Download - Boletina 140

Transcript
 • 22001155eekkoo iirraaiillaahhiillaabbeetteekkaarriiaa

  Beste urte bat jaiara mezu ekologistaeramaten! * Irtenbideen MARTXA/La MarchaSoluciones * Los Patrocinadores de COP21... no tan benefaciosos al clima! * Iber-drola hace el AGO$TO * Askapenarekin elkar-tasuna * Transgnicos no! Por precaucin yjusticia * [email protected], [email protected] de agua ypetrleo * AHTren zulo beltza Donostian *14400 euroko isuna tartalari bati * AHTrenaurkako bizi-martxako partaideak jipoitu-tak *Ecuador y Bolivia: la Revolucin en

  evidencia * etab....

  www.ekologistakmartxan.org

  140zenbakia

  www.ekologistakmartxan.org

  Klima aldaketare

  n aurka

  MARTXAN!

  COP21 Klima alda

  ketarenPariseko

  gailurra

 • Erredazioa ez da bertan adierazten

  diren iritzien erantzule

  La redaccin no comparte necesariamente todas las opiniones publicadas.

  3 Klima aldaketaren aurka MARTXAN! La Cumbre del Clima de Pars COP214 Movilizaciones contra COP21 en Paris5 Naomi Klein: Kapitalismoa versus klima5 Beste urte bat jaiara mezu* ekologista eramaten!6 Irtenbideen MARTXA/La Marcha Soluciones7 Los Patrocinadores de COP21... no tan benefaciosos al clima!8 Iberdrola hace el AGO$TO9 Askapenarekin elkartasuna10 Transgnicos no! Por precaucin y justicia Un juez reitera la prohibicin de siembra de maz transgnico de

  Monsanto en Mxico Hungra quema todos los cultivos de transgnicos de Monsanto Terminator Monsanto: Semillas del suicidio

  11 [email protected], [email protected] de agua y petrleo12 AHTren zulo beltza Donostian12 14400 ko isuna tartalari bati12 AHTren aurkako bizimartxako partaideak jipoitutak13 Beste albiste batzu14 Ecuador y Bolivia: la Revolucin en evidencia15 Internacional (Zor Ekologikoa)16 Egutegia

  Hurrengo alerako epea: irailak 20

  CKopia ta zabal zazu!

  Sofware librezekoiztua

  plazo para siguiente bole: 20 septiembre

  EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea garaeta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arlokoarazoekiko ikuspegi berdintsua dugu.Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumenaren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu.Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sortzen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearendesoreka sozialaHori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkakosentsibilizaziokanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salaketak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzeanalternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara.Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakundepubliko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondatehutsez gabiltza lanean.Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketaklimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketaekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgenikoak, Garraiobideak eta Hirigintza.Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independentzia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetzabehar ditugu.Ekologistak Martxan somos una asociacin de personas, que compartimos una visin similar sobre los problemas ambientales que vivimos enEuskal Herria.Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende queel origen de los problemas ambientales est en la forma de produccin yconsumo, cada vez ms globalizado y del que se derivan otros problemassociales: relaciones NorteSur, la desigualdad social en nuestra sociedad...Realizamos campaas de sensibilizacin, denuncias pblicas o legalescontra aquellas actuaciones que daan el medio ambiente, a la vez que elaboramos alternativas concretas y viables en cada uno de los mbitos en losque desarrollamos nuestra actividad.Somos una organizacin plural, asamblearia, e independiente de cualquier partido poltico, institucin pblica o privada realizando nuestra labor de forma voluntaria. Para hacer ms eficaz nuestro trabajo y seguir garantizando nuestra independenciaNecesitamos de tu ayuda y de tu participacin.

  Ekologistak Martxan - Euskal Herria-ren boletina:bazkideentzako informaziorako hilabetekariaboletn mensual de informacin a [email protected] [email protected]

  140. zenbakia - 2015eko irailaEkoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak

  Argitaratzailea: Ekologistak MartxanPilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria)T/F: [email protected]rg

  ISSN: 1696-0505

  Orria // ArtikuloaAAuurrkkiibbiiddeeaa

  COPYLEFT

 • Recientemente se han presentado los documentos base paralas negociaciones de la Cumbre del Clima de Pars, COP21.Estos documentos apuestan nuevamente por falsas solucionese ignoran la necesidad de un cambio de modelo. Esta cumbretiene una gran relevancia porque de ella debera salir entreotros el acuerdo de reduccin de emisiones que sustituya alProtocolo de Kioto a partir de 2020.Ekologistak Martxan Ecologistas en Accin ve, sin embargo, cmo los objetivos de los documentos base y de loscompromisos nacionales en materia de reduccin de gasesde efecto invernadero publicados en los ltimos meses porparte de los Estados y de la comunidad internacional sealejan demasiado de las recomendaciones realizadas porel Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climtico(IPCC, en sus siglas en ingls). El IPCC, integrado porexpertos en calentamiento global, ha advertido de quesi no se realizan esfuerzos adicionales a los ya desplegados [] se experimentarn aumentos en la temperatura media global en superficie en 2100 de 3,7 grados a4,8 grados.En base a los modelos presentados por este panel se

  debera perseguir el escenario de emisiones ms bajo, lo queen la prctica significa reducir las emisiones a nivel global enun 95% en 2050. Algo que, atendiendo al crecimiento de lapoblacin y a las desigualdades existentes en las emisionesper cpita, debera traducirse en un escenario de emisionesprcticamente a cero para la UE en 2050.Para evitar los denominadosefectos de

  33

  (Redaccin)

  Azaroaren 30tik abenduaren 11ra arte ospatuko da ParisenCOP21 Klimarako Gailurra. Gailur honetan gainera Kiottonhartutako adosmenak berretsi behar dituzte. Beraz, 20 aldizbildu dira gobernuak klimarako irtenbide bat bilatzeko. Alaere, argi dago bildu diren bakoitzean ezer gutxi lortu dutelamunduko agintariek. Bitartean egoera are eta larriagoabihurtu da. Beraz, aski da hitzetaz. Benetako aldaketa behardu Planetak, edo leloak dion bezala: "Klima aldaketa ez, baiziketa sistema aldaketa". Horregatik, orain mobilizatzeko garaiada. Erakundeek osatzen dituzten sareak duela asko martxandaude eta egun horietarako mobilizapenak antolatu dira. Baitahaietara joateko ere bai. Beraz, denak martxan klima aldake-taren eta sistema honen kontra!

  KLIMAALDAKE

  TAREN

  AURKA

  MARTXAN!

  boletina139- 2015 iraila

  La Cumbre del Clima de Pars - COP21

  Bilboko Aste Nagusiaren txosnakklima-aldaketa izan zuen iriz-pidea, hain zuzen Poloen urt-zea, itsasoen igotzea etaBilboren urpean suertatzeko arriskua.

 • 4Bilboko Bizizaleak-en

  Aste Nagu-

  siaren txosnak klima-a

  ldaketaren

  eraginez Bilbo urpean

  erakusten.

  Coalition Climat 21 que agrupa a ms de cien organizaciones y movimientos de todo el mundo se entiende que frente alos fracasos sucesivos de las anteriores cumbres y de los gobiernos en llegar a un acuerdo que responda a los desafos dela crisis climtica es hora de movilizarse. La crisis climticanos afecta a [email protected] Ya est afectando a los ms pobres y poneen peligro lo ms importante que tenemos: el medioambiente,nuestras vidas y las estaciones que les dan ritmo. Frente a lapasividad de los responsables polticos, la Coalition Climat21 ha decidido ampliar el movimiento de la justicia climticapara que su objetivo no sea solo la Cumbre en Pars, sino unmovimiento con el que alcanzar cambios duraderos.

  2 y 3 de octubre: fin de semana de preparacin de lasmovilizaciones 2829 de noviembre: Marcha por el Clima 56 de diciembre: Pueblo Mundial de las Alternativas enMontreui 711 de noviembre : Zona de Accin por el Clima (ZAC) enCentquatrePars (Norte de Pars) 12 de diciembre : Accin de masa en Pars, Tengamos la ltima palabra !

  retroalimentacin, segn loscuales al superarse determinada temperatura aumentaenormemente el cambio climtico, debemos establecer comolmite un aumento de temperaturaglobal de 1,5 grados.En los documentos presentados por Naciones Unidas y losdiferentes pases se sigue insistiendo en mecanismos injustoscomo los mercados de carbono, donde el Gobierno espaolgast ms de 800 millones de euros para cumplir sus compromisos entre 2008 y 2012. Tambin se siguen contemplandofalsas soluciones al cambio climtico, como la geoingeniera,la captura de carbono, la energa nuclear o las repoblacionesforestales industriales. Es decir, se aboga por continuar conun modelo ya agotado basado en el consumo excesivo decombustibles fsiles que nos conduce a un futuro donde losefectos del cambio climtico pasarn una tremenda factura.Ekologistak Martxan Ecologistas en Accin considera necesario que exista un Fondo Verde para el Clima que proporcione financiacin para los pases ms vulnerables y afectados por el cambio climtico, totalmente independiente deinstituciones antidemocrticas como el Banco Mundial, quetiene una larga trayectoria de financiacin de proyectos quehan agravado el cambio climtico, la corrupcin y la pobreza.Este Fondo Verde debe estar garantizado por financiacin pblica y alejado de mecanismos de mercado, que no hacen msque agravar los problemas del cambio climtico.

  Ekologistak Martxan Ecologistas en Accin considera urgente desarrollar planes reales capaces de desarrollar unaeconoma baja en carbono con la mayor brevedad posible.Esto pasa por prohibir inmediatamente la fractura hidrulica,dejar sin explotar la mayor parte de las reservas fsiles yabandonar las falsas soluciones como la geoingeniera o losmercados de carbono. Se trata de dar un impulso definitivo auna transformacin integral de la forma de produccin yconsumo basada en una apuesta clara por un horizonte 100%renovable, con soluciones clave como la agroecologa y elcomercio local de proximidad.

  MMoovviilliizzaacciioonneess ccoonnttrraaCCOOPP2211 eenn PPaarriiss

  boletina139- 2015 iraila

 • Duela 100 urteko argazkiak eta orain-goak batera jarri dituzte Alaskan nolaeragiten duen klima aldaketa erakuste-ko. Ikaragarria!

  Bitartean, abuztuan AEBtako gobernufederalak Shelli baimena eman zionAlaskako ozeano artikoan ustiatzeko.

  Shockaren doktrina liburu ezagunaren idazleak lan berria argitaratu du: This Changes Everything. Klima aldaketaren eta kapitalismoaren inguruan aritu da Klein liburuan.The Guardian egunkari britainiarrak elkarrizketatu egin du, etabertan adierazi duenez, orokorki jendeak klima aldaketaren gaiaribizkar eman dio inolako aterabiderik ikusten ez dutelako. Karbonoondorengo ekonomia baterako bidea egin behar dugu bizi kalitatehobea lortzeko, hiriak bizitzeko toki hobeak bihurtzeko eta berdintasunerantz egiteko. Bestelako ekonomia izan dezakegula jendearisinestaraztea nahitaezko ikusten du Kleinek klima aldaketaren arazoan jendea gehiago inplikatzeko.Katrina urakanaren ondoren New Orleansen egon zen KleinShockaren Doktrina idazten. Momentu hartan klima aldaketarengaian gehien arduratu zuena ez zen itsasoaren maila igotzea edoekaitz kopuruaren igoera izan: Gehien arduratu ninduena izan zenklima aldaketa nola gurutzatuko ote zen desberdintasun sozialen etaarrazakeriaren koktailarekin, adierazi du.Idazle kanadarrak azpimarratu du liburua irakurri nahi ez dutenentzat idatzi duela. Tonu eta estilo pertsonala erabiltzeko hautuaegin du egileak, uste duelako krisia benetan sentitzen duela gizarteak eta jendeari hunkigarri egiten zaiola pentsatzea beren etxeaarriskuan dagoela.Aldaketa ideologiko sakonaren aldeko argudioa da bere liburuaKleinen ustez: Pendulua orain arte merkatuaren fundamentalismoaren aldean egon da. Kapitalismoaren eta klima aldaketaren artean lotura zuzena dagoela defendatzen du egileak, eta adibide bezala egun Europako hegoaldean bizi den krisia jarri du: Grezia etabeste hainbat herrialdetan nagusitu diren austeritate politikekenerga berriztagarrien atzeratzea ekarri dute, baita fraktura hidraulikoa eta itsasoko zulaketak haztea ere.

  Naomi Klein:

  Kapitalismoa versus klima

  Lehen aldiz Aste Nagusietan parte hartu duen 37 ur-teetan, Ekologistak Martxan-en Bizizaleak KonpartsaGaroatik deskonektatu zen, eta horrekin batera Iber-trola eta Oligopolioko enpresei dagokienei ererduenergetikoaren beste inpaktu askori agur esan zion,%100ean energia berriztagarri eta kooperatibo jato-rridun elektrizitatea izango du soilik, Goienerrenesker. Hurrengo erronka, beste konpartsek berdinegitea da. Bitartean, eguzki plaka ondo jardun zuen.

  Bizizaleak-en AgurGaroari diploma

  www.garonarekinmoztu.net

  BBeessttee uurrtteebbaatt

  jjaaiiaarraa mmeezzuu** eekkoollooggiisstta

  a eerraammaatteenn!!

  ... eta praktika apur bat!... eta praktika apur bat!

  (Argia aldizkaritik)

  boletina139- 2015 iraila

 • 6Distintas organizaciones locales de promocin de la bicicomo transporte urbano (Kalapie, ConBici, Murcia en Bici,Valencia en Bici) junto con otras que trabajan la energa y elcambio climtico (Fundacin Renovables, The Eroles Project,Som Energia, 350 BCN) y alguna ONGs se han puesto enmarcha para viajar a la COP21 de Pars y llamar la atencinas sobre la responsabilidad del transporte en el CambioClimtico y sobre las demandas de la sociedad civil recogidaspor plataformas como Coalition Climat 21. El objetivo es alcanzar Pars en bici paraa el 10 de diciembre y asistir as a lasmovilizaciones all organizadas para el 12.Mientras, intentaremos participar y aprovechar el transcur

  so y la llegada de la marcha a Euskal Herria para llamar laatencin sobre el cambio climtico y nuestra postura crticacon la COP21.Para todo ello se est organizando la logstica para ofrecer alos participantes alojamiento (pabellones o dependencias municipales), seguros, permisos, furgoneta de apoyo, etc. Losparticipantes tendrn que sufragar sus gastos personales demanutencin y viaje de regreso.Tambin se organizarn marchas desde Copenhague, Londres y Varsovia, siendo la intencin unificar la entrada conjunta en Pars para sistir en tropel asistir a alguna de las dosgrandes movilizacionesLas etapas se han organizado as: ValenciaMadrid 420 Km. Salida: 0917/10/15 MadridDonostia 583 Km. Salida: 1527/11/15 Donostia Baiona 68 Km 29/11/15 BaionaPars: 30/11/15 10/12/15En Euskal Herria la Gasteiz: 24/11/15 (+ 25/11/15: jornada de descanso) Azpeitia: 26/11/15 Donostia: 27/11/15 (+ 28/11/15) jornada de descanso Baiona: 28/11/15

  IIrrtteennbbiiddeeeenn MM

  AARRTTXXAALa Marcha Soluciones

  http://solucionescambioclimatico.org

  Bizi!k antolatu zuen klimaren aldeko Alternatiba Bira, frantziar estatu osoazeharkatuko duena. Ekainaren 5ean Baionatik irten zen Baionatik, Donostiatikpasatzen irailaren 26an Parisen amaitzeko asmoarekin. Gustiz 5.600 kilometrobaina gehiago beteko ditu, 187 lurralde zeharkatzen.

  boletina139- 2015 iraila

  Tandema prestatzenAlternatiba birarako

  Alternatiba biraBaionatik ateratzen

  Alternatiba bira Ginebran

 • 7Hondakin BatzordeaEkologistak Martxan

  5

  Desde la industria aeronutica y automtriz, a las empresasfsiles y la energa nuclear la lista de patrocinadores de la21 Conferencia sobre el Clima de la ONU (COP21) publicada hoy incluye algunas de las multinacionales menos amigables con el clima. Corporate Europe Observatory junto aAmigos de la Tierra, ATTAC Francia, WECF y 350.org denuncian a los organizadores y expone la preocupacin de queestas conversaciones estn siendo capturadas por los grandescontaminadores.Como Francia se prepara para acoger la COP21 con la supuesta misin de resolver la crisis climtica, el gobiernofrancs ha dado inicio preocupante a su sinceridad de compromiso con la revelacin hoy de la eleccin de sus patrocinadores. Entre las veinte empresas de la lista de patrocinadores iniciales estn Air France una aerolnea opuesta a lareduccin de emisiones en el sector de la aviacin, los fabricantes de automviles RenaultNissan, y Suez Environement conocida por su apuesta profracking. "La mayora de estasempresas son grandes emisores de los mismos gases de efectoinvernadero responsables del cambio climtico, como la FEDo Engie cuyas plantas de carbn son equivalentes a casi lamitad de la totalidad de las emisiones de Francia. Mientrasque el gobierno francs haba dicho que iban a buscar a lasempresas con reputacin impecable, muchos de ellos estninvolucrados en proyectos perjudiciales para las personas, sucalidad de vida y trabajo. Poner la conferencia climtica msimportante de la dcada bajo el patrocinio de empresas incompatibles con el clima no presagia nada bueno", dijo Malika Peyraut de Amigos la tierra.Los patrocinadores de la COP21 proporcionarn contribuciones financieras y prcticas para la organizacin de las conversaciones a pesar de que la gran mayora de sus actividades

  son muy contaminantes y muchas de sus propuestas constituyen falsas soluciones a las consecuencias ambientales y sociales desastrosas del cambio climtico. Este es el caso deBNPParibas, que, adems de haber sido el banco francs msimportante en trminos de apoyo al carbn entre 2005 y 2014,se niega obstinadamente a abandonar los parasos fiscales yponer fin a sus prcticas de evasin de impuestos. "El gobierno est ofreciendo una oportunidad barata y fcil para los criminales climticos multinacionales para lavar su imagen de"verde". El inters pblico exige que estas conversaciones nosean contaminadas por los intereses privados representadospor estas empresas", dijo Maxime Combes de ATTAC Francia. "Confiaramos la lucha contra el tabaco a los fabricantesde cigarrillos? Por que hacerlo con la poltica climtica?"El gobierno francs se ha puesto como objetivo el que un20% del presupuesto global de la COP21 sea financiado deforma privada. "El 20% de la financiacin privada es ms quela de la COP19 de Varsovia de 2013. En aquel entonces, lasorganizaciones no gubernamentales, movimientos sociales ysindicatos abandonaron las negociaciones para protestar porla toma de control de las conversaciones por la industria y losgrupos de presin contaminantes. No podemos negociar unacuerdo climtico con los que son responsables del cambioclimtico: los estados deben escuchar a los intereses de losciudadanos, y no los intereses particulares de los grupos depresin y las multinacionales", dijo Pascoe Sabido, CorporateEurope Observatory. Al proponer esta lista de patrocinadores,el gobierno rechaza la seal que debe ser enviada a la COP21:resolver la crisis climtica significa poner fin a la era de loscombustibles fsiles, el rechazo de las falsas soluciones comola nuclear, y repensar nuestros patrones de consumo y produccin.

  Los Patrocinadores de COP21...no tan benefaciosos al clima!

  (Corporate Europe)

  ii ii

  boletina139- 2015 iraila

 • iritzia148

  Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.505,9 millones deeuros durante el primer semestre de 2015, un 7,4% ms queen el mismo Snchez Galn gan casi 8 millones en esosmeses.En verano, especialmente en julio se increment el beneficio de las grandes elctricas. La demanda de luz en las ltimas semanas de julio coincidiendo con la ola de calor superla de aos previos, aumentando un 10%. A ello aadir la recuperacin econmica. Y cmo no, como viene siendo habitual gracias a su negocio internacional que le permite unamejora de resultados de 20%.Los beneficios en el exterior corresponden a las politicasfavorables que Iberdrola encuentra en los pases en los queopera. Sabidos son los de Brasil, pas en el que se ha convertido en una de las mayores elctricas (la mayor comercializadora). A finales de agosto a Agencia Nacional de EnergaElctrica brasilea (ANEEL) aprob un incremento de las tarifas para la filial brasilea de Iberdrola, Elektro de un 4,2%.Electro comercializa a 2,4 millones clientes. Entre enero y junio de 2015 Iberdrola se ha embolsado as 995,5 millones deeuros (beneficio bruto de 210,4 millones). El presidente deIberdrola Snchez Galn se reuni el 16 de julio con la presi

  denta Dilma Rousseff, as comocon los ministros de Hacienda yde Energa.As, el resultado bruto del grupo en los seis primeros meses delao se ha elevado hasta los 3.795millones de euros, un 5,7% msque en el mismo periodo de 2014. Una subida en su beneficioneto de 7,4%.Denuncias de fraude y sobornos

  Pero muchos de esos beneficios corresponden tambin aprcticas de la energtica poco honestos entre otros el recortar plazos para pagar las facturas de la luz, multar falsas manipulaciones, o incluso presuntos sobornos en Albania paraconstruir y mejorar subestaciones elctricas. Este julioadems Iberdrola se benefici con 82,9 millones de euros dedinero pblico, tras una sentencia del Tribunal Supremo, queconsidera que sus centrales trmicas de gas fueron discriminadas frente a las de carbn en el 2007, a la hora de asignarlos derechos de emisin de CO2 por parte del Gobierno quepresida entonces Zapatero.La asociacin FacuaConsumidores en Accin denuncique las principales compaas elctricas, entre ellas Iberdrola,recortaron el plazo para que los consumidores paguen lasfacturas de la luz y que estn aplicando penalizaciones porretrasos, que pasan de veinte a siete das. Avisando a losusuarios de cambio de las condiciones contractuales que

  Iberdrola hace el

  AGO$TOEkologistak Martxan denuncia que este verano, como estosseis primeros meses del ao, Iberdrola ha seguido obte-niendo grandes beneficios a la vez que apostando por pro-duccin energtica contaminante y responsable del cambioclimtico. Esos beneficios adems continan proviniendodel exterior y de las clases menos pudientes, y de dineropblico, y revierten sobre todo en su presidente y consejode administracin.

  IberTrolas

  boletina139- 2015 iraila

 • afectan a los recibos con domiciliacin bancaria. Facua tambin denunci que penalizan a usuarios por supuestas manipulaciones de sus contadores sin pruebas suficientes.La denuncia de sobornos por otro lado vino nada ms y nada menos que de el mismsimo Banco Mundial que sanciona Iberdrola impidindole tener acceso a sus fondos (mientrasen junio el BEI le financiaba con 325 millones) por un soborno de su subsidiaria Iberinco. Adems Iberdrola tendr quedevolver 350.000 dlares al Gobierno de Albania. Iberdrola ya haba tenido un caso decorrupcin similar en Letonia en 2012, cuandopag comisiones a ese gobierno para conseguir un contrato para construir una central deciclo combinado en Riga de ms de 300 millones de euros. La central fue incluso inaugurada por el rey Juan Carlos.Tambin se present una denuncia en laFiscala Anticorrupcin con motivo de unadonacin "generosa" de Iberdrola al Ayuntamiento de Villasagra de la Seca, pueblo dondela empresa posee una central de ciclo combinado. Iberdrola pretende trasladar y realojar auna barriada ubicada en las inmediaciones dela central trmica.Cerrar trmicas... para abrir otras

  Iberdrola aspira a adjudicarse tambin elcontrato para la construccin de otra planta deciclo combinado en Nuevo Len (Mxico)valorado en 1.324 millones de euros. Mxico es el otro pasde Latinoamrica donde Iberdrola est fuertemente arraigadagracias a mltiples favoritismos. All la principal forma deproduccin, pese a que se oigan ms sus parques elicos (poca potencia pero gran impacto mero escaparate verde), es latrmica de ciclo combinado con una potencia instalada de5.000 MW.As mientras plantea al cierre de centrales siguen invirtiendo en esta contaminante forma de energa. Las centralestrmicas antiguas (carbn o fuel) deben irse cerrando paracumplir los mandatos internacionales, pero sobre todo por sermuy contaminantes y tener responsabilidad directa con elcambio climtico. Por otro lado, en el estado espaol se

  plantea el cierre de una decena de ciclos combinados debidoal sobredimensionamiento energtico anterior y que ahoraapenas funcionan: contabilizan el 25% de la potencia instalada pero slo producen el 8%. As Iberdrola todava mantienecentrales tan contaminantes como la trmica Elcogas (carbny coque de petrleo) de Puertollano (Ciudad Real) o latermoelctrica (carbn) de Longannet de su filial ScottishPower, la tercera mayor de Europa que ahora cerrarn.

  Pero mientras, Iberdrola se plantea incrementar con 760MW ms sus produccin a partir de gas, y en 1.180 MW lahidroelctrica. Iberdrola cuenta con una potencia de ciclocombinado de 5.893 MW en el estado, otros 5.000 MW enMxico con 5 centrales, Reino Unido 2700 MW con 6, y msen otros pases. Iberdrola es por tanto un gran responsable enel cambio climtico, por todos los gases de efecto invernadero(CO2, metano, xidos de nitrgeno, SO2, etc). El metanoprincipal componente del gas natural licuado (90% de suvolumen) produce cuatro veces ms efecto en el cambioclimtico que el CO2, y tambin es producido en los grandesembalses de las hidroelctricas.

  9iritzia

  El ex-rey Juan Carlos y Snchez Gal en la inaugucin deuna central de ciclo combinado en Riga (Letonia) en 2012

  Urriaren 19an Askapena/Askapea/Elkar Trukekobost kide epaituak izango dira. Sei urtekozigorra eskatzen dute haientzako eta erakundeailegalizatzea. Ekologistak Martxanetik gureelkartasuna adierazten diegu Askapenari etaWalter, David, Unai, Aritz eta Gabiri. Bitar-tean Herriak Librek ere espiniar estatuaepaituko du 40 herri eta hirietan. Emaitzaurriaren 12an kaleratuko dute.www.askapena.org/eu

  AAsskkaappeennaarreekkiinn eellkkaarrttaassuunnaa

  boletina139- 2015 iraila

 • Transgenicos no!Por precaucion y justicia

  Se trata de un acto solemne por lo tanto con poco o ningnespacio y tiempo para el debate y la discusin sobre un tematan controvertido en el seno de la sociedad europea. De ahque pensemos que nuestro equipo rectoral ha realizado unaapuesta equivocada. Nos explicamos.La introduccin de cultivos transgnicos en la agricultura ysu consiguiente paso a la dieta animal y humana es una prctica llevada a cabo por unas pocas empresas agrofarmaceticas, como Monsanto, que ha sido criticada y denunciada por campesinos y ecologistas, sindicatos agricultores y cientficosque corroboran las amenazas de los organismos modificados genticamentepara la salud y el medio ambiente.La posicin de la profesoraMertxe de Renovales es de sobraconocida en la sociedad vasca y sebasa en que los cultivos transgnicos son tan seguros como los convencionales, o ms en algunos casosy no hay ninguna razn cientfica paraque la agricultura ecolgica y convencional no utilicen los cultivos transgnicos resistentes a insectos, a virus y enfermedades, los tolerantes a la sequa y losque aportan mejoras nutricionales, para aumentar su productividad. Segn sus propias palabras lo que no se puede hacer es juzgar a los cultivos transgnicos por ideologa, no porevidencias cientficas. Adems de estudiar los riesgos, es necesario evaluar los beneficios que dispensan este tipo de cultivos (1).Nuestra pregunta es beneficios para quin? Millones de

  [email protected] y [email protected] en todo el mundollevan dos dcadas luchando contra los cultivos transgnicos de maz, soja, colza o arroz.Y no lo hacen solos. Cuentan con el apoyoecologista, de asociaciones de consumidores ydel sindicalismo agrario as como de una partede la comunidad cientfica y acadmica.El debate cientfico en el tema de los cultivos transgnicoses un ejemplo paradigmtico de la presin que ejercen loslobbies empresariales para poner sus intereses comercialespor encima del saber cientfico,de la salud y del medioambiente. Las ocho mayorescompaas farmacuticas son las ocho

  mayores compaas de pesticidas y de produccin de OGM(Organismo Genticamente Modificados). Todo va en el mismo paquete y Monsanto tiene el 80% de la biotecnologa delmundo. Como dice el experto de la Comisin Europea enTransgnicos, Dr. GillesEric Sralini, bilogo molecular ydirector del Comit de Investigacin e Informacin sobre Ingeniera Gentica (Criigen): El problema con los transgni

  ,

  ,

  Transgnicos, por qu no? es el ttulo de la lec-cin inaugural que la doctora Mertxe de RenobalesScheifler va a impartir con motivo de la aperturadel curso acadmico 2015/2016 en el Aula Magna dela Facultad de Letras de la Universidad del PasVasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

  !

  Iaki Barcena(Ekologistak Martxan y profesor de la UPVEHU)

  Un juez reitera la prohibicinde siembra de maz transgnicode Monsanto en Mxico

  Entre 2004 y 2012 se detect presencia ilegal de maztransgnico en maces nativos en seis estados de Mxico.Hungra quema todos los cultivosde transgnicos de Monsanto

  En Hungra estn prohibidas las semillas OMG. Cuando seencuentran plantas contagiadas se debe destruir todo el campo. Se quemaron 1000 Has de maz transgnico de Monsanto.

  ()

  (26 de agosto, 2015)Terminator

  Hazietan garatu den teknika bati esaten zaio terminator.Transgenikoak sortu dituzten enpresek negozioa areagotzerabideratua. Beren botere gosea berdintze aldera ekin ziotenterminatoraren ildoari. Funtsean, erraza da: landare transgeniko bat asmatzen da, eta, jakina, patentatu egiten da aldatutako geneen eraginez ezaugarri bereziak izango ditu, etagene horiek landareak sortuko dituen hazietan transmititukodira. Beraz, bigarren belaunaldiko haziak hedatzen direneanpatenteak babesten duen negozioa nahi gabe ere hedatzen da.Horrek, noski, patentearen balioa urardotzen du, eta garbidiote: hazi bioteknologiko horiek sortzeko inbertsio erraldoiakegin dituzten enpresen interesak babestu behar dira.

  (Jakoba Errekondo, Argia)

  1410 boletina139- 2015 iraila

 • 11

  cos y la razn de que no sea un mal menor es que el salto quese ha dado del laboratorio al supermercado se ha hecho sin losplazos ni las pruebas adecuadas Las patentes de las semillasslo llevarn hambre al mundo. En primer lugar, los transgnicos no alimentan a los pobres, sino el estmago de loscerdos. Segundo, las semillas patentadas pertenecen a compaas que ya, hoy, no dejan sus patentes para luchar contra lamalaria o el sida en los pases pobres. Por qu iban a cederlaspara alimentarlos si no las dejan para algo que los est matando? Son farmacuticas reconvertidas en industria alimentaria.(2)Existen voces cientficas que denuncian la presin continuade las grandes empresas agrofarmaceticas para introducir susproductos transgnicos en nuestra dieta. Elena lvarezBuylla,Doctora en Gentica Molecular y coordinadora del laboratoriode Gentica Molecular del Desarrollo de la Universidad Autnoma de Mxico es otra voz autorizada posicionada contra elpretendido consenso internacional cientfico sobre los transgnicos: Es totalmente falso que los transgnicos sean iguales alos silvestres. Hay evidencias que indican que, por ejemplo, lasoja transgnica es nutricionalmente distinta, adems de que lamayora se roca con grandes cantidades de glifosato unagrotxico que penetra en las clulas y es nocivo para la salud. Y nos lo estamos comiendo. Estamos siendo sujetos de unexperimento global sin controles y sin consentimiento, el experimento de una tecnologa incipiente y a la vez obsoleta que,por razones cientficas, tendra que ser suspendida. (3)Esta y otras muchas las razones que nos impulsan a criticarla forma en que la universidad pblica trata un tema tan importante y polmico como ste. Recordamos como hace cercade 10 aos los tres rectores de Deusto, Mondragn y UPVEHU salieron de la mano a defender la construccin del TAV,cuando estudios e investigadores de nuestra universidad advertan del fiasco econmico y social de tal empresa, algo hoysuficientemente demostrado. Hace aos se trat de ningunear yridiculizar esta posicin crtica y se nos lleg acusar de hacerel juego al terrorismo.Pensamos que la Universidad es un lugar privilegiado parainvestigar y debatir sobre temas discutibles y controvertiblescomo los cultivos y alimentos transgnicos. Dar la voz a unapersona en una lectura magistral sin posibilidad de contraste nide discrepancia es a nuestro juicio un error que en la UPVEHU no se debiera de repetir. Cultivos transgnicos no!! Porprecaucin y por justicia ecosocial.(1) eldiario.es/norte/euskadi/peligrososcultivostransgenicos_0_367464189.html(2) semillasysalud.wordpress.com/entrevistadrgillesericseraliniexpertodelacomisioneuropeaentransgenicos(3) eldiario.es/sociedad/transgencioscientificacriticaAlvarezBuylla_0_263173824.html

  Monsanto: Semillas del suicidioEn julio la activista india Vandana Shiva denunci la epidemia de suicidios de agricultores indios porque Monsantocontrola el 95% de las semillas de algodn de India. Monsanto lleg a este control gracias a las polticas impuetas porel Banco Mundial en 1988. As impuso su variedad Terminator que es estril lo que obliga a comprarlas. Segn datos delGobierno de la India, casi el 75% de la deuda rural provienede la compra de semillas y los productos qumicos.

  Monsantoren aziodun nagusiena Rockefeller familia da

  Ekologistak Martxan se suma las distintas convocatorias que estn pidiendo que Espaa sea un pas de asilopara las personas que lo necesitenEkologistak Martxan, frente a la urgencia de la actualcrisis de refugiados/as sirios/as, pone de manifiesto lainaccin del Gobierno espaol y de los estados europeose insta a recordar la importancia de abordar los problemas que dieron origen al conflicto. La terrible sequa quesufri el pas o la cada en el consumo de petrleo hansido factores que contribuyeron a la inestabilidad socialy que sentaron las bases de la guerra. Estos hechos, sumados a los problemas polticos y sociales, son parte delas causas de la actual crisis de refugiados/as que no podemos obviar.En los aos previos al conflicto, concretamente entre2006 y 2011, el 60% del territorio sirio sufri una de lasmayores sequas que han azotado la regin desde el inicio de la agricultura. A esto se sum que el rgimen sirioestuvo incentivando el cultivo de algodn y trigo en regado, lo que agot los acuferos del subsuelo y las reservas en superficie. Este ltimo proceso fue especialmente intenso entre 2002 y 2008.Una de las consecuencias de la sequa fue que, en elnoroeste del pas cerca del 75% del campesinado perdisus cosechas y el 85% del ganado falleci afectando alrededor de 13 millones de personas. De este modo, lasequa fue un factor clave en el desplazamiento de poblacin desde el campo hacia las ciudades, donde crecieron los ncleos de poblacin empobrecida. Se calculaun xodo de unas 800.000 personas desde 2010.No se puede afirmar con total seguridad que esta sequa estuviese causada por el calentamiento global, estetipo de fenmenos son justo los que predicen los modelos manejados por el IPCC (Intergovernmental Panel onClimate Change) para esta zona del Mediterrneo.Adems Siria pas en 2012 de ser un pas exportadorde petrleo a ser un pas importador, con una importantecada en su consumo. Se fortaleci as la crisis econmica y supuso una merma aadida de su capacidadagrcola, fuertemente petrodependiente.De este modo, el empobrecimiento y el desarraigo, sumados a una serie de problemas polticos y sociales, soncausa de un clima de alta tensin que ha favorecido lasalternativas violentas para mantener o conseguir el control social. La lgica de la violencia, llevada al enfrentamiento polarizado, y los intereses de potencias extranjeras, han derivado en la guerra civil y la actual crisishumanitaria de refugiados/as sirios/as.Pese a ello en este, como en todos los conflictos debemos ir a las causas. La solucin a esta crisis humanitariano pasa por la intervencin militar extranjera (directa oindirecta) apoyando a cualquiera de las partes, sino congarantizar a largo plazo unas condiciones de vida dignasy con el respeto a los derechos y libertades sociales. Pero, adems de las soluciones de fondo, EkologistakMartxan considera que es imperioso mostrar y ejercersolidaridad, ayuda y refugio con las personas que huyendel conflicto.

  [email protected]@ss,, [email protected]@ssddee aagguuaa yy ppeettrrlleeoo

  boletina139- 2015 iraila

 • http://mugitu.blogspot.com.es

  Ekologistak Martxan taldeak salatun zuen abuztuaren 1.anGasteizen AHTren aurkako bizimartxak jaso zuen errepresioa eta zaurituekin eta antolatzaileekin bat egiten zuen. Ezdute gustokoa izango, are eta argiago da AHTa zentzugabekeria hutsa dela, ez dugula onartzen eta oposaketa ez dela eteten. Nahiz eta haiek jipoitu edo lege berriak asmatu (egun horretan Mozal Lege berria erabili zuten) oposaketak jarraitukodu geheigikeria (AHTa, jipoiak) salatzen.AHTk larru gorritan uzten gaituela salatzeko bizimartxakopartaideak biluzik ateratzea erabaki zuten. Tropela abiatzekoprest zegoenean Udaltzaingoa azaldu zen eta biluzik zeudeneijanzteko agindu zien 30.000ko gizonengana eta titiak agerian zituzten emakumeengana joan ziren zuzenean eta martxaez zela irtengo arropa jantzi arte jakinarazi zieten. Manifestariek arropa janztea erabaki zuten, martxa arazorik gabe aterazedin. Azkenean abiatu zen martxa.Bakea kalera iristerakoan, udaltzainen furgonetaz inguratutak,, udaltzainek martxa gelditu zuten Bi udaltzain motordun

  txirringa multzoaren erdian bortizki sartu ziren, biluzik zegoen martxista bat harrapatu nahian eta bizikleta batzuk partehartzaileen kontra bultzatu zituzten bortitzki, haien borraluzagarriak erabiliz martxisten aurka. Eraso horren ondorioz,emakume bat larrialdietara eraman zuten, bi zauri hanketaneta hezur fraktura bat eskumutur gainan zituelarik.Manifestazioa tren geltokira iristerakoan, bigarren polizierasoa pairatu zuten txirrindulariek. Berriz ere oso modu bortitzean, udaltzainak multzo erdira sartu ziren eta bi lagun atera zituzten, istiluen aurkako ertzainek manifestariak ingururatzen zituztelarik. Ordu erdi pasata, bi lagun hauekidentifikatu ondoren, askatu zituzten. Bati, lepoan ukabilkadak jo eta gero, mehatxu egitea leporatu zioten, eta besteari,istiluak eragitea.Guztiz baketsua zen bizikleta martxaren aurkako neurrigabeko bortizkeria hau salatzen dugu eta ez dugu etsiko, desobedientzia erabiliz, azpiegitura xahutzaile hauek gelditu arte.

  11 22 33

  AHTren aurkako bizi-martxakopartaideak jipoitutak

  Mugitu! mugimenduak deituta, hamarnaka lagun bildu ziran abuztuaren 24ean Donostian AHTren proiektua zulo beltza dela salatzeko. Eusko Jaurlaritzak Miramarreko jauregianegin zuen ikasturteko lehen gobernukontseilura jo zuten manifestariek, euskal Yaren zulo beltz beldurgarriari buruzkoparodia bat eginez. Bidean, AHTren aurkako oihu eta kanteklagunduta, azpiegituralan handi hori aurrekontuak, naturondareak eta jendartearen premiak asetzeko ezinbestekoak direnbaliabideak amaigabe irensten dituen zulo beltzik handienabilakatu dela salatu dute. Datorren urtean Eusko Jaurlaritzakeuskal Yaren obretan 600 milioi euro xahutu eta AHTrenzulo beltza azken mugaraino handitu asmo du hori gutxi balitz, lurraldean beste hainbat zulo beltz sortzeko asmoa du,besteak beste LezoGaintxurizketako baserri lurretan plataforma logistikoa eta Donostiako hirian Metroa Kontxakohondartzaren azpitik ere eraikitzeko egitasmoak berehala inposatuz. Kontxako pasealekuan eta hondartzan zegoen jendetzak harriduraz hartu ditu protesta ekintza eta parodia.Susmoak daude, gainera, oporraldi turistiko azeleratu batenitzuleran, Eusko Jaurlaritzak AHTren zulo beltza azken mugaraino handitzearekin batera (600M euro xahutuko dituzte2016 urtean euskal Yaren obretan), LezoGaintxurizketanPlataforma Logistikoa eta Kontxaren azpitik Metroa eraikitzeko egitasmoak berehala inposatzea erabaki duela, horrelakozulo beltz txikiagoak masiboki sortuz lurraldean atzeraezineko kateaerreakzio bat eragiteko asmoz.

  AHTren zulobeltza Donostian

  AHTren aurka Yolanda Barcina tartakatzeagatik auzipetuzituzten pertsonen aurkako prozesua ez da oraingoz amaitu.2013ko akaberan Mugitu! AHTren aurkako desobedientzia mugimenduko lau kide Auzitegi Nazionalean epaituakizan ziren 5 eta 9 urte bitarteko kartzela eskaerekin. Handikhamar egunera, Fernando Grande Marlasca buru zuen auzitegiak zigorepaia atera zuen tartalari bakoitzari bina urtekokartzela zigorra eta 900ko isuna ezarriz. Laugarren pertsona bat ere zigortua izan zen beharrezko laguntzaile izanzelakoan urtebeteko kartzela zigorra eta 300ko isunarekin.Era berean, lau pertsona hauek Yolanda Barcinaren abokatueta prokuradoreen ordainsarien kostak (1.234) ordaintzerazigortu zituzten. Pasa den azaroan Auzitegi Gorenak defentsak jarritako helegitea gaitzetsi egin zuen, honela, AuzitegiNazionalaren epaia irmo bihurtu zen.Behin isunak eta epaiketaren kostak ordaindurik, defentsako abokatuek lau auzipetuen zigorren etendura eskatu zuten, hauen kartzelaratzea saihestearren. Etendura hau hiruzigorturendako onartu bazen ere, laugarrenari, Julio Villanuevari, ukatu egin zitzaion, fiskalarendako azken honek zigor aurrekari konputableak zituelako. Abokatuek kartzelazigorra isun bategatik ordezkatzeko idazkia aurkeztu zuten.Salbuespenezko izaerarekin eskaera hau onartua izan zen,ez baita batere ohikoa urte batetik gorako kartzela zigorrakisunengatik ordezkatzea, osotara 14.400ra helduz.

  14400 ko ISUNATARTALARI BATI

  14 boletina139- 2015 iraila

  12

 • 13

  IKEAren saltokiberria Baionan

  Barakaldokoaren ondotik, IKEAren bigarren frankiziakateak zabaldu ditu Euskal Herrian, Baionan hain zuzen. Salmenta gune berri honek oposaketa izan du ere. Bizi! taldeaksalatu zuen eta bertako merkataritzaren heriotza antzeztuzuen Baionako kaleetatik 2013an. Baionako saltokien salmentak %25 jaitsiko direla aurreikusten da. Horrela, gureherrian, Argiak aldizkaria salatzen zuenez, low cost eredua,bizimodu prekarioa areagotzen da.Esan behar da, instituzioen ardura osoa izan dela, kasuhonetan Baionako udala, Ikea han ezartzeko ahalegin handiaegin duena.Barakaldon bezala, Baionakoa Ametzondo merkataritzagunean kokatzen da, Carrefour, Mc Donalds, Mango etaPrimar bezalakoekin batera. Jakina, merkataritzagune hauenhelburua jendea erakartzea da, haraino abiatu beharko diraautoz. 8 milioi auto aurreikusten dira, haien %60 Hegoaldekoak.Barakaldoko IKEAn prekarietatea zabalduta dago emakume langile gazteen artean, langileen %39k baino ez baitute900 eurotik gorako lansaria jasotzen hilero. Erabiltzen denbeste argudio bat lanaren sorrerarena da. IKEAk 300 lanpostu sortuko dituela dio, baina momentuz, 155 baino ez dituztepublikoki eskaini. Bizi! kolektibokoak salatu du zer lanpostu mota eta, batez ere, zein kontratu eta lanbaldintza eskainiko dituzte?.Merkataritzagune handiz josita dago BaionaAngeluBiarritz triangelua. Biztanle eta saltoki kopuru arteko proportziorik handiena du Frantziako Estatuan. Baionako Merkata

  Peticin onlineInclusin del lobo en elCatlogo Vasco de Espe-cies Amenazadas

  Un nueva peticin online ha sido lanzada para pedir laInclusin del lobo en el Catlogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestre y Marina, en la categora de En Peligro de Extincin.El estatus del lobo en Euskadi es extremadamente precario, dada la gestin por parte de las Diputaciones Forales ypor la mortalidad inducida por el ser humano. Cualquierotra especie con similar estatus poblacional estara incluidaen el Catlogo Vasco de Especies Amenazadas. Esto suponeuna arbitrariedad injustificable en un catlogo que se supone que utiliza argumentos legales, tcnicos, cientficos yobjetivos para categorizar a las especies.Inclusin del lobo en el Catlogo Vasco

  Libres de ContaminantesHormonales -

  un blog made in EHEl blog de Ecologistas en Accin para informar sobre lassustancias que daan el sistema hormonal o alteradoreshormonales y disruptores endocrinos (EDC en sus siglas eningls) se realiza en Euskal Herria. Ecologistas en Accinpertenece a la coalicin EDCFree Europe, formada por decenas de organizaciones sociales de toda Europa, que tienenel inters comn de reducir la exposicin de la poblacin acontaminantes hormonales. Los contaminantes hormonalesson sustancias que pueden alterar el sistema hormonal depersonas o animales, y por ello, provocar efectos adversos ensu salud como enfermedades cuya incidencia est aumentando en todo el mundo, incluyendo ciertos tipos de cncer(mama, testculo, prstata), problemas de fertilidad, obesidad,diabetes y daos neurolgicos, problemas de fertilidad, inhibicin de la metamorfosis, o daos a su sistema inmune,entre otros daos, con la consiguiente reduccin de las poblaciones de numerosas especies de animales salvajes.

  libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com

  Metroa Donostian?Zenbait eragilek deitu diete Donostiako bizilagunei etaelkarteei irailaren 14ean asanblada baterako, DonostianMetroa eraikitzeko proiektua dela eta, egitasmo horigelditzearen alde herriekimena sustatzeko. Antolatzaileenustez metroa Donostiarako neurrizkanpoko garraio sistemabat da, aipagarria delarik Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolaketako sailburuak berak 2013 urtean Metroarenproiektua faraonikotzat jo zuela. Egitasmoa osoezatabaidagarria da, bai obraren konplexutasun teknikoa etatamainarengatik (hiriko eta Kontxako zorupea zulatzeadakar), kostu ekonomiko altuarengatik (175 milioiko aurrekontua), nahiz eraikuntzalanen iraupen luzeagatik (lauurtez gutxienez jasango ditu hiriak obra horiek).

  Formacin on-line 2015Ecologistas en Accin ofrece una seleccin de cursos online en torno al Ecologismo Social y a materias que viajanparalelas a l. Desde ahora, gestionamos un entorno virtual deaprendizaje y conocimiento como complemento a la ofertaformativa presencial que esta organizacin lleva aos realizando. Todos los cursos estn tutorizados por tcnicos/as especializados/as y formadores/as y con una dilatada experiencia en los conocimientos a impartir.

  Urriak 10 eta 17 bitartean gehitu zaitez martxa etamanifestazio jendetsuetara edo antolatu itzazu zuk zeukherri ekintzak Europa eta Ipar Amerikan. Esan ez TTIP,CETA, TISA eta TPPri! Ez botere korporatiboarenpilaketari! Berdintasuna, giza eta lan eskubideak, klimajustizia eta benetazko demokraziaren alde!CETA: Kanada eta Europar Batasunaren arteko merkataritza eta inbertsiolibrerako itunaTTIP:Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza TrasatlantikoaTPP: Estatu Batuak, Kanada eta Asiako hainbat herrialderen arteko merkataritza librerako ituna

  TTTTIIPPrreennaauurrkkaakkoo

  NNaazziiooaarrtteekkoo

  EEkkiinnttzzaa EEgguunnaakk

  UUrrrriiaakk 1100--1177

  www.change.org:

  boletina139- 2015 iraila

 • Pese a lo que se cree, en ambos pases con gobiernos autodenominados revolucionarios se ha aumentado el extractivismo, aumentando la dependencia en la exportacin de recursos(en ambos principalmente los hidrocarburos). Con ambos sehan intensificado la concesin de explotacin mineras, en elcaso de Ecuador siendo ahora cuando de verdad se impulsan,con la promulgacin de nuevas leyes de minera. Igualmenteest el caso de las grandes hidroelctricas, antes casi inexistentes en Ecuador. La progresin del agrobusiness es otro sector promovido por ambos, sobre todo en el caso de Bolivia.Ambos fueron los primeros gobiernos del mundo en introducir el concepto de Buen Vivir (Sumak Kawsay) en susconstituciones, y los derechos de la Pacha Mama o Madre Tierra. Sin embargo ambos tambin han cambiadosus legislaciones para permitir el extractivismo en Reservas Naturales, que pierden todo su sentido: DecretoEjecutivo 655 en Ecuador, explotacin de Yasun (tambin hasta ahora sin licitar), Pungarayacu en la Reservade Biosfera Sumaco y otras existentes, y hace un mesEvo anunciaba la explotacin gasista en siete reservasnaturales.Movilizaciones masivas en Ecuador

  En Ecuador este agosto el pueblo (en distintos lugares,de distintas procedencias y con distintas demandas) seechaba a la calle. El da 3 se iniciaba la marcha por laVida y Dignidad desde la provincia de Zamora Chinchipe (Amazona), lugar de resistencia contra el proyectominero Mirador, de la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA). La marcha llegaba el 13 de agosto a Quito para unirse alparo nacional, convocado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Ese da se generalizaba una represin brutal,contra lderes indgenas que fueron apaleados y detenidos oincluso uno hospitalizado, contra mujeres atentando contrasus partes ms vulnerables. Despus intentaron deportar a unaactivista y otra (tambin apaleada) fue sentenciada a 30 dasde prisin preventiva desconocindole acusacin. Mientrasfue trasladada varias veces de la crcel al hospital a causa desu estado de salud.El 21 de agosto se celebr otra marcha tras la cual digenasacampados en el emblemtico parque El Arbolito de Quitoresuman la protesta pero convocaban una Convencin deTrabajadorxs y Movimientos Sociales para el 29 de agosto yotra Asamblea Nacional Popular para el 15 de septiembre yotra Marcha Nacional para el 16 de septiembre para exigir laliberacin de todxs lxs detenidxs.

  Movilizaciones masivas en EcuadorEstos meses, tanto en Bolivia comoEcuador, los respectivos gobiernos han actado con aquellos crticos o que denuncien elextractivismo y atropellos. En Ecuador antes lo fueron Accin Ecolgica, FundacinPacha Mama (cerrada en 2003) o YasUNIDOS, y ahora (septiembre) le tocaba a laorganizacin Fundamedios.Mientras en Bolivia el gobierno amenazaba con expulsar alCEDIB (Centro de Documentacin e Informacin Bolivia), elCentro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), lafundacin Tierra y la Fundacin Milenio (las tres primeras deizquierda). Dos de las organizaciones en cuestin ya habansido atacadas anteriormente por el presidente Evo Moralespor su rechazo junto a organizaciones indgenas a la autorizacin gubernamental de explotacin petrolera en reas protegidas, por su oposicin a la ampliacin de agricultura industrial de grandes monocultivos. Finalmente el gobiernodeclar irregulares a 38 ONG, entre ellas CEDIB.

  La amenaza fue iniciada por el vicepresidente bolivianolvaro Garca Linera: "Seores de las ONG, ustedes no tienen derecho a entrometerse en asuntos polticos de nuestropas, si se entrometen se van fuera. En Ecuador tambin intentaron obstaculizar las crticas desde organizaciones tambin por la va legal: en junio 2013 se aprob un nuevo decreto que ampliaba los poderes del Ejecutivo para "supervisary disolver" organizaciones no gubernamentales, segn el cualno es funcin de las ONGs hacer "poltica", criticar o denunciar aspectos del gobierno, siendo esta funcin exclusiva delos partidos polticos (y ni eso es suficiente).Para aadir ms casualidades, este 3 de agosto se supo enEcuador y en el mundo (por medio del peridico britnicoThe Guardian) que el gobierno ecuatoriano haba espiado atravs de la SENAIN (Secretara Nacional de Inteligencia) aorganizaciones indgenas y ecologistas como la CONAIE,Ecuarunari, Pachakutik, YasUNIDOS y Pachamama, as como a grupos ecologistas internacionales.

  Ecuador y Bolivia:la Revolucion en evidencia

  Los gobiernos seudorevolucionarios que alcanzarony continuaron en el poder en los ltimos aos en mu-chos pases han ido perdiendo confianza, ponindoseen evidencia frente a sus pueblos y a los movimientossociales que en su da les apoyaron y que decan de-fender. En los ltimos das los acontecimientos enEcuador y Bolivia no nos dejan dudas: la desligitima-cin se sita en un punto de no retorno.

  (Zor Ekologikoa)

  Urriak 10 eta 17 bitartean gehitu zaitez martxa etamanifestazio jendetsuetara edo antolatu itzazu zuk zeukherri ekintzak Europa eta Ipar Amerikan. Esan ez TTIP,CETA, TISA eta TPPri! Ez botere korporatiboarenpilaketari! Berdintasuna, giza eta lan eskubideak, klimajustizia eta benetazko demokraziaren alde!CETA: Kanada eta Europar Batasunaren arteko merkataritza eta inbertsiolibrerako itunaTTIP:Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza TrasatlantikoaTPP: Estatu Batuak, Kanada eta Asiako hainbat herrialderen arteko merkataritza librerako ituna

  14 boletina139- 2015 iraila14

 • 15

  NUEVA SENTENCIA CONTRA C

  HEVRON

  Tras ocho meses de espera, la Corte Suprema de Justicia de Ca

  nad ratific el

  fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal de Apelacio

  nes de Ontario, en

  el que reconoce que la justiciacanadiense s tiene jurisdiccin

  para que los de

  mandantes ecuatorianos prosigan el proceso de homologaci

  n la sentencia que

  ganaron los 30.000 indgenas ycampesinos a la petrolera Chev

  ron, al comprobar

  su responsabilidad sobre los daos ambientales, provocados e

  n sus territorios y

  cobrar la inndemnizacin de 9.500 millones de dlares de Chev

  ron.

  Defensora de la selva perseguida en MalasiaQuieren detener a la periodista Clare Rewcastle Brown por haber informado a la opinin pblica (Informe Sarawak) sobre la destruccin de las selvas de Sarawak y la corrupcin en Malasia. El anterior jefe de gobierno Taib Mahmud fue acusado de estar presuntamente durante dcadas al frente de una mafia maderera y de haber desviado dinero por millones. Corrupcin y mafiamaderera van inextricablemente unidos. A principios de agosto, se emiti una orden de capturacontra de la periodista, que vive en Londres. El gobierno la acusa de poner en peligro la democracia y de de informar con reportajes supuestamente falsos "para inquietar a la poblacin". Enfrenta por eso hasta 25 aos de prisin. FIRMA: www.salvalaselva.org/mailalert/1015/

  El Ejrcitoturco incend

  ia bosques en Kurdistn

  Con la reanudacin de la guerra en el Norte de Kurdistn por

  el estado turco a finales de julio de

  2015, el Ejrcito ha comenzadoa quemar bosques. Despus de

  2,5 aos de negociaciones entre el

  gobierno turco y el MovimientoLibertad kurda para iniciar un p

  roceso de paz, la parte turca decidi

  atacar a la guerrilla del PKK HPG (Fuerzas de Defensa de los

  Pueblos) y activistas polticos legales.

  De una manera planificada y sistemtica el ejrcito turco ha di

  sparado bombas que provocanincen

  dios forestales, la mayora enlas reas declaradas por el gob

  ierno como "zonas de seguridad". La

  gente local y activistas han sidoobstaculizados por el Ejrcito tu

  rco para acceder a zonas afectadas y

  tratar de extinguir los incendios. Este mtodo en la lucha ya se

  utiliz ampliamente en los aos90,

  cuando casi todos los mayoresbosques fueron quemados. Eco

  logistas locales han hecho un llamado

  internacional, coincidiendo conun campamento del 17 al 20 d

  e septiembre que concluir conuna

  manifestacin el 20 en Hasankeyf contra el embalse de Ilisu. (w

  ww.hasankeyfgirisimi.net)

  Represin enNeuqun (Arg

  entina)

  El 28 de agosto tuvo lugar unafuerte represin durante seis ho

  ras

  en Neuqun, por la aprobacinde un acuerdo entre YPF/Chev

  ron y

  el Gobierno de Neuqun para impulsar el fracking en la zona de

  Va

  ca Muerta. Como resultado decenas de manifestantes fueron he

  ridos.

  Ningn polica ni funcionario ha sido condenado.

  Meategi kutsatzaile erraldoia geratuta AlemanianEuropako CO2 isuri handiena berriro (hori zn ere 138. boletinaren azaleko argazkia) gelditzea lortu zuten

  1.500 pertsona inguruk Alemanian, desobedientzia zibila erabiliz. Polizia zain izan arren, Renania eskualdean

  dagoen Garzweiler meatzean tinko sartu ziren ekintzaileak, hondeamakina nagusien oinetara helduz eta hauek

  geldiaraziz. 1.000 pertsonak meatzean sartzea lortu zuten eta hala, bi hondeamakina nagusietara heldu ziren

  hauek geratuz. Hauetako bakoitzak, 240.000 tona ikatz ateratzen ditu lurretik egunero. (Argiatik eta 350.org)

  (Zor Ekologikoa)

  boletina139- 2015 iraila

 • egutegia+ info: www.ekologistakmartxan.org

  La planta de Acciona en Caparroso conpancartas contra su cierre:

  BBiizzkkaaiiaa: [email protected] Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119astelehena ostirala 16:00 20:00Batzordeak Kudaketa/Gestin: astelehenak 19:00 mircoles Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves Energia + Fracking: ostiralak 18:30 viernes Zor Ekologikoa/Deuda Ecolgica Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 19:30 Bizizaleak konpartsa: ostiralak 18:30 viernes Juridikoa

  Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio ZentruaYohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2Astelehenetik ostegunera: 16:00 20:00 Ostiraletan: 10:00 14:[email protected] wwwwww..bbiizziizzaalleeaakk..oorrggBarakaldo EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 [email protected]

  SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 [email protected] 944 263769Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kulturetxea 3.a 946820638/600010883 [email protected]:astelehenetan20:00tan

  GGiippuuzzkkooaa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 2820014 DONOSTIA 900 110111 [email protected]

  AArraabbaa Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panamakalea 14, Vitoria GasteizOstegunero/Jueves 19:00 945 280016 [email protected]@ekologistakmartxan.orgekologistakmartxannafarroa.blogspot.comIruea San Agustn 24 behea, 31001 IrueaPamplonaHileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2 y 4 jueves del mes 21:00LizarraEstella: Udal frontoia /Frontn municipal, 2 Lizarra 31200 [email protected] / cada jueves 20:00

  Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:0020:00Argindarri buruzko Infogunea (Energia Gara)Hilabeteko azken azteazkenetan, 18.30

  PARTE

  HARTU

  !!

  www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaiawww.facebook.com/ekologistak.martxannafarroawww.facebook.com/ekologistak.martxanarabatwitter.com ekologistak martxanissuu.com/ekologistakmartxanboletina

  wwwwww..eekkoollooggiissttaakkmmaarrttxxaann..oorrgg

  Oficina de informacin sobre prestaciones sociales Berriotxoa: astelehenak 11:00 13:00 [email protected]

  Aurtengo informazio eta sentsibilisazio postuak2015/09/1: PLENTZIA2015/09/14: GALDAKAO2015/09/20: MUSKIZ2015/10/1718: BASAURI2015/10/1618: DURANGO2015/11/7: BILBO2015/11/2729: GETXO Areeta

  2015/09/13: errausketaren aurkako gizakatea. Gipuzkoako errausketaren aurkakokoordinadora. Kontxa ondartza. Donostia.2015/09/15: HITZALDIA: "Donostialdeko Metro pasantearen azterketa kritikoa etaestrategia alternatiboa. Koldo Mitxelena liburutegia, Donostia. 19:00.2015/09/21: zuhaitz monolaborantzaren aurkako eguna2015/09/22: autorik gabeko eguna2015/09/24: MAsa Kritikoa. Foru Aldunditik. Bilbo. 19:302015/09/26: III Topaketa Ekosozialistak. Bilbo.2015/09/28: Emakumeen Martxa Globala2015/10/0117: Euromartxak. Gibraltar Bruselas2015/10/1011: Alternatiba eguna Donibane Garazin2015/10/1017: TTIP, TPP, TISA eta CETAren aurkako ekintza egunak2015/10/2015/19: Askapena/Askapea/Elkar Trukeko bost kideen aurkako epaiketa2015/10/24: Alternatiben Herria. Bilbo.

  2015/10/23: fin de semana de preparacin de lasmovilizaciones2015/11/2829: Marcha por el Clima2015/11/711: Zona de Accin por el Clima (ZAC) en CentquatrePars (Norte de Pars)2015/12/56: Pueblo Mundial de las Alternativas en Montreui2015/12/12: Accin de masa en Pars

  MMoovviilliizzaacciioonneess ccoonnttrraa CCOOPP2211 eenn 2015/11/0917: ValenciaMadrid 420 Km. Salida2015/11/1527: MadridDonostia 583 Km. Salida2015/11/29: Donostia Baiona 68 Km2015/11/30 2015/12/10 BaionaParsEn Euskal Herria:2015/11/24: Gasteiz: 24/11/15 (2015/11/25: descanso)2015/11/26: Azpeitia2015/11/27: Donostia (2015/11/28: descanso)2015/11/29: Baiona

  MMaarrcchhaa SSoolluucciioonneess aa CCOOPP2211

  14 boletina139- 2015 iraila16