Download - LA GALLOFA nº69+6 any 2014

Transcript
Page 1: LA GALLOFA nº69+6 any 2014

w w w . ag r u p a s i t ge s . ca t

NÚMERO69+6

CARNAVAL2014

La GALLOFA

He rebut un e-mail de la junta directiva on, entre d’altres coses, hi deia: “La � gura de

l’Hereu ens ha portat un despe-sa però cap bene� ci social ni a l’agrupa, ni a Sitges. Si us plau, fes quelcom d’utilitat i encarre-ga’t de coordinar LA GALLOFA”. I aquí em teniu, dirigint la revis-ta que diu quasi tantes menti-des com la premsa cavernària de Madrid.

Per encetar el nou projecte he creat l’empresa LA GALLOFA DE SITGES SL, que es regirà per un consell d’administració del qual en forma part el millor de

cada gremi, i un consell editori-al on hi haurà el millor de cada casa. També hi haurà un nou disseny obra de l’E.100is, nous col·laboradors i d’altres nove-tats. Qualsevol semblança entre el nostre procés de transforma-ció i el d’un setmanari local és pura coincidència.

No repetiré el que diu cada any el carnestoltes de torn refe-rent a disbauxa, mamades (les unes i les altres), borratxeres, fornicacions, etc. Només us dic que seguiu els seus savis con-sells i... que VISCA EL CARNAVAL DE SITGES!

Arribo 2015

RITA BALBOA

Tot i estant a l’Argentina m’he assabentat de l’excitació que corre pel despatxos de la re-gidoria de Tradicions i Festes per la brillant idea de la colla A TOPE de portar l’arribo fora del centre.

Entre milonga i milonga tinc entès que al plec de condicions per optar a organitzar Carnes-toltes 2015 hi haurà una clàu-sula que obligarà a organitzar l’arribo a la Trinitat.

Entre txurrasco i txurrasco m’han escrit que els tractoris-tes no hi estan d’acord, i en acte de protesta l’any vinent tampoc passaran la ITV dels tractors.

CARTES AL DIRECTOR

Joan Traductor Google

CARTA ABIERTA AL MENIS-TRO DEL SAWERT I LA INCUL-TURA.

Malquerido menistro.Adreso estas línies para enviar a pastar barro a ustez i al pede-rasta que practica tocamiento de cataplines a los pequeños infantes compañeros de aula de su hijo en una escuela de esta preciosa localidad medi-terranea. A cascarla.

EDITORIALper L’HEREU

CRÒNICA LOCAL

�La propos-

ta és que la terrassa de

les barbacoes sigui l’esce-nari princi-

pal.

� MAGÍ ALMIRALL

NOTA: No sabem si el xató serà bo ni

si l’espectacle serà un “tru-nyo”, però el tresorer ens in-forma que això és secundari: el que importa és que passeu

per caixa, ELS PREUS SÓN POPULARS I ECONÒMICS.

DIJOUS GRAS 27 DE FEBRER21h. Palau del Rei Moro, XATONADA POPULAR i espectacle d’acudits, mo-nòlegs, música i relats erotics, sota la direcció d’Oriol Nebleza, i amb la visita de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval.

Els tiquets estan a la venda a la Copiste-ria “El Pati” (al carrer Illa de Cuba, 10), i es podran adquirir fi ns dimarts 25 de febrer. El preu és de 18 € per als socis de l’ABPS i de 20 € per als no socis.

DILLUNS 3 DE MARÇ20h. Palau del Rei Moro, CABARET AL PALAU amb les SHIMAI; Sharon-ne i Kyra. Són germanes per part de mare i han decidit reunir-se per po-sar-li les piles al món. Irreverents, desvergonyides, amb molt d’humor, guapes, ambicioses i molt professio-nals, sorprendran per la seva capaci-tat de conduir un espectacle on tres quarts d’aquest, és improvisació. Venda d’entrades a Malvasia de Llibres (Carrer Espalter, 20). Preu: 5€ socis, 6€ no socis. Acte organitzat per l’Agrupa-ció de Balls Populars de Sitges i la col-laboració de la Comissió Municipal del Carnaval.

ACTES DE CARNAVAL

ABPS

Page 2: LA GALLOFA nº69+6 any 2014

La GALLOFA Carnaval de Sitges 2014

NÚRIA ESCAROLA

Al darrer congrés de cientí� cs de telecomunicacions celebrat a l’espai jove es va presentar el descobriment d’una nova apli-cació que de ben segur marca-rà el futur dels telèfons mòbils. Resulta que tots els aparells, a més d’internet, WhatsApp, Facebook, Twitter, Change.org, Instagram i � ns a l’in� nit de

VICENÇ VIVINT

Fa uns dies, vam ser convocats a un cèntric bar pels tres xicots que ens preparen un màster so-bre les visions impensables de la festa abans que ells hi poses-sin � l a l’agulla.

L’acte pretenia mostrar una bestreta del seu treball de dos minuts, on es va posar movi-ment a imatges no inèdites que ja han captat per les nostres retines molts fotògrafs locals contemporanis i si m’apureu

JIM

A la tertúlia del banc de la fraga-ta hem analitzat acuradament el resultat de l’assemblea ober-ta de la CUP per triar el nou re-gidor i hem aconseguit resumir tot el procés electoral en una frase. S’ha passat l’acte de regi-dor de llibreter a llibreter. Per a això no calia tanta parafernàlia. Ja s’han obert les travesses per conèixer la tercera persona a ocupar el càrrec. Ara per ara tot resta obert entre la Bel i el gui-tarra del Hombre trankilo. Con-tinuarem expectants.

#Sitges 5.0

mangonades, tenen una opció, � ns ara no ofertada pels teleo-peradors, que consisteix en pré-mer nou números al teclat. Tot seguit l’aparell emet un so in-termitent i després, de vegades, se sent una veu amb la que es pot mantenir una conversa. El descobriment l’han batejat amb el nom de TRUCADA TELEFONI-CA i és compatible amb tots els models que corren pel mercat.

també els històrics Guinart i Gassó pare. També apareix un primer pla d’una persona que mana a l’agrupa (mira que hi ha balladors...). Nois, si del que es tracta és que llueixi la vicepre-sidenta, poseu unes imatges de carnaval.

Per ara, una previsió molt decebedora, però donem plena con� ança a la capacitat del pre-sident de l’Agrupa per recondu-ir el projecte, i que el resultat � nal sigui tant digne com es mereixen els nostres patrons.

Important troballa tecnològica

Hipsters i Festa Fajor Els regidors de la CUP

OPINIÓ ELS DIES...

Els hipsters amb els típics bigotis i ulleres de pasta.

� VISITSUBUR

FARMÀCIESGuàrdies de 21 a 9

Continuem sense farmàcies de guàrdia nocturna senyor batlle!

BIBLIOTEQUESSantiago Rusiñol tancada.

UN TOMB PER LA BASSA

SERVEIS