Download - Garapen Iraunkorra, Politika Publikoen Erronka ... garapen iraunkorreko estrategiak, eta garapen iraun-korreko EAEko ingurumen-estrategiaren azterketa. Ondoren, lan honen zati nagusia