bezala maite gaituzu.

Lagun diguzu bere antzekoak izaten,

Beragan itxaroten,

elkarren anai-arrebak izaten. AMEN.

Kaixo! Maria,

Jauna zurekin dago.

Zuk BAI esan diozu Jainkoari

zure bihotzean eta bizitzan.

Maria,

esaiozu Jesusi

nik ere jakin dezadala

esaten Hari beti BAI,

zuk bezala.

Maria,

irakatsiguzu zuk bezala otoitz egiten,

irakatsiguzu zuk bezala bihotzean isiltasuna egiten,

irakatsiguzu zuk bezala Jesusen hitzak entzuten, irakatsiguzu zuk bezala Jesusen egina egiten,

irakatsiguzu zuk bezala Jainkoa goratzen

eta zu bezala harengan pozten.

Seme-alaben alde hainbeste egiten duten amengatik,

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZEZ.

Jesusen ama izateko maria aukeratu zenuelako,

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZEZ.

Maria, gure ama ere izatea nahi duzulako,

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZEZ.

Zuhaitz eta abere txirien antzera

hazten ari naizelako,

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Idazten, irakurtzen, margotzen eta zenbatzen

ikasten ari naizelako,

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Otoitz egiten

ikasten ari naizelako,

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Nire etxean aita eta ama

etxeko-lanetan laguntzen ditudalako,

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Gure gurasoek barkatzen diguten

bakoitzeko,

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure irakasleek gure hutsegiteak

kontutan hartzen ez dituzten

bakoitzeko,

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure adiskideek eta lagunek

ematen diguten barkamenagatik,

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Besteei barkatzeko gauza den

gure bihotz onagatik,

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Barkamena eskatzera aurreratu garen

bakoitzeko,

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Eskerrak, Aita Jainkoa,

bizitzarengatik.

Eskerrak urte honetan

ikasi dugun guztiagatik.

Eskerrak guraso,

irakasle eta lagunengatik.

Eskerrak, Aita Jainkoa,

zure seme-alabak garelako.

Eskerrak, Jesus,

hobeto ezagutzen zaitugulako.

Eskerrak bihotz bihotzetik.

Maite gaituzten

gurasoak eman dizkiguzulako.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Zaintzen gaituzten

gurasoak ditugulako.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Entzuten gaituzten

gurasoak eman dizkiguzulako. ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Irakasten digun

andereñoa (maisua) eman diguzulako. ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Asko maite gaituzten

pertsonak eman dizkiguzulako. ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure lagun den Jesus

eman diguzulako.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Eskerrak, Jauna,

hazi, jolas egin eta bizi

ahal dugulako.

Eskerrak, Jauna,

pozik bizitzen

laguntzen diguten pertsonengatik.

Eskerrak, Jauna,

… … …

Eskerrak, Jainko Aita,

egiten dizkigun opariengatik.

Eskerrak, oso ona zarelako.

Eskerrak, Jesus, gure anaia.

Gizaki guztien alde eskatzen dizugu,

onak izan daitezen, Jesus bezala.

Jesus, Jauna,

eskerrik asko, egiazko adiskideengatik

eta Zu zarelako nire adiskiderik onena.

Egizu, nik maite ditzadala egiaz

nire adiskide guztiak, eta batez ere, Zu.

Izan nadila ni, zure antzera,

haur guztien adiskidea.

Jainko Aita maitea,

eskerrak neguagatik.

Eskerrak egun hotzengatik ere;

horietan korrika

eta saltoka berotzen gara.

Eskerrak elurragatik;

gustura ibiltzen gara berarekin.

Eskerrak babesten gaituzten

jantziengatik,

eta berotzen gaituen suagatik.

Jainko Aita maitea,

eskerrak udagatik.

Eskerrak egun eguzkitsuengatik,

udako jantzi arinengatik,

kaleko jolasengatik

eta udak dakarzkigun

gauza eder guztiengatik.

Eskerrak, Jainko Aita,

maite gaituzten pertsonengatik

eta Zuk asko maite gaituzulako.

Emaguzu zure laguntza besteak maitatzeko

eta gure gauzak haiekin elkarbanatzeko.

Jainko, gure Aita,

eskerrak euriaren erregaluagatik.

Eskerrak, berak laguntzen dielako

hazten zuhaitz eta loreei;

eta guri egarria kentzen digu

eta freskatu egiten gaitu.

Eskerrak, Jainko Aita,

goiz eguzkitsu honengatik:

zoriondun egiten nau!

Jainko ona

pozik nago zurekin

hitzegin dezakedalako.

Eskerrik asko.

Eskerrak, ematen dizkiguzun

gauza guztiengatik eta

gure hutsegiteak barkatzen

dituzulako.

Jainko maitea,

eskerrak mundu eder honengatik,

eskerrak hartzen ditugun janariengatik,

eskerrak kantatzen duten txoriengatik,

eskerrak ikasten dugun guztiagatik.

Jainko maite eta gure Aita.

eskerrak, gure alde

egiten duzun guztiagatik.

Eskerrak, gure etxeengatik,

janaria eta jantziengatik,

gure irakasle eta lagunengatik,

eta, batez ere, aita eta amagatik.

Lagun iguzu eskerrak ematen beti zuri,

zure opari guzti hauengatik.

Eliza den familia handiko atal

egin gaituen bataioagatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAINKO AITA.

Zure seme-alaba garelako,

batez ere, bataiatu gintuztenetik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAINKO AITA.

Gurasoek eta adiskideek

niri didaten maitasunagatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAINKO AITA.

Ikasgelako lagunak

adiskide izan gaitezkeelako,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAINKO AITA.

Eskerrak, Jainko Aita,

inguruan ditugun pertsonengatik,

gu asko maite gaituzten pertsonengatik.

ONA IZAN NAHI DUGU, JESUS IZAN ZEN BEZALA.

Eskerrak, Jainko Aita, Jesusengatik.

Hura izan da beti gure adiskiderik onena,

eta berak ez gaitu sekula ahaztuko.

ONA IZAN NAHI DUGU, JESUS IZAN ZEN BEZALA.

Jainko Aita, guk hazi egin nahi dugu,

jolas egin, ikasi, alai bizi, Jesus bezala.

ONA IZAN NAHI DUGU, JESUS IZAN ZEN BEZALA.

Landan ernetzen diren loreengatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Gure zeruak apaintzen dituzten hegaztiengatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Mundu guztia argitzen duen eguzkiarengatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Udaberria, uda, udazkena eta neguagatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Mundu hobea izan dadin

lan egiten duten gizon-emakumeengatik,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Sorkuntzaren errege egin gaituzulako,

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JAUNA.

Jainko, gure Jauna,

zein gauza ederrak egiten dituzun!

Eskerrak, argitzen digun eguzkiagatik.

Eskerrak, freskatzen digun uragatik.

Eskerrak, janaritzen gaituen lurragatik.

Jainko, gure Jauna,

zein gauza ederrak egiten dituzun!

Eskerrak bihotz-bihotzez

elkar maite duten gizakiengatik.

Eskerrak bihotz-bihotzez

elkarri barkatzen dioten gizakiengatik.

Eskerrak bihotz-bihotzez

pakea bilatzen duten gizakiengatik.

Jainko, gure Jauna,

zein gauza ederrak egiten dituzun!

Eskerrak ematen dizkizugu, Jauna:

haizea edo musika,

hegazkinen zarata eta txorien abestia

eta euri-tantak kristaletan jotzen

entzun ditzakegu-eta;

geure izenak entzun ditzakegu

eta Zuri, gure Aita zaren Horri,

gure belarriekin eta gure bihotzarekin

entzun diezazukegu.

Zein zoriontsu garen!

Begiekin ikusi gabe ere maite dugu Jesus,

Beragan sinesten dugu eta esaten diogu:

Bedeinkatua Zu, Jesus!

Zu zara gure Jaun eta gure Jainko.

Eskerrak ematen dizkizugu

txikiek honelako gauzak jakitea

nahi izan duzulako.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jainko Aita, barkatu dezakegulako.

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jainko Aita, nola barkatu

Jesusek irakatsi zigulako.

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jainko Aita, besteei lagundu diezaiekegulako.

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jainko Aita, denei lagundu behar diegula senide bezala elkar maitatzen,

Jesusek irakatsi zigulako.

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Eskerrak ematen dizkizut, Jesus,

giza hitzak esan dizkiguzulako.

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JESUS.

Eskerrak ematen dizkizut, Jesus,

kristauok famili handi bat garelako.

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JESUS.

Eskerrak ematen dizkizut, Jesus,

Eukaristiaz janaritzen gaituzulako.

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JESUS.

Eskerrak ematen dizkizut, Jesus,

laster Lehenengo Jaunartzea egingo dugulako.

ESKERRAK EMATEN DIZKIZUGU, JESUS.

Eskerrak, gure Aita,

zure seme-alabak garelako.

ESKERRIK ASKO.

Eskerrak, Jesus Jauna,

zure anai-arrebak garelako.

ESKERRIK ASKO.

Eskerrik asko, Jesus Jauna,

kristau familia batean bizi naizelako.

ESKERRIK ASKO.

Eskerrak, Jesus,

gure artean zaudela sinesten dugulako.

ESKERRIK ASKO.

Eskerrak, Jauna, gu ere Eliza garelako.

ESKERRIK ASKO.

ESKERRIK ASKO, JAINKO AITA,

ZUK ESAN DIGUZULAKO:

. Zure izena ezagutzen dut,

badakit zein izen daukazun.

. Maitasunez begiratzen dizut.

. Asko maite zaitut.

. Inoiz ere ez naiz zutaz ahazten.

. Egiten duzun guztiari adi nago.

. Bihotzera hitzegiten dizut.

. Beti barkatzen dizut.

. Beti zurekin noa.

BERRI ON HONEK

POZEZ BETETZEN GAITU.

Bedeinkatua, Jainkoa, gure Aita,

ona zarelako, zure maitasunak

amairik ez daukalako!

Pozik esango nieke guztiei

nolako gauza ederrak egin dituzun gurekin.

Asko ere asko maite gaituzu.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Jauna,

Zuk, gure gurasoek eta beste pertsona batzuk

gu asko maitatzea nahi duzu.

Zu, Jauna, gurekin zaude.

Eskerrak, Jainko Aita, maite gaituzulako.

Guk ere maite zaitugu.

Jainko Aita,

bai ederra egin duzula lurra!

Eskerrak,

zuhaitz hain handiagatik;

txoriek haietan egiten dituzte habiak.

Eskerrak,

loreen usainagatik eta

fruten gustu gozoagatik.

Zuk eman diguzu lurra guztioi.

Erakutsiguzu bera errespetatzen eta zaintzen.

Zuk eman dizkiguzu lurreko fruituak.

Erakutsiguzu besteekin elkarbanatzen.

Gure begiek ikus ditzatela zure miragarriak,

eta gure bihotzak, miretsi.

Eskerrak, Jainko Aita,

goizean, esnatzen naizenean,

nirekin zaudelako.

Eskerrak, Jainko Aita,

egunero eskolara noanean,

nirekin zaudelako.

Eskerrak, Jainko Aita,

lagunekin jolasean nabilenean,

nirekin zaudelako.

Eskerrak, Jainko Aita,

gauean, ohera noanean,

nirekin zaudelako.

Jainko Aita,

eskerrak ematen dizkizugu

poza eta osasunagatik,

lagunak eta jolasengatik,

pentsatu eta egiten ditugun

gauza onengatik, eta,

eder, on eta maitagarri den

guztiagatik.

Jainko maitea,

eskerrak ematen dizkizugu

eguneroko gauza onengatik.

Erregalatzen dizkiguzun

gauza on guztiak

eskertzen dizkizugu.

Emaguzu zure laguntza

besteak zoriontsu egin ditzagun.

Jainko Aita,

eskerrak gure jostailuengatik,

handi eta txikiengatik,

zahar eta berriengatik.

Iguzu, jakin dezagula beste haurrei

gure jostailuak uzten, eta,

erregalatu dizkiguten pertsonei eskerrak ematen.

Jainko Aita maitea,

egin gaitzazu zorioneko

egun honetako gure jolasetan.

Lagun iguzu maitagarriak izaten,

besteei jokatzen utziz,

tranparik egin gabe

eta jolasean haserretu gabe.

Jesus,

jolas, barre eta korrika egitea

gustatzen zait, eta kantatzea ere bai.

Gustatzen zait, lagunekin

etxean eta patioan jolas egitea.

Eskerrak, Jesus,

jolas egin dezakedalako.

Jainko Aita,

eskerrak oporrengatik:

eguzkiaren argia

eta aire freskoagatik,

mendia eta itsasoagatik.

Eskerrak,

beste leku batzuk ikus ditzakedalako

eta pertsona berriak ezagutu.

Eskerrak, Jauna,

oporrengatik,

festa eta jolasengatik.

Iguzu, ondo pasa dezagula

eta besteei gure laguntza eman.

Gure Aita,

eskerrak asteburuengatik,

oporrak eta aire libreagatik.

Gabiltzan leku guztietan lagun egiguzu;

eta Zuk guretzat sortu dituzu gauza ederretan

goza dezagula.

Jesus Jauna,

oporraldirik ez dutenen alde

eskatzen dizugu.

Egizu, zoriontsu izan daitezela

dauden lekuan.

Jainko maitea,

ondo igaro ditzagula oporrak

eskatzen dizugu,

inork ez dezala ezbeharrik izan,

zutaz gogora gaitezela,

gure hutsegiteak barka ditzazula,

eta, besteen alde zerbait egin dezagula.

Asko-asko maite gaituzulako,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Beti gurekin zaudelako,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Gun pozik bizitzea nahi duzulako,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Ikasturte honetako gauza on guztiengatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Ikasi dugun guztiagatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Egin ditugun lagunengatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Gure maisu eta andereñoengatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Ospatu ditugun festengatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Datorren oporraldi ederrengatik,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Uda osoan ere Zu gurekin egongo zarelako,

GORESTEN ETA TXALOTZEN ZAITUGU, JAINKO AITA.

Jainko Jauna,

bedeinka ezazu gure ikastetxea;

elkarrekin lan egitean

eta elkarrekin jolas egitean

ikas dezagula Zu zerbitzatzen

eta elkarri laguntza ematen.

Aita ona,

gure ikastetxeko neska-mutil

guztien alde eskatzen dizugu.

Ikasiko dugun guztia

besteei laguntzeko izan dadila,

eta, geuren artean zintzoak

eta maitagarriak izan gaitezela.

Gure Aita,

eskerrak, beste egun zoriontsu bat

pasatu dugulako ikastetxean.

Eskerrak, ikasi ditugun

gauza berriengatik eta

dibertitu gaituzten jolasengatik.

Bihar, etor gaitezela

beste egun zoriontsu bat pasatzeko gogoz.

Jesus adiskidea,

eskerrak ikastetxean

zutaz hitz egiten digutelako.

Zuri hitz egiten irakasten digute;

eta, baita zure Aita eta gure Aita den

Jainko onari ere.

Jainko Aita,

oso gustura gaude

eskolan egiten dugun guztiaz:

margotzen ditugun marrazkiez,

irakurtzen ditugun liburuez,

kontatzen dizkiguten historiez,

jolasez, lagunez eta

egiten ditugun gauza guztiez.

Eskolan egiten dugun guztiagatik

eta bertan pasatzen ditugun atsegin-aldiengatik,

ESKERRAK, JAINKO AITA.

Eskerrak, Jainko maitea,

lanean laguntzen diguten

gure irakasle guztiengatik.

Eskerrak, Jauna,

guk ikasi eta gauzak uler ditzagun

egiten duten guztiagatik.

Eskerrak, Aita ona,

guk alai eta zoriontsu hazi gaitezen

egiten duten guztiagatik.

Bedeinka itzazu, jainko maitea,

eta bedeinka beraien lana.

Bedeinka itzazu, Jesus Jauna,

nire gurasoak eta ni maite nauten guztiak.

Lagun idazu haiekin

esaneko eta maitagarri izaten.

Jakin dezadala laguntza ematen

eta ez ditzadala haserretu.

Aita maitea,

zera eskatzen dizut:

zaindu ditzazula, batez ere,

aita edo ama etxetik

joan zaien haurrak.

Egizu, jakin dezatela

Zuk maite dituzula

eta ondoan zaituztela beti, lagun.

Jesus,

nire familiaren alde eskatzen dizut.

Lagun iguzu elkar beti maitatzen,

elkarri laguntzen eta barkatzen,

gure gauzak elkarrekin banatzen

eta bihotz onekoak izaten.

Emaguzu zure maitasuna

beti zoriontsu bizi gaitezen.

Bai ederra familian elkarturik bizitzea!

Eskerrak, Jauna,

nire aitatxok eta nire amatxok

asko maite nautelako.

Eskerrak, Jauna,

Zuk ere asko maite nauzulako.

Gure aita eta amak maite gaituzte,

Jainkoak maite gaitu.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure aita eta amak zaintzen gaituzte,

Jainkoak zaintzen gaitu.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure aita eta amak laguntzen gaituzte,

Jainkoak laguntzen gaitu.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Gure aita eta amak irribarrez begiratzen gaituzte,

Jainkoak irribarrez begiratzen gaitu.

ESKERRIK ASKO, JAUNA.

Jauna,

guraso onak eman dizkiguzu,

eta maite gaituzten pertsonak.

Eskerrik asko.

Aita ona,

Zu beti nire ondoan zaude.

Jesus Jauna,

gaurko eguna larri

pasatuko dutenen alde eskatzen dizut:

seme-alabei jateko zer emanik

ez daukaten amen alde;

familia aurrera ateratzeko lan diru

irabazten ez duten aiten alde;

gaixo dauden haurren alde

eta, inoren maitasunik gabe,

bakarrik dauden pertsonen alde.

Jainko Aita maitea,

zaindu ditzazula

lurbira osoko haur guztiak,

eskatzen dizut.

Gorde itzazu arrisku guztietatik

eta lagundu, sendo, on eta

zoriontsu hazten.

Jesus Jauna,

jar ezazu gure bihotzetan

zure maitasuna,

zuganako maitasuna;

inguruengoeganako maitasuna;

maitatzen asko kostatzen zaigun

haienganako maitasuna.

Laguniguzu, Jauna,

zugandik hartutako

erregalu guztiengatik

esker-onekoak izaten.

Jakin dezagula

behartsuenekin elkarbanatzen.

Jesus Jauna,

ez dezagula inoiz ere ahaztu

hobea dela ematea hartzea baino.

Erakutsiguzu etxean laguntza ematen,

besteei jolas egiten uzten,

eta ikastetxean

ahal bezain ongi lan egiten.

Jesus, haurren adiskidea,

izan zaitez adiskide bat niretzat;

har nazazu eskutik

eta gorde beti zure ondoan.

Jesus Jauna,

zurekin egon nahi dut, isil-isilik.

Hemen nago, zaratarik gabe,

batere zaratarik egin gabe.

Bihotz-bihotzez egin nahi dut otoitz

gurasoen alde, adiskideen alde eta

munduko gizon-emakume guztien alde.

Jesus Jauna,

zurekin egon nahi dut, isil-isilik.

Hemen nago zaratarik gabe,

batere zaratarik egin gabe.

Jauna,

lagunidazu, mesedez,

nire ondoan daudenak maitatzen,

nirekin haserreturik badaude ere,

edo beraiekin jolas egiten uzten ez didatenean,

edo gauzak prestatzen ez didatenean.

Jesus, lagunidazu.

Zu nirekin zaude.

Gauzak ez zaizkidalako ondo ateratzen

triste nagoenean,

lagunidazu, Jauna.

Lagundu eskerrak ematen

nirekin bizi direnei,

niri laguntzen didatenei.

Jesus, lagunidazu.

Zu nirekin zaude.

Jainko Aita,

zure ondoan egon nahi dut.

Ahalegin bat egingo dut

denbora luzean zurekin geratzeko,

nigana etor zaitezen

eta niri hobea izaten laguntzeko.

Gure Aita,

elkar maita dezagula denok

Zuk maite gaituzun bezala.

Gizon-emakume guztiok

Zuk nahi duzuna egin dezagula beti.

Horrela, Zu pozik egongo zara gurekin,

zure seme-alaba garenokin.

Gure Aita,

ez dadila falta haurrentzat ogirik

ezta ere, helduentzat lanik;

ez dadila falta familian laztanik,

ezta ere, zahar eta gaixoentzat maitasunik.

Jainkoa ona izan da nirekin!

Oso zoriontsu naizela

esan nahi diet-den-denei.

Jainkoak maite nau

eta aintzat hartzen nau!

Egon beti neure ondoan, Jauna,

Zeugan itxaroten dut-eta.

Jesus,

gure gauzak batzuetan

guretzako bakarrik nahi izaten ditugu.

ERAKUTSIGUZU GAUZAK BESTEEKIN ELKARBANATZEN.

Jesus, lagunek zer edo zer eskatzen digutenenean.

ERAKUTSIGUZU GAUZAK BESTEEKIN ELKARBANATZEN.

Jesus, laguna triste ikusten dugunean

eta gu pozik gaudenean,

ERAKUTSIGUZU GAUZAK BESTEEKIN ELKARBANATZEN.

Jainko gure Aita,

zabal itzazu gure bihotzak

inguruan ditugun gauza harrigarrietara.

Eta erakutsiguzu dohain hauek

gure lagun eta senideen onerako

eta alaitasunerako erabiltzen.

Jauna,

hainbeste maite gaituzten pertsonen

eta Jesus gure lagunaren antzekoak izaten

lagun gaitzazu.

Jainko Aita,

begiak eman dizkidazu ikusteko.

Bai ederra Zuk sortutako mundua!

Jainko Aita,

eskuak eman dizkidazu lan egiteko.

Gauza onak egin nahi ditut!

Jainko Aita,

lagunak eman dizkidazu pozik bizitzeko.

Elkarrekin nahi dugu egin mundu hobea!

Jesus, Zu gure adiskidea zara.

Jesus, Zu gure anaia zara.

Zu bezalakoak izan nahi dugu:

beharrean daudenei lagunduz,

denak maitatuz,

Zure hitzak entzunez,

pertsona guztiekin onak izanez.

Asko pentsa dezagula Zugan eta gure bihotza

zurea bezalakoa izan dadila.

Jesus,

beti Zugan pentsa dezagula eskatzen dizut;

bai zoriontsu sentitzen garenean,

bai triste gaudenean.

Jauna,

irakatsiguzu aurkitzen

dirurik kostatzen ez den

hainbeste gauza:

alaitasuna, maitasuna,

pakea, adiskidetasuna.

… … …

Jauna,

emadazu indarra ikasteko,

lan egiteko eta gauzak ondo egiteko;

ez presaka eta nolanahi.

Jesus Jauna,

armatarako erabiltzen den diru guztia

erabil dadila gaixotasunak sendatzeko

eta beharrean dauden pertsonei laguntzeko.

Jauna,

bakarrik eta triste sentitzen naizenean

Zugan eta lagunengan pentsa dezadala,

eta nire ondo-ondoan senti zaitzadatela.

Jauna,

adoretsu izan gaitezela

besteei laguntzeko

geurekoi izan gabe.

Jauna,

besteei barkatzen,

nire gauzak elkar-banatzen,

eta pertsonak errespetatzen

jakin dezadala eskatzen dizut.

Bedeinkatu, Jauna,

gure eguneroko janaria.

Sendo eta onak egin gaitzazu.

Zatoz, Jesus Jaun maitea,

izan zaitez gure gonbidatua

eta bedeinka ezazu

Zeuk eman diguzuna.

Eskerrak, Aita,

gure onerako eman dizkiguzun

janari hauengatik.

Gogora gaitezela Zutaz

egun honetan eta

egiten dugun guztian.

Eskerrak, Jauna,

ogia, ura eta frutagatik.

Eskerrak, guri ematen dizkiguzun

gauza eder eta on guztiengatik.

Bedeinka itzazu janari hauek prestatzen

lan egin duten guztiak.

Bedeinkatu, Jauna,

gaur ogi hau jango dugunok.

Bedeinkatu berau

egin dutenak,

eta ogirik edukiko ez dutenak.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jauna,

janaritzen gaituen ogiagatik,

eta erakuts iezaguzu

ez daukatenekin erdibanatzen.

Jainko Aita, gogoz kantatzen dizut!

Eguzki distiratsua ikustean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Errekako ur-hotsa entzutean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Zelaiko loretxoak hartzen ditudanean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Zeruko txoriak entzuten ditudanean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Gizonak lanean ikusten ditudanean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Nire lagunekin jolasean nabilenean,

gogoz kantatzen dizut, Jauna.

Jainko Aita, gogoz kantatzen dizut!

Goresten zaitugu, Aita,

handia baitzara.

Abesten zaitugu

maitasunez begiratu

eta gauza harrigarriak

gurekin egin dituzulako.

Bedeinkatua Zu, Jainko,

gure Aita,

ona baitzara,

zure maitasuna

betikoa da-eta.

Maite gaituzun Aita,

goresten zaitugu eman dizkiguzun

gauza miresgarriengatik:

eguzkiagatik,

euriagatik,

baso eta zelaiengatik,

itsaso eta zeru urdinagatik,

lore eta txoriengatik,

eta, Zuk emandako opari guztiengatik.

Jainko gure Jauna,

bai miragarria zarela!

Loreak baino miragarriago,

zerua baino miragarriago,

eguzkia ere baino gehiago.

Goratzen zaitugu,

bedeinkatzen zaitugu,

adoratzen zaitugu.

Aintza Zuri, Jauna.

Zuk ezagutzen eta maitatzen gaituzu.

Ezagutzen duzu, ez bakarrik,

gure izena eta aurpegia,

baita ere, gure bihotzeko sekretuak.

Ezagutzen dituzu gure gauza onak

eta, baita ere, badakizu falta zaiguna.

On eta eder den guztia ikusten

irakasten diguzu.

Aintza Zuri, Jauna.

Zuk ezagutzen eta maitatzen gaituzu.

Aintza Aitari eta Semeari

eta Espiritu Santuari.

Hasieran zen bezala

orain eta beti,

gizaldi eta gizaldietan. AMEN.

Goresten zaitut, Jainko Aita,

eta eskerrak ematen dizkizut

lurrean den guztia egin duzulako.

Zuk sortutakoari begiratzen diodanean,

gehixeago deskubritzen zaitut Zu, Sortzailea.

Zein ona izan behar duzun, pentsatzen dut!

Zuri kantatu nahi dizut eta esan:

ZU BAKARRIK ZARA JAINKOA.

Maitatzen zaitugun Aita, handia baitzara.

Abesten zaitugu maitasunez begiratu eta gauza harrigarriak gurekin egin dituzulako.

Eguzkia eta ilargiarekin

GORESTEN ZAITUGU, JAUNA.

Mendi eta haranekin

GORESTEN ZAITUGU, JAUNA.

Ibai eta itsasoekin

GORESTEN ZAITUGU, JAUNA.

Zuhaitz eta landareekin

GORESTEN ZAITUGU, JAUNA.

Txori eta arrainekin

GORESTEN ZAITUGU, JAUNA.

. . . . . . .

Gauza ederrengatik

BEDEINKATZEN ZAITUGU, JAUNA.

Eskola eta ikastetxeengatik

BEDEINKATZEN ZAITUGU, JAUNA.

Lantegi eta bulegoengatik

BEDEINKATZEN ZAITUGU, JAUNA.

kotxe eta hegazkinengatik

BEDEINKATZEN ZAITUGU, JAUNA.

. . . . . . .

Entzun gaitzazu, Espiritu Santua,

Zuk gure laguna zaren horrek.

Zu beti gure ondoan zaude:

bete gure bihotzak zeure maitasunez.

Eskerrak ematen dizkizugu, Jainko Aita,

Espiritu Santua bidali diguzulako.

Ikusi ezin badugu ere

badakigu munduan dagoela

ona den guztian

eta gure bihotzetan.

Espiritu Santua,

Zu nirekin zaude.

Bai, nirekin zaude

otoitz egiten dudanean

eta lanen ari naizenean,

jolasean eta lotan nagoenean.

Nirekin zaude

etxean, eskolan, toki guztietan.

Badakizu behar zaitudala

Jesusek eskatzen didana egiteko.

Espiritu Santua,

Zu nirekin zaude

eta gu guztiokin.

Espiritu Santua, zutaz fidatzen naiz.

Nire bihotzak zugana jotzen du.

Lagunidazu aurkitzen

nik egin behar dudana

gurasoen alde,

anai-arreben alde

eta nire adiskideen alde.

Bedeinkatua Zu, Espiritu Santua:

Jesusek esan duen guztia

gogoratzen diguzu-eta,

eta gurekin

familia handi bat egiten duzu!

Jesusen Espiritua,

zure MAITASUNA nirekin dago beti.

Jesusen Espiritua,

zure INDARRA nirekin dago beti.

ESKERRIK ASKO.

Jainko Aita,

Jesusen Espirituak

eman diezadala bere laguntza,

isiltasuna egin dezadan

nire bihotzean

Zuri entzuteko,

Zuri hitzegiteko

eta, beti,

Zuk nahi duzuna egiteko.

Jesusen Espiritua,

badakit nirekin zaudela Zu beti.

Zure MAITASUNAREN INDARREZ

maite ditut nik denak.

Zure MAITASUNAREN INDARREZ

egiten ditut nik gauzak ongi.

Jesusen Espiritua,

badakit nirekin zaudela Zu beti.

Jauna,

eskuak eman dizkidazu lanerako:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

Zugana zabaltzen

otoitz egiten

eta abesten dudanean.

Jauna,

ahoa eman didazu jateko;

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

eskerrak ematen

hazten laguntzeko

ematen didaten guztiagatik.

Jauna,

hankak eman dizkidazu korrika egiteko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

korrika joaten

lagunik ez dutenengana

eta jolas garaian

bakarrik daudenengana.

Jauna,

begiak eman dizkidazu ikusteko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

ingurura begiratzen

ikus dezadan zer egin

poza banatzeko.

Jauna,

belarria eman didazu entzuteko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

besteei entzuten,

eskatzen didatena egiteko.

Jauna,

mihia eman didazu hitzegiteko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

zure miragarriak

beste guztiei kontatzen.

Jauna,

adimena eman didazu ulertzeko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

inguratzen nauten mundua eta pertsonak

deskubritzen eta ezagutzen.

Jauna,

bihotz handia eman didazu maitatzeko:

ESKERRIK ASKO.

Irakatsidazu

Zu eta pertsona guztiak maitatzen.

Jauna,

eskerrak nire gorputzagatik.

Eskerrak,

berarekin jolas, salto, korrika

eta igeri egiten baitut.

Eskerrak,

berarekin margotu, idatzi, abestu

eta entzun egiten baitut.

Jauna,

eskerrak nire gorputzagatik.

Jainko Aita, eskerrak,

ikusteko begiak eman dizkidazulako;

entzuteko, belarriak;

lan egiteko, eskuak;

eta ahoa barre egiteko,

abesteko eta zuri esateko:

ESKERRIK ASKO, JAINKO AITA !

Jainko Aita,

barkaidazu gaizki egina:

nire jenio txarra eta hitz itsusiak;

nire neurekoikeria eta

gauza onak neuretzat nahi izatea;

besteak ernegatzea.

Barkaidazu, Jainko Aita.

Jesus Jauna,

Zuk denei barkatu zenien,

maite ez zintuztenei ere bai.

Laguniguzu denei barkatzen.

Ez ditzagula gauzak sekula

mendekuz egin.

Eskerrak ematen dizkizugu,

Jainko maitea,

Zuk beti barkatzen diguzulako.

Lagundu zure antzeko izan gaitezen.

Norbaitek barkamena eskatzen digunean

barka diezaiogula berehala,

eta berriro adiskide izateko

prest egon gaitezela.

Jauna, barkaidazu.

Eta, pozaren pozez,

saltoka hasteko gogoa etorriko zait.

Mundu guztiari esango diot

zein ona zaren.

Nire bihotza Zugana itzuliko da.

Jainko Jauna,

nire hutsegiteak aitortzen ditudanean,

bakea ipintzen duzu nire bihotzean.

Zuk ez nauzu bakarrik uzten,

beti nirekin zaude.

BEDEINKATUA ZU, JAUN !

Jainko Aita,

lagunidazu barkamena eskatzen

norbaiti kalte egin diodanean.

Lagundu barkatzen

eta elkar maitatzen jakin dezagun.

Badakigu Zuk beti barkatzen diguzula ona zarelako,

eta gure Aita zarelako.

ESKERRIK ASKO.

Jesus,

batzuetan aitatxo eta amatxori

kasurik ez dugulako egiten eta haserretzen garelako.

BARKATU, JESUS, BEDIRA GURE BIHOTZ ONA.

Jesus,

gure anai-arrebekin ere

haserretzen garelako

eta ez diegulako barkatu nahi izaten,

BARKATU, JESUS, BEDIRA GURE BIHOTZ ONA.

Jesus,

gure lagunekin borroka egiten dugulako

eta batzuetan burla egiten diegulako,

BARKATU, JESUS, BEDIRA GURE BIHOTZ ONA.

Adiskideek burla eta barre egiten digutenean,

JESUS, IRAKATS IEZAGUZU BARKATZEN.

Eztabaidaka haserretzen garenean,

JESUS, IRAKATS IEZAGUZU BARKATZEN.

Gure adiskideak mehatxatzen ditugunean,

JESUS, IRAKATS IEZAGUZU BARKATZEN.

Adiskideek kalte egiten

edo gaizki portatzen direnean gurekin,

JESUS, IRAKATS IEZAGUZU BARKATZEN.

Barkamena eskatzea kostatzen zaigunean,

JESUS, IRAKATS IEZAGUZU BARKATZEN.

Jainko Aita,

barkamena eskatzen dizut

anai-arrebekin edo lagunekin

izaten ditudan haserregatik,

lagunei tranpa egiten dizkieten aldiengatik,

agintzen didatena egiteko

ditudan nagialdiengatik.

Jainko Aita,

gaur …-ren urtebetetzea da.

Eskerrak, jaio zenetik gaur arte

zaindu duzulako.

Lagun egiozu sendo eta sano hazten

eta besteak maitatzen

Jesusek egin zuen bezala.

Jainko maitea,

gaur …-ren alde eskatzen dizugu,

bere urtebetetze egunean.

Lagun egiozu ona izaten,

eta egun zoriontsua pasa dezala gaur

etxekoekin eta adiskideekin.

Jainko Aita,

eskerrak ematen dizkizugu Ebanjeliogatik,

bertan dago Jesusek egin eta esan zuen guztia.

Lagun egiguzu arretaz entzuten eta egiten

Jesusek egin eta esan zuena.

Jauna,

gure adiskide egin nahi izan duzu,

eta, nahi duzu, baita ere,

guk Zu zaren bezalaxe ezagutzea.

Horregatik, gugana hurbiltzen zara

Biblian eta Ebanjelioan idatzitako

zure hitzen bitartez.

Eskerrak, hitzegiten diguzulako,

eskerrak, Jesus, gure lagunik onena

bidali diguzulako.

Emaguzu zure laguntza,

zure Hitzak lagun

dezagun hobeak izaten.

Jainko Aita,

zorionekoak izango gara

zure Hitza entzun eta betetzen badugu.

JAINKOAREN HITZAK BIZIA EMATEN DIGU.

Jesus,

Zure anai-arreba izango gara

Zure Hitza entzuten badugu.

JESUS, ZUK BIHOTZERA HITZEGITEN DIGUZU.

Jesus,

Zuk zeure sekretuak kontatu dizkiguzu

zugandik ikas dezagun.

JESUSEN HITZAK IRAKATSI EGITEN DIGU.

AURKIBIDEA

Egunaren hasieran ………….………….……………..……….

4

Abendua – Eguberria ………………….……………..……….

10

Pakearen astean ………………………….………..……………

14

Garizuma – Pazkoa …………………….……………..……….

17

La Salle astea ……………………….…………..………………..

23

Misio astea …………………………………..……………………..

26

Egunaren bukaeran …………………………………..……….

28

Maria …………………………………..………………………………

31

Eskerrak, Jainko …………………………………..……………

34

Jolasean eta oporretan ……………………………..……….

46

Eskerrak eskolarengatik …………………………………....

50

Nire familia …………………………………..…………………….

53

Lagun iguzu, Jainko maitea ……………………………...

56

Eskerrak janariengatik ………………………………..…….

63

Aintza Zuri, Jainko Aita …………………………………….

65

Zatoz, Espiritu Santua …………………………………..….

70

Eskerrak gorputzarengatik ……………………………..…

74

Barka gaitzazu …………………………………..………………

78

Zorionak, lagunok …………………………………………..….

82

Zure hitza entzuten dugu ………………………………….

84

~ 1 ~