Download - SARE HIDROGRAFIKOA Ibai arroa / Cuenca hidrográfica · 2018. 3. 13. · Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net Muxikako Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Ingurumen-Ebaluaketa Estrategikoa

Transcript
 • B1B11

  ¨

  0 1.000 2.000500M 12. mapa / Mapa 12

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  SARE HIDROGRAFIKOARED HIDROGRÁFICAIbai arroa / Cuenca hidrográfica

  Erreka eta ibaiak / Ríos y arroyos

  B1B11 Oiz mendiko zingirak Trampales del macizo de OizHezeguneak / Humedales

  ButroeGaratondoGolakoGoroñoIbaizabal

  KanpantxuMikieneMuxikaOkaOrobio

 • EDAFOLOGIA /

  ¨

  0 1.000 2.000500M 13. mapa / Mapa 13

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  EDAFOLOGÍALurzoru gabe - Sin sueloAkrisol ortikoa - Acrisol órticoKanbisol distrikoa - Cambisol dístricoKanbisol eutrikoa - Cambisol éutricoKanbisol gleikoa - Cambisol gleicoKanbisol humikoa - Cambisol húmicoFluvisol eutrikoa - Fluvisol éutrico

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

 • LANDAREDI POTENTZIALA

  ¨

  0 1.000 2.000500M 14. mapa / Mapa 14

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  VEGETACIÓN POTENCIAL

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  Ameztia | Marojal

  Haltzadi kantauriarra | Aliseda cantábricaHarizti azidofiloa eta harizti-basomisto atlantikoa | Robledal acidófiloy robledal-bosque mixto atlántico

  Erkametzi-harizti kaltzikolaQuejigal-robledal calcícola

 • G3.F(P)

  G3.F(P)

  E2.11

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  E2.11

  E2.11

  E2.11

  E2.11

  G3.F(P)G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  J1

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  G5.74

  E2.11

  G5.74

  J2

  G5.74

  FB.4

  G5.74

  J1

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  FB.4

  G3.F(P)

  G5.61 E2.11

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  J1

  G5.74

  G5.74

  G5.73

  G5.74

  G5.82

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.21

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G2.81

  G3.F(P)E2.11

  E2.11

  E2.11

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.82

  G1.86

  G5.82

  G5.74

  G5.82

  G5.74

  E2.11

  G5.61

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.11

  G5.74 G5.61

  G5.61

  G2.81

  E2.21

  G5.74

  G5.82

  J2

  J4.2

  E2.11

  G3.F(P)

  G1.86

  E2.11

  E2.11

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74G5.74

  G5.74

  G5.74

  G2.81

  G3.F(P)

  G5.73

  E2.11

  G3.F(P)

  E2.11

  G5.74

  G1.86

  G5.61

  G3.F(P)

  G5.82

  G5.82

  G1.86

  E2.11

  G2.81

  G1.86

  G5.74

  F4.23(X)

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.11

  E2.11E2.11

  G5.74G5.61

  G5.74

  E2.11

  E2.11

  G5.74

  E2.11

  G1.86

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  E2.11

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  J2

  J2

  G3.F(P)

  E2.11

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  J2

  G5.74

  E2.11

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  G5.74

  G5.74

  J4.2

  G1.86

  E2.11

  G5.74

  J2

  F4.23(X)

  G5.74

  G1.86

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  E2.11

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  J2

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.82

  G5.73

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.82

  J2

  G1.86

  G3.F(P)

  G3.F(M)

  J2

  G3.F(P)

  E2.11

  G1.86

  G3.F(P)G5.74

  E2.11F4.23(X)

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.11

  E2.11

  F4.23(X)

  E2.11

  E2.11

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  J2

  E2.11

  G5.74

  F4.23(X)

  E2.11

  G5.82

  J2

  E2.21

  G5.61

  G5.73

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.82

  G5.74G2.81

  G5.61

  G5.74

  H5.6

  G5.74

  G5.73

  J1

  G5.74 G3.F(P)G2.81

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.82

  G3.F(P)

  G5.74

  FB.4

  G1.86

  G1.86

  G1.86

  G1.86

  G5.82

  G5.74

  G5.74

  E2.11F4.23(X)

  G5.74

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  G1.21(Z)

  G5.73

  G5.74

  G3.F(P)

  G2.81

  J4.1

  G5.74 G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  G2.81

  J6

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.61

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.21

  G1.86

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  E2.11

  J2

  G5.61

  G3.F(T)

  G5.73

  E2.21

  G5.74

  J2

  G3.F(P)G5.61

  G5.74

  E2.21

  G5.74

  G5.74

  G5.73

  G5.61

  E2.11G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  J2

  E2.11

  G3.F(P)

  J1

  G5.61

  G3.F(P)

  G5.61

  E2.11

  J2

  J2

  E2.11

  J2

  G5.74

  E2.11

  J2

  FB.4

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.73

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.61

  F4.23(X)

  J2

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  G5.73

  E2.21

  G1.86

  G5.74

  F4.23(X)G5.61

  G1.86

  E2.11

  J2

  E2.11

  G5.74

  G2.81

  G5.73

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.82

  E2.11

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  J2

  J2

  G5.73

  E2.11G5.61

  G3.F(M)

  E2.11

  G5.74

  J1

  FA.3

  G5.82

  G3.F(M)

  F4.23(X)

  I1.2

  G5.61

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  E2.11

  J2

  F4.23(X)

  G5.73

  G1.D(X)

  G5.82

  E2.21

  G1.86G5.73

  G5.61

  G1.21(Z)G3.F(P)

  G1.86

  G5.74

  G5.61

  G1.86

  G1.86

  G5.74

  J2

  G5.61

  FA.3

  J2

  J2

  G3.F(P)

  E2.21

  FB.4

  J2

  G5.61

  E2.11

  J2

  G5.61 G1.86

  G1.86

  G5.73

  G1.21(Z)

  G5.74G3.F(P)

  E2.11

  G5.61

  E2.11

  G3.F(P)

  E2.21

  G1.86

  G5.74

  G5.74

  F4.23(X)

  G5.74

  G5.82

  G3.F(P)

  G2.81

  G3.F(M)

  E2.11

  F4.23(X)

  G1.86

  J2

  I2.2

  G5.74

  G5.73

  G2.81

  G3.F(P)

  G1.86

  E2.11

  G5.74

  G3.F(M)

  F4.23(X)

  G5.73

  E2.11

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.82

  FA.3F4.23(X)

  G1.86

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.74

  F4.23(X)

  G5.74

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  F4.23(X)

  E2.11

  J2 G5.61

  G5.74

  G1.C(Y)

  J2

  E2.11

  F4.23(X)

  G5.73

  G5.61

  G5.74

  I1.2

  G3.F(P)G3.F(P)

  E2.21

  J2

  J2

  G3.F(P)

  J2E2.11

  E2.11

  J2

  G3.F(P)

  G1.D(X)

  E2.11

  FA.3

  G5.82

  G5.61

  G5.74

  J2

  G3.F(P)

  G2.81

  G5.61

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  G3.F(P) G3.F(P)

  G5.82

  G5.82

  G5.82

  J2

  E2.11

  G3.F(P)

  F4.23(X)

  G5.61

  G1.86

  G1.86

  G5.73

  G3.F(M)

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.61

  J2

  G1.21(Z)

  G1.86

  J2

  J2

  G5.61

  FB.4

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  FA.3

  G5.74

  G5.61

  J2

  I1.2

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.82

  E2.11G5.74

  G5.74

  J2

  G1.86

  I1.2

  G1.86

  G5.61

  G5.61

  G1.C3

  F4.23(X)F3.11(Y)

  J2

  G1.86

  E2.21

  G1.D(X)

  G1.21(Z)

  G1.C(X)

  G5.74

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.61

  G5.74

  F4.23(X)

  F4.23(X)

  FB.4

  G5.74

  J2

  G5.82

  G5.61

  F4.23(X)

  G5.61G1.D(X)

  G1.D(X)

  G5.74

  G5.73

  FA.3

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.74

  G1.86

  J2G5.74

  H5.6

  G3.F(P)

  G5.74

  J2

  E2.11

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G5.82

  J1

  G1.D(X)

  E2.11

  G3.F(P)

  J2

  G1.86

  FA.3

  E2.11

  E2.11

  J2

  G5.74

  E2.11

  G2.81

  G5.61

  G1.D(X)

  J2

  J2

  G3.F(T)

  F4.23(X)

  G3.F(P)G5.73

  J2

  G1.86

  G5.82

  F4.23(X)

  G5.74

  J2

  G1.86

  F4.23(X)

  G3.F(T)

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  G1.86

  J2

  G2.81

  J2

  E2.11

  J2

  G3.F(P)

  G5.74

  J2

  G5.74

  G5.82

  G1.86

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.74

  G1.21(Z)

  G5.82

  G5.82

  G5.61

  G5.73

  G5.74

  J2

  F4.23(X)

  FA.3

  J2

  G3.F(P)

  G1.86

  J4.1E2.21

  J2

  G1.86

  J2

  G5.74

  G5.74

  E3.41

  G1.86

  G5.73

  E2.11

  J2F4.23(X)

  G3.F(P)

  G5.73

  G5.82

  FA.3

  G1.86

  G5.74

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  G5.73

  G5.82

  E2.11G5.61

  F4.23(X)

  F4.23(X)

  G5.74

  J2

  G5.74

  G5.74

  G1.86

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  G3.F(M)

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.74

  G1.86

  E2.11

  G5.61

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.82

  G1.21(Z)

  G5.74

  G3.F(P)

  J2

  J2

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.74

  G1.21(Z)

  J2

  I1.2

  F4.23(X)

  I1.2

  G1.86

  E2.11

  G5.82

  F3.15(Y)

  G3.F(P)

  J2

  G1.86

  G3.F(P)

  J2

  J4.3

  F3.11(Y)

  G5.73

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  FA.3

  G5.73

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.73

  G1.86

  G1.86

  G5.73

  E2.11

  G5.61

  FA.3

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  J2

  G5.74

  G3.F(P)

  J2

  I1.2

  G1.21(Z)

  F4.23(X)

  I1.2

  G1.21(Z)

  G1.86

  E2.11

  G5.61G5.74

  E2.11G3.F(P)

  G5.74F4.23(X)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  E2.11

  F4.23(X)

  F3.11(Y)

  E2.11

  G1.D(X)

  J2

  G5.73

  G3.F(P)

  G5.74

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.61

  I1.2

  G5.74

  G5.61

  E2.11

  FA.3

  G5.82

  E2.11

  G5.61

  J2

  G1.86

  G5.82

  G2.121

  E2.11

  J2

  G5.61 G5.61

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  G3.F(P)

  E2.11

  G1.86

  G1.D(X)

  I1.2

  G5.74

  G5.61

  G5.74

  G3.F(P)

  E2.11

  J2

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  G5.61

  E2.11

  G3.F(S)

  F4.23(X)

  C2

  G2.81

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  G1.86

  J4.1

  E2.11

  I1.2

  G3.F(P)

  G1.21(Z)

  J2

  J2

  J2

  J2

  G5.72

  G5.61

  J2

  I1.2

  G5.74

  E2.11

  E2.11

  F4.23(X)

  J2

  E2.11

  G1.21(Z)

  G5.61

  G5.61

  G5.61

  G3.F(P)

  C2

  G1.86

  J2

  G5.82

  J2

  G3.F(P)

  J2

  G5.61

  J2

  G3.F(P)G1.86

  G5.74

  I1.2

  F4.23(X)G1.86

  I1.2

  I1.2

  G1.86

  J2

  J2

  G1.21(Z)

  G5.73

  J1

  G5.74

  G3.F(M)J2

  G5.61

  FA.3

  G5.74

  G3.F(P)

  C2

  FA.3

  G3.F(M)

  I1.2

  G3.F(P)

  E2.21

  FA.3

  J2

  G5.61

  C2

  F4.23(X)

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.74

  J2

  G5.74

  J2

  E2.11

  E2.21

  FA.3

  G5.74E2.11

  G1.21(Z)

  G5.72

  G5.74

  G5.61

  G1.86

  E2.11

  E2.11

  J2G1.86

  J2

  FA.3

  G5.61

  G5.61

  FA.3

  J2

  G3.F(P)

  G1.21(Z)

  J2

  I1.2

  G5.74

  G5.73

  J2

  J2

  E2.21

  G5.74

  G5.74

  FA.3

  J2

  FA.3

  J2

  E2.11

  G1.D(X)

  J2

  FA.3

  G1.86

  J2

  G1.C2

  G5.61J2

  J2

  G1.86

  G1.D(X)

  F3.11(Y)

  J2

  E2.11

  E2.11

  G1.86

  I1.2

  E2.11

  G3.F(P)

  E2.11

  G1.86

  G3.F(P)

  G5.73

  G5.61

  G3.F(T)

  J2

  J2

  G1.21(Z)

  G5.61

  F3.11(Y)

  G1.86 E2.11

  G5.61

  J2

  E2.11

  I1.2

  I1.2

  G3.F(P)

  G5.82

  G5.61

  J2

  J2

  J2

  G5.61

  G5.61

  FA.3

  G1.D(X)

  FA.3

  G1.86

  G5.61

  E2.11

  G5.74

  J2

  F4.23(X)

  G5.74

  F3.11(Y)

  J2

  I1.2

  FA.3

  G5.72

  E2.11

  G3.F(P)

  J2

  G5.82

  G5.61

  G3.F(T)

  G5.73

  G3.F(P)

  G5.61

  FA.3

  FA.3

  G5.73

  E2.11

  G3.F(P)

  G5.61

  G5.72

  J2

  FA.3

  J2

  FA.3

  G5.82 G5.61

  G3.F(M)

  G5.74

  I1.2

  G5.61

  FA.3

  G5.61

  F4.23(X)

  G5.61

  G5.74

  G3.F(M)

  G5.61

  J2

  J2

  J2G5.74

  I1.2

  E2.11

  J2

  G5.61

  G5.61

  J2

  G5.61

  J2

  I1.2

  G3.F(T)

  G5.82

  G5.61

  G5.61

  G5.74

  E2.11

  G3.F(P)

  G3.F(T)

  G3.F(M)

  J2

  E2.11

  J2

  I1.2

  G5.61

  F4.23(X)

  G1.D(X)

  FA.3

  G5.61

  G3.F(P)

  FB.4

  G5.74

  G1.86

  G5.61

  J2

  I1.2

  G5.74

  E2.11

  I1.2

  G2.81

  FA.3

  G2.81

  F4.23(X)

  E2.11

  FA.3

  F3.11(Y)

  J2

  E2.11

  J2

  C2

  J2

  G3.F(P)

  G3.F(M)

  E2.11

  C2

  J2

  G3.F(P)

  G5.61

  G1.21(Z)

  J2

  J2

  E2.11

  FA.3

  C2

  J2

  G1.86

  F4.23(X)G1.62

  FB.4

  G1.D(X)

  G1.86

  FA.3

  G1.7B1

  J2

  FA.3

  E2.11

  G5.74G1.21(Z)

  G5.61

  G1.86

  G3.F(P)

  J2G3.F(P)

  I1.2

  G1.D(X)

  G5.74

  G5.74

  G1.86

  G5.61G5.61

  G1.21(Z)

  J2

  G5.74

  G1.21(Z)

  G5.61

  J4.1

  E2.11

  FA.3

  G5.74

  G5.61

  I1.2

  I1.2

  G5.73

  G1.86

  FA.3

  F4.23(X)

  I2.2

  J2

  E2.11

  F4.23(X)

  G3.F(P)

  F3.11(Y)

  I1.2

  F4.23(X)

  I1.2

  FA.3

  G1.D(X)

  J2FA.3

  G1.D(X)

  J2

  F4.23(X)

  G3.F(T)

  C2

  E2.11

  E2.11

  J2

  J2

  G5.82

  FA.3

  G5.61

  G1.D(X)

  F4.23(X)

  G1.86

  G1.21(Z)

  G5.74

  J2

  FA.3

  G5.61

  G1.86

  G5.61

  G1.86

  G5.74

  J2J2

  G1.86

  G5.73

  G1.D(X)

  G3.F(P)

  G5.61

  J2

  G1.86

  G3.F(P)

  E2.11

  G5.74

  G1.C(Y)

  FA.3

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  G5.74

  G1.D(X)

  F4.23(X)

  J2

  E5.31(X)

  G3.F(P)

  H5.6

  J2

  J2

  D2.3

  G1.86

  J2

  G1.86

  G5.61

  G3.F(P)

  G3.F(M)

  G5.61

  E2.11

  G5.74

  G2.81

  G5.61

  G5.73

  G3.F(P)

  J2

  G5.61

  G1.86

  E2.11

  G3.F(P)

  G1.86

  G5.73

  F4.23(X)

  G5.74

  G5.82E2.11

  G5.74

  G3.F(P)

  G5.74

  G5.74

  E2.11

  G5.82

  E2.21

  G3.F(M)

  E2.11

  E2.11

  G5.74

  I2.2

  I1.2

  G1.86

  G3.F(P)

  F4.23(X)

  G1.86

  G5.74

  E2.11

  G5.82

  G5.73

  F4.23(X)

  E2.11

  ¨

  0 1.000 2.000 3.000500M

  Muxikako Hiri-Antolamendurako Plan OrokorrarenIngurumen-Ebaluaketa Estrategikoa Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Muxika

  LANDAREDIA /

  15. mapa / Mapa 15

  VEGETACIÓN

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  C2/Korrontedun ibai eta errekak/Corriente de agua de ríos y arroyosD2.3/Esfagnadi azidofiloak/Trampales acidófilos-esfagnalesE2.11/Belardi larratuak /Prados pastadosE2.13(Y)/Bertan behera utzitako larreak/Prados abandonadosE2.21/Segabelardi atlantiarrak/Prados de siega atlánticosE3.41/Belardi-ihidi basofilo atlantiarrak/Prados-juncales basófilos atlánticosE5.31(X)/Iratzedi atlantiar muinotarra/Helechales atlánticos colinosF3.11(Y)/Lahardi kaltzikola /Zarzal calcícola (Rubus ulmifolius)

  FA.3/Bertako espezieen heskaiak/Seto de especies autóctonasFB.4/Mahastiak/ViñedosG1.21(Z)/Ibaiertzeko haltzadi eurosiberiarra/Aliseda ribereña eurosiberianaG1.62/Pagadi azidofilo atlantiarra/Hayedo acidófilo atlánticoG1.7B1/Amezti eurosiberiarra/Marojal eurosiberiano

  G1.C(X)/Platanus sp. landaketak/Plantaciones de Platanus sp.

  G1.C1/Populus sp. landaketak/Plantaciones de Populus sp.G1.C2/Quercus rubra landaketak/Plantaciones de Quercus rubra

  G1.D(X)/Frutarbolen landaketak/Plantaciones de otros frutalesG2.121/Artadi kantauriarra/Encinar cantábricoG2.81/Eucalyptus sp. landaketak/Plantaciones de Eucaliptus sp.G3.F(M)/Pinus pinaster landaketak/Plantaciones de Pinus pinasterG3.F(P)/Pinus radiata landaketak/Plantaciones de Pinus radiataG3.F(S)/Larix sp. landaketak/Plantaciones de Larix sp.

  G5.74/Koniferoen landaketa gazteak/Plantaciones jóvenes de coníferasG5.82/Koniferoen baso moztu berriak/Coníferas recientemente taladasH5.6/Lur zapalduak/Zonas pisoteadasI1.2/Baratza eta mintegiak/Huertas y viveros

  J2/Dentsitate baxuko eraikinak/Construcciones de baja densidad

  J4.2/Errepide-sareak/Redes de carreterasJ4.3/Trenbide sareak/Redes ferroviariasJ4.7/Hilerriak/CementeriosJ6/Zabortegiak/Vertederos

  J4.1/Eremu asfaltatuei loturiko landaredia Vegetación asociada a terrenos asfaltados

  J1/Herri eta hirietako eraikinak Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad

  I2.2/Lorategi eta parke ornamental txikiak Pequeños parques y jardines ornamentales

  G5.73/Hostozabal hostoiraunkorren landaketa gaztea Plantaciones jóvenes de frondosas perennes

  G5.72/Hostozabal hostogalkorren landaketa gazteak Plantaciones jóvenes de frondosas caducas

  G5.61/Zuhaitz hostozabalen baso gazteak Bosques naturales jóvenes de frondosas

  G3.F(T)/Chamaecyparis lawsoniana landaketak Plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana

  G1.C3/Robinia pseudoacacia landaketak Plantaciones de Robinia pseudoacacia

  G1.C(Y)/Bestelako hostozabal hostoerorkorren landaketak Otras plantaciones de frondosas caducas

  G1.86/Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa Bosque acidófilo dominado por Quercus robur

  F4.23(X)/Ulex sp. nagusitzen den txilardi atlantiarra Brezal atlántico dominado por Ulex sp.

  F3.15(Y)/Ulex europaeus-en otadi atlantiarra Argomal atlántico de Ulex europaeus

 • LURZORUAREN ERABILERA

  ¨

  0 1.000 2.000500M 16. mapa / Mapa 16

  Iturria/fuente: ftp.geo.euskadi.net

  USOS DEL SUELO

  Muxikako Hiri-AntolamendurakoPlan OrokorrarenIngurumen-EbaluaketaEstrategikoa Evaluación AmbientalEstratégica del Plan General deOrdenación Urbana de Muxika

  Zuhaixkaka / ArbustedosBasoa / BosqueIbar basoa / Bosque de GaleríaBaso landaketak / Bosque de PlantaciónLaborantzak / CultivosBelardi-Larreak / Herbazal-PastizalLarre-Eskaiak / Pastizal-MatorralBelardiak / Prados

  Urezko gainazalak / Superficies de aguaGainazal artifizialakSuperficies artificiales

  Arroka azaleramenduakAfloramientos rocosos