XARXA DE DETECCIÓ DE DESCÀRREGUES · PDF file Ord. DIA MES NT Cat. %llamps...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of XARXA DE DETECCIÓ DE DESCÀRREGUES · PDF file Ord. DIA MES NT Cat. %llamps...

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  1

  XARXA DE DETECCIÓ DE DESCÀRREGUES

  ELÈCTRIQUES ATMOSFÈRIQUES DEL

  SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

  RESUM DE L’ANUALITAT 2012

  1.INTRODUCCIÓ

  La Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques (XDDE) del Servei Meteorològic

  de Catalunya (SMC) registra els llamps associats a les tempestes que ocorren al llarg de l’any al

  nostre país. En el vessant meteorològic operatiu, el seguiment a temps real dels l’activitat elèctrica

  atmosfèrica, conjuntament amb les imatges radar, permet entendre millor el cicle de vida de les

  tempestes, i facilita les tasques de vigilància de situacions meteorològiques de risc.

  Si bé la utilitat meteorològica de conèixer l’activitat elèctrica atmosfèrica és evident, el registre dels

  llamps té interès en altres àmbits. El fet de poder visualitzar en temps real l’ocurrència de llamps,

  la seva localització i la direcció de desplaçament de les tempestes pot ser de gran ajuda a l’hora

  d’activar protocols d’actuació en prevenció de possibles danys causats per llamps en

  infraestructures o en la indústria, per possibles incendis forestals, etc. D’altra banda, els resums

  anuals d’activitat i l’estudi climàtic dels llamps determinen el nivell ceràunic del nostre país,

  informació necessària per dimensionar les mesures de protecció contra els danys que causen els

  llamps.

  Actualment, la XDDE es compon de quatre detectors remots i d’un sistema integrador que

  processa les dades rebudes del conjunt de detectors i genera els registres de llamps. Els

  detectors estan instal·lats a Begues (el Baix Llobregat), Castellnou de Seana (el Pla d’Urgell),

  Muntanyola (Osona) i Amposta (el Montsià). Aquesta distribució està pensada per proporcionar

  una bona cobertura a tot Catalunya, amb una precisió en la localització d’entre 500 metres i un

  quilòmetre. La figura 1 en mostra la distribució dels detectors, així com una estimació teòrica de la

  capacitat de detecció, o eficiència, de la xarxa.

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  2

  1.1.DETECCIÓ DE LLAMPS

  La XDDE detecta dos tipus de llamps: els produïts a l’interior dels núvols (llamps núvol-núvol, NN)

  i els llamps núvol-terra (NT). Els NN tenen interès en tasques de vigilància meteorològica, ja que

  són els primers que apareixen durant la fase de desenvolupament de les tempestes. Els llamps

  NT es produeixen majoritàriament durant la maduresa de la tempesta, i són els que poden

  provocar la pèrdua de vides humanes i danys materials. Aquest informe es centra en el segon

  tipus de llamps, els núvol-terra. Per a més informació sobre els aspectes físics del fenomen,

  tècniques de detecció, i climatologia de llamps, es recomana consultar la Publicació Breu de

  l’SMC “Els llamps: detecció i seguiment de tempestes” (SMC, 2004) o la Nota d’estudi núm. 73 de

  l’SMC (2011) sobre la climatologia de llamps a Catalunya.

  Figura 1. Abast i eficiència de detecció de la XDDE. Ubicació de les estacions: Begues (el Baix Llobregat),

  Castellnou de Seana (el Pla d’Urgell), Muntanyola (Osona) i Amposta (el Montsià).

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  3

  2.OBSERVACIONS DE LLAMPS EN L’ANUALITAT 2012

  2.1. RESUM

  Al llarg de l’any 2012, la XDDE va detectar prop de 29.000 llamps núvol-terra (NT) en el conjunt de

  Catalunya, els quals es van distribuir en 115 dies amb tempesta1. Aquest registre és el menor dels

  últims 9 anys, i els llamps del 2012 representen només un 45% de la mitjana interanual, que és de

  66.500 llamps (Taula 2).

  Taula 1. Dies amb tempesta (DT) i llamps NT pel conjunt de Catalunya l’any 2012

  2012 DT llamps Dies del mes amb tempesta

  Gen. 2 8 2, 16

  Febr. 0 0

  Març 5 400 3, 19, 21, 22, 26

  Abr. 19 1352 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 30

  Maig 22 6968 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

  Juny 13 2963 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28

  Jul. 10 6383 1, 4, 5, 7, 11, 12, 25, 26, 27, 28

  Ag. 15 3111 4, 5, 6, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30

  Set. 11 4511 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 28, 29

  Oct. 13 2946 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30

  Nov. 5 214 6, 9, 10, 17, 18

  Des. 0 0

  Total 115 28856

  Taula 2. Dies de tempesta i llamps a Catalunya (període 2004-2012)

  Any 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mitjana

  Dies Temp. 126 129 147 120 121 126 105 124 115 124

  Llamps NT 86519 96100 145440 53125 55397 58771 39885 35099 28856 66577

  1 Es considera, en aquest apartat, dia amb tempesta aquell on es registra com a mínim un llamp NT en

  algun punt de Catalunya.

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  4

  2.2. DISTRIBUCIÓ DIÀRIA DE LES TEMPESTES

  La Taula 3 presenta els dies concrets amb un major nombre de llamps durant el 2012. El dia amb

  més llamps a Catalunya van ser el 5 de juliol (Fig.2). Tot i així, presenta uns registres molt pobres

  respecte d’altres anys, on el màxim diari pot sobrepassar els deu mil llamps.

  Com ja s’ha comentat, els dies amb tempesta en algun indret de Catalunya durant el 2012 van ser

  115 (Taula 1) si bé es pot veure a la Taula 3 com l’activitat es concentra en pocs dies, ja que els

  19 dies llistats acumulen el 70% de l’activitat anual.

  Taula 3. Dies amb major registre de llamps de l’any 2012. La quarta columna (%NT) correspon

  al percentatge que suposen els llamps caiguts en el dia en qüestió respecte del total anual.

  Aquests percentatges s’acumulen a la cinquena columna.

  Ord. DIA MES NT Cat. %llamps %acum.

  1 5 Jul. 3179 11.0% 11.0%

  2 9 Set. 1764 6.1% 17.1%

  3 20 Maig 1719 6.0% 23.1%

  4 1 Jul. 1656 5.7% 28.8%

  5 3 Juny 1553 5.4% 34.2%

  6 8 Set. 1380 4.8% 39.0%

  7 21 Oct. 1163 4.0% 43.0%

  8 27 Jul. 1037 3.6% 46.6%

  9 28 Maig 946 3.3% 49.9%

  10 5 Ag. 886 3.1% 53.0%

  11 12 Maig 769 2.7% 55.6%

  12 4 Maig 623 2.2% 57.8%

  13 10 Oct. 614 2.1% 59.9%

  14 19 Maig 571 2.0% 61.9%

  15 6 Ag. 541 1.9% 63.8%

  16 11 Oct. 530 1.8% 65.6%

  17 13 Maig 501 1.7% 67.3%

  18 28 Ag. 480 1.7% 69.0%

  19 29 Ag. 436 1.5% 70.5%

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  5

  Figura 2. Llamps NT del 5 de juliol de 2012. El símbol del llamp correspon a la seva polaritat, havent-hi

  llamps de càrrega negativa (-) i de càrrega positiva (+). El color dels símbols indica el tram horari al

  qual correspon el llamp. L’hora d’actualització i la dels trams de la llegenda estan expressats en

  Temps Universal (TU). Cal sumar-hi dues hores per passar a l’hora oficial.

  2.3.DISTRIBUCIÓ MENSUAL DE LES TEMPESTES

  La distribució mensual dels llamps del 2012 (Fig.3), mostra com l’activitat és inferior a la mitjana

  interanual en els mesos de major activitat, especialment a l’agost, que presenta només un 15%

  d’activitat respecte de la mitjana interanual. Els pobres percentatges en els mesos de major

  activitat contribueixen en gran mesura a fer del 2012 l’any amb menys llamps dels últims 9 anys.

  Cal buscar la causa d’aquesta baixa activitat en la poca precipitació registrada durant l’estiu, que

  ha estat sec a pràcticament tot Catalunya (Butlletí Climàtic Estacional estiu 2012, SMC). Si bé el

  nombre de llamps del 2012 és considerablement inferior a la mitjana, el nombre de dies de

  tempesta del 2012 s’assembla més a la mitjana interanual (Fig.4). Només juny i juliol presenten un

  70% i 60%, respectivament, de dies de tempesta respecte de la mitjana. Per tant, les tempestes

  de l’estiu del 2012 han presentat intensitats per sota del que és habitual.

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  6

  0

  5000

  10000

  15000

  20000

  25000

  GEN FEBR MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES

  N ú

  m e ro

  d e l

  la m

  p s

  2012 Mitjana2004-11

  Figura 3. Nombre mensual de llamps registrats a Catalunya (gener a octubre) l’any 2012 i mitjana interanual

  del període 2004-2011.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AG SET OCT NOV DES

  Mes

  D ie

  s d

  e t

  e m

  p e s ta

  2012 Mitjana 2004-11

  Figura 4. Dies de tempesta mensual registrats a Catalunya (gener a octubre) l’any 2012 i mitjana interanual

  del període 2004-2011.

 • Berlín, 38-46 4t 08029 Barcelona Tel. 93.567.60.90 Fax. 93.567.61.02

  7

  2.4. DIES DE TEMPESTA (DT)

  Els dies de tempes