Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

of 16 /16
UHEI URRUTIKO HEZKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA DONOSTIA BATXILERGOA GIDA 2018-2019 Zemoria, 20 – 20013 DONOSTIA Tfno.: 943 288 211 Fax: 943 282 948 http://www. Institutobilintx.com Posta elektronikoa: [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu · Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

 • UHEI

  URRUTIKO HEZKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA

  DONOSTIA

  BATXILERGOA

  GIDA

  2018-2019

  Zemoria, 20 20013 DONOSTIA

  Tfno.: 943 288 211 Fax: 943 282 948

  http://www. Institutobilintx.com

  Posta elektronikoa: [email protected]

 • 2

  AURKIBIDEA

  1. SARRERA ................................................................................................ 3

  2. NOLAKOA DA BATXILERGOAREN EGITURA? ............................................ 3

  2.1. Zientzietako modalitatea .................................................................................. 4

  2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea ........................................................ 5

  3. KONTUAN HARTZEKO IDEIAK .................................................................. 7

  4. MATRIKULA ............................................................................................. 8

  5. EXENTZIOAK ........................................................................................... 9

  6. KANPOKO PROBA / UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBA ..................... 9

  7. DONOSTIAKO UHEIAREN FUNTZIONAMENDUA ...................................... 10

  7.1. Urrutiko Irakaskuntza..................................................................................... 10

  7.2. Ikastetxearen Ordutegia - 2018-2019 .......................................................... 11

  7.3. Klase Ordutegia (tutoretza kolektiboak) ........................................................ 12

  7.4. Azterketa Ordutegia ....................................................................................... 13

  7.5. Azterketei buruzko araudia ............................................................................ 14

  7.6. Ikastetxearen Ordutegia ................................................................................ 15

  7.7. Harremanetan jartzeko .................................................................................. 15

 • 3

  1. Sarrera

  Gida honetan Batxilergoari eta UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Insti-

  tutukoari buruzko informazio garrantzitsua duzu. Komenigarria da kontu handiz irakurtzea matrikula egin baino lehenago eta gordetzea, kurtsoan zehar, klase-ordutegiak eta beste informazio gehiago kontsultatzeko.

  Hala ere, informazio hori xehetasun handiagoz eta eguneratuta duzu ikas-tetxearen web orrian (http://www.institutobilintx.com/); beraz, oharraz, aldake-taz, eta abarrez jakinaren gainean egoteko web orrian sarritan sartzea kome-niko litzaizuke.

  2. Nolakoa da Batxilergoaren egitura?

  Hiru Batxilergoko modalitate daude: Zientzietako Batxilergoa, Giza eta Gi-zarte Zientzietako Batxilergoa eta Arteren Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zien-tzietako Batxilergoan bi ibilbide daude, Giza ibilbidea eta Gizarte Zientzietako ibilbidea.

  UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuak Zientzietako Batxilergoa eta Giza eta Gizarte Zientzietako Batxilergoa eskaintzen ditu.

  Batxilergoa bi mailaz osaturik dago, 1. eta 2. batxilergoa. Ondoko tauletan modalitate bakoitzari eta maila bakoitzari dagozkion irakasgaiak adierazten dira:

  http://www.institutobilintx.com/
 • 4

  2.1. Zientzietako modalitatea

  BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

  Guztientzat

  betebeharrezko

  IRAKASGAIAK

  Euskara I

  Gaztelania eta Literatura I 1.atzerritar Hizkuntza I

  Filosofia

  Euskara II

  Gaztelania eta Literatura II 1.atzerritar Hizkuntza II

  Espainiako Historia

  MODALITATEKO

  betebeharrezko

  irakasgaiak

  Matematika I

  Matematika II

  MODALITATEKO

  HAUTAZKO

  irakasgaiak

  (bi hautatzeko)

  Biologia eta Geologia

  Marrazketa teknikoa I

  Fisika eta Kimika

  Biologia

  Geologia

  Fisika

  Kimika Marrazketa teknikoa II

  BERARIAZKO

  irakasgaiak

  (bat hautatzeko)

  Kultura Zientifikoa

  Marrazketa artistikoa I

  2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

  Industria Teknologia I

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat.

  Lur eta Ingurumen Zientziak

  Marrazketa artistikoa II (*)

  2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

  Psikologia

  Industria Teknologia II (*)

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat (*).

  Guztirako

  irakasgaiak 8 8

  (*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

 • 5

  2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea

  BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

  Guztientzat

  betebeharrezko

  IRAKASGAIAK

  Euskara I

  Gaztelania eta Literatura I

  1.atzerritar Hizkuntza I

  Filosofia

  Euskara II

  Gaztelania eta Literatura II

  1.atzerritar Hizkuntza II

  Espainiako Historia

  MODALITATEKO

  betebeharrezko irakasgaiak

  GIZA

  IBILBIDEA Latina I GIZA

  IBILBIDEA Latina II

  GIZARTE ZIENTZIAK IBILBIDEA

  GGZZ Matematika I GIZARTE

  ZIENTZIAK IBILBIDEA

  Matematika CCSS II

  MODALITATEKO

  HAUTAZKO

  irakasgaiak

  (bi hautatzeko)

  Ekonomia

  Mundu Garaikideko Historia

  Grekoa I

  Literatura Unibertsala

  Enpresa-ekonomia

  Geografia

  Grekoa II

  Artearen Historia

  Filosofiaren Historia

  BERARIAZKO

  irakasgaiak

  (bat hautatzeko)

  Kultura Zientifikoa

  Marrazketa artistikoa I

  2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat.

  Lur eta Ingurumen Zientziak

  Marrazketa artistikoa II (*)

  2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

  Psikologia

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat. (*)

  Guztirako irakasgaiak

  8 8

  (*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

 • 6

  OHARRAK!

  Batxilergoko 2. kurtsoan hainbat irakasgai matrikulatzeko, ezinbestekoa 1. kurtsoko irakasgai batzuk kurtsatuta edo kurtsatzen aritzea.

  Batxilergoko 2.kurtsoko irakasgai batzuk, 1.mailako dagokion irakasgaia gaindituta izatea ezinbestekoa da. Ikusi ondoko taula:

  1.mailako irakasgaiak 2.mailako irakasgaiak

  Biologia eta geologia Biologia Geologia

  Marrazketa Teknikoa I Marrazketa Teknikoa II

  Marrazketa artistikoa I Marrazketa artistikoa II

  Fisika eta kimika Fisika Kimika

  Grekoa I Grekoa II

  Latina I Latina II

  Gaztelania eta literatura I Gaztelania eta literatura II

  Euskara eta Literatura I Euskara eta Literatura II

  1. Atzerriko Hizkuntza I 1. Atzerriko Hizkuntza II

  2. Atzerriko Hizkuntza I 2. Atzerriko Hizkuntza II

  Matematika I Matematika II

  GGZZ Matematika I GGZZ Matematika II

  Industria-Teknologia I Industria-Teknologia II

  IKT I IKT II

  Hainbat Unibertsitate-Ikasketak eta lehentasunez Goi Mailako Prestakun-tza Zikloak egiteko, Batxilergoko modalitate zehatz bat eta horren ira-kasgai jakin batzuk eginak edukitzeari ematen zaio lehentasuna.

  Batxilergo titulua eskuratzeko gutxienez Batxilergo modalitate bereko sei modalitateko irakasgai gainditu behar dira. Halako aukera egin baino le-hen Batxilergoa bukatu ondoren zer egin nahi duzun ongi pentsatu be-har duzu.

  UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuan Zientziak eta Giza eta Gi-zarte Zientziak modalitatez eskaintzeaz gain, Batxilergo Artistikoaren ikasketak eta Musika edo Dantzako Lanbide Irakaskuntzak ere osatu daitezke Batxiler-goko titulua lortzeko beti ere, irakasgai komunak eta ikastetxe honetan irakas-ten diren modalitateko irakasgaiak eskaintzen badira.

 • 7

  3. Kontuan hartzeko ideiak Geroago egin nahi dituzun ikasketek (Unibertsitatekoak, Lanbide-

  Heziketakoak edo Erregimen Bereziko Irakaskuntza-Zikloetakoak izanda ere) oinarrizko erreferentzia izan behar dute zure prestakuntza-ibilbidea osatzeko.

  Zure ibilbidean ikasiko dituzun irakasgaiak aukeratzean, kontuan hartu ira-kasgai bakoitzak zer eskakizun-maila duen, eta saiatu ahalik eta bide irekita gehien izaten.

  Interesatzen zaizuna oso argi ez baduzu, lehen kurtsoan etorkizunean au-kera askotarako bidea emango dizuten irakasgaiak aukeratu.

  Unibertsitate-Ikasketak egitea pentsatu baduzu, kontuan izan ikasketa horie-tara sartzeko proban zein irakasgairen azterketa egin beharko duzun.

  Argi baduzu Goi-Mailako Lanbide Heziketarantz jo nahi duzula, kontuan izan hartan sartzeko dauden lehentasunak eta eskakizunak.

  Aukeratu duzun batxilergo modalitatearekin guztiz konbentzituta ez ba-zaude, pentsatu modalitateaz aldatzeko zer aukera dituzun bigarren kur-tsoan; horretarako, aukerako irakasgai gisa, beste Batxilergo bateko moda-litateren bat ikastea komeni zaizu.

  Modalitateaz aldatzen baduzu, titulua lortzeko beharrezkoa da bi kurtsoen (1. eta 2.) artean modalitate bereko sei irakasgai kurtsatuta edukitzea.

  GOGORATU!

  Zer egin argi ez baduzu, aukeratu ibilbide guztien artean, zure gogoko Uni-bertsitate-Ikasketetan eta Lanbide-arloetan sartzeko aukera gehien emango dizuten ibilbideak; hau da, zalantza izanez gero, saiatu etorkizune-rako biderik ez ixten.

  Etorkizunean, Unibertsitate-Ikasketetak eta Lanbide-arloko ikasketak egin nahi badituzu, Batxilergoan gehien komeni zaizkizun irakasgaiei buruz kon-tsultatu Ikasketa horien Web orrietan, ikastetxe honetako Ikasketa Buruari edo irakasleri galdetuz.

 • 8

  4. Matrikula

  Beste Irakaskuntza-sistema batean ikasketak hasi dituzten ikasleek Urrutiko Batxilergoko Institutuan sartzen badira, ez dute gaindituta dauzkaten irakas-gaiak errepikatzerik. Horretarako, ikaslearen ikasketa-espedientean agertzen den azken kalifikazioa kontuan hartuko da.

  LOE Batxilergotik datozen ikasleek eta gainditu gabeko irakasgairen bat du-tenek, Batxilergo Berrian (RD 1105/2014 eta EAEko 127/2016 dekretua) ma-trikulatu nahi izanez gero, araudi berria bete beharko dute.

  Urrutiko Batxilergo Institutuetako ikasleek aukera dute kurtso oso baterako matrikula egiteko edo irakasgai batzuk.

  Horrez gain, ikasle horiek ez dute epe mugaturik Batxilergoko Ikasketak amaitzeko. Irakasgaiak banan-banan egin daitezke, gaindituta ez daudenak errepikatu gabe.

  Bigarren kurtso osoa egiten badu, horrekin batera lehen kurtsoko bat gainditu gabeko irakasgai egiteko aukera dago.

  UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuan matrikula formalizatzeko ikastetxearen Idazkaritzan entregatu beharko duzu honako hau:

  UHEI Donostiako UBIko ikasleria Beste ikastetxeetako irakasleria

  Matrikula inprimakiak, beterik.

  NAN fotokopia

  Argazki bat

  Kutxabanken* diru sarreraren agiria

  (16 euro)

  Matrikula inprimakiak, beterik.

  NAN fotokopia

  Bi argazki

  Edozein Batxilergo mota ikasi ba-

  duzu, noten agiri ofizial bat.

  Erdi Mailako Ziklo bat, 1. gradu Lan-

  bide Heziketa edo DBH egin baduzu,

  Titulu ofiziala edo noten agiri ofiziala

  eta fotokopia.

  Kutxabanken* diru sarreraren agiria

  (16 euro)

  (*)Kontu korrontearen zenbakia: 2095 0611 08 1061002704

  http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_proyec/adjuntos/Decreto_127_2016_bach_c.pdf
 • 9

  GOMENDATZEN DIZUGU

  Batxilergo ikasketak planifikatzean, komenigarria da errealista izatea eta ikasketak beste jarduera batekin batera egiten baduzu, ezinbestekoa da ego-era pertsonala kontuan hartzea eta urteko plana egitaratzea ikasgai bakar ba-tzuk matrikulatuz.

  5. Exentzioak

  Euskara. Euskara irakasgaitik salbuetsiak izateko eskubidea duten ikasleek da-gokion eskabidea aurkeztu beharko dute Institutuko Idazkaritzan, lehen ebalua-zioa amaitu baino lehen. Han eskuratuko diete bete beharreko inprimakina, eta Institutuak berak helaraziko du Hezkuntza-Ordezkaritzara.

  6. Kanpoko Proba / Unibertsitatera Sartzeko Proba

  Atal honi buruzko informazioa institutuko web orrian edota Moodlen bi-dez jakinaraziko da (www.institutobilintx.com).

  http://www.institutobilintx.com/
 • 10

  7. Donostiako UHEIaren funtzionamendua

  7.1. Urrutiko Irakaskuntza Urrutiko Irakaskuntzak oso egokia da ikasleriak matrikulatuta dituen irakas-gaiak era malguan jarraitzeko, lagun bakoitzaren egoerarekin ikasketa molda-tuz. Horretarako honako baliabideak ditu:

  TUTORETZA KOLEKTIBOAK. 60 minutuko klase-saioak dira eta horietara joa-tea borondatezkoa da.

  Irakasgai bakoitzeko tutoretza kolektibo bat dago astean, eta bai goizez bai arratsaldez eduki bera ematen du, honela, ikasleak, baldintza pertsona-len arabera, aukera dezake zeinetara joan.

  BANAKAKO TUTORETZAK. Saio horietan irakasleek kasuan kasuko irakas-gaiari buruz ikasleek dituzten zalantzak eta kontsultak erantzungo ditu. Kon-tsultak ikastetxera joanda egin daitezke, baita telefonoz, posta elektronikoz, posta arruntaz... ere.

  MOODLE PLATAFORMA. Irakasgaien materialak Hezkuntzako Moodle Plata-forman (http://elearning10.hezkuntza.net/012231/) daude eta horietara sartzeko Ikastetxearen Webgunetik egin daiteke baita goiko web-helbidetik ere.

  Moodle plataformako materialetara sartzeko erabiltzaile eta pasahitza beharrezkoak dira, ikasleak bereganatzen ditu horiek matrikula formaliza-tzean.

  http://elearning10.hezkuntza.net/012231/
 • 11

  7.2. Ikastetxearen Ordutegia - 2018-2019

  IRAILA / Septiembre URRIA / Octubre AZAROA / Noviembre

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

  3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

  10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

  17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

  24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

  ABENDUA / Diciembre URTARRILA / Enero OTSAILA / Febrero

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

  3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

  10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

  17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

  24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28

  31

  MARTXOA / Marzo APIRILA / Abril MAIATZA / Mayo

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

  4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

  11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

  18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

  25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

  EKAINA / Junio Comienzo y final de curso. Ikasturte hasiera eta amaiera.

  Puentes, vacaciones de Navidad, Carnavales y Semana Santa. Zubiak, Gabonetako, ihauteriko eta Aste Santuko oporrak

  1 evaluacin/1.ebaluazioa: azaroak 8-9-12-13-14- de noviembre

  2 evaluacin/2.ebaluazioa: otsailak 7-8-11-12-13 de febrero

  3 evaluacin/3.ebaluazioa: maiatzak 9-10-13-14-15 de mayo

  Convocatoria Ordinaria(Mayo)/ Ohiko deialdia (maiatza): 16-17-20-21-22

  Convocatoria Extraordinaria (Junio)/

  Ez-Ohiko deialdia (ekaina): 6-7-10-11-12

  A L

  As M

  Az Mi

  O J

  Os V

  L S

  I D

  1 2

  3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16

  17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30

 • 12

  7.3. Klase Ordutegia (tutoretza kolektiboak)

  ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

  9:00 Geologia Artearen Historia Literat. Unibertsala (l.)

  Fisika-Kimika Filosofiaren Historia Latina I GGZZ Matematika I

  Lur Ingurumen Zientziak Ekonomia II Filosofia (1)

  10:00

  IKT I Kultura Zientifikoa Frantsesa I (Espezifikoa) Ingelesa I (Espezifikoa)

  Espainiako Historia Frantsesa II (Espezifikoa) Ingelesa II ((Espezifikoa) Gaztelania I

  Frantsesa II (1.Atz.Hiz.) Ingelesa II (1.Atz.Hizk.) Mundu Garaik. Historia

  11:00 Frantsesa I (1.Atz.Hizk.) Ingeles I (1.Atzer.Hizk.) Gaztelania II

  Grekoa II Kimika Teknologia I

  Marrazketa Artistikoa II Euskara I Fisika

  12:00 Euskara II Grekoa I Matematika I

  Biologia Marrazketa Teknikoa II GGZZ Matematika II

  Biologia-Geologia Ekonomia I Latina II Matematika II

  13:00 Psikologia Marrazketa Teknikoa I IKT II

  Geografia Marrazketa Artistikoa I Teknologia II

  16:0

  Kultura Zientifikoa Grekoa I Gaztelania II Teknologia I

  Biologia Marrazketa Teknikoa II Euskara I Grekoa II GGZZ Matematika II

  17:00

  Ekonomia II Filosofiaren Historia (2) Frantsesa I (Espezifikoa) Ingelesa I(Espezifikoa) Matematika I

  Marrazketa Artistikoa I Frantsesa II (Espezifikoa) Ingelesa II (Espezifikoa) Gaztelania I IKT II

  18:00

  Geologia Espainiako Historia Latina I GGZZ Matematika I Teknologia II

  Biologia-Geologia Artearen Historia Matematika II Psikologia IKT I

  19:00

  Frantsesa I (1.Atz.Hiz.) Ingelesa I (1.Atz.Hizk.) Geografia Literatura Unibertsala Fisika

  Marrazketa Artistikoa II Filosofia (1) Kimika Latina II

  20:00

  Marrazketa Teknikoa I Ekonomia I Euskara II Lur Ingurumen Zientziak

  Fisika -Kimika Frantsesa II (1.Atz.Hiz.) Ingelesa II (1.Atz.Hizk.) Mundu Garaik.Historia

 • 13

  7.4. Azterketa Ordutegia

  ASTE

  AZKE

  NA

  Indu

  st. T

  ekno

  logi

  a II

  Lat

  ina

  II

  IKT

  I

  Geo

  logi

  a

  Bio

  logi

  a-ge

  olog

  ia

  Gre

  koa

  I

  Mar

  razk

  eta

  Tek

  niko

  a I

  Mar

  razk

  . Art

  istik

  oa II

  Mar

  razk

  eta

  Art

  istik

  o I

  Mar

  razk

  eta

  Tek

  niko

  II

  ASTE

  ARTE

  A

  Fis

  ika

  2

  Filo

  sofia

  ren

  H

  Filo

  sofia

  1

  Psi

  kolo

  gia

  Art

  eare

  n H

  (

  2)

  Mat

  emat

  ika

  I

  GG

  ZZ

  Mat

  emat

  ika

  I

  Mat

  emat

  ika

  II

  GG

  ZZ

  Mat

  emat

  ika

  II

  ASTE

  LEH

  ENA

  Fis

  ika

  eta

  Kim

  ika

  Lat

  ina

  I

  Gre

  koa

  II

  Kim

  ika

  Gaz

  tela

  nia

  II

  Lite

  ratu

  ra U

  nibe

  rtsa

  la

  Enp

  resa

  eko

  nom

  ia

  Indu

  s. T

  ekno

  logi

  a I

  Eko

  nom

  ia I

  IK

  T II

  OST

  IRAL

  A

  Fra

  ntse

  sa I

  Inge

  lesa

  I

  Fra

  ntse

  sa II

  (Esp

  ezifi

  koa)

  Inge

  lesa

  II (E

  spez

  ifiko

  a)

  Fra

  ntse

  sa II

  Inge

  lesa

  II

  Fra

  ntse

  sa I

  (Esp

  ezifi

  koa)

  Inge

  lesa

  I (E

  spez

  ifiko

  a)

  Geo

  graf

  ia

  Mun

  . Gar

  aik.

  His

  toria

  Lur

  Ingu

  rum

  .Zie

  ntzi

  ak

  OST

  EGU

  NA

  Bio

  logi

  a

  Kul

  tura

  zie

  ntifi

  koa

  Gaz

  tela

  nia

  I

  Esp

  aini

  ako

  His

  toria

  Eus

  kara

  I

  Eus

  kara

  II

  9:00

  h

  10:3

  0h

  12:0

  0h

  16:0

  0h

  17:3

  0h

 • 14

  7.5. Azterketei buruzko araudia 1. Azterketak Donostiako UHEI ikastetxean egingo dira; soilik kasu berezi

  batzuetan eta zuzendaritzaren oniritziaz kanpoan egin litezke.

  2. Ikasleek aurkeztu behar dute identifikatzen zaion NAN edo beste dokumentazio ofizial bat (gidabaimena edo pasaportea).

  3. Azterketak kurtso hasieran argitaratzen diren egutegi eta ordutegian burutuko dira .

  4. Azterketak aldatzeko gaixotasunez, arrazoi larriz edo lan-arrazoiaz onar daitezke beti ere arrazoia justifikatzen bada. Aldaketa horiek idatziz zuzendu behar dira Ikasketa Buruari, azterketak egiten diren astebete lehenago gutxienez.

  5. Justifikatzeko agiri idatzia Ikasketa Burutzan ere entregatu behar dira eta bertan hutsegitea justifikatzen duen egun eta ordu zehatza adierazita agertu behar da.

  6. Ustekabeko arrazoigatik ikaslea azterketara etorri ezin bada, lehenbailehen kontaktuan jarri behar du (azterketa hasi baino lehen edo egiten ari denean). Geroago abisua ematen bada, ez da aldaketarik egingo.

  7. Azterketa baten aldaketa egiten bazaio ikasle bati eta horretara aurkezten ez bada, ez du eskubide gehiago kurtsoan zehar aldaketa gehiago eskatzeko.

  8. Ikasle batek behar badu azterketara aurkeztu den justifikantea emango zaio, hala eskatzen badu.

  9. Ikasleek eskubidea dute azterketak errebisatzeko, horretarako dagokion irakasleari eskatu behar dio azterketa. Kasu horretan, ikasleak ez du itxoin behar ebaluazioko notak jaso arte.

 • 15

  7.6. Ikastetxearen Ordutegia

  IDAZKARITZAREN ORDUTEGIA

  Astelehenetik ostiralera: 10:00 - 13:00

  Astelehenetan eta asteazkenetan: 16:00 - 18:00

  IRAKASLERIAREN ORDUTEGIA

  Astelehenetan eta asteazkenetan: 16:00 - 21:00

  Asteartea, osteguna eta ostiraletan: 09:00 - 14:00

  Ekainaren 24tik irailaren 7ra, ikastetxearen ordutegia goizez izango da.

  7.7. Harremanetan jartzeko

  Telefonoa: 943-288-211

  Faxa: 943-282-948

  E-maila: [email protected]

  Ondoko orrialdean idazkaritza eta departamentuen luzapenak daude.

  mailto:[email protected]
 • 16

  Telefonoa 943 288 211 ext 35 Telfono centralita

  Extensin Luzapena

  IDAZKARITZA 20 SECRETARA

  GAZTELANIA ETA LITERATURA 23 LENGUA ESPAOLA Y LITE-RATURA

  EUSKARA 24 EUSKARA

  INGELESA 25 INGLS

  GEOGRAFIA ETA HISTORIA 26 GEOGRAFA E HISTORIA

  BIOLOGIA - GEOLOGIA 27 BIOLOGA Y GEOLOGA

  MARRAZKETA 28 DIBUJO

  FISIKA - KIMIKA 29 FSICA Y QUMICA

  TEKNOLOGIA 30 TECNOLOGA

  FRANTSESA 31 FRANCS

  MATEMATIKA 32 MATEMTICAS

  FILOSOFIA 33 FILOSOFA

  LATINA -GREKOA 34 LATN Y GRIEGO

  EKONOMIA 38 ECONOMA