Download - AZTERGAI! - EGK · • Gazte erabiltzaileen analisia Analisi hau oinarritzeko, gazte erabiltzaileen bizipenak jasotzeko galdetegia egin zen. Egu-neroko bizipen eta arazoez gain, hobetzeko