Xornal Proba

of 1 /1
conoutramirada.blogspot.com Semana da prensa 2008 SEMANA DO 10 AO 14 DE MARZO DE 2008 Época II Número 1 Precio: De balde Catro cans soltos non deixan durmir a uns veciños /as Os cans foron abandoados hai quince días nas inmediacións dunha aldea Está a acontecer un suceso moi importante. A xente quere ter cans: para a caza, para as casas, para compañía, etc; todos son moi bonitos pero despois sucede unha cousa. A xente pronto se cansa deles e ese can tan bonito e tan listo haille que dar de comer, cariño e as atencións necesarias. Hai quince días apareceron catro cans que a xente abandonou. Polo día andan escondidos e polas noites arman tal rebunbio que entre todos non deixan durmir. Os veciños fan unha petición para que ninguén abandoe máis. ¡Vaia derrota! O partido foi impresionante para os GTM. Los Reyes del Juego son bos, por iso chegaron onde chegaron, pero non tanto como para ganarlles. Durante o partido houbo algúns conflitos co árbitro e entre os dous equipos. Ademáis quedaron dous balóns entre as vigas do pavillón. Ao final gañaron os GTM, 26 a 0. ¡Vaia derrota! Sigue páxina 2 Un momento do partido./Natalia 6º Un granxeiro sofre graves perdas Impacto brutal Nova iluminación en Xanceda Hai un mes, a un veciño chegoulle unha notificación preocupante. Nunha análise do leite, o Instituto Lácteo Galego, situado en Mabegondo, comunicoulle que existía un elevado índice de brucelose na mostra de leite recollida na súa explotación. Debido ao risco que isto supoñía para a poboación, os equipos veterinarios da zona dispuxéronse a analizar cada unha das reses da explotación. Tamén se analizaron as demáis vacas da parroquia. Os resultados destas probas evidenciaron que a maioría das vacas deste gandeiro padecían brucelose. A Consellería de Agricultura obrigou ao gandeiro a sacrificar todas as reses. Un home morre atropelado por un coche cando estaba a cruzar a carreteira, xusto cando estaba chegando á beirarrúa. Morreu diante dunha igrexa. A finais deste mes de febreiro instalaron unha cruz verde na beirarrúa da farmacia de Xanceda. Deste xeito a xente e os coches que pasan danse conta de que hai unha farmacia. Se queres ter un cutis perfecto… Sabes a onde tes que ir? Vaite á fonte dos ovos podres en Xanceda. Xa sabes. Non esperes nin un minuto máis. O que máis nos gusta do cole... cpi de xanceda LOCAL COLEXIO PUBLICIDADE DEPORTES Fran 5ºB Sofía 6º Infantil Lucía 5ºB Sheila 5ºB 5ºB Nerea M. 5ºB

Embed Size (px)

Transcript of Xornal Proba

  1. 1. cpi de xancedaconoutramirada.blogspot.com Semana da prensa 2008 SEMANA DO 10 AO 14 DE MARZO DE 2008 poca II Nmero 1 Precio: De balde LOCAL Catro cans soltos non deixanUn granxeiro sofregraves perdasdurmir a uns vecios /asLuca 5B Os cans foron abandoados hai quince das nas inmediacins dunha aldea Hai un mes, a un veciochegoulle unha notificacinFran 5Bpreocupante. Nunha anliseEst a acontecer un bonitos pero despoiscario e as atencinspolas noites arman tal do leite, o Instituto Lcteosuceso moi importante.sucede unha cousa. Anecesarias. Hai quince rebunbio que entre Galego, situadoenA xente quere ter cans: xente pronto se cansa das apareceron catrotodosnondeixan Mabegondo, comunicoullepara a caza, para asdeles e ese can tan cans que a xente durmir. Os vecios fan que exista un elevado ndicecasas, para compaa, bonito e tan listo haille abandonou. Polo daunha peticin para que de brucelose na mostra deetc; todos son moique dar de comer, andan escondidos e ningun abandoe mis.leite recoll ida na saexplotacin. Debido ao riscoDEPORTESque isto supoa para apoboacin, os equiposVaia veter inar iosda zon adispuxronse a analizar cadaderrota!unhadasresesexpl otacin . Tamn se da Sofa 6analizaron as demis vacas daparroquia. Os resultadosOpartido foidestas probas evidenciaronimpresionante para osque a maiora das vacas desteGTM. Los Reyes delgandeiro padecan brucelose.Juego son bos, por isoA Consellera de Agriculturacheg aron ondeobrigou ao gandeiro achegaron, pero nonsacrificar todas as reses.tanto comoparaganarlles. Durante opartido houbo algnsImpacto brutalconflitos co rbitro eSheila 5Bentre os dous equipos.Ademisquedaron Un home morre atropeladodous balns entre aspor un coche cando estaba avigas do pavilln. Ao cruzar a carreteira, xustofinal gaaron os GTM, cando estaba chegando 26 a 0. Vaia derrota!beirarra. Morreu dianteSigue pxina 2Un momento do partido./Natalia 6 dunha igrexa. PUBLICIDADECOLEXIO Nova iluminacin 6 Infantilen Xanceda5B A finais deste mes de febreiro O que mis instalaron unha cruz verde na nos gusta do beirarra da farmacia de cole...Xanceda. Deste xeito a xentee os coches que pasan danseconta de que hai unhafarmacia. Se queres ter un cutisperfecto Nerea M. 5BSabes a onde tes que ir?Vaite fonte dos ovospodres en Xanceda.Xa sabes. Non esperesnin un minuto mis.