Download - EA 6ª Jornada

Transcript
Page 1: EA 6ª Jornada

Estadístiques Acumulades 6ª Jornada

C.C. JUNIOR MASC.

NIVELL B Grup 1 TEMPORADA 2011-12

CB TONA 23/10/2011

Page 2: EA 6ª Jornada

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

162 69 43% 362 89 25% 126 31 25% 340 170 127 297 55 153 159 11 24 137 146

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

162

6943%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

362

89

25%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

126

31

25%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

55

153

159

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

170

127

297

Rebots

Def

Atac

Total

137146

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 4: EA 6ª Jornada
Page 8: EA 6ª Jornada
Page 9: EA 6ª Jornada
Page 10: EA 6ª Jornada
Page 11: EA 6ª Jornada
Page 12: EA 6ª Jornada
Page 13: EA 6ª Jornada

Alex Suquet

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

2 1 50% 20 3 15% 10 2 20% 13 7 9 16 0 2 3 0 1 16 143% 7% 25% -10% 25% -5% 4% 4% 7% 5% 0% 1% 2% 0% 4% 12% 1%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

21

14%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

20

31%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

10

2

20%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

0

2

3

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

7

9

3

Rebots

Def

Atac

Total

16

1

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 14: EA 6ª Jornada

Pol Puigdollers

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

16 4 25% 20 2 10% 3 0 0% 8 21 18 39 5 7 23 0 1 13 1443% -18% 25% -15% 25% -25% 2% 12% 14% 13% 9% 4% 14% 0% 4% 9% 10%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

16

4

25%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

20

2 33%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

3

00%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

5

7

23

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

21

18

39

Rebots

Def

Atac

Total

1314

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 15: EA 6ª Jornada

Victor Castejón

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

25 7 28% 49 11 22% 22 7 32% 50 22 17 39 7 17 21 4 7 12 1843% -15% 25% -2% 25% 7% 15% 13% 13% 13% 13% 11% 13% 36% 29% 9% 12%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

25

7

28%

Tirs de 1

Int.Cist.

%

49

1133%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

22

7

32%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

7

17

21

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

22

17

39

Rebots

Def

Atac

Total

12

18

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 16: EA 6ª Jornada

Nil Valls

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

33 18 55% 63 24 38% 28 11 39% 99 16 14 30 10 38 20 0 5 13 3343% 12% 25% 14% 25% 15% 29% 9% 11% 10% 18% 24% 13% 0% 21% 9% 23%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

33

18

55%

Tirs de 1

Int.

Cist.

%

63

24

33%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

28

11

39%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

10

38

20

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

16

14

30

Rebots

Def

Atac

Total

13

33

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 17: EA 6ª Jornada

Rodri Gimenez

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

9 1 11% 29 4 14% 14 1 7% 12 12 3 15 6 14 18 4 1 13 843% -31% 25% -11% 25% -17% 4% 7% 2% 5% 11% 9% 11% 36% 4% 9% 5%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

9

111%

Tirs de 1

Int.

Cist.

29

433%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

14

1 7%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

6

14

18

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

12

3

15

Rebots

Def

Atac

Total

13

8

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 18: EA 6ª Jornada

Marcel Serrabasa

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

9 5 56% 38 4 11% 17 1 6% 26 30 22 52 4 24 10 1 2 11 1543% 13% 25% -14% 25% -19% 8% 18% 17% 18% 7% 15% 6% 9% 8% 8% 10%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

9

5

56%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

38

4 11%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

17

16%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

4

24

10

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

30

22

52

Rebots

Def

Atac

Total

11

15

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 19: EA 6ª Jornada

Gerard Soler

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

0 0 #### 5 0 0% 2 0 0,0% 0 4 1 5 1 5 5 0 0 8 043% #¡DIV/0! 25% -25% 25% -25% 0% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 0% 0% 6% 0%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

000%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

5

00%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

2

00,0%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

1

5

5

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

4

1

5

Rebots

Def

Atac

Total

8

0

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 20: EA 6ª Jornada

Joan Sentis

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

15 8 53% 27 4 15% 3 1 33% 19 15 9 24 3 4 10 0 2 13 1243% 11% 25% -10% 25% 9% 6% 9% 7% 8% 5% 3% 6% 0% 8% 9% 8%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

15

853%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

27

4

15%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

3

1

33%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

3

410

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

15

9

24

Rebots

Def

Atac

Total

1312

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 21: EA 6ª Jornada

Ferran Coll

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

37 19 51% 55 19 35% 22 7 32% 78 6 10 16 10 25 24 0 2 23 3143% 9% 25% 10% 25% 7% 23% 4% 8% 5% 18% 16% 15% 0% 8% 17% 21%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

37

19 51%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

55

1935%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

22

7

32%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

10

25

24

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

6

10

16

Rebots

Def

Atac

Total

23

31

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 22: EA 6ª Jornada

Jaume Oliveras

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

2 2 #### 11 3 27% 1 0 0% 8 2 2 4 2 1 3 1 1 7 143% 57% 25% 3% 25% -25% 2% 1% 2% 1% 4% 1% 2% 9% 4% 5% 1%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

2

2

100%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

11

3

27%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

1

00%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

2

1

3

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

2

2

4

Rebots

Def

Atac

Total

7

1

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 23: EA 6ª Jornada

Jordi Martín

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

14 4 29% 33 6 18% 4 1 25% 19 22 17 39 4 14 17 1 1 6 1143% -14% 25% -6% 25% 0% 6% 13% 13% 13% 7% 9% 11% 9% 4% 4% 8%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

14

4

29%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

33

618%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

4

1

25%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

4

14

17

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

22

17

39

Rebots

Def

Atac

Total

6

11

Faltes

Comeses

Rebudes

Page 24: EA 6ª Jornada

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

0 0 #### 2 1 50% 0 0 #### 2 6 2 8 3 0 1 0 1 1 042% #¡DIV/0! 23% 27% 25% #¡DIV/0! 1% 4% 2% 3% 6% 0% 1% 0% 5% 1% 0%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

000%

Tirs de 1

Int.

Cist.%

21

50%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

000%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

3

0

1

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

6

2

8

Rebots

Def

Atac

Total

1

0

Faltes

Comeses

Rebudes

Adrià Tañà

Page 25: EA 6ª Jornada

Jellow

Int. Cist. % Int. Cist. % Int. Cist. %

Total

Punt

s Def Atac Total ASIST.RECUP.PERDSFavorContra

Com

eses

Rebu

des

0 0 #### 9 3 33% 0 0 #### 6 6 2 8 0 2 4 0 0 1 243% #¡DIV/0! 25% 9% 25% #¡DIV/0! 2% 4% 2% 3% 0% 1% 3% 0% 0% 1% 1%

FaltesTirs de 1 Tirs de 2 Tirs de 3 Rebots Taps

000%

Tirs de 1

Int.

Cist.

%

9

333%

Tirs de 2

Int.

Cist.

%

000%

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

0

2

4

Assistències-Recuperacions-Pèrdues

ASIST.

RECUP.

PERDS

6

2

8

Rebots

Def

Atac

Total

1

2

Faltes

Comeses

Rebudes