Download - Marco de fotos con materiais reciclados

Transcript

Marco de Fotos

(Bolsa con Materiais Reciclados)

Iria Vázquez GonzálezEducación Ambiental para o Desenvolvemento

3º Grao Educación PrimariaCurso 2011-2012

MATERIAIS• 1 bolsa de papel• 1 fotografía• 1 lapis• 1 goma• Tesoiras• Papel de cores• Taladradora de

papel• Pintura de dedos• 1 pincel• Pegamento• Forro plástico• 1 anaco de madeira

• Pinturas de cores• Sacapuntas• Virutas de afiar• 1 trapo vello• 2 tapas de yogurt• Varios envoltorios de

chicle• Restos de papel de regalo• 1 cordel

RESULTADO FINAL