Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

23
CURA DE FLORS I PLANTES Maite Canalda, 16 de maig de 2012

description

Realitzada al Barri Gaudí, el 16-maig-2012.

Transcript of Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

Page 1: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

CURA DE FLORS I PLANTES

Maite Canalda, 16 de maig de 2012

Page 2: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

INDEX

1. FLORS

• Gerani.

• Heura.

• Petúnia.

• Hortènsia.

• Clavell.

• Alegria de la casa.

• “Costella d'Adam”

• Planta dels diners.

• Aromàtiques (menta, timó i farigola).

Page 3: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

INDEX

2. HORTALISSES.

• Tomàquet.

• Bajoca.

• Pebrot.

• Albergínia.

• Enciam.

• Pastanaga.

Page 4: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

FLORS

Page 5: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

GERANI

- REG: Moderat (més a l’estiu).

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: A la primavera amb sulfat de ferro.

- PLAGUES i MALALTIES: Papallona.

- PODA (o ESQUEIXOS):

Es pot podar mentre no hi hagi flor.

Els esqueixos es faran de les tijes joves (mantenir-lo en aigua fins que surtin les primeres arrels).

- TEMPERATURA: Protegir-lo de les gelades.

- SOL DIRECTE: Sí

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior.

Page 6: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

HEURA

- REG: Moderat.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Cada 15 dies durant els mesos de primavera i estiu amb un fertilitzant dissolt en l’aigua.

- PLAGUES i MALALTIES: Pulgons, aranya vermella, cotxinilla, trips i fongs.

- PODA (o ESQUEIXOS): Poda a la primavera. Plantar els esqueixos directament en una torreta.

- TEMPERATURA: Entre 14 i 18 ºC.

- SOL DIRECTE: No.

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior.

Page 7: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

PETÚNIA

- REG: Moderat (tot l’any).

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Abonament quinzenal des d’abril fins a setembre amb fertilitzant ric amb fósfor.

- PLAGUES i MALALTIES: Sense incidència especial.

- PODA (o ESQUEIXOS): Primavera.

- TEMPERATURA: Templada i que no li toqui la pluja i l´ aire.

- SOL DIRECTE: Sí.

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior.

Page 8: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

HORTÈNSIA

- REG: Abundant a l´estiu.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Sulfat de ferro.

- PLAGUES i MALALTIES: Fongs (Oidium).

- PODA (o ESQUEIXOS): Abans de floració.

- TEMPERATURA: Moderada, amb humitat però sense fred.

- SOL DIRECTE: Semi ombra.

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior.

Page 9: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

CLAVELL

- REG: Constant però moderat, primavera i estiu diariàment.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Mensual i setmanal durant l´estiu.

- PLAGUES i MALALTIES: Roya (taques a les fulles com a les tijes).

- PODA (o ESQUEIXOS): A partir de la primavera.

- TEMPERATURA: Superior a 10ºC.

- SOL DIRECTE: Sí.

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior (a l’hivern, interior).

Page 10: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

- REG: Setmanal durant l’hivern i diari durant l’estiu.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Cada 15 dies durant la seva floració (estiu).

- PLAGUES i MALALTIES: Fong Botritis i aranya vermella.

- PODA (o ESQUEIXOS): Estiu.

- TEMPERATURA: No vol gelades.

- SOL DIRECTE: Semiombra.

- INTERIOR o EXTERIOR: Interior.

ALEGRIA DELA CASA

Page 11: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

COSTELLA D’ADAM

- REG: Poc, però que el terra i les fulles estiguin humides.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Setmanal durant el seu creixement (estiu).

- PLAGUES i MALALTIES: No en té.

- PODA (o ESQUEIXOS): Esqueixos a l´estiu.

- TEMPERATURA: Mai inferior als 10ºC .

- SOL DIRECTE: No.

- INTERIOR o EXTERIOR: Interior.

Page 12: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

PLANTA DELDINER

- REG: Cada 3-4 dies a l´estiu i cada setmana a l´hivern.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Cada 2 o 3 setmanes durant l’estiu.

- PLAGUES i MALALTIES: Fong brotitis.

- PODA (o ESQUEIXOS): A l´estiu es podarà i es faran esqueixos.

- TEMPERATURA: No menys de 15ºC.

- SOL DIRECTE: Sí o semiombra.

- INTERIOR o EXTERIOR: Dins i fora.

Page 13: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

AROMÀTIQUES _ (MENTA, TIMÓ, ROMANÍ)

- REG: Abundant.

- PLAGUES i MALALTIES: Pugó, aranya vermella, mosca blanca.

- PODA (o ESQUEIXOS): Esqueixos a l´estiu del romaní.

- TEMPERATURA: Ambiental.

- SOL DIRECTE: Menta semiombra; romaní sol.

- INTERIOR o EXTERIOR: Exterior.

Page 14: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

HORTALISSES

Page 15: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

TOMÀQUET

- SOL DIRECTE: Sí.

- REG: Tots els dies.

- ABONAMENT o FERTILITZACIÓ: Compost base fósfor.

- PLAGUES i MALALTIES: Pugó.

- TEMPERATURA: Almenys 20ºC.

- SEMBRA: Abril-maig.

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: de 80 a 120 dies

- DURADA COLLITA: 30dies

- RENDIMENTS/ PRODUCCIO: 8kg/pl

- PROPIETATS NUTRITIVES: Vitamina C i E, és antioxidant i te potassa.

Page 16: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

BAJOCA

- SOL DIRECTE: Sí.

- REG: Freqüent.

- TEMPERATURA: Almenys 18ºC.

- SEMBRA: Març-juliol.

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: de 55 a 70 dies

- DURADA COLLITA: 60 dies

- RENDIMENTS/ PRODUCCIO: 1.2kg/m2

- PROPIETATS NUTRITIVES: rica en fibra proteïna i ferro

Page 17: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

PEBROT

- SOL DIRECTE: Sí.

- REG: Moderat.

- TEMPERATURA: Almenys 20ºC, vol molta calor.

- SEMBRA: Abril-maig.

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: de 50 a 60 dies, des de finals de juny fins al octubre-novembre

- DURADA COLLITA: 30dies

- RENDIMENTS/ PRODUCCIO: Cada planta de 12-15 fruits

- PROPIETATS NUTRITIVES: Vitamina A i C i calci. Efecte antioxidant, sobretot en cru

Page 18: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

ALBERGÍNIA

- SOL DIRECTE: Sí.

- REG: Moderat.

- TEMPERATURA: Almenys 20ºC.

- SEMBRA: Abril-maig

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: 90 dies

- DURADA COLLITA: 2 mesos

Page 19: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

ENCIAM

- SOL DIRECTE: Sí.

- REG: Moderat.

- PLAGUES i MALALTIES: Minadors, mosca blanca, erugues, pugons, trips.

- SEMBRA: Durant tot l´any.

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: de 90 a 110 dies.

- RENDIMENTS/ PRODUCCIO: 1.5kg/m2

- PROPIETATS NUTRITIVES: Vitamina C ferro, potassa, fosfor i acid folic, es bona per la gent que te anemia i regula els nivells del sucre i el colesterol.

Page 20: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

PASTANAGA

- SOL DIRECTE: Sí.

- PLAGUES i MALALTIES: Pugó, cucs, mildiu.

- TEMPERATURA: Almenys 15ºC.

- SEMBRA: De Febrer a l’agost (sortiran als tres mesos).

- TEMPS DES DE LA SEMBRA FINS COLLITA: de 90 a 110 dies

- DURADA COLLITA: 45 dies

- RENDIMENTS/ PRODUCCIO: 1.5kg/m2

- PROPIETATS NUTRITIVES: Vitamina A, serveix per les nostres defenses

Page 21: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

TAULA SEMBRA HORTALISSES

Page 22: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

MOLTA SORT, MOLTES GRÀCIES…

Page 23: Xerrada sobre cura de flors de jardí i plantes de l'hort

… I GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ