Download - Tantak Katalogoa

Transcript
 • EHUko EUSKARAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZAK lagundu du aldizkari hau argitaratzen.

  Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial de la Universidad del Pas VascoISSN: 0214-9753

 • 2

  GAKO-HITZAK

  Adimen emozionala

  Adimen urritasuna

  Administrazioa

  Alfabetatzea

  Alfabetatze digitala

  Aniztasuna

  Artea

  Autoebaluazioa

  Autokontzeptua

  Baloreak

  Berrikuntza pedagogikoa

  Bibliografia

  Bigarren Hezkuntza

  Bizikidetza

  Curriculuma

  Didaktika

  Diziplinartekotasuna

  Ebaluazioa

  Ekologia

  Eleaniztasuna

  Elebitasuna

  Erkatutako Hezkuntza

  Errepublika

  Eskola

  Eskola porrota

  Eskola-liburutegiak

  Esperientzia bidezko ikaskuntza

  Etika

  Euskara

  Familia

  Fobia soziala

  Fonologia

  Gaitasunak

  Garapen afektiboa

  Gaztaroa

  Generoa

  Geometria

  Giza-eskubideak

  Gizarte-Hezkuntza

  Gramatika

  Haur eta Gazte Literatura

  Haurtzaroa

  Helduen hezkuntza

  Ikasleen prestakuntza

  Ikasleria

  Ikastola

  Ikerkuntza

  Immigrazioa

  Ingeniaritza

  Ingurugiroa

  Integrazioa

  Internet

  Irakaskuntza

  Irakasleen prestakuntza

  Irakasleria

  Islama

  Jolasa

  Kalitatea

  Koedukazioa

  Komunikazioa

  Kooperatibak

  Koordinazioa

  Kultura

  Kulturarteko Hezkuntza

  Lanbide Heziketa

  Lidergoa

  Matematika

  Matematikaren didaktika

  Metodologia

  Morala

  Museoak

  Musika heziketa

  Nazionalismoa

  Nerabezaroa

  Normalizazioa

  Nortasuna

  Orientazioa

  Pedagogia

  Pertsona gorra

  Poesia

  Practicuma

  Psikomotrizitatea

  Psikopedagogia

  Sexualitatea

  Sozializazioa

  Soziolinguistika

 • 3

  Hezkuntza Berezia

  Hezkuntza Politika

  Hezkuntza Sistema

  Hezkuntzaren Ekonomia

  Hezkuntzaren Historia

  Hezkuntzaren Psikologia

  Hezkuntzaren Soziologia

  Hiri Hezitzailea

  Hizkuntzaren Didaktika

  Ikaskuntza

  Teknologia

  Telebista

  Terminologia

  Testuliburua

  Ulermena

  Unibertsitatea

  Zeinu hizkuntza

  Zientzia

  Zuzendaritza

 • 4

  Tantak EHUko Hezkuntza Aldizkarian 25 urte hauetan argitaratutako artikuluak

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Adimen emozionala Ikasleen gaitasun emozionala. Echage, C. 2000

  Adimen urritasuna Adimen urritasuna duten haurren arreta

  goiztiarra.

  Aranguren, K. 2003

  Administrazioa Instituzionalizatze urratsak eta

  administraritzarekin harremanak (1980-90).

  Fernndez, I.

  Gorostizaga, M.

  1990

  Alfabetatzea

  Nola eman bibliografia? Gomendioak,

  adibideak eta beste.

  Salaberri, P. 1994

  Ikus-entzunezko alfabetizazioren indar-

  guneak eta gabeziak Euskal Herrian. Eskola-

  komunitatean egindako ikerketa kualitatibo

  baten emaitzak

  Ramrez de la

  Piscina, T.

  Andrieu, A.

  Basterretxea, J.

  Jimenez, E.

  Vicente, J.

  2010

  Alfabetatze digitala

  Informazioa bilatzen konpetenteak dira

  unibertsitateko ikasleak? Mondragon

  Unibertsitateko Irakasle Ikasketetako 1.

  mailako ikasleen kasua

  Egaa, T. 2008

  Nola identifikatzen dute unibertsitate-

  ikasleek ikasteko behar duten informazioa

  eta informazio hori non lor daitekeen?

  Egaa, T. 2011

  Irakaslearen eta unibertsitatearen rola

  ikasleen informazio-konpetentzien

  garapenean

  Egaa, T. 2011

  Aniztasuna

  Zeharkako gaien integraziorako esperientzia

  bat kultur aniztasunaren ikuspegitik (neska

  eta mutil saharauientzako Donostiako gida).

  Martinez, B. eta

  beste

  1999

  Ikastetxeari aniztasunaren tratamendua

  hobetzen lagunduko dion eredu baterantz

  Martnez, B. 2003

  Hezkuntza inklusiboaren deia, premia eta

  inplikazioa

  Garin, S.

  Vega, A.

  Aramendi, P.

  2013

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1412/1052http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1412/1052http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1412/1052http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1412/1052http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5295/5151http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5295/5151

 • 5

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Artea

  Zenbait artelan aztertzeko eskema. Preciado, T. 1989

  Arno Sternen espresioaren semiologia eta

  arte modernoaren prozesu analitikoaren

  arteko erlazioaz.

  Zuazo, I. 1989

  Errealitatea irudikatzeko trebetasun falta eta

  artearekiko jarrera direla, proposamen bat.

  Preciado, T. 1989

  Koloreari buruzko irakaskuntzaren

  egokitasuna Euskalerriko testuinguruan.

  Preciado, T. 1992

  Bizitakoa versus ikasitakoa: horia eta urdina

  gatazka honen adibideak.

  Preciado, T. 1993

  Begiradatxo bat marrazketa librearen

  errealitateari.

  Preciado, T. 1997

  Artea ez artea ezbaitik errealitatea

  irudikatzeko mailetara.

  Preciado, T. 2000

  Plastika eta Ikus-Adierazpena: Lehen

  Hezkuntzarako euskaraz argitaratutako testu

  liburuen analisia.

  Llorente, E.

  Andrieu, A.

  Montorio, A.

  Lekue, P.

  2001

  Aduaren eskutik heziketa artistikoa. Preciado, T. 2002

  Gau gorri pelotari, goiz gorri errotari Preciado, T. 2005

  Erna zite! Beranta gorria dugu! Preciado, T. 2006

  Euskal ikusteko era ez ezik, koloreen artean

  ere badago bazterreraturik

  Preciado, T. 2006

  Bazterreraturiko kolore-hitzen artean,

  osasuntsuak (ajerekin bada ere)

  Preciado, T. 2007

  Arte hezkuntza utopiaren eta

  pragmatismoaren artean

  Vivas, I. 2007

  Begirada estetikoa: Hezkuntza Artistikoaren

  funtsezko osagaia denei irekia

  Preciado, T. 2013

  Arte-terapia Arte-terapiak egin ditzakeen ekarpenak

  nerabeengan irakaskuntzan

  Aristi, L. 2013

  Autoebaluazioa Autoebaluazio instituzionala: xedeak,

  eragileak eta metodologia.

  Ru, J. 2001

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3220/2848http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3206/2836http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3194/2824http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3194/2824http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3180/2810http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3180/2810http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3162/4088http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3162/4088

 • 6

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Kalitate Programak eta Normalkuntza

  Programak ikastetxeetan: elkarrengandik

  ikasten Ikerketa baten emaitzak

  Marko, I. 2006

  Portafolioa eta lan-ekipoak. Talde Dinamika

  ikasgaian burututako esperientziaren

  azalpena

  Marko, I. 2007

  Autokontzeptua

  Autokontzeptu fisikoaren neurtresnak. Zulaika, L.M.

  Arrieta, M.

  1999

  Nortasunaren motibaziozko osagaien

  azterketa: ni erreala, ni ideala, behar lukeen

  nia, egozpen estiloak, autoeraginkortasuna

  eta beste aldagai kliniko batzuk.

  Haranburu, M.

  Guerra, J.

  2000

  Autokontzeptua: alderdiak, jatorria,

  funtzioak, desadostasunak, aldaketak eta

  kontsistentzia.

  Aramburu, M.

  Guerra, J.

  2002

  Autokontzepto fisikoa nerabezaroan eta bere

  eremuak.

  Goi, A.

  Palacios, S.

  Ruiz, S.

  Zulaika, L.M.

  2002

  Autokontzeptuaren hierarki-izaeraren

  azterketa, eremu fisikotik abiatuz.

  Goi, A.

  Palacios, S.

  Ruiz, S.

  Zulaika, L.M.

  2002

  Autokontzeptu-eskalaren euskaratzea Elosua, P. 2004

  Baloreak

  Talde baloreen garapena ikasgelan. Caba, M.A. 1991

  Kultur-elkartasuna eta balioekiko hezkuntza. Medrano, K.

  Oihartzabal, L.

  1992

  Ikastolan balioak lantzen. Viguera, O.

  Ro, G.

  1998

  Balioak ikastolan (II): proposamen

  praktikoa.

  Viguera, O.

  Ro, G.

  1998

  Berrikuntza

  pedagogikoa

  Portafolioa eta lan-ekipoak. Talde Dinamika

  ikasgaian burututako esperientziaren

  azalpena

  Marko, I. 2007

  Elkarrikertuz egitasmoa: e-paper-zorroa eta

  ikus-entzunezko narratiba irakasle

  gogoetatsuaren hasierako prestakuntzan

  Correa, J.M.

  Guterrez, L.P.

  2010

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5123/4973http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264

 • 7

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Berdinen arteko tutoretza planaren

  hastapenak

  Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan

  Camino, I.

  Goi, E.

  2013

  Bibliografia Nola eman bibliografia? Gomendioak,

  adibideak eta beste.

  Salaberri, P. 1994

  Bigarren Hezkuntza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta herri

  txikien iraupena.

  Bilbao, B. eta

  beste

  1996

  Bizikidetza Bizikidetza ikastetxeetan

  Jimenez, O.

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  2007

  Curriculuma

  Euskal Curriculum berezia. Isasi, X.

  Erriondo, L.

  1990

  ESAIZU, euskarako material kurrikularrak. Abasolo, R.

  Arejolaleiba, J.

  Bilbatua, M.

  Garmendia, J.

  Sainz, M.

  1993

  Curriculumaren ebaluazioa Etxague, X. 2005

  Testuliburuetako edukiaren eta itxuraren

  garapena: Anaya, Edeb eta Santillana

  argitaletxeak adibide

  Bilbao, B.

  Ezkurdia, G.

  Perez, K.

  2007

  Didaktika

  Irakaskuntzaren edukien antolaketa. Goi, A.

  Astigarraga, C.

  1992

  Ahozko historia proposamen didaktiko gisa:

  oroimen historikoaren eraikuntza kolektiboa.

  Fernandez, I. 1993

  Natur arloaren irakaskuntzan kontuan eduki

  beharreko zenbait faktore.

  Haranburu, M. 1994

  Haur Hezkuntzarako behaketa eta

  ebaluaketa. 3 urteko haurrak.

  Huguet, T.

  Planas, M.

  Vilella, M.

  1994

  Ingurugiroaren arazo baten trataera

  didaktiko konstruktibista: desertifikazioa eta

  uholdeak.

  Gurutzeaga, A. 1994

  Gizarte-Zientzien irakaskuntza Haur-

  Hezkuntzan.

  Murua, M.

  Oyarzabal, J.R.

  1997

  Didaktika berriak informazio eta

  komunikazio teknologien bidez

  Villarreal, J.D. 2006

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3164/2794http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3228/2856http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3152/2778http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3152/2778http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3152/2778http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3192/2822http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3192/2822

 • 8

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Interneten erabilera didaktikoa Euskal

  Herriko Unibertsitatean

  Lareki, A. 2007

  Oinarri-aldaketako kontzeptu eta prozedurei

  dagozkien akatsen azterketa: Unibertsitateko

  1. mailako aljebra

  Baro, I.

  Arrieta, M.

  2010

  Internet lehen hezkuntzan: zenbait galdera,

  erantzun eta proposamen

  Altuna, J. 2011

  Ordenagailu bidezko ikaskuntza: IKASYS

  Proiektuaren Ebaluazioa

  Etxeberria, J.

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  Gobantes, A.

  2011

  Diziplinartekotasuna

  Diziplinarteko lanaren esperientzia

  Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan:

  irakaslearen lanbidea

  Camino, I.

  Vizcarra, M.T.

  Aristizabal, P.

  Villarroel, J.D.

  2011

  Ebaluazioa

  Elebiduntasunari buruzko testaren bidez

  lorturiko datuen azterketa kuantitatiboa.

  Elosua, P.

  Lopez, A.

  Artzamendi,

  J.A.

  1994

  Hezkuntza-Erreforma Ingalaterran:

  ebaluazioaren zentzua.

  Ryan, C. 1995

  BAPren eragina faktore kognitiboetan.

  93/94 ebaluazioa.

  Lopez, I. 1995

  Unibertsitatearen ebaluazio instituzionalaren

  alderdiak.

  Alfaro, I.J.

  Perez, A.

  1996

  Beharren ebaluazioaren eragina hezkuntza

  prozesuan.

  Munarriz, B.

  Lukas, J.F.

  1996

  Ebaluazioan informazioa bildu eta

  analizatzeko estrategia kualitatiboak.

  Rincn, D. 1996

  Programen ebaluazioa Espainiako Estatuan. Carballo, R. 1997

  Ebaluazio-prozesu baten plangintza. Carballo, R. 1997

  Ebaluazio kritikoa eta ikerketa-ekintzako

  metodologia.

  Lopez, I. 1998

  Guraso eta irakasleen komunikazio-

  gaitasunen garapenerako esku-hartze eta

  ebaluazioa, eta beren eragina seme-

  alaba/ikasleen garapen pertsonalean.

  Maganto, J.M.

  Bartau, I.

  Caba, M.A.

  1998

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3176/2806http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3176/2806http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4767/4555http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4767/4555http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4769/4557http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4769/4557http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565

 • 9

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Ikastetxeen kanpo-ebaluazioa: aukerak eta

  mugak.

  Tiana, A. 1999

  Datuen bilketa eta analisirako metodoak:

  paper-zorroen bidezko ikaskuntzaren

  ebaluazioa.

  Barber, E. 1999

  Neurketa-tresna psikopedagogikoen

  euskaratzea eta itemaren funtzionamendu

  diferentziala.

  Elosua, P.

  Lopez, A.

  1999

  Ikastetxean ardazturiko formazio programa

  baten ebaluazioa.

  Etxague, X.

  Goi, J.M.

  Egia, I.

  Garmendia, R.

  1999

  Hezkuntza ikerketa eta ebaluaketa.

  Practicum-aren ebaluaketa:

  esperientzia bat.

  Moyano, N.

  Gamboa, E.

  Cabero, B.

  1999

  Autokontzeptu fisikoaren neurtresnak. Zulaika, L.M.

  Arrieta, M.

  1999

  Ikastetzearen kalitatearen ebaluazioa. Etxague, X.

  Ayerbe, P.

  Lukas, J.F.

  2000

  Matematikaren Ebaluazioa curruculum

  eraikitzaile baten ikuspegitik: esperientzia

  bat.

  Goi, J.M. 2000

  Komunikazio-gaitasuna baloratzen (II):

  ebaluazio-irizpideen trataera.

  Prieto, M. 2000

  Ikastetxearen kalitatearen ebaluazioa (II). Etxague, X.

  Ayerbe, P.

  Lukas, J.F.

  2000

  Euskal autonomia erkidegoko ikastetxeen

  Kanpo-ebaluazioa.

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  Munarriz, B.

  Moyano, N.

  Sedano, M.

  2000

  Ebaluazio psikopedagogikoa. Aparicio, M.L. 2001

  Irizpideari buruzko ebaluazioa: Ikasgelako

  probak egiteko metodologi osagaiak.

  Jornet, J.M.

  Suarez, J.M.

  Perales, M.J.

  2002

  Hezkuntza-programen ebaluaketa:

  oinarrizko kontzeptuak, ikuspuntu nagusiak

  eta arazoak.

  Prez, R. 2002

 • 10

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Testen euskaratzea. Balizko alborapenaren

  iturriak

  Elosua, P. 2003

  Ebaluazioan egoten diren zehar-iritziak eta

  honetarako kalitate irizpideak

  Tojar, J.C. 2004

  Autokontzeptu-eskalaren euskaratzea Elosua, P. 2004

  Curriculumaren ebaluazioa Etxague, X. 2005

  Hezkuntza Ebaluazioaren Esparruak

  Lukas, J.F.

  Jimenez, O.

  Santiago, K.

  2005

  Irakaskuntza unibertsitarioan erabiltzeko

  Webgune baten diseinua

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  2005

  Hego Euskal Herriko eskola-liburutegien

  erabilera, kudeaketa eta funtzionamendua

  Jimenez, O.

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  2006

  Adin txikikoen ebaluazio sozio-pertsonala

  egoera ahul-ahuleko testuinguruetan

  De la Caba,

  M.A.

  2008

  Kalitatea hezkuntza: ikerketa baten

  ondorioak

  Etxague, X.

  Huegun, A.

  Lareki, A.

  Goi, J.M.

  Aramendi, P.

  Ayerbe, P.

  Sola, J.C.

  Oyarzabal, J.R.

  2009

  Euskara-agiriak Europako Markora

  egokitzeko eta baliokidetzeko prozedura

  Pikabea, I.

  Lukas, J.F.

  2009

  Unibertsitateko ikasleen ikaskuntzara

  bideratutako ebaluazioa

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  Murua, H.

  2011

  Ekologia

  Ingurugiroari buruzko gai baten

  irakaskuntzarako ikuspuntu konstruktibista

  bat: janari ontzien koste ekologikoa.

  Pozueta, E. 1994

  Ekosistemak bilatzen ote du oreka?

  Testuliburuetan ekologiaren bidez zabaltzen

  diren ideiak

  Ibarra, J. 2010

  Eleaniztasuna Ingelesaren jabetza ikasle elebakardun eta

  elebidunengan.

  Janoz, J. 1993

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5289/5145http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5289/5145http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5129/4979http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5129/4979http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5123/4973http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3228/2856http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3230/2858http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3232/2860http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3232/2860http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3200/2830http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3200/2830http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3132/4060http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3132/4060http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2902/2530http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2902/2530http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2676/2240http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2676/2240http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4759/4547http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4759/4547http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1406/1048http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1406/1048http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1406/1048

 • 11

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Eskoletako gazteentzat hizkuntzak ikastea

  zigorra ote?

  Pikabea, I

  Etxeberria, F.

  Dendaluze, I.

  Bereziartua, J.

  Laskibar, I.

  Mendia, P.

  2007

  Elebitasuna

  O.H.O.ko eredu elebidunean

  eskolarizatutako ikasleengan zenbait

  soziologi eta hezkuntza aldagaien eragina

  ertainetako ikasketen aukeraketan.

  Lukas, J.F.

  Condn, J.

  1989

  Elebitasuna eta funtzionamendu kognitiboa. Baker, C. 1991

  Murgilpen eta auto-ikaskuntza programak,

  elebitasunaren urraspideetan.

  Etxeberria, F.

  Baxoc, E.

  1992

  Egokitzapen eskolarra eta elebitasuna

  hurbilpen teorikoa.

  Naya, L.M. 1992

  Egokitzapen eskolarra eta elebitasuna:

  Donostian egindako ikerketa batean

  lortutako emaitzak.

  Naya, L.M. 1993

  Elebiduntasuna. Erriondo, L. 1993

  Elementu psikosozialen eragina bigarren

  hizkuntzaren jabetzean: bizitasun

  etnoliguistikoa, sare soziala eta motibazioa.

  Cenoz, J.

  Valencia, J.

  1994

  Elebiduntasun mailaren garapena eta berau

  mugatzen duten aldagai soziolinguistikoak

  eta psikologikoak Oinarrizko Heziketa

  Orokorreko ikasle elebidunengan.

  Balluerka, N.

  Bergara, A.

  Gorostiaga, A.

  1994

  Elebiduntasunari buruzko testaren bidez

  lorturiko datuen azterketa kuantitatiboa.

  Elosua, P.

  Lopez, A.

  Artzamendi,

  J.A.

  1994

  B ereduko tipologizaziorako irizpide,

  dimentsio eta adierazleak.

  Etxeberria, F.

  eta beste

  1997

  Zenbateraino ezagutzen dute euskarazko

  tradizioa irakasle- eta kazetari-gaiek?

  Maia, J.

  Beldarrain, A.

  Serna, M.

  2006

  Erkatutako Hezkuntza Parisko Jullien-en (1775-1848) ekarpenak

  Erkatutako Hezkuntzara.

  Naya, L.M. 1997

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3168/2798http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3168/2798http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3204/2834http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3204/2834

 • 12

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Errepublika

  II. errepublikako irakaskuntzaren eragina

  euskalerriko ikastoletan: Donostia

  zonaldea (ahozko historiaren azterketa).

  Bujan, K. 1989

  II Errepublika Bilbon: Lehen Hezkuntzaren

  birmoldaketa eta lehenengo hastapenak

  (1931-1932)

  Macas, M.O. 2007

  Espainiako Bigarren Errepublikaren garaia

  hezkuntza berrikuntzari begira

  Camino, I.

  Olarra, A.

  2009

  Eskola

  Eskolako aktibitateen antolakuntza soziala. Aierbe, P. 1990

  Egungo Sistema Eskolarraren eraikuntza eta

  Euskal Eskola Publikoari buruzko

  proiektuak direla eta egin beharreko

  oharpenak.

  Rodrigez, F. 1990

  Euskal Eskolaren lehen urratsak. Zabaleta, I.

  Dvila, P.

  1990

  Jolas librea haur eskoletan. Gonzalez, N.

  Elizalde, L.M.

  1990

  Haurreskolen zenbait antolakuntza alderdi. Aierbe, P. 1991

  Ikastetxearen hezkuntza proiektua eta

  zuzendaria berrikuntza bidean.

  Aierbe, P. 1991

  Talde baloreen garapena ikasgelan. Caba, M.A. 1991

  Idazleak ikastetxeetara. Landa, M. 1991

  Mariasun Landa eskolan. Etxaniz, X.

  Akizu, K.

  Lazkano, L.

  Martnez, G.

  Navarro, R.

  Viana, N.

  1991

  Egokitzapen eskolarra eta elebitasuna

  hurbilpen teorikoa.

  Naya, L.M. 1992

  Orientazioaren antolakuntza ikastetxean. Gmez, M. 1992

  Ikastetxeetako zuzendaritza taldeetako

  partaideen formazioa: Euskal Herriko

  Unibertsitatean eginiko esperientzia bat.

  Etxague, X. 1992

  Egokitzapen eskolarra eta elebitasuna:

  Donostian egindako ikerketa batean

  lortutako emaitzak.

  Naya, L.M. 1993

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2896/2526http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2896/2526

 • 13

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Euskal Eskola eta hitzarmen politikoa. Hezkuntza

  mintegia

  1993

  Prentsa eskolarra hizkuntzaren jabetze

  prozesua bizkortzeko eta hizkuntza

  funtzioak hedatzeko.

  Jaio, A. 1993

  Ikastetxean ardazturiko prestakuntza adibide

  bat.

  Gonzalez, N. 1993

  Lasarte-Oriako Institutuaren Diagnosia. Gonzalez, M.V.

  Herrasi, L.

  1993

  Eskola-Hizkuntza(k) eta hizkuntza

  ordezkapena.

  Isasi, X. 1994

  Eskolatik lanerako bidea: Gizarte-garantiako

  programak.

  Sarasola, L.

  Naya, L.M.

  1995

  Haurtzaroaren babesa eta derrigorrezko

  eskolatzea: Donostiako Udal-eskoletako

  erreforma XX. mendearen lehenengo

  hamarkadetan.

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  Fernandez, I.

  Eizagirre, A.

  1998

  Eskola eta hizkuntza normalizazioa.

  Alderatutako zenbait adibide.

  Rodriguez, F. 1998

  Bigarren hizkuntza irakasteko eskolak egin

  dezakeena.

  Ruiz, U. 1998

  Ikastetxeen kanpo-ebaluazioa: aukerak eta

  mugak.

  Tiana, A. 1999

  Ikastetxean ardazturiko formazio programa

  baten ebaluazioa.

  Etxague, X.

  Goi, J.M.

  Egia, I.

  Garmendia, R.

  1999

  Eskola eraginkortasunaren hobekuntzarako

  Europako eredu baterantz.

  Murillo, F.J. 2001

  EAEko ikastetxeen zuzendaritza-taldeen

  inguruko pertzepzioak.

  Sedano, M.

  Moyano, N.

  Lukas, J.F.

  Santiago, C.

  Lizasoain, L.

  Joaristi, L.

  2001

  Gurasoen prestakuntza, familia, eskola eta

  Komunitatearen arteko harremanen

  esparruan

  Maganto, J.M.

  Bartau Rojas, I.

  2004

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987

 • 14

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Bizikidetza ikastetxeetan

  Jimenez, O.

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  2007

  Euskadiko ikastetxe publikoetako eskola

  zuzendaritzarako sarbidea

  Aramendi, P.

  Oiartzabal, J.R.

  Bujan, K.

  Sola, J.C.

  2008

  Hizkuntzen kudeaketa eskolan Barquin, A.

  Ruiz, U.

  2009

  Familia ereduak gaurko eskolan Aguado, L. 2010

  Lehen Hezkuntzako Graduko ikasleekin,

  Matematikako curriculumari buruz egindako

  esperientzia

  Ruiz de Gauna,

  J.G.

  Garca, J.M.

  2012

  Haur depresioaren detekzioa eskola-

  testuinguruan

  Bernars, E.

  Jaureguizar, J.

  Soroa, M.

  Ibabe, I.

  Cuevas, M.C.

  2012

  Eskola porrota

  Eskola porrota Espainian

  Marchesi, A. 2004

  Eskola-porrotetik lan-mundura

  Martnez, B.

  Mendizabal, A.

  Ituarte, M.

  Prez-Sostoa, V.

  2012

  Eskola-liburutegiak Hego Euskal Herriko eskola-liburutegien

  erabilera, kudeaketa eta funtzionamendua

  Jimenez, O.

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  2006

  Esperientzia bidezko

  ikaskuntza

  Emozioak eta gorputza hezitzaileen

  harreman-trebetasunen prestakuntza bidean:

  esperientzia baten azterketa

  Huegun, A. 2004

  Ikasbide esperientziala: gorputz-sentsazioak

  hezitzaileen prestakuntza praktikorako

  bidean. Hurbilpen teorikoa

  Huegun, A. 2005

  Etika

  Sexuen araberako ezberdintasunak garapen

  etiko-moralean (Euskal Herrian burututako

  ikerketa bat).

  Medrano, K.

  Oihartzabal, L.

  1998

  Euskara

  Euskararen hitzordena zeregin

  komunikatiboaren arabera tesiaren

  aurkezpen gisa

  Osa, E. 1989

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3164/2794http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3148/2774http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3148/2774http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2894/2524http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2201/2270http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5133/4983http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3200/2830http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3200/2830http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3236/2864http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3236/2864http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3236/2864

 • 15

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Europear-algonkiar merkatalgo

  harremanetako euskal mordoilo hiztegia.

  Baker, P. 1989

  Irakaskuntza euskalduna giro erdaldunean. Aierbe, P. 1989

  Euskara irakaskuntza-ikaskuntza

  prozesuaren azterketa (1987-1990).

  Etxeberria, F.

  Baxok, E.

  1990

  Euskara: Erdiko Zikloko programazioaz. Azkarate, M.

  Etxeberria, P.

  1990

  Mintzairaren garapena haur

  euskaldunengan: Ikerlan deskriptibo baten

  prozedura eta lehenengo emaitzak.

  Biain, I.

  Soto, R.

  Zuiga, B.

  1991

  Euskal egitate berizgarriaren ardura eta

  euskararena bereziki Bergarako Erret

  mintegi abertzalearen hezkuntza egitarauan.

  Larraaga, K. 1991

  Euskara errendimendua: hainbat aldagairen

  eragina.

  Etxague, X. 1992

  Nafarroako D ereduko ikasleen euskara

  errendimendua: azterketa deskribatzailea.

  Etxague, X. 1993

  Euskararen herritik erdararen mundura. Rodriguez, A

  Isasi, X.

  1993

  ESAIZU, euskarako material kurrikularrak. Abasolo, R.

  Arejolaleiba, J.

  Bilbatua, M.

  Garmendia, J.

  Sainz, M.

  1993

  Aktibitate sistemetan oinarritutako

  euskararen irakaskuntza bizirako esperientzi

  bat.

  Aristizabal, M. 1993

  B ereduaren egoeraren deskribapena eta

  tipologia ikerketaren lehen urratsak.

  Lukas, J.F. eta

  beste

  1994

  Haur euskaldun elebakar baten menpeko

  perpausen jabekkuntza-garapena.

  Barrea, A. 1994

  Euskararen jabekuntza: jakin eta beste aditz

  trinko batzuen eragingarritasunaz.

  Barrea, A. 1995

  Euskal gaztetxoen euskararekiko jarrerak eta

  jokabideak: hezkuntzaren eragina euskal

  gaztetxoak euskalduntzean: gaztetxoek

  euskararekiko duten ezagutza eta hizkuntza

  honekiko dituzten jokabideak.

  Larraaga, N. 1996

 • 16

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Idatzizko euskara batua eta ahozko

  euskararen arteko kontraesanak Euskal

  Herriaren nortasun kolektiboaren

  eraikuntzan.

  Rodriguez, F.

  Esnaola, I.

  1996

  Eskolako hizkera ereduaz, euskara batuaren

  eta euskalkiaren arteko harremanen

  testuinguruan.

  Maia, J. 2001

  Nafarroako aldundiko euskararen aldeko

  sailaren ekimenak (1957-1972).

  Lopez-Goni, I. 2002

  Ikas-estiloen eta ikas-estrategien garantiza

  euskara-ikasle helduengan.

  Pikabea, I. 2003

  HHko eta LHko ikasgeletan ahozko euskara

  hobetzeko esku hartzeko programa

  Pikabea, I. 2004

  Hezkuntza-kooperatiben egoera EAE-n

  Basurko, F.

  Galarreta, X.

  Lukas, J.F.

  Pikabea, I.

  2006

  Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren

  hezkuntzako testuliburuetan

  Garca, I.M.

  Imaz, A.

  Diaz de Gereu,

  L.

  Alegria, A.

  2010

  Zer dakite DBHko ikasleek gramatikaz?

  Subjektua eta Nor/Nork eztabaidan. Kasu

  azterketa

  Barqun, A.

  Ruiz, U.

  Zulaika, T.

  2011

  Familia

  Guraso eta irakasleen komunikazio-

  gaitasunen garapenerako esku-hartze eta

  ebaluazioa, eta beren eragina seme-

  alaba/ikasleen garapen pertsonalean.

  Maganto, J.M.

  Bartau, I.

  Caba, M.A.

  1998

  Gurasoen prestakuntza, familia, eskola eta

  Komunitatearen arteko harremanen

  esparruan

  Maganto, J.M.

  Bartau, I.

  2004

  Familia ereduak gaurko eskolan Aguado, L. 2010

  EAEko familia etorkinen aukerak lehen

  hezkuntzan: eskola eta hizkuntza eredua

  Intxausti, N.

  Etxeberria, F.

  Joaristi, L.

  2010

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5125/4975http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5125/4975http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3202/2832http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2187/2254http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2187/2254http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5137/4987http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2201/2270http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562

 • 17

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Vitoria-Gasteizko ikastetxetako guraso

  elkarteen zereginari buruzko azterlana

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  Arrieta, E.

  Joaristi, L.M.

  Lizasoain, L.

  2012

  Fobia soziala

  Fobia soziala

  Soroa, M.

  Balluerka, N.

  Gorostiaga, A.

  Esteve, J.

  2011

  Fonologia Irakurmena eta euskal fonologiaren arazo

  batzuk.

  Gaminde, I. 1993

  Gaitasunak

  Psikopedagogoaren profil profesionalaren

  inguruko ekarpenak

  Arbe, F.

  Aierbe, A.

  Bartau, I.

  Daz, G.

  Etxeberria, J.

  Galarreta, J.

  Medrano, C.

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  2007

  EHU-ko orientazio psikopedagogiako

  practicumetik orientatzailearen lanbide

  konpetentzien ikasketa

  Del Frago, R.

  Irazu, G.

  Lpez, J.

  Mujika, A.

  2009

  Garapen afektiboa

  Gizartearen aldeko jokabidea, garapen

  emozionala eta haurren sormena bultzatzeko

  jolas programak

  Garaigordobil,

  M.

  Dur, A.

  2003

  Emozioak eta gorputza hezitzaileen

  harreman-trebetasunen prestakuntza bidean:

  esperientzia baten azterketa

  Huegun, A. 2004

  Gaitasun morala eta ezagutza sozio-

  pertsonalaren azterketa ertain eta

  unibertsitateko laginetan

  Palacios, S.

  Etxezarreta, G.

  2005

  Soinua eta irudia emozioen pertzepzioan Gaminde, I. 2007

  Adin txikikoen ebaluazio sozio-pertsonala

  egoera ahul-ahuleko testuinguruetan

  De la Caba,

  M.A.

  2008

  Alderdi emozionala ahozko hizkuntzaren eta

  matematikaren ikas-irakaskuntzanirakasleen

  estrategia enpatikoen azterketa

  Prez, K. 2012

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4779/4567http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3158/2784http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3158/2784http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5121/4971http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3172/2802http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3132/4060http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3132/4060

 • 18

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Lehen hezkuntzako azken zikloan gaitasun

  emozionalak eta eskola elkarbizitza

  positiboa bultzatzeko esku-hartzea

  Salazar, R. 2012

  Gaztaroa

  Euskal gaztetxoen euskararekiko jarrerak eta

  jokabideak: hezkuntzaren eragina euskal

  gaztetxoak euskalduntzean: gaztetxoek

  euskararekiko duten ezagutza eta hizkuntza

  honekiko dituzten jokabideak.

  Larraaga, N. 1996

  Gaitasun morala eta ezagutza sozio-

  pertsonalaren azterketa ertain eta

  unibertsitateko laginetan

  Palacios, S.

  Etxezarreta, G.

  2005

  Generoa

  Bigarren eta unibertsitateko hezkuntzako

  ikasleen genero-estereotipoak: eskolari eta

  bestelako sozializazio guneei begirada

  Larrinaga, A.

  Usategui, E.

  Amurrio, M.

  Valle, A.I.

  2011

  Irakurketa ohiturak literatur sisteman

  generoa

  diagnostikatzeko eremu interesgarria

  Lasarte, G. 2013

  Geometria

  Helburu geometrikoen eskuratze-mailaren

  kategorizazio bidean Van Hiele ereduaren

  barruan

  Sarasua, J.M.

  Arrieta, M.

  2006

  Giza-eskubideak

  Hezkuntza-eskubidearen eremuko Europa

  mailako azterketa erkatua

  Dvila, P.

  Naya, L.M.

  Zabaleta, I.

  2008

  Sexu berekoenganako desira afektibo-

  sexualak dituzten pertsonek jasandako

  jazarpenak ongizate psikologikoan dituen

  ondorioak

  Martxueta, A.

  Etxeberria, J.

  2009

  Gizarte-Hezkuntza

  Gizarte-hezkuntzazko projektuen bideraketa

  eta Garapena.

  Perez, G. 1998

  Bideratze-Lana gizarte-eragileen lanbide-

  garapeneko esperientzia batean: azterketa

  etnografikoa.

  Arandia, M.

  Ruiz de Gauna,

  P.

  2001

  Gizarte pedagogiaren esparru akademiko eta

  lanbide.

  Arka, A. 2002

  Gizarte hezitzaileen praktika profesionalaren

  testuinguru instituzionala

  HAURBABESA

  LANBIDE

  taldea

  2009

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4753/4541http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4753/4541http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4753/4541http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3210/2840http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3210/2840http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3210/2840http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3140/4068http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3140/4068http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2684/2250http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2684/2250

 • 19

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Donostialdeko gizarte eta hezkuntza arloko

  zerbitzuetako profesionalen laneko

  asegabetasuna

  Aramendi, P.

  Vega, A.

  Garn, S.

  Bujan, K.

  2013

  Gramatika

  Ama-hizkuntzak ez du gramatikaren

  barnerakuntzaren ordenamendua

  baldintzatzen.

  Mendizabal, A. 2001

  Haur eta Gazte

  Literatura

  Aliceren abenturak lurralde miresgarrian

  liburuaren itzulpena dela, ohar batzu.

  Lopez, M. 1989

  Ideologi mezuak haur literaturan. Etxaniz, X.

  Mendiburu, M.

  1990

  Ibilbide iniziatikoa ahozko literaturan. Mendiburu, M. 1990

  Idazleak ikastetxeetara. Landa, M. 1991

  Mariasun Landa eskolan. Etxaniz, X.

  Akizu, K.

  Lazkano, L.

  Martnez, G.

  Navarro, R.

  Viana, N.

  1991

  Haur eta gazte literatuta: morrontzaren

  itzulera.

  Lopez, M. 1997

  Euskaratutako haur eta gazte literatura

  hezkuntza sistemaren testuinguruan:

  egindakoak eta egitekoak.

  Lopez, M. 2000

  Gure arteko haur eta gazte literatura Etxaniz, X. 2005

  Zenbakien erabilera ipuin unibertsaletan Arrieta, I. 2005

  Mariasun Landaren literatura, haur eta

  gazteentzako ezohiko irakurketa eremuak

  Serrano, A. 2012

  Haurtzaroa

  Haurtzaroaren babesari buruzko ikuspegi

  historikoa.

  Dvila, P.

  Uribe-

  Etxebarria, A.

  Zabaleta, I.

  1991

  Haurtzaroaren babesaren instituzionalizatze

  prozesua Hego Euskal Herrian (1900-1930).

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  1994

  Haur Hezkuntzarako behaketa eta

  ebaluaketa. 3 urteko haurrak.

  Huguet, T.

  Planas, M.

  Vilella, M.

  1994

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3234/2862http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3222/2850

 • 20

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Oharpen orokorreko jarraibideak. 4-5

  urtekoen haur-hezkuntza.

  Huguet, T. 1995

  Gizarte-Zientzien irakaskuntza Haur-

  Hezkuntzan.

  Murua, M.

  Oyarzabal, J.R.

  1997

  Haurtzaroaren babesa eta derrigorrezko

  eskolatzea: Donostiako Udal-eskoletako

  erreforma XX. mendearen lehenengo

  hamarkadetan.

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  Fernandez, I.

  Eizagirre, A.

  1998

  Gizartearen aldeko jokabidea, garapen

  emozionala eta haurren sormena bultzatzeko

  jolas programak

  Garaigordobil,

  M.

  Dur, A.

  2003

  Adimen urritasuna duten haurren arreta

  goiztiarra.

  Aranguren, K. 2003

  HHko eta LHko ikasgeletan ahozko euskara

  hobetzeko esku hartzeko programa

  Pikabea, I. 2004

  Jauzika hiru urterekin: Haur portaera

  psikomotorearen behaketa

  Herran, E. 2006

  Hezkuntza-eskubidearen eremuko Europa

  mailako azterketa erkatua

  Dvila, P.

  Naya, L.M.

  Zabaleta, I.

  2008

  Sexu berekoenganako desira afektibo-

  sexualak dituzten pertsonek jasandako

  jazarpenak ongizate psikologikoan dituen

  ondorioak

  Martxueta, A.

  Etxeberria, J.

  2009

  Gizarte hezitzaileen praktika profesionalaren

  testuinguru instituzionala

  HAURBABESA

  LANBIDE

  taldea

  2009

  Haur depresioaren detekzioa eskola-

  testuinguruan

  Bernars, E.

  Jaureguizar, J.

  Soroa, M.

  Ibabe, I.

  Cuevas, M.C.

  2012

  Helduen hezkuntza

  Helduen hezkuntza: Telebistari buruzko

  irakaskuntza eta ikaskuntza kritikorako

  programa.

  Correa, J.M.

  Riao, K.

  Sarasa, E.

  Moux, J.

  Fernandez, I.

  Alfaro, A.

  1998

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5291/5147http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5125/4975http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5125/4975http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3188/2818http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3188/2818http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3140/4068http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3140/4068http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2672/2236http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2684/2250http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2684/2250

 • 21

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Heziketa Fisikoa

  Teknologia berrien aplikazioa bigarren

  hezkuntzako heziketa fisikoan

  Ros, I.

  Ferradas, M.

  Sheikhan, E.

  Irizar, A.

  2013

  Hezkuntza Berezia

  Heziketa berezirako ikasleen prestakuntza

  eta laneratze prozesua.

  Aranguren, K.

  Elizalde, L.M.

  Monzon, J.

  Perez, J.I.

  Bernaras, E.

  Garaizar, M.

  2002

  Guztiontzako gizartea. Ezintasunak dituzten

  pertsonen Europako urtea dela eta

  Vega, A.

  Aramendi, P.

  2003

  Ikastetxeari aniztasunaren tratamendua

  hobetzen lagunduko dion eredu baterantz

  Martnez, B. 2003

  Heziketa bereziaren inguruko legediaren

  garapena Euskal autonomi erkidegoan

  Sepulveda, L.

  Bernaras, E.

  Medrano, C.

  2006

  Hezkuntza Politika Euskal Eskola eta hitzarmen politikoa. Hezkuntza

  mintegia

  1993

  Hezkuntza Sistema

  Egungo Sistema Eskolarraren eraikuntza eta

  Euskal Eskola Publikoari buruzko

  proiektuak direla eta egin beharreko

  oharpenak.

  Rodrigez, F. 1990

  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta herri

  txikien iraupena.

  Bilbao, B. eta

  beste

  1996

  Sare publikoari kritika konstruktiboa. Aramendi, P. 1997

  Hezkuntza sistema, HIESa eta honen

  ondorioen aurrean.

  Vega, A. 1998

  Zuzendaritza-taldekideen formazioa

  LOGSE-ren esparruan: Kasu batean

  oinarritutako azterketa eta gogoeta.

  Bujan, K. 2000

  Frantzia eta hezkuntza-sistemaren sorrera

  nazioaren itzalpean.

  Zabaleta, I. 2000

  Euskal Hezkuntza Sistemari begirada bat

  kanpotik

  Murillo, F.J. 2003

  II Errepublika Bilbon: Lehen Hezkuntzaren

  birmoldaketa eta lehenengo hastapenak

  (1931-1932)

  Macas, M.O. 2007

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5297/5153http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5297/5153http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5295/5151http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5295/5151http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5287/5143http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5287/5143http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780

 • 22

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Hezkuntzaren

  Ekonomia

  Ekonomiaren irakaskuntza oinarrizko

  hezkuntzan.

  Esparta, I. 1989

  Hezkuntzaren Historia

  II. errepublikako irakaskuntzaren eragina

  euskalerriko ikastoletan: Donostia

  zonaldea (ahozko historiaren azterketa).

  Bujan, K. 1989

  Euskal Eskolaren lehen urratsak. Zabaleta, I.

  Dvila, P.

  1990

  Ikastolaren normalizazioaren historia labur

  bat.

  Basurco, F. 1990

  Euskal egitate berizgarriaren ardura eta

  euskararena bereziki Bergarako Erret

  mintegi abertzalearen hezkuntza egitarauan.

  Larraaga, K. 1991

  Haurtzaroaren babesari buruzko ikuspegi

  historikoa.

  Dvila, P.

  Uribe-

  Etxebarria, A.

  Zabaleta, I.

  1991

  Ahozko historia proposamen didaktiko gisa:

  oroimen historikoaren eraikuntza kolektiboa.

  Fernandez, I. 1993

  Haurtzaroaren babesaren instituzionalizatze

  prozesua Hego Euskal Herrian (1900-1930).

  Uribe.Etxeberria

  , A.

  1994

  Haurtzaroaren babesa eta derrigorrezko

  eskolatzea: Donostiako Udal-eskoletako

  erreforma XX. mendearen lehenengo

  hamarkadetan.

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  Fernandez, I.

  Eizagirre, A.

  1998

  Bigarren hezkuntzaren hastapenak

  Gipuzkoan. Donostiak garatutako prozesua.

  Camino, I. 2001

  Gipuzkoako auzo-eskolak. 1930-1938. Garmendia, J. 2001

  Nafarroako aldundiko euskararen aldeko

  sailaren ekimenak (1957-1972).

  Lopez-Goni, I. 2002

  Donibaneko Juan Huarteren ikuspegi

  pedagogikoa

  Lpez-Goni, I. 2004

  Adimen urritasuna zuten ikasleekin

  lehenengo hezkuntza esperientziak Euskal

  Autonomi Erkidegoan. Bilakaera

  historikoari buruz zenbait ohar

  Aranguren, K. 2007

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5139/4989http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5139/4989http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808

 • 23

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  II Errepublika Bilbon: Lehen Hezkuntzaren

  birmoldaketa eta lehenengo hastapenak

  (1931-1932)

  Macas, M.O. 2007

  Espainiako Bigarren Errepublikaren garaia

  hezkuntza berrikuntzari begira

  Camino, I.

  Olarra, A.

  2009

  Irakasleen egoera Gipuzkoan Francoren

  garaian

  Murua, H. 2009

  Hezkuntzaren

  Psikologia

  Piaget-en ekarpenak Psikologia eta

  Hezkuntza arloan.

  Caba, M.A.

  Lpez, R.

  1997

  Elkarrizketa irakasleen lan-tresna gisa.

  Psikoanalisiaren ekarpenak (psikologia

  dinamikoa).

  Etxeberria, M.L.

  Romagosa, A.

  2002

  Piaget eta Psikologia Haranburu, M. 2004

  Zenbakizko pentsamenduaren sorrera

  psikologia paradigma ezberdinetatik

  Villarroel, J.D. 2008

  Haur depresioaren detekzioa eskola-

  testuinguruan

  Bernars, E.

  Jaureguizar, J.

  Soroa, M.

  Ibabe, I.

  Cuevas, M.C.

  2012

  Hezkuntzaren

  Soziologia

  Prentsaren azterketa hezkuntzarako tresna

  lagungarria.

  Badiola, M.

  Gmez, A.

  Mendia, P.

  Zoilo, M.J.

  1997

  Definitu, gizarte-mailan hobeto jarduteko

  pertsonekin. AA kontzeptuaren ezereztatzea.

  Orcasitas, J.R. 1998

  Irudi soziometrikoak eta haien interpretazioa

  soziograma baten azterketan.

  Cabrera, F. 2000

  Hezkuntzaren soziologia Frantzian Urteaga, E. 2008

  Hezkuntzari soziologiatik begira Imaz, J.I. 2008

  Fobia soziala

  Soroa, M.

  Balluerka, N.

  Gorostiaga, A.

  Esteve, J.

  2011

  Hezkuntzaren

  Teknologia

  Teknologia berrien aplikazioa bigarren

  hezkuntzako heziketa fisikoan

  Ros, I.

  Ferradas, M.

  Sheikhan, E.

  Irizar, A.

  2013

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3154/2780http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2896/2526http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2896/2526http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2678/2242http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2678/2242http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5127/4977http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3146/2772http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3146/2772http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3142/2768http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3144/2770http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4779/4567

 • 24

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Ikas-estiloen definizioa eremu birtualean:

  ikaskuntza autonomoa eta estrategien

  erabilera

  web 2.0 tresnetan oinarritzen den

  ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan

  Etxebarria, A.

  Garay, U.

  2013

  Eztabaida taldeetan jasotzen den

  informazioa

  tratatzeko zailtasunak: NVIVO 8,

  analisirako tresna lagungarria

  Aristizabal, P.

  Vizcarra, M.T.

  2013

  Hiri hezitzailea

  Hiri Hezitzailea, kontzeptua eta ideia-

  gakoak

  Jimenez, O.

  Lukas, J.F.

  Basurko, F.

  Santiago, K.

  Lizasoain, L.

  2008

  Hiri Hezitzaileen esperientzien azterketatik

  ildo nagusietara

  Jimenez, O.

  Santiago, K.

  Lukas, J.F.

  Basurko, F.

  Lizasoain, L.

  2009

  Hizkuntzaren

  Didaktika

  Terminologiaren datu base bat hizkuntzaren

  didaktikarako

  Larrea, K.

  Monasterio, M.

  Zabala, M.

  Ahozkotasunaren irakaskuntza bigarren

  hezkuntzako testuliburuetan

  Garca, I.M.

  Gaztelurrutia, A.

  Diaz de Gereu,

  L.

  Alegria, A.

  EAEko familia etorkinen aukerak lehen

  hezkuntzan: eskola eta hizkuntza eredua

  Intxausti, N.

  Etxeberria, F.

  Joaristi, L.

  Euskara irakaskuntza-ikaskuntza

  prozesuaren azterketa (1987-1990).

  Etxeberria, F.

  Baxok, E.

  1990

  Mintzairaren garapena haur

  euskaldunengan: Ikerlan deskriptibo baten

  prozedura eta lehenengo emaitzak.

  Biain, I.

  Soto, R.

  Zuiga, B.

  1991

  Irakurketa-idazketaren ikaste-prozesua

  paradigma eraikitzailearen eta

  soziogenetikoaren ikuspegitik.

  Oihartzabal, L. 1991

  Irakurketa-idazketaren ikaste-prozesua

  paradigma eraikitzailearen eta

  soziogenetikoaren ikuspegitik. II. Didaktika

  baterako hipotesiak.

  Oihartzabal, L. 1992

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3134/2760http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3134/2760http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2904/2532http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2904/2532http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2682/2248http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2682/2248http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2187/2254http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2187/2254http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562

 • 25

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Irakurketa-idazketaren ikaste prozesua

  paradigma eraikitzailearen eta

  soziogenetikoaren ikuspegitik. III Didaktika

  baten proposamena.

  Oihartzabal, L. 1992

  Ingelesaren jabetza ikasle elebakardun eta

  elebidunengan.

  Janoz, J. 1993

  Irakurmena eta euskal fonologiaren arazo

  batzuk.

  Gaminde, I. 1993

  Prentsa eskolarra hizkuntzaren jabetze

  prozesua bizkortzeko eta hizkuntza

  funtzioak hedatzeko.

  Jaio, A. 1993

  B ereduaren egoeraren deskribapena eta

  tipologia ikerketaren lehen urratsak.

  Lukas, J.F. eta

  beste

  1994

  Murgilketako irakaslegoaren mintzairaren

  azterketa funtzionala eta bere egokipena

  bigarren hizkuntzako ikaslegoaren

  konpetentzi mailara.

  Soto, R. 1994

  Elementu psikosozialen eragina bigarren

  hizkuntzaren jabetzean: bizitasun

  etnoliguistikoa, sare soziala eta motibazioa.

  Cenoz, J.

  Valencia, J.

  1994

  Hizkuntzaren lorpen-prozesua paradigma

  eraikitzailearen ikuspegitik. Ikerketarako

  hainbat ohar eta galdera.

  Oihartzabal, L. 1994

  Haur euskaldun elebakar baten menpeko

  perpausen jabekkuntza-garapena.

  Barrea, A. 1994

  Eskola-Hizkuntza(k) eta hizkuntza

  ordezkapena.

  Isasi, X. 1994

  Irakurketaren garrantzia giza garapenean. Iztueta, P. 1995

  Euskararen jabekuntza: jakin eta beste aditz

  trinko batzuen eragingarritasunaz.

  Barrea, A. 1995

  Idatzizko euskara batua eta ahozko

  euskararen arteko kontraesanak Euskal

  Herriaren nortasun kolektiboaren

  eraikuntzan.

  Rodriguez, F.

  Esnaola, I.

  1996

  B ereduko tipologizaziorako irizpide,

  dimentsio eta adierazleak.

  Etxeberria, F.

  eta beste

  1997

 • 26

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Testu literarioen erabilpena bigarren

  hizkuntzako klasean: zenbait ariketa.

  Lasagabaster, D. 1998

  Kontzientzia metalinguistikoa euskara-ikasle

  helduen artean.

  Perales, J. 2001

  Eskolako hizkera ereduaz, euskara batuaren

  eta euskalkiaren arteko harremanen

  testuinguruan.

  Maia, J. 2001

  Ama-hizkuntzak ez du gramatikaren

  barnerakuntzaren ordenamendua

  baldintzatzen.

  Mendizabal, A. 2001

  Ikas-estiloen eta ikas-estrategien garantiza

  euskara-ikasle helduengan.

  Pikabea, I. 2003

  Eskoletako gazteentzat hizkuntzak ikastea

  zigorra ote?

  Pikabea, I

  Etxeberria, F.

  Dendaluze, I.

  Bereziartua, J.

  Laskibar, I.

  Mendia, P.

  2007

  Bigarren hizkuntzaren (H2) eskurapenerako

  hainbat oinarri eta proposamen

  metodologiko

  Larrea, K.

  Bourgeaud, O.

  2007

  Hizkuntzen Portfolioa ataritik ikasgelara Bereziartua, J. 2007

  Hizkuntzen kudeaketa eskolan Barquin, A.

  Ruiz, U.

  2009

  Irakurriaren ulermenaren zailtasunak

  bigarren hezkuntzan

  Lasarte, G. 2010

  Zer dakite DBHko ikasleek gramatikaz?

  Subjektua eta Nor/Nork eztabaidan. Kasu

  azterketa

  Barqun, A.

  Ruiz, U.

  Zulaika, T.

  2011

  Unibertsitateko ikasleen gaitasun

  komunikatiboa lantzen: taldekako

  eztabaidak ikasgelan

  Zelaieta, E. 2011

  Alderdi emozionala ahozko hizkuntzaren eta

  matematikaren ikas-irakaskuntzanirakasleen

  estrategia enpatikoen azterketa

  Prez, K. 2012

  Irakaslegaien ahozko gaitasunen

  diagnostikorako egitasmoa

  lvarez, A.

  Zelaieta, E.

  2012

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3168/2798http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3168/2798http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3170/2800http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3170/2800http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3170/2800http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3156/2782http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2894/2524http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1404/1046http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1404/1046http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4763/4551http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563

 • 27

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Irakurketa ohiturak literatur sisteman

  generoa

  diagnostikatzeko eremu interesgarria

  Lasarte, G. 2013

  Ikaskuntza

  Ikaste-estrategiak: kontzeptualizazioa. Santiago, K. 1995

  Ikaste-estrategietan esku-hartzea: 8. mailan

  gauzatutako esperientzia.

  Santiago, K. 1995

  Ikasleen prestakuntza

  Matematika modernoa gaur egun O.H.O.

  eta irakasle eskoletan.

  Arrieta, M. 1989

  Zenbateraino ezagutzen dute euskarazko

  tradizioa irakasle- eta kazetari-gaiek?

  Maia, J.

  Beldarrain, A.

  Serna, M.

  2006

  Nola bilatzen dute informazioa unibertsitate-

  ikasleek?Mondragon Unibertsitateko ikus-

  entzunezko ikasleen kasua

  Egaa, T.

  Zuberogoitia, A.

  Pavn, A.

  2012

  Ikasleria

  Unibertsitateko ikasleek eremu eta

  potentzial elektrikoen ideien barneratze-

  prozesuan duten zailtasuna.

  Furio, C.

  Guisasola, J.

  Gomez, E.

  1998

  Ikasleen gaitasun emozionala. Echage, C. 2000

  Irakasleen arteko desberdintasunak fokaketa

  komunikatiboan

  Azpillaga, B. 2005

  Gaitasun morala eta ezagutza sozio-

  pertsonalaren azterketa ertain eta

  unibertsitateko laginetan

  Palacios, S.

  Etxezarreta, G.

  2005

  Adimen urritasuna zuten ikasleekin

  lehenengo hezkuntza esperientziak Euskal

  Autonomi Erkidegoan. Bilakaera

  historikoari buruz zenbait ohar

  Aranguren, K. 2007

  Nola identifikatzen dute unibertsitate-

  ikasleek ikasteko behar duten informazioa

  eta informazio hori non lor daitekeen?

  Egaa, T. 2011

  Nola identifikatzen dute unibertsitate-

  ikasleek ikasteko behar duten informazioa

  eta informazio hori non lor daitekeen?

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  Murua, H.

  2011

  Ikastola Ikastolaren normalizazioaren historia labur

  bat.

  Zabaleta, I.

  Dvila, P.

  1990

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3204/2834http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3204/2834http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3218/2846http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3218/2846http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3226/2854http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3178/2808http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4755/4543

 • 28

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Bretoierazko irakaskuntzaren lekua gaur

  egun eta Diwan ikastola bretoiak.

  Baxter, R. 1991

  Ikaskideen arteko harremanak:

  sozioezagupenezko gatazka, elkarkidetzazko

  ikasketa modua eta adinkideen arteko

  tutoretza.

  Medrano, K.

  Oihartzabal, L.

  1991

  Ikastolan balioak lantzen. Viguera, O.

  Ro, G.

  1998

  Balioak ikastolan (II): proposamen

  praktikoa.

  Viguera, O.

  Ro, G.

  1998

  Ikerkuntza

  Hezkuntza Teknologia eta irakas-

  tresnerietan ikerkuntza.

  Castao, C. 1989

  Trebetasun eta errendimendu matematikoa

  testuinguru elebidunean: ikerketa baten

  emaitzak.

  Lukas, J.F. 1991

  Matematika-errendimendua 6. mailan.

  Zenbait aldagaiaren eragina.

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  Dendaluce, I.

  Joaristi, L.

  1992

  Irakasleak, ikasgelan ikertzaile. Munarriz, B.

  Santiago, K.

  1992

  Hizkuntzaren lorpen-prozesua paradigma

  eraikitzailearen ikuspegitik. Ikerketarako

  hainbat ohar eta galdera.

  Oihartzabal, L. 1994

  Gizarte Zientzietako irakasleen perspektibak

  ikerketa etnografiko bat dela medio.

  Oiarzabal, J.R. 1995

  Komunikazioa eta irudikapena:

  gaztelaniaren irakaskuntza euskara-

  gaztelania bigarren hizkuntza (2H) denean.

  Ikerkuntza Kooperatiboko Mintegia

  Munarriz, B. eta

  beste

  1996

  Ebaluazioan informazioa bildu eta

  analizatzeko estrategia kualitatiboak.

  Rincn, D. 1996

  Testu-datuen azterketarako metodo

  kualitatibo eta kuantitatiboak.

  Gil, J.

  Garca, E.

  Rodrguez, G.

  1997

  Ebaluazio kritikoa eta ikerketa-ekintzako

  metodologia.

  Lopez, I. 1998

 • 29

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Datuen bilketa eta analisirako metodoak:

  paper-zorroen bidezko ikaskuntzaren

  ebaluazioa.

  Barber, E. 1999

  Neurketa-tresna psikopedagogikoen

  euskaratzea eta itemaren funtzionamendu

  diferentziala.

  Elosua, P.

  Lopez, A.

  1999

  Hezkuntza ikerketa eta ebaluaketa.

  Practicum-aren ebaluaketa:

  esperientzia bat.

  Moyano, N.

  Gamboa, E.

  Cabero, B.

  1999

  Delphi-taulak: hezitzaileentzako ikerkuntza

  metodologia bat.

  Ballester, L. 2000

  Ikerkuntza-proiektua Santiago, K.

  Lucas, J.F.

  2004

  Ikasleek irakasleen irakaskuntzarako

  gaitasunari buruz duten iritzia aztertzeko

  galdetegi bat sortzea

  Goi, J.

  Lareki, A.

  Lpez-Goi, I.

  2012

  Eztabaida taldeetan jasotzen den

  informazioa

  tratatzeko zailtasunak: NVIVO 8,

  analisirako tresna lagungarria

  Aristizabal, P.

  Vizcarra, M.T.

  2013

  Immigrazioa

  Hizkuntzen kudeaketa eskolan Barquin, A.

  Ruiz, U.

  2009

  Inmigrazioari buruzko diskurtso

  heuristikoaren azterketa

  Palacios, S.

  Olalde, B.

  2009

  Ingeniaritza

  Donostiako Unibertsitate Eskola

  Politeknikoko ikasleen ahalmen espazialaren

  azterketa: neurria eta estrategiak

  Arrieta, I.

  Medrano, M.C.

  Arrieta, M.

  2008

  Ingurugiroa

  Ingurugiroaren arazo baten trataera

  didaktiko konstruktibista: desertifikazioa eta

  uholdeak.

  Gurutzeaga, A. 1994

  Ingurugiroari buruzko gai baten

  irakaskuntzarako ikuspuntu konstruktibista

  bat: janari ontzien koste ekologikoa.

  Pozueta, E. 1994

  Ingurugiro heziketaren errealitatea eta

  etorkizuna Euskadin.

  Martinez, J.F. 1996

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5135/4985http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2894/2524http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2674/2238http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2674/2238http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756

 • 30

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Integrazioa

  Zeharkako gaien integraziorako esperientzia

  bat kultur aniztasunaren ikuspegitik (neska

  eta mutil saharauientzako Donostiako gida).

  Martinez, B. eta

  beste

  1999

  Guztiontzako gizartea. Ezintasunak dituzten

  pertsonen Europako urtea dela eta

  Vega, A.

  Aramendi, P.

  2003

  Heziketa bereziaren inguruko legediaren

  garapena Euskal autonomi erkidegoan

  Sepulveda, L.

  Bernaras, E.

  Medrano, C.

  2006

  Internet

  e-kalitatea?, interneten oinarritutako

  hezkuntza unibertsitarioaren azterketa.

  Correa, J.M.

  Ibez, A.

  Jimnez, E.

  Amenabar, N.

  2003

  Informazioa bilatzen konpetenteak dira

  unibertsitateko ikasleak? Mondragon

  Unibertsitateko Irakasle Ikasketetako 1.

  mailako ikasleen kasua

  Egaa, T. 2008

  Internet lehen hezkuntzan: zenbait galdera,

  erantzun eta proposamen

  Altuna, J. 2011

  Irakaslearen eta unibertsitatearen rola

  ikasleen informazio-konpetentzien

  garapenean

  Egaa, T. 2011

  Irakaskuntza

  Portafolioa eta lan-ekipoak. Talde Dinamika

  ikasgaian burututako esperientziaren

  azalpena

  Marko, I. 2007

  Irakasleen

  prestakuntza

  Unibertsitatea eta irakaslegoaren

  prestakuntza teknologia berrietan.

  Etxeberria, F.

  Baxok, E.

  1990

  Geroko irakasleak eta sexualitatea. Aizpurua, I.

  Correa, J.M.

  Eceiza, M.

  1992

  Teoriak eta praktika irakasleen etengabeko

  prestakuntzan.

  Ruiz de Gauna,

  P.

  1996

  Bideratze-Funtzioa prestatzaileen

  prestakuntzan: esperientzia baten azterketa.

  Fernandez, I.

  Arandia, M.

  2001

  Heziketa berezirako ikasleen prestakuntza

  eta laneratze prozesua.

  Aranguren, K.

  Elizalde, L.M.

  Monzon, J.

  Perez, J.I.

  Bernaras, E.

  Garaizar, M.

  2002

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5297/5153http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5297/5153http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3128/2754http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4767/4555http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4767/4555http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4771/4559http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3174/2804

 • 31

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Elkarrikertuz egitasmoa: e-paper-zorroa eta

  ikus-entzunezko narratiba irakasle

  gogoetatsuaren hasierako prestakuntzan

  Correa, J.M.

  Guterrez, L.P.

  2010

  Irakurriaren ulermenaren zailtasunak

  bigarren hezkuntzan

  Lasarte, G. 2010

  Irakaslearen profil profesionalaren

  definizioa eta testuinguratzea HUHEZI-n

  Alzola, N.

  Arratibel, N.

  Mongelos, A.

  Pedrosa, B.

  Prez, K.

  Uriarte, L.

  2012

  Irakasleria

  Irakasleak, ikasgelan ikertzaile. Munarriz, B.

  Santiago, K.

  1992

  Irakaslegoaren ondoeza Gipuzkoan. Aizpurua, I.

  Correa, J.M.

  Jauregi, L.

  Eceiza, M.

  1993

  Murgilketako irakaslegoaren mintzairaren

  azterketa funtzionala eta bere egokipena

  bigarren hizkuntzako ikaslegoaren

  konpetentzi mailara.

  Soto, R. 1994

  Gizarte Zientzietako irakasleen perspektibak

  ikerketa etnografiko bat dela medio.

  Oiarzabal, J.R. 1995

  Guraso eta irakasleen komunikazio-

  gaitasunen garapenerako esku-hartze eta

  ebaluazioa, eta beren eragina seme-

  alaba/ikasleen garapen pertsonalean.

  Maganto, J.M.

  Bartau, I.

  Caba, M.A.

  1998

  Unibertsitateko irakasle berrien integrazioa:

  laneko lehen urtea.

  Aramendi, P. 1998

  Elkarrizketa irakasleen lan-tresna gisa.

  Psikoanalisiaren ekarpenak (psikologia

  dinamikoa).

  Etxeberria, M.L.

  Romagosa, A.

  2002

  Unibertsitateko irakasleen profila Urteaga, E. 2010

  Irakaslearen profil profesionalaren

  definizioa eta testuinguratzea HUHEZI-n

  Alzola, N.

  Arratibel, N.

  Mongelos, A.

  Pedrosa, B.

  Prez, K.

  Uriarte, L.

  2012

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2193/2264http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1404/1046http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1404/1046http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1414/1054

 • 32

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Ikasleek irakasleen irakaskuntzarako

  gaitasunari buruz duten iritzia aztertzeko

  galdetegi bat sortzea

  Goi, J.

  Lareki, A.

  Lpez-Goi, I.

  2012

  Islama Islamari buruz ikonoen bidez zabaldutako

  mezuak, euskarazko testuliburuetan

  Unamuno, M. 2008

  Jolasa Jolas librea haur eskoletan. Gonzalez, N.

  Elizalde, L.M.

  1990

  Kalitatea

  Ikastetzearen kalitatearen ebaluazioa. Etxague, X.

  Ayerbe, P.

  Lukas, J.F.

  2000

  Ikastetxearen kalitatearen ebaluazioa (II). Etxague, X.

  Ayerbe, P.

  Lukas, J.F.

  2000

  Euskal Hezkuntza Sistemari begirada bat

  kanpotik

  Murillo, F.J. 2003

  Ebaluazioan egoten diren zehar-iritziak eta

  honetarako kalitate irizpideak

  Tojar, J.C. 2004

  Kalitate Programak eta Normalkuntza

  Programak ikastetxeetan: elkarrengandik

  ikasten Ikerketa baten emaitzak

  Marko, J.I. 2006

  Kalitatea hezkuntza: ikerketa baten

  ondorioak

  Etxague, X.

  Huegun, A.

  Lareki, A.

  Goi, J.M.

  Aramendi, P.

  Ayerbe, P.

  Sola, J.C.

  Oyarzabal, J.R.

  2009

  Koedukazioa Sexuen arteko hezkuntza diferentzialaren

  eboluzio: eredu koedukatzaile baten bila.

  Martnez, B.

  1992

  Komunikazioa

  Euskararen hitzordena zeregin

  komunikatiboaren arabera tesiaren

  aurkezpen gisa

  Osa, E. 1989

  Komunikazioa eta irudikapena:

  gaztelaniaren irakaskuntza euskara-

  gaztelania bigarren hizkuntza (2H) denean.

  Ikerkuntza Kooperatiboko Mintegia

  Munarriz, B. eta

  beste

  1996

  Komunikazio-gaitasuna baloratzen (I). Prieto, M. 1999

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3126/2752http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3126/2752http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5287/5143http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5287/5143http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5129/4979http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5129/4979http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2902/2530http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2902/2530

 • 33

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Komunikazio-gaitasuna baloratzen (II):

  ebaluazio-irizpideen trataera.

  Prieto, M. 2000

  Irakasleen arteko desberdintasunak fokaketa

  komunikatiboan

  Azpillaga, B. 2005

  Didaktika berriak informazio eta

  komunikazio teknologien bidez

  Villarreal, J.D. 2006

  Kultura arteko komunikazio gaitasuna:

  emozioen pertzepzioa hizkuntza etorkinetan

  Garay, U.

  Etxebarria, A.

  Gaminde, I.

  Larrea, K.

  Romero, A.

  2011

  Unibertsitateko ikasleen gaitasun

  komunikatiboa lantzen: taldekako

  eztabaidak ikasgelan

  Zelaieta, E. 2011

  Kooperatibak

  Hezkuntza-kooperatiben egoera EAE-n

  Basurko, F.

  Galarreta, X.

  Lukas, J.F.

  Pikabea, I.

  2006

  Koordinazioa

  Diziplinarteko lanaren esperientzia

  Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan:

  irakaslearen lanbidea

  Camino, I.

  Vizcarra, M.T.

  Aristizabal, P.

  Villarroel, J.D.

  2011

  Kultura

  Kultur-elkartasuna eta balioekiko hezkuntza. Medrano, K.

  Oihartzabal, L.

  1992

  Hizkuntza, pentsamendua eta kultura. Olabarrieta, F. 1994

  Gau gorri pelotari, goiz gorri errotari Preciado, T. 2005

  Erna zite! Beranta gorria dugu! Preciado, T. 2006

  Euskal ikusteko era ez ezik, koloreen artean

  ere badago bazterreraturik

  Preciado, T. 2006

  Kulturarteko

  Hezkuntza

  Kulturaniztasuna eta Hezkuntza. Artola, M. eta

  beste

  1996

  Inmigrazioari buruzko diskurtso

  heuristikoaren azterketa

  Palacios, S.

  Olalde, B.

  2009

  EAEko familia etorkinen aukerak lehen

  hezkuntzan: eskola eta hizkuntza eredua

  Intxausti, N.

  Etxeberria, F.

  Joaristi, L.

  2010

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3218/2846http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3218/2846http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3192/2822http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3192/2822http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4773/4561http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4773/4561http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4775/4563http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3202/2832http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4777/4565http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3220/2848http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3206/2836http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3194/2824http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3194/2824http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2674/2238http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2674/2238http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/1410/1562

 • 34

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Kultura arteko komunikazio gaitasuna:

  emozioen pertzepzioa hizkuntza etorkinetan

  Garay, U.

  Etxebarria, A.

  Gaminde, I.

  Larrea, K.

  Romero, A.

  2011

  Lanbide heziketa

  Ikastetxeko hezkuntza proiektuaren

  elaborazioa Martuteneko Lanbide

  Heziketako Institutuan.

  Intxausti, K. 1993

  Laguntza-zerbitzuen bilakaera eta lanbide-

  perfilak EAEn.

  Martinez, B.

  Perez-Sostoa, V.

  Galarreta, J.

  1995

  9-14 urte bitarteko neska mutilek ekarritako

  hiztegien azterketa.

  Sarasola, L.

  Naya, L.M.

  1995

  Lanbide Heziketa. Euskal Herriko kalitate

  eredua

  Sarramona, J. 2003

  Lidergoa

  Euskadiko ikastetxe publikoetako eskola

  zuzendaritzarako sarbidea

  Aramendi, P.

  Oiartzabal, J.R.

  Bujan, K.

  Sola, J.C.

  2008

  Matematika

  Matematika modernoa gaur egun O.H.O.

  eta irakasle eskoletan.

  Arrieta, M. 1989

  Trebetasun eta errendimendu matematikoa

  testuinguru elebidunean: ikerketa baten

  emaitzak.

  Lukas, J.F. 1991

  Matematika-errendimendua 6. mailan.

  Zenbait aldagaiaren eragina.

  Lukas, J.F.

  Santiago, C.

  Dendaluce, I.

  Joaristi, L.

  1992

  Matematika-ikaskuntzaren teoriei

  hurbilketa.

  Arrieta, M. 1995

  Matematikaren Ebaluazioa curruculum

  eraikitzaile baten ikuspegitik: esperientzia

  bat.

  Goi, J.M. 2000

  Donostiako Unibertsitate Eskola

  Politeknikoko ikasleen ahalmen espazialaren

  azterketa: neurria eta estrategiak

  Arrieta, I.

  Medrano, M.C.

  Arrieta, M.

  2008

  Oinarri-aldaketako kontzeptu eta prozedurei

  dagozkien akatsen azterketa: Unibertsitateko

  1. mailako aljebra

  Baro, I.

  Arrieta, M.

  2010

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4773/4561http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4773/4561http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5293/5149http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/5293/5149http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3148/2774http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3148/2774http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3130/2756http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2197/2266

 • 35

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Lehen Hezkuntzako Graduko ikasleekin,

  Matematikako curriculumari buruz egindako

  esperientzia

  Ruiz de Gauna,

  J.G.

  Garca, J.M.

  2012

  Alderdi emozionala ahozko hizkuntzaren eta

  matematikaren ikas-irakaskuntzanirakasleen

  estrategia enpatikoen azterketa

  Prez, K. 2012

  Matematikaren

  didaktika

  Zenbakizko pentsamenduaren sorrera

  psikologia paradigma ezberdinetatik

  Villarroel, J.D. 2008

  Metodologia

  Lan teknikak eta ikasteko ohiturak:

  Interbentzio-programa.

  Lukas, J.F.

  Santiago, K.

  1990

  Irizpideari buruzko ebaluazioa: Ikasgelako

  probak egiteko metodologi osagaiak.

  Jornet, J.M.

  Suarez, J.M.

  Perales, M J.

  2002

  Morala Hezkuntza sozioafektiboa eskolan. Caba, Mara

  ngeles de la

  1998

  Museoak

  Museoak: Haurrentzat debekaturik!.

  Euskal Herriko Museoen hezkuntza

  funtzioari buruzko zenbait azalpen eta iritzi.

  Zulaika, R. 1994

  Musika heziketa Musika heziketa. Sarralde, A. 2001

  Nazionalismoa

  Sinbolo nazionalen jabetze prozesua.

  Banderak.

  Arribillaga, A.

  Molero, B.

  1993

  Nazionalismoa eta hezkuntza. Zabaleta, I. 1999

  Nerabezaroa

  9-14 urte bitarteko neska mutilek ekarritako

  hiztegien azterketa.

  Yenes, F.

  Erriondo, L.

  Isasi, X.

  1994

  Nerabea eta ikasketak. Ikasten ikastea edo

  ikastetik ihes egitea?

  Etxeberria, M.L. 1999

  Nerabeen Lanbide-lehentasunak Elosua, P. 2006

  Gorputz-asegabetasuna nerabezaroan Elosua, P.

  Mujika, J.

  2011

  Arte-terapiak egin ditzakeen ekarpenak

  nerabeengan

  irakaskuntzan

  Aristi, L. 2013

  Normalizazioa

  Heziketa bereziaren inguruko legediaren

  garapena Euskal autonomi erkidegoan

  Sepulveda, L.

  Bernaras, E.

  Medrano, C.

  2006

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3146/2772http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3146/2772http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3190/2820http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4757/4545http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3208/2838

 • 36

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Kalitate Programak eta Normalkuntza

  Programak ikastetxeetan: elkarrengandik

  ikasten Ikerketa baten emaitzak

  Marko, J.I. 2006

  Nortasuna

  Nortasunaren motibaziozko osagaien

  azterketa: ni erreala, ni ideala, behar lukeen

  nia, egozpen estiloak, autoeraginkortasuna

  eta beste aldagai kliniko batzuk.

  Haranburu, M.

  Guerra, J.

  2000

  Orientazioa

  Orientazioaren antolakuntza ikastetxean. Gmez, M. 1992

  Orientazio departamendu bat antolatzeko

  metodo praktikoa.

  Galdos, S. 1992

  Hezkuntza-Orientabidea XX. Mende

  bukaeran: orientabidearen sorreraren

  aurrekinak eta testuingurua; hezkuntza-

  orientabidearen kontzeptu modernoaren

  hurbilpena.

  Frago, R. 1997

  EHU-ko orientazio psikopedagogiako

  practicumetik orientatzailearen lanbide

  konpetentzien ikasketa

  Frago, R.

  Irazu, G.

  Lpez, J.

  Mujika, A.

  2009

  Bigarren hezkuntzatik unibertsitatera:

  beharrezko informazioa

  Barandiaran, M.

  Barrenetxea, M.

  2010

  Berdinen arteko tutoretza planaren

  hastapenak

  Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskolan

  Camino, I.

  Goi, E.

  2013

  Pedagogia

  Euskal Unibertsitatea dela eta kanpoko

  Unibertsitateetako zenbait eredu

  pedagogiko.

  Rodriguez, F. 1993

  Paulo Freireren omenez. Ugartetxea, A. 1997

  Eleizalde: politika abertzalea pedagogia

  gisa.

  Antxustegui, E. 1997

  Hezkuntza eta bazterketa gizarte

  globalizatuan. Erantzun pedagogiko

  alternatiboak.

  Placer, F. 1999

  Pertsona gorra

  Pertsona gorren hezkuntza: Bilakaera

  historikoa eta erronkak

  Moiua, A. 2011

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3186/2816http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2898/2528http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2189/2262http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/2189/2262http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4761/4549http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/4761/4549

 • 37

  GAKO-HITZAK ARTIKULUAREN IZENBURUA EGILEAK URTEA

  Poesia

  Luis Mari Mujikaren aire neurtuak

  poemako zenbait olerkiren metrika, puntu

  eta edukinen azterketa.

  Fernndez, M. 1989

  Practicuma

  Hezkuntza ikerketa eta ebaluaketa.

  Practicum-aren ebaluaketa:

  esperientzia bat.

  Moyano, N.

  Gamboa, E.

  Cabero, B.

  1999

  Practicum konpartitua: Practicum IIaren

  tutoretzan berrikuntza Irakasleen

  Prestakuntzarako ikasketetan

  Gutirrez, L.

  Correa, J.M.

  Jimenez de

  Aberasturi, E.

  2008

  Psikomotrizitatea

  Jauzika hiru urterekin: Haur portaera

  psikomotorearen behaketa

  Herran, E. 2006

  Aucouturier Praktika Psikomotoreari

  Behaketa Metodologiaren aplikazio baten

  sistematizazioa

  Herrn, E. 2010

  Psikopedagogia

  Psikopedagogoaren profil profesionalaren

  inguruko ekarpenak

  Arbe, F.

  Aierbe, A.

  Bartau, I.

  Daz, G.

  Etxeberria, J.

  Galarreta, J.

  Medrano, C.

  Uribe-

  Etxeberria, A.

  2007

  EHU-ko orientazio psikopedagogiako

  practicumetik orientatzailearen lanbide

  konpetentzien ikasketa

  Del Frago, R.

  Irazu, G.

  Lpez, J.

  Mujika, A.

  2009

  Sexualitatea Geroko irakasleak eta sexualitatea.

  Aizpurua, I.

  Correa, J.M.

  Eceiza, M.

  1992

  Sormena

  Sormena, berrikuntza eta Komunikazio

  ikasketak: Design Thinking eta Creation

  Nets metodologien aukerak aztertzen

  Zuberogoitia, A.

  Arana, G.

  Bidegain, E.

  2013

  Sozializazioa

  Sozializatze-estiloen garapena

  Elosua, P.

  Arrieta, B.

  Unanue, B.

  Aizpitarte, A.

  2005

  Soziolinguistika Dinamizazio soziolinguistikoa: esparru

  berria Gizarte eta kultur animazioan.

  Marko, I. 1998

  http://www.ehu.es/ojs/index.php/Tantak/article/view/3136/2762http://www.