Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

download Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika Biologia

of 16

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zertarako balio du Batxilergoak, eta zein ezaugarri ditu Marrazketa teknikoa I Fisika eta Kimika...

 • UHEI

  URRUTIKO HEZKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA

  DONOSTIA

  BATXILERGOA

  GIDA

  2018-2019

  Zemoria, 20 20013 DONOSTIA

  Tfno.: 943 288 211 Fax: 943 282 948

  http://www. Institutobilintx.com

  Posta elektronikoa: info@institutobilintx.com

 • 2

  AURKIBIDEA

  1. SARRERA ................................................................................................ 3

  2. NOLAKOA DA BATXILERGOAREN EGITURA? ............................................ 3

  2.1. Zientzietako modalitatea .................................................................................. 4

  2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea ........................................................ 5

  3. KONTUAN HARTZEKO IDEIAK .................................................................. 7

  4. MATRIKULA ............................................................................................. 8

  5. EXENTZIOAK ........................................................................................... 9

  6. KANPOKO PROBA / UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBA ..................... 9

  7. DONOSTIAKO UHEIAREN FUNTZIONAMENDUA ...................................... 10

  7.1. Urrutiko Irakaskuntza..................................................................................... 10

  7.2. Ikastetxearen Ordutegia - 2018-2019 .......................................................... 11

  7.3. Klase Ordutegia (tutoretza kolektiboak) ........................................................ 12

  7.4. Azterketa Ordutegia ....................................................................................... 13

  7.5. Azterketei buruzko araudia ............................................................................ 14

  7.6. Ikastetxearen Ordutegia ................................................................................ 15

  7.7. Harremanetan jartzeko .................................................................................. 15

 • 3

  1. Sarrera

  Gida honetan Batxilergoari eta UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Insti-

  tutukoari buruzko informazio garrantzitsua duzu. Komenigarria da kontu handiz irakurtzea matrikula egin baino lehenago eta gordetzea, kurtsoan zehar, klase-ordutegiak eta beste informazio gehiago kontsultatzeko.

  Hala ere, informazio hori xehetasun handiagoz eta eguneratuta duzu ikas-tetxearen web orrian (http://www.institutobilintx.com/); beraz, oharraz, aldake-taz, eta abarrez jakinaren gainean egoteko web orrian sarritan sartzea kome-niko litzaizuke.

  2. Nolakoa da Batxilergoaren egitura?

  Hiru Batxilergoko modalitate daude: Zientzietako Batxilergoa, Giza eta Gi-zarte Zientzietako Batxilergoa eta Arteren Batxilergoa. Giza eta Gizarte Zien-tzietako Batxilergoan bi ibilbide daude, Giza ibilbidea eta Gizarte Zientzietako ibilbidea.

  UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuak Zientzietako Batxilergoa eta Giza eta Gizarte Zientzietako Batxilergoa eskaintzen ditu.

  Batxilergoa bi mailaz osaturik dago, 1. eta 2. batxilergoa. Ondoko tauletan modalitate bakoitzari eta maila bakoitzari dagozkion irakasgaiak adierazten dira:

  http://www.institutobilintx.com/
 • 4

  2.1. Zientzietako modalitatea

  BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

  Guztientzat

  betebeharrezko

  IRAKASGAIAK

  Euskara I

  Gaztelania eta Literatura I 1.atzerritar Hizkuntza I

  Filosofia

  Euskara II

  Gaztelania eta Literatura II 1.atzerritar Hizkuntza II

  Espainiako Historia

  MODALITATEKO

  betebeharrezko

  irakasgaiak

  Matematika I

  Matematika II

  MODALITATEKO

  HAUTAZKO

  irakasgaiak

  (bi hautatzeko)

  Biologia eta Geologia

  Marrazketa teknikoa I

  Fisika eta Kimika

  Biologia

  Geologia

  Fisika

  Kimika Marrazketa teknikoa II

  BERARIAZKO

  irakasgaiak

  (bat hautatzeko)

  Kultura Zientifikoa

  Marrazketa artistikoa I

  2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

  Industria Teknologia I

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat.

  Lur eta Ingurumen Zientziak

  Marrazketa artistikoa II (*)

  2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

  Psikologia

  Industria Teknologia II (*)

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat (*).

  Guztirako

  irakasgaiak 8 8

  (*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

 • 5

  2.2. Giza eta Gizarte Zientzietako modalitatea

  BATXILERGOKO 1.KURTSOA BATXILERGOKO 2.KURTSOA

  Guztientzat

  betebeharrezko

  IRAKASGAIAK

  Euskara I

  Gaztelania eta Literatura I

  1.atzerritar Hizkuntza I

  Filosofia

  Euskara II

  Gaztelania eta Literatura II

  1.atzerritar Hizkuntza II

  Espainiako Historia

  MODALITATEKO

  betebeharrezko irakasgaiak

  GIZA

  IBILBIDEA Latina I GIZA

  IBILBIDEA Latina II

  GIZARTE ZIENTZIAK IBILBIDEA

  GGZZ Matematika I GIZARTE

  ZIENTZIAK IBILBIDEA

  Matematika CCSS II

  MODALITATEKO

  HAUTAZKO

  irakasgaiak

  (bi hautatzeko)

  Ekonomia

  Mundu Garaikideko Historia

  Grekoa I

  Literatura Unibertsala

  Enpresa-ekonomia

  Geografia

  Grekoa II

  Artearen Historia

  Filosofiaren Historia

  BERARIAZKO

  irakasgaiak

  (bat hautatzeko)

  Kultura Zientifikoa

  Marrazketa artistikoa I

  2. atzerritar hizkuntza I (Fran-tsesa edo Ingelesa)

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak I (IKT I)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo moda-litateko hautazko irakasgai bat.

  Lur eta Ingurumen Zientziak

  Marrazketa artistikoa II (*)

  2. atzerritar Hizkuntza (Fran-tsesa edo Ingelesa II (*)

  Psikologia

  Informazio eta komunikazio tek-nologiak II (IKT II) (*)

  Edozein Batxilergoko Modalita-teko betebeharrezko edo modali-tateko hautazko irakasgai bat. (*)

  Guztirako irakasgaiak

  8 8

  (*) begiratu hurrengo orrialdeko oharrak!!

 • 6

  OHARRAK!

  Batxilergoko 2. kurtsoan hainbat irakasgai matrikulatzeko, ezinbestekoa 1. kurtsoko irakasgai batzuk kurtsatuta edo kurtsatzen aritzea.

  Batxilergoko 2.kurtsoko irakasgai batzuk, 1.mailako dagokion irakasgaia gaindituta izatea ezinbestekoa da. Ikusi ondoko taula:

  1.mailako irakasgaiak 2.mailako irakasgaiak

  Biologia eta geologia Biologia Geologia

  Marrazketa Teknikoa I Marrazketa Teknikoa II

  Marrazketa artistikoa I Marrazketa artistikoa II

  Fisika eta kimika Fisika Kimika

  Grekoa I Grekoa II

  Latina I Latina II

  Gaztelania eta literatura I Gaztelania eta literatura II

  Euskara eta Literatura I Euskara eta Literatura II

  1. Atzerriko Hizkuntza I 1. Atzerriko Hizkuntza II

  2. Atzerriko Hizkuntza I 2. Atzerriko Hizkuntza II

  Matematika I Matematika II

  GGZZ Matematika I GGZZ Matematika II

  Industria-Teknologia I Industria-Teknologia II

  IKT I IKT II

  Hainbat Unibertsitate-Ikasketak eta lehentasunez Goi Mailako Prestakun-tza Zikloak egiteko, Batxilergoko modalitate zehatz bat eta horren ira-kasgai jakin batzuk eginak edukitzeari ematen zaio lehentasuna.

  Batxilergo titulua eskuratzeko gutxienez Batxilergo modalitate bereko sei modalitateko irakasgai gainditu behar dira. Halako aukera egin baino le-hen Batxilergoa bukatu ondoren zer egin nahi duzun ongi pentsatu be-har duzu.

  UHEI Donostiako Urrutiko Batxilergoko Institutuan Zientziak eta Giza eta Gi-zarte Zientziak modalitatez eskaintzeaz gain, Batxilergo Artistikoaren ikasketak eta Musika edo Dantzako Lanbide Irakaskuntzak ere osatu daitezke Batxiler-goko titulua lortzeko beti ere, irakasgai komunak eta ikastetxe honetan irakas-ten diren modalitateko irakasgaiak eskaintzen badira.

 • 7

  3. Kontuan hartzeko ideiak Geroago egin nahi dituzun ikasketek (Unibertsitatekoak, Lanbide-

  Heziketakoak edo Erregimen Bereziko Irakaskuntza-Zikloetakoak izanda ere) oinarrizko erreferentzia izan behar dute zure prestakuntza-ibilbidea osatzeko.

  Zure ibilbidean ikasiko dituzun irakasgaiak aukeratzean, kontuan hartu ira-kasgai bakoitzak zer eskakizun-maila duen, eta saiatu ahalik eta bide irekita gehien izaten.

  Interesatzen zaizuna oso argi ez baduzu, lehen kurtsoan etorkizunean au-kera askotarako bidea emango dizuten irakasgaiak aukeratu.

  Unibertsitate-Ikasketak egitea pentsatu baduzu, kontuan izan ikasketa horie-tara sartzeko proban zein irakasgairen azterketa egin beharko duzun.

  Argi baduzu Goi-Mailako Lanbide Heziketarantz jo nahi duzula, kontuan izan hartan sartzeko dauden lehentasunak eta eskakizunak.

  Aukeratu duzun batxilergo modalitatearekin guztiz konbentzituta ez ba-zaude, pentsatu modalitateaz aldatzeko zer aukera dituzun bigarren kur-tsoan; horretarako, aukerako irakasgai gisa, beste Batxilergo bateko moda-litateren bat ikastea komeni zaizu.

  Modalitateaz aldatzen baduzu, titulua lortzeko beharrezkoa da bi kurtsoen (1. eta 2.) artean modalitate bereko sei irakasgai kurtsatuta edukitzea.

  GOGORATU!

  Zer egin argi ez baduzu, aukeratu ibilbide guztien artean, zure gogoko Uni-bertsitate-Ikasketetan eta Lanbide-arloetan sartzeko aukera gehien emango dizuten ibilbideak; hau da, zalantza izanez gero, saiatu etorkizune-rako biderik ez ixten.

  Etorkizunean, Unibertsi