Download - Tema 4- A Crise Do Antigo Réxime

Transcript
 • A crise do Antigo Rxime (1788-1833)4

 • q O impacto da Revolucin Francesa. A Guerra da Independencia e a Constitucin de 1812. O impacto da Revolucin Francesa debe ser esencialmente relacionado co medo e reaccin que xenera, provocando un frenazo s ideas reformistas e o peche de fronteiras a calquera idea provinte do exterior.

  A Guerra da Independencia contemplarase a partir das facilidades que atopan as tropas francesas na ocupacin do territorio espaol debidas esencialmente Tratado de Fontainebleau e s problemas de Godoy/Carlos IV co sector encabezado por Fernando VII. A Guerra debe ser entendida non s como unha loita contra o invasor e dende posturas diferentes, senn tamn na sa vertente revolucionaria, como primeiro intento de construir unha Espaa liberal.

  As Cortes de Cdiz son a mellor plasmacin dese intento. Deben ser mencionadas as tendencias polticas nelas representadas, e destacarase o esencial do seu labor lexislativo, estudiando os principais decretos (seoros, morgado, Inquisicin); a Constitucin de 1812 debe ser ben estudiada nos seus puntos fundamentais (soberana nacional, sufraxio, divisin de poderes) e comprendida como a primeira gran referencia do constitucionalismo espaol.

 • CARLOS IV

 • GODOY

 • FERNANDO VII

 • NAPOLEN

 • CONSTITUCIN DE 1812

 • ISABEL II

 • CARLOS M ISIDRO

 • APARTADOS 1.- A crise do reinado de Carlos IV (1788-1808) 2.- A Guerra da Independencia (1808-14)3.- As Cortes de Cdiz e a Constitucin de 18124.- O reinado de Fernando VII (1814-33) 5.- Absolutistas e liberais en Galicia6.- A Independencia da Amrica

 • Cronoloxa e etapas17591788180818141833Xos BonaparteA Guerra de IndependenciaCdiz primeira (1812) experincia liberalDespotismo IlustradoAbsolutismo1820-23Trienio liberal1

 • CAL O CAMBIO QUE SE FAI NESTE PERIODO?

  QUE DEIXAMOS ATRS?

 • 2.-O Antigo Rxime conceptosO Antigo RximePrivilexiadosNobreza e cleroNon privilexiadosBurguesa e clases popularesClases baixas- Concentracin de poder no rei- Orixe divinoNobrezaPropietario terraPoder econmicoPoder poltico2

 • TEMOS QUE LOITAR POR DEIXAR ATRS TODO ISTOTEMOS QUE DAR UN PASO ADIANTE E TRAER A ESTE PAS..

 • ESTADO LIBERAL conceptosLiberalismoMontesquieu, Rousseau...ConstitucinDereitos e Deberes dos cidadns SoberanaDivisin de poderesAsemblea NacionalLibres e IguaisEleccionsEsta determina3

 • A CRISE DO ANTIGO RXIME1808-1833FERNANDO VII

 • Carlos IV (1778-1808)17

 • O seu reinado Sucedeu a seu pai con 40 aosHome bondadoso e nobre, pero moi dbil deixou o goberno en maos da raia e os seus ministrosAdicbase a caza e a outras diversins Casado coa sua prima Mara Luisa de Parma, que exerceu a sua influencia nos ministros

 • 1.- A CRISE DO REINADO DE CARLOS IV (1788-1808)1788: Carlos IV Rei Coincide coa Revolucin Francesa Medo as ideas revolucionarias Volta o pasado Cordn sanitario Aparece en escea GODOY

 • A crise do Reinado de Carlos IV (1788 1808) Caracterzase pola presenza de GodoyPOLTICA EXTERIORA Gran Guerra(1793-1795) contra Francia

  Tratado de San Ildefonso (1796) cos francesesGuerra contra Gran Bretaa ederrota de Trafalgar (1805)Tratado de Fontainebleau (1807) cos francesesprovoca Provoca a Guerra da independencia4Personalidade(odiado) e poltica interior

 • GODOY17

 • O motn de Aranxuez e a monarqua de Xos Bonaparte Tratado de FontainebleauA ocupacin francesa de Espaa Abdicacin de Carlos IVIntervencin de NapolenRevoltas populares do 2 de maio en MadridCapitulacions de BaionaA resistencia Popular e GUERRA DE INDEPENDENCIAA reaccin popular desencadea 5Coroacin de Xos I Apoiado por nobres e afrancesados ESTATUTO DE BAIONAPrimeiros pasos de Xos I ?

 • Tratado de Fontanebleau

 • 2.- A GUERRA DA INDEPENDENCIA (1808-1814)Revoltas populares do 2 de maio en Madrid (https://es.tiching.com/link/9352) (https://es.tiching.com/link/54725) provoca

  Organzanse As XUNTAS Xuntas locais Xunta Suprema Central

  A resistencia Popular e a guerra os franceses

 • Invasin,motn,Baiona,dous de maio 8

 • A RESISTENCIA:SITIOS E GUERRILLAS

 • A Guerra Contra Francia (1808 - 1814) O CURSO DA GUERRAGuerra de Guerrillas e resistencia popularExrcito Regular e Xunta SupremaResistenciaFases da guerra A) Xuo-novembro de 1808B) Novembro1808 -xuo1812C) Xuo1812 - decembro 1813Ofensiva aliada (Wellington) (Arapiles)xitos da resistencia(Bailn)Dominio francs menos en CdizMAPASCORRENTES IDEOLXICAS

 • Bailn,Elvia,Sitios6

 • Crueldade e final da guerra. Exilio5

 • Fase inicial

 • 1 fase da guerra

 • 2 Fase

 • Retirada francesa

 • 4.- A Guerra contra Francia (1808 - 1814) O desenvolvemento da guerra 7

 • ACTITUDES SOCIAIS,POLTICAS E IDEOLXICAS

 • 3.- AS CORTES DE CDIZ A CONVOCATORIA DE CORTESXunta de RexenciaconvocacreaLiberais,ilustrados e absolutistasconstituesenA ACCIN LEXISLATIVA DAS CORTESReformas sociais e administrativasLiberdade de prensaAbolicin da Inquisicin e seoriosLiberalismo econmicoLiberdade comercialAbolicin dos gremiosDesamortizacin moderada dos bens eclesiasticosDeclaracin de dereitosDefinicin de nacinMonarqua constitucionalRelixin catlica nicaDivisin de poderesSufraxio universal Masculino IndirectoMapa deputadosDIVISIN PODERESOutros artigos

 • Procedencia dos deputados a cortes

 • ACTITUDE PACTISTA

 • Cdiz,Cortes,Constitucin8

 • FACEMOS UNHA GUERRA E UNHA REVOLUCIN AO MESMO TEMPOPROBLEMA

 • O POBO NON ESTABA EN CONTACTO COS INTELECTUAIS

 • 4.- O Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)O Manifesto dos persasPeticin a Fernando VII (Retornar o Antigo Rxime)Levantamentos militares liberaisTrienio liberal (1820 - 23)Comandante Riego (Cabezas de San Juan, Sevilla)Retorno o constitucionalismo (Constitucin de 1812)-Debilidade dos liberais-Oposicin absolutista -Intervencin da Santa AlianzaRetorno do Absolutismo a toda Europa10videomapaMAPA PRONUNCIAMENTOSPROGRAMACIN

 • A revolucin liberal e as reaccins absolutistas no primeiro tercio do sculo XIX. Convn distinguir claramente as etapas do reinado de Fernando VII, co fin de que os alumnos poidan percibi-lo perodo 1814-1833 como a crise permanente e definitiva do Antigo Rxime, modelo inviable fronte a un liberalismo que, sa vez, sofre avances e retrocesos ata a morte do monarca. Como aspecto colateral, pero de innegable importancia, deberase relaciona-lo reinado de Fernando VII co contexto europeo para entender por que as potencias lexitimistas axudan a Fernando nalgns casos (Trienio Constitucional) e noutros non (perda do Imperio); respecto deste ltimo asunto, convn menciona-la importante repercusin que a perda das colonias americanas ter sobre a economa espaola do sculo XIX. aconsellable, por ltimo, e a xeito de enlace co bloque seguinte, facer unha breve referencia s cambios introducidos polo rei nos ltimos anos da sa vida, que conducirn s absolutistas a apoiar a don Carlos, orixinndose as un dos problemas mis sobranceiros que ter que enfronta-la construccin do Estado liberal.

 • Os cen mil fillos de San lus

 • 1814-1820VOLTA O ANTIGO RXIMEQue fai Fernando VII?Que fai cos liberais?Primeiro obxectivo?Como o ven dende Europa?Con que problemas se atopa Fernando VII?Con que oposicin se atopa?Situacin do exrcito?

 • PAS ESNAQUIZADODECADENCIA DA AGRICULTURADESBARAXUSTE ECONMICO E COMERCIALBANCARROTA COLONIAS EN PE DE GUERRA

 • Mapa pronunciamentos liberais

 • SEN PROBLEMAS

  NAPOLEN DERROTADO

  EUROPA DA RESTAURACIN

  CONGRESO DE VIENA

 • 1814-1820Regreso de Fernando VII9

 • 5.- O Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)11Dcada ominosa (1823 - 1833)Como intenta solucionar?(colaborar cos liberais)A Reaccin dos Nobres e da Igrexa)(absolutistas radicais)Agrupados arredor de Carlos M IsidroA guerra dos Malcontentos (1827)Nace Isabel (1830)eFernando VIIPragmtica sancinLei SlicaConflicto DinsticoVIDEO

 • TRIENIO LIBERAL

 • 4.- O Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)A Independencia das colonias americanas (1810 - 1824)Divisin entre crioulos(clases dominantes)e indxenas (clases explotadas)

  12

 • 5.- O Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)A independencia das colonias americanas (1810 - 1824)13

 • 5.- O Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)A independencia dasColonias americanas (1810 - 1824)14

 • Instruccin pblica, Hisenda, legislaci, Matries Eclesistiqueso 19 de marzo de 1812Proclamacin da ConstitucinDeclaracin de Dereitos do HomeRecoecemento da liberdade poltica(asociacin, exprein...)Dereito o voto dos homes maiores de 25 anosDivisin de poderesMonarqua parlamentariaDurante a ocupacin dos franceses (Gaspar Melchor de Jovellanos)Consulta dos artgos da Constitucin15

 • Annimo: Al Rey Jos I. Diario Mercantil de Cdiz. 18 de Marzo de 1812. Cdiz: Sense datar. Comentario : Poema que desexa contribuir a fama que tia Xos I Ou Pepe Botella de gustarlle o vio. Era unha maneira de desacreditar o invasorAl nclito Seor Pepe, rey (en deseo) de lasEspaas, y (en visin) de las IndiasSalud, gran rey de la rebelde gente;salud, salud Pepillo diligente,protector del cultivo de las uvasy catador experto de las cubas;hoy te celebra mi insurgente manodesde el grandioso emporio gaditano;y sin quebrarme mucho la cabezaal momento tropezarami pluma con tus raras cualidades;no llenar el papel de las variedades,como hacen a tu ladonecios aduladoresde tu persona y denigrado trono,que te dexan corrido como un mono,celebrando virtudes que no tienes,y coronan tus sienescon laureles de Marte, o bien de Apolo,cuando al tyrso de Baco aspiras solo. 16

 • TRIENIO LIBERAL- Por que cae Fernando VII?- Eleccins- Restaurar a labor de Cdiz- Oposicin- Divisin dos liberis moderados exaltados

 • POR QUE CAE?PROBLEMAS ECONMICOSPERDA DAS COLONIASRECEO PAISES EXTRANXEIROS POLA REPRESINMANTER O A. RXIME

 • RECUPERAN LABOR DE CDIZMODERNIZACIN POLTICA E ADMINISTRATIVALIBERALIZACIN INDUSTRIA E COMERCIOREFORMA FISCALRECUPERAN MILICIA NACIONAL

  RACIONALIDADE E IGUALDADE

 • MANIFESTO DOS PERSAS"Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco das en anarqua despus del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser ms fieles a su sucesor. Para serlo Espaa a V.M. no necesitaba igual ensayo en los seis aos de su cautividad...La nobleza siempre aspira a distinciones; el pueblo siempre intenta igualdades; ste vive receloso de que aqulla llegue a dominar; y la nobleza teme que aqul no la iguale; si, pues, la discordia consume los gobiernos, el que se funda en tan desunidos principios, siempre ha de estar amenazado su fin...La monarqua absoluta es una obra de la razn y de la inteligencia; est subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por la sumisin voluntaria de los primeros hombres que eligieron a sus reyes... Ha sido necesario que el poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los sbditos todo lo que mira el inters comn. Pngase al lado de esta definicin la antigua constitucin espaola y medtese la injusticia que se le hace.Es arriesgado que todo dependa de uno solo, y es ms infelicidad por razn opuesta, que todo dependa de muchos...Que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad y en la forma en que se celebraron las antiguas... No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso manifiesto con que se estime siempre sin valor esa Constitucin de Cdiz y por no aprobada por V.M.Madrid, 12 de abril de 1814."

 • Labor de Xos Bonaparte1.- Abolicin do rxime seorial e desamortizacin2.- Abolicin da Mesta3.- Abolicin das aduanas interiores4.- Abolicin das Ordes relixiosas masculinas (venta a particulares das sas propiedades)5.- Centralizacin da administracin, faina mis eficaz.6.- Liberalizou a economa7.- Divide Espaa en 38 distritos (prefacturas)8.- Urbanismo, embelecer Madrid ( o Rei Plazuelas). LIQUIDACIN DO ANTIGO RXIME

 • CONSTITUCIN DE 1812

 • OUTROS ARTIGOS

 • CONSTITUCIONES ESPAOLAS DEL SIGLO XIXReinado de Isabel IISexenio Revolucionario

  18121834183718451856186918731874Constitucin o proyecto1 ConstitucinCartaotorgada2Constitucin3ConstitucinProyecto4ConstitucinProyectoV ConstitucinSoberanaNacionalRealRealRealCortes y ReyNacionalNacionalCortes con el ReyRelacin entre los poderesSeparacinSin separacinde poderesCompartidoSin separacinde poderesSeparacinSeparacinSeparacinCompartidoPoder ejecutivoReyReyReyReyReyReyConsejo de MinistrosReyLegislativoUnicameralBicameralBicameralBicameralBicameralBicameralBicameralBicameralDeclaracin de derechosSiNoSiNoSiSiSiSiCarcterideolgicoProgresistaConservadorProgresistaConservadorProgresistaProgresistaProgresistaConservadorSufragioUniversalCensitarioCensitarioCensitarioCensitarioUniversalUniversalCensitarioVigencia1812-18141820-18231836-18371834-18361837-18451845-18561856-1868No nata1869-1873ConstitucinRepublicanaNo nata1876-19231923-1931

 • ABSOLUTISTAS E LIBERAIS EN GALICIA (1808-33)

 • GALICIA FOI ABSOLUTISTA

 • Para ampliar na Internethttp://www.bne.es/es/Inicio/index.htmlExposicin Miradas sobre a guerra da independencia da Biblioteca Nacional de Madrid. Pdense consultar multitude de documentos da poca as como a coleccin de gravados Os desastres da guerra" de Goya. http://www.cervantesvirtual.com/portal/1812/Extensa e completa anlise da Constitucin Espaola de 1812, o seu contexto histrico, as influencias doutrinais, a sa proxeccin exterior. Incle imaxes, unha ampla bibliografa e a constitucin orixinal dixitalizada.

  4

 • EXMENES DE SELECTIVIDADhttp://ciug.cesga.es/docs/probas/2008/paau2008%20Texto%20historico.pdf

  http://ciug.cesga.es/docs/probas/2007/paau2007%20Texto%20historico.pdf

  http://ciug.cesga.es/docs/probas/2002/paau2002%20Texto%20historico.pdf

 • ******* **********