Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

of 16 /16
UHEI URRUTIKO HEZKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA DONOSTIA BATXILERGOA GIDA 2018-2019 Zemoria, 20 – 20013 DONOSTIA Tfno.: 943 288 211 Fax: 943 282 948 http://www. Institutobilintx.com Posta elektronikoa: [email protected]

Transcript of Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

Page 1: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

UHEI

URRUTIKO HEZKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA

DONOSTIA

BATXILERGOA

GIDA

2018-2019

Zemoria, 20 – 20013 DONOSTIA

Tfno.: 943 288 211 Fax: 943 282 948

http://www. Institutobilintx.com

Posta elektronikoa: [email protected]

Page 2: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

2

AURKIBIDEA

1. SARRERA ................................................................................................ 3

2. NOLAKOA DA BATXILERGOAREN EGITURA? ............................................ 3

2.1. Zientzietako modalitatea .................................................................................. 4

2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea ........................................................ 5

3. KONTUAN HARTZEKO IDEIAK .................................................................. 7

4. MATRIKULA ............................................................................................. 8

5. EXENTZIOAK ........................................................................................... 9

6. KANPOKO PROBA / UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBA ..................... 9

7. DONOSTIAKO UHEIAREN FUNTZIONAMENDUA ...................................... 10

7.1. Urrutiko Irakaskuntza..................................................................................... 10

7.2. Ikastetxearen Ordutegia - 2018-2019 .......................................................... 11

7.3. Klase Ordutegia (tutoretza kolektiboak) ........................................................ 12

7.4. Azterketa Ordutegia ....................................................................................... 13

7.5. Azterketei buruzko araudia ............................................................................ 14

7.6. Ikastetxearen Ordutegia ................................................................................ 15

7.7. Harremanetan jartzeko .................................................................................. 15

Page 3: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

3

1. Sarrera

Gida honetan Batxilergoari eta UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Insti-

tutukoari buruzko informazio garrantzitsua duzu. Komenigarria da kontu handiz irakurtzea matrikula egin baino lehenago eta gordetzea, kurtsoan zehar, klase-ordutegiak eta beste informazio gehiago kontsultatzeko.

Hala ere, informazio hori xehetasun handiagoz eta eguneratuta duzu ikas-tetxearen web orrian (http://www.institutobilintx.com/); beraz, oharraz, aldake-taz, eta abarrez jakinaren gainean egoteko web orrian sarritan sartzea kome-niko litzaizuke.

2. Nolakoa da Batxilergoaren egitura?

Hiru Batxilergoko modalitate daude: Zientzietako Batxilergoa, Giza eta Gi-zarte Zientzietako Batxilergoa eta Arteren Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zien-tzietako Batxilergoan bi ibilbide daude, Giza ibilbidea eta Gizarte Zientzietako ibilbidea.

UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuak Zientzietako Batxilergoa eta Giza eta Gizarte Zientzietako Batxilergoa eskaintzen ditu.

Batxilergoa bi mailaz osaturik dago, 1. eta 2. batxilergoa. Ondoko tauletan modalitate bakoitzari eta maila bakoitzari dagozkion irakasgaiak adierazten dira:

Page 4: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

4

2.1. Zientzietako modalitatea

BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

Guztientzat

betebeharrezko

IRAKASGAIAK

Euskara I

Gaztelania eta Literatura I 1.atzerritar Hizkuntza I

Filosofia

Euskara II

Gaztelania eta Literatura II 1.atzerritar Hizkuntza II

Espainiako Historia

MODALITATEKO

betebeharrezko

irakasgaiak

Matematika I

Matematika II

MODALITATEKO

HAUTAZKO

irakasgaiak

(bi hautatzeko)

Biologia eta Geologia

Marrazketa teknikoa I

Fisika eta Kimika

Biologia

Geologia

Fisika

Kimika Marrazketa teknikoa II

BERARIAZKO

irakasgaiak

(bat hautatzeko)

Kultura Zientifikoa

Marrazketa artistikoa I

2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

Industria Teknologia I

Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat.

Lur eta Ingurumen Zientziak

Marrazketa artistikoa II (*)

2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

Psikologia

Industria Teknologia II (*)

Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat

(*).

Guztirako

irakasgaiak 8 8

(*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

Page 5: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

5

2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea

BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

Guztientzat

betebeharrezko

IRAKASGAIAK

Euskara I

Gaztelania eta Literatura I

1.atzerritar Hizkuntza I

Filosofia

Euskara II

Gaztelania eta Literatura II

1.atzerritar Hizkuntza II

Espainiako Historia

MODALITATEKO

betebeharrezko irakasgaiak

GIZA

IBILBIDEA Latina I GIZA

IBILBIDEA Latina II

GIZARTE ZIENTZIAK IBILBIDEA

GGZZ Matematika I GIZARTE

ZIENTZIAK IBILBIDEA

Matematika CCSS II

MODALITATEKO

HAUTAZKO

irakasgaiak

(bi hautatzeko)

Ekonomia

Mundu Garaikideko Historia

Grekoa I

Literatura Unibertsala

Enpresa-ekonomia

Geografia

Grekoa II

Artearen Historia

Filosofiaren Historia

BERARIAZKO

irakasgaiak

(bat hautatzeko)

Kultura Zientifikoa

Marrazketa artistikoa I

2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat.

Lur eta Ingurumen Zientziak

Marrazketa artistikoa II (*)

2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

Psikologia

Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat.

(*)

Guztirako irakasgaiak

8 8

(*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

Page 6: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

6

OHARRAK!

Batxilergoko 2. kurtsoan hainbat irakasgai matrikulatzeko, ezinbestekoa 1. kurtsoko irakasgai batzuk kurtsatuta edo kurtsatzen aritzea.

Batxilergoko 2.kurtsoko irakasgai batzuk, 1.mailako dagokion irakasgaia gaindituta izatea ezinbestekoa da. Ikusi ondoko taula:

1.mailako irakasgaiak 2.mailako irakasgaiak

Biologia eta geologia Biologia Geologia

Marrazketa Teknikoa I Marrazketa Teknikoa II

Marrazketa artistikoa I Marrazketa artistikoa II

Fisika eta kimika Fisika Kimika

Grekoa I Grekoa II

Latina I Latina II

Gaztelania eta literatura I Gaztelania eta literatura II

Euskara eta Literatura I Euskara eta Literatura II

1. Atzerriko Hizkuntza I 1. Atzerriko Hizkuntza II

2. Atzerriko Hizkuntza I 2. Atzerriko Hizkuntza II

Matematika I Matematika II

GGZZ Matematika I GGZZ Matematika II

Industria-Teknologia I Industria-Teknologia II

IKT I IKT II

Hainbat Unibertsitate-Ikasketak eta lehentasunez Goi Mailako Prestakun-tza Zikloak egiteko, Batxilergoko modalitate zehatz bat eta horren ira-kasgai jakin batzuk eginak edukitzeari ematen zaio lehentasuna.

Batxilergo titulua eskuratzeko gutxienez Batxilergo modalitate bereko sei modalitateko irakasgai gainditu behar dira. Halako aukera egin baino le-hen Batxilergoa bukatu ondoren zer egin nahi duzun ongi pentsatu be-har duzu.

UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuan Zientziak eta Giza eta Gi-zarte Zientziak modalitatez eskaintzeaz gain, Batxilergo Artistikoaren ikasketak eta Musika edo Dantzako Lanbide Irakaskuntzak ere osatu daitezke Batxiler-goko titulua lortzeko beti ere, irakasgai komunak eta ikastetxe honetan irakas-ten diren modalitateko irakasgaiak eskaintzen badira.

Page 7: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

7

3. Kontuan hartzeko ideiak Geroago egin nahi dituzun ikasketek (Unibertsitatekoak, Lanbide-

Heziketakoak edo Erregimen Bereziko Irakaskuntza-Zikloetakoak izanda ere) oinarrizko erreferentzia izan behar dute zure prestakuntza-ibilbidea osatzeko.

Zure ibilbidean ikasiko dituzun irakasgaiak aukeratzean, kontuan hartu ira-kasgai bakoitzak zer eskakizun-maila duen, eta saiatu ahalik eta bide irekita gehien izaten.

Interesatzen zaizuna oso argi ez baduzu, lehen kurtsoan etorkizunean au-kera askotarako bidea emango dizuten irakasgaiak aukeratu.

Unibertsitate-Ikasketak egitea pentsatu baduzu, kontuan izan ikasketa horie-tara sartzeko proban zein irakasgairen azterketa egin beharko duzun.

Argi baduzu Goi-Mailako Lanbide Heziketarantz jo nahi duzula, kontuan izan hartan sartzeko dauden lehentasunak eta eskakizunak.

Aukeratu duzun batxilergo modalitatearekin guztiz konbentzituta ez ba-zaude, pentsatu modalitateaz aldatzeko zer aukera dituzun bigarren kur-tsoan; horretarako, aukerako irakasgai gisa, beste Batxilergo bateko moda-litateren bat ikastea komeni zaizu.

Modalitateaz aldatzen baduzu, titulua lortzeko beharrezkoa da bi kurtsoen (1. eta 2.) artean modalitate bereko sei irakasgai kurtsatuta edukitzea.

GOGORATU!

▪ Zer egin argi ez baduzu, aukeratu ibilbide guztien artean, zure gogoko Uni-bertsitate-Ikasketetan eta Lanbide-arloetan sartzeko aukera gehien emango dizuten ibilbideak; hau da, zalantza izanez gero, saiatu etorkizune-rako biderik ez ixten.

▪ Etorkizunean, Unibertsitate-Ikasketetak eta Lanbide-arloko ikasketak egin nahi badituzu, Batxilergoan gehien komeni zaizkizun irakasgaiei buruz kon-tsultatu Ikasketa horien Web orrietan, ikastetxe honetako Ikasketa Buruari edo irakasleri galdetuz.

Page 8: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

8

4. Matrikula

Beste Irakaskuntza-sistema batean ikasketak hasi dituzten ikasleek Urrutiko Batxilergoko Institutuan sartzen badira, ez dute gaindituta dauzkaten irakas-gaiak errepikatzerik. Horretarako, ikaslearen ikasketa-espedientean agertzen den azken kalifikazioa kontuan hartuko da.

LOE Batxilergotik datozen ikasleek eta gainditu gabeko irakasgairen bat du-tenek, Batxilergo Berrian (RD 1105/2014 eta EAEko 127/2016 dekretua) ma-trikulatu nahi izanez gero, araudi berria bete beharko dute.

Urrutiko Batxilergo Institutuetako ikasleek aukera dute kurtso oso baterako matrikula egiteko edo irakasgai batzuk.

Horrez gain, ikasle horiek ez dute epe mugaturik Batxilergoko Ikasketak amaitzeko. Irakasgaiak banan-banan egin daitezke, gaindituta ez daudenak errepikatu gabe.

Bigarren kurtso osoa egiten badu, horrekin batera lehen kurtsoko bat gainditu gabeko irakasgai egiteko aukera dago.

UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuan matrikula formalizatzeko ikastetxearen Idazkaritzan entregatu beharko duzu honako hau:

UHEI Donostiako UBIko ikasleria Beste ikastetxeetako irakasleria

▪ Matrikula inprimakiak, beterik.

▪ NAN fotokopia

▪ Argazki bat

▪ Kutxabanken* diru sarreraren agiria

(16 euro)

▪ Matrikula inprimakiak, beterik.

▪ NAN fotokopia

▪ Bi argazki

▪ Edozein Batxilergo mota ikasi ba-

duzu, noten agiri ofizial bat.

▪ Erdi Mailako Ziklo bat, 1. gradu Lan-

bide Heziketa edo DBH egin baduzu,

Titulu ofiziala edo noten agiri ofiziala

eta fotokopia.

▪ Kutxabanken* diru sarreraren agiria

(16 euro)

(*)Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0611 08 1061002704

Page 9: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

9

GOMENDATZEN DIZUGU…

Batxilergo ikasketak planifikatzean, komenigarria da errealista izatea eta ikasketak beste jarduera batekin batera egiten baduzu, ezinbestekoa da ego-era pertsonala kontuan hartzea eta urteko plana egitaratzea ikasgai bakar ba-tzuk matrikulatuz.

5. Exentzioak

Euskara. Euskara irakasgaitik salbuetsiak izateko eskubidea duten ikasleek da-gokion eskabidea aurkeztu beharko dute Institutuko Idazkaritzan, lehen ebalua-zioa amaitu baino lehen. Han eskuratuko diete bete beharreko inprimakina, eta Institutuak berak helaraziko du Hezkuntza-Ordezkaritzara.

6. Kanpoko Proba / Unibertsitatera Sartzeko Proba

Atal honi buruzko informazioa institutuko web orrian edota Moodlen bi-dez jakinaraziko da (www.institutobilintx.com).

Page 10: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

10

7. Donostiako UHEIaren funtzionamendua

7.1. Urrutiko Irakaskuntza Urrutiko Irakaskuntzak oso egokia da ikasleriak matrikulatuta dituen irakas-gaiak era malguan jarraitzeko, lagun bakoitzaren egoerarekin ikasketa molda-tuz. Horretarako honako baliabideak ditu:

TUTORETZA KOLEKTIBOAK. 60 minutuko klase-saioak dira eta horietara joa-tea borondatezkoa da.

Irakasgai bakoitzeko tutoretza kolektibo bat dago astean, eta bai goizez bai arratsaldez eduki bera ematen du, honela, ikasleak, baldintza pertsona-len arabera, aukera dezake zeinetara joan.

BANAKAKO TUTORETZAK. Saio horietan irakasleek kasuan kasuko irakas-gaiari buruz ikasleek dituzten zalantzak eta kontsultak erantzungo ditu. Kon-tsultak ikastetxera joanda egin daitezke, baita telefonoz, posta elektronikoz, posta arruntaz... ere.

MOODLE PLATAFORMA. Irakasgaien materialak Hezkuntzako Moodle Plata-forman (http://elearning10.hezkuntza.net/012231/) daude eta horietara sartzeko Ikastetxearen Webgunetik egin daiteke baita goiko web-helbidetik ere.

Moodle plataformako materialetara sartzeko erabiltzaile eta pasahitza beharrezkoak dira, ikasleak bereganatzen ditu horiek matrikula formaliza-tzean.

Page 11: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

11

7.2. Ikastetxearen Ordutegia - 2018-2019

IRAILA / Septiembre URRIA / Octubre AZAROA / Noviembre

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

ABENDUA / Diciembre URTARRILA / Enero OTSAILA / Febrero

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28

31

MARTXOA / Marzo APIRILA / Abril MAIATZA / Mayo

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

EKAINA / Junio Comienzo y final de curso. Ikasturte hasiera eta amaiera.

Puentes, vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa. Zubiak, Gabonetako, ihauteriko eta Aste Santuko oporrak

1ª evaluación/1.ebaluazioa: azaroak 8-9-12-13-14- de noviembre

2ª evaluación/2.ebaluazioa: otsailak 7-8-11-12-13 de febrero

3ª evaluación/3.ebaluazioa: maiatzak 9-10-13-14-15 de mayo

Convocatoria Ordinaria(Mayo)/ Ohiko deialdia (maiatza): 16-17-20-21-22

Convocatoria Extraordinaria (Junio)/

Ez-Ohiko deialdia (ekaina): 6-7-10-11-12

A L

As M

Az Mi

O J

Os V

L S

I D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Page 12: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

12

7.3. Klase Ordutegia (tutoretza kolektiboak)

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

9:00 Geologia Artearen Historia Literat. Unibertsala (l.)

Fisika-Kimika Filosofiaren Historia Latina I GGZZ Matematika I

Lur Ingurumen Zientziak Ekonomia II Filosofia (1º)

10:00

IKT I Kultura Zientifikoa Frantsesa I (Espezifikoa)

Ingelesa I (Espezifikoa)

Espainiako Historia Frantsesa II (Espezifikoa)

Ingelesa II ((Espezifikoa)

Gaztelania I

Frantsesa II (1.Atz.Hiz.) Ingelesa II (1.Atz.Hizk.) Mundu Garaik. Historia

11:00 Frantsesa I (1.Atz.Hizk.) Ingeles I (1.Atzer.Hizk.) Gaztelania II

Grekoa II Kimika Teknologia I

Marrazketa Artistikoa II Euskara I Fisika

12:00 Euskara II Grekoa I Matematika I

Biologia Marrazketa Teknikoa II GGZZ Matematika II

Biologia-Geologia Ekonomia I Latina II Matematika II

13:00 Psikologia Marrazketa Teknikoa I IKT II

Geografia Marrazketa Artistikoa I Teknologia II

16:0

Kultura Zientifikoa Grekoa I Gaztelania II Teknologia I

Biologia Marrazketa Teknikoa II Euskara I Grekoa II GGZZ Matematika II

17:00

Ekonomia II Filosofiaren Historia (2º) Frantsesa I (Espezifikoa)

Ingelesa I(Espezifikoa)

Matematika I

Marrazketa Artistikoa I Frantsesa II (Espezifikoa)

Ingelesa II (Espezifikoa)

Gaztelania I IKT II

18:00

Geologia Espainiako Historia Latina I GGZZ Matematika I Teknologia II

Biologia-Geologia Artearen Historia Matematika II Psikologia IKT I

19:00

Frantsesa I (1.Atz.Hiz.) Ingelesa I (1.Atz.Hizk.) Geografia Literatura Unibertsala Fisika

Marrazketa Artistikoa II Filosofia (1º) Kimika Latina II

20:00

Marrazketa Teknikoa I Ekonomia I Euskara II Lur Ingurumen Zientziak

Fisika -Kimika Frantsesa II (1.Atz.Hiz.) Ingelesa II (1.Atz.Hizk.) Mundu Garaik.Historia

Page 13: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

13

7.4. Azterketa Ordutegia

ASTE

AZKE

NA

Indu

st. T

ekno

logi

a II

Lat

ina

II

IKT

I

Geo

logi

a

Bio

logi

a-ge

olog

ia

Gre

koa

I

Mar

razk

eta

Tek

niko

a I

Mar

razk

. Art

istik

oa II

Mar

razk

eta

Art

istik

o I

Mar

razk

eta

Tek

niko

II

ASTE

ARTE

A

Fis

ika

Filo

sofia

ren

Filo

sofia

Psi

kolo

gia

Art

eare

n H

ª (

2º)

Mat

emat

ika

I

GG

ZZ

Mat

emat

ika

I

Mat

emat

ika

II

GG

ZZ

Mat

emat

ika

II

ASTE

LEH

ENA

Fis

ika

eta

Kim

ika

Lat

ina

I

Gre

koa

II

Kim

ika

Gaz

tela

nia

II

Lite

ratu

ra U

nibe

rtsa

la

Enp

resa

eko

nom

ia

Indu

s. T

ekno

logi

a I

Eko

nom

ia I

IK

T II

OST

IRAL

A

Fra

ntse

sa I

Inge

lesa

I

Fra

ntse

sa II

(Esp

ezifi

koa)

Inge

lesa

II (E

spez

ifiko

a)

Fra

ntse

sa II

Inge

lesa

II

Fra

ntse

sa I

(Esp

ezifi

koa)

Inge

lesa

I (E

spez

ifiko

a)

Geo

graf

ia

Mun

. Gar

aik.

His

toria

Lur

Ingu

rum

.Zie

ntzi

ak

OST

EGU

NA

Bio

logi

a

Kul

tura

zie

ntifi

koa

Gaz

tela

nia

I

Esp

aini

ako

His

toria

Eus

kara

I

Eus

kara

II

9:00

h

10:3

0h

12:0

0h

16:0

0h

17:3

0h

Page 14: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

14

7.5. Azterketei buruzko araudia 1. Azterketak Donostiako UHEI ikastetxean egingo dira; soilik kasu berezi

batzuetan eta zuzendaritzaren oniritziaz kanpoan egin litezke.

2. Ikasleek aurkeztu behar dute identifikatzen zaion NAN edo beste dokumentazio ofizial bat (gidabaimena edo pasaportea).

3. Azterketak kurtso hasieran argitaratzen diren egutegi eta ordutegian burutuko dira .

4. Azterketak aldatzeko gaixotasunez, arrazoi larriz edo lan-arrazoiaz onar daitezke beti ere arrazoia justifikatzen bada. Aldaketa horiek idatziz zuzendu behar dira Ikasketa Buruari, azterketak egiten diren astebete lehenago gutxienez.

5. Justifikatzeko agiri idatzia Ikasketa Burutzan ere entregatu behar dira eta bertan hutsegitea justifikatzen duen egun eta ordu zehatza adierazita agertu behar da.

6. Ustekabeko arrazoigatik ikaslea azterketara etorri ezin bada, lehenbailehen kontaktuan jarri behar du (azterketa hasi baino lehen edo egiten ari denean). Geroago abisua ematen bada, ez da aldaketarik egingo.

7. Azterketa baten aldaketa egiten bazaio ikasle bati eta horretara aurkezten ez bada, ez du eskubide gehiago kurtsoan zehar aldaketa gehiago eskatzeko.

8. Ikasle batek behar badu azterketara aurkeztu den justifikantea emango zaio, hala eskatzen badu.

9. Ikasleek eskubidea dute azterketak errebisatzeko, horretarako dagokion irakasleari eskatu behar dio azterketa. Kasu horretan, ikasleak ez du itxoin behar ebaluazioko notak jaso arte.

Page 15: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

15

7.6. Ikastetxearen Ordutegia

IDAZKARITZAREN ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera: 10:00 - 13:00

Astelehenetan eta asteazkenetan: 16:00 - 18:00

IRAKASLERIAREN ORDUTEGIA

Astelehenetan eta asteazkenetan: 16:00 - 21:00

Asteartea, osteguna eta ostiraletan: 09:00 - 14:00

Ekainaren 24tik irailaren 7ra, ikastetxearen ordutegia goizez izango da.

7.7. Harremanetan jartzeko

Telefonoa: 943-288-211

Faxa: 943-282-948

E-maila: [email protected]

Ondoko orrialdean idazkaritza eta departamentuen luzapenak daude.

Page 16: Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia Geologia Fisika Kimika Marrazketa teknikoa II BERARIAZKO irakasgaiak (bat

16

Telefonoa 943 288 211 ext 35 Teléfono centralita

Extensión Luzapena

IDAZKARITZA 20 SECRETARÍA

GAZTELANIA ETA LITERATURA 23 LENGUA ESPAÑOLA Y LITE-RATURA

EUSKARA 24 EUSKARA

INGELESA 25 INGLÉS

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 26 GEOGRAFÍA E HISTORIA

BIOLOGIA - GEOLOGIA 27 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MARRAZKETA 28 DIBUJO

FISIKA - KIMIKA 29 FÍSICA Y QUÍMICA

TEKNOLOGIA 30 TECNOLOGÍA

FRANTSESA 31 FRANCÉS

MATEMATIKA 32 MATEMÁTICAS

FILOSOFIA 33 FILOSOFÍA

LATINA -GREKOA 34 LATÍN Y GRIEGO

EKONOMIA 38 ECONOMÍA