Download - Escriure i llegir a l’edat mitjana - ub.edu · Simone Sari i Anna Fernàndez Clot: “Com lo cors sap dir o llíger o escriure aquestes paraules : performance i transmissió escrita

Transcript

I Congrs Internacional IRCVM

Escriure i llegir a ledat mitjana

Del 25 al 27 dabril de 2018

Facultat de Geografia i Histria C/ de Montalegre 6

Universitat de Barcelona

Facultat de Filologia C/Aribau 2 o Gran Via de les Corts Catalanes 585

Universitat de Barcelona

Instituci Mil i Fontanals - CSIC C/ de les Egipcaques 15, 08001 Barcelona

Einsin commena li rois a lire les oeuvres Lancelot par les peintures que il veoit Paris, Bibliothque nationale de France, Manuscrits, Franais 116, Folio 688 v

Presentaci

Escriure i llegir, dues activitats que avui en dia simpliquen mtuament, eren a lpoca medieval tasques ben diferenciades, tant des del punt de vista conceptual com competencial, i certament ms esteses del que dna a entendre el vell tpic tradicional duna edat mitjana fosca danalfabetisme generalitzat. Volem projectar una mirada interdisciplinria de ledat mitjana a partir de la interrogaci, des duna perspectiva psicolgica, social i cultural, sobre la concepci i la prctica de la lectura i de lescriptura en aquesta poca. En el decurs del nostre itinerari ens interessaran els processos de producci, classificaci i conservaci de les fonts escrites aix com la relaci de lescriptura amb lexercici del poder i amb dinmiques, dndole diversa, que van impulsar profundes transformacions de la vida poltica, social i cultural al llarg daquest perode histric.

Lanlisi de les diferents modalitats de lectura i de les prctiques escripturries ens abocar

tamb a lestudi dels espais en els quals es produen i a la reflexi sobre els aspectes materials, des de la relaci entre escriptura i suport que posa en joc lepigrafia medieval a la configuraci del llibre com a objecte de luxe, sovint indicador del prestigi o del poder del seu possedor. Un dels eixos que centrar el debat seran les nocions mateixes de lectura i escriptura, en una poca on els confins entre la lletra, la veu i la imatge eren tan lbils com els que delimitaven la frontera, sempre difusa i inestable, entre litterati i illitterati.

Lptica interdisciplinria, que, dacord amb els pressupsits metodolgics de lIRCVM, guia el nostre plantejament, ens permetr articular el debat cientfic al voltant de diversos blocs temtics: espais de lescriptura i de lectura; aprenentatge, usos i difusi de lescriptura; lletra, so i imatge; la recepci escrita dels trobadors; el paper dels notaris a ledat mitjana; i les inscripcions als lmits de ledat mitjana. Comit organitzador Presidenta: Meritxell Sim (IRCVM Universitat de Barcelona) Anna Alberni (IRCVM Universitat de Barcelona) Gemma Avenoza (IRCVM Universitat de Barcelona) Lola Badia (IRCVM Universitat de Barcelona) Maria-Reina Bastardas (IRCVM Universitat de Barcelona) Francesc Bernat (IRCVM Universitat de Barcelona) Meritxell Blasco (IRCVM Universitat de Barcelona) Pau Castell (IRCVM Universitat de Barcelona) Llus Cifuentes (IRCVM Universitat de Barcelona) Mireia Comas (IRCVM Universitat de Barcelona) Antoni Conejo (IRCVM Universitat de Barcelona) Joan Dalmases (IRCVM Universitat de Barcelona) Milagros Gurdia (IRCVM Universitat de Barcelona)

Comit cientfic Licia Butt (Universitat Rovira i Virgili) Vincent Debiais (Universit de Poitiers) Alberto Paulo Farmhouse (Universidade de Lisboa) Blanca Gar (IRCVM Universitat de Barcelona) Nikolas Jasper (Universitt Heidelberg) Imma Lors (Universitat de Lleida) Daniel Piol (IRCVM Universitat de Barcelona) Merc Puig (IRCVM Universitat de Barcelona) Antoni Riera (IRCVM Universitat de Barcelona) Isabel de Riquer (IRCVM Universitat de Barcelona) Flocel Sabat (Universitat de Lleida) Mara Dolores Teijeira (IEM Universidad de Len)

Carles Mancho (IRCVM Universitat de Barcelona) Anna M. Mussons (IRCVM Universitat de Barcelona) Marta Sancho (IRCVM Universitat de Barcelona) Maria Soler (IRCVM Universitat de Barcelona) Daniel Piol (IRCVM Universitat de Barcelona) Rosa Lluch (IRCVM Universitat de Barcelona) Rebecca Swanson (IRCVM Universitat de Barcelona) Josep Vilella (IRCVM Universitat de Barcelona)

Coordinaci Meritxell Sim (IRCVM Universitat de Barcelona) Antoni Conejo (IRCVM Universitat de Barcelona) Marta Sancho (IRCVM Universitat de Barcelona) Maria-Reina Bastardas (IRCVM Universitat de Barcelona) Meritxell Blasco (IRCVM Universitat de Barcelona) Maria Soler (IRCVM Universitat de Barcelona) Joan Dalmases (IRCVM Universitat de Barcelona)

Collaboradors Pol Bridgewater Irina Cervera Xavier Costa Marta Fernndez Helena Gass Pol Junyent Marta Manso Jaume Marc

Dimecres 25 abril 2018 Facultat de Geografia i Histria, UB 08:45h. Recepci 09:00h. Inauguraci oficial del congrs Xavier Roig, Vicerrector de Doctorat i Promoci de la Investigaci Javier Velaza, Deg de la Facultat de Filologia Ricardo Piqueras, Deg de la Facultat de Geografia i Histria Meritxell Sim, Directora de lIRCVM 09:15h. Ponncia inaugural (Aula Magna). Sebasti Serrano: El regal de la lectura Mat (10:15-14:00h) Dues sessions en parallel

SESSI I. Lletra, so i imatge (coord. Antoni Conejo, Marta Sancho, Maria Soler, Rebecca Swanson) Facultat de Geografia i Histria, Sala Gran Presideix Antoni Conejo

Ponncies (130h)

10:15h. Rosa Ters: La simbologia de les lletres, els mots i les divises a lentorn de 1400

11:00h. Pausa caf

11:30h. Mrius Bernad: Tallers itinerants i esglsies locals: els primers temps de la impressi de llibres litrgics a la pennsula Ibrica

12:00h. Licia Butt: Escribir a travs de las imgenes: el relato corts, mito y tcnicas narrativas en la edad media

Comunicacions (115h)

12:30h. Anthony Bonner i Albert Soler: Els recursos visuals a lArt demostrativa de Ramon Llull: impaginaci i figures grfiques.

12:45h. Laura de Castellet: El vol de la lauseta. Restituci de lexpressivitat musical de Bernart de Ventadorn a partir de la notaci del seu temps

13:00h. Camilla Talfani: La transmissi manuscrita de la msica trobadoresca: anlisi comparativa dels canoners R i V

13:15h. Marta Fernndez Lahosa: Text i imatge: el paper de la literatura en la creaci de la iconografia de lAscensi de Crist

13:30h. Nesrin Karavar: Simbolismo y comunicacin no-verbal en la danza de Mevln Celleddin Rumi (1207-1273)

Debat (15)

SESSI II. Escriptura i memria: el paper dels notaris a lEdat Mitjana (coord. Mireia Comas, Rosa Lluch, Daniel Piol)

Facultat de Geografia i Histria, Aula 105

Ponncies (130h)

Presideix Rosa Lluch

10:15h. Daniel Piol: La documentaci notarial a la Corona dArag a lEdat Mitjana

11:00h. Pausa caf

Presideix Ignasi Baiges

11:30h. Pilar Ostos: El notariado en la Corona de Castilla: normativa y documentacin 12:00h. Cristina Mantegna: Levoluzione del documento notarile nella Peninsula Italica: da

lAlto medioevo a lItalia comunale

Comunicacions (115h)

Presideix Mireia Comas

12:30h. Ana Pereira Ferreira: El poder de la escritura y del tabellio: Lisboa, siglos XIV-XV 12:45h. Marta Luigina Mangini: Memorie legate: materialit e scrittura nei protocolli notarili

italiani (secc. XIII-XV) 13:00h. Martina Del Popolo: Los notarios en la Corte de Isabel de Siracusa al final del siglo

XV 13:15h. Joan Ferrer i Godoy: Aproximaci a la histria de la notaria de Sant Joan de les

Abadesses en poca medieval (s. XIII-XV) 13:30h. Joaquim Ventura Ruiz: Documentacin diplomtica gallega medieval. Clusulas

admonitorias contra el incumplimento contractual

Debat (15)

14:00h. Pausa per dinar

Tarda (15:30-19:00h) Dues sessions en parallel Facultat de Geografia i Histria, UB

SESSI II-2. Escriptura i memria: el paper dels notaris a lEdat Mitjana (coord. Mireia Comas, Rosa Lluch, Daniel Piol) Facultat de Geografia i Histria, Aula 105

Comunicacions (230h)

Presideix Daniel Piol

15:30h. Giuliana Capriolo: I responsabili della documentazione scritta: professioni e funzioni nel Regno di Napoli in et aragonese

15:45h. Corinna Drago: Notariato dufficio a Roma nellet di Giulio II: gli scriptores a lavoro nel Registro

16:00h. Mireia Comas Via: Lhospital de Sant Joan de Perpiny a finals del segle XV a partir de la documentaci del notari Pere Vilarnau

16:15h. Gemma Colesanti i Eleni Sakellariou: La preservacin de la memoria civil a travs de los documentos escritos por los notarios de Benevento (siglos XIV-XV).

16:30h. Valentina Ruzzin: Dalla memoria alla scrittura in publica forma: i dicta testium (XII-XV sec.)

16:45h. Adrin Ares: Los notarios plurilinges en la Baja Edad Media: el caso de Santiago

de Compostela y su Tierra

17:00h. Pausa caf

Presideix Mireia Comas

17:30h. Maria Rosaria Lenti: The Notary as the Interpreter and the Creator of the Law. Uses and Contracts in the Middle Ages

17:45h. Beatrice Solla: Il manoscritto del notaio di Apt: custode di due testi rolandiani in occitano

Debat (30)

SESSI III. Del cant a la lectura: la recepci escrita dels trobadors (coord. Meritxell Sim, Anna Alberni, Anna M. Mussons) Facultat de Geografia i Histria, Sala Gran

Presideix Anna Alberni

Ponncies (130h)

15:30h. Vicen Beltran: Les fronteres de la Filologia: el factor antropolgic 16:00: Anna Maria Mussons: Les denominacions dels fis amadors en la sistematitzaci de

la finamors a les redaccions de les vidas i les razos 16:30h. Mercedes Brea: Viaj hacia el Oeste algn cancionero occitano?

17:00h. Pausa caf

Comunicacions (1h)

17:30h. Simone Sari i Anna Fernndez Clot: Com lo cors sap dir o llger o escriure aquestes paraules: performance i transmissi escrita de la poesia lulliana

17:45h. Joan Dalmases: De trobador a llegenda: La recepci de la lrica de Guillem de Cabestany en el Minnesang

18:00h. Clia Nadal Pasqual: Traces de la lectura en veu alta en textos de la lrica medieval

18:15h. Marina Navs i Francesc Tous: Preceptiva potica i literatura gnmica al manuscrit D 465 Inf. de la Biblioteca Ambrosiana de Mil (s. XVI)

Debat (30) Dijous 26 abril 2018 Instituci Mil i Fontanals - CSIC Mat (9:00-13:30h) Dues sessions en parallel

SESSI IV. Els espais de lescriptura, els espais de lectura (coord. Milagros Guardia) IMF - CSIC, Aules 1 i 2 (planta 1)

Presideix Imma Lors

Ponncies (2h)

09:00h. Giulia Orofino: Mangiare la parola: il refettorio come luogo di nutrimento spirituale nel monastero medievale

09:30h. Francesca Espaol: Els aixoplucs de les dones svies medievals i de la seva memria. Calligrafia i epigrafia

10:00h. Gerardo Boto Varela: Sedes lectur, sedes memori. Espais de rememoraci de bisbes i canonges en catedrals hispanes (segles XII-XIII)

10:30h. Pedro Ctedra: Espacios fsicos, tipologa codicolgica y bilingismo en espacios monsticos

11:00h. Pausa caf

Comunicacions (130h)

11:30h. Margriet Hoogvliet: Textual and Visual Cultures in the Religious Household during the Late Middle Ages in Northern France

11:45h. Miriam Palomba: Las cartas de profesin monstica del monasterio de San Pere de les Puelles de Barcelona y del monasterio de Santa Caterina mrtir de Boloa: anlisis comparativo

12:00h. Cristina Sanjust: Per qu no hi havia un espai dedicat a biblioteca en el Reial Monestir de Pedralbes?

12:15h. Patrizia Sardina: Scrivere e leggere nella Sicilia del Trecento 12:30h. Carlos M. Garca Gimnez: On sa Excellencia costumava a estar: los libros del

estudio de Fernando de Aragn, duque de Calabria 12:45h. ngel Pazos-Lpez: Iconografa de los espacios litrgicos para la lectura en la

Edad Media

Debat (30) SESSI V. Aprenentatge, usos i difusi de lescriptura (coord. Gemma Avenoza, Lola Badia, Francesc Bernat i Llus Cifuentes) IMF - CSIC, Sala d actes (planta baixa)

Ponncies (130h)

Presideixen Lola Badia/Gemma Avenoza

09:00h. Llus Cifuentes: La scripta librria catalana primitiva 09:30h. Francisco Gimeno: Aprenentatge de lescriptura 10:00h. Sadurn Mart: Manuscrits eiximenians copiats per mans privades

Debat (30)

11:00h. Pausa caf

Comunicacions (2h)

Presideixen Llus Cifuentes/Francesc Bernat

11:30h. Alfred Garcia Femenia: Scrit per m de mi. Cens dels autgrafs de Jaume Roig 11:45h. Sabrina Corbellini: A Call to Write: Writing and the Construction of Identities in Late

Medieval Italy 12:00h. Sergi Sancho Fibla: Les Santes i les lletres. Escriptura i lectura en les hagiografies

femenines occitanes (segles XIII i XIV) 12:15h. Ins Garca Lpez: El procs dalfabetitzaci a la Islndia medieval i lestatut del

norr com a llengua potica 12:30h. Oriol Murall: Escoles parroquials a la dicesi de Barcelona al segle XIV 12:45h. Marta Palacn Mejas: Oralitat i escriptura des del front pag en la decadncia de

lImperi bizant 13:00h. Gemma Pellissa Prades: La tradici medieval de les Metamorfosis dOvidi en

vulgar 13:15h. Manuel A. Garca Fernndez: La survivance du vers au XIVe sicle

Debat (30). Presideix Gemma Avenoza.

14:00h. Pausa per dinar

Tarda (15:30-19:00h) Instituci Mil i Fontanals - CSIC SESSI VI. Epigrafia medieval (coord. Carles Mancho) IMF - CSIC, Sala d actes (planta baixa)

Ponncies (130h)

15:30h. Vincent Debiais i Morgane Uberti: Les limites de la pratique pigraphique mdivale: dates, formes, graphies

16:00h. Marc Mayer: El nacimiento de la epigrafa medieval: una pgina de la historia de la cultura escrita

16:30h. Joaquim Tremoleda: El lmits de lepigrafia medieval en els comtats del nord-est de Catalunya

17:00h. Pausa caf

Comunicacions (1h)

17:30h. Daniel Vega Martnez: Una nueva visin epigrfica medieval de la provincia de Huesca

17:45h. Gema Belia Capilla Aledn: Inscripciones reales al lmite de la Edad Media: Alfonso el Magnnimo y el uso de la palabra escrita dentro de su discurso representativo

18:00h. Pau Castell: Les inscripcions d'altar i la lipsanoteca segellada de Sant Vicen de Capdella (segles XI-XII)

18:15h. Mara Encarnacin Martn Lpez:De epigrafa medieval: el fenmeno grfico en las inscripciones del siglo XV. Creacin y recreacin de formas

Debat (30)

Divendres 27 abril 2018 Facultat de Filologia, UB Mat (09:00-14:00h) Facultat de Filologia, Aula Capella 09:00-13:00h. Exhibici de psters cientfics.

09:00-11:00h. TAULA RODONA de directors dinstituts destudis medievals: La recerca sobre ledat mitjana: perspectives, reptes i oportunitats Moderadora: Snia Casas, Cap de redacci de Spiens Ponents: Meritxell Sim (IRCVM-UB) Mara Dolores Teijeira (IEM-ULE) Jos E. Ruiz Domnec (IEM-UAB) Pedro Manuel Ctedra (SEMYR-USAL)

Dulce Mara Gonzlez Doreste (IEMYR-ULL) Mercedes Brea (USC) Maria Joo Branco (IEM-UNL)

11:00h. Cloenda del congrs

12:00h. Concert de cloenda a crrec dArdit Ensemble - Msica de Trobadors (Aula Capella, Edifici Histric UB)

Activitat complementria: Concert a crrec dArdit Ensemble

ORDO VIRTUTUM de Hildegarda de Bingen

Dissabte 28 dabril a les 19h a lesglsia de Sant Vicen de Cardona

Assaig de lobra el divendres 27 dabril, de 16 a 18h., a lAula Capella de la Facultat de Filologia. Hi podran assistir els participants al congrs que ho desitgin.